Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1532 lines (1531 sloc) 111 KB
<?php
$translations = array(
'General_Locale' => 'da_DK.UTF-8',
'General_TranslatorName' => 'jan madsen',
'General_TranslatorEmail' => 'jsm@janz.dk',
'General_EnglishLanguageName' => 'Danish',
'General_OriginalLanguageName' => 'Dansk',
'General_LayoutDirection' => 'ltr',
'General_HelloUser' => 'Hej %s!',
'General_OpenSourceWebAnalytics' => 'Open Source netstatistik',
'General_Dashboard' => 'Kontrolpanel',
'General_DashboardForASpecificWebsite' => 'Kontrolpanel for en specifik hjemmeside',
'General_MultiSitesSummary' => 'Alle hjemmesider',
'General_AllWebsitesDashboard' => 'Kontrolpanel for alle hjemmesider',
'General_API' => 'API',
'General_Widgets' => 'Kontroller',
'General_Settings' => 'Indstillinger',
'General_GiveUsYourFeedback' => 'Tilbagemelding!',
'General_Unknown' => 'Ukendt',
'General_Never' => 'Aldrig',
'General_Required' => '%s påkrævet',
'General_NotValid' => '%s er ikke gyldig',
'General_NotDefined' => '%s ikke defineret',
'General_Id' => 'Id',
'General_Error' => 'Fejl',
'General_Warning' => 'Advarsel',
'General_BackToHomepage' => 'Tilbage til Piwik startside',
'General_Yes' => 'Ja',
'General_No' => 'Nej',
'General_Delete' => 'Slet',
'General_Report' => 'Rapport',
'General_Reports' => 'Rapporter',
'General_RelatedReport' => 'Relateret rapport',
'General_RelatedReports' => 'Relaterede rapporter',
'General_Metric' => 'Måling',
'General_Metrics' => 'Målinger',
'General_Edit' => 'Rediger',
'General_Download' => 'Fil-hentninger',
'General_Upload' => 'Overfør',
'General_Ok' => 'OK',
'General_Close' => 'Luk',
'General_Cancel' => 'Fortryd',
'General_OrCancel' => 'eller %s Fortryd %s',
'General_Logout' => 'Log af',
'General_Username' => 'Brugernavn',
'General_Description' => 'Beskrivelse',
'General_Done' => 'Færdig',
'General_PoweredBy' => 'Leveret af',
'General_MetricsToPlot' => 'Vis målinger',
'General_RowsToDisplay' => 'Vis antal rækker',
'General_MetricToPlot' => 'Vis måling',
'General_RecordsToPlot' => 'Vis poster',
'General_Name' => 'Navn',
'General_Value' => 'Værdi',
'General_Total' => 'Total',
'General_AverageOrderValue' => 'Gennemsnitlig ordreværdi',
'General_PurchasedProducts' => 'Købte produkter',
'General_EcommerceOrders' => 'E-handel ordre',
'General_AbandonedCarts' => 'Afbrudte Indkøb',
'General_TotalRevenue' => 'Indtægter i alt',
'General_ProductRevenue' => 'Produkt Omsætning',
'General_AveragePrice' => 'Gennemsnitlige pris',
'General_AverageQuantity' => 'Gennemsnitlige mængder',
'General_UniquePurchases' => 'Unikke køb',
'General_ProductConversionRate' => 'Produkt konverteringsfrekvens',
'General_Quantity' => 'Mængde',
'General_Price' => 'Pris',
'General_Subtotal' => 'Subtotal',
'General_Tax' => 'Moms',
'General_Shipping' => 'Forsendelse',
'General_Discount' => 'Rabat',
'General_Details' => 'Detaljer',
'General_Default' => 'Standard',
'General_Visit' => 'Besøg',
'General_FromReferrer' => 'fra',
'General_VisitorIP' => 'Besøgendes IP',
'General_VisitorID' => 'Besøgendes ID',
'General_VisitType' => 'Besøgstype',
'General_VisitTypeExample' => 'F. eks., for at vælge alle besøgende, som er vendt tilbage til hjemmesiden, herunder dem, der har købt noget i deres tidligere besøg, vil API-anmodningen indeholde %s',
'General_DaysSinceLastVisit' => 'Dage siden sidste besøg',
'General_DaysSinceFirstVisit' => 'Dage siden første besøg',
'General_DaysSinceLastEcommerceOrder' => 'Dage siden sidste e-handel ordre',
'General_NumberOfVisits' => 'Antal besøg',
'General_VisitConvertedGoal' => 'Besøg omregnet mindst et mål',
'General_VisitConvertedGoalId' => 'Besøg konverteres til bestemt mål-Id',
'General_EcommerceVisitStatus' => 'Visit Ecommerce status at the end of the visit. For example, to select all visits that have made an Ecommerce order, the API request would contain %s',
'General_VisitConvertedNGoals' => 'Besøg konverteret %s mål',
'General_NewVisitor' => 'Ny besøgende',
'General_NewVisits' => 'Nye besøg',
'General_ReturningVisitor' => 'Tilbagevendende besøgende',
'General_Visitor' => 'Besøgende',
'General_Date' => 'Dato',
'General_Period' => 'Periode',
'General_ChooseDate' => 'Vælg dato',
'General_Today' => 'I dag',
'General_Yesterday' => 'I går',
'General_CurrentWeek' => 'Nuværende uge',
'General_CurrentMonth' => 'Denne måned',
'General_CurrentYear' => 'Dette år',
'General_DateRange' => 'Datointerval:',
'General_DateRangeInPeriodList' => 'Datointerval',
'General_DateRangeFromTo' => 'Fra %s til %s',
'General_ApplyDateRange' => 'Anvend datointerval',
'General_InvalidDateRange_js' => 'Ugyldig datointerval, prøv igen',
'General_DateRangeFrom_js' => 'Fra',
'General_DateRangeTo_js' => 'Til',
'General_PreviousDays' => 'Forrige %s dage (ikke inklusive i dag)',
'General_LastDays' => 'Sidste %s dage (inklusiv i dag)',
'General_LoadingData' => 'Indlæser data...',
'General_Loading_js' => 'Indlæser...',
'General_GoTo' => 'Gå til %s',
'General_Next' => 'Næste',
'General_Previous' => 'Forrige',
'General_First' => 'Første',
'General_Search' => 'Søg',
'General_Others' => 'Andre',
'General_Table' => 'Tabel',
'General_Piechart' => 'Cirkeldiagram',
'General_TagCloud' => 'Emne sky',
'General_VBarGraph' => 'Søjlediagram',
'General_View' => 'Vis',
'General_OpenInNewWindow_js' => 'Åben i et nyt vindue',
'General_SaveImageOnYourComputer_js' => 'Gem billedet på computer, højreklik på billede og vælg "Gem billede som…"',
'General_Refresh' => 'Opdater siden',
'General_Visitors' => 'Besøgende',
'General_ExportThisReport' => 'Eksporter datasættet i andre formater',
'General_ExportAsImage_js' => 'Eksporter som billede',
'General_Export' => 'Eksporter',
'General_YourChangesHaveBeenSaved' => 'Ændringer er gemt.',
'General_ErrorRequest' => 'Ups... problemer, prøv igen.',
'General_ColumnNbUniqVisitors' => 'Unikke besøgende',
'General_ColumnNbUniqVisitorsDocumentation' => 'Antal unikke besøg på hjemmesiden. Hver besøgende tælles kun én gang, selvom hjemmesiden besøges flere gange om dagen.',
'General_ColumnNbVisits' => 'Besøg',
'General_ColumnNbVisitsDocumentation' => 'Hvis en besøgende kommer til hjemmesiden for første gang, eller hvis det sidste besøg er mere end 30 minutter efter første besøg, vil det blive registreret som et nyt besøg.',
'General_ColumnPercentageVisits' => '% Besøg',
'General_ColumnNbActions' => 'Handlinger',
'General_ColumnNbActionsDocumentation' => 'Antal handlinger, der udføres af besøgende. Handlinger kan være sidevisninger, filhentninger eller udgående links.',
'General_NbActions' => 'Antal handlinger',
'General_ColumnMaxActions' => 'Max handlinger i et enkelt besøg',
'General_ColumnSumVisitLength' => 'Samlet tid brugt af besøgende (i sekunder)',
'General_ColumnLabel' => 'Etiket',
'General_ColumnConversionRate' => 'Omregningsfrekvens',
'General_ColumnConversionRateDocumentation' => 'Procentdelen af besøg, der udløste en mål konvertering.',
'General_ColumnActionsPerVisit' => 'Handlinger pr. besøg',
'General_ColumnActionsPerVisitDocumentation' => 'Det gennemsnitlige antal handlinger (sidevisninger, filhentninger eller udgående links), der blev udført under besøgene.',
'General_VisitDuration' => 'Gns. besøgsvarighed (i sekunder)',
'General_ColumnAvgTimeOnSite' => 'Gennemsnitstid på hjemmeside',
'General_ColumnAvgTimeOnSiteDocumentation' => 'Gennemsnitlig varighed af et besøg.',
'General_ColumnVisitDuration' => 'Besøgsvarighed (i sekunder)',
'General_ColumnBounceRate' => 'Afvisnings %',
'General_ColumnBounceRateDocumentation' => 'Procentdel af besøg, der kun havde en enkelt sidevisning. Det betyder, at den besøgende forlod webstedet direkte fra indgangen side.',
'General_ColumnBounceRateForPageDocumentation' => 'Procentdel af besøg, der startede og sluttede på denne side.',
'General_ColumnPageBounceRateDocumentation' => 'Procentdel af besøg, der startede på denne side og forlod hjemmesiden med det samme.',
'General_ColumnExitRate' => 'Udgangs %',
'General_ColumnExitRateDocumentation' => 'Procentdel af besøg, der forlod hjemmesiden efter at have set denne side.',
'General_ColumnPageviews' => 'Sidevisninger',
'General_ColumnPageviewsDocumentation' => 'Antal gange siden blev besøgt.',
'General_ColumnUniquePageviews' => 'Unikke sidevisninger',
'General_ColumnUniquePageviewsDocumentation' => 'Antal besøg, som omfattede denne side. Hvis en side er blevet vist flere gange i løbet af et besøg, tælles der kun én gang.',
'General_ColumnBounces' => 'Afvisning',
'General_ColumnBouncesDocumentation' => 'Antal besøg, der startede og sluttede på siden. Det betyder, at den besøgende forlod hjemmesiden efter kun at have set denne side.',
'General_ColumnUniqueEntrances' => 'Unikke indgange',
'General_ColumnEntrances' => 'Indgange',
'General_ColumnEntrancesDocumentation' => ' Antal besøg, der startede på siden.',
'General_ColumnExits' => 'Udgange',
'General_ColumnUniqueExits' => 'Unikke udgange',
'General_ColumnExitsDocumentation' => ' Antal besøg, der sluttede på siden.',
'General_ColumnAverageTimeOnPage' => 'Gns. tid på siden',
'General_ColumnAverageTimeOnPageDocumentation' => 'Den gennemsnitlige tid, besøgende har brugt på siden (kun denne side, ikke hele hjemmesiden).',
'General_ColumnValuePerVisit' => 'Værdi pr. besøg',
'General_ColumnVisitsWithConversions' => 'Besøg med konverteringer',
'General_VisitsWith' => 'Besøg med %s',
'General_YearsDays' => '%1$s år %2$s dage',
'General_DaysHours' => '%1$s dage %2$s timer',
'General_HoursMinutes' => '%1$s timer %2$s minutter',
'General_MinutesSeconds' => '%1$s m. %2$ss.',
'General_Seconds' => '%ss.',
'General_Save' => 'Gem',
'General_Faq' => 'OSS',
'General_ForExampleShort' => 'fx.',
'General_YouMustBeLoggedIn' => 'Du skal være logget på for at få adgang til denne funktion.',
'General_Website' => 'Hjemmeside',
'General_GeneralSettings' => 'Generelle indstillinger',
'General_AllowPiwikArchivingToTriggerBrowser' => 'Tillad at Piwik-arkivering udføres når rapporter vises i netlæseren',
'General_ArchivingInlineHelp' => 'For hjemmesider med medium til høj trafik anbefales det at deaktivere Piwik-arkivering udløst fra netlæseren. I stedet anbefales det at køre et cron job hver time til at behandle Piwik rapporter.',
'General_ArchivingTriggerDescription' => 'Til større Piwik installationer anbefales det, at %soprette et cron job%s til at behandle rapporterne automatisk.',
'General_SeeTheOfficialDocumentationForMoreInformation' => 'Se den %sofficielle dokumentation%s for mere information.',
'General_ReportsContainingTodayWillBeProcessedAtMostEvery' => 'Rapporter for i dag (eller ethvert andet datointerval herunder i dag) vil blive udført mindst hver',
'General_NSeconds' => '%s sekunder',
'General_SmallTrafficYouCanLeaveDefault' => 'For hjemmesider med lidt trafik brug standard %s sekunder og få adgang til alle rapporter i realtid.',
'General_MediumToHighTrafficItIsRecommendedTo' => 'For hjemmesider med medium til høj trafik anbefales det kun at behandle rapporter for i dag højst hver halve time (%s sekunder) eller hver time (%s sekunder).',
'General_RequiresFlash' => 'Visning af diagrammer i Piwik kræver Flash',
'General_GraphHelp' => 'Flere oplysninger om visning af diagrammer i Piwik.',
'General_NoDataForGraph' => 'Ingen data for diagram',
'General_DataForThisGraphHasBeenPurged' => 'Dataene for denne graf er mere end %s måneder gamle og er blevet slettet.',
'General_NoDataForTagCloud' => 'Ingen data for emnesky.',
'General_DataForThisTagCloudHasBeenPurged' => 'Dataene for denne emnesky er mere end %s måneder gamle og er blevet slettet.',
'General_DisplaySimpleTable' => 'Vis enkel tabel',
'General_DisplayTableWithMoreMetrics' => 'Vis tabel med flere målinger',
'General_DisplayTableWithGoalMetrics' => 'Vis tabel med mål data',
'General_PiwikIsACollaborativeProjectYouCanContribute' => '%1$s Piwik %2$s er et samarbejdsprojekt. %3$s Hvis du vil hjælpe, så se: %4$s Hvordan bidrager man til Piwik? %5$s.',
'General_YouAreViewingDemoShortMessage' => 'Du bruger en demo version af Piwik',
'General_YouAreCurrentlyUsing' => 'Du bruger i øjeblikket Piwik %s.',
'General_DownloadFullVersion' => '%1$sHent%2$s fuld version! Tjek %3$s',
'General_NewUpdatePiwikX' => 'Ny opdatering: Piwik %s',
'General_AboutPiwikX' => 'Om Piwik %s',
'General_PiwikXIsAvailablePleaseUpdateNow' => 'Piwik %1$s er tilgængelig. %2$sOpdater nu!%3$s (se %4$sændringer%5$s).',
'General_PiwikXIsAvailablePleaseNotifyPiwikAdmin' => '%s er tilgængelig. Underet administratoren.',
'General_NewReportsWillBeProcessedByCron' => ' Når Piwik arkivering ikke udløses af netlæseren, vil nye rapporter blive behandlet af crontab.',
'General_ReportsWillBeProcessedAtMostEveryHour' => 'Rapporterne vil derfor blive behandlet højst hver time.',
'General_IfArchivingIsFastYouCanSetupCronRunMoreOften' => 'Forudsat arkivering er hurtig på din installation, kan crontab sættes til at køre oftere.',
'General_BackToPiwik' => 'Tilbage til Piwik',
'General_ClickHere' => 'Klik her for yderligere oplysninger.',
'General_ShortMonth_1' => 'jan.',
'General_ShortMonth_2' => 'feb.',
'General_ShortMonth_3' => 'mar.',
'General_ShortMonth_4' => 'apr.',
'General_ShortMonth_5' => 'maj.',
'General_ShortMonth_6' => 'jun.',
'General_ShortMonth_7' => 'jul.',
'General_ShortMonth_8' => 'aug.',
'General_ShortMonth_9' => 'sep.',
'General_ShortMonth_10' => 'okt.',
'General_ShortMonth_11' => 'nov.',
'General_ShortMonth_12' => 'dec.',
'General_LongMonth_1' => 'januar',
'General_LongMonth_2' => 'februar',
'General_LongMonth_3' => 'marts',
'General_LongMonth_4' => 'april',
'General_LongMonth_5' => 'maj',
'General_LongMonth_6' => 'juni',
'General_LongMonth_7' => 'juli',
'General_LongMonth_8' => 'august',
'General_LongMonth_9' => 'september',
'General_LongMonth_10' => 'oktober',
'General_LongMonth_11' => 'november',
'General_LongMonth_12' => 'december',
'General_ShortDay_1' => 'man',
'General_ShortDay_2' => 'tir',
'General_ShortDay_3' => 'ons',
'General_ShortDay_4' => 'tor',
'General_ShortDay_5' => 'fre',
'General_ShortDay_6' => 'lør',
'General_ShortDay_7' => 'søn',
'General_LongDay_1' => 'mandag',
'General_LongDay_2' => 'tirsdag',
'General_LongDay_3' => 'onsdag',
'General_LongDay_4' => 'torsdag',
'General_LongDay_5' => 'fredag',
'General_LongDay_6' => 'lørdag',
'General_LongDay_7' => 'søndag',
'General_Daily' => 'Daglig',
'General_Weekly' => 'Ugentligt',
'General_Monthly' => 'Månedlig',
'General_DailyReports' => 'Daglige rapporter',
'General_WeeklyReports' => 'Ugentlige rapporter',
'General_MonthlyReports' => 'Månedlige rapporter',
'General_YearlyReports' => 'Årlige rapporter',
'General_RangeReports' => 'Brugerdefinerede datointervaller',
'General_ConfigFileIsNotWritable' => 'Piwik konfigurationsfilen %s er skrivebeskyttet, nogle af ændringerne vil ikke blive gemt. %s Skift tilladelser til konfigurationsfilen for at gøre den skrivebar.',
'General_ExceptionDatabaseVersion' => '%1$s version er %2$s, men Piwik behøver mindst version %3$s.',
'General_ExceptionIncompatibleClientServerVersions' => '%1$s klient version er %2$s, som er uforenelig med server version %3$s.',
'General_ExceptionMissingFile' => 'Mangler fil: %s',
'General_ExceptionFilesizeMismatch' => 'Fil størrelse passer ikke: %1$s (forventet længde: %2$s, fundet: %3$s)',
'General_ExceptionFileIntegrity' => 'Integritet check mislykkedes: %s',
'General_ExceptionNonceMismatch' => 'Kan ikke kontrollere sikkerheden på formularen.',
'General_PleaseSpecifyValue' => 'Angiv værdi for \'%s\'.',
'General_ExceptionMethodNotFound' => ' Metoden \'%s\' eksisterer ikke eller er ikke tilgængelig i modulet \'%s\'.',
'General_ExceptionInvalidRendererFormat' => 'Rendering format \'%s\' ikke gyldigt. Prøv et af følgende i stedet: %s.',
'General_ExceptionInvalidReportRendererFormat' => 'Rapport format \'%s\' er ikke gyldigt. Prøv i stedet et af følgende: %s.',
'General_ExceptionInvalidStaticGraphType' => 'Statisk diagramtype \'%s\' ikke gyldigt. Prøv en af følgende i stedet: %s.',
'General_ExceptionInvalidAggregateReportsFormat' => 'Sammenfattende rapportformat \'%s\' ikke gyldigt. Prøv en af følgende i stedet: %s.',
'General_ExceptionInvalidPeriod' => ' Perioden \'%s\' er ikke understøttet. Prøv en af følgende i stedet: %s',
'General_ExceptionInvalidDateRange' => 'Datoen \'%s\' er ikke et korrekt datointerval. Det skal have følgende format: %s.',
'General_ExceptionGoalNotFound' => 'Mål id = %s kunne ikke findes.',
'General_ExceptionUndeletableFile' => 'Kunne ikke slette %s',
'General_ExceptionPrivilege' => ' Du kan ikke få adgang til denne ressource, det kræver en %s adgang.',
'General_ExceptionPrivilegeAtLeastOneWebsite' => 'Du kan ikke få adgang til denne ressource, da det kræver en %s adgang til mindst én hjemmeside.',
'General_ExceptionPrivilegeAccessWebsite' => ' Du kan ikke få adgang til denne ressource, da det kræver en %s adgang til hjemmeside id = %d.',
'General_ExceptionInvalidArchiveTimeToLive' => ' Levetiden på "I dag arkiv" skal være et antal sekunder større end nul',
'General_ExceptionConfigurationFileNotFound' => 'Konfigurationsfilen (%s) blev ikke fundet.',
'General_ExceptionUnreadableFileDisabledMethod' => 'Konfigurationsfilen (%s) kunne ikke læses. Udbyderen kan have deaktiveret %s.',
'General_ExceptionInvalidToken' => 'Token er ikke gyldig.',
'General_ExceptionInvalidDateFormat' => 'Datoformat skal være: %s eller et nøgleord, der understøttes af %s funktionen (se %s for mere information)',
'General_ExceptionLanguageFileNotFound' => 'Sprogfil \'%s\' blev ikke fundet.',
'General_ExceptionUnableToStartSession' => 'Kan ikke starte sessionen.',
'General_WarningFileIntegritySkipped' => 'Udviklingsmiljø opdaget. Fil integritet check springes over.',
'General_WarningFileIntegrityNoManifest' => 'Fil integritet kontrol kunne ikke udføres på grund af manglende manifest.inc.php.',
'General_WarningFileIntegrityNoMd5file' => 'Fil integritet kontrol kunne ikke gennemføres pga. manglende md5_file () funktion.',
'General_FileIntegrityWarningExplanation' => 'Fil integritet check mislykkedes og rapporterede nogle fejl. Det skyldes mest sandsynligt en delvis eller mislykket overførelse af nogle Piwik filer. Du bør overføre alle Piwik filer igen og opdatere denne side, indtil den ingen fejl viser.',
'General_UseSMTPServerForEmail' => 'Brug SMTP server til e-mail',
'General_SmtpServerAddress' => 'SMTP server adresse',
'General_SmtpPort' => 'SMTP port',
'General_AuthenticationMethodSmtp' => 'Godkenselsesmetode til SMTP',
'General_SmtpUsername' => 'SMTP brugernavn',
'General_SmtpPassword' => 'SMTP-adgangskode',
'General_SmtpEncryption' => 'SMTP-kryptering',
'General_SelectYesIfYouWantToSendEmailsViaServer' => 'Vælg "Ja", hvis du ønsker eller er nødt til at sende e-mail via en bestemt server i stedet for den lokale mail-funktionen',
'General_OptionalSmtpPort' => 'Valgfri: Standard 25 for ukrypteret og TLS SMTP og 465 for SSL SMTP.',
'General_OnlyUsedIfUserPwdIsSet' => 'Anvendes kun, hvis brugernavn/adgangskode er sat, spørg din udbyder hvis du ikke ved hvilken metode der skal bruges.',
'General_OnlyEnterIfRequired' => 'Indtast kun et brugernavn, hvis SMTP-serveren kræver det',
'General_OnlyEnterIfRequiredPassword' => 'Indtast kun en adgangskode, hvis SMTP-serveren kræver det',
'General_WarningPasswordStored' => '%sAdvarsel:%s Adgangskoden bliver gemt i konfigurationsfilen synlig for alle, der har adgang til den.',
'General_EncryptedSmtpTransport' => 'Indtast tranportlag krypteringen, som kræves af SMTP serveren.',
'General_InvalidResponse' => 'Modtagende data er ugyldige.',
'General_ChooseLanguage' => 'Vælg sprog',
'General_ChoosePeriod' => 'Vælg periode',
'General_ChooseWebsite' => 'Vælg hjemmeside',
'General_Language' => 'Sprog',
'General_PleaseUpdatePiwik' => 'Opdater Piwik',
'General_RequestTimedOut' => 'En anmodning til %s fik timeout. Prøv igen.',
'General_UsePlusMinusIconsDocumentation' => 'Brug plus og minus ikonerne til venstre til at navigere.',
'General_BrokenDownReportDocumentation' => 'er opdelt i forskellige rapporter, som vises i minidiagrammer nederst på siden. Du kan forstørre diagrammerne ved at klikke på den rapport, du gerne se.',
'General_ChangeTagCloudView' => 'Bemærk, at du kan få vist rapporten på andre måder end som en emnesky. Brug kontrolelementerne nederst i rapporten for at gøre det.',
'General_Recommended' => '(anbefales)',
'General_NotRecommended' => '(anbefales ikke)',
'General_Goal' => 'Mål',
'General_Outlink' => 'Udgående links',
'General_Help' => 'Hjælp',
'General_DailySum' => 'daglige sum',
'General_AfterEntry' => 'efter indtastning her',
'General_Metadata' => 'Metadata',
'General_OneVisit' => '1 besøg',
'General_NVisits' => '%s besøg',
'General_OneDay' => '1 dag',
'General_NDays' => '%s dage',
'General_MainMetrics' => 'Hovedmålinger',
'General_Mobile' => 'Mobil',
'General_Desktop' => 'Skrivebord',
'General_Rows' => 'Rækker',
'General_GeneralInformation' => 'General Information',
'Actions_PluginDescription' => 'Rapporter om sidevisninger, udgående links og filhentninger. Udgående links og filhentnnger spores automatisk!',
'Actions_Actions' => 'Handlinger',
'Actions_SubmenuPages' => 'Sider',
'Actions_SubmenuPagesEntry' => 'Indgangssider',
'Actions_SubmenuPagesExit' => 'Udgangssider',
'Actions_EntryPageTitles' => 'Indgangssidetitler',
'Actions_ExitPageTitles' => 'Udgangssidetitler',
'Actions_SubmenuPageTitles' => 'Sidetitler',
'Actions_PageUrls' => 'Side netadresser',
'Actions_SubmenuOutlinks' => 'Udgående links',
'Actions_SubmenuDownloads' => 'Filhentninger',
'Actions_PagesReportDocumentation' => 'Rapporten indeholder oplysninger om sidens netadresser, der er blevet besøgt. %s tabellen er arrangeret hierarkisk, netadresserne vises i en mappestruktur.',
'Actions_PageTitlesReportDocumentation' => 'Rapporten indeholder oplysninger om titlerne på de sider, der er blevet besøgt. %s side titel er HTML %s mærket, som de fleste netlæsere viser i vinduetitlen.',
'Actions_OutlinksReportDocumentation' => 'Rapporten viser en hierarkisk liste over udgående netadresser, der blev klikket på af de besøgende',
'Actions_OutlinkDocumentation' => 'Et udgåendelink er et link, der fører den besøgende væk fra din hjemmeside (til et andet domæne)',
'Actions_DownloadsReportDocumentation' => 'Rapporten viser, hvilke filer dine besøgende har hentet. %s Hvad Piwik tæller som en filhentning, er klikket på et link. Hvorvidt overførelsen er afsluttet eller ej ved Piwik ikke.',
'Actions_ColumnClicks' => 'Klik',
'Actions_ColumnClicksDocumentation' => 'Antal gange linket blev klikket på.',
'Actions_ColumnUniqueClicks' => 'Unikke klik',
'Actions_ColumnUniqueClicksDocumentation' => 'Antal besøg, der involverede et klik på linket. Hvis et link blev klikket flere gange under et besøg, tæller det kun én gang.',
'Actions_ColumnDownloads' => 'Filhentninger',
'Actions_ColumnUniqueDownloads' => 'Unikke filhentninger',
'Actions_ColumnOutlinks' => 'Udgående links',
'Actions_ColumnUniqueOutlinks' => 'Unikke udgående links',
'Actions_ColumnPageName' => 'Sidenavn',
'Actions_ColumnPageURL' => 'Netsideadresse',
'Actions_ColumnClickedURL' => 'Klikkede netsideadresser',
'Actions_ColumnDownloadURL' => 'Hentede netsideadresser',
'Actions_ColumnEntryPageURL' => 'Indgangsside URL',
'Actions_ColumnEntryPageTitle' => 'Indgangs sidetitel',
'Actions_ColumnExitPageURL' => 'Udgangsside URL',
'Actions_ColumnExitPageTitle' => 'Udgang sidetitel',
'Actions_EntryPagesReportDocumentation' => 'Rapporten indeholder oplysninger om indgangs sider, der blev anvendt i den angivne periode. En indgangs side er den første side, en bruger får vist under sit besøg. %s Indgang siden vises som en mappe struktur.',
'Actions_EntryPageTitlesReportDocumentation' => 'Rapporten indeholder oplysninger om titlerne på indgangssider, der blev brugt i den angivne periode.',
'Actions_ExitPagesReportDocumentation' => 'Rapporten indeholder oplysninger om de udgangs sider, der blev brugt i den angivne periode. En udgangs side er den sidste side, en bruger får vist under sit besøg. %s udgangs netadresserne vises som en mappe struktur.',
'Actions_ExitPageTitlesReportDocumentation' => 'Rapporten indeholder oplysninger om titlerne på udgangssider, der blev brugt i den angivne periode.',
'AnonymizeIP_PluginDescription' => 'Anonymiser besøgendes IP-adresser for at efterkomme den lokale lovgivning om privatlivets fred/retningslinjer.',
'API_PluginDescription' => 'Alle data i Piwik er tilgængelig via enkle API\'er. Programudvidelsen er webservice indgangen, som kan kaldes for at få Web analyse-data i xml, json, php, csv, osv.',
'API_QuickDocumentationTitle' => 'API - hurtig i gang dokumentation',
'API_GenerateVisits' => 'Hvis du ikke har data for i dag ,kan du generere nogle data ved hjælp af %s programudvidelsen. Aktiver %s programudvidelsen, og klik derefter på \'Besøgsgenerator\' i menuen under indstillinger.',
'API_MoreInformation' => 'Mere information om Piwik API\'er, findes på %sIntroduktion til Piwik API%s og %sPiwik API Reference%s.',
'API_UserAuthentication' => 'Brugergodkendelse',
'API_UsingTokenAuth' => 'Hvis du ønsker at %s hente data i et script, med crontab, m.m. %s skal du tilføje parameteren %s til API-kaldes netadresse, som kræver godkendelse.',
'API_KeepTokenSecret' => 'Token_auth er ligeså hemmeligt som brugernavn og adgangskode, %sdel det ikke ud%s!',
'API_LoadedAPIs' => '%s APIs indlæst',
'CoreAdminHome_PluginDescription' => 'Piwik administration.',
'CoreAdminHome_MenuGeneralSettings' => 'Generelle indstillinger',
'CoreAdminHome_EmailServerSettings' => 'E-mail-server indstillinger',
'CoreAdminHome_OptOutForYourVisitors' => 'Piwik opt-out for dine besøgende',
'CoreAdminHome_OptOutExplanation' => 'Piwik er dedikeret til at værne om personlige oplysninger på internettet. For at give dine besøgende valgmulighed for at framelde Piwik Web Analyse, kan du tilføje den følgende HTML-kode på en af dine hjemmesider, f. eks. på en fortrolighedspolitik side.',
'CoreAdminHome_OptOutExplanationBis' => 'Koden vil vise en Iframe, der indeholder et link til dine besøgende til at framelde Piwik ved at sætte en opt out-cookie i browseren. %sKlik her%s for at få vist indholdet af iFramen.',
'CoreAdminHome_OptOutComplete' => 'Opt-out udført; dine besøg på hjemmesiden bliver ikke registreret af analyseværktøjet.',
'CoreAdminHome_OptOutCompleteBis' => ' Bemærk, at hvis du sletter dine cookies, sletter opt-out-cookien, eller hvis du ændrer computer eller netlæser, skal du udføre opt-out-proceduren igen.',
'CoreAdminHome_YouMayOptOut' => ' Du kan vælge ikke at have en unik web analyse cookie identifikationsnummer tildelt til computeren for at undgå aggregering og analyse af data indsamlet på denne hjemmeside.',
'CoreAdminHome_YouMayOptOutBis' => 'Vælg muligheden, klik nedenfor for at modtage en opt out-cookie.',
'CoreAdminHome_YouAreOptedIn' => 'Du er tilmeldt',
'CoreAdminHome_YouAreOptedOut' => 'Du er tilmeldt',
'CoreAdminHome_ClickHereToOptOut' => 'Klik her for at fravælge.',
'CoreAdminHome_ClickHereToOptIn' => 'Klik her for at vælge.',
'CoreAdminHome_BrandingSettings' => 'Branding indstillinger',
'CoreAdminHome_CustomLogoHelpText' => 'Du kan tilpasse Piwik logo, der bliver vist i brugergrænsefladen og e-mail rapporter.',
'CoreAdminHome_CustomLogoFeedbackInfo' => 'Hvis du tilpasser Piwik logoet, kan du også være interesseret i at skjule %s linket i topmenuen. For at gøre dette, kan du deaktivere tilbagemeldingsmodulet på %sUdvidelsesmodul administration%s siden.',
'CoreAdminHome_UseCustomLogo' => 'Anvend brugerdefineret logo',
'CoreAdminHome_LogoUpload' => 'Vælg et logo til overførelse',
'CoreAdminHome_LogoNotWriteable' => 'For at anvende et brugerdefineret logo, kræver Piwik skrive adgang til logofilerne i skabelonmappen: %s',
'PrivacyManager_TeaserHeadline' => 'Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger',
'PrivacyManager_MenuPrivacySettings' => 'Privat',
'PrivacyManager_PluginDescription' => 'Tilpas Piwik til beskyttelse af personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.',
'PrivacyManager_UseAnonymizeIp' => 'Anonymisere besøgendes IP-adresser',
