Skip to content

Menyn borde inte vara fixerad #72

Closed
Frost opened this Issue Apr 2, 2012 · 4 comments

2 participants

@Frost
Konglig Datasektionen member
Frost commented Apr 2, 2012

Om man försöker använda Cashflow på en telefon får man problem med att menyn är fixerad, dvs att den följer med när man scrollar.

Förslag till lösning: Plocka bort .navbar-fixed-top från menyn, och se till så att den hamnar där den ska ändå.

@luuse
luuse commented Apr 2, 2012

Om menyn är minimerad ställer det väl inte till jätte mycket problem? Jag tycker det är rätt trevligt att kunna navigera utan att behöva scrolla längst upp på sidan. Att ta bort navbar-fixed-top kommer ställa till det en del på desktop klienterna och för att fixa till det kommer du få samma problem på mobilen igen. Enda sättet att komma runt detta så du har det som det är på desktop nu och inte ha det på mobilen är att ändra navbar-fixed-top för de media queries du vill eller att plocka bort klassen med js på mobiler. Även på mobiler kan du få lite knasiga saker om du inte har med stora delar av det navbar-fixed-top innehåller.

@Frost
Konglig Datasektionen member
Frost commented Apr 2, 2012

Problemet ligger lite i det att menyn dessutom inte är minimerad på mobilen, vilket gör det i stort sett omöjligt att lägga till inköp. Jag tror nog det skulle bli rätt mycket bättre om det problemet försvann.

@Frost
Konglig Datasektionen member
Frost commented Apr 2, 2012

Styrdokument-sidan verkar funka som den ska... jag felsöker.

@Frost
Konglig Datasektionen member
Frost commented Apr 2, 2012

Problemet är alltså att menyn inte minimeras på mobiler. Stänger denna, #73 är mer relevant.

@Frost Frost closed this Apr 2, 2012
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.