Skip to content
This repository

Magic Accounting Generating Environment

tree: 75ea75143d
README.markdown

Magic Accounting Generating Environment (MAGE)

This is a accounting app intended to decrease the work load on the people doing accounting for Datasektionen KTH.

Planned features:

  • Templates with support for formulas
  • Bank integration (connect vouchers to bank transaction)
  • API for adding voucher from other applications

Notis till utvecklare

Detta system hanterar bokföring och därmed är det ett krav att man har koll på bokföring och bokföringslagar när man hackar på det. Har man inte det bör man rådgöra med någon som kan INNAN man gör ändringar. En funktionalitet kan tyckas självklar att man ska ha, men inte finnas på grund av bokföringsregler (t ex)

Something went wrong with that request. Please try again.