Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (14 sloc) 811 Bytes

Po kliknięciu przycisku Wyślij:

  • na docelowy blog zostaną dodane wszystkie wpisy z przesłanego pliku,
  • wpisy o poziomie wyższym niż 0 zostaną oznaczone jako nieopublikowane,
  • kometarze dodawane są z poprawnym autorem, adresem URL autora, treścią i datą,
  • wpisy mają ustawione te same kategorie co na Joggerze,
  • znacznik EXCERPT powoduje utworzenie skrótu wpisu,
  • kody GeShi będą poprawiane na tagi pre ze znaczkiem lang,

Na ten moment skrypt nie obsługuje:

  • tagów,
  • trybów komentowania (wszystkie wpisy mają tryb komentowania ustawiony na "dostępny dla zalogowanych lub anonimowych użytkowników"),
  • automatycznego poprawiania linków do własnych artykułów,
  • usuwania dziwnych znaczków z plików XML.

W razie wystąpienia niezrozumiałych błędów proszę o kontakt.