'PrivacyManager_AnonymizeIpDescription' => 'Vælg "Ja", hvis Piwik ikke skal spore fuldt kvalificerede IP-adresser.',
'PrivacyManager_AnonymizeIpMaskLengtDescription' => 'Vælg hvor mange bytes af de besøgendes IP-adresser der skal maskeres.',
'PrivacyManager_AnonymizeIpMaskLength' => '%s bytes - f.eks %s',
'PrivacyManager_DeleteDataSettings' => 'Slet gamle besøgs logfiler og rapporter fra databasen',
'PrivacyManager_DeleteLogInfo' => 'Logfiler fra følgende tabeller vil blive slettet: %s',
'PrivacyManager_UseDeleteLog' => 'Slet regelmæssigt gamle logfiler fra databasen',
'PrivacyManager_DeleteDataDescription' => 'Piwik kan konfigureres til regelmæssigt at slette gamle besøgs logfiler og/eller allerede behandlede rapporter for at holde database lille. Hvis det ønskes, kan allerede behandlede rapporter beholdes og kun besøgs-, sidevisning- og konverteringslog data vil blive slettet. Eller, allerede behandlede rapporter kan slettes og logdata kan beholdes.',
'PrivacyManager_DeleteDataDescription2' => 'Hvis det ønskes, kan præ-forarbejdede rapporter gemmes, kun besøg, sidevisning og konvertering log data vil blive slettet. Eller, de præ-behandlede rapporter slettes, og logdata biholdes.',
'PrivacyManager_DeleteLogDescription2' => 'Når automatisk log sletning aktiveres, så sørg for, at alle tidligere daglige rapporter er blevet behandlet, således at ingen data går tabt.',
'PrivacyManager_DeleteLogsOlderThan' => 'Slet logfiler ældre end',
'PrivacyManager_DeleteDataInterval' => 'Slet gamle data hver',
'PrivacyManager_DeleteMaxRows' => 'Maksimale antal rækker der slettes på én gang:',
'PrivacyManager_DeleteMaxRowsNoLimit' => 'ingen begrænsning',
'PrivacyManager_LastDelete' => 'Sidste sletningen var d.',
'PrivacyManager_NextDelete' => 'Næste planlagt sletning på',
'PrivacyManager_ClickHereSettings' => 'Klik her for at få adgang til %s indstillinger.',
'PrivacyManager_LeastDaysInput' => 'Angiv et antal dage større end %s.',
'PrivacyManager_LeastMonthsInput' => 'Angiv et antal måneder større end %s.',
'PrivacyManager_UseDeleteReports' => 'Slet regelmæssigt gamle rapporter fra databasen',
'PrivacyManager_DeleteReportsOlderThan' => 'Slet rapporter ældre end',
'PrivacyManager_DeleteReportsInfo2' => 'Hvis ikke "%s" er aktiveret , vil gamle rapporter genskabes automatisk når anmodes om.',
'PrivacyManager_DeleteReportsInfo3' => 'Hvis "%s" er aktiveret , slettes data permanent.',
'PrivacyManager_DeleteSchedulingSettings' => 'Indstillinger for tidsplanlægning',
'PrivacyManager_ReportsDataSavedEstimate' => 'Database størrelse',
'PrivacyManager_KeepBasicMetrics' => 'Behold grundlæggende målinger (besøg, sidevisninger, afvisningsprocent, mål konverteringer, eHandel konverteringer osv.)',
'PrivacyManager_KeepDataFor' => 'Behold alle data for:',
'PrivacyManager_DeleteLogsConfirm' => 'Aktiver logdata sletning. Hvis gamle logdata fjernes, og rapporter ikke allerede er blevet oprettet, kan man ikke kunne se historiske data. Bekræft logdata sletning.',
'PrivacyManager_DeleteReportsConfirm' => 'Aktiver rapportdata sletning. Hvis gamle rapporter fjernes, skal de forarbejdes igen dem med henblik på se dem. Bekræft sletning.',
'PrivacyManager_DeleteBothConfirm' => 'Aktiver både logdata sletning og rapportdata sletning. Dette vil permanent fjerne muligheden for at få vist gamle analysedata. Bekræft sletning.',
'PrivacyManager_PurgeNow' => 'Ryd op i DataBasen nu',
'PrivacyManager_PurgingData' => 'Rydder op i data...',
'PrivacyManager_SaveSettingsBeforePurge' => 'Indstillinger for datasletning er ændret. Gem før oprydning.',
'PrivacyManager_PurgeNowConfirm' => 'Permanent sletning af data fra databasen. Bekræft for at fortsætte?',
'PrivacyManager_CurrentDBSize' => 'Nuværende database størrelse',
'PrivacyManager_EstimatedDBSizeAfterPurge' => 'Anslået database størrelse efter oprydning',
'PrivacyManager_EstimatedSpaceSaved' => 'Anslået sparet plads',
'PrivacyManager_KeepReportSegments' => 'For beholdte data ovenfor, beholdes desuden segmenterede rapporter',
'PrivacyManager_DoNotTrack_SupportDNTPreference' => 'Understøt spor ikke præference',
'PrivacyManager_DoNotTrack_Description' => 'Spor ikke er en teknologi og politisk forslag, der giver brugerne mulighed for at fravælge sporing af websteder, de ikke besøger, herunder analyse-tjenester, reklame netværk og sociale platforme.',
'PrivacyManager_DoNotTrack_Enabled' => 'Du respekterer beskyttelse af dine brugeres personlige oplysninger, bravo!',
'PrivacyManager_DoNotTrack_EnabledMoreInfo' => 'Når brugere har sat deres web-browser til "Jeg ønsker ikke at blive sporet" (spor ikke er aktiveret), vil Piwik ikke spore disse besøg.',
'PrivacyManager_DoNotTrack_Disabled' => 'Piwik sporer i øjeblikket alle besøgende, selv når de har angivet "Jeg ønsker ikke at blive sporet" i deres webbrowser.',
'PrivacyManager_DoNotTrack_DisabledMoreInfo' => 'Vi anbefaler at respektere dine besøgende privatliv og muliggøre spor ikke understøttelse.',
'PrivacyManager_DoNotTrack_Enable' => 'Aktiver spor ikke understøttelse',
'PrivacyManager_DoNotTrack_Disable' => 'Deaktiver spor ikke understøttelse',
'CoreHome_PluginDescription' => 'Struktur for netanalyse rapporter.',
'CoreHome_WebAnalyticsReports' => 'Netanalyse rapporter',
'CoreHome_NoPrivilegesAskPiwikAdmin' => 'Du er logget på som \'%s\' men det ser ikke ud som du har adgang til Piwik. %s Spørg Piwik administratoren (klik for at sende e-mail)%s for at give dig \'se\' adgang til et websted.',
'CoreHome_JavascriptDisabled' => 'JavaSript skal være aktiveret for at Piwik kan bruges i standardvisning. JavaScript er enten deaktiveret eller ikke understøttet i netlæseren.<br />For at bruge standardvisning, aktiver JavaScript i indstillingerne for netlæseren, og %1$s prøv igen %2$s.<br />',
'CoreHome_ThereIsNoDataForThisReport' => 'Der er ingen data for denne rapport.',
'CoreHome_DataForThisReportHasBeenPurged' => 'Data til rapporten er is mere end %s måneder gamle og er blevet ryddet op.',
'CoreHome_CategoryNoData' => 'Ingen data i kategorien. Prøv at \'Inkluder hele populationen\'.',
'CoreHome_ShowJSCode' => 'Vis JavaScript-koden til at indsætte.',
'CoreHome_IncludeRowsWithLowPopulation_js' => 'Rækker med lav population er skjult %s Vis alle rækker',
'CoreHome_ExcludeRowsWithLowPopulation_js' => 'Alle rækker vises %s Udeluk lav population',
'CoreHome_DataTableIncludeAggregateRows_js' => 'Samlede rækker er skjult %s Vis dem',
'CoreHome_DataTableExcludeAggregateRows_js' => 'Samlede rækker vises %s Skjul dem',
'CoreHome_Default_js' => 'standard',
'CoreHome_PageOf_js' => '%1$s af %2$s',
'CoreHome_FlattenDataTable_js' => 'Rapporten er hierarkisk %s lav den ikke hierakisk',
'CoreHome_UnFlattenDataTable_js' => 'Rapporten er ikke hierarkisk %s lav den hierakisk',
'CoreHome_DateFormat' => '%longDay% %day% %longMonth% %longYear%',
'CoreHome_ShortDateFormat' => '%shortDay% %day% %shortMonth%',
'CoreHome_LongMonthFormat' => '%longYear%, %longMonth%',
'CoreHome_PeriodDay' => 'Dag',
'CoreHome_PeriodWeek' => 'Uge',
'CoreHome_PeriodMonth' => 'Måned',
'CoreHome_PeriodYear' => 'År',
'CoreHome_PeriodRange' => 'Interval',
'CoreHome_PeriodDays' => 'dage',
'CoreHome_PeriodWeeks' => 'uger',
'CoreHome_PeriodMonths' => 'måneder',
'CoreHome_PeriodYears' => 'år',
'CoreHome_DaySu_js' => 'S',
'CoreHome_DayMo_js' => 'M',
'CoreHome_DayTu_js' => 'T',
'CoreHome_DayWe_js' => 'O',
'CoreHome_DayTh_js' => 'T',
'CoreHome_DayFr_js' => 'F',
'CoreHome_DaySa_js' => 'L',
'CoreHome_ShortDay_1_js' => 'søn',
'CoreHome_ShortDay_2_js' => 'man',
'CoreHome_ShortDay_3_js' => 'tir',
'CoreHome_ShortDay_4_js' => 'ons',
'CoreHome_ShortDay_5_js' => 'tor',
'CoreHome_ShortDay_6_js' => 'fre',
'CoreHome_ShortDay_7_js' => 'lør',
'CoreHome_LongDay_1_js' => 'søndag',
'CoreHome_LongDay_2_js' => 'mandag',
'CoreHome_LongDay_3_js' => 'tirsdag',
'CoreHome_LongDay_4_js' => 'onsdag',
'CoreHome_LongDay_5_js' => 'torsdag',
'CoreHome_LongDay_6_js' => 'Fredag',
'CoreHome_LongDay_7_js' => 'lørdag',
'CoreHome_ShortMonth_1_js' => 'jan',
'CoreHome_ShortMonth_2_js' => 'feb',
'CoreHome_ShortMonth_3_js' => 'mar',
'CoreHome_ShortMonth_4_js' => 'apr',
'CoreHome_ShortMonth_5_js' => 'maj',
'CoreHome_ShortMonth_6_js' => 'jun',
'CoreHome_ShortMonth_7_js' => 'jul',
'CoreHome_ShortMonth_8_js' => 'aug',
'CoreHome_ShortMonth_9_js' => 'sep',
'CoreHome_ShortMonth_10_js' => 'okt',
'CoreHome_ShortMonth_11_js' => 'nov',
'CoreHome_ShortMonth_12_js' => 'dec',
'CoreHome_MonthJanuary_js' => 'januar',
'CoreHome_MonthFebruary_js' => 'februar',
'CoreHome_MonthMarch_js' => 'marts',
'CoreHome_MonthApril_js' => 'april',
'CoreHome_MonthMay_js' => 'maj',
'CoreHome_MonthJune_js' => 'juni',
'CoreHome_MonthJuly_js' => 'juli',
'CoreHome_MonthAugust_js' => 'august',
'CoreHome_MonthSeptember_js' => 'september',
'CoreHome_MonthOctober_js' => 'oktober',
'CoreHome_MonthNovember_js' => 'november',
'CoreHome_MonthDecember_js' => 'december',
'CoreHome_ReportGeneratedOn' => 'Rapport genereret på %s',
'CoreHome_ReportGeneratedXAgo' => 'Rapport genereret %s siden',
'CorePluginsAdmin_PluginDescription' => 'Programudvidelses administration.',
'CorePluginsAdmin_Plugins' => 'Udvidelsesmoduler',
'CorePluginsAdmin_PluginsManagement' => 'Udvidelsesmodul administration',
'CorePluginsAdmin_MainDescription' => 'Udvidelsesmoduler udvider funktionaliteten i Piwik. Når et udvidelsesmodul er installeret, kan det aktiveres eller deaktiveres her.',
'CorePluginsAdmin_Plugin' => 'Udvidelsesmodul',
'CorePluginsAdmin_Action' => 'Handling',
'CorePluginsAdmin_AuthorHomepage' => 'Forfatter hjemmeside',
'CorePluginsAdmin_LicenseHomepage' => 'Licens hjemmeside',
'CorePluginsAdmin_PluginHomepage' => 'Udvidelsesmodul hjemmeside',
'CorePluginsAdmin_Activated' => 'Aktiveret',
'CorePluginsAdmin_Active' => 'Aktiv',
'CorePluginsAdmin_Inactive' => 'Inaktiv',
'CorePluginsAdmin_Deactivate' => 'Deaktiver',
'CorePluginsAdmin_Activate' => 'Aktiver',
'CorePluginsAdmin_MenuPlugins' => 'Udvidelsesmoduler',
'CoreUpdater_PluginDescription' => ' Piwik ajourføringsmekanisme',
'CoreUpdater_UpdateTitle' => 'Opdatering',
'CoreUpdater_DatabaseUpgradeRequired' => 'Database opdatering er nødvendig',
'CoreUpdater_YourDatabaseIsOutOfDate' => 'Piwik databasen er ikke opdateret, og skal opgraderes før du kan fortsættes.',
'CoreUpdater_PiwikWillBeUpgradedFromVersionXToVersionY' => 'Piwik vil blive opgraderet fra version %1$s til den nye version %2$s.',
'CoreUpdater_TheFollowingPluginsWillBeUpgradedX' => 'Følgende udvidelsesmoduler vil blive opgraderet: %s.',
'CoreUpdater_NoteForLargePiwikInstances' => 'Vigtig bemærkning til store Piwik installationer',
'CoreUpdater_TheUpgradeProcessMayFailExecuteCommand' => 'Hvis du har en stor Piwik database, kan opdateringer tage for lang tid at køre i netlæseren. I denne situation, kan du udføre opdateringen fra kommandolinjen: %s',
'CoreUpdater_YouCouldManuallyExecuteSqlQueries' => 'Hvis du ikke er i stand til at bruge kommandolinje opdatering og hvis Piwik opgradering fejler (på grund af timeout i databasen, netlæser timeout, eller andet), kan du manuelt udføre SQL-forespørgsler til at opdatere Piwik.',
'CoreUpdater_ClickHereToViewSqlQueries' => 'Klik her for at se og kopiere listen over SQL-forespørgsler, der vil blive udført',
'CoreUpdater_NoteItIsExpectedThatQueriesFail' => 'Bemærk: Hvis du manuelt udfører disse forespørgsler, forventes det, at nogle af dem mislykkes. I så fald ignoreres fejlene blot, og køre den næste forespørgsel på listen.',
'CoreUpdater_ReadyToGo' => 'Klar, parat, start?',
'CoreUpdater_TheUpgradeProcessMayTakeAWhilePleaseBePatient' => 'Database opgraderingen kan tage lidt tid, vær tålmodig.',
'CoreUpdater_UpgradePiwik' => 'Opgrader Piwik',
'CoreUpdater_ErrorDIYHelp' => 'Hvis du er en erfaren bruger og støder på en fejl i database opgraderingen:',
'CoreUpdater_ErrorDIYHelp_1' => 'identificere og ret kilden til problemet (f. eks. memory_limit eller max_execution_time)',
'CoreUpdater_ErrorDIYHelp_2' => 'udfører de resterende forespørgsler i opdateringen, som mislykkedes',
'CoreUpdater_ErrorDIYHelp_3' => 'opdater manuelt "option" tabellen i Piwik databasen, skift værdien af "version_core" til versionen på den mislykkede opdatering',
'CoreUpdater_ErrorDIYHelp_4' => 'kør opdateringsprogrammet igen (via netlæseren eller kommando-linje) for at fortsætte med de resterende opdateringer',
'CoreUpdater_ErrorDIYHelp_5' => 'indberet problemet (og løsning), så Piwik kan forbedres',
'CoreUpdater_HelpMessageContent' => 'se %1$s Piwik FAQ %2$s som forklarer de mest almindelige fejl om opdateringer. %3$s Spørg systemadministratoren - vedkommende kan måske hjælpe med fejlen som sandsynligvis skyldes server eller MySQL-opsætning.',
'CoreUpdater_CriticalErrorDuringTheUpgradeProcess' => 'Kritisk fejl under opdateringen:',
'CoreUpdater_HelpMessageIntroductionWhenError' => 'Ovenstående vises fejlmeddelelsen. Den bør hjælpe med at forklare årsagen, men hvis der behøves mere hjælp:',
'CoreUpdater_HelpMessageIntroductionWhenWarning' => 'Opdateringen er fuldført, men det var nogle småproblemer under processen. Læs detaljerne ovenfor. For yderligere hjælp:',
'CoreUpdater_UpgradeComplete' => 'Opgradering fuldført!',
'CoreUpdater_WarningMessages' => 'Advarsler:',
'CoreUpdater_ErrorDuringPluginsUpdates' => 'Fejl ved opdatering udvidelsesmodul :',
'CoreUpdater_WeAutomaticallyDeactivatedTheFollowingPlugins' => 'Vil automatisk deaktivere følgende udvidelsesmoduler: %s',
'CoreUpdater_PiwikHasBeenSuccessfullyUpgraded' => 'Piwik blev opdateret!',
'CoreUpdater_ContinueToPiwik' => 'Fortsæt til Piwik',
'CoreUpdater_UpdateAutomatically' => 'Opdater automatisk',
'CoreUpdater_ThereIsNewVersionAvailableForUpdate' => 'Ny version af Piwik er tilgængelig',
'CoreUpdater_YouCanUpgradeAutomaticallyOrDownloadPackage' => 'Opdater til version %s automatisk eller hent programpakken og installer manuelt:',
'CoreUpdater_YouMustDownloadPackageOrFixPermissions' => 'Piwik er i stand til at overskrive din nuværende installation. Du kan enten rette mappe/fil tilladelserne eller hente pakken og installere version %s manuelt:',
'CoreUpdater_DownloadX' => 'Hent %s',
