Skip to content
No description, website, or topics provided.
C++
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
IMG_LoRaWAN-Arduino-UNO.JPG
IMG_LoRaWAN-Arduino-UNO_1.JPG
LoRaWAN-Arduino-UNO---RN2483_code.ino
LoRaWAN-Arduino-UNO---RN2483_tutorial.pdf
LoRa_RN5.brd
LoRa_RN5.sch
README.md
RN2483-Arduino-Library-master.zip

README.md

LoRaWAN-Arduino-UNO---RN2483

Cíl projektu

Tento projekt byl vytvořen za účelem testování LoRaWAN sítě v oblasti Ostravy, kterou v rámci svých cvičení realizují studenti předmětu Radiokomunikační technika/Rádiové sítě vyučovaného na Katedře telekomunikační techniky, VŠB-TU Ostrava.

V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno 8 čidel založených na deskách LoRaWAN Arduino UNO s čipem RN2483 napájených stabilizovaným 3V3 napětím devíti voltové externí baterie a integrovaným MicroUSB konektorem. Každý takovýto modul vysílá prostřednictvím LoRaWAN sítě o frekvenci 868 MHz krátký textový řetězec obsahující svou identifikaci, která je směrována na LoRa Gateway (TTN-GW-VSB) a vizualizována v prostředí The Things Network (TTN). Na základě této komunikace je následně možné určit vysílající výkonovou úrověň daných senzorů a tím vytvořit reálnou mapu pokrytí LoRaWAN sítě dané oblasti.

Pro účely testování bylo zapotřebí obejít Duty Cycle modulu RN2483, který nám omezoval zasílání zpráv v kratších intervalech. Každý takovýto modul RN2483 obsahuje vnitřní čítač zabraňující porušení vysílajících oprávnění přesahující 1% vysílající hodiny. Proto byl modul opakovaně resetován, čímž byl vymazán i jeho vnitřní čítač a tím jsme umožnili testování v kratších časových intervalech.

alt text alt text

Specifikace

LoRaWAN Arduino UNO je malý modulek, na jehož horní straně je transceiver RN2483 firmy Microchip, který je zkomunikovaný s procesorem ATmega328p ležícím na spodní straně desky. V procesoru je bootloader Arduino UNO (možno adaptovat na NANO). Modul je přímo přizpůsoben pro komunikaci v sítích LoRaWAN (více info na things.cz nebo na stránkách Českých Radiokomunikací a.s.). K dispozici jsou tato rozhraní: [1]

 • 6 digitálních vstupů/výstupů
 • 1 digitální vstup s přerušením pro low power režim
 • 1 analogový vstup/výstup
 • vstup pro UART/USB převodník
 • anténní konektor SMA samice (na přání možno osadit U.FL IPX konektorem pro vyvedení antény pigtailem)

Napájení:

 • flash mód 5V
 • provozní mód 3,3V (bateriové napájení v rozmezí 2,4V až 4,1V)

Naměřená spotřeba:

 • power down mód cca 20uA
 • normální režim cca 25mA
 • vysílací špička cca 120mA

Tutoriál

Výsledkem tohoto tutoriálu je čidlo založené na desce LoRaWAN Arduino UNO s vysílacím modulem RN2483 umožňující zasílaní krátkých zpráv prostřednictvím bezdrátové technologie LoRa. Tyto zprávy mohou obsahovat například informace o okolních teplotách získávány z externího teplotního senzoru, které je možné k desce LoRaWAN Arduino UNO připojit, nebo informace z mnoha jiných senzorů kompatibilních s touto deskou.

Kompletní tutoriál naleznete ve formátu .pdf zde

Obsah adresáře

 • LoRa_RN5.brd - DPS LoRaWAN Arduino UNO (Eagle)
 • LoRa_RN5.sch - schéma LoRaWAN Arduino UNO (Eagle)
 • RN2483-Arduino-Library-master.zip - knihovna pro RN2483 dostupná zde
 • LoRaWAN-Arduino-UNO---RN2483_code.ino - kód pro Arduino IDE
 • LoRaWAN-Arduino-UNO---RN2483_tutorial.pdf - tutoriál
 • LoRaDHT22 - ukázkový kód pro připojení teplotního čidla DHT22 k LoRaWAN Arduino UNO
 • IMG_LoRaWAN-Arduino-UNO.jpg - foto vytvořených čidel
 • IMG_LoRaWAN-Arduino-UNO_1.jpg - foto vytvořených čidel

Užitečné odkazy

 • Specifikace LoRaWAN Arduino UNO - RN2483 - e-shop zde
 • Specifikace RN2483 zde
 • Popis technologie LoRa zde
 • Článek LPWAN - LoRaWAN, Sigfox - vítejte v IoT! zde
 • Článek LoRaWAN Arduino UNO s transceiverem RHF76 zde

Zdroje

You can’t perform that action at this time.