Materiály k předmětu MI-PYT na FIT ČVUT
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

MI-PYT: Úvodní povídání

O materiálech

Díváte se na materiály předmětu MI-PYT (Pokročilý Python) na FIT ČVUT. Materiály jsou dostupné v dvojí podobě, interně pro studenty FITu na Eduxu a pro všechny veřejně na GitHubu. V repozitáři na GitHubu jsou pouze věci specifické pro předmět, výukové materiály vznikají v projektu Nauč se Python, taktéž dostupné na GitHubu.

Kde není uvedeno jinak, jsou materiály dostupné pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, kde autorem je Petr Viktorin, Miro Hrončok a Marek Suchánek (vyučující předmětu) a další přispěvatelé. Tento kurz vzniká pod záštitou firmy Red Hat Czech, s.r.o.

Průběh cvičení

Na cvičení se od nás na začátku vždy dozvíte nějaké informace o probíraném tématu, většinou doplněné o ukázky nad rámec textu v těchto materiálech. Na cvičeních vytvořené ukázky k textu vždy připojíme. Na (téměř) každém cvičení dostanete nějakou úlohu, kterou můžete plnit na cvičení a/nebo doma. Termín odevzdání úlohy je zpravidla pondělí (včetně) 12 dní po cvičení, na kterém byl úkol zadán. U některých úloh se termín může lišit. Protože úlohy na sebe mnohdy navazují, dáme vám někdy k dispozici referenční řešení úlohy z minula, aby vám tz. neujel vlak.

Úlohy se odevzdávají výhradně jako gitové repozitáře. Preferujeme použití GitHubu, kde jako studenti s e-mailovou adresou @fit.cvut.cz máte nárok na Student Developer Pack a tedy na neomezené množství privátních repozitářů. V případě, že si velmi nepřejete používat GitHub, můžete využít místo toho například fakultní GitLab. Nezapomeňte do repozitářů pozvat jako spolupracovníky nás, tedy uživatele hroncok a MarekSuchanek. Pokud s gitem a GitHubem nejste velcí kamarádi, doporučujeme ještě před kurzem pročíst GitHub Bootcamp a použít git cheat sheet, případně GitHowTo. Podrobnosti k odevzdání zjistíte u zadání jednotlivých úloh.

V případě dotazu k předmětu, který může být položen veřejně, neváhejte založit issue. V případě dotazu k metariálům prosím zakládejte issue v projektu naucse.python.cz.