'CoreUpdater_UpdateHasBeenCancelledExplanation' => 'Piwik ét klik-opdatering er blevet annulleret. Kan ovenstående fejlmeddelelse ikke løses, anbefales det at opdatere Piwik manuelt. %1$s Læs %2$sOpdaterings dokumentationen%3$s for at komme i gang!',
'CoreUpdater_DownloadingUpdateFromX' => 'Henter opdatering fra %s',
'CoreUpdater_UnpackingTheUpdate' => 'Opdatering pakkes ud',
'CoreUpdater_VerifyingUnpackedFiles' => 'Kontrollerer filer',
'CoreUpdater_CreatingBackupOfConfigurationFile' => 'Opretter sikkerhedskopi af konfigurationsfiler i %s',
'CoreUpdater_InstallingTheLatestVersion' => 'Installerer den seneste version',
'CoreUpdater_PiwikUpdatedSuccessfully' => 'Piwik er opdateret!',
'CoreUpdater_EmptyDatabaseError' => 'Databasen %s er tom. Redigere eller fjern Piwiks konfigurationsfil.',
'CoreUpdater_ExceptionAlreadyLatestVersion' => 'Piwik version %s er fuld opdateret.',
'CoreUpdater_ExceptionArchiveIncompatible' => 'Inkompatibel arkiv: %s',
'CoreUpdater_ExceptionArchiveEmpty' => 'Tomt arkiv.',
'CoreUpdater_ExceptionArchiveIncomplete' => 'Arkiv er ikke komplet: nogle filer mangler (fx. %s).',
'CustomVariables_PluginDescription' => 'Brugerdefinerede variabler er navne, værdipar, du kan tildele en besøgende ved hjælp af funktionen Javascript API setVisitCustomVariables(). Piwik vil derefter rapportere hvor mange besøg, sider, konverteringer for hver af disse brugerdefinerede navne og værdier.',
'CustomVariables_CustomVariables' => 'Brugerdefinerede variabler',
'CustomVariables_ColumnCustomVariableName' => 'Brugerdefineret variabelnavn',
'CustomVariables_ColumnCustomVariableValue' => 'Brugerdefineret variabelværdi',
'CustomVariables_ScopeVisit' => 'virkefelt besøg',
'CustomVariables_ScopePage' => 'virkefelt side',
'CustomVariables_CustomVariablesReportDocumentation' => 'Rapporten indeholder oplysninger om brugerdefinerede variabler. Klik på et variabelnavn se fordeling af værdier. %s Yderligere oplysninger om brugerdefinerede variabler generelt, læs %sBrugerdefinerede variabel dokumentation på piwik.org%s',
'Dashboard_PluginDescription' => 'Kontrolpanelet kan tilpasses: tilføj nye kontroller, ændre rækkefølgen af dem. Hver bruger kan få adgang til sit eget brugerdefinerede kontrolpanel.',
'Dashboard_Dashboard' => 'Kontrolpanel',
'Dashboard_AddAWidget' => 'Tilføj en kontrol...',
'Dashboard_DeleteWidgetConfirm' => 'Bekræft fjernelse af kontrol fra kontrolpanelet?',
'Dashboard_SelectWidget' => 'Vælg kontrol som skal tilføjes kontrolpanelet.',
'Dashboard_AddPreviewedWidget_js' => 'Tilføj forhåndsvist kontrol til kontrolpanelet.',
'Dashboard_WidgetPreview_js' => 'Forhåndsvisning af kontrol',
'Dashboard_Close_js' => 'Luk',
'Dashboard_Maximise_js' => 'Maksimer',
'Dashboard_Minimise_js' => 'Minimer',
'Dashboard_TitleWidgetInDashboard_js' => 'Kontrol er allerede i kontrolpanelet',
'Dashboard_TitleClickToAdd_js' => 'Klik for at tilføje til kontrolpanelet',
'Dashboard_LoadingWidget_js' => 'Indlæser kontrol, vent...',
'Dashboard_WidgetNotFound_js' => 'Fandt ikke kontrol',
'Dashboard_ResetDashboard' => 'Nulstil kontrolpanel',
'Dashboard_ResetDashboardConfirm' => 'Nulstil kontrolpanel til standard?',
'Dashboard_WidgetsAndDashboard' => 'Kontrolpanel & kontroller',
'Dashboard_ChangeDashboardLayout' => 'Skift udformning på kontrolpanel',
'Dashboard_SelectDashboardLayout' => 'Vælg ny udformning på kontrolpanel',
'Dashboard_DashboardOf' => 'Kontrolpanel af %s',
'Dashboard_ManageDashboard' => 'Administrer kontrolpanel',
'Dashboard_CreateNewDashboard' => 'Opret nyt kontrolpanel',
'Dashboard_RenameDashboard' => 'Omdøb kontrolpanel',
'Dashboard_DashboardName' => 'Kontrolpanel navn:',
'Dashboard_EmptyDashboard' => 'Tomt kontrolpanel - Vælg selv favorit kontroller',
'Dashboard_DefaultDashboard' => 'Standard kontrolpanel - Bruger standard kontroller og udformning',
'Dashboard_RemoveDashboard' => 'Fjern kontrolpanel',
'Dashboard_SetAsDefaultWidgets' => 'Angiv som standard kontroller udvælgelse',
'Dashboard_SetAsDefaultWidgetsConfirm' => 'Skal den nuværende kontroller udvælgelse og kontrolpanel udformning bruges som standard kontrolpanel skabelon?',
'Dashboard_SetAsDefaultWidgetsConfirmHelp' => 'Kontroller udvælgelse og kontrolpanelets udformning vil blive brugt når en bruger opretter et nyt kontrolpanel, eller når "%s" -funktionen bruges.',
'Dashboard_RemoveDashboardConfirm' => 'Bekræft fjernelse af kontrolpanel "%s"?',
'Dashboard_NotUndo' => 'Handlingen kan ikke fortrydes.',
'Dashboard_DashboardEmptyNotification' => 'Kontrolpanelet indeholder ikke nogen kontroller. Start med at tilføje nogle kontroller eller nulstille kontrolpanel til standard.',
'DBStats_PluginDescription' => 'Programudvidelsen viser MySQL-database brugen af Piwik tabeller.',
'DBStats_DatabaseUsage' => 'Database brug',
'DBStats_MainDescription' => 'Piwik gemmer al statistik i MySQL-databasen. Lige nu bruger Piwik-tabellerne %s.',
'DBStats_LearnMore' => 'Hvis du vil vide mere om, hvordan Piwik behandler data, og hvordan man kan få Piwik til arbejde godt på mellem til stærkt trafikerede hjemmesider, se dokumentationen på %s.',
'DBStats_Table' => 'Tabel',
'DBStats_RowCount' => 'Række antal',
'DBStats_DataSize' => 'Data',
'DBStats_IndexSize' => 'Index',
'DBStats_TotalSize' => 'Samlet størrelse',
'DBStats_DBSize' => 'DB størrelse',
'DBStats_ReportDataByYear' => 'Rapport tabeller fordelt på år',
'DBStats_MetricDataByYear' => 'Målings tabeller fordelt på år',
'DBStats_EstimatedSize' => 'Anslået størrelse',
'DBStats_TrackerTables' => 'Sporings tabeller',
'DBStats_ReportTables' => 'Rapport tabeller',
'DBStats_MetricTables' => 'Målings tabeller',
'DBStats_OtherTables' => 'Andre tabeller',
'ExampleAPI_PluginDescription' => 'Programudvidelse eksempel: Hvordan oprettes et API til at eksportere data i flere formater, uden nogen særlig programkodning?',
'ExampleRssWidget_PluginDescription' => 'Programudvidelse eksempel: Hvordan oprettes en ny kontrol, der læser et RSS-feed?',
'ExampleUI_PluginDescription' => 'Programudvidelse eksempel: programudvidelsen viser, hvordan man arbejder med Piwik UI: opretter tabeller, diagrammer osv.',
'Feedback_PluginDescription' => 'Send tilbagemelding til Piwik Team med et enkelt klik. Del ideer og forslag med os!',
'Feedback_DoYouHaveBugReportOrFeatureRequest' => 'Har du en fejlrapport eller en anmodning om en funktion?',
'Feedback_ViewAnswersToFAQ' => 'Se svarene på %s Ofte stillede spørgsmål%s',
'Feedback_WhyAreMyVisitsNoTracked' => 'Hvorfor spores besøg på hjemmesiden ikke?',
'Feedback_HowToExclude' => 'Hvordan kan jeg udelade sporing af mine egne besøg?',
'Feedback_WhyWrongCountry' => 'Hvorfor viser Piwik mit besøg fra et forkert land?',
'Feedback_HowToAnonymizeIP' => 'Hvordan besøgendes IP-adresser maskeres i databasen?',
'Feedback_VisitTheForums' => 'Besøg %s Forum%s',
'Feedback_LearnWaysToParticipate' => 'Lær om alle de måder, du kan %s bidrage%s',
'Feedback_SpecialRequest' => 'Har du en speciel anmodning til Piwik holdet?',
'Feedback_ContactThePiwikTeam' => 'Kontakt Piwik holdet',
'Feedback_IWantTo' => 'Jeg ønsker at:',
'Feedback_CategoryShareStory' => 'Dele en Piwik succeshistorie',
'Feedback_CategorySponsor' => 'Sponsere Piwik',
'Feedback_CategoryHire' => 'Ansætte en Piwik konsulent',
'Feedback_CategorySecurity' => 'Rapporter et sikkerhedsproblem',
'Feedback_MyEmailAddress' => 'Min e-mailadresse:',
'Feedback_MyMessage' => 'Min besked:',
'Feedback_DetailsPlease' => '(vedlæg detaljer)',
'Feedback_SendFeedback' => 'Send tilbagemelding',
'Feedback_ManuallySendEmailTo' => 'Send din besked manuelt til',
'Feedback_MessageSent' => 'Din besked blev sendt til Piwik holdet.',
'Feedback_ThankYou' => 'Tak, fordi du hjælper med at gøre Piwik bedre!',
'Feedback_ThePiwikTeam' => 'Piwik holdet',
'Feedback_ExceptionBodyLength' => 'Meddelelse skal være på mindst %s tegn.',
'Feedback_ExceptionNoUrls' => 'For at undgå spam, kan meddelelsen ikke indeholde en netadresse.',
'Goals_Goals' => 'Mål',
'Goals_EcommerceAndGoalsMenu' => 'E-handel & Mål',
'Goals_Ecommerce' => 'E-handel',
'Goals_EcommerceOverview' => 'E-handel oversigt',
'Goals_EcommerceOrder' => 'E-handel ordre',
'Goals_EcommerceLog' => 'E-handel log',
'Goals_AbandonedCart' => 'Forladt kurv',
'Goals_LeftInCart' => '%s tilbage i kurven',
'Goals_GoalsOverview' => 'Måloversigt',
'Goals_GoalsOverviewDocumentation' => 'Oversigt over dine målkonverteringer. I første omgang viser diagrammet summen af alle konverteringer. %s Under diagrammet, kan du se konverteringsrapporter for hvert af dine mål. Minidiagrammer kan udvides ved at klikke på dem.',
'Goals_SingleGoalOverviewDocumentation' => 'Oversigt over konverteringer for et enkelt mål. %s Minidiagrammer under diagrammet kan forstørres ved at klikke på dem.',
'Goals_GoalsManagement' => 'Mål administration',
'Goals_EcommerceReports' => 'E-handel rapporter',
'Goals_YouCanEnableEcommerceReports' => 'Aktiver %sE-handel rapporter for hjemmesiden her %s .',
'Goals_ConversionsOverviewBy' => 'Konverteringsoversigt efter besøgstype',
'Goals_GoalConversionsBy' => 'Mål %s konverteringer efter besøgstype',
'Goals_ViewGoalsBy' => 'Vis mål efter %s',
'Goals_PluginDescription' => ' Opret mål og se rapporter om målkonverteringer: udvikling over tid, indtjening pr besøg, konverteringer pr referer, for hvert enkelt søgeord osv.',
'Goals_ConversionByTypeReportDocumentation' => 'Rapporten indeholder detaljerede oplysninger om mål ydeevne (konverteringer, omregningskurser og indtægt pr. besøg) for hver af kategorierne tilgængelig i panelet til venstre. %s Klik på en af kategorierne for at få vist rapporten. %s For mere information læs %sSporing af mål dokumentation på piwik.org%s',
'Goals_ColumnConversions' => 'Omregninger',
'Goals_ColumnConversionsDocumentation' => 'Antal besøg, der udløste målet %s.',
'Goals_ColumnRevenue' => 'Indtægter',
'Goals_DocumentationRevenueGeneratedByProductSales' => 'Produktsalg. Omfatter ikke moms, forsendelse og rabat',
'Goals_ColumnRevenueDocumentation' => 'Samlede indtægter fra %s konverteringer divideret med antallet af besøg.',
'Goals_ColumnConversionRateDocumentation' => 'Procentdel af besøg, der udløste målet %s.',
'Goals_ColumnAverageOrderRevenueDocumentation' => 'Gennemsnitlig ordreværdi (GOV) er den samlede indtjening fra alle e-handel ordrer divideret med antallet af ordrer.',
'Goals_ColumnPurchasedProductsDocumentation' => 'Antallet af købte varer er summen af solgte varer i alle e-handel ordrer.',
'Goals_ColumnQuantityDocumentation' => 'Mængde er det samlede antal af solgte produkter for hver %s.',
'Goals_ColumnOrdersDocumentation' => 'Det samlede antal e-handel ordrer, der indeholdt denne %s mindst én gang.',
'Goals_ColumnAveragePriceDocumentation' => 'Gennemsnitlig indtjening for denne %s.',
'Goals_ColumnAverageQuantityDocumentation' => 'Gennemsnitlige mængde af denne %s solgt i e-handel ordrer.',
'Goals_ColumnVisitsProductDocumentation' => 'Antallet af besøg på produktet/kategori siden. Anvendes til at behandle %s konverteringsfrekvens. Målingen er med i rapporten, hvis e-handel sporing var konfigureret på produkt/kategori siderne.',
'Goals_ColumnConversionRateProductDocumentation' => '%s konverteringsfrekvens er antallet af ordrer, der indeholder produktet divideret med antallet af besøg på produktets side.',
'Goals_ColumnVisits' => 'Det samlede antal besøg, uanset om et mål blev udløst eller ej.',
'Goals_GoalX' => 'Mål %s',
'Goals_GoalConversion' => 'Mål konvertering',
'Goals_GoalConversions' => 'Mål konverteringer',
'Goals_OverallRevenue' => '%s samlede indtægter',
'Goals_OverallConversionRate' => '%s samlet konverteringsrate (besøg med et færdigt mål)',
'Goals_Conversions' => '%s konverteringer',
'Goals_ConversionRate' => '%s konverteringsrate',
'Goals_NoGoalsNeedAccess' => 'Kun en administrator eller superbruger kan tilføje mål for en given hjemmeside. Bed din Piwik administrator om at oprette et mål for din hjemmeside. <br /> Sporingsmål er en fantastisk måde til at forstå og optimere din hjemmesides ydelse!',
'Goals_AddNewGoal' => 'Tilføj et nyt mål',
'Goals_AddNewGoalOrEditExistingGoal' => '%sTilføj et nyt mål%s eller %srediger%s eksisterende mål',
'Goals_AddGoal_js' => 'Tilføj mål',
'Goals_UpdateGoal_js' => 'Opdater mål',
'Goals_DeleteGoalConfirm_js' => 'Bekræft sletning af mål %s?',
'Goals_CreateNewGOal' => 'Opret nyt mål',
'Goals_ViewAndEditGoals' => 'Vis og rediger mål',
'Goals_GoalName' => 'Navn',
'Goals_GoalIsTriggered' => 'Målet er opfyldt',
'Goals_GoalIsTriggeredWhen' => 'Målet er opfyldt, når',
'Goals_WhenVisitors' => 'når de besøgende',
'Goals_WhereThe' => 'Hvor',
'Goals_Manually' => 'manuelt',
'Goals_ManuallyTriggeredUsingJavascriptFunction' => 'Målet udløses manuelt ved hjælp af JavaScript API trackGoal ()',
'Goals_VisitUrl' => 'Besøger en bestemt hjemmeside (side eller en gruppe af sider)',
'Goals_URL' => 'Netadresse',
'Goals_PageTitle' => 'sidetitel',
'Goals_Filename' => 'filnavn',
'Goals_ExternalWebsiteUrl' => 'ekstern hjemmesideadresse',
'Goals_Download' => 'Henter en fil',
'Goals_VisitPageTitle' => 'Besøger en given sidetitel',
'Goals_ClickOutlink' => 'Klik på et link til en ekstern hjemmeside',
'Goals_Optional' => '(valgfri)',
'Goals_WhereVisitedPageManuallyCallsJavascriptTrackerLearnMore' => 'hvor den besøgte side indeholder et kald til JavaScriptet piwikTracker.trackGoal () metode (%s lær mere%s)',
'Goals_AllowMultipleConversionsPerVisit' => 'Tillad flere konverteringer pr. besøg',
'Goals_DefaultGoalConvertedOncePerVisit' => '(standard) Målet kan kun konverteres én gang pr. besøg',
'Goals_HelpOneConversionPerVisit' => 'Hvis en side der matcher målet opdateres eller ses mere end én gang i et besøg, vil målet kun spores første gang siden bliver indlæst under besøget.',
'Goals_AllowGoalConvertedMoreThanOncePerVisit' => 'Tillad at mål konverteres mere end én gang pr. besøg',
'Goals_DefaultRevenue' => 'Målets standard indtægter er',
'Goals_DefaultRevenueHelp' => 'F.eks. en kontaktformular sendt af en besøgende kan være 10 kr. værd i gennemsnit. Piwik vil hjælpe dig med at forstå, hvor godt dine besøgendes segmenter klarer sig.',
