Skip to content
Historické záznamy o počasí získané dle zákona 123/1998 Sb.
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DATA_T_SRA.csv data a popis Mar 24, 2020
chmu_readme.txt data a popis Mar 24, 2020
chmu_rozhodnuti.pdf data a popis Mar 24, 2020
readme.md link na skript na polohy stanic Apr 3, 2020

readme.md

Historické záznamy o počasí

Záznamy Českého hydrometeorologického ústavu, poskytnuté na základě žádosti dle zákona o právu na informace o životním prostředí.

Souřadnice jednotlivých stanic možno získat pomocí tohoto skriptu.

Na vyřizování žádosti se, kromě ústavu, podílelo i ministerstvo životního prostředí, Městský soud v Praze (5 A 128/2015) a Nejvyšší správní soud (5 As 231/2018).

Pro získání podrobnějších (či jiných) dat se obracejte na ústav ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb..

Žádost může (bez záruky!) vypadat třeba takto, poslat ji můžete i e-mailem, ústav má na vyřízení 30 dní:

Karel Vomáčka
narozen 1. 1. 1980
trvale bytem Uličná 123
111 00  Uličnice
e-mail: karel@vomacka.com

Český hydrometeorologický ústav  
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4-Komořany
e-mail: chmi@chmi.cz

Dobrý den,  
rád bych vás tímto požádal ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, o:  

- veškeré naměřené teploty a srážky na území celé ČR na všech vašich stanicích, a to za roky 2016 až 2019.

Informace žádám ve strojově čitelné podobě, tedy např. jako .csv tabulku.

Děkuji za vyřízení a zdravím.

V Uličnicích dne 10. 10. 2020
You can’t perform that action at this time.