Skip to content
Permalink
Browse files

New Crowdin translations (#5345)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Hungarian)

* New translations en.yml (Hungarian)

* New translations en.yml (Hungarian)

* New translations en.yml (Hungarian)

* Update JS bundle

* New translations en.yml (Catalan)

* New translations en.yml (Catalan)

* New translations en.yml (Catalan)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Catalan)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (Norwegian)

* New translations en.yml (German)

* New translations en.yml (Italian)

* New translations en.yml (Finnish (plain))

* New translations en.yml (Turkish)

* New translations en.yml (Swedish)

* New translations en.yml (Spanish, Paraguay)

* New translations en.yml (Spanish, Mexico)

* New translations en.yml (Portuguese, Brazilian)

* New translations en.yml (Portuguese)

* New translations en.yml (Polish)

* New translations en.yml (Indonesian)

* New translations en.yml (Catalan)

* New translations en.yml (Hungarian)

* New translations en.yml (Galician)

* New translations en.yml (French)

* New translations en.yml (Finnish)

* New translations en.yml (Dutch)

* New translations en.yml (Czech)

* New translations en.yml (Basque)

* New translations en.yml (Arabic)

* New translations en.yml (Spanish)

* New translations en.yml (Dutch)
 • Loading branch information...
decidim-bot authored and oriolgual committed Sep 20, 2019
1 parent 99d3817 commit 99ecbcd0605f9d206dc1c1771d0d8b4c3ed75139
Showing with 172 additions and 105 deletions.
 1. +5 −0 decidim-accountability/config/locales/no.yml
 2. +5 −5 decidim-admin/app/assets/javascripts/decidim/admin/bundle.js
 3. +5 −0 decidim-admin/config/locales/no.yml
 4. +5 −0 decidim-assemblies/config/locales/no.yml
 5. +5 −0 decidim-blogs/config/locales/no.yml
 6. +5 −0 decidim-budgets/config/locales/no.yml
 7. +4 −4 decidim-comments/app/assets/javascripts/decidim/comments/bundle.js
 8. +4 −0 decidim-comments/config/locales/no.yml
 9. +5 −0 decidim-conferences/config/locales/no.yml
 10. +13 −0 decidim-consultations/config/locales/ca.yml
 11. +7 −0 decidim-consultations/config/locales/no.yml
 12. +1 −1 decidim-core/app/assets/javascripts/decidim/core/bundle.js
 13. +1 −1 decidim-core/app/assets/javascripts/decidim/core/bundle.js.map
 14. +0 −8 decidim-core/config/locales/ar.yml
 15. +3 −4 decidim-core/config/locales/ca.yml
 16. +0 −6 decidim-core/config/locales/cs.yml
 17. +0 −4 decidim-core/config/locales/de.yml
 18. +0 −4 decidim-core/config/locales/es-MX.yml
 19. +0 −4 decidim-core/config/locales/es-PY.yml
 20. +0 −4 decidim-core/config/locales/es.yml
 21. +0 −4 decidim-core/config/locales/eu.yml
 22. +0 −4 decidim-core/config/locales/fi-plain.yml
 23. +0 −4 decidim-core/config/locales/fi.yml
 24. +0 −4 decidim-core/config/locales/fr.yml
 25. +0 −4 decidim-core/config/locales/gl.yml
 26. +2 −4 decidim-core/config/locales/hu.yml
 27. +0 −3 decidim-core/config/locales/id-ID.yml
 28. +0 −4 decidim-core/config/locales/it.yml
 29. +3 −4 decidim-core/config/locales/nl.yml
 30. +14 −0 decidim-core/config/locales/no.yml
 31. +0 −6 decidim-core/config/locales/pl.yml
 32. +0 −4 decidim-core/config/locales/pt-BR.yml
 33. +0 −4 decidim-core/config/locales/pt.yml
 34. +0 −4 decidim-core/config/locales/sv.yml
 35. +0 −4 decidim-core/config/locales/tr-TR.yml
 36. +5 −0 decidim-debates/config/locales/no.yml
 37. +5 −0 decidim-dev/config/locales/no.yml
 38. +7 −0 decidim-forms/config/locales/no.yml
 39. +5 −0 decidim-initiatives/config/locales/no.yml
 40. +5 −0 decidim-meetings/config/locales/no.yml
 41. +15 −0 decidim-pages/config/locales/no.yml
 42. +4 −0 decidim-participatory_processes/config/locales/ca.yml
 43. +5 −0 decidim-participatory_processes/config/locales/no.yml
 44. +4 −3 decidim-proposals/config/locales/hu.yml
 45. +5 −0 decidim-proposals/config/locales/no.yml
 46. +8 −0 decidim-sortitions/config/locales/no.yml
 47. +6 −0 decidim-surveys/config/locales/no.yml
 48. +7 −0 decidim-system/config/locales/no.yml
 49. +4 −0 decidim-verifications/config/locales/no.yml
@@ -0,0 +1,5 @@
"no":
activemodel:
attributes:
result:
decidim_accountability_status_id: Status

