Skip to content
Permalink
Browse files

New Crowdin translations (#5371)

* New translations en.yml (Catalan)

* New translations en.yml (Dutch)

* New translations en.yml (Dutch)

* New translations en.yml (Dutch)

* New translations en.yml (Dutch)

* New translations en.yml (Dutch)
  • Loading branch information...
decidim-bot authored and oriolgual committed Sep 27, 2019
1 parent 9072a72 commit a2bbf2c0ca17eb70836b9931116d84b4f3d32705
@@ -48,7 +48,7 @@ nl:
title: titel
posts:
show:
view: Uitzicht
view: Bekijk
sidebar_blog:
comments: reacties
most_commented_posts: Bericht met meeste reacties
@@ -113,7 +113,7 @@ nl:
one: 1 ondersteuning
other: "%{count} ondersteuning"
remove: Verwijderen
view: Uitzicht
view: Bekijk
project_budget_button:
add: Toevoegen
added: Toegevoegd
@@ -252,6 +252,10 @@ ca:
votes_out_of:
one: vot d'un total de
other: vots d'un total de
question_multiple_votes:
voting_rules:
vote_limit:
votes: Vots
question_votes:
create:
error: Hi ha hagut errors en votar la pregunta
@@ -714,7 +714,7 @@ nl:
no_user_groups: Behoort nog niet tot een groep.
roles:
admin: Beheerder
creator: Schepper
creator: Stichtend lid
member: Lid
update:
error: Er is een probleem opgetreden bij het bijwerken van de groep
@@ -927,7 +927,7 @@ nl:
not_allowed: Je hebt geen toestemming om deze inhoud te bekijken
profile:
deleted: Verwijderde gebruiker
view: Uitzicht
view: Bekijk
profiles:
default_officialization_text_for_user_groups: Deze gebruikersgroep is openbaar geverifieerd, de naam is geverifieerd om overeen te komen met de echte naam
default_officialization_text_for_users: Deze deelnemer wordt publiekelijk geverifieerd, zijn/haar naam of rol is geverifieerd om overeen te komen met zijn/haar echte naam en rol
@@ -378,7 +378,7 @@ nl:
remaining_slots:
one: "%{count} slot over"
other: "%{count} slots over"
view: Uitzicht
view: Bekijk
meetings_map:
view_meeting: Bekijk vergadering
models:
@@ -140,7 +140,7 @@ nl:
selected_proposals:
one: 1 voorstel geselecteerd
other: '%{count} voorstellen geselecteerd'
view: Uitzicht
view: Bekijk
sortition_author:
deleted: Verwijder gebruiker
sortition_cancel_author:

0 comments on commit a2bbf2c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.