'Goals_ConversionsOverview' => 'Konverteringsoversigt',
'Goals_BestCountries' => 'De bedste konverteringslande er:',
'Goals_BestKeywords' => 'Top konverteringssøgeord er:',
'Goals_BestReferers' => 'Bedste konverteringshjemmeside henvisning er:',
'Goals_ReturningVisitorsConversionRateIs' => 'Tilbagevendende besøgendes konverteringsrate er %s',
'Goals_NewVisitorsConversionRateIs' => 'Nye besøgendes konverteringsrate er %s',
'Goals_Contains' => 'indeholder %s',
'Goals_IsExactly' => 'er nøjagtig %s',
'Goals_MatchesExpression' => 'matcher udtrykket %s',
'Goals_CaseSensitive' => 'Forskel på små og store bogstaver',
'Goals_Pattern' => 'Mønster',
'Goals_ExceptionInvalidMatchingString' => 'Hvis der vælges \'eksakt match\', skal den matchende streng være en netadresse der starter med %s. F.eks., \'%s\'.',
'Goals_LearnMoreAboutGoalTrackingDocumentation' => 'Lær mere om %s Spor mål i Piwik%s i brugerdokumentationen, eller opret et mål nu.',
'Goals_ProductSKU' => 'Produkt SKU',
'Goals_ProductName' => 'Produktnavn',
'Goals_ProductCategory' => 'Produktkategori',
'Goals_Products' => 'Produkter',
'Goals_VisitsUntilConv' => 'Besøg til konvertering',
'Goals_DaysToConv' => 'Dage til konvertering',
'Installation_PluginDescription' => 'Installation af Piwik. Installationen sker som regel kun én gang. Hvis konfigurationsfilen config/config.inc.php slettes starter installationen igen.',
'Installation_InstallationStatus' => 'Installationstatus',
'Installation_PercentDone' => '%s %% udført',
'Installation_NoConfigFound' => 'Piwik-konfigurationsfil blev ikke fundet og du prøver at få adgang til Piwik. <ul><li>Du kan <a href=\'index.php\'>installere Piwik nu</a></b><small> Hvis du har installeret Piwik tidligere og har nogle tabeller i databasen, kan du genbruge tabellerne og holde dine eksisterende data!</small>',
'Installation_DatabaseSetup' => 'Database oprettelse',
'Installation_DatabaseSetupServer' => 'Databaseserver',
'Installation_DatabaseSetupLogin' => 'Brugernavn',
'Installation_DatabaseSetupPassword' => 'Adgangskode',
'Installation_DatabaseSetupDatabaseName' => 'Databasenavn',
'Installation_DatabaseSetupTablePrefix' => 'Tabel præfiks',
'Installation_DatabaseSetupAdapter' => 'Adapter',
'Installation_DatabaseErrorConnect' => 'Fejl ved tilkobling til databaseserveren',
'Installation_DatabaseCheck' => 'Database check',
'Installation_DatabaseServerVersion' => 'Databaseserver version',
'Installation_DatabaseClientVersion' => 'Database klient version',
'Installation_DatabaseCreation' => 'Database oprettet',
'Installation_PleaseFixTheFollowingErrors' => 'Ret følgende fejl',
'Installation_LargePiwikInstances' => 'Hjælp til store Piwik installationer',
'Installation_JsTag' => 'JavaScript kode',
'Installation_JsTagArchivingHelp' => 'Hjemmesider med medium og høj trafik se: <a target="_blank" href="http://piwik.org/docs/setup-auto-archiving/">How to setup auto archiving page</a> og få Piwik til at køre rigtig hurtigt!',
'Installation_Congratulations' => 'Tillykke',
'Installation_CongratulationsHelp' => '<p>Tillykke! Piwik installationen er færdig.</p><p>Sørg for at JavaScript-koden er tilføjet på dine sider, og vent på de første besøgende!</p>',
'Installation_ContinueToPiwik' => 'Fortsæt til Piwik',
'Installation_SetupWebsite' => 'Tilføj en hjemmeside',
'Installation_SetupWebSiteName' => 'hjemmeside navn',
'Installation_SetupWebSiteURL' => 'hjemmesidens adresse',
'Installation_Timezone' => 'hjemmeside tidszone',
'Installation_SetupWebsiteError' => 'Fejl ved tilføjelse af hjemmeside',
'Installation_SetupWebsiteSetupSuccess' => 'Hjemmeside %s oprettet!',
'Installation_SuperUser' => 'Superbruger',
'Installation_SuperUserSetupSuccess' => 'Superbruger oprettet.',
'Installation_SuperUserLogin' => 'Superbruger navn',
'Installation_Password' => 'Adgangskode',
'Installation_PasswordRepeat' => 'Gentag adgangskode',
'Installation_Email' => 'E-mail',
'Installation_SecurityNewsletter' => 'send e-mail med vigtige Piwik opgraderinger og sikkerheds advarsler',
'Installation_CommunityNewsletter' => 'send e-mail med opdateringer (nye udvidelsesmoduler, nye muligheder m.m.)',
'Installation_PasswordDoNotMatch' => 'adgangskoder stemmer ikke overens',
'Installation_Requirements' => 'Piwik krav',
'Installation_Optional' => 'Valgfri',
'Installation_Legend' => 'Beskrivelse',
'Installation_Extension' => 'udvidelse',
'Installation_SystemCheck' => 'Systemcheck',
'Installation_RestartWebServer' => 'Efter ændringen er have foretaget - genstart webserveren.',
'Installation_SystemCheckExtensions' => 'Andre nødvendige udvidelser',
'Installation_SystemCheckDatabaseHelp' => 'Piwik behøver enten mysqli udvidelsen eller både PDO og pdo_mysql udvidelserne.',
'Installation_SystemCheckPdoAndMysqliHelp' => 'På en linux-server kan php kompileres med følgende valg: %1$sn i php.ini, tilføj følgende linjer: %2$s',
'Installation_SystemCheckPhpPdoAndMysqliSite' => 'Mere information på: <a style="color:red" href="http://php.net/pdo">PHP PDO</a> og <a style="color:red" href="http://php.net/mysqli">MYSQLI</a>.',
'Installation_SystemCheckWinPdoAndMysqliHelp' => 'På en Windows-server tilføj følgende linjer til php-ini: %s',
'Installation_SystemCheckSplHelp' => 'Konfigurer og genstart PHP med standard PHP Biblioteket (SPL) aktiveret (som standard).',
'Installation_SystemCheckZlibHelp' => 'Konfigurer og genstart PHP med zlib support aktiveret, --with-zlib.',
'Installation_SystemCheckIconvHelp' => 'PHP skal konfigureres og genstartes med "iconv" støtte aktiveret, --with-iconv.',
'Installation_SystemCheckOtherExtensions' => 'Andre udvidelser',
'Installation_SystemCheckWarnLibXmlHelp' => 'Aktiver "libxml" udvidelsen (fx "installere php-libxml" pakken), som kræves af andre centrale PHP udvidelser.',
'Installation_SystemCheckWarnJsonHelp' => 'Aktiver "JSON" udvidelsen (f.eks. installere "php-JSON" pakken) for bedre ydeevne.',
'Installation_SystemCheckWarnDomHelp' => 'Aktiver "Dom" udvidelsen (f.eks. installere "php-dom"og/eller "php-xml-pakken").',
'Installation_SystemCheckWarnSimpleXMLHelp' => 'Aktiver "SimpleXML" udvidelsen (f.eks. installere "php-Simplexml" og/eller "php-xml" pakken).',
'Installation_SystemCheckWriteDirs' => 'Mapper med skriveadgang',
'Installation_SystemCheckWriteDirsHelp' => 'Prøv at skrive følgende kommandoer for at rette fejlen på et linux-system',
'Installation_SystemCheckMemoryLimit' => 'Hukommelses grænse',
'Installation_SystemCheckMemoryLimitHelp' => 'På et stærkt trafikeret hjemmesider, kan arkiveringsprocessen kræve mere hukommelse end der er tilladt.<br />Se på memory_limit i php.ini filen hvis nødvendig.',
'Installation_SystemCheckOpenURL' => 'Åbn netadresse',
'Installation_SystemCheckOpenURLHelp' => 'Nyhedsbrev tilmelding, opdateringsbeskeder og et-klik opdatering kræver "curl" udvidelsen, allow_url_fopen=On, eller fsockopen() aktiveret.',
'Installation_SystemCheckGD' => 'GD > 2.x (grafik)',
'Installation_SystemCheckGDHelp' => 'Mindre grafiske elementer (i Piwik Mobile app og e-mail-rapporter) vil ikke fungere som ønsket.',
'Installation_SystemCheckFunctions' => 'Nødvendige funktioner',
'Installation_SystemCheckOtherFunctions' => 'Andre funktioner',
'Installation_SystemCheckTimeLimitHelp' => 'På en stærkt trafikeret hjemmeside, kan arkiveringsprocessen kræve mere tid end der tilladt.<br />Se på max_execution_time i php.ini filen hvis nødvendig.',
'Installation_SystemCheckMailHelp' => 'Tilbagemelding og Glemt adgangskode vil ikke blive sendt uden mail() funktion',
'Installation_SystemCheckParseIniFileHelp' => 'Den indbyggede funktion er blevet deaktiveret hos udbyderen. Piwik vil forsøge at efterligne funktionen, men kan støde på yderligere sikkerhed restriktioner. Sporingsydelsen vil også blive påvirket.',
'Installation_SystemCheckGlobHelp' => 'Den indbyggede funktion er blevet deaktiveret på din vært. Piwik vil forsøge at efterligne funktionen, men kan støde yderligere sikkerhedsrestriktioner. Funktionaliteten kan blive påvirket.',
'Installation_SystemCheckDebugBacktraceHelp' => 'View:: factory kan ikke oprette visninger for det modul.',
'Installation_SystemCheckCreateFunctionHelp' => 'Piwik bruger anonyme funktioner til tilbagekald.',
'Installation_SystemCheckEvalHelp' => 'Kræves af HTML QuickForm og Smarty skabelon system.',
'Installation_SystemCheckGzcompressHelp' => 'zlib udvidelsen og gzcompress funktionen skal aktiveres.',
'Installation_SystemCheckGzuncompressHelp' => 'zlib udvidelsen og gzuncompress funktionen skal aktiveres.',
'Installation_SystemCheckPackHelp' => 'Funktionen pack() er nødvendig for at spore besøgende i Piwik.',
'Installation_SystemCheckMbstringExtensionHelp' => 'mbstring udvidelse er nødvendig for multibyte tegn i API-svarene ved kommaseparerede værdier (CSV) eller tab-separeret værdier (TSV).',
'Installation_SystemCheckMbstringFuncOverloadHelp' => 'Angiv mbstring.func_overload til "0".',
'Installation_SystemCheckFileIntegrity' => 'Filintegritet',
'Installation_SystemCheckAutoUpdateHelp' => 'Note: Piwik\'s ét klik opdatering kræver skrive-tilladelser til Piwik mappen og dens indhold.',
'Installation_SystemCheckError' => 'En fejl opstod - skal rettes før der fortsættes',
'Installation_SystemCheckWarning' => 'Piwik vil virke normalt, men nogle funktioner vil måske mangle',
'Installation_SystemCheckSecureProtocol' => 'Sikkerheds protokol',
'Installation_SystemCheckSecureProtocolHelp' => 'Det ser ud til du bruger https på din webserver. Disse linjer vil blive tilføjet til config/config.ini.php:',
'Installation_SystemCheckTracker' => 'Sporingsstatus',
'Installation_SystemCheckTrackerHelp' => 'GET anmodning til piwik.php mislykkedes. Prøv at whiteliste webadressen fra HTTP Authentication og deaktiver mod_security (det kan blive nødvendigt til at spørge udbyderen).',
'Installation_Tables' => 'Opretter tabeller',
'Installation_TablesWithSameNamesFound' => 'Nogle %1$s tabeller i databasen %2$s har samme navn, som dem Piwik prøver at oprette',
'Installation_TablesFound' => 'Følgende tabeller blev fundet i databasen',
'Installation_TablesWarningHelp' => 'Vælg enten at genbruge de eksisterende tabeller eller vælg en ren installation for at slette alle eksisterende data.',
'Installation_TablesReuse' => 'Genbrug de eksisterende tabeller',
'Installation_TablesDelete' => 'Slet detekterede tabeller',
'Installation_TablesDeletedSuccess' => 'Eksisterende Piwik-tabeller blev slettet',
'Installation_TablesCreatedSuccess' => 'Tabellerne blev oprettet!',
'Installation_DatabaseCreatedSuccess' => 'Databasen %s blev oprettet!',
'Installation_GoBackAndDefinePrefix' => 'Gå tilbage og opret præfiks for Piwik tabeller',
'Installation_ConfirmDeleteExistingTables' => 'Bekræft sletning af tabellerne: %s fra databasen? ADVARSEL: DATA FRA DISSE TABELLER KAN IKKE GENSKABES!',
'Installation_Welcome' => 'Velkommen!',
'Installation_WelcomeHelp' => '<p>Piwik er et Open Source statistik-program som gør det nemt at finde information om besøgende.</p><p> Processen er delt op i %s lette trin og vil tage ca. 5 minutter.</p>',
'Installation_ConfigurationHelp' => 'Piwik konfigurationsfil synes at være konfigureret forkert. Fjern enten config/config.ini.php og genoptage installation eller ret database forbindelsesindstillinger.',
'Installation_ErrorInvalidState' => 'Fejl: Det lader til at du forsøger at springe et skridt af installationen over, eller cookies er slået fra, eller Piwik konfigurationsfil allerede er oprettet. %1$sSørg for, at cookies er aktiveret%2$s og gå tilbage %3$s til den første side i installationen %4$s.',
'Installation_InsufficientPrivilegesHelp' => 'Du kan tilføje disse rettigheder ved at bruge et værktøj som phpMyAdmin eller ved at udføre de rigtige SQL-forespørgsler. Hvis du ikke ved hvordan man gør, skal du bede din sysadmin til at tildele rettighederne.',
'LanguagesManager_PluginDescription' => ' Programudvidelsen viser en liste over de tilgængelige sprog for Piwik brugerflade. Det valgte sprog vil blive gemt i præferencer for hver bruger.',
'LanguagesManager_AboutPiwikTranslations' => 'Om Piwik oversættelser',
'Live_PluginDescription' => 'Besøgende her og nu!',
'Live_LinkVisitorLog' => 'Vis detaljeret besøgslog',
'Live_Actions' => 'Handlinger',
'Live_Action' => 'Handling',
'Live_VisitorsInRealTime' => 'Besøgende her og nu',
'Live_VisitorLog' => 'Besøgslog',
'Live_VisitorLogDocumentation' => 'Tabelen viser de nyeste besøg inden for det valgte datointerval.%s Hvis datointervallet omfatter i dag, kan du se dine besøgende i virkelig tid! %s Data, der vises her er altid live, uanset hvor ofte arkiveringsjob kører.',
'Live_Time' => 'Tid',
'Live_Referrer_URL' => 'Henvisning netadresse',
'Live_LastMinutes' => 'Sidste %s minutter',
'Live_LastHours' => 'Sidste %s timer',
'Live_MorePagesNotDisplayed' => 'yderligere sider vises ikke for denne besøgende',
'Live_PageRefreshed' => 'Antal gange siden er blevet vist / opdateret i træk.',
'Live_GoalTime' => '1. konverterings tid',
'Live_KeywordRankedOnSearchResultForThisVisitor' => 'Nøgleordet %1$s blev rangeret %2$s på %3$s side med søgeresultater for denne besøgende',
'Live_GoalRevenue' => 'Indtægter',
'Live_GoalDetails' => 'Detaljer',
'Live_VisitorsLastVisit' => 'Besøgendes seneste besøg var for %s dage siden.',
'Login_PluginDescription' => ' Log på godkendelse modul læser legitimationsoplysninger fra config/config.inc.php fil for superbrugeren og fra databasen for andre brugere. Kan let udskiftes for at indføre en ny godkendelses metode (OpenID, htaccess, brugerdefineret godkendelse, osv.).',
'Login_LoginPasswordNotCorrect' => 'Brugernavn og adgangskode er ikke korrekt',
'Login_Password' => 'Adgangskode',
'Login_PasswordRepeat' => 'Adgangskode (gentag)',
'Login_ChangePassword' => 'Skift adgangskode',
'Login_LoginOrEmail' => 'Brugernavn eller e-mailadresse',
'Login_RememberMe' => 'Husk mig',
'Login_LogIn' => 'Log på',
'Login_Logout' => 'Log af',
'Login_LostYourPassword' => 'Glemt adgangskoden?',
'Login_PasswordsDoNotMatch' => 'Adgangskoder er ikke ens.',