Large diffs are not rendered by default.

@@ -0,0 +1,5 @@
"no":
activemodel:
attributes:
area:
name: Navn
@@ -0,0 +1,5 @@
"no":
activemodel:
attributes:
assembly:
title: Tittel
@@ -0,0 +1,5 @@
"no":
decidim:
blogs:
actions:
edit: Editar
@@ -0,0 +1,5 @@
"no":
activemodel:
attributes:
project:
budget: Budsjett

Large diffs are not rendered by default.

@@ -0,0 +1,4 @@
"no":
activemodel:
models:
decidim/comments/comment_by_followed_user_event: Kommentar
@@ -0,0 +1,5 @@
"no":
activemodel:
attributes:
conference:
title: Tittel
@@ -87,6 +87,9 @@ ca:
new:
create: Crear
title: Nova consulta
results:
not_visible: Els resultats estaran disponibles quan la consulta hagi acabat
total_votes: 'Total: %{count} vots'
update:
error: S'ha produït un error en actualitzar aquesta consulta.
success: La consulta s'ha actualitzat correctament.
@@ -95,6 +98,7 @@ ca:
consultations_submenu:
info: Informació
questions: Preguntes
results: Resultats
questions_submenu:
components: Components
consultation: Consulta
@@ -171,6 +175,7 @@ ca:
consultations: Consultes
questions: Preguntes
responses: Respostes
results: Resultats
consultations:
admin:
content_blocks:
@@ -230,6 +235,9 @@ ca:
question_votes:
create:
error: Hi ha hagut errors en votar la pregunta
success: Pots canviar-lo fins a la finalització de la consulta. Només l'última vot serà acceptat.
title_error: S'ha produit un error al votar
title_success: Vot enregistrat correctament
regular_questions:
title: Preguntes per a aquesta consulta
show:
@@ -274,6 +282,7 @@ ca:
already_voted: Ja votat
already_voted_hover: Revocar el vot
starting_from: A partir de %{date}
verification_required: Verifica el teu compte per votar
vote: Votació
vote_modal:
contextual_help: Si us plau, selecciona una opció.
@@ -283,6 +292,10 @@ ca:
confirm: Confirma
contextual_help: Si us plau, confirma l'opció seleccionada.
title: 'Consulta: confirma el vot'
resources:
consultations:
actions:
vote: Vota
layouts:
decidim:
admin:
@@ -0,0 +1,7 @@
"no":
activemodel:
attributes:
consultation:
title: Tittel
question:
banner_image: Bannerafbeelding

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

@@ -1188,15 +1188,7 @@ ar:
long_words: يحتوي على كلمات طويلة جدًا (أكثر من 35 حرفًا)
must_start_with_caps: يجب أن تبدأ بحرف كبير
nesting_too_deep: لا يمكن أن يكون داخل فئة فرعية
not_found: غير معثور عليه
not_locked: لم يكن مغلقا
not_saved:
zero: "%{count} أخطاء تمنع حفظ هذا %{resource}:"
one: '1 خطأ يحظر حفظ هذا %{resource}:'
two: "%{count} أخطاء تمنع حفظ هذا %{resource}:"
few: "%{count} أخطاء تمنع حفظ هذا %{resource}:"
many: "%{count} أخطاء تمنع حفظ هذا %{resource}:"
other: "%{count} أخطاء تمنع حفظ هذا %{resource}:"
too_many_marks: يستخدم الكثير من علامات الترقيم المتتالية (مثل! و؟)
too_much_caps: يستخدم عددًا كبيرًا جدًا من الأحرف الكبيرة (أكثر من 25٪ من النص)
too_short: قصير جدًا (أقل من 15 حرفًا)
@@ -1212,11 +1212,7 @@ ca:
long_words: conté paraules massa llargues (més de 35 caràcters)
must_start_with_caps: ha de començar amb una lletra majúscula
nesting_too_deep: no pot estar dins d'una subcategoria
not_found: No trobat
not_locked: No estava bloquejat
not_saved:
one: 'Un error ha impedit que es guardés aquest %{resource}:'
other: "%{count} errors han impedit que es guardés aquest %{resource}:"
too_many_marks: Estàs fent servir massa signes de puntuació consecutius (p. ex. i?)
too_much_caps: Estàs utilitzant massa lletres majúscules (més del 25% del text)
too_short: És massa curt (menys de 15 caràcters)
@@ -1308,10 +1304,13 @@ ca:
day_of_year: "%d/%m/%y"
decidim_day_of_year: "%d %B %Y"
decidim_short: "%d/%m/%Y %H:%M"
default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
devise:
mailer:
invitation_instructions:
accept_until_format: "%B %d, %Y %I:%M %p"
long: "%B %d, %Y %H:%M"
short: "%d/%m/%Y %H:%M"
time_of_day: "%H:%M"
versions:
directions:
@@ -1236,13 +1236,7 @@ cs:
long_words: obsahuje slova, která jsou příliš dlouhá (přes 35 znaků)
must_start_with_caps: musí začínat velkým písmenem
nesting_too_deep: nemůže být uvnitř podkategorie
not_found: nenalezeno
not_locked: nebyla zamčená
not_saved:
one: '1 chyba zakázala uložení tohoto %{resource}:'
few: "%{count} chybám bylo zakázáno %{resource} uloženo:"
many: "%{count} chybám bylo zakázáno %{resource} uloženo:"
other: "%{count} chybám bylo zakázáno %{resource} uloženo:"
too_many_marks: používá příliš mnoho po sobě jdoucích interpunkčních znamének (např.! a?)
too_much_caps: používá příliš mnoho velkých písmen (více než 25% textu)
too_short: je příliš krátká (pod 15 znaků)
@@ -1210,11 +1210,7 @@ de:
long_words: enthält zu lange Wörter (über 35 Zeichen)
must_start_with_caps: muss mit einem Großbuchstaben beginnen
nesting_too_deep: kann nicht innerhalb einer Unterkategorie sein
not_found: nicht gefunden
not_locked: war nicht gesperrt
not_saved:
one: '1 Fehler hat das Speichern dieser %{resource}:'
other: "%{count} Fehler verboten, dass %{resource} gespeichert wird:"
too_many_marks: benutzt zu viele aufeinanderfolgende Satzzeichen (zB! und?)
too_much_caps: verwendet zu viele Großbuchstaben (über 25% des Textes)
too_short: ist zu kurz (unter 15 Zeichen)
@@ -1192,11 +1192,7 @@ es-MX:
long_words: Contiene palabras que son demasiado largas (más de 35 caracteres)
must_start_with_caps: Debe comenzar con una letra mayúscula
nesting_too_deep: no puede estar dentro de una subcategoría
not_found: No encontrado
not_locked: No estaba bloqueado
not_saved:
one: '1 error ha impedido que se guarde este %{resource}:'
other: "%{count} errores impidieron que se guarde este %{resource}:"
too_many_marks: Estás usando demasiados signos de puntuación consecutivos (por ejemplo,! y?)
too_much_caps: Está usando demasiadas letras mayúsculas (más del 25% del texto)
too_short: Es demasiado corto (menos de 15 caracteres)
@@ -1192,11 +1192,7 @@ es-PY:
long_words: contiene palabras que son demasiado largas (más de 35 caracteres)
must_start_with_caps: debe comenzar con una letra mayúscula
nesting_too_deep: no puede estar dentro de una subcategoría
not_found: extraviado
not_locked: no estaba bloqueado
not_saved:
one: '1 error ha impedido que se guarde este %{resource}:'
other: "%{count} errores prohibieron que se guarde este %{resource}:"
too_many_marks: está usando demasiados signos de puntuación consecutivos (por ejemplo,! y?)
too_much_caps: está usando demasiadas letras mayúsculas (más del 25% del texto)
too_short: es demasiado corto (menos de 15 caracteres)
@@ -1188,11 +1188,7 @@ es:
long_words: contiene palabras demasiado largas (más de 35 caracteres)
must_start_with_caps: debe comenzar con una letra mayúscula
nesting_too_deep: no puede estar dentro de una subcategoría
not_found: No encontrado
not_locked: No estaba bloqueado
not_saved:
one: 'Un error ha impedido que se guarde este %{resource}:'
other: "%{count} errores impidieron que se guarde este %{resource}:"
too_many_marks: Estás usando demasiados signos de puntuación consecutivos (por ejemplo,! y?)
too_much_caps: Está usando demasiadas letras mayúsculas (más del 25% del texto)
too_short: Es demasiado corto (menos de 15 caracteres)
@@ -1158,11 +1158,7 @@ eu:
long_words: luzeegia daukaten hitzak (35 karaktere baino gehiago)
must_start_with_caps: letra maiuskulaz hasi behar da
nesting_too_deep: ezin da egon azpikategoria batean
not_found: ez da aurkitu
not_locked: ez zen blokeatuta
not_saved:
one: '1 errore hau debekatu egin da %{resource} gordetzean:'
other: "%{count} errore hau debekatu zuen %{resource} gordetzean:"
too_many_marks: puntuazio markako jarraipen gehiegi erabiltzen ari da (adib. eta?)
too_much_caps: maiuskulaz gehiegi erabiltzen ditu (testuaren% 25 baino gehiago)
too_short: laburra da (15 karaktere baino gutxiago)
@@ -1215,11 +1215,7 @@ fi-pl:
long_words: sisältää liian pitkiä sanoja (yli 35 merkkiä)
must_start_with_caps: tulee alkaa isolla kirjaimella
nesting_too_deep: ei voi olla ala-aihepiirin sisällä
not_found: ei löydy
not_locked: ei lukittu
not_saved:
one: '1 virhe esti %{resource} tallentamisen:'
other: "%{count} virhettä esti %{resource} tallentamisen:"
too_many_marks: liian monta välimerkkiä peräkkäin (esim. ! ja ?)
too_much_caps: liian monta isoa kirjainta (yli 25% tekstistä)
too_short: liian lyhyt (alle 15 merkkiä)
@@ -1215,11 +1215,7 @@ fi:
long_words: sisältää liian pitkiä sanoja (yli 35 merkkiä)
must_start_with_caps: tulee alkaa isolla kirjaimella
nesting_too_deep: ei voi olla ala-aihepiirin sisällä
not_found: ei löydy
not_locked: ei lukittu
not_saved:
one: '1 virhe esti %{resource} tallentamisen:'
other: "%{count} virhettä esti %{resource} tallentamisen:"
too_many_marks: liian monta välimerkkiä peräkkäin (esim. ! ja ?)
too_much_caps: liian monta isoa kirjainta (yli 25% tekstistä)
too_short: liian lyhyt (alle 15 merkkiä)
@@ -1213,11 +1213,7 @@ fr:
long_words: contient des mots trop longs (plus de 35 caractères)
must_start_with_caps: doit commencer par une majuscule
