Eesti andmeteadus
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
_posts
_projects
_sass
_sissejuhatus
assets
images
.gitignore
CNAME
CONTRIBUTORS.md
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
_config.yml
blog.md
index.md
liitu.md
masinoppe-sonastik.md
meetup.md
projektiideed.md
ressursid.md
sissejuhatus.md

README.md

Eesti andmeteadus

datasci.ee veebilehe lähtekood. Leht on ehitatud Jekylli abil; sisu on kirjutatud Markdownis ja asub failis index.md. Repot haldab @taivop.

Panustamine

Blogipostituse lisamiseks on kaks varianti.

 1. Kirjuta see markdownis valmis ja saada Taivole meilile.
 2. Tee pull request, kus:
  • Lisad _posts kausta uue faili kujul YYYY-MM-DD-postituse-pealkiri.md. Võta aluseks see postitus.
  • Lisad end config.yml lõppu autoriks (vaata näidet failis).

Muu sisu muutmiseks a) loo uus issue VÕI b) muuda faili index.md (kasvõi otse GitHubis) ja tee pull request.

 • Projektiideed asuvad kaustas _projects. Uue projekti lisamiseks loo sinna eelmiste eeskujul uus fail.
 • Andmeteaduse sõnastik asub failis masinoppe-sonastik.md.

Lehe muutmiseks:

 • Installi Jekyll.
 • Klooni käesolev repo omale arvutisse: git clone https://github.com/datasciee/datasciee.github.io
 • Mine repo kausta: cd datasciee.github.io
 • Lehe lokaalselt vaatamiseks jooksuta bundle exec jekyll serve ja mine brauseriga kuvatud aadressile (vaikimisi localhost:4000).
 • Lisa oma nimi panustajate alla ja saada pull request.