Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

hlidacsmluv-dotace

Projekt umožňuje podle zadaných identifikátorů o dotacích dohledat záznamy v regisru smluv

O projektu

Projekt vznikl během 24 hodinového hackathonu pořádaného Nejvyšším Kontrolním Úřadem 15. - 16. září 2017 ve spolupráci s Markem Seberou (@smarek).

Autoři

  • Josef Ludvíček (@jludvice)
  • Marek Sebera (@smarek)

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytnout API pro vyhledávání smluv k dotacím vy aplikaci https://countdown.dotacni-parazit.cz.

screenshot smluv

Zdroj Dat

Data o smlouvách jsou vyhledávána prostřednictvím API vystaveného na serveru https://www.hlidacsmluv.cz/.
Velké díky patří Michalu Bláhovi za poskytnutí vyhledávacího api na Hlídači Smluv.

Použití

Před spuštění je třeba vyplnit přístupový přístupový token.
Ten lze získat na adrese https://www.hlidacsmluv.cz/api/v1.
Získaný token lze vložit do application.properties nebo exportovat jako proměnnou prostředí (export HLIDACSMLUV_TOKEN=lasdjflsakjfdlksajfd).

# stuhnout zdrojové kódy
git clone https://github.com/czgov/hlidacsmluv-dotace.git

# přejít do adresáře se zdrojovými kódy
cd hlidacsmluv-dotace

# sestavit jar s aplikací
mvn clean package

# spustit aplikaci
java -jar target *.jar

# ukončit aplikaci pomocí CTRL+C
curl -i \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -X POST -d '{"projektIdnetifikator":"TH02010670","ico":"24194204","podpisDatum":"2016-11-01T00:00:00"}' \
    http://localhost:8080/smlouvy/search

About

Projekt umožňuje podle zadaných identifikátorů o dotacích dohledat záznamy v regisru smluv

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.