Skip to content
No description, website, or topics provided.
Python Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
dwapi
tutorials Update README.md Sep 26, 2017
Example.ipynb
README.md Update README.md Mar 20, 2017
example.py
requirments.txt
setup.py

README.md

Клієнт призначений для роботи з REST API datawiz.io. Дозволяє провести підключення та завантажити дані (чеки, товари, ціни, залишки) на сервіс для аналізу. Також дозволяє швидко отримати доступ до важливих аналітичних даних. Основний формат представлення даних - таблиці pandas.DataFrame.

Можливості

 • Отримання даних користувача і статистики по ним
 • Завантаження користувацьких даних на сервіс

Перші кроки

Установка

git clone https://github.com/datawizio/pythonAPI.git
cd pythonAPI
python setup.py install

Використання
Отримання даних користувача

>> from dwapi import datawiz  
>> dw = datawiz.DW()  
>> dw.get_client_info()  
   {u'date_from': datetime.datetime(2014, 5, 1, 1, 2, 7),
   u'date_to': datetime.datetime(2015, 11, 18, 22, 0),
   u'name': u'test2',
   u'shops': {595: u'Shop \u211602',
   601: u'Shop \u211603',
   641: u'Shop \u211601'}}

Отримання даних продажів по категоріям

>> from dwapi import datawiz  
>> dw = datawiz.DW()
>> dw.get_categories_sale(date_from="2015-10-11", date_to="2015-10-15")  
      АЛКОГОЛЬНА ГРУПА БАКАЛІЯ ВИРОБНИЦТВО ЗАЛИШКИ ЗАПАЛЬНИЧКИ
2015-10-11      563.71 4888.41    710.37  46.95    161.66
2015-10-12       58.97 5456.42    607.92  112.24    266.05
2015-10-13      300.63 5491.73    730.42  38.94    175.05
2015-10-14      352.47 4881.90    806.42  18.99    172.49
2015-10-15      388.47 4665.21    631.63  23.14    183.55  

Отримання списку акцій

>> from dwapi import datawiz  
>> dw = datawiz.DW()  
>> dw.get_sales()  
  date_from   date_to profit qty receipts_qty sale_id
0 2015-05-01 2015-06-30    0  0     16576    40
1 2015-03-03 2015-03-23    0  0     3121    41
2 2015-09-01 2015-09-30    0  0     1484    75
3 2015-09-01 2015-09-30    0  0     3471   131
4 2016-05-15 2016-05-21    0  0       0   140
5 2016-05-05 2016-05-20    0  0       0   142

API

Клієнт містить 3 класи, які виконують тільки свій ряд функцій
Кожен клас приймає в якості аргументів ключ(API_KEY) і секрет(API_SECRET), необхідні для доступу до API. Якщо вони не задані, будуть використані параметри входу тестового користувача.

datawiz.DW
Містить функції для отримання даних.
Приклад роботи

>> from dwapi import datawiz  
>> dw = datawiz.DW("MyClientID", "MyClientSecret")  
>> dw.get_shops()  
  {641: {u'name': u'Shop \u211601', u'area': 1.0, u'longitude': 25.9581826,   
  u'address': u'\u0432\u0443\u043b. \u041f\u0435\u0442\u0440\u0430   \u0421\u0430\u0433\u0430\u0439\u0434\u0430\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e,  
  25\u0431', u'latitude': 48.2874084, u'open_date': None
   }}

, де MyClientID та MyClientSecret - дані для доступу до API

datawiz_upload.Up_DW
Містить функції для завантаження даних на аналітичний сервіс bi.datawiz.io
Приклад роботи

>> from dwapi import datawiz_upload  
>> updw = datawiz_upload.Up_DW("MyClientID", "MyClientSecret")  
>> updw.upload_cashiers([{"cashier_id":"1", "name":"Vasya"}])

, де MyClientID та MyClientSecret - дані для доступу до API

datawiz_auth.Auth
Відповідає за авторизацію користувача. Містить функції для управління обліковим записом клієнта.
Приклад роботи

>> from dwapi import datawiz_auth  
>> auth = datawiz_auth.Auth("MyClientID", "MyClientSecret")  
>> auth.register_user("myusername","myemail@mail.com", "mypassword")  
  {
  'API_KEY': 'myusername',
  'API_SECRET': 'asdjf43rgjdg93'
  }

, де MyClientID та MyClientSecret - дані для доступу до API

Документація

Документація українською

Документация на русском

Documentation in English

Туторіали

Ліцензія

GNU General Public License - GPLv3

Контакти

email:info@datawiz.io
tel. +38 (050) 337-73-53

You can’t perform that action at this time.