Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Fordelingsutvalget.org

Dette er nettsiden til Fordelingsutvalget ved Institutt for Informatikk

Teknologier

 • Jekyll
  • Feeling responsive tema
 • Github Pages
 • Jekyll-toc
 • Cognitor Form
 • Integromat

Guider

Annerkjennelser

 • Andreas Nyborg Hansen for å overføre hovedandelen av møtenereferater fra gammel til ny nettside.
 • Cybernetisk Selskab cyb.no for å administrere domenet
 • Phlow (Github)for temaet som ligger til grunne for resten av påfunnene våre
 • Allejo (Github) for Jekyll-toc
 • Google (Github) for ikoner