Eksemplerne fra undervisningen i Spring MVC på 2. semester
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.mvn/wrapper
databasedump
src/main
.gitignore
README.md
pom.xml

README.md

StudentAdministration

Eksemplerne fra undervisningen i Spring MVC på 2. semester


Lav: Details, Update, Delete funktionalitet

Til næste gang, tirsdag d. 19.9 må i meget gerne have gjort et i hærdigt forsøg på at få Details. Update og Delete fuktionaliteten til at virke. Vi snakker om det i klassen. Når dette er på plads kan vi komme videre med Database delen af undervisningen.

  // READ
    @GetMapping("/details")
    public String details(@RequestParam("studentId") String studentId)
    {
      // Opgave:
      // overfør en student med studentid = parameteret.
      // til details.html og skriv al info on den studerende ud på siden
      System.out.println(studentId);
      return "details";
    }
    // UPDATE
    // LAV en update metode
  
  
    // DELETE
    // Lav en delete metode

Løsningen til først opgave

07-09-2017

Jeres første opgave

05-09-2017

 • Lav et nyt projekt og kald det "StudentAdministartion"
 • lav en StudentController, med en index metode der returnerer en liste af studerende til View´et
 • i index View´et skal i loope gennem denne liste og skrive den ud i en html tabel.

Resultatet skulle gerne se nogenlunde sådan ud (- knapperne, som vi kommer til senere).

Students