A toy interpreter for a programming language that has Turkish keywords
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
ProgrammingLanguage
ProgrammingLanguageTest
.gitattributes
.gitignore
ProgrammingLanguage.sln
README.md

README.md

English

This is an interpreter/programming language implementation project. The language has Turkish keywords. Download the interpreter here

Open a text file e.g. hello.txt and write your program. Give the command and you can see the result of your program.

ProgrammingLanguage C:\Users\xxxx\hello.txt

Variable Declaration

Örnek:

değişken num 5;
değişken text"merhaba";

One variable declaration per line.

Operators

+, -, *, /, %, ve, veya, ==, !=, <, >, <=, >=

Bool Statements

değişken bayrak = doğru;
değişken bayrak = yanlış;

doğru is the keyword for true and yanlış is the keyword for false.

Conditionals

Örnek:

eğer (sayı <= 5)
{
  sayı = sayı + 1;
}
değilse
{
  sayı = sayı - 1;
}

Curly brackets are must even if you have only one statement after eğer or değilse like Go language. ve keywords is for && and veya keyword is for ||.

eğer (sayı <= 5 ve sayı >= 10)
{
  sayı = sayı + 1;
}

Loops

Örnek:

oldukça (sayı < 5)
{
  sayı = sayı + 1;
}

Curly brackets are must even if you have only one statement after oldukça

Function Declaration and Call

Örnek:

fonk topla(a, b)
{
 değişken c = a + b;
 dön c;
}

Above is the example

Restrictions

 • Only integers are supported. No float or double support.
 • No array data type.

Türkçe

Bu proje Türkçe anahtar sözüklere sahip basit bir yorumlayıcı uygulaması ve programlama dili içerir. Buradan ilgili yorumlayıcıyı indirebilirsiniz. Zip dosyasını indirdiktan sonra bilgisayarınıza açın. Açtığınız dizine gidin.

Bir txt dosyasına -diyelim ki merhaba.txt- programınızı yazın.

ProgrammingLanguage C:\Users\xxxx\merhaba.txt

komutu ile yorumlayıcıyı çalıştırıp programınızın sonucunu görebilirsiniz.

Değişken Tanımlama

Örnek:

değişken sayı = 5;
değişken metin = "merhaba";

diyerek değişken tanımlanabilir. Tek bir satırda sadece 1 değişken tanımlaması yapılmalıdır.

Operatörler

+, -, *, /, %, ve, veya, ==, !=, <, >, <=, >=

Bool İfadeler

değişken bayrak = doğru;
değişken bayrak = yanlış;

doğru ve yanlış anahtar sözcükleri diğer dillerdeki true ve false'a karşılık gelir.

Koşul İfadesi

Örnek:

eğer (sayı <= 5)
{
  sayı = sayı + 1;
}
değilse
{
  sayı = sayı - 1;
}

Koşullu ifadeler yukarıdaki gibi olup eğer ve değilse ifadelerinden sonra blok içinde tek bir ifade varsa bile küme parantezleri koymak '{' zorunludur. Değilse kısmı isteğe bağlıdır.

Diğer dillerdeki ve (&&) ve veya (||) operatörleri için ve ve veya anahtar sözcükleri kullanılır.

eğer (sayı <= 5 ve sayı >= 10)
{
  sayı = sayı + 1;
}

Döngü

Örnek:

oldukça (sayı < 5)
{
  sayı = sayı + 1;
}

Döngüler oldukça anahtar sözcüğü ile yapılır ve eğer-değilse ifadelerindeki gibi blok tek bir ifade içerecekse bile küme parantezleri koymak zorunludur.

Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma

Örnek:

fonk topla(a, b)
{
 değişken c = a + b;
 dön c;
}

Fonksiyon tanımlama ve tanımlanmış fonksiyonu çağırma yukarıdaki örnekteki gibi yapılır.

Kısıtlar

 • Sadece 5, 124 gibi tamsayılar destekleniyor. 12.3 gibi kesirli sayılar desteklenmemektedir. Dolayısıyla bölme işleminin sonucu da tamsayıdır.
 • Dilde şu an için dizi veri tipi yoktur.