Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Comparing changes

Choose two branches to see what’s changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks.

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks.
...
  • 4 commits
  • 6 files changed
  • 0 commit comments
  • 1 contributor
Commits on May 05, 2012
@d0ru FII'12 runda nr. 5 — «brad» a579b39
Commits on May 06, 2012
@d0ru fcitire_gnma(): returnează numărul de vârfuri 9d5ff72
@d0ru rosenstiehl_gnma(): determină un ciclu eulerian
Implementarea algoritmului lui Rosenstiehl pe un graf neorientat
reprezentat printr-o matrice de adiacență are mai multe defecte:
- modifică graful original (marchează muchiile vizitate prin eliminare)
- nu este eficient, are o complexitate timp O(n²)
a1a4668
@d0ru program de test algoritmul lui Rosenstiehl (GNMA) b847c6e
View
59 1ag/gnma.cpp
@@ -20,29 +20,26 @@ using namespace std;
// c, numărul de componente conexe ale grafului neorientat
// COMPLEXITATE timp Θ(n²) | spațiu Θ(n²)
-int *fcitire_gnma(FILE *fisier, int *nrvarf)
+int fcitire_gnma(FILE *fisier, int **graf)
{
int i, j;
- int *graf; // matricea de adiacență
int *elem;
+ int nrvarf;
- if (1 != fscanf(fisier, "%i", nrvarf))
- return NULL;
-
- if (*nrvarf <= 0) {
- fprintf(stderr, "E: numărul de noduri «%d» trebuie să fie pozitiv!\n", *nrvarf);
- return NULL;
+ if ((1 != fscanf(fisier, "%i", &nrvarf)) || (nrvarf <= 0)) {
+ *graf = NULL;
+ return -1;
}
- graf = (int *) malloc(sizeof(int) * (*nrvarf) * (*nrvarf));
+ *graf = (int *) malloc(sizeof(int) * nrvarf * nrvarf);
// |V|x|V|
- if (NULL == graf)
- return NULL;
+ if (NULL == *graf)
+ return -1;
- for (i = 0, elem = graf; i < *nrvarf; i++)
- for (j = 0; j < *nrvarf; j++, elem++)
+ for (i = 0, elem = *graf; i < nrvarf; i++)
+ for (j = 0; j < nrvarf; j++, elem++)
fscanf(fisier, "%d", elem);
- return graf;
+ return nrvarf;
}
// COMPLEXITATE timp Θ(n²) | spațiu Θ(n²)
@@ -179,3 +176,37 @@ void vizad_gnma(const int *graf, int nrvarf, int nod)
putchar('\n');
free(vizitat);
}
+
+// COMPLEXITATE O(n²)
+void rosenstiehl_gnma(int *graf, int nrvarf, int nod)
+{ //!const
+ queue<int> qi;
+ stack<int> si;
+ int u, v;
+
+ --nod;
+ si.push(nod); // S ← nod
+ while (!si.empty()) { // S ≠ ∅
+ u = si.top(); // S → u
+ si.pop();
+ for (v = 0; v < nrvarf; ++v) {
+ if (0 == graf[u*nrvarf + v]) // [u,v] ∉ E
+ continue;
+ graf[u*nrvarf + v] = 0; // marchez muchia [u,v] vizitată
+ // prin eliminare
+ graf[v*nrvarf + u] = 0;
+ si.push(u); // S ← u
+ u = v;
+ v = -1; // v = 0
+ }
+ qi.push(u); // Q ← u
+ }
+
+ printf("Ciclu eulerian de la nodul «%d»:", nod+1);
+ while (!qi.empty()) {
+ u = qi.front(); // Q → u
+ qi.pop();
+ printf(" %d", u+1);
+ }
+ putchar('\n');
+}
View
7 1ag/gnma.h
@@ -11,9 +11,9 @@
// (1 ≤ nod ≤ nrvarf)
// citire matrice de adiacență
-int *fcitire_gnma(FILE *fisier, int *nrvarf);
+int fcitire_gnma(FILE *fisier, int **graf);
// citire de la STDIN
-#define citire_gnma(N) fcitire_gnma(stdin, N)
+#define citire_gnma(G) fcitire_gnma(stdin, G)
// citire matrice de adiacență
void fafisare_gnma(FILE *fisier, const int *graf, int nrvarf);
@@ -34,4 +34,7 @@ void vizlat_gnma(const int *graf, int nrvarf, int nod);
// parcurgere în adâncime (DFS)
void vizad_gnma(const int *graf, int nrvarf, int nod);
+
+// determină un ciclu eulerian (v0 = nod = vn)
+void rosenstiehl_gnma(const int *graf, int nrvarf, int nod);
#endif
View
7 1ag/lab04_gnma0.cpp
@@ -25,13 +25,12 @@
// operații cu matricea de adiacență a unui graf neorientat
int main(int argc, char *argv[])
{
- int i, j, v, nr;
+ int i, j, v, nr, *mat;
FILE *fisier;
- int *mat;
if (argc < 2) {
printf("Introduceți numărul vârfurilor și matricea de adiacență a grafului neorientat:\n");
- mat = citire_gnma(&nr);
+ nr = citire_gnma(&mat);
} else {
printf("%d %s %s\n", argc, argv[0], argv[1]);
fisier = fopen(argv[1], "r");
@@ -39,7 +38,7 @@ int main(int argc, char *argv[])
