Skip to content

cybernetisk/fordelingsutvalget

Repository files navigation

Fordelingsutvalget.org

Dette er nettsiden til Fordelingsutvalget ved Institutt for Informatikk

Teknologier

 • Jekyll
  • Feeling responsive tema
 • Github Pages
 • Jekyll-toc
 • Cognitor Form
 • Integromat

Guider

Annerkjennelser

 • Andreas Nyborg Hansen for å overføre hovedandelen av møtenereferater fra gammel til ny nettside.
 • Cybernetisk Selskab cyb.no for å administrere domenet
 • Phlow (Github)for temaet som ligger til grunne for resten av påfunnene våre
 • Allejo (Github) for Jekyll-toc
 • Google (Github) for ikoner