Permalink
Browse files

Assets

  • Loading branch information...
David FRANCOIS
David FRANCOIS committed Dec 26, 2011
1 parent 2895e16 commit 288ac330c154a6219bdafc9e2732a837a529963b
View
45 Gemfile
@@ -1,50 +1,61 @@
source 'http://rubygems.org'
gem 'rails', '3.1.3'
-
gem 'rake'
-
gem 'mysql2'
-
-gem 'json'
-
gem 'addressable'
+gem 'devise'
+gem 'whenever'
+gem 'capistrano'
+gem 'active_scaffold'
+gem 'haml'
+gem 'jquery-rails'
+gem 'sass-rails'
+gem 'coffee-rails'
gem 'recaptcha',
:require => 'recaptcha/rails'
-gem 'devise'
-
gem 'exception_notification',
:git => "git@github.com:rails/exception_notification.git",
:require => 'exception_notifier'
-gem 'whenever'
-
-gem 'capistrano'
-
-gem 'active_scaffold'
-
-gem 'haml'
-
gem 'transitions',
:require => ["transitions", "active_record/transitions"]
gem 'will_paginate', '~> 3.0.pre2'
+# OTP toolbox
gem 'rotp', '~> 1.3.0'
+# QR Code generation
gem 'qrencoder'
+# IBAN format validations
gem 'iban-tools'
gem 'delayed_job'
-gem 'rack'
+# CSS toolbox
+gem 'blueprint-rails'
+gem 'bourbon'
+
+# File attachment with database storage support
+gem 'paperclip',
+ :git => 'https://github.com/patshaughnessy/paperclip.git'
-gem 'uglifier'
+# Apple push notifications
+gem 'apn_on_rails',
+ :git => 'https://github.com/natescherer/apn_on_rails.git',
+ :branch => 'rails3'
group :test do
gem 'mocha', :require => false
gem 'factory_girl_rails'
end
+
+group :assets do
+ gem 'uglifier'
+ gem 'execjs'
+ gem 'therubyracer'
+end
View
@@ -4,6 +4,22 @@ GIT
specs:
exception_notification (1.0.0)
+GIT
+ remote: https://github.com/natescherer/apn_on_rails.git
+ revision: 18f5d37397e3f003152c51b257d9da939b70438f
+ branch: rails3
+ specs:
+ apn_on_rails (0.3.1rails3)
+ configatron
+
+GIT
+ remote: https://github.com/patshaughnessy/paperclip.git
+ revision: 942a2b43383fd04c0434ca4b27379a114cb28a50
+ specs:
+ paperclip (2.3.6)
+ activerecord
+ activesupport
+
GEM
remote: http://rubygems.org/
specs:
@@ -21,7 +37,7 @@ GEM
rack-mount (~> 0.8.2)
rack-test (~> 0.6.1)
sprockets (~> 2.0.3)
- active_scaffold (3.1.12)
+ active_scaffold (3.1.13)
rails (~> 3.1.0)
activemodel (3.1.3)
activesupport (= 3.1.3)
@@ -40,6 +56,11 @@ GEM
addressable (2.2.6)
arel (2.2.1)
bcrypt-ruby (3.0.1)
+ blueprint-rails (0.1.2)
+ railties (~> 3.0)
+ thor (~> 0.14)
+ bourbon (1.2.0)
+ sass (>= 3.1)
builder (3.0.0)
capistrano (2.9.0)
highline
@@ -49,6 +70,15 @@ GEM
net-ssh-gateway (>= 1.1.0)
chronic (0.6.6)
chunky_png (1.2.5)
+ coffee-rails (3.1.1)
+ coffee-script (>= 2.2.0)
+ railties (~> 3.1.0)
+ coffee-script (2.2.0)
+ coffee-script-source
+ execjs
+ coffee-script-source (1.2.0)
+ configatron (2.9.0)
+ yamler (>= 0.1.0)
daemons (1.1.5)
delayed_job (2.1.4)
activesupport (~> 3.0)
@@ -58,7 +88,7 @@ GEM
orm_adapter (~> 0.0.3)
warden (~> 1.1)
erubis (2.7.0)
- execjs (1.2.12)
+ execjs (1.2.13)
multi_json (~> 1.0)
factory_girl (2.3.2)
activesupport
@@ -70,7 +100,11 @@ GEM
hike (1.2.1)
i18n (0.6.0)
iban-tools (0.0.6)
+ jquery-rails (1.0.19)
+ railties (~> 3.0)
+ thor (~> 0.14)
json (1.6.3)
+ libv8 (3.3.10.4)
mail (2.3.0)
i18n (>= 0.4.0)
mime-types (~> 1.16)
@@ -121,13 +155,21 @@ GEM
json (~> 1.4)
recaptcha (0.3.4)
rotp (1.3.2)
+ sass (3.1.12)
+ sass-rails (3.1.5)
+ actionpack (~> 3.1.0)
+ railties (~> 3.1.0)
+ sass (~> 3.1.10)
+ tilt (~> 1.3.2)
sprockets (2.0.3)
hike (~> 1.2)
rack (~> 1.0)
tilt (~> 1.1, != 1.3.0)
+ therubyracer (0.9.9)
+ libv8 (~> 3.3.10)
thor (0.14.6)
tilt (1.3.3)
- transitions (0.0.12)
+ transitions (0.0.13)
treetop (1.4.10)
polyglot
polyglot (>= 0.3.1)
@@ -137,33 +179,41 @@ GEM
multi_json (>= 1.0.2)
warden (1.1.0)
rack (>= 1.0)
- whenever (0.7.0)
+ whenever (0.7.2)
activesupport (>= 2.3.4)
chronic (~> 0.6.3)
will_paginate (3.0.2)
+ yamler (0.1.0)
PLATFORMS
ruby
DEPENDENCIES
active_scaffold
addressable
+ apn_on_rails!
+ blueprint-rails
+ bourbon
capistrano
+ coffee-rails
delayed_job
devise
exception_notification!
+ execjs
factory_girl_rails
haml
iban-tools
- json
+ jquery-rails
mocha
mysql2
+ paperclip!
qrencoder
- rack
rails (= 3.1.3)
rake
recaptcha
rotp (~> 1.3.0)
+ sass-rails
+ therubyracer
transitions
uglifier
whenever
@@ -1,18 +1,13 @@
-//= require controls.js
-//= require excanvas.js
-//= require jquery.js
+//= require jquery
+//= require jquery_ujs
//= require jquery-ui.js
+//= require excanvas.js
//= require jqplot.js
//= require jqplot.dateAxisRenderer.js
//= require jqplot.highlighter.js
//= require jquery.countdown.js
//= require jquery.fancybox.js
-//= require rails.js
-//= require active_scaffold/default/active_scaffold.js
-//= require active_scaffold/default/date_picker_bridge.js
-//= require active_scaffold/default/jquery.editinplace.js
-//= require active_scaffold/default/tiny_mce_bridge.js
-
+//= require active_scaffold
$(document).ready(function() {
/* Trade order creation form */
@@ -132,4 +127,4 @@ function updateDisplayedFields() {
$("#trade_order_ppc").parent("div").hide()
$("#total").parent("div").hide()
}
-}
+}
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 288ac33

Please sign in to comment.