Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Graphics Course Project
branch: master
Failed to load latest commit information.
3ds prvni nastrel prepracovanych shaderu
dokumentace jeste mensi uprava dokumentace
materials uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
models uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
.gitignore funkcni zaklad fyziky + debug jeji debug kresleni
BaseApp.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
BaseApp.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
BaseModel.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
BaseModel.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Camera.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Camera.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Debug.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Exceptions.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
FpsCounter.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Game.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Game.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
GameTime.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Gui.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Gui.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Light.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Mesh.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Mesh.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
ModelContainer.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
ModelContainer.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Physics.cpp drobne cisteni kodu
Physics.h drobne cisteni kodu
PhysicsCar.cpp drobne cisteni kodu
PhysicsCar.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
PhysicsCarConfig.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
PhysicsCheckpoint.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
PhysicsCheckpoint.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
PhysicsDebugDraw.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
PhysicsDebugDraw.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
PhysicsUtils.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
PhysicsUtils.h drobne cisteni kodu
README.md uprava formatovani README
Scene.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Scene.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
ShaderManager.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
ShaderManager.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
ShadowVolumes.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
ShadowVolumes.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
Utils.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
main.cpp uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru
main.h uprava barev modelu + doplneny hlavicky do vsech souboru

README.md

Jak to funguje

main.cpp zajišťuje inicializaci SDL, spuštění hlavní smyčky a přeposílání eventů aplikaci.

Samotnou aplikaci pak představuje potomek třídy BaseApp, který podle potřeby překrývá defaultní handlery událostí. (Důležité jsou zejména metody onInit a onWindowRedraw - pojmenování je stejné jako v souborech ze cvičení.) Jeden potomek je tedy samotná hra, další může být menu a podobně. Dokonce by mělo být možné používat více potomků současně - například vykreslit snímek hry, event předat objektu menu, který do snímku ještě vloží menu. Alespoň teoreticky by to takhle fungovat mohlo, vyzkoušené to nemám :-)

Git

Jestli nevíte jak na Git, je to jednoduché, snad je na to i nějaké GUI. Bohatě ale stačí příkazový řádek, terminál nebo tak něco. Velice pěkně popsané příkazy jsou tady: http://gitref.org/remotes/ . Pro běžné verzování mi prozatím vždycky stačil následující postup:

  • pull (stáhne data ze vzdáleného repozitáře)
  • (log - vypíše poslední commity a jejich zprávy)
  • upravení souborů, přidání, smazání
  • (status - vypíše co se změnilo, co už je přidané do commitu,...)
  • add (přidá soubory do commitu)
  • commit (uloží commit, je možné a vhodné vložit zprávu)
  • push (nahraje commit do vzdáleného repozitáře)

Verzování

Bylo by určitě dobré používat branche, alespoň ze začátku, než to slepíme dohromady. Viděl bych to tak, že si můžete udělat vlastního potomka BaseApp, kde by vám mohlo stačit upravovat asi jen onWindowRedraw a onInit. Ikdyby toho ale bylo víc, tak to nevadí, bude to vaše třída, můžete si tam dělat co chcete :-) Výhoda je v tom, že stačí upravit jediný řádek v main.cpp a tím se všechny eventy a jejich obsluha přesune na vaši třídu. Díky tomu budeme moct vyvíjet nezávisle na sobě, ale současně sdílet některé funkce - když například přidám nějaké načítání modelů, budete ho moct použít taky, protože bude buď v oddělené třídě anebo v BaseApp.

Takže ideálně každý svoji branch + vlastní implementace BaseApp.

Taky do Gitu nenahrávejte soubory vašeho IDE, includy knihoven a jiné věci, co se dají stáhnout, nainstalovat,... Aby vám Git při každém add nepřidával konfigurační soubory IDE a jiné, můžete masky přidat do .gitignore.

Something went wrong with that request. Please try again.