loess interpolatie voor de grafieken #20

Merged
merged 3 commits into from Mar 20, 2012

Conversation

Projects
None yet
2 participants
Contributor

sboschman commented Feb 8, 2012

Op de grafieken voor aantal gebruikers, gemiddelde requesttijd en request per minuut is de loess interpolatie toegevoegd om de extreme waarden er een klein beetje uit te filteren en zo een 'vloeiendere' lijn te krijgen.

dashorst added a commit that referenced this pull request Mar 20, 2012

Merge pull request #20 from sboschman/master
loess interpolatie voor de grafieken

@dashorst dashorst merged commit 2afe924 into dashorst:master Mar 20, 2012

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment