Skip to content

delefme/covid-tracability-backend

Repository files navigation

DeleFME/covid-tracability-backend

Per veure el repositori principal, aneu a DeleFME/covid-tracability.

Requisits

 • Servidor web Apache
 • MariaDB o MySQL
 • Composer

Instal·lació

Per instal·lar el backend, seguiu els següents passos:

 1. Cloneu aquest repositori al directori arrel del vostre servidor web.
 2. Feu un duplicat de l'arxiu config.default.php amb el nom config.php, i ompliu el fitxer amb la configuració desitjada.
 3. Instal·leu Composer a la vostra màquina (si no el teniu ja instal·lat) i executeu la comanda composer install al directori arrel.
 4. Instal·leu la base de dades seguint els següents pasos:
  1. A MariaDB/MySQL, executeu la següent comanda per inicialitzar la base de dades: CREATE DATABASE covid_tracability CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; (es pot substituir covid_tracability per un altre nom de la base de dades).
  2. Executeu la comanda mysql -u usuari -p covid_tracability < utils/db_structure.sql, on usuari és l'usuari de MariaDB/MySQL.
 5. Configureu Apache perquè faci cas a l'arxiu .htaccess del directori arrel. [+ info sobre com fer-ho]
 6. Ja teniu el servidor disponible a http://localhost/!

Nota: per tal d'utilitzar Apache amb diversos projectes, el que es pot fer és posar el repositori a un altre directori, i configurar un virtualhost que respongui les peticions d'un host com covid-tracability-backend.test servint els documents de l'altre directori. També s'hauria de configurar a l'arxiu hosts la resolució d'aquest domini (covid-tracability-backend.test) a l'IP 172.0.0.1.

About

Backend of COVID APP DAFME

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published