Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Newer
Older
100644 695 lines (619 sloc) 33.928 kb
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
1 #
6847f4e @manuelbernhardt Fixing license
manuelbernhardt authored
2 # Copyright 2011 Delving B.V.
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
3 #
6847f4e @manuelbernhardt Fixing license
manuelbernhardt authored
4 # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5 # you may not use this file except in compliance with the License.
6 # You may obtain a copy of the License at
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
7 #
6847f4e @manuelbernhardt Fixing license
manuelbernhardt authored
8 # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
9 #
6847f4e @manuelbernhardt Fixing license
manuelbernhardt authored
10 # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11 # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12 # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13 # See the License for the specific language governing permissions and
14 # limitations under the License.
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
15 #
16
485e4aa @zemyatin little bit of message synchronization
zemyatin authored
17
18 # Validation rules
19 validation.url=Niet een valide URL
20 validation.required=Verplicht
21 validation.range=Onjuiste waarde
22
23
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
24 # Global ##########################################
25 ui.label.add=Toevoegen
26 ui.label.addcomment=Commentaar toevoegen
cbd04a5 @zemyatin disable user and thing messages and styling
zemyatin authored
27 ui.label.administration=Beheer
28 ui.label.administratorOptions=Beheerder opties
29 ui.label.block=Blokkeer
485e4aa @zemyatin little bit of message synchronization
zemyatin authored
30 ui.label.browse=Ontdek
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
31 ui.label.cancel=Annuleer
32 ui.label.captcha=Vul de code hier in
33 ui.label.collectionSelect=Selecteer een collectie
34 ui.label.choose=Kiezen...
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
35 ui.label.content=Inhoud
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
36 ui.label.create=Aanmaken
37 ui.label.delete=Verwijder
cbd04a5 @zemyatin disable user and thing messages and styling
zemyatin authored
38 ui.label.disable=Uitschakelen
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
39 ui.label.edit=Bewerk
40 ui.label.email=E-mail
cce6ede @zemyatin functionality, icon and translation returnToResults
zemyatin authored
41 ui.label.enlargeImage=Afbeelding vergroten
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
42 ui.label.filesadd=Bestand(en) toevoegen...
43 ui.label.filesdelete=Bestand(en) verwijderen
44 ui.label.first=Eeste
45 ui.label.firstname=Voornaam
46 ui.label.fullname=Volledige naam
47 ui.label.hi=Hallo
48 ui.label.labeladd=Label toevoegen
49 ui.label.labelwho=Wie
50 ui.label.labelwhat=Wat
51 ui.label.labelwhere=Waar
52 ui.label.labelwhen=Wanneer
539ac26 @zemyatin dimcon themeing for user-nav section
zemyatin authored
53 ui.label.language=Taal
d50eed8 @zemyatin #297 language selection
zemyatin authored
54 ui.label.languageSelect=Kies een taal
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
55 ui.label.last=Laatste
56 ui.label.lastname=Achternaam
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
57 ui.label.location=Plaats
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
58 ui.label.login=Inloggen
59 ui.label.logout=Uitloggen
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
60 ui.label.memberSince=Lid sinds
dc094e9 @zemyatin translation ui.label.more - used for linking to more things
zemyatin authored
61 ui.label.more=Meer
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
62 ui.label.next=Volgende
63 ui.label.nritems=Aantal items
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
64 ui.label.overview=Overzicht
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
65 ui.label.options=Opties
66 ui.label.password=Wachtwoord
67 ui.label.passwordrepeat=Wachtwoord (herhalen)
01c73b8 @zemyatin nav to organizations in ddwon,
zemyatin authored
68 ui.label.places=Plaatsen
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
69 ui.label.poweredby=Powered by DELVING.EU
0a6c3b0 @zemyatin "publish" setting for CMS pages, a preview page for when a CMS page i…
zemyatin authored
70 ui.label.preview=Voorbeeld
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
71 ui.label.previous=Vorige
3c7c59b @zemyatin include toolbar file for labelling, commenting, sharing, printing and…
zemyatin authored
72 ui.label.print=Print
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
73 ui.label.register=Registreren
74 ui.label.remove=Verwijder
75 ui.label.required=Verplicht
146c530 @zemyatin addition of cancel and reset button with translations
zemyatin authored
76 ui.label.reset=Herstel
77 ui.label.returnToResults=Terug naar resultaten
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
78 ui.label.scope=Scope
79 ui.label.scope.public=Publiek
80 ui.label.scope.notpublic=Niet publiek
81 ui.label.search=Zoeken
5f318b0 @zemyatin added control-group div around form elements, translations, and facts…
zemyatin authored
82 ui.label.search.help=Vul een zoekterm in en druk op de [ENTER] toets
3c7c59b @zemyatin include toolbar file for labelling, commenting, sharing, printing and…
zemyatin authored
83 ui.label.share=Deel
45f6844 @zemyatin translations
zemyatin authored
84 ui.label.sipcreator=SIP-Creator
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
85 ui.label.startupload=Begin upload
86 ui.label.status=Status
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
87 ui.label.theme=Website thema
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
88 ui.label.uploadcancel=Annuleer upload
89 ui.label.username=Gerbruikersnaam
90 ui.label.visibility=Zichtbaarheid
ceeda52 @zemyatin #253 visibility status option terms set to Private and Public
zemyatin authored
91 ui.label.visibility.public=Publiek
92 ui.label.visibility.notpublic=Privé
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
93 ui.label.website=Website
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
94 ui.label.welcome=Welkom
95
96 # General 'thing' like object, collection or story
97 thing.label=Label
98 thing.labels=Labels
b78be11 @zemyatin free-text and place-name label tekst, and field placement.
zemyatin authored
99 thing.label.explain=Een "label" is een korte tekst die je aan iets kan toevoegen. Een "vrije-tekst" label mag van alles zijn. Een "plaats-naam" label refereerd aan een geographische locatie.
100 thing.label.freeText=Vrije-tekst label
101 thing.label.placeName=Plaats-naam label
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
102 thing.comment=Comment
103 thing.comments=Comments
5f318b0 @zemyatin added control-group div around form elements, translations, and facts…
zemyatin authored
104 thing.dataset=Dataset
105 thing.datasets=Datasets
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
106 thing.object=Object
d6fd2f8 @zemyatin fv theme stuff, application index layout, messages
zemyatin authored
107 thing.objects=Objecten
a297dd3 @zemyatin terminal commit
zemyatin authored
108 thing.object.user=Gebruikersobject
5dbb5d5 @zemyatin messages update, and adding trans.keys to number of facet fields
zemyatin authored
109 thing.objects.user=Gebruikersobjecten
7509667 @zemyatin more nl spelling corrections
zemyatin authored
110 thing.objects.user.info=Gebruikersobjecten zijn de dingen die wij in bezit hebben, maar die nog niet bekend zijn bij erfgoed instanties. Misschien oude foto's gevonden op zolder, of nieuwe foto's of opnames van objecten die de wereld zou moeten zien. Wij kunnen deze dingen nu online zetten en collecties maken uit mengsels van objecten uit hun collecties en de onze, en verhalen schrijven die alles in context plaatsten.
a297dd3 @zemyatin terminal commit
zemyatin authored
111 thing.object.heritage=Erfgoedobject
5dbb5d5 @zemyatin messages update, and adding trans.keys to number of facet fields
zemyatin authored
112 thing.objects.heritage=Erfgoedobjecten
9dacb26 @zemyatin homepage intro texts dutch spelling corrections
zemyatin authored
113 thing.objects.heritage.info=Erfgoedobjecten komen uit rijke collecties waarvoor diverse erfgoed instanties verantwoordelijkheid dragen, en die door de organisaties zelf worden bijgehouden. Op deze site kunnen wij erfgoedobjecten gebruiken als een beginpunt, en wellicht als inspiratiebron, en wij kunnen eruit kiezen om ons eigen collecties en verhalen te bouwen.
a601bf0 @zemyatin fixes #286
zemyatin authored
114 thing.collection=Collectie
115 thing.collections=Collecties
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
116 thing.virtualCollection=Virtuele collectie
117 thing.virtualCollections=Virtuele collecties
9dacb26 @zemyatin homepage intro texts dutch spelling corrections
zemyatin authored
118 thing.collections.info=Iedereen heeft zijn of haar favoriete onderwerpen, en deze site biedt mogelijkheden om erfgoedobjecten te vinden en in facetten te navigeren, maar wij kunnen ook gevonden schatten slepen naar ons eigen collecties. Een collectie die wij maken en online zetten wordt geplaatst onder een unieke URL die wij makkelijk kunnen doorgeven aan anderen.
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
119 thing.story=Verhaal
120 thing.stories=Verhalen
9dacb26 @zemyatin homepage intro texts dutch spelling corrections
zemyatin authored
121 thing.stories.info=Het verzinnen van een rode draad is soms de enige manier om erfgoedobjecten de context te geven die ze verdienen. Vaak zijn de bijbehorende beschrijvingen onbevredigend, en objecten opnemen in een verhaal, zelfs aangevuld met ons eigen schatten, zou beter zijn. Deze site vereenvoudigt het maken en publiceren van verhalen online voor alle geïnteresseerden.
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
122 thing.user=Gebruiker
123 thing.users=Gebruikers
01c73b8 @zemyatin nav to organizations in ddwon,
zemyatin authored
124 thing.organization=Organisatie
125 thing.organizations=Organisaties
126 thing.group=Groep
127 thing.groups=Groepen
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
128 thing.notavailable.single=Er is momenteel geen {0} beschikbaar
129 thing.notavailable.plural=Er zijn momenteel geen {0} beschikbaar
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
130 thing.owner=Eigenaar
131 thing.datecreated=Datum aangemaakt
132 thing.datemodified=Datum aangepast
133 thing.description=Beschrijving
134 thing.name=Naam
135 thing.title=Titel
01c73b8 @zemyatin nav to organizations in ddwon,
zemyatin authored
136 thing.action=Actie
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
137 thing.actions=Acties
138 thing.objectcount=Aantal objecten
139 thing.collectioncount=Aantal collecties
140 thing.storycount=Aantal verhalen
5f318b0 @zemyatin added control-group div around form elements, translations, and facts…
zemyatin authored
141 thing.datasetcount=Aantal Datasets
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
142 thing.objects=Objecten
143 thing.labels=Labels
144 thing.addlabel=Label toevoegen
145 thing.comments=Comments
146 thing.addcomment=Comment toevoegen
147 thing.collaborators=Collaborators
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
148 thing.createnew=Maak een nieuw {0} aan
149 thing.browse=Ontdek {0}
150 thing.browse.of=Ontdek {0} van
151 thing.browse.ownedby=Ontdek {0} van gebruiker
152 thing.confirmation=Zeker weten?
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
153
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
154
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
155 # Account registration and activation messages
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
156 ui.message.registration.success=Uw account is met success aangemaakt! Een e-mail is verstuurd naar {0} om het account te activeren
157 ui.message.registration.error=Er is een fout opgetreden met het aanmaken van uw account, probeer opnieuw. De foutcode is: {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
158 ui.message.activation.success=Uw account is nu actief!
159 ui.message.activation.error=Er is een fout opgetreded met het activeren van uw account.
160 ui.message.resetpassword.email.success=Er is een e-mail naar uw verstuurd met een link om uw wachtwoord opnieuw aan te maken
161 ui.message.resetpassword.success=Uw wachtwoord is aangepast
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
162 ui.message.resetpassword.error=Er is een fout opgetreden met het aanmaken van uw nieuw wachtwoord: {0}
4970d92 @zemyatin better nothingFound message, pagination spacing
zemyatin authored
163 ui.message.nothingFound=Helaas! Het blijkt dat er momenteel niks gevonden kan worden.
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
164 ui.message.statusPrivate=Dit object is alleen voor jou zichtbaar. Om het te delen met anderen verander de <a href="{0}"><strong>zichtbaarheid status</strong></a> naar "Publiek".
fa2afa8 @zemyatin addition of x nr. characters left visual cue for text-area on profile…
zemyatin authored
165 ui.message.charsLeft=characters mogelijk
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
166 # User navigation
167
168 user.nav.goto=Ga naar
169 user.nav.create=Aanmaken
170 user.nav.yourprofile=Jouw profiel
171 user.nav.yourobjects=Jouw objecten
172 user.nav.yourcollections=Jouw collecties
173 user.nav.yourstories=Jouw verhalen
5f318b0 @zemyatin added control-group div around form elements, translations, and facts…
zemyatin authored
174 user.nav.yourdatasets=Jouw Datasets
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
175 user.nav.newobject=Nieuw object
176 user.nav.newcollection=Nieuwe collectie
177 user.nav.newstory=Nieuw verhaal
5f318b0 @zemyatin added control-group div around form elements, translations, and facts…
zemyatin authored
178 user.nav.newdataset=Nieuw Dataset
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
179
180 # Site navigation
181 site.nav.home=Home
182
c70b053 @zemyatin #269 Tell the user that the story's title and description will be use…
zemyatin authored
183 # jQuery templates
184 tmpl.selectedObjects.useAsDefault=Thumbnail
185 tmpl.selectedObjects.defaultImage=Gebruik deze afbeelding als miniatuur weergave voor uw collectie of verhaal
186
5a4eca3 @zemyatin add label translations
zemyatin authored
187 # labels
188 labels.searchLabelHint=Type een label tekst
189 labels.searchPlaceHint=Type een plaatsnaam
190 labels.tokenSearching=Zoeken...
191 labels.createLabel=Nieuwe label
c70b053 @zemyatin #269 Tell the user that the story's title and description will be use…
zemyatin authored
192
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
193 # Views
194
cbd04a5 @zemyatin disable user and thing messages and styling
zemyatin authored
195 ## Admin toolbar
196
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
197 thing.admin.disable.explain=Deze actie voorkomt dat andere gebruikers {0} kunnen zien of gebruiken.
cbd04a5 @zemyatin disable user and thing messages and styling
zemyatin authored
198 thing.admin.disable.user.explain=Deze actie blokkeert de gebruiker en alle objecten, collecties en verhalen van deze gebruiker.
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
199 thing.admin.disable.confirm=Weet u zeker dat u {0} wil blokkeren?
cbd04a5 @zemyatin disable user and thing messages and styling
zemyatin authored
200 thing.admin.disable.goProfile=Ga naar de profielpagina van deze gebruiker om die te blokkeren. Deze actie blokkeert de gebruiker en ook alle objecten, collecties en verhalen van de gebruiker.
201 thing.admin.disable.goProfile=Deze actie neemt u naar de profiel pagina van deze gebruiker waar u vervolgens de gebruiker kunt blokkeren. Tevens worden alle objecten, collecties en verhalen van deze gebruiker geblokkeert.
202 thing.admin.disable.object=dit object
203 thing.admin.disable.collection=deze collectie
204 thing.admin.disable.story=dit verhaal
205 thing.admin.disable.user=deze gebruiker
206
207
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
208 ## Admin.Themes view
209 admin.themes.title=Themes administration
210 admin.themes.title.new=Add a new theme
211 admin.themes.title.update=Update a theme
212 admin.themes.section.systeminfo=System information
213 admin.themes.section.displayinfo=Display information
214 admin.themes.section.searchconfig=Search configuration
215 admin.themes.section.mailconfig=Email configuration
216 admin.themes.section.extras=Extras
217 admin.themes.label.themename=Theme name
218 admin.themes.help.themename=The name of the theme used by the system
219 admin.themes.label.isdefault=Is default
220 admin.themes.label.templatedir=Template directory
221 admin.themes.label.displayname=Display name
222 admin.themes.help.displayname=The display name of the theme as you would like it to appear on the website
223 admin.themes.label.homepage=Homepage
224 admin.themes.label.defaultlanguage=Default language
225 admin.themes.label.colorscheme=Color scheme
226 admin.themes.label.solrurl=Solr select URL
227 admin.themes.label.cacheurl=Cache URL
228 admin.themes.label.localizedquerykeys=Localized query keys
229 admin.themes.label.metadataprefix=Metadata prefix
230 admin.themes.label.hiddenqf=Hidden query filter
231 admin.themes.label.adminto=Admin to
232 admin.themes.label.exceptionto=Exception to
233 admin.themes.label.feedbackto=Feedback to
234 admin.themes.label.registerto=Register to
235 admin.themes.label.systemfrom=System from
236 admin.themes.label.feedbackfrom=Feedback from
237 admin.themes.label.ga=Google Analytics code
238 admin.themes.label.addthis=AddThis code
239 admin.themes.label.savetheme=Save theme
240
241 ##Application (homepage)
242 home.recentobject=Recent object
243 home.recentobjects=Recente objecten
5bb2c0f @zemyatin frisian stories theme update
zemyatin authored
244 home.recentcollection=Recente collectie
245 home.recentcollections=Recente collecties
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
246 home.recentstory=Recent verhaal
247 home.recentstories=Recente verhalen
248
249 ##Authentication login
250 authentication.label.forgotpassword=Ik ben mijn wachtwoord vergeten
251 authentication.label.rememberme=Herinner mij
252
4970d92 @zemyatin better nothingFound message, pagination spacing
zemyatin authored
253
254
255 ##DObjects
d8804ea @manuelbernhardt Displaying correct thing deletion confirmation message. Fix #225
manuelbernhardt authored
256 object.confirmDeletion=Weet u zeker dat u dit object wilt verwijderen?
4970d92 @zemyatin better nothingFound message, pagination spacing
zemyatin authored
257
258 ##Collections
259 collection.confirmDeletion=Weet u zeker dat u deze collectie wilt verwijderen?
260
5f318b0 @zemyatin added control-group div around form elements, translations, and facts…
zemyatin authored
261 ##Datasets
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
262 dataset.index=Indexeren
263 dataset.reindex=Opnieuw indexeren
264 dataset.cancelindex=Annuleer indexeren
265 dataset.disable=Uitschakelen
266 dataset.enable=Inschakelen
5f318b0 @zemyatin added control-group div around form elements, translations, and facts…
zemyatin authored
267 dataset.confirmDeletion=Verwijder deze Dataset?
268 dataset.find=Vind een Dataset
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
269
270 ##Mails
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
271 mail.message.activateaccount=uw account voor {0} is aangemaakt. Om uw account te activeren, klik op de onderstaande link
272 mail.message.resetpassword=Klik op de onderstaande link om het wachtwoord voor {0} opnieuw in te stellen
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
273
274 ##Profiles
275 profile.title=Profiel pagina voor
276 profile.activesince=Actief sinds
277
278 ##Registration
279 registration.lostpassword=Wachtwoord vergeten
280 registration.lostpassword.message=Wachtwoord vergeten? Vul het e-mail adres van uw account hieronder in
281 registration.resetpassword=Wachtwoord herstellen
282 registration.newpassword=Voer een nieuw wachtwoord in
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
283 registration.registerFor=Registreer voor {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
284
285 ##Search
2f44170 @zemyatin #275 moving some common css used across themes to helpers.css, transl…
zemyatin authored
286 search.addItemsToCollection=Voeg toe aan een collectie
287 search.addToCollection=Toevoegen
288 search.dragItems=Sleep een resultaat object hier in om aan een collectie toe te voegen
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
289 search.facets=Facetten
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
290 search.nrfound= {0} resultaten gevonden
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
291 search.resultsfor=Zoekresultate voor
292 search.sortby= Sorteer op
216b03e @zemyatin refine your search by msg. facet translations
zemyatin authored
293 search.refineYourSearchBy=Zoekopdracht verfijnen per
294 search.facet.byYear=Jaar
295 search.facet.byProvider=Aanbieder
296 search.facet.byObjectType=Soort object
297 search.facet.byCollection=Collectie
4e4be73 @zemyatin thingSummaryView title, description sections.
zemyatin authored
298 #search.trail=U bekijkt resultaten <strong>{0} - {1}</strong> van <strong>{2}</strong> voor:
299 search.trail=U bekijkt resultaten {0} - {1} van ongeveer {2}
2d59d2a @zemyatin check for landingPage, if there > link
zemyatin authored
300 search.viewInOriginalContext=Bekijk in oorspronkelijke context
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
301 ##Story
302 story.pages=Pagina's
303 story.nextpage=Volgende pagina
304 story.read=Lees verhaal
305 story.previouspage=Vorige pagina
4970d92 @zemyatin better nothingFound message, pagination spacing
zemyatin authored
306 story.confirmDeletion=Weet u zeker dat u dit verhaal wilt verwijderen?
2b79a4e @zemyatin new layout for story page. dual navigation, pager and page index
zemyatin authored
307 story.titlePage=Titelpagina
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
308
309 #metadata
485e4aa @zemyatin little bit of message synchronization
zemyatin authored
310 metadata.abm.contentProvider=Content Provider
311 metadata.abm.county=County
312 metadata.abm.data.provider=Data Provider
313 metadata.abm.municipality=Municipality
314 metadata.abm.namedPlace=Named place
315 metadata.abm.aboutPerson=About Person
316
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
317 metadata.dc.contributor=Met bijdrage(n) van
318 metadatadc.coverage=Vervaardiging plaats
319 metadata.dc.creator=Vervaardiger
320 metadata.dc.date=Vervaardigingsdatum
321 metadata.dc.description=Beschrijving
322 metadata.dc.format=Formaat
323 metadata.dc.identifier=Identificatie
324 metadata.dc.language=Taal
325 metadata.dc.provider=Aanbieder
326 metadata.dc.publisher=Uitgever
327 metadata.dc.relation=Verwijzing(en)
328 metadata.dc.rights=Rechten
329 metadata.dc.source=Bron
330 metadata.dc.subject=Trefwoorden
331 metadata.dc.title=Titel
332 metadata.dc.type=Soort object
333 metadata.dcterms.alternative=Alternatief
334 metadata.dcterms.conformsTo=Voldoet aan
335 metadata.dcterms.hasFormat=Heeft formaat
336 metadata.dcterms.hasPart=Is onderdeel
337 metadata.dcterms.isFormatOf=Is formaat van
863f9e8 @kiivihal More tib message tags
kiivihal authored
338 metadata.dcterms.hasVersion=Versie
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
339 metadata.dcterms.isPartOf=Is deel van
340 metadata.dcterms.isReferencedBy=Is verwezen door
341 metadata.dcterms.isReplacedBy=Is vervangen door
342 metadata.dcterms.provenance=Herkomst
343 metadata.dcterms.references=Referenties
344 metadata.dcterms.replaces=Vervangt
345 metadata.dcterms.requires=Vereist
346 metadata.dcterms.spatial=Plaats van vervaardiging
347 metadata.dcterms.temporal=Periode
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
348
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
349 metadata.delving.dimensions=Afmeting
350 metadata.delving.owner=Eigenaar
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
351 metadata.delving.creator=Vervaardiger
352 metadata.delving.recordType=Record type
353 metadata.delving.hasDigitalObject=Record heeft een digital object
354
355
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
356 metadata.europeana.country=Land
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
357 metadata.europeana.isShownAt=Externe Landing Pagina
358 metadata.europeana.isShownBy=Externe URL naar digitaal object
96b570c @kiivihal Misc fixes for the TiB mappings and API output
kiivihal authored
359 metadata.europeana.dataProvider=Instelling/Bron
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
360 metadata.europeana.provider=Aanbieder
5dbb5d5 @zemyatin messages update, and adding trans.keys to number of facet fields
zemyatin authored
361 metadata.europeana.type=Type
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
362 metadata.europeana.year=Jaar
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
363 metadata.europeana.language=Taal
364 metadata.europeana.collectionTitle=Collectie titel
365 metadata.europeana.collectionName=Collectie naam
366 metadata.europeana.rights=Rechten
1a72c0d @kiivihal Added inventory number field to the TiB record definition and ad…
kiivihal authored
367 metadata.europeana.uri=Europeana url
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
368
5dbb5d5 @zemyatin messages update, and adding trans.keys to number of facet fields
zemyatin authored
369 metadata.icn.acquisitionMeans=Wijze van verwerving
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
370 metadata.icn.acquisitionYear=Jaar van verwerving
371 metadata.icn.acquiredWithHelpFrom=Verworven met steun van
5dbb5d5 @zemyatin messages update, and adding trans.keys to number of facet fields
zemyatin authored
372 metadata.icn.collectionPart=Deelcollectie
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
373 metadata.icn.collection=Collectie
5dbb5d5 @zemyatin messages update, and adding trans.keys to number of facet fields
zemyatin authored
374 metadata.icn.creatorYearOfBirth=Vervaardiger geboortejaar
375 metadata.icn.location=Locatie
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
376 metadata.icn.material=Materiaal
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
377 metadata.icn.collectionType=Collectie type
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
378 metadata.icn.physicalState=Fysieke staat
379 metadata.icn.province=Provincie
380 metadata.icn.purchasePrice=Aankoopbedrag
381 metadata.icn.technique=Techniek
382 metadata.searchfield.contributor=Bijdragende organisatie
383 metadata.type.all=Alle
384 metadata.type.images=Beelden
385 metadata.type.sounds=Geluiden
386 metadata.type.texts=Teksten
387 metadata.type.video=Video
388 metadata.type.videos=Videos
389
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
390 metadata.tib.period=Periode
9c4eabf @kiivihal Updated the TiB message tags
kiivihal authored
391 metadata.tib.citName=Cit collectie naam
392 metadata.tib.citOldId=Cit record nummer
393 metadata.tib.thumbLarge=Grote thumbnail
394 metadata.tib.thumbSmall=Kleine thumbail
395 metadata.tib.deepZoomUrl=Deepzoom URL
396 metadata.tib.collection=Collectie/Bron
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
397 metadata.tib.creatorRole=Rol vervaardiger
398 metadata.tib.productionPeriod=Productie periode
cbd5021 @kiivihal Another update to the messages for TiB fields
kiivihal authored
399 metadata.tib.productionStart=Datering
2337f6f @kiivihal fixed type in messages file
kiivihal authored
400 metadata.tib.productionEnd=Datering
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
401 metadata.tib.creatorBirthYear=Geboortejaar
402 metadata.tib.creatorDeathYear=Sterfjaar
403 metadata.tib.year=Jaar
96b570c @kiivihal Misc fixes for the TiB mappings and API output
kiivihal authored
404 metadata.tib.pageStart=Beginpagina
405 metadata.tib.pageEnd=Eindpagina
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
406 metadata.tib.dimension=Afmetingen
9c4eabf @kiivihal Updated the TiB message tags
kiivihal authored
407 metadata.tib.objectSoort=Soort object
408 metadata.tib.objectNumber=Inventarisnummer
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
409 metadata.tib.material=Materiaal
410 metadata.tib.place=Plaats
411 metadata.tib.technique=Techniek
412 metadata.tib.date=Datum
413 metadata.tib.collectionPart=Deelcollectie
24a828b @kiivihal Added extra tib field to the TIB record definition to accommodate the…
kiivihal authored
414 metadata.tib.person=Persoon
415 metadata.tib.region=Regio
96b570c @kiivihal Misc fixes for the TiB mappings and API output
kiivihal authored
416 metadata.tib.theme=Thema
24a828b @kiivihal Added extra tib field to the TIB record definition to accommodate the…
kiivihal authored
417 metadata.tib.event=Gebeurtenis
418 metadata.tib.location=Geolocatie
419 metadata.tib.fullTextObjectUrl=Url naar het full-text doorzoekbare document
96b570c @kiivihal Misc fixes for the TiB mappings and API output
kiivihal authored
420 metadata.tib.pages=Paginering
1a72c0d @kiivihal Added inventory number field to the TiB record definition and ad…
kiivihal authored
421 metadata.tib.formatted=Geformateerde tekst
1b7d2d1 @kiivihal Changed inventarisnummer to vindplaats in the TiB record definition
kiivihal authored
422 metadata.tib.vindplaats=Vindplaats
24a828b @kiivihal Added extra tib field to the TIB record definition to accommodate the…
kiivihal authored
423
b20ebe1 @kiivihal Misc fixes for the TiB search API
kiivihal authored
424
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
425 #Users
426
485e4aa @zemyatin little bit of message synchronization
zemyatin authored
427 ##Index
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
428 user.index.title=Gebruiker {0}
485e4aa @zemyatin little bit of message synchronization
zemyatin authored
429
430 ##List
431 user.list.browse=Ontdek gebruikers
432 user.list.noUsers=Er zijn momenteel geen geregistreerde gebruikers (hoe ben je eigenlijk op deze pagina terecht gekomen?)
433 user.list.editProfile=Profiel aanpassen
434
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
435 ##Admin
436 user.admin.index.title=Account space
fa2afa8 @zemyatin addition of x nr. characters left visual cue for text-area on profile…
zemyatin authored
437 user.admin.profile.title=Jouw profiel
438 user.admin.profile.help.aboutYou=Vertel wat over jezelf
439 user.admin.profile.save=Bewaar profiel
8bee68c @zemyatin help text + tranlation for linkedIn input
zemyatin authored
440 user.admin.profile.help.linkedIn=URL van je linkedIn profiel pagina
0dc5b03 @zemyatin gravatar help text, profile styling, crumb styling
zemyatin authored
441 user.admin.profile.gravatarHelp=Koppel een <a href="http://www.gravatar.com" target="_blank">Gravatar</a> aan dit e-mailadres
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
442
443 ##Collections
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
444 user.collection.title.create=Nieuwe collectie aanmaken voor gebruiker {0}
445 user.collection.title.update=Collectie aanpassen voor gebruiker {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
446 user.collection.create=Collectie aanmaken
447 user.collection.update=Collectie aanpassen
448 user.collection.info=Collectie informatie
449 user.collection.objects=Collectie objecten
450 user.collection.status=Collectie status
451 user.collection.label.description=Beschrijving
452 user.collection.help.description=Een korte beschrijving van uw collectie
453 user.collection.label.addObjects=Object(en) toevoegen
454 user.collection.title.objectsList=Objecten in uw collectie
455 user.collection.title.selectObjects=Object(en) selecteren
456 user.collection.save=Bewaar collectie
457
5f318b0 @zemyatin added control-group div around form elements, translations, and facts…
zemyatin authored
458 ##Datasets
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
459 user.dataset.title.create=Dataset aanmaken voor gebruiker {0}
460 user.dataset.title.update=Dataset bewerken voor gebruiker {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
461 user.dataset.create=Dataset aanmaken
462 user.dataset.update=Dataset bewerken
463 user.dataset.info=Dataset informatie
464 user.dataset.label.identifier=Identifier
465 user.dataset.help.identifier=De unieke identifier voor deze dataset
466 user.dataset.save=Dataset bewaren
467
468 ##DObjects
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
469 user.object.title.create=Nieuw object aanmaken voor gebruiker {0}
470 user.object.title.update=Object aanpassen voor gebruiker {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
471 user.object.create=Object aanmaken
472 user.object.update=Object aanpassen
473 user.object.label.addToCollection=Voeg toe aan collectie
474 user.object.label.file=Bestand
5bb2c0f @zemyatin frisian stories theme update
zemyatin authored
475 user.object.save=Bewaar object
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
476
477 ##Sip-Creator
478 user.sipcreator.p1=The SIP-Creator is a stand-alone tool that you can use to manage your data sets. It allows you to map any existing XML format to the record definitions that have been chosen as target for each data set individually. Once mapped and validated, the SIP-Creator lets you upload the source XML and the mapping instruction files to the Delving Culture Hub so that the mappings can also be executed there.
479 user.sipcreator.p2=Launch the SIP-Creator by clicking on the logo on the left. This will cause your browser to download a launch file called <b>sip-creator.jnlp</b> which should cause the application to be downloaded and installed on your machine. You will need to have <b>Java</b> installed on your machine. Whenever you start up the SIP-Creator it will check the Culture Hub for a new version and update automatically.
480
481 ##Stories
482
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
483 user.story.title.create=Nieuw verhaal aanmaken voor gebruiker {0}
484 user.story.title.update=Verhaal aanpassen voor gebruiker {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
485 user.story.create=Verhaal aanmaken
486 user.story.update=Verhaal aanpassen
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
487 user.story.updateStory=Aanpassen: {0}
ae63b65 @zemyatin addition of 960 grid classes for dimcon in view templates, other them…
zemyatin authored
488 user.story.storyInformationStep1=Stap 1
489 user.story.storyInformation=Verhaal informatie
c70b053 @zemyatin #269 Tell the user that the story's title and description will be use…
zemyatin authored
490 user.story.bulletPoint1=Vul de basisinformatie voor het verhaal in: een titel en een korte beschrijving. Deze informatie komt tevens op de titelpagina van uw verhaal.
ceeda52 @zemyatin #253 visibility status option terms set to Private and Public
zemyatin authored
491 user.story.bulletPoint2=Het is aangeraden om de zichtbaarheid status in eerste instantie op "Privé" te houden. Wanneer uw verhaal af is kunt de status veranderen naar "Publiek" zodat andere het kunnen vinden en bekijken.
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
492 user.story.bulletPoint3=Once you have completed the above steps you can start adding pages to your story
493 user.story.bulletPoint3=Als de bovenstaande stappen zijn voltooid kunt u pagina's toevoegen
494 user.story.label.addPages=Pagina's toevoegen
ae63b65 @zemyatin addition of 960 grid classes for dimcon in view templates, other them…
zemyatin authored
495 user.story.storyPagesStep2=Stap 2
496 user.story.storyPages=Verhaal pagina's
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
497 user.story.noPagesFound=Geen pagina's gevonden
13a72be @zemyatin small fixes: messages, story thumb image, button style
zemyatin authored
498 user.story.storyDescription=Een <strong>verhaal</strong> wordt opgebouwd uit <strong>objecten</strong> uit een <strong>collectie</strong>. Dus <em>voor</em> dat u een verhaal kunt aanmaken moet u een collectie met objecten aanmaken.
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
499 user.story.label.viewStory=Bekijk het verhaal
0f36650 @zemyatin more/better translations
zemyatin authored
500 user.story.label.addPage=Pagina toevoegen
54b5b6b @zemyatin some fixes
zemyatin authored
501 user.story.label.addObjects=Object(en) toevoegen
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
502 user.story.label.freeText=Vrije tekst
2f44170 @zemyatin #275 moving some common css used across themes to helpers.css, transl…
zemyatin authored
503 user.story.label.selectCollection=Kies een collectie
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
504 user.story.label.addImageFromCollection=Voeg een object van deze collectie toe
a601bf0 @zemyatin fixes #286
zemyatin authored
505 user.story.noCollection=Objecten zonder collectie
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
506 user.story.existingPage=Bestaande paginas
0f36650 @zemyatin more/better translations
zemyatin authored
507 user.story.pageTitle=Pagina titel
6740c87 @zemyatin read story styling, and h1.sep for page headings
zemyatin authored
508 user.story.saveStory=Bewaar verhaal
509 user.story.savePage=Bewaar pagina
0f36650 @zemyatin more/better translations
zemyatin authored
510 user.story.tellStory=Vertel je verhaal
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
511 user.story.title.deletePage=Pagina verwijderen?
512 user.story.title.deletePageConfirm=Weet u zeker dat u deze pagina wilt verwijderen?
513
fa2afa8 @zemyatin addition of x nr. characters left visual cue for text-area on profile…
zemyatin authored
514 user.profile.aboutYou=Over jezelf
515 user.profile.funFact=Grappig weetje
516
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
517 # Organizations
518
519 ### This gets concatenated to a sentence
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
520 org.list.memberCount={0} member(s)
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
521 org.list.grantType.view=with rights to view
522 org.list.grantType.modify=with rights to modify
523 org.list.grantType.own=with full access to everything
216d5c4 @zemyatin DataSet(s) > Dataset(s)
zemyatin authored
524 org.list.dataSetCount={0} Dataset(s)
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
525
526 org.group.grantType.view=View rights
527 org.group.grantType.modify=Modification rights
45f6844 @zemyatin translations
zemyatin authored
528 org.group.save=Groep bewaren
529 org.group.create=Groep aanmaken
63450fe @zemyatin groups navigation improvement
zemyatin authored
530 org.group.list=Groep lijst
24ef7d9 @zemyatin more translations done for org and group administration pages
zemyatin authored
531
fb1ec51 @zemyatin cms navigation, button translations, crumb translations and image upl…
zemyatin authored
532 org.cms=Website paginas
2f0d933 @zemyatin org.cms translations
zemyatin authored
533 org.cms.page.key=Pagina sleutel
534 org.cms.page.new=Nieuwe pagina
535 org.cms.page.save=Bewaar pagina
536 org.cms.page.menu.add=Voeg toe aan menu
537 org.cms.page.menu.position=Positie in menu
538 org.cms.page.keyInvalid=Sleutel niet juist. Een sleutel bestaat uit kleine letters en is 3 tot 15 characters lang.
f2e542f @zemyatin new tag #cmsNavBar
zemyatin authored
539 org.cms.page.list=Pagina lijst
2f0d933 @zemyatin org.cms translations
zemyatin authored
540 org.cms.list.languageSwitch=Bekijk paginas in
541 org.cms.list.deletePage=Verwijder pagina
542 org.cms.list.deletePageConfirm=Weet u zeker dat u deze pagina en alle versies van deze pagiana wil verwijderen? Dit kan niet ongedaan worden.
fb1ec51 @zemyatin cms navigation, button translations, crumb translations and image upl…
zemyatin authored
543 org.cms.upload=Bestand uploaden
45f6844 @zemyatin translations
zemyatin authored
544 org.cms.upload.image=Afbeelding uploaden
fb1ec51 @zemyatin cms navigation, button translations, crumb translations and image upl…
zemyatin authored
545 org.cms.upload.image.explain=U kunt hier plaatjes van uw eigen computer uploaden om aan een CMS pagina toe te voegen. Deze plaatjes worden toegevoegd aan een lijst die terug te vinden is wanneer u nieuwe pagina aanmaakt of een bestaande pagina aanpast.
2f0d933 @zemyatin org.cms translations
zemyatin authored
546
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
547
548 ### CMS PAGE HELP ###
549 org.cms.page.help.toggle=Hulp met website paginas
550 # FIELDS #
551 org.cms.page.help.fields.tab=Invoer velden
552 org.cms.page.help.fields.key.info=Unieke <em>identifier</em> for de pagina. Dit wordt gebruikt als de URL voor de pagina.
553 org.cms.page.help.fields.title.info=Dit wordt gebruikt in de broncode van de html voor de <code>&lt;title&gt;&lt;/title&gt;</code> attribuut. Als de pagina ook aan een menu toegevoegd wordt dan zal dit veld in zichtbaar in de menulijst zijn.
554 org.cms.page.help.fields.theme.info=Hub-thema waaronder de pagina gebruikt mag worden.
555 org.cms.page.help.fields.language.info=De taal van de indhoud van de pagina. Als meertaligheid is ingeschakeld voor deze Hub, dan kan er per taal een aparte pagina worden gemaakt.
556 org.cms.page.help.fields.menu.info=Kies hier het menu waar de pagina aan toegevoegd moet worden.
557 org.cms.page.help.fields.position.info=De positie van de pagina link in de gekozen menu. Hoe hoger het nummer, hoe verder naar rechts in het menu.
558 # IMAGES #
559 org.cms.page.help.images.tab=Afbeeldingen toevoegen
560 org.cms.page.help.images.info=Plaatjes kunnen toegevoegd worden op twee manieren: <ol><li><strong>Uploaden van een computer:</strong> dit kan via de <a href="/organizations/{0}/site/upload">Afbeelding uploaden</a> pagina. Wanneer de afbeelding is bewaard kan deze in de pagina gebruikt worden door op het <span class="mceIcon mceImage"></span> ikoontje te klikken en de afbeelding uit de <em>Image list</em> te kiezen</li><li><strong>Direct vanaf het internet:</strong> klik op het <span class="mceIcon mceImage"></span> ikoontje en type of plak de URL van de afbeelding in het <em>Image URL</em> veld</li></ol>
561 # TEMPLATES #
562 org.cms.page.help.templates.tab=Templates gebruiken
563 org.cms.page.help.templates.info=Het gebruik van <strong>Templates</strong> is een snelle manier om met de inhoud van een pagina te beginnen. Door op het <span class="mceIcon mceTemplate"></span> ikoontje te klikken verschijnt er een venster waarmee templates bekeken en gekozen kunnen worden
564 # HOMEPAGE #
565 org.cms.page.help.homepage.tab=Inhoud voor de "Home" pagina
566 org.cms.page.help.homepage.info=Inhoud aanmaken voor de "Home" pagina werkt precies als het aanmaken van een gewone pagina, behalve moeten de volgenden punten geacht worden: <ol><li>De <strong>Pagina sleutel</strong> moet <em>homepage</em> zijn</li><li>Pagina mag niet aan een menu toegevoegd worden</li>
567
1026248 @zemyatin auto gen page key with i18n validation
zemyatin authored
568 org.cms.page.keyauto.button=Pagina sleutel aanmaken.
569 org.cms.page.keyauto.error=Titel verplicht om pagina sleutel te kunnen aanmaken.
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
570
571 org.vc.list=Virtuele collectie lijst
572 org.vc.new=Nieuwe virtuele collectie
573 org.vc.deleteCollection=Virtuele collectie verwijderen
574 org.vc.deleteCollectionConfirm=Weet u zeker dat u deze virtuele collectie wil verwijderen?
575 org.vc.save=Bewaren
e98d2db @zemyatin vc help
zemyatin authored
576 org.vc.query=Zoekopdracht
577 org.vc.excludedIds=Uitsluiten
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
578 org.vc.spec=Identifier
579
e98d2db @zemyatin vc help
zemyatin authored
580 ### VC HELP ###
581 org.vc.help.toggle=Hulp met virtuele collecties
582 # FIELDS #
583 org.vc.help.fields.tab=Invoer velden
584 org.vc.help.fields.name.info=De getoonde naam van de virtuele collectie
585 org.vc.help.fields.identifier.info=systeem naam van de virtuele collectie
586 org.vc.help.fields.datasets.info=De Dataset(s) opgenomen in de virtuele collectie. Meerdere datasets mogen worden toegevoegd door deze te scheiden met een komma <code>dataset1, dataset2</code>.
587 org.vc.help.fields.query.info=De zoek-term(en) waarmee de virtuele collectie opgebouwd wordt.
588 org.vc.help.fields.excludedHubIds.info=Verwijder specifieke resultaten uit de virtuele collectie door hun <em>hubId</em> hier in te vullen. Meerdere <em>hubIds</em> gescheiden door een komma.
589 # QUERIES #
590 org.vc.help.queries.tab=Zoekopdracht schrijven
2d047e2 @zemyatin more help for vc
zemyatin authored
591 org.vc.help.queries.info=<h6>Simplele zoekopdracht</h6><p>Een zoekopdracht kan zoiets simpels als een <em>plaats</em> of <em>persoon</em> naam zijn.</p><h6>Complexe zoekopdracht</h6><p>Complexe zoekopdrachten kunnen ook aangemaakt worden door zoektermen te combineren met <code>AND</code> <code>NOT</code> en <code>OR</code>. Een voorbeeld hiervan zo zijn: <code>schets OR tekening NOT houtskool</code>.</p><h6>Individuele resultaten uitsluiten</h6><p>Probeer de zoekopdracht zodanig te forumuleren dat ongewenste resultaten uitgesloten blijven. Mocht dit echter niet volledig lukken dan is het mogelijk om individuele resulaten uit te sluiten door het desbetreffende <span class="label label-contrast">hubId</span> toe te voegen aan het <span class="label label-contrast">Uitsluiten</span> veld.</p><h6>Betere resultaten</h6><p>Om de kans op resultaten met digitale objecten (plaatjes) te verbeteren voeg <code>AND delving_hasDigitalObject_facet:true</code> aan het eind van de zoekopdracht toe in het <span class="label label-contrast">Zoekopdracht</span> veld.</p>
e98d2db @zemyatin vc help
zemyatin authored
592
593
e63b93b @zemyatin org cms help section, virtual collections, translations
zemyatin authored
594
595
24ef7d9 @zemyatin more translations done for org and group administration pages
zemyatin authored
596 org.admin.index.title=Organisatie administratie
597 org.admin.index.removeMemberConfirmation=Removing a member will also remove them from all groups they are in. Are you sure you want to proceed?
