Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
N0K0 Merge pull request #81 from cybernetisk/feat/former-tags
Filthily add support for former tags
Latest commit 376a8c6 Nov 16, 2018

README.md

Fordelingsutvalget.org

Dette er nettsiden til fordelingsutvalget ved Institutt for Informatikk

Teknologier

 • Jekyll
  • Feeling responsive tema
 • Github Pages
 • Jekyll-toc
 • Cognitor Form
 • Integromat

Guider

Annerkjennelser

 • Andreas Nyborg Hansen for å overføre hovedandelen av møtene
 • Cybernetisk Selskab cyb.no for å administrere domenet
 • Phlow (Github)for temaet som ligger til grunne for resten av påfunnene våre
 • Allejo (Github) for Jekyll-toc
 • Google (Github) for ikoner