Projekt umožňuje podle zadaných identifikátorů o dotacích dohledat záznamy v regisru smluv
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
screenshot
src
utils
.gitignore
LICENSE
README.md
pom.xml

README.md

hlidacsmluv-dotace

Projekt umožňuje podle zadaných identifikátorů o dotacích dohledat záznamy v regisru smluv

O projektu

Projekt vznikl během 24 hodinového hackathonu pořádaného Nejvyšším Kontrolním Úřadem 15. - 16. září 2017 ve spolupráci s Markem Seberou (@smarek).

Autoři

  • Josef Ludvíček (@jludvice)
  • Marek Sebera (@smarek)

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytnout API pro vyhledávání smluv k dotacím vy aplikaci https://countdown.dotacni-parazit.cz.

screenshot smluv

Zdroj Dat

Data o smlouvách jsou vyhledávána prostřednictvím API vystaveného na serveru https://www.hlidacsmluv.cz/.
Velké díky patří Michalu Bláhovi za poskytnutí vyhledávacího api na Hlídači Smluv.

Použití

Před spuštění je třeba vyplnit přístupový přístupový token.
Ten lze získat na adrese https://www.hlidacsmluv.cz/api/v1.
Získaný token lze vložit do application.properties nebo exportovat jako proměnnou prostředí (export HLIDACSMLUV_TOKEN=lasdjflsakjfdlksajfd).

# stuhnout zdrojové kódy
git clone https://github.com/czgov/hlidacsmluv-dotace.git

# přejít do adresáře se zdrojovými kódy
cd hlidacsmluv-dotace

# sestavit jar s aplikací
mvn clean package

# spustit aplikaci
java -jar target *.jar

# ukončit aplikaci pomocí CTRL+C
curl -i \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -X POST -d '{"projektIdnetifikator":"TH02010670","ico":"24194204","podpisDatum":"2016-11-01T00:00:00"}' \
    http://localhost:8080/smlouvy/search