598 org.admin.index.editOwners=U kunt de eigenaren van de organisatie aanpassen op de groep-pagina voor
599 org.admin.index.editOwnersLink=eigenaren
600 org.admin.index.addMembers=Voeg een nieuw lid toe door de gebruikersnaam hierboven in te vullen en dan op de ENTER toets indrukken
601 org.admin.index.members=Leden
602 org.admin.index.owners=Eigenaren
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
603
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
604 organization.dataset.title.create=Create new dataset for user {0}
605 organization.dataset.title.update=Update dataset for user {0}
216d5c4 @zemyatin DataSet(s) > Dataset(s)
zemyatin authored
606 organization.dataset.create=Dataset aanmaken
607 organization.dataset.update=Dataset aanpassen
608 organization.dataset.info=Dataset informatie
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
609 organization.dataset.label.identifier=Identifier
216d5c4 @zemyatin DataSet(s) > Dataset(s)
zemyatin authored
610 organization.dataset.help.identifier=The unique identifier of this Dataset
611 organization.dataset.save=Dataset bewaren
612 organization.dataset.list=Dataset lijst
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
613 organization.members=Leden
614
615 organization.sipcreator.p1=The SIP-Creator is a stand-alone tool that you can use to manage your data sets. It allows you to map any existing XML format to the record definitions that have been chosen as target for each data set individually. Once mapped and validated, the SIP-Creator lets you upload the source XML and the mapping instruction files to the Delving Culture Hub so that the mappings can also be executed there.
c214066 @zemyatin sip creator page
zemyatin authored
616 organization.sipcreator.p2=Launch the SIP-Creator by clicking on the logo on the left. This will cause your browser to download a launch file called <strong>sip-creator.jnlp</strong> which should cause the application to be downloaded and installed on your machine. You will need to have <strong>Java</strong> installed on your machine. Whenever you start up the SIP-Creator it will check the Culture Hub for a new version and update automatically.
178c4cd @zemyatin creating organization page and translations
zemyatin authored
617
618
619
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
620 # Controllers
621
622 user.secured.noAccess=Het spijt ons, echt waar! Maar u heeft geen toegang hier.
623
971d051 @zemyatin dataset state messages shortend (remove term Dataset)
zemyatin authored
624 dataSetState.incomplete=Incomplete
625 dataSetState.uploaded=uploaded and ready for indexing
626 dataSetState.queued=Queued for indexing
627 dataSetState.indexing=Indexing
628 dataSetState.enabled=Enabled
629 dataSetState.disabled=Disabled
630 dataSetState.error=Error occured while indexing
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
631
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
632 admin.themes.themeNotFound=Theme with id {0} was not found
633 admin.themes.saveError=Error saving theme {0}
634 user.admin.userNotFound=Could not find user {0}
8efba07 @zemyatin more translations for groups
zemyatin authored
635 user.admin.profile.saveError=Error saving your profile, please try again
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
636 user.collections.objectNotFound=Object with id {0} was not found
637 user.collections.saveError=Error saving collection {0}
638 user.dobjects.objectNotFound=Object with id {0} was not found
639 user.dobjects.saveError=Error saving object {0}
640 user.fileupload.removeError=Error removing file, invalid id {0}
641 user.stories.storyNotFound=Story with id {0} was not found
642 collections.invalidCollectionId=Invalid collection id {0}
216d5c4 @zemyatin DataSet(s) > Dataset(s)
zemyatin authored
643 datasets.dataSetNotFound=Dataset {0} was not found
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
644 delvingcontroller.userNotFound=User {0} was not found
645
646 listPageTitle.object.user=List of object for user {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
647 listPageTitle.object.all=List of objects
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
648 listPageTitle.collection.user=List of collections for user {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
649 listPageTitle.collection.all=List of collections
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
650 listPageTitle.dataset.user=List of datasets for user {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
651 listPageTitle.dataset.all=List of datasets
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
652 listPageTitle.story.user=List of stories for user {0}
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
653 listPageTitle.story.all=List of stories
654 listPageTitle.user.all=List of users
655
656 registration.invalidCode=Invalid code. Please type it again
657 registration.duplicateEmail=There is already a user with this email address
658 registration.duplicateDisplayName=There is already a user with this user name
659 registration.errorCreating=Error creating your account, please try again
660 registration.accountNotFoundWithEmail=No account could be found with this email address
661 registration.accountNotActive=This account is not active yet. Please activate your account with the link sent in the registration e-mail
662 registration.resetTokenNotFound=Reset password token not found
663 registration.errorPasswordChange=Error changing your password. Try resetting it again.
664 registration.passwordsDiffer=Passwords are not the same
485e4aa @zemyatin little bit of message synchronization
zemyatin authored
665 registration.userNameInvalid=Gebruikersnaam niet juist geformateerd. Een gebruikersnaam mag bestaain uit kleine letter, nummers, en is tussen 3 and 15 characters lang.
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
666
667 authentication.usernameRequired=Gebruikersnaam is verplicht
668 authentication.passwordRequired=Wachtwoord is verplicht
669 authentication.error=Login niet juist
670 authentication.logout=U bent uitgelogd
671 authentication.notactive.error=Uw account is nog niet actief. Activeer uw account door op de link in de verzonden email te klikken.
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
672 servicessecurity.userNotFound=De gebruiker {0} was niet gevonden
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
673
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
674 stories.storyNotFound=Story with id {0} was not found
fa72b4d @zemyatin message files
zemyatin authored
675
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
676 profile.profileNotFound=Geen profiel gevonden voor: {0}
8efba07 @zemyatin more translations for groups
zemyatin authored
677
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
678 organizations.organization.orgNotFound={0} niet gevonden
8efba07 @zemyatin more translations for groups
zemyatin authored
679
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
680 organizations.admin.userNotFound=Gebruiker met gebruikersnaam {0} niet gevonden
8efba07 @zemyatin more translations for groups
zemyatin authored
681
b903a9c @manuelbernhardt Moving back the application after migration to Play 2
manuelbernhardt authored
682 organizations.group.cannotAddUser=Gebruiker met gebruikersnaam {0} kon niet toegevoegd worden aan {1}
683 organizations.group.cannotRemoveUser=Gebruiker met gebruikersnaam {0} kon niet verwijderd worden van {1}
684 organizations.group.cannotAddDataset=Dataset met ID {0} kon niet toegevoegd worden aan {1}
685 organizations.group.cannotRemoveDataset=Dataset met {0} kon niet verwijderd worden van {1}
686 organizations.group.groupNotFound=Group met ID {0} kon niet gevonden worden
8efba07 @zemyatin more translations for groups
zemyatin authored
687 organizations.group.cannotSaveGroup=Groep kon niet bewaard worden, probeer opnnieuw
688
216d5c4 @zemyatin DataSet(s) > Dataset(s)
zemyatin authored
689 organization.datasets.dataSetNotFound=Dataset {0} was not found
690 organization.datasets.cannotBeIndexed=Dataset cannot be indexed in the current state
691 organization.datasets.cannotBeReIndexed=Dataset cannot be re-indexed in the current state
692 organization.datasets.cannotBeCancelled=Dataset indexing cannot be cancelled in the current state
693 organization.datasets.cannotBeDisabled=Dataset cannot be disabled in the current state
694 organization.datasets.cannotBeEnabled=Dataset cannot be enabled in the current state
695 organization.datasets.cannotBeDeleted=Dataset cannot be deleted in the current state
Something went wrong with that request. Please try again.