Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
Latest commit a539787 Feb 26, 2019 History
1 contributor

Users who have contributed to this file

Loading
6444 lines (4862 sloc) 320 KB

Solidity

drawing

Solidity, akıllı sözleşmelerin uygulanması için geliştirilen nesne yönelimli, üst düzey bir programlama dilidir. Akıllı sözleşmeler, Ethereum ağındaki işlemlerin davranışını yöneten programlardır.

Solidity, C ++, Python ve JavaScript'ten etkilenerek oluşturulmuş ve Ethereum Sanal Makinesi (ESM)'ni hedef alarak tasarlanmıştır.

Solidity statik olarak yazılmıştır. Diğer tüm özelliklerinin yanında, nesneler arası miras ilişkisini, kütüphaneleri ve kullanıcı tanımlı karmaşık türleri desteklemektedir.

Bu dil yardımı ile oylama, kitle fonlaması, açık artırma ve çoklu imza cüzdanları gibi kullanımlar için sözleşmeler oluşturabilirsiniz.

Sözleşmelerin dağıtımını yaparken, en son yayınlanan Solidity sürümünü kullanmalısınız. Bunun nedeni, değişikliklerin yanı sıra yeni özellikler ve hata düzeltmelerinin de düzenli olarak sunulmasıdır. Bu hızlı değişim ve geliştirmeler sırasında kullandığımız versiyonu belirtmek için 0.x sürüm numarasını kullanıyoruz.

Dil Dökümantasyonları

Akıllı sözleşmeler kavramında yeniyseniz, Solidity ile yazılmış bir akıllı sözleşmeyle başlamanızı öneririz. Daha fazla ayrıntıya hazır olduğunuzda, dilin temel kavramlarını öğrenmek için “Solidity Örnekleri” ve “Derinlemesine Solidity” bölümlerini okumanızı öneriyoruz.

Daha fazla bilgi için, blockchain temellerini ve Ethereum Sanal Makinesi'nin detaylarını inceleyebilirsiniz.

İpucu

Tarayıcınızdaki kod örneklerini her zaman Remix IDE ile deneyebilirsiniz. Remix, Solidity ile akıllı sözleşmeler yazmanıza, ardından akıllı sözleşmeleri çalıştırmanıza ve yönetmenize izin veren web tarayıcısı tabanlı bir IDE'dir. Yüklenmesi biraz zaman alabilir, bu yüzden lütfen sabırlı olun.

Uyarı

Yazılımlar insanlar tarafından yazıldığından hatalar içerebilirler. Akıllı sözleşmelerinizi yazarken kabul görmüş yazılım geliştirme kurallarına uymanız tavsiye edilir; buna kod incelemesi, testler, denetimler ve doğruluk kanıtları da dahildir. Akıllı sözleşme kullanıcıları bazen kodlara yazarlarından daha fazla güven duyarlar. Blockchain ve akıllı sözleşmelerde özellikle dikkat edilmesi gereken özel konular olduğundan; geliştirici olarak herhangi bir kod üzerinde çalışmaya başlamadan önce Güvenlikle İlgili Hususlar bölümünü okuduğunuzdan emin olunuz.

Herhangi bir sorunuz varsa, cevap için online kaynaklarda arama yapabilir arayabilir, Ethereum Stackexchange' de sorabilir veya glitter kanalımızı deneyebilirsiniz.

Solidity veya bu dokümantasyonun iyileştirilmesine yönelik fikirler her zaman memnuniyetle karşılanmaktadır Bu konuda daha fazla ayrıntı için katkıda bulunanlar rehberimizi okuyun.

Çeviriler

Topluluktan bazı gönüllüler bu belgeyi farklı dillere çevirmekte bizlere yardımcı oluyor. Bu sebeple çeviriler, değişken derecelerde bütünlük ve güncelliğe sahiptir. İngilizce versiyonu ise referans olarak kullanılır.

İçerik

 • Akıllı Sözleşmelere Giriş
  • Basit Bir Akıllı Sözleşme
  • Blockchain Temelleri
  • Ethereum Sanal Makinesi
 • Solidity Derleyicisini Yükleme
  • Sürüm
  • Remix
  • Npm / Node.js
  • Docker
  • İkili Paketler
  • Kaynağından Kurulum
  • CMake Seçenekleri
  • Ayrıntılı Sürüm Dizgisi
  • Sürüm Oluşturma Hakkında Önemli Bilgiler
 • Solidty Örnekleri
  • Oylama
  • Gizli Açık Arttırma
  • Güvenli Uzaktan Satın Alım
  • Mikro Ödeme Kanalı
 • Derinlemesine Solidty
  • Bir Solidity Kaynak Dosyasının Yapısı
  • Sözleşmenin Yapısı
  • Sözleşme Türleri
  • Birimler ve Global Olarak Mevcut Değişkenler
  • İfadeler ve Kontrol Yapıları
  • Sözleşmeler
  • Solidity Assembly
  • Çeşitli
  • Solidity v0.5.0 Değişiklikleri
 • Güvenlik Hususları
  • Tuzaklar
  • Öneriler
  • Resmi Doğrulama
 • Kaynaklar
  • Genel
  • Solidity Entegrasyonları
  • Solidity Araçları
  • Üçüncü Parti Solidity Parserleri ve Terimleri
 • Derleyiciyi Kullanımı
  • Komut Satırı Derleyicisi Kullanımı
  • EVM Sürümünü Hedefe Ayarlama
  • Derleyici Giriş ve Çıkış JSON Açıklaması
 • Sözleşme Meta Verileri
  • Byte Kodunda Meta Veri Hash'in Kodlanması
  • Otomatik Arayüz Üretimi ve NatSpec Kullanımı
  • Kaynak Kod Doğrulama Kullanımı
 • Sözleşme ABI Spesifikasyonları
  • Temel Tasarım
  • Fonksiyon Seçimi
  • Argüman Kodlama
  • Türleri
  • Kodlama için Tasarım Kriterleri
  • Kodlamanın Resmi Olarak Belirtilmesi
  • Fonksiyon Seçimi ve Argüman Kodlaması
  • Örnekler
  • Dinamik Türlerin Kullanımı
  • Olaylar
  • JSON
  • Sıkı Kodlama Modu
  • Standart Dışı Paketlenme Modu
 • Yul
  • Yul şartname
  • Yul Nesnesinin Özellikleri +Stil Rehberi
  • Giriş
  • Kod Düzeni
  • Düzen Sırası
  • Adlandırma Kuralları
  • NatSpec
 • Ortak Desenler
  • Sözleşmelerden Çekilme
  • Erişimi Kısıtlamak
  • Durum Mekanizması
 • Bilinen Hataların Listesi
 • Katkı Sağlama
  • Sorunlar Nasıl Bildirilir?
  • Pull & Push İstekleri İçin İş Akışı
  • Derleyici Testleri
  • Fuzzer'i AFL İle Çalıştırmak
  • Whiskers
 • Sık Sorulan Sorular
  • Temel sorular
  • Gelişmiş Sorular
 • LLL

Akıllı Sözleşmelere Giriş

Basit Bir Akıllı Sözleşme

Temel bir örnekle başlayalım. Bir değişkene değer verelim ve bir diğer sözleşme ile bu değişkene erişmeye çalışalım. Şu anda her şeyi anlamıyorsanız sorun değil, bu konuları daha sonra ayrıntılı olarak ele alacağız.