'Login_InvalidUsernameEmail' => 'Fejl i brugernavn og/eller e-mailadresse.',
'Login_InvalidNonceOrHeadersOrReferer' => 'Formularsikkerhed fejlede. Genindlæs formularen og kontroller, at dine cookies er aktiveret. Hvis du bruger en proxyserver, skal du %s konfigurere Piwik til at acceptere proxyheaderen%s, der videresender hostheaderen. Kontroller også, at din Referer header er sendt korrekt',
'Login_InvalidOrExpiredToken' => 'Nøglen er forkert eller udløbet',
'Login_ContactAdmin' => 'Mulig årsag: udbyderen har måske deaktiveret mail()-funktionen. <br />Kontakt Piwik administrator.',
'Login_ExceptionPasswordMD5HashExpected' => 'Adgangskode parameteren forventes at være en MD5 hash af adgangskoden.',
'Login_ExceptionInvalidSuperUserAuthenticationMethod' => 'Superbrugeren kan ikke bekræftes ved hjælp af \'%s\' metoden.',
'MultiSites_PluginDescription' => 'Viser multi-netsteds resumé/statistik. Vedligeholdes som en kerne Piwik programudvidelse.',
'MultiSites_Evolution' => 'Udvikling',
'Provider_PluginDescription' => 'Rapporter de besøgendes udbyder.',
'Provider_WidgetProviders' => 'Udbydere',
'Provider_ColumnProvider' => 'Udbyder',
'Provider_SubmenuLocationsProvider' => 'Sted og udbyder',
'Provider_ProviderReportDocumentation' => 'Rapporten viser hvilken Internet udbyder de besøgende bruger. Klik på en udbyders navn for flere oplysninger. %s Hvis Piwik ikke kan bestemme besøgendes udbyder, er den opført som IP.',
'Referers_PluginDescription' => 'Rapporterer henvisningsdata: Søgemaskiner, nøgleord, hjemmesider, kampagnesporing, direkte træf.',
'Referers_Referers' => 'Henvisninger',
'Referers_EvolutionDocumentation' => 'Oversigt over henvisninger, der førte besøgende til hjemmesiden.',
'Referers_EvolutionDocumentationMoreInfo' => 'Flere oplysninger om de forskellige henvisnings typer findes i dokumentationen af tabellen %s.',
'Referers_SearchEngines' => 'Søgemaskine',
'Referers_SearchEnginesReportDocumentation' => 'Rapporten viser hvilke søgemaskiner, der henviser brugere til hjemmesiden. %s Klik på en række i tabellen for at se, hvad brugerne søgte efter ved brug af en bestemt søgemaskine.',
'Referers_Keywords' => 'Søgeord',
'Referers_KeywordsReportDocumentation' => 'Rapport viser hvilke søgeord brugere søgte efter, før de blev henvist til hjemmesiden. %s Klik på en række i tabellen for at se fordelingen af søgemaskiner, der blev forespurgt om søgeordet.',
'Referers_DirectEntry' => 'Direkte træf',
'Referers_Websites' => 'Hjemmesider',
'Referers_WebsitesReportDocumentation' => 'Tabellen viser, hvilke hjemmesider, der henviser besøgende til din hjemmeside. %s Klik på en række i tabellen, for at se, hvilke netadresser links til hjemmesiden er på.',
'Referers_Campaigns' => 'Kampagner',
'Referers_CampaignsReportDocumentation' => 'Rapporten viser, hvilke kampagner der førte besøgende til hjemmesiden. %s Finde flere oplysninger om sporing af kampagner, læs %skampagne dokumentation på piwik.org%s',
'Referers_Evolution' => 'Udvikling i perioden',
'Referers_Type' => 'Henvisningstype',
'Referers_TypeReportDocumentation' => 'Tabelen indeholder oplysninger om fordelingen af de henvisende typer.',
'Referers_DirectEntryDocumentation' => 'Besøgende har indtastet URL-adressen i netlæser og begyndte besøg på hjemmesiden. Besøgende kom direkte ind på hjemmesiden.',
'Referers_SearchEnginesDocumentation' => 'Besøgende blev henvist til din hjemmeside fra en søgemaskine. %s Se rapporten %s for yderligere oplysninger.',
'Referers_WebsitesDocumentation' => 'Besøgende fulgte et link fra en anden hjemmeside, der førte til din hjemmeside. %s Se %s rapport for yderligere oplysninger.',
'Referers_CampaignsDocumentation' => 'Besøgende kom til din hjemmeside som følge af en kampagne. %s Se %s rapport for yderligere oplysninger.',
'Referers_ColumnRefererType' => 'Henvisningstype',
'Referers_ColumnSearchEngine' => 'Søgemaskine',
'Referers_ColumnWebsite' => 'Hjemmesider',
'Referers_ColumnWebsitePage' => 'Hjemmeside',
'Referers_ColumnKeyword' => 'Søgeord',
'Referers_ColumnCampaign' => 'Kampagne',
'Referers_RefererName' => 'Henvisningsnavn',
'Referers_DetailsByRefererType' => 'Detaljer efter kildetype',
'Referers_TypeDirectEntries' => '%s direkte træf',
'Referers_TypeSearchEngines' => '%s fra søgemaskine',
'Referers_TypeWebsites' => '%s fra hjemmesider',
'Referers_TypeCampaigns' => '%s fra kampagner',
'Referers_Distinct' => 'Distinkte kilder efter kildetype',
'Referers_DistinctSearchEngines' => 'distinkte søgemaskine',
'Referers_DistinctKeywords' => 'distinkte søgeord',
'Referers_DistinctCampaigns' => 'distinkte kampagner',
'Referers_DistinctWebsites' => 'distinkte hjemmesider',
'Referers_UsingNDistinctUrls' => '(bruger %s distinkte netadresser)',
'Referers_SubmenuOverview' => 'Oversigt',
'Referers_SubmenuSearchEngines' => 'Søgemaskine og søgeord',
'Referers_SubmenuWebsites' => 'Hjemmesider',
'Referers_SubmenuCampaigns' => 'Kampagner',
'Referers_WidgetKeywords' => 'Søgeord',
'Referers_WidgetCampaigns' => 'Kampagner',
'Referers_WidgetExternalWebsites' => 'Eksterne hjemmesider',
'Referers_WidgetSearchEngines' => 'Top søgemaskine',
'Referers_WidgetOverview' => 'Oversigt',
'SecurityInfo_PluginDescription' => 'Baseret på PhpSecInfo fra PHP Security Consortium, giver udvidelsesmodulet sikkerhedsoplysninger om PHP-miljøet, og giver forslag til forbedringer. Det er et værktøj i en flersidig sikkerhedstilgang. Det erstatter ikke sikker udviklingspraksis eller revision af kode/program.',
'SecurityInfo_Security' => 'Sikkerhed',
'SecurityInfo_SecurityInformation' => 'PHP sikkerhedsinformation',
'SecurityInfo_Result' => 'Resultat',
'SEO_SeoRankings' => 'SEO - søgemaskineoptimering',
'SEO_AlexaRank' => 'Alexa rang',
'SEO_DomainAge' => 'Domæne alder',
'SEO_Rank' => 'Rang',
'SEO_Backlinks' => 'Indgående links',
'SEO_Pages' => 'Sider',
'SEO_SEORankingsFor' => 'SEO for %s',
'SitesManager_PluginDescription' => 'Hjemmeside styring i Piwik: Tilføj en ny hjemmeside, rediger en eksisterende, vis JavaScript-koden til at inkludere på siderne. Alle handlinger er også tilgængelige via API.',
'SitesManager_Sites' => 'Hjemmesider',
'SitesManager_TrackingTags' => 'Sporingskode for %s',
'SitesManager_WebsitesManagement' => 'Administration af hjemmesider',
'SitesManager_MainDescription' => 'Netstatistik behøver hjemmesider! Tilføj, opdater, slet hjemmesider og vis JavaScriptkoden, som skal tilføjes hjemmesiderne.',
'SitesManager_YouCurrentlyHaveAccessToNWebsites' => 'Du har adgang til %s hjemmesider.',
'SitesManager_OnlyOneSiteAtTime_js' => 'Du kan kun redigere en hjemmeside ad gangen. Gem eller Annullér de aktuelle ændringer på hjemmesiden %s.',
'SitesManager_JsTrackingTag' => 'JavaScript sporingskode',
'SitesManager_JsTrackingTagHelp' => 'JavaScript-sporingskoden som skal tilføjes til alle sider',
'SitesManager_ShowTrackingTag' => 'vis sporingskode',
'SitesManager_NoWebsites' => 'Der er ingen hjemmeside at administrere',
'SitesManager_AddSite' => 'Tilføj en ny hjemmeside',
'SitesManager_NotFound' => 'Ingen hjemmesider for',
'SitesManager_AliasUrlHelp' => 'Det anbefales, men er ikke nødvendigt at angive de forskellige netadresser, en på hver linje, som besøgende kan komme ind på hjemmesiden. Alias netadresser for et netsted, vises ikke i Henvisning> Hjemmesider rapport. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at specificere netadresser med og uden \'www\' da Piwik automatisk finder begge.',
'SitesManager_Urls' => 'Netadresser',
'SitesManager_MenuSites' => 'Hjemmesider',
'SitesManager_DeleteConfirm_js' => 'Bekræft sletning af følgende hjemmeside? %s',
'SitesManager_ExceptionDeleteSite' => 'Det er ikke muligt at slette hjemmesiden. Det er den eneste oprettede. Tilføj en ny hjemmeside, og slet så denne.',
'SitesManager_ExceptionNoUrl' => 'Angiv mindst én netadresse til hjemmesiden.',
'SitesManager_ExceptionEmptyName' => 'Hjemmesidens navn kan ikke være tomt.',
'SitesManager_ExceptionInvalidUrl' => 'Netadressen \'%s\' er ikke gyldig.',
'SitesManager_ExceptionInvalidTimezone' => 'Tidszonen "%s" er ikke gyldig. Angiv en gyldig tidszone.',
'SitesManager_ExceptionInvalidCurrency' => 'Valutaen "%s" er ikke gyldig. Angiv et gyldigt valutasymbol (f.eks. %s)',
'SitesManager_ExceptionInvalidIPFormat' => 'IP-adressen der skal udelukkes "%s" har ikke et gyldigt IP-format (f.eks. %s).',
'SitesManager_SuperUserCan' => 'Superbrugeren kan også %s angive globale indstillinger%s for nye hjemmesider.',
'SitesManager_ExcludedIps' => 'Udeluk IP-adresser',
'SitesManager_GlobalListExcludedIps' => 'Liste over udelukkede IP-adresser',
'SitesManager_ListOfIpsToBeExcludedOnAllWebsites' => 'Indtast IP-adresser, som skal udelukkes fra at blive sporet på alle hjemmesider.',
'SitesManager_ExcludedParameters' => 'Udeluk parametre',
'SitesManager_GlobalListExcludedQueryParameters' => ' Global liste over udelukkede søgeparametre på hjemmesideadresser',
'SitesManager_ListOfQueryParametersToBeExcludedOnAllWebsites' => 'Hjemmesideadresse søgeparameterne nedenfor vil blive udelukket fra hjemmesideadresser på alle hjemmesider.',
'SitesManager_ListOfQueryParametersToExclude' => 'Indtast en liste over søgeparametre for hjemmesideadresser, én pr linje, der skal udelukkes fra hjemmesideadresse rapporter.',
'SitesManager_PiwikWillAutomaticallyExcludeCommonSessionParameters' => ' Piwik vil automatisk udelukke den fælles session parametre (%s).',
'SitesManager_HelpExcludedIps' => 'Indtast IP-adresserne, en pr. linje, som du ønsker at udelukke fra sporing. Du kan bruge jokertegn, f.eks. %1$s eller %2$s',
'SitesManager_YourCurrentIpAddressIs' => 'Din aktuelle IP-adresse er %s',
'SitesManager_SelectACity' => 'Vælg en by',
'SitesManager_ChooseCityInSameTimezoneAsYou' => ' Vælg en by i samme tidszone som dig.',
'SitesManager_ChangingYourTimezoneWillOnlyAffectDataForward' => ' Ændring af tidszonen kun påvirke fremtidige data og vil ikke blive anvendt med tilbagevirkende kraft.',
'SitesManager_AdvancedTimezoneSupportNotFound' => 'PHP understøtter ikke avancerede tidszoner (understøttes i PHP> = 5.2). Du kan stadig vælge en manuel UTC offset.',
'SitesManager_UTCTimeIs' => 'UTC tid er %s.',
'SitesManager_Timezone' => 'Tidszone',
'SitesManager_GlobalWebsitesSettings' => 'Globale hjemmeside indstillinger',
'SitesManager_DefaultTimezoneForNewWebsites' => 'Standard tidszone for nye hjemmesider',
'SitesManager_SelectDefaultTimezone' => ' Vælg standard tidszone for nye hjemmesider.',
'SitesManager_Currency' => 'Valuta',
'SitesManager_CurrencySymbolWillBeUsedForGoals' => 'Valuta symbol vises ved siden af mål indtægter.',
'SitesManager_DefaultCurrencyForNewWebsites' => 'Standard valuta for nye hjemmesider',
'SitesManager_SelectDefaultCurrency' => 'Vælg standard valuta for nye hjemmesider.',
'SitesManager_EnableEcommerce' => 'E-handel aktiveret',
'SitesManager_NotAnEcommerceSite' => 'Ikke en e-handel hjemmeside',
'SitesManager_EcommerceHelp' => 'Når aktiveret har "Mål" rapporten en ny "E-handel" sektion.',
'SitesManager_PiwikOffersEcommerceAnalytics' => 'Piwik giver mulighed for avancerede e-handel analysesporing og rapportering. Lær mere om %s E-handel analyse%s.',
'TranslationsAdmin_PluginDescription' => ' Hjælpe med at oversætte Piwik.',
'TranslationsAdmin_MenuTranslations' => 'Oversættelser',
'TranslationsAdmin_MenuLanguages' => 'Sprog',
'TranslationsAdmin_LanguageCode' => 'Sprogkode',
'TranslationsAdmin_Plugin' => 'Udvidelsesmodul',
'TranslationsAdmin_DefaultString' => 'Standard (English)',
'TranslationsAdmin_TranslationString' => 'Oversættelse (nuværende sprog: %s)',
'TranslationsAdmin_StatusOfStringsTranslated' => 'Status: %1$s af %2$s strenge er oversat.',
'TranslationsAdmin_Translations' => 'Oversættelser',
'TranslationsAdmin_FixPermissions' => 'Ret filsystem-rettighederne',
'TranslationsAdmin_AddLanguage' => 'Tilføj sprog',
'TranslationsAdmin_Export' => 'Eksporter sprog',
'TranslationsAdmin_Import' => 'Importer sprog',
'TranslationsAdmin_ShowOnlyEmpty' => 'Vis kun manglende oversættelser',
'TranslationsAdmin_OptionalCountry' => 'Valgfrit land',
'TranslationsAdmin_TranslationAlreadyExists' => 'Oversættelsen findes allerede',
'TranslationsAdmin_CannotOpenForWriting' => 'Kan ikke åbne %s for skrivning',
'TranslationsAdmin_InvalidCountry' => 'Ugyldigt land',
'TranslationsAdmin_InvalidLanguage' => 'Ugyldigt sprog',
'UserCountry_PluginDescription' => 'Rapporter besøgendes land.',
'UserCountry_Country' => 'Land',
'UserCountry_Continent' => 'Kontinent',
'UserCountry_DistinctCountries' => '%s distinkte lande',
'UserCountry_Location' => 'Sted',
'UserCountry_SubmenuLocations' => 'Sted',
'UserCountry_country_ac' => 'Ascension Islands',
'UserCountry_country_ad' => 'Andorra',
'UserCountry_country_ae' => 'Forenede Arabiske Emirater',
'UserCountry_country_af' => 'Afghanistan',
'UserCountry_country_ag' => 'Antigua og Barbuda',
'UserCountry_country_ai' => 'Anguilla',
'UserCountry_country_al' => 'Albanien',
'UserCountry_country_am' => 'Armenien',
'UserCountry_country_an' => 'Hollandske Antiller',
'UserCountry_country_ao' => 'Angola',
'UserCountry_country_aq' => 'Antarktis',
'UserCountry_country_ar' => 'Argentina',
'UserCountry_country_as' => 'Amerikansk Samoa',
'UserCountry_country_at' => 'Østrig',
'UserCountry_country_au' => 'Australien',
'UserCountry_country_aw' => 'Aruba',
'UserCountry_country_ax' => 'Ålandøerne',
'UserCountry_country_az' => 'Aserbajdsjan',
'UserCountry_country_ba' => 'Bosnien-Hercegovina',
'UserCountry_country_bb' => 'Barbados',
'UserCountry_country_bd' => 'Bangladesh',
'UserCountry_country_be' => 'Belgien',
'UserCountry_country_bf' => 'Burkina Faso',
'UserCountry_country_bg' => 'Bulgarien',
'UserCountry_country_bh' => 'Bahrain',
'UserCountry_country_bi' => 'Burundi',
'UserCountry_country_bj' => 'Benin',
'UserCountry_country_bl' => 'Saint Barthélemy',
'UserCountry_country_bm' => 'Bermuda',
'UserCountry_country_bn' => 'Brunei',
'UserCountry_country_bo' => 'Bolivia',
'UserCountry_country_bq' => 'Bonaire, Saint Eustatius og Saba',
'UserCountry_country_br' => 'Brasilien',
'UserCountry_country_bs' => 'Bahamas',
