Switch branches/tags
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
data
README.md
file_upload.py

README.md

Tutorial по загрузці даних через файл.


###Крок 1 - установка бібліотеки datawiz.

git clone https://github.com/datawizio/pythonAPI.git
cd pythonAPI
pip install -r requirments.txt

###Крок 2 - створення нового користувача.

python
from datawiz_upload import Up_DW
dw = Up_DW()
print user['API_KEY'], ':' , user['API_SECRET']

Збережіть обрані реєстраційні дані та ключ для подальшого доступу до API.

###Крок 3 - завантаження даних.

#Ініціалізація екземпляру класу.
dw = Up_DW(API_KEY=user['API_KEY'], API_SECRET = user['API_SECRET'])

#Завантаження даних одиниць виміру.
dw.upload_units('upload_file_tutorial/data/units.csv')

#Завантаження даних магазинів.
dw.upload_shops('upload_file_tutorial/data/shops.csv')

#Завантаження даних категорій.
dw.upload_categories('upload_file_tutorial/data/categories.csv')

#Завантаження даних терміналів.
dw.upload_terminals('upload_file_tutorial/data/terminals.csv')

#Завантаження даних касирів.
dw.upload_cashiers('upload_file_tutorial/data/cashiers.csv')

#Завантаження даних товарів.
dw.upload_products('upload_file_tutorial/data/products.csv')

#Завантаження даних клієнтів програми лояльності.
dw.upload_loyalty_client_info('upload_file_tutorial/data/loyalty.csv')

#Завантаження даних чеків.
dw.upload_receipts('upload_file_tutorial/data/receipts.csv')

#Завантаження даних ціни на товари.
dw.upload_price('upload_file_tutorial/data/price.csv')

#Завантаження даних залишків товарів.
dw.upload_inventory('upload_file_tutorial/data/inventory.csv')

#Запуск процесу індексації даних. Після його завершення надійде лист на вказану вами електронну адресу.
dw.upload_to_service('<email>')

Після завершення кешування на вказану вами електронну адресу буде надіслано листа. Процес кешування може тривати до кількох годин.