New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

logboek #93

Closed
deRightDirection opened this Issue Jul 10, 2017 · 0 comments

Comments

1 participant
@deRightDirection
Copy link
Owner

deRightDirection commented Jul 10, 2017

mogelijk maken om berichten te schrijven met samenvatting van de dag

dit bericht voorzien van locatie indien mogelijk middels gps

bericht voorzien van foto's van lokale library

bericht met locatie en foto's posten op facebook (keuze uit groep/persoonlijk of beide)

mogelijkheid om twee berichten te schrijven , een in het nederlands en een in het engels. voor ieder bericht zelfde keuze voor welke facebook-pagina's het bericht geplaatst kan worden. idee erachter is dat engels bericht voor de pagina, nederlands bericht voor prive account

werking ook offline

#36 #51

@deRightDirection deRightDirection added this to the 1.2 milestone Jul 10, 2017

@deRightDirection deRightDirection modified the milestones: 1.2, 1.3 Jul 25, 2017

deRightDirection pushed a commit that referenced this issue Sep 18, 2017

Mannus Etten
logbooks
kan nu logbooks aanmaken en toekennen aan logs
close #93
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment