Skip to content
Çalışmalarınızda kullanabileceğiniz Türkçe Yapay Zeka Terimleri.
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
SUMMARY.md ÖNERİLER eklendi. Dec 15, 2017
dogal-dil-isleme.csv farklı kaynaklarda çelişkili tercümeler için alternatif kolonu eklendi Jun 7, 2018
ingilizce-turkce.md 2019-02-2-03 2019-02-27 arası Mar 3, 2019
oneriler.md
turkce-ingilizce.md 2019-02-2-03 2019-02-27 arası Mar 3, 2019

README.md

Deep Learning Türkiye topluluğu tarafından hazırlanan Türkçe Yapay Zeka Terimleri sayfasına hoşgeldiniz.

Türkçe Yapay Zeka Terimleri projesi, Fuat BEŞER tarafından Prof.Dr.Ethem Alpaydın'ın Yapay Öğrenme isimli kitabının arkasında yer alan terimler sözüğü temel alınarak başlatılmıştır. Değerli hocamıza kullanım izni verdiği için teşekkür ederiz.

Türkçe Yapay Zeka Terimleri projesi güzel bir fikir. Kitabımın arkasındaki sözlüğü temel almanızda hiçbir sorun yok.

Birkaç öneri:

  • TÜBA ve TBD’nin kendi sözlükleri var internet üstünde. Onlardan da faydalanabilirsiniz.
  • SİU kurultaylarını biliyorsunuzdur, onların bildiri kitaplarına bakın. Onlarda yakın zamanlı terimler için karşılıklar kullanılmış olabilir.
  • En önemlisi şu ki Türkçe karşılık sözcük yazmak yanında Türkçe sözcüğün örnek cümlelerde kullanımını da vermek gerekir. Bazen iyi sanılan bir sözcük cümle içinde sırıtabiliyor. Hem sözcükler kullanım örnekleriyle daha kolay benimsenecektir.

Başarılar.

Prof.Dr.Ethem Alpaydın

Sözlüğe Katkı Verenler

Orjinal sözlük üzerine yeni kelime önerileri ile katkı verenlerin listesi

Katkı Sağlama Rehberi

Github Üzerinden

ÖNERİLER dosyasında gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

E-Posta ile

E-posta adresimiz deeplearningturkiye (at) gmail . com

Faydalanılan Kaynaklar

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.