Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

GPL Licence Open Source Love Donations Badge

Github-updater

Скрипт для заливання проекта прямо з GitHub.

Установка

Копіюєм скрипт на сервер в папку куди будуть завантажуватись файли.

Налаштування

  • Йдем в настройки https://github.com/settings/tokens і генеруєм наш ключик
  • Вставляєм ключик і наш репозиторій в конфігах зверху файла
  • Ще можна вибрати гілку

Готово!

Тепер при переході по адресу скрипта Ваш репозиторій буде завантажуватись і обновлятись, а по закінченню перекидати в корінь проекта. Демку можна глянути тут: https://by.daki.me/GHUpdater/import_github.php

TODO

  • Зробити самооновлення
  • Зробити список виключень

About

Скрипт для заливання проекта прямо з GitHub

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.