Skip to content
default HTML template
JavaScript CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
js
LICENSE
README.md
index.html

README.md

#default HTML 5 template

##Javascript

 • pokud to opravdu není nutné nevkládejte inline javascript, snažte se řešit jej obecně například v custom.js
 • javascript se snažte umísťovat do patičky
 • pokud opravdu nutně zvažujete použití již hotové knihovny, zamyslete se nejříve nad tím jestli jí opravdu potřebujete pro dané použití, někdy stači se zamyslet a napsat ty dva řádky pomoci v jQuery v custom.js

##CSS

 • základam oprimalizace pro prohlížeče je sjednocení a normalizace stylů https://github.com/necolas/normalize.css
 • jedinou velikost kterou znáte je velikost základního fontu a velikost containeru, vše ostatní je relativní pro umisťování bloků!
 • vždy volejte nejdříve CSS knihovny, které používáte, až poté volejte své vlastní
 • vše co je dáno grafikou patří do CSS -> tzn. vyhněte se vkládání obrázku tagem
 • definice v css * {margin:0;padding:0;} je opravdu zbytečné a nesmyslná, důvod k tomu je, že obsah vložený skrze wysiwyg webmasterem následně musíte stylovat celý.
 • aby se v tom prase vyznalo -> sjednodujte si stejné prvky v CSS, použití CSS3 si definujte zvlášt

##Nejčastější chyby v HTML a CSS struktuře

 • předivování -> nadbytečné množství zbytečných obalů
 • milionkrát definované -> stejné prvky se stejnými vlastnostmi do jedné skupiny pojmenování a ta je teprve rozšiřována
 • pouze jeden nadpis h1? -> pokud klient má nástroj jako je wysiwyg, tak může do obsahu stránky vkládat cokoli
 • špatné pozicování -> pokud již absolutně něco pozicujeme, je nutné definovat obě souřadnicové hodnoty
 • HTML5 -> při použití HTML5, je dobré vědět, že bez JS pro rozpoznání elementů si neškrtneme, řešení -> identifikátory a třidý vkládat na již známe elementy z HTML
 • neustále clearování -> špatné pochopení blokových a neblokových prvků, né za každou cenu se musí vždy clearovat
 • nikdy ne jenom href="#"! -> důvod vypnutý JS, pak tato kotva totiž ztrácí smysl
 • drobečkovou navigaci a paginátor -> patří do seznamu
 • nikdy display:none! -> vytvoření speciální třídy například "hide" a její skrytí javascriptem
 • ano, znamená to stylovat i případ pokud je javascript vyplý
 • milión identifikátoru a tříd -> mnohonásobné volání několika rúzných tříd za sebou viz: #header .container #nav-main li a
 • jakýkoli odkaz, který nemá vyloženě potenciál tlačítka, potrhávejte a na hover, teprve měňte
 • nebojte se používat patřičně nástroje pro kontrolu rád používám http://gtmetrix.com
You can’t perform that action at this time.