Skip to content
Maria edited this page May 10, 2017 · 79 revisions

REST API Python Client

Клієнт призначений для роботи з REST API datawiz.io. Дозволяє провести підключення та завантажити дані (чеки, товари, ціни, залишки) на сервіс для аналізу. Також дозволяє швидко отримати доступ до важливих аналітичних даних. Основний формат представлення даних - таблиці pandas.DataFrame.

Python API українською

Python API на русском

Python API in English

Rest API

Datawiz BI API v.1 побудований з використанням технології REST, яка значно спрощує процес взаємодії клієнта і сервера.

Rest API українською

Rest API на русском

Rest API in English

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.