Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (15 sloc) 2.14 KB

Copyright (c) 2016 https://github.com/datagovua

Справжнім дозволяється, безкоштовно, будь-якій особі, що отримала копію даного програмного забезпечення та супутньої документації (в подальшому "Програмне забезпечення"), використовувати Програмне забезпечення без обмежень, в тому числі, без обмежень, прав на використання, копіювання, змінювання, доповнення, публікацію, поширення, субліцензування та / або продаж копій Програмного забезпечення, також як і особам, яким надається дане Програмне забезпечення, при дотриманні наступних умов:

Вищезгадані авторські права і дані умови мають бути включені у всі копії або значущі частини даного Програмного забезпечення.

ДІЙСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ВИРАЖЕНИХ ЧИ ДОМИСЛЕНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЯМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ВИГОДИ, ВІДПОВІДНОСТІ ЙОГО КОНКРЕТНОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ І ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ. В ЖОДНОМУ РАЗІ АВТОРИ АБО ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИМИ СУДОВИМИ ПОЗОВАМИ, ЩОДО ЗБИТКІВ, ЧИ ТО ІНШИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ЧИ ДІЙ ДОГОВОРУ, ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ІНШИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПОЗА, АБО У ЗВ'ЯЗКУ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АБО ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ ІНШИМИ ДІЯМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.