Система керування вмістом сайту базована на ВК спільнотах
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
controllers
core
views
.gitattributes
.gitignore
.htaccess
README.md
index.php

README.md

Open Source Love Donations Badge

VKCMS

Міні-система керування контентом сайта, базована на ВК. Первісна задумка - для сайтів, де модератори на стільки нубяри, що їм нада адмінку з максимально простим і звичним інтерфейсом. Хоча для простих сайтів тоже зійде:)

Блог -> пости на стіні

Фотоальбоми -> фотоальбоми (в репозиторій не залив, але воно є)

В розробці - товари і інформація про групу на головній.

Але поки що руки не доходять:(