'UserCountry_country_bt' => 'Bhutan',
'UserCountry_country_bu' => 'Burma',
'UserCountry_country_bv' => 'Bouvetøen',
'UserCountry_country_bw' => 'Botswana',
'UserCountry_country_by' => 'Hviderusland',
'UserCountry_country_bz' => 'Belize',
'UserCountry_country_ca' => 'Canada',
'UserCountry_country_cc' => 'Cocosøerne',
'UserCountry_country_cd' => 'Demokratiske Republik Congo',
'UserCountry_country_cf' => 'Centralafrikanske Republik',
'UserCountry_country_cg' => 'Congo',
'UserCountry_country_ch' => 'Schweiz',
'UserCountry_country_ci' => 'Elfenbenskysten',
'UserCountry_country_ck' => 'Cookøerne',
'UserCountry_country_cl' => 'Chile',
'UserCountry_country_cm' => 'Cameroun',
'UserCountry_country_cn' => 'Kina',
'UserCountry_country_co' => 'Colombia',
'UserCountry_country_cp' => 'Clipperton Island',
'UserCountry_country_cr' => 'Costa Rica',
'UserCountry_country_cs' => 'Serbien og Montenegro',
'UserCountry_country_cu' => 'Cuba',
'UserCountry_country_cv' => 'Kap Verde',
'UserCountry_country_cw' => 'Curaçao',
'UserCountry_country_cx' => 'Juleøen',
'UserCountry_country_cy' => 'Cypern',
'UserCountry_country_cz' => 'Tjekkiet',
'UserCountry_country_de' => 'Tyskland',
'UserCountry_country_dg' => 'Diego Garcia',
'UserCountry_country_dj' => 'Djibouti',
'UserCountry_country_dk' => 'Danmark',
'UserCountry_country_dm' => 'Dominica',
'UserCountry_country_do' => 'Dominikanske Republik',
'UserCountry_country_dz' => 'Algeriet',
'UserCountry_country_ea' => 'Ceuta, Melilla',
'UserCountry_country_ec' => 'Ecuador',
'UserCountry_country_ee' => 'Estland',
'UserCountry_country_eg' => 'Egypten',
'UserCountry_country_eh' => 'Vestsahara',
'UserCountry_country_er' => 'Eritrea',
'UserCountry_country_es' => 'Spanien',
'UserCountry_country_et' => 'Etiopien',
'UserCountry_country_eu' => 'Europæiske Union',
'UserCountry_country_fi' => 'Finland',
'UserCountry_country_fj' => 'Fiji',
'UserCountry_country_fk' => 'Falklandsøerne',
'UserCountry_country_fm' => 'Mikronesien',
'UserCountry_country_fo' => 'Færøerne',
'UserCountry_country_fr' => 'Frankrig',
'UserCountry_country_fx' => 'Fransk Metropolitan',
'UserCountry_country_ga' => 'Gabon',
'UserCountry_country_gb' => 'Storbritannien',
'UserCountry_country_gd' => 'Grenada',
'UserCountry_country_ge' => 'Georgien',
'UserCountry_country_gf' => 'Fransk Guiana',
'UserCountry_country_gg' => 'Guernsey',
'UserCountry_country_gh' => 'Ghana',
'UserCountry_country_gi' => 'Gibraltar',
'UserCountry_country_gl' => 'Grønland',
'UserCountry_country_gm' => 'Gambia',
'UserCountry_country_gn' => 'Guinea',
'UserCountry_country_gp' => 'Guadeloupe',
'UserCountry_country_gq' => 'Ækvatorialguinea',
'UserCountry_country_gr' => 'Grækenland',
'UserCountry_country_gs' => 'Syd Georgien og Sydlige Sandwichøer',
'UserCountry_country_gt' => 'Guatemala',
'UserCountry_country_gu' => 'Guam',
'UserCountry_country_gw' => 'Guinea-Bissau',
'UserCountry_country_gy' => 'Guyana',
'UserCountry_country_hk' => 'Hong Kong',
'UserCountry_country_hm' => 'Heard- og McDonald-øerne',
'UserCountry_country_hn' => 'Honduras',
'UserCountry_country_hr' => 'Kroatien',
'UserCountry_country_ht' => 'Haiti',
'UserCountry_country_hu' => 'Ungarn',
'UserCountry_country_ic' => 'Kanarieøerne',
'UserCountry_country_id' => 'Indonesien',
'UserCountry_country_ie' => 'Irland',
'UserCountry_country_il' => 'Israel',
'UserCountry_country_im' => 'Man Island',
'UserCountry_country_in' => 'Indien',
'UserCountry_country_io' => 'Britisk Territorium i Det Indiske Ocean',
'UserCountry_country_iq' => 'Irak',
'UserCountry_country_ir' => 'Iran',
'UserCountry_country_is' => 'Island',
'UserCountry_country_it' => 'Italien',
'UserCountry_country_je' => 'Jersey',
'UserCountry_country_jm' => 'Jamaica',
'UserCountry_country_jo' => 'Jordan',
'UserCountry_country_jp' => 'Japan',
'UserCountry_country_ke' => 'Kenya',
'UserCountry_country_kg' => 'Kirgisistan',
'UserCountry_country_kh' => 'Cambodja',
'UserCountry_country_ki' => 'Kiribati',
'UserCountry_country_km' => 'Comorerne',
'UserCountry_country_kn' => 'Sankt Kitts og Nevis',
'UserCountry_country_kp' => 'Nordkorea',
'UserCountry_country_kr' => 'Sydkorea',
'UserCountry_country_kw' => 'Kuwait',
'UserCountry_country_ky' => 'Caymanøerne',
'UserCountry_country_kz' => 'Kasakhstan',
'UserCountry_country_la' => 'Laos',
'UserCountry_country_lb' => 'Libanon',
'UserCountry_country_lc' => 'Saint Lucia',
'UserCountry_country_li' => 'Liechtenstein',
'UserCountry_country_lk' => 'Sri Lanka',
'UserCountry_country_lr' => 'Liberia',
'UserCountry_country_ls' => 'Lesotho',
'UserCountry_country_lt' => 'Litauen',
'UserCountry_country_lu' => 'Luxemburg',
'UserCountry_country_lv' => 'Letland',
'UserCountry_country_ly' => 'Libyen',
'UserCountry_country_ma' => 'Marokko',
'UserCountry_country_mc' => 'Monaco',
'UserCountry_country_md' => 'Moldova',
'UserCountry_country_me' => 'Montenegro',
'UserCountry_country_mf' => 'Saint Martin',
'UserCountry_country_mg' => 'Madagaskar',
'UserCountry_country_mh' => 'Marshalløerne',
'UserCountry_country_mk' => 'Makedonien',
'UserCountry_country_ml' => 'Mali',
'UserCountry_country_mm' => 'Myanmar',
'UserCountry_country_mn' => 'Mongoliet',
'UserCountry_country_mo' => 'Macao',
'UserCountry_country_mp' => 'Nordmarianerne',
'UserCountry_country_mq' => 'Martinique',
'UserCountry_country_mr' => 'Mauretanien',
'UserCountry_country_ms' => 'Montserrat',
'UserCountry_country_mt' => 'Malta',
'UserCountry_country_mu' => 'Mauritius',
'UserCountry_country_mv' => 'Maldiverne',
'UserCountry_country_mw' => 'Malawi',
'UserCountry_country_mx' => 'Mexico',
'UserCountry_country_my' => 'Malaysia',
'UserCountry_country_mz' => 'Mozambique',
'UserCountry_country_na' => 'Namibia',
'UserCountry_country_nc' => 'Ny kaledonien',
'UserCountry_country_ne' => 'Niger',
'UserCountry_country_nf' => 'Norfolk-øen',
'UserCountry_country_ng' => 'Nigeria',
'UserCountry_country_ni' => 'Nicaragua',
'UserCountry_country_nl' => 'Holland',
'UserCountry_country_no' => 'Norge',
'UserCountry_country_np' => 'Nepal',
'UserCountry_country_nr' => 'Nauru',
'UserCountry_country_nt' => 'Neutral Zone',
'UserCountry_country_nu' => 'Niue',
'UserCountry_country_nz' => 'New Zealand',
'UserCountry_country_om' => 'Oman',
'UserCountry_country_pa' => 'Panama',
'UserCountry_country_pe' => 'Peru',
'UserCountry_country_pf' => 'Fransk Polynesien',
'UserCountry_country_pg' => 'Papua Ny Guinea',
'UserCountry_country_ph' => 'Filippinerne',
'UserCountry_country_pk' => 'Pakistan',
'UserCountry_country_pl' => 'Polen',
'UserCountry_country_pm' => 'Sankt Pierre og Miquelon',
'UserCountry_country_pn' => 'Pitcairn',
'UserCountry_country_pr' => 'Puerto Rico',
'UserCountry_country_ps' => 'Palæstina',
'UserCountry_country_pt' => 'Portugal',
'UserCountry_country_pw' => 'Palau',
'UserCountry_country_py' => 'Paraguay',
'UserCountry_country_qa' => 'Qatar',
'UserCountry_country_re' => 'Réunion',
'UserCountry_country_ro' => 'Rumænien',
'UserCountry_country_rs' => 'Serbien',
'UserCountry_country_ru' => 'Rusland',
'UserCountry_country_rw' => 'Rwanda',
'UserCountry_country_sa' => 'Saudi-Arabien',
'UserCountry_country_sb' => 'Salomonøerne',
'UserCountry_country_sc' => 'Seychellerne',
'UserCountry_country_sd' => 'Sudan',
'UserCountry_country_se' => 'Sverige',
'UserCountry_country_sf' => 'Finland',
'UserCountry_country_sg' => 'Singapore',
'UserCountry_country_sh' => 'Sankt Helena',
'UserCountry_country_si' => 'Slovenien',
'UserCountry_country_sj' => 'Norge Svalbard og Jan Mayen',
'UserCountry_country_sk' => 'Slovakiet',
'UserCountry_country_sl' => 'Sierra Leone',
'UserCountry_country_sm' => 'San Marino',
'UserCountry_country_sn' => 'Senegal',
'UserCountry_country_so' => 'Somalia',
'UserCountry_country_sr' => 'Surinam',
'UserCountry_country_ss' => 'Sydsudan',
'UserCountry_country_st' => 'Sao Tome og Príncipe',
'UserCountry_country_su' => 'Russiske Føderation',
'UserCountry_country_sx' => 'Sint Maarten',
'UserCountry_country_sv' => 'El Salvador',
'UserCountry_country_sy' => 'Syrien',
'UserCountry_country_sz' => 'Swaziland',
'UserCountry_country_ta' => 'Tristan da Cunha',
'UserCountry_country_tc' => 'Turks- og Caicosøerne',
'UserCountry_country_td' => 'Tchad',
'UserCountry_country_tf' => 'Franske Sydterritorier',
'UserCountry_country_tg' => 'Togo',
'UserCountry_country_th' => 'Thailand',
'UserCountry_country_tj' => 'Tadsjikistan',
'UserCountry_country_tk' => 'Tokelau',
'UserCountry_country_tl' => 'Østtimor',
'UserCountry_country_tm' => 'Turkmenistan',
'UserCountry_country_tn' => 'Tunesien',
'UserCountry_country_to' => 'Tonga',
'UserCountry_country_tp' => 'Østtimor',
'UserCountry_country_tr' => 'Tyrkiet',
'UserCountry_country_tt' => 'Trinidad og Tobago',
'UserCountry_country_tv' => 'Tuvalu',
'UserCountry_country_tw' => 'Republikken Kina Taiwan',
'UserCountry_country_tz' => 'Tanzania',
'UserCountry_country_ti' => 'Tibet, besat',
'UserCountry_country_ua' => 'Ukraine',
'UserCountry_country_ug' => 'Uganda',
'UserCountry_country_uk' => 'Storbritannien',
'UserCountry_country_um' => 'Mindre Amerikanske Oversøiske Øer',
'UserCountry_country_us' => 'USA',
'UserCountry_country_uy' => 'Uruguay',
'UserCountry_country_uz' => 'Usbekistan',
'UserCountry_country_va' => 'Vatikanstaten',
'UserCountry_country_vc' => 'Sankt Vincent og Grenadinerne',
'UserCountry_country_ve' => 'Venezuela',
'UserCountry_country_vg' => 'Britiske Jomfruøer',
'UserCountry_country_vi' => 'Amerikanske Jomfruøer',
'UserCountry_country_vn' => 'Vietnam',
'UserCountry_country_vu' => 'Vanuatu',
'UserCountry_country_wf' => 'Wallis og Futuna',
'UserCountry_country_ws' => 'Samoa',
'UserCountry_country_ye' => 'Yemen',
'UserCountry_country_yt' => 'Mayotte',
'UserCountry_country_yu' => 'Jugoslavien',
'UserCountry_country_za' => 'Sydafrika',
'UserCountry_country_zm' => 'Zambia',
'UserCountry_country_zr' => 'Zaire',
'UserCountry_country_zw' => 'Zimbabwe',
'UserCountry_country_a1' => 'Anonym Proxy',
'UserCountry_country_a2' => 'Satellit udbyder',
'UserCountry_country_ap' => 'Asien/Stillehavsområdet',
'UserCountry_country_o1' => 'Andet land',
'UserCountry_country_cat' => 'Catalansk-talende samfund',
'UserCountry_continent_eur' => 'Europa',
'UserCountry_continent_afr' => 'Afrika',
'UserCountry_continent_ant' => 'Antarktis',
'UserCountry_continent_asi' => 'Asien',
'UserCountry_continent_amn' => 'Nordamerika',
'UserCountry_continent_amc' => 'Centralamerika',
'UserCountry_continent_ams' => 'Sydamerika',
'UserCountry_continent_oce' => 'Oceanien',
'UserCountryMap_map' => 'kort',
'UserCountryMap_worldMap' => 'verdenskort',
'UserCountryMap_toggleFullscreen' => 'Fuldskærm fra/til',
'UserSettings_PluginDescription' => 'Rapporter bruger-indstillinger: netlæser, netlæser gruppe, operativsystem, plugins, opløsning, globale indstillinger.',
'UserSettings_VisitorSettings' => 'Besøgendes indstillinger',
'UserSettings_BrowserFamilies' => 'Netlæsertyper',
'UserSettings_Browsers' => 'Netlæsere',
'UserSettings_Plugins' => 'Udvidelsesmoduler',
'UserSettings_Configurations' => 'Indstillinger',
'UserSettings_WidgetGlobalVisitorsDocumentation' => 'Rapporten viser de mest almindelige samlede konfigurationer, som de besøgende havde. En konfiguration er en kombination af et styresystem, en netlæser type og en skærmopløsning.',
'UserSettings_WidgetPluginsDocumentation' => 'Rapporten viser, hvilke netlæser udvidelser de besøgende havde aktiveret. Oplysningerne kan være vigtigt for at vælge den rigtige måde at levere indholdet på.',
'UserSettings_OperatingSystems' => 'Styresystemer',
'UserSettings_OperatingSystemFamily' => 'Styresystem familie',
'UserSettings_Resolutions' => 'Opløsninger',
'UserSettings_WideScreen' => 'Bredformat',
'UserSettings_ColumnBrowserFamily' => 'Netlæsertype',
'UserSettings_ColumnBrowser' => 'Netlæser',
'UserSettings_ColumnBrowserVersion' => 'Netlæser version',
'UserSettings_ColumnPlugin' => 'Udvidelsesmodul',
'UserSettings_ColumnConfiguration' => 'Konfiguration',
'UserSettings_ColumnOperatingSystem' => 'Styresystem',
'UserSettings_ColumnResolution' => 'Opløsning',
'UserSettings_ColumnTypeOfScreen' => 'Skærmtype',
'UserSettings_WidgetResolutions' => 'Skærmopløsninger',
'UserSettings_WidgetBrowsers' => 'Netlæsere',
'UserSettings_WidgetBrowsersDocumentation' => 'Rapporten indeholder oplysninger om hvilken netlæser de besøgende bruger. Hver version er angivet særskilt.',
'UserSettings_WidgetPlugins' => 'Udvidelsesmoduler',
'UserSettings_PluginDetectionDoesNotWorkInIE' => 'Note: Udvidelsesmodul detektering virker ikke i Internet Explorer. Rapport viser kun ikke IE netlæsere.',
'UserSettings_WidgetWidescreen' => 'Normal / bredformat',
'UserSettings_WidgetBrowserFamilies' => 'Netlæsere efter type',
'UserSettings_WidgetBrowserFamiliesDocumentation' => 'Diagrammet viser de besøgendes netlæsere opdelt i grupper. %s De vigtigste oplysninger for web-udviklere er, hvilken slags rendering motor de besøgende bruger. Etiketterne indeholder navnene på motorerne, efterfulgt af de mest almindelige netlæsere, der benytter motoren i parentes.',
'UserSettings_WidgetOperatingSystems' => 'Styresystemer',
'UserSettings_WidgetGlobalVisitors' => 'Besøgendes konfiguration',
'UserSettings_SubmenuSettings' => 'Indstillinger',
'UserSettings_GamingConsole' => 'Spillekonsol',
'UserSettings_MobileVsDesktop' => 'Mobil vs skrivebord',
'UsersManager_PluginDescription' => 'Brugere styring i Piwik: tilføje en ny bruger, redigere en eksisterende, opdatere tilladelserne. Alle handlinger er også tilgængelige via API.',
'UsersManager_UsersManagement' => 'Bruger administration',
'UsersManager_UsersManagementMainDescription' => 'Opret nye brugere eller opdater eksisterende. Efterfølgende kan tilladelser ændres.',
'UsersManager_ThereAreCurrentlyNRegisteredUsers' => 'Der er i øjeblikket %s registrerede brugere.',
'UsersManager_ManageAccess' => 'Administrer adgang',
'UsersManager_MainDescription' => 'Bestem hvilke brugere der har hvilken Piwik adgang til hjemmesiderne. Adgang kan også sættes på alle hjemmesider på en gang.',
'UsersManager_Sites' => 'Hjemmesider',
'UsersManager_AllWebsites' => 'Alle hjemmesider',
