New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

move to organization + rename #9

Closed
felixmulder opened this Issue Apr 1, 2014 · 10 comments

Comments

Projects
None yet
6 participants
@felixmulder
Member

felixmulder commented Apr 1, 2014

Hej! Vi har beslotat att repot borde ligga på en organisation istället. Det naturliga blev att kalla organisotionen för "datateknik-lth." Repot bör såludes byta namn för att inte hata "datateknik-lth/datateknik-lth".

Förslag?

@felixmulder

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@felixmulder

felixmulder Apr 1, 2014

Member

Ett förslög är att vi inte har ett centralt repo, utan dalar upp det i 4 repon:

  • year1
  • year2
  • year3
  • masters
Member

felixmulder commented Apr 1, 2014

Ett förslög är att vi inte har ett centralt repo, utan dalar upp det i 4 repon:

  • year1
  • year2
  • year3
  • masters
@Jankish

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Jankish

Jankish Apr 1, 2014

Contributor

Ja! Men behåll gärna histiriken :D

Contributor

Jankish commented Apr 1, 2014

Ja! Men behåll gärna histiriken :D

@felixmulder

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@felixmulder

felixmulder Apr 1, 2014

Member

Ah, bra idé. Kan byta namn på det gamla repot till "old" eller dolikt och låta det ligga kvar brudvid de "nya".

Member

felixmulder commented Apr 1, 2014

Ah, bra idé. Kan byta namn på det gamla repot till "old" eller dolikt och låta det ligga kvar brudvid de "nya".

@Jankish

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Jankish

Jankish Apr 1, 2014

Contributor

Ah, good job watson

Contributor

Jankish commented Apr 1, 2014

Ah, good job watson

@ekroth

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@ekroth

ekroth Apr 1, 2014

Contributor

Separata repos, flytta till old.

Contributor

ekroth commented Apr 1, 2014

Separata repos, flytta till old.

@antoneliasson

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@antoneliasson

antoneliasson Apr 1, 2014

Member

Vad är egentligen meningen med att dela upp per årskurs? Så himla många kurser har vi inte i repot (än). Jag tycker att uppdelningen bara gör att man måste klicka mer. Att slå ihop dem borde även göra navigationen lättare för folk på andra program som läser samma kurser men under andra år (främst infocom och elektro). Dessutom kan kurser flyttas runt inom programmet mellan år.

Jag tycker inte att vi ska ha flera repon bara för att det går. Separata repon kan vara lämpligt om vi lagrar helt olika sorters data i dem. Vi kan t.ex. ha ett repo med sammanfattningar, extentor och instuderingsuppgifter med tillhörande svar ordnade efter kurs, och ett annat repo med kurslitteratur och användbara vetenskapliga artiklar. Eftersom vi inte har något sånt (än) röstar jag för ett repo så länge. github.com/datateknik-lth/datateknik-lth låter helt okej i mina öron. Det är fortfarande en URL som är kort och lätt att komma ihåg.

Member

antoneliasson commented Apr 1, 2014

Vad är egentligen meningen med att dela upp per årskurs? Så himla många kurser har vi inte i repot (än). Jag tycker att uppdelningen bara gör att man måste klicka mer. Att slå ihop dem borde även göra navigationen lättare för folk på andra program som läser samma kurser men under andra år (främst infocom och elektro). Dessutom kan kurser flyttas runt inom programmet mellan år.

Jag tycker inte att vi ska ha flera repon bara för att det går. Separata repon kan vara lämpligt om vi lagrar helt olika sorters data i dem. Vi kan t.ex. ha ett repo med sammanfattningar, extentor och instuderingsuppgifter med tillhörande svar ordnade efter kurs, och ett annat repo med kurslitteratur och användbara vetenskapliga artiklar. Eftersom vi inte har något sånt (än) röstar jag för ett repo så länge. github.com/datateknik-lth/datateknik-lth låter helt okej i mina öron. Det är fortfarande en URL som är kort och lätt att komma ihåg.

