Skip to content

czgov/hlidacsmluv-dotace

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hlidacsmluv-dotace

Projekt umožňuje podle zadaných identifikátorů o dotacích dohledat záznamy v regisru smluv

O projektu

Projekt vznikl během 24 hodinového hackathonu pořádaného Nejvyšším Kontrolním Úřadem 15. - 16. září 2017 ve spolupráci s Markem Seberou (@smarek).

Autoři

  • Josef Ludvíček (@jludvice)
  • Marek Sebera (@smarek)

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytnout API pro vyhledávání smluv k dotacím vy aplikaci https://countdown.dotacni-parazit.cz.

screenshot smluv

Zdroj Dat

Data o smlouvách jsou vyhledávána prostřednictvím API vystaveného na serveru https://www.hlidacsmluv.cz/.
Velké díky patří Michalu Bláhovi za poskytnutí vyhledávacího api na Hlídači Smluv.

Použití

Před spuštění je třeba vyplnit přístupový přístupový token.
Ten lze získat na adrese https://www.hlidacsmluv.cz/api/v1.
Získaný token lze vložit do application.properties nebo exportovat jako proměnnou prostředí (export HLIDACSMLUV_TOKEN=lasdjflsakjfdlksajfd).

# stuhnout zdrojové kódy
git clone https://github.com/czgov/hlidacsmluv-dotace.git

# přejít do adresáře se zdrojovými kódy
cd hlidacsmluv-dotace

# sestavit jar s aplikací
mvn clean package

# spustit aplikaci
java -jar target *.jar

# ukončit aplikaci pomocí CTRL+C
curl -i \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -X POST -d '{"projektIdnetifikator":"TH02010670","ico":"24194204","podpisDatum":"2016-11-01T00:00:00"}' \
    http://localhost:8080/smlouvy/search

About

Projekt umožňuje podle zadaných identifikátorů o dotacích dohledat záznamy v regisru smluv

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published