No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
datapump.csv
iteration_number.txt
last_retcode.txt
load.py
queries.py
settings.py
utils.py

README.md

API_client

Для нормальної роботи клієнта на клієнті необхідно поставити конкретну версію httpsig:

pip install httpsig==1.0.2

ФАЙЛИ ПРОЕКТУ:

load.py - основний скрипт завантаження даних з бази даних Колос в bi.datawiz.io/api/v1/

utils.py - додаткові підпрограмки

settings.py - конфігурації по базі даних і ел.пошті. (api все ще в load.py, потрібно буде сюди ж перенести). Права на цей файл - 600

load-datawiz - скрипт, який знаходиться в /etc/cron.hourly/ і один раз на годину запускає utils.py

iteration_numer.txt - тут зберігається номер "Ітерації", тобто циклу вивантаження даних на сервер. За кожною ітерацією створюється каталог з її номером, в якій зберігаються csv файли, які передались/не передались на сервер.

datapump.csv - changenum для різних довідників. По цим числам визначається дельта при завантаженні довідників (якщо щось пішло не так, цей файл можна взяти з попередніх ітерацій (папки ітерацій) і завантажити дані за попередні періоди)

sales-lastdate.csv - це аналог datapump.csv але для чеків. Чеки вивантажуються ПОМАГАЗИННО, в цьому файлі зберігаються останні дати, по які дані вже вивантажено (якщо щось пішло не так, цей файл можна взяти з попередніх ітерацій (папки ітерацій) і буде ще раз завантажено чеки за попередні періоди)

last_retcode.txt - тут зберігається останній код повернення програми load.py. Необхідний, щоб надсилати SUCCESSFULL message після листів з помилками, щоб вже по листам було видно, що проблема сама усунулась (якщо таке сталось)