fprintf(stderr, "E: fișierul «%s» nu a putut fi deschis\n", argv[1]);
return errno;
}
- mat = fcitire_gnma(fisier, &nr);
+ nr = fcitire_gnma(fisier, &mat);
}
if (NULL == mat) {
fprintf(stderr, "E: memorie insuficientă pentru matricea de adiacență\n");
View
7 1ag/lab05_gnma0.cpp
@@ -25,13 +25,12 @@
// operații cu matricea de adiacență a unui graf neorientat
int main(int argc, char *argv[])
{
- int i, nr;
+ int i, nr, *mat;
FILE *fisier;
- int *mat;
if (argc < 2) {
printf("Introduceți numărul vârfurilor și matricea de adiacență a grafului neorientat:\n");
- mat = citire_gnma(&nr);
+ nr = citire_gnma(&mat);
} else {
printf("%d %s %s\n", argc, argv[0], argv[1]);
fisier = fopen(argv[1], "r");
@@ -39,7 +38,7 @@ int main(int argc, char *argv[])
fprintf(stderr, "E: fișierul «%s» nu a putut fi deschis\n", argv[1]);
return errno;
}
- mat = fcitire_gnma(fisier, &nr);
+ nr = fcitire_gnma(fisier, &mat);
}
if (NULL == mat) {
fprintf(stderr, "E: memorie insuficientă pentru matricea de adiacență\n");
View
48 1ag/lab07_gnma0.cpp
@@ -0,0 +1,48 @@
+/*
+ * Operații cu matricea de adiacență a unui graf neorientat.
+ * a[i,j] = 0 dacă NU există o muchie între vârfurile i și j
+ *
+ * Programul se compilează și se apelează astfel:
+ * $ ./lab07_gnma0 < gnma4_3.txt
+ * sau
+ * $ ./lab07_gnma0 gnma4_3.txt
+ *
+ * "gnma4_3.txt" este un fișier ce conține pe prima linie numărul nodurilor
+ * și pe celelalte linii matricea de adiacență (0 sau 1 separate prin spațiu)
+ * Obs: fișierul trebuie să se termine cu \n (new line)
+ */
+
+#include <errno.h>
+#include <stdio.h>
+
+#include "gn.h"
+#include "gn.c"
+#include "gnma.h"
+#include "gnma.cpp"
+
+// test pentru algoritmul lui Rosenstiehl
+int main(int argc, char *argv[])
+{
+ int nr, *mat;
+ FILE *fisier;
+
+ if (argc < 2) {
+ printf("Introduceți numărul vârfurilor și matricea de adiacență a grafului neorientat:\n");
+ nr = citire_gnma(&mat);
+ } else {
+ printf("%d %s %s\n", argc, argv[0], argv[1]);
+ fisier = fopen(argv[1], "r");
+ if (NULL == fisier) {
+ fprintf(stderr, "E: fișierul «%s» nu a putut fi deschis\n", argv[1]);
+ return errno;
+ }
+ nr = fcitire_gnma(fisier, &mat);
+ }
+ if (NULL == mat) {
+ fprintf(stderr, "E: memorie insuficientă pentru matricea de adiacență\n");
+ return errno;
+ }
+
+ rosenstiehl_gnma(mat, nr, 1);
+ return 0;
+}
View
66 fii12/runda5/brad.c
@@ -0,0 +1,66 @@
+/**
+ * Soluție
+ * -------
+ * Avem o progresie aritmetică de puteri ale lui 2:
+ * 2⁰ + 2¹ + 2²+ 2³ + .. + 2^(k-1) = S
+ * astfel încât S <= N și (N - S) < 2^k.
+ *
+ * Reduc N = N - S. Dacă N = 1 procesul se oprește.
+ * Altfel, reduc N = N - 1, actualizez B = 2 • B și reiau procesul
+ * cât timp N > 2.
+ *
+ * Teste extreme
+ * -------------
+ * 1) N=1 ↦ B=1
+ * 2) N=2 ↦ B=1
+ * 3) N=2^k ↦ B = 1
+ * 4) N=2^(k+1) - 1 ↦ B = 2^k
+ * 9) N=1000000000 ↦ B = 2¹²
+ */
+
+//#define NDEBUG
+
+#include <assert.h>
+#include <errno.h>
+#include <stdio.h>
+
+#define MAX_N 1000000000
+
+// COMPLEXITATE timp O(lgN) | spațiu θ(1)
+int main(void)
+{
+ FILE *fintrare; // "r" din «brad.in»
+ FILE *fiesire; // "w" în «brad.out»
+ int n; // număr secundă
+ int b, p;
+
+ fintrare = fopen("brad.in", "r");
+ if (NULL == fintrare) {
+ fprintf(stderr, "E: fișierul «brad.in» nu a putut fi deschis pentru citire\n");
+ return errno;
+ }
+
+ fiesire = fopen("brad.out", "w");
+ if (NULL == fiesire) {
+ fprintf(stderr, "E: fișierul «brad.out» nu a putut fi deschis pentru scriere\n");
+ return errno;
+ }
+
+ // citesc numărul de secunde
+ if (1 != fscanf(fintrare, "%d", &n))
+ return errno; // eroare de citire
+ // verificare sanitară
+ assert(1 <= n && n <= MAX_N);
+
+ b = 1; // număr beculețe
+ while (n > 2) {
+ for (p = 1; p < n; p *= 2)
+ n -= p;
+ if (1 == n--)
+ break;
+ b *= 2;
+ }
+
+ fprintf(fiesire, "%d", b);
+ return 0;
+}

No commit comments for this range

Something went wrong with that request. Please try again.