@ErikBjare

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@ErikBjare

ErikBjare Mar 15, 2015

Member

Jag är emot att dela upp i årskurser, vart fjärde år (tror jag) överses programplanen av institutionen och vid den senaste ändringen som kommer börja gälla för de nya nollorna/ettorna HT2015 så är många av kurserna flyttade mellan årskurserna (våglära ligger till exempel i årskurs 1). Ett förslag som är framtidssäkert är att byta till en KURSKOD-kursnamn struktur.

Member

ErikBjare commented Mar 15, 2015

Jag är emot att dela upp i årskurser, vart fjärde år (tror jag) överses programplanen av institutionen och vid den senaste ändringen som kommer börja gälla för de nya nollorna/ettorna HT2015 så är många av kurserna flyttade mellan årskurserna (våglära ligger till exempel i årskurs 1). Ett förslag som är framtidssäkert är att byta till en KURSKOD-kursnamn struktur.

felixmulder added a commit that referenced this issue Mar 16, 2015

restructure repository, as per issue #9
restructure repository to fit the new structure COURSECODE-course_name/*
@velixo

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@velixo

velixo Mar 18, 2015

Contributor

'datateknik-lth/ak2/linsys-FMAF10' försvann under restruktureringen, hade ni kunnat lägga till den igen?

Contributor

velixo commented Mar 18, 2015

'datateknik-lth/ak2/linsys-FMAF10' försvann under restruktureringen, hade ni kunnat lägga till den igen?

@antoneliasson

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@antoneliasson

antoneliasson Mar 18, 2015

Member

Det gjorde Felix i c6bbc8d

Member

antoneliasson commented Mar 18, 2015

Det gjorde Felix i c6bbc8d

@velixo

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@velixo

velixo Mar 18, 2015

Contributor

Såg det, gött! :)

Contributor

velixo commented Mar 18, 2015

Såg det, gött! :)

antoneliasson added a commit that referenced this issue Sep 28, 2015

restructure repository, as per issue #9
restructure repository to fit the new structure COURSECODE-course_name/*

Conflicts:
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_01/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_01/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_01/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_01/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_01/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_01/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_01/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_01/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_02/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_02/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_02/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_02/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_02/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_02/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_02/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_02/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (10).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (11).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (12).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_03/problem (9).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (10).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (11).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (12).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (13).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (14).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (15).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (16).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (17).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (18).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (19).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (20).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (21).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (22).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (23).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (24).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (25).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (26).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (27).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (28).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (29).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (30).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (31).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (32).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (33).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_04/problem (9).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_05/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_05/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_05/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_05/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_05/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_05/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_05/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (10).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (11).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (12).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (13).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (14).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (15).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (16).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (17).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (18).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (19).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (20).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (21).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (22).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (23).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (24).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (25).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (26).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (27).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (28).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (29).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_06/problem (9).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (10).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (11).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_07/problem (9).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (10).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (11).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (12).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (13).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (14).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (15).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (16).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (17).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (18).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (19).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (20).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (21).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (22).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (23).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (24).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (25).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (26).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (27).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (28).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (29).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (30).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (31).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (32).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (33).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (34).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (35).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (36).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (37).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (38).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (39).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (40).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (41).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (42).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_08/problem (9).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_09/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_09/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_09/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_10/problem (9).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (10).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (11).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (12).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (5).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_11/problem (9).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_12/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_12/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_12/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_12/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (1).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (10).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (11).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (12).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (13).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (14).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (15).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (16).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (17).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (18).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (2).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (3).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (4).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (6).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (7).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (8).pdf
	EDAN55-advalg/Algorithm Design (Kleinberg Tardos 2005) - Solutions/Algorithm Design - Kleinberg & Tardos - Solutions/chapter_13/problem (9).pdf
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment