Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-sektionens sektionsdokument

Här hittar du sektionens stadgar, reglemente och i framtiden även andra dokument.

Om du vill läsa dem finns pdf:er i mappen output

Att göra ändringar

Ladda ner texlive.

sudo apt-get install texlive-full

Klona repot.

git clone git@github.com:d-sektionen/styrdokument.git
cd styrdokument

För att kompilera filerna kan du köra följande command. Du kan behöva ändra permissions på den filen så du kan köra den.

./build.sh

Uppdatera stadgar

  • Skriv i versionshistoriken
  • Uppdatera datum
  • Uppdatera versionsnummer
  • Ändra det som ska ändras

About

📄 Stadgar, reglemente, mm.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published