Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
137 lines (124 sloc) 2.26 KB
# Bins
bin/drexe
bin/immvibed
bin/npsmobex
bin/bridgemgrd
bin/ds_fmc_appd
bin/playsound
bin/amploader
bin/btnvtool
bin/hci_qcomm_init
bin/hdmid
bin/lpmkey
bin/mpdecision
bin/playlpm
bin/port-bridge
bin/profiler_daemon
bin/samsungani
bin/sdcard
bin/usbhub
bin/usbhub_init
# Audio
lib/libacdbloader.so
lib/libacdbmapper.so
lib/libaudcal.so
lib/libaudioalsa.so
lib/libaudioparsers.so
# Graphics
lib/egl/eglsubAndroid.so
lib/egl/libEGL_adreno200.so
lib/egl/libGLESv1_CM_adreno200.so
lib/egl/libGLESv2_adreno200.so
lib/egl/libGLESv2S3D_adreno200.so
lib/egl/libq3dtools_adreno200.so
lib/libgsl.so
lib/libC2D2.so
lib/libOpenVG.so
lib/libsc-a2xx.so
# Radio
bin/netmgrd
bin/ATFWD-daemon
bin/ks
bin/qcks
bin/sec-ril
bin/qmiproxy
bin/qmuxd
bin/rmt_storage
bin/rild
lib/libsecril-client.so
lib/libqmi.so
lib/libqdi.so
lib/libqmiservices.so
lib/libqueue.so
lib/libril.so
lib/libreference-ril.so
lib/libril-qc-qmi-1.so
lib/libril-qcril-hook-oem.so
lib/libdsutils.so
lib/libdsi_netctrl.so
lib/libidl.so
lib/libnetmgr.so
lib/libqdp.so
lib/libdss.so
lib/libnv.so
# Radio related
lib/libdsucsdappif_apis_fusion.so
lib/liboem_rapi_fusion.so
lib/liboem_rapi.so
lib/libpbmlib_fusion.so
lib/libping_lte_rpc.so
lib/libping_mdm.so
lib/libqc-opt.so
lib/libtime_remote_atom.so
lib/libdprw.so
# CND - Related to radio
bin/cnd
lib/libxml.so
# CNE
lib/libcneqmiutils.so
lib/libcneapiclient.so
lib/libcneutils.so
etc/permissions/cneapiclient.xml
framework/cneapiclient.jar
framework/com.quicinc.cne.jar
# Vold
bin/vold
lib/libsec_devenc.so
lib/libsec_km.so
lib/libdirencryption.so
lib/libsec_ecryptfs.so
lib/libsecfips.so
lib/libkeyutils.so
# GPS
bin/gpsone_daemon
lib/liboncrpc.so
lib/libgpsone_bit_api.so
# NFC
lib/hw/nfc.qcom.so
# Bluetooh
bin/brcm_patchram_plus
# Thermald
bin/thermald
lib/liboncrpc.so
lib/libdsm.so
lib/libthermal_mitigation.so
lib/libthermal_mitigation_fusion.so
# Misc libs (will sort out later)
lib/libdiag.so
lib/libakm.so
lib/libcommondefs.so
lib/libgemini.so
lib/libgps.utils.so
lib/libloc_adapter.so
lib/libloc_api-rpc-qc.so
lib/libloc_eng.so
lib/libmmjpeg.so
lib/libmmosal.so
lib/libmmparser_divxdrmlib.so
lib/libmmparser.so
lib/libmvsechocanceler.so
lib/lib_Samsung_Resampler.so
lib/lib_Samsung_SB_AM_Handset_LPA.so
lib/libsamsungSoundboosterLPA.so
lib/libQmageDecoder.so
lib/libprofiler_msmadc.so
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.