nesting_too_deep: ne peut pas être à l'intérieur d'une sous-catégorie
not_found: non trouvé
not_locked: n'était pas verrouillé
not_saved:
one: '1 erreur a empêché la sauvegarde de %{resource} :'
other: "%{count} erreurs ont empêché la sauvegarde de %{resource} :"
too_many_marks: utilise trop de signes de ponctuation consécutifs (par exemple! et?)
too_much_caps: utilise trop de lettres majuscules (plus de 25% du texte)
too_short: est trop court (moins de 15 caractères)
@@ -1158,11 +1158,7 @@ gl:
long_words: contén palabras que son demasiado longas (máis de 35 caracteres)
must_start_with_caps: debe comezar cunha letra maiúscula
nesting_too_deep: non pode estar dentro dunha subcategoría
not_found: non atopado
not_locked: Non estaba bloqueado
not_saved:
one: 'O erro 1 prohibiuse que este %{resource} se gardase:'
other: "%{count} erros prohibidos de gardar este %{resource}:"
too_many_marks: está a usar demasiadas marcas de puntuación consecutivas (por exemplo, e?)
too_much_caps: está a usar letras maiúsculas (máis do 25% do texto)
too_short: é demasiado curto (menos de 15 caracteres)
@@ -1213,11 +1213,7 @@ hu:
long_words: olyan szavakat tartalmaz, amelyek túl hosszúak (több mint 35 karakter)
must_start_with_caps: nagybetűvel kell kezdenie
nesting_too_deep: nem lehet alkategóriában belüli
not_found: nem található
not_locked: nem volt zárva
not_saved:
one: '1 hiba tiltotta, hogy ez a %{resource} mentése:'
other: "%{count} hiba tiltotta, hogy ez az %{resource} mentése:"
too_many_marks: túl sok egymást követő írásjelet használ (pl. és!)
too_much_caps: túl sok nagybetűt használ (a szöveg több mint 25% -a)
too_short: túl rövid (15 karakterig)
@@ -1313,6 +1309,8 @@ hu:
mailer:
invitation_instructions:
accept_until_format: "%B %d, %Y %I:%M %p"
long: "%é. %h %n., %A, %ó:%p"
short: "%n%h%é%ó:%p"
time_of_day: "%H:%M"
versions:
directions:
@@ -1154,10 +1154,7 @@ id:
long_words: mengandung kata-kata yang terlalu panjang (lebih dari 35 karakter)
must_start_with_caps: harus dimulai dengan huruf kapital
nesting_too_deep: tidak dapat berada di dalam suatu subkategori
not_found: tidak ditemukan
not_locked: tidak terkunci
not_saved:
other: "%{count} kesalahan melarang %{resource} ini disimpan:"
too_many_marks: menggunakan terlalu banyak tanda baca (misalnya! dan?)
too_much_caps: menggunakan terlalu banyak huruf besar (lebih dari 25% dari teks)
too_short: terlalu pendek (kurang dari 15 karakter)
@@ -1201,11 +1201,7 @@ it:
long_words: contiene parole troppo lunghe (oltre 35 caratteri)
must_start_with_caps: deve iniziare con una lettera maiuscola
nesting_too_deep: Non può stare all'interno di una subcategoria
not_found: non trovato
not_locked: non era bloccato
not_saved:
one: '1 errore ha impedito a questo %{resource} di essere salvato:'
other: "%{count} errori hanno impedito a questo %{resource} di essere salvato:"
too_many_marks: sta usando troppi segni di punteggiatura consecutivi (ad esempio! e?)
too_much_caps: usa troppe lettere maiuscole (oltre il 25% del testo)
too_short: è troppo corto (meno di 15 caratteri)
@@ -587,6 +587,9 @@ nl:
current_image: Huidige afbeelding
default_image: Standaard afbeelding
errors:
decidim/user:
password: Het wachtwoord is te kort
password_confirmation: Uw wachtwoord bevestiging moet overeenkomen met uw wachtwoord.
error: Er is een fout in dit veld.
remove_this_file: Verwijder dit bestand
gamification:
@@ -1216,11 +1219,7 @@ nl:
long_words: bevat woorden die te lang zijn (meer dan 35 tekens)
must_start_with_caps: moet beginnen met een hoofdletter
nesting_too_deep: kan niet binnen een subcategorie zijn
not_found: niet gevonden
not_locked: was niet op slot
not_saved:
one: '1 fout is verhinderd dat deze %{resource} wordt opgeslagen:'
other: "%{count} fouten om te voorkomen dat deze %{resource} wordt opgeslagen:"
too_many_marks: gebruikt te veel opeenvolgende leestekens (bijvoorbeeld! en?)
too_much_caps: gebruikt te veel hoofdletters (meer dan 25% van de tekst)
too_short: is te kort (minder dan 15 tekens)
@@ -0,0 +1,14 @@
"no":
activemodel:
attributes:
group:
about: Om
email: Epost
decidim:
amendments:
wizard_step_form:
steps:
'1': Create your amendment
'2': Compare your amendment
'3': Complete your amendment
'4': Publish your amendment
@@ -1174,13 +1174,7 @@ pl:
long_words: zawiera słowa, które są zbyt długie (powyżej 35 znaków)
must_start_with_caps: musi zaczynać się od dużej litery
nesting_too_deep: Nie może być wewnątrz podkategorii
not_found: nie znaleziono
not_locked: nie był zablokowany
not_saved:
one: '1 błąd uniemożliwił zapisanie tego %{resource}:'
few: "%{count} błędów uniemożliwiło zapisanie tego %{resource}:"
many: "%{count} błędów uniemożliwiło zapisanie tego %{resource}:"
other: "%{count} błędów uniemożliwiło zapisanie tego %{resource}:"
too_many_marks: używa zbyt wielu kolejnych znaków interpunkcyjnych (np.! i?)
too_much_caps: używa zbyt dużej liczby wielkich liter (ponad 25% tekstu)
too_short: jest za krótki (poniżej 15 znaków)
@@ -1158,11 +1158,7 @@ pt-BR:
long_words: contém palavras muito longas (mais de 35 caracteres)
must_start_with_caps: deve começar com letra maiúscula
nesting_too_deep: não pode estar dentro de uma subcategoria
not_found: não encontrado
not_locked: não estava trancado
not_saved:
one: '1 erro proibiu que este %{resource} fosse salvo:'
other: "%{count} erros proibiram este %{resource} de ser salvo:"
too_many_marks: está usando muitos sinais de pontuação consecutivos (por exemplo,! e?)
too_much_caps: está usando muitas letras maiúsculas (mais de 25% do texto)
too_short: é muito curto (menos de 15 caracteres)
@@ -1158,11 +1158,7 @@ pt:
long_words: contém palavras muito longas (mais de 35 caracteres)
must_start_with_caps: deve começar com letra maiúscula
nesting_too_deep: não pode estar dentro de uma subcategoria
not_found: não encontrado
not_locked: não estava trancado
not_saved:
one: '1 erro proibiu que este %{resource} fosse salvo:'
other: "%{count} erros proibiram este %{resource} de ser salvo:"
too_many_marks: está usando muitos sinais de pontuação consecutivos (por exemplo,! e?)
too_much_caps: está usando muitas letras maiúsculas (mais de 25% do texto)
too_short: é muito curto (menos de 15 caracteres)
@@ -1180,11 +1180,7 @@ sv:
long_words: innehåller ord som är för långa (över 35 tecken)
must_start_with_caps: måste börja med en stor bokstav
nesting_too_deep: kan inte vara inuti en underkategori
not_found: hittades inte
not_locked: låstes inte
not_saved:
one: 'Ett fel hindrade %{resource} från att sparas:'
other: "%{count} fel hindrade %{resource} från att sparas:"
too_many_marks: använder för många på varandra följande skiljetecken (t.ex. ! och ?)
too_much_caps: använder för många stora bokstäver (över 25% av texten)
too_short: är för kort (under 15 tecken)

0 comments on commit 99ecbcd

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.