📘 Repozytorium dla książki "TDD. Techniki programowania sterowanego testami".
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
TddBook.Tests.Integration
TddBook.Tests.Specifications
TddBook.Tests.Unit
TddBook
docs
.gitattributes
.gitignore
README.md
TddBook.sln
appveyor.yml

README.md

📘 Repozytorium dla książki "TDD. Techniki programowania sterowanego testami"

Build status

Solucja zawiera następujące projekty:

  • TddBook — Logika biznesowa dla testów
  • TddBook.Tests.Integration — Testy integracyjne
  • TddBook.Tests.Specifications — Testy akceptacyjne
  • TddBook.Tests.Unit — Testy jednostkowe

Pierwsze kroki

Jeśli masz problem z pierwszymi krokami, poniżej prezentuję filmy, które mogą pomóc rozpocząć pracę z projektem:

  1. 🎬 Stworzenie projektów w Visual Studio
  2. 🎬 Instalacja pakietów przez NuGet
  3. 🎬 Pierwszy test jednostkowy
  4. 🎬 Właściwa implementacja

Wymagania

  • .NET Framework 4.7.1.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli masz problem z kompilacją lub uruchomieniem testów, napisz do mnie pod adres dariusz.wozniak [at] gmail.com, a ja postaram się Ci pomóc.

Jeśli zauważyłeś błąd w tym projekcie, napisz do mnie pod powyższy adres lub stwórz pull request.

Jeśli znalazłeś błąd w książce, masz jakieś sugestie lub po prostu chciałbyś mi podziękować, nie omieszkaj skontaktować się ze mną; będę bardzo wdzięczny!