'UsersManager_ApplyToAllWebsites' => 'Tilføj til alle hjemmesider',
'UsersManager_User' => 'Bruger',
'UsersManager_PrivNone' => 'Ingen adgang',
'UsersManager_PrivView' => 'Vis',
'UsersManager_ChangeAllConfirm' => 'Bekræft ændring af \'%s\' tilladelse på alle hjemmesiderne?',
'UsersManager_ChangePasswordConfirm' => 'Ændring af adgangskoden vil også ændre brugerens token_auth. Vil du fortsætte?',
'UsersManager_Password' => 'Adgangskode',
'UsersManager_Email' => 'E-mail',
'UsersManager_TheSuperUserAliasCannotBeChanged' => 'Superbruger alias kan ikke ændres.',
'UsersManager_ReportToLoadByDefault' => 'Standard rapport',
'UsersManager_ReportDateToLoadByDefault' => 'Standard rapport dato',
'UsersManager_ForAnonymousUsersReportDateToLoadByDefault' => 'Standard rapport dato for anonyme brugere',
'UsersManager_ExcludeVisitsViaCookie' => 'Udeluk egne besøg ved hjælp af en cookie',
'UsersManager_YourVisitsAreIgnoredOnDomain' => '%sDine besøg ignoreres af Piwik på %s %s (Piwik ignorer cookie blev fundet i netlæseren).',
'UsersManager_YourVisitsAreNotIgnored' => '%sDine besøg bliver ikke ignoreret af Piwik%s (Piwik ignorer cookie blev ikke fundet i netlæseren).',
'UsersManager_ClickHereToDeleteTheCookie' => 'Klik her for at slette cookie og få Piwik til at spore dine besøg',
'UsersManager_ClickHereToSetTheCookieOnDomain' => 'Klik her for at sætte en cookie og udeluk egne besøg på hjemmesider der spores af Piwik på %s',
'UsersManager_Edit' => 'Rediger',
'UsersManager_AddUser' => 'Opret ny bruger',
'UsersManager_MenuUsers' => 'Brugere',
'UsersManager_MenuUserSettings' => 'Bruger indstillinger',
'UsersManager_MenuAnonymousUserSettings' => 'Anonym bruger indstilling',
'UsersManager_WhenUsersAreNotLoggedInAndVisitPiwikTheyShouldAccess' => 'Når ingen brugere er logget på Piwik bør de tilgå',
'UsersManager_ChangePassword' => 'Skift adgangskode',
'UsersManager_IfYouWouldLikeToChangeThePasswordTypeANewOne' => ' Hvis du ønsker at ændre adgangskode skriv en ny. Ellers lad være blank.',
'UsersManager_TypeYourPasswordAgain' => 'Gentag den nye adgangskode.',
'UsersManager_TheLoginScreen' => 'Log på skærmbillede',
'UsersManager_DeleteConfirm_js' => 'Bekræft sletning af bruger %s?',
'UsersManager_YourUsernameCannotBeChanged' => 'Brugernavnet kan ikke ændres.',
'UsersManager_ExceptionLoginExists' => 'Brugernavn \'%s\' eksisterer allerede.',
'UsersManager_ExceptionEmailExists' => 'Bruger med e-mail \'%s\' findes allerede.',
'UsersManager_ExceptionInvalidLoginFormat' => 'Brugernavn skal være mellem %1$s og %2$s tegn og kan kun indeholde bogstaver, tal og tegnene \'_\' eller \'-\' eller \'.\' eller \'@\' eller \'+\'',
'UsersManager_ExceptionInvalidPassword' => 'Længden på adgangskoden skal være mellem %1$s og %2$s tegn.',
'UsersManager_ExceptionInvalidEmail' => 'E-mailadressen er ikke i gyldigt format.',
'UsersManager_ExceptionDeleteDoesNotExist' => 'Bruger \'%s\' eksisterer ikke, og kan derfor ikke slettes.',
'UsersManager_ExceptionAdminAnonymous' => 'Administrator-adgang kan ikke gives til \'anonyme\'-bruger.',
'UsersManager_ExceptionEditAnonymous' => 'Anonyme brugere kan ikke redigeres eller slettet. Anvendes af Piwik til at definere en bruger, som ikke er blevet logget på endnu. F. eks. kan du gøre statistikken offentlig ved at give \'se\' adgang til \'anonym\' bruger',
'UsersManager_ExceptionSuperUser' => 'Anmodet bruger er Superbrugeren og kan ikke forespørges, rettes eller slettes gennem API. Kan rettes manuelt under Superbruger detaljerne i Piwik konfigurationsfilen.',
'UsersManager_ExceptionUserDoesNotExist' => 'Bruger \'%s\' findes ikke.',
'UsersManager_ExceptionAccessValues' => 'Parameteren skal have en af de følgende værdier: [ %s ]',
'UsersManager_ExceptionPasswordMD5HashExpected' => 'UsersManager.getTokenAuth forventer et MD5-hashet kodeord (32 tegn lang streng). Kald md5() funktionen på kodeordet, før denne metode kaldes.',
'VisitFrequency_PluginDescription' => 'Rapporter forskellige statistikker om tilbagevendende besøgende kontra førstegangs besøgende..',
'VisitFrequency_Evolution' => 'Udvikling i perioden',
'VisitFrequency_ColumnReturningVisits' => 'Tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ReturningVisitsDocumentation' => 'Oversigt over tilbagevendende besøg.',
'VisitFrequency_ReturningVisitDocumentation' => 'Et tilbagevendende besøg (i modsætning til et nyt besøg) foretages af en person, der har besøgt hjemmesiden mindst en gang før.',
'VisitFrequency_ColumnActionsByReturningVisits' => 'Handlinger af tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ColumnAverageVisitDurationForReturningVisitors' => 'Gns. besøgsvarighed for tilbagevendende besøgende (i sekunder)',
'VisitFrequency_ColumnBounceRateForReturningVisits' => 'Afvisningsprocent for tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ColumnBounceCountForReturningVisits' => 'Afvisningstæller for tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ColumnAvgActionsPerReturningVisit' => 'Gns. antal handlinger pr. tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ColumnMaxActionsInReturningVisit' => 'Maks. handlinger i et tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ColumnUniqueReturningVisitors' => 'Unikke tilbagevendende besøgende',
'VisitFrequency_ColumnNbReturningVisitsConverted' => 'Antal konverterede tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ColumnSumVisitLengthReturning' => 'Samlet tidsforbrug for tilbagevendende besøgende (i sekunder)',
'VisitFrequency_ReturnVisits' => '%s tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ReturnActions' => '%s handlinger af tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ReturnAvgActions' => '%s gns. handlinger pr. tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_ReturnAverageVisitDuration' => '%s gns. Besøgsvarighed for tilbagevendende besøgende',
'VisitFrequency_ReturnBounceRate' => '%s tilbagevendende besøg er blevet afvist (har forladt hjemmesiden efter en sidevisning)',
'VisitFrequency_WidgetOverview' => 'Hyppighedsoversigt',
'VisitFrequency_WidgetGraphReturning' => 'Tilbagevendende besøg',
'VisitFrequency_SubmenuFrequency' => 'Hyppighed',
'VisitorGenerator_PluginDescription' => 'Programudvidelse til at generer kunstige besøg. Kan bruges af Piwik brugere eller udviklere som en let måde at generere kunstige data til at udfylde Piwik rapporter.',
'VisitorGenerator_VisitorGenerator' => 'Besøgsgenerator',
'VisitorGenerator_Warning' => ' Du er ved at generere kunstige besøg, som vil blive gemt i Piwik databasen.',
'VisitorGenerator_NotReversible' => 'Det er %s ikke%s muligt nemt at slette disse besøg fra Piwiks log.',
'VisitorGenerator_AreYouSure' => ' Er du sikker på at du vil generere kunstige besøg?',
'VisitorGenerator_ChoiceYes' => 'Ja, jeg er sikker!',
'VisitorGenerator_Submit' => 'Generer',
'VisitorGenerator_SelectWebsite' => 'Vælg hjemmeside',
'VisitorGenerator_NbRequestsPerSec' => 'Anmodninger pr sekund',
'VisitorGenerator_DaysToCompute' => 'Antal dage',
'VisitorInterest_PluginDescription' => ' Rapporter om besøgendes interesser: antal besøgte sider, tidsforbrug på hjemmesiden.',
'VisitorInterest_VisitsPerDuration' => 'Besøgsvarighed pr. besøg',
'VisitorInterest_VisitsPerNbOfPages' => 'Besøg pr. antal sider',
'VisitorInterest_ColumnVisitDuration' => 'Besøgslængde',
'VisitorInterest_ColumnPagesPerVisit' => 'Sider pr. besøg',
'VisitorInterest_visitsByVisitCount' => 'Besøg af besøg antal',
'VisitorInterest_VisitNum' => 'Besøg nummer',
'VisitorInterest_WidgetLengths' => 'Besøgslængde',
'VisitorInterest_WidgetLengthsDocumentation' => 'Rapporten viser, hvor mange besøg der har haft en vis samlet varighed. Rapporten vises som en emnesky, mere almindelige varigheder vises med større skrifttype.',
'VisitorInterest_WidgetPages' => 'Sidevisninger pr. besøg',
'VisitorInterest_WidgetPagesDocumentation' => 'Rapporten viser, hvor mange besøg, der er involveret i et bestemt antal sidevisninger. Rapporten vises som en emnesky, mere almindelige antal sider vises med en større skrifttype.',
'VisitorInterest_WidgetVisitsByNumDocumentation' => 'Rapporten viser antallet af besøg, som var det N\'te besøg, dvs. besøgende, der besøgte hjemmesiden mindst N gange.',
'VisitorInterest_OneMinute' => '1 min.',
'VisitorInterest_PlusXMin' => '%s min.',
'VisitorInterest_BetweenXYMinutes' => '%1$s-%2$s min.',
'VisitorInterest_OnePage' => '1 side',
'VisitorInterest_NPages' => '%s sider',
'VisitorInterest_BetweenXYSeconds' => '%1$s-%2$s sek.',
'VisitorInterest_VisitsByDaysSinceLast' => 'Besøgende pr. dage siden sidste besøg.',
'VisitorInterest_WidgetVisitsByDaysSinceLastDocumentation' => 'Rapporten viser, hvor mange besøg var fra besøgende, hvis sidste besøg var et bestemt antal dage siden.',
'VisitsSummary_PluginDescription' => 'Generelle analyserapporter: besøg, unikke besøgende, antal handlinger, afvisningsprocent osv..',
'VisitsSummary_VisitsSummary' => 'Besøg resumé',
'VisitsSummary_VisitsSummaryDocumentation' => 'Oversigt over besøgsudviklingen.',
'VisitsSummary_NbVisits' => '%s besøg',
'VisitsSummary_NbUniqueVisitors' => '%s unikke besøgende',
'VisitsSummary_NbActionsDescription' => '%s handlinger (sidevisninger, filhentninger og udgående links)',
'VisitsSummary_NbPageviewsDescription' => '%s sidevisninger',
'VisitsSummary_NbUniquePageviewsDescription' => '%s unikke sidevisninger',
'VisitsSummary_NbDownloadsDescription' => '%s fil-hentninger',
'VisitsSummary_NbUniqueDownloadsDescription' => '%s unikke fil-hentninger',
'VisitsSummary_NbOutlinksDescription' => '%s udgående links',
'VisitsSummary_NbUniqueOutlinksDescription' => '%s unikke udgående links',
'VisitsSummary_AverageVisitDuration' => '%s gns. besøgsvarighed',
'VisitsSummary_MaxNbActions' => '%s maks. handlinger i ét enkelt besøg',
'VisitsSummary_NbActionsPerVisit' => '%s handlinger pr. besøg',
'VisitsSummary_NbVisitsBounced' => '%s har forladt hjemmesiden efter én sidevisning',
'VisitsSummary_GenerateTime' => 'Siden genereret på %s sek.',
'VisitsSummary_GenerateQueries' => '%s forespørgsler kørt',
'VisitsSummary_WidgetLastVisits' => 'Seneste besøg',
'VisitsSummary_WidgetVisits' => 'Besøgsoversigt',
'VisitsSummary_WidgetLastVisitors' => 'Seneste unikke besøgende',
'VisitsSummary_WidgetOverviewGraph' => 'Oversigt med diagrammer',
'VisitsSummary_SubmenuOverview' => 'Oversigt',
'VisitTime_PluginDescription' => 'Rapporter lokal- og servertid. Servertiden kan være nyttigt ved planlægning af vedligeholdelse på hjemmesiden.',
'VisitTime_LocalTime' => 'Besøg pr. lokaltid',
'VisitTime_ServerTime' => 'Besøg pr. servertid',
'VisitTime_ColumnServerTime' => 'Servertid',
'VisitTime_ColumnLocalTime' => 'Lokaltid',
'VisitTime_WidgetLocalTime' => 'Besøg (lokaltid)',
'VisitTime_WidgetLocalTimeDocumentation' => 'Diagrammet viser, hvad klokken var i %s besøgendes tidszone %s under deres besøg.',
'VisitTime_WidgetServerTime' => 'Besøg (servertid)',
'VisitTime_WidgetServerTimeDocumentation' => 'Diagrammet viser, hvad klokken var i %s serverens tidszone %s under besøgene.',
'VisitTime_SubmenuTimes' => 'Tider',
'VisitTime_NHour' => '%s',
'Widgetize_PluginDescription' => 'Programudvidelsen gør det nemt at eksportere Piwik kontroller til blogs, hjemmeside eller på iGoogle og Netvibes!',
'PDFReports_PluginDescriptionReports' => 'Opret og hent brugerdefinerede rapporter, og få dem sendt dagligt, ugentligt eller månedligt.',
'PDFReports_ManageEmailReports' => 'Administrer e-mail rapporter',
'PDFReports_EmailReports' => 'E-mail rapporter',
'PDFReports_SendReportNow' => 'Send rapport nu',
'PDFReports_EmailSchedule' => 'E-mail tidsplan',
'PDFReports_SendReportTo' => 'Send rapport til',
'PDFReports_ReportFormat' => 'Rapport format',
'PDFReports_AggregateReportsFormat' => '(valgfrit) Visningsindstillinger',
'PDFReports_AggregateReportsFormat_TablesOnly' => '(standard) Vis tabeller (diagrammer kun for nøglemålinger)',
'PDFReports_AggregateReportsFormat_GraphsOnly' => 'Vis kun diagrammer (ingen tabeller)',
'PDFReports_AggregateReportsFormat_TablesAndGraphs' => 'Vis tabeller og diagrammer for alle rapporter',
'PDFReports_DisplayFormat_TablesOnly' => 'Vis kun tabeller (ingen grafer)',
'PDFReports_SentToMe' => 'Send til mig',
'PDFReports_CreateAndScheduleReport' => 'Opret og planlæg rapport',
'PDFReports_CancelAndReturnToReports' => 'Annuller og %sretur til listen over rapporter%s',
'PDFReports_DescriptionOnFirstPage' => 'Rapportbeskrivelsen bliver vist på den første side i rapporten.',
'PDFReports_WeeklyScheduleHelp' => 'Ugentlig tidsplan: Rapporten vil blive sendt hver uge om mandagen.',
'PDFReports_MonthlyScheduleHelp' => 'Månedlig tidsplan: Rapporten vil blive sendt den første dag i hver måned.',
'PDFReports_AlsoSendReportToTheseEmails' => 'Send også rapporten til disse e-mails (en e-mail pr linje):',
'PDFReports_ReportsIncluded' => 'Statikker inkluderet',
'PDFReports_CreateReport' => 'Opret rapport',
'PDFReports_UpdateReport' => 'Opdater rapport',
'PDFReports_PiwikReports' => 'Piwik rapporter',
'PDFReports_DefaultContainingAllReports' => 'Standard rapport indeholder alle tilgængelige statistikker.',
'PDFReports_EmailHello' => 'Hej,',
'PDFReports_PleaseFindAttachedFile' => 'Vedlagt i vedhæftede fil din %1$s rapport for %2$s.',
'PDFReports_PleaseFindBelow' => 'Find rapporten nedenfor %1$s for %2$s.',
'PDFReports_AreYouSureDeleteReport' => 'Er du sikker på du vil slette rapporten og tidsplanen?',
'PDFReports_ThereIsNoReportToManage' => 'Ingen rapporter at administrere for hjemmesiden %s',
'PDFReports_MustBeLoggedIn' => 'Du skal være logget på for at oprette og planlægge brugerdefinerede rapporter.',
'PDFReports_FrontPage' => 'Forside',
'PDFReports_TableOfContent' => 'Rapport liste',
'PDFReports_TopOfReport' => 'Tilbage til toppen',
'PDFReports_Pagination' => 'Side %s af %s',
'PDFReports_ReportIncludeNWebsites' => 'Rapporten indeholder de vigtigste nøgletal for alle hjemmesider, der har mindst ét ​​besøg (fra %s hjemmesider der pt er tilgængelige).',
'ImageGraph_PluginDescription' => 'Generere flotte statiske PNG diagrammer til Piwik rapporter.',
);