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract SimpleStorage {
  uint storedData;

  function set(uint x) public {
    storedData = x;
  }

  function get() public view returns (uint) {
    return storedData;
  }
}

İlk satır basitçe kaynak kodun Solidity versiyon 0.4.0 ya da işlevselliği bozmayan daha yeni bir versiyon için yazıldığını söyler (0.6.0 sürümüne kadar olanları içermez). Bu, sözleşmenin farklı davranabileceği, veya bozulabileceği, yeni bir (derleyici) derleyici sürümüyle uyumlu olmamasını sağlamak için kullanılır. Sözde pragmalar, kaynak kodun nasıl ele alınacağına ilişkin derleyiciler için genel talimatlardır (Örneğin pragma once).

Solidity kapsamında bir sözleşme, Ethereum ağı üzerindeki belirli bir adreste bulunan kod (işlevselliği sağlayan fonksiyonlar) ve verilerin (durum) toplamıdır. uint storedData satırı, unit türünde (256 bitlik tamsayı) storedDate isimli bir durum değişkeni tanımlar. Bunu, sözleşme içerisinde kullanılan fonksiyonlarla sogulanıp değiştirilebilen bir veritabanı bilgisi olarak düşünebilirsiniz. Ethereum söz konusu olduğunda, bu her zaman sahip olma sözleşmesidir. Ve bu durumda, set ve get fonksiyonları değişkenin değerini değiştirmek veya değişkeni çağırmak için kullanılabilir.

Bir durum değişkenine erişmek için, this. ön ekine ihtiyacınız yoktur. Diğer dillerde olduğu gibi.

Bu sözleşme henüz, Ethereum tarafından oluşturulan altyapıdan dolayı, atadığınız bu değişkene Dünya üzerinde herhangi birinin erişimini sağlamaktan başka bir işleve sahip değil. Elbette, herkes bunun gibi farklı bir değere eşitlenmiş bir değişken içeren sözleşme yayınlayabilir veya sizin değişkeninizin değerini değiştirmek isteyebilir, ancak size ait sözleşme ve değişken değeri blok zincirinde tarihi ile birlikte saklanır. Daha sonra, erişim kısıtlamaları nasıl uygulayabileceğinizi göreceğiz, bu sayede kendi değişkeninizi yalnızca siz değiştirebileceksiniz.

Not

Sözleşmenizin tüm tanımlayıcı değerleri (sözleşme isimleri, fonksiyon isimleri ve değişken isimleri) ASCII karakter seti ile sınırlıdır. UTF-8 ile kodlanmış verileri string değişkenlerinde saklamak mümkündür.

Uyarı

Unicode metni kullanırken dikkatli olunması gerekir, çünkü benzer görünümlü (hatta aynı) karakterler farklı kod işlevlerine sahip olabilir ve farklı bir bayt dizisi olarak kodlanabilirler.

Alt Para Birimi Örneği

Aşağıdaki sözleşme, en basit şekilde bir kripto para oluşturmak amacıyla yazılmıştır. Ethereum akıllı sözleşmeleri ile kripto para üretmek mümkündür, ancak bunu yalnızca sözleşmeyi oluşturan kişi yapabilir (farklı bir düzenleme planı uygulamak mümkündür). Ağdaki herkes, kullanıcı adı ve şifre ile bir yere kaydolmaya gerek duymadan birbirlerine para gönderebilir ve ödeme alabilirler - bunu yaparken tek ihtiyaçları olan bir Ethereum anahtar çiftidir.

pragma solidity ^0.5.0;

contract Coin {
  // The keyword "public" makes those variables
  // easily readable from outside.
  address public minter;
  mapping (address => uint) public balances;

  // Events allow light clients to react to
  // changes efficiently.
  event Sent(address from, address to, uint amount);

  // This is the constructor whose code is
  // run only when the contract is created.
  constructor() public {
    minter = msg.sender;
  }

  function mint(address receiver, uint amount) public {
    require(msg.sender == minter);
    require(amount < 1e60);
    balances[receiver] += amount;
  }

  function send(address receiver, uint amount) public {
    require(amount <= balances[msg.sender], "Insufficient balance.");
    balances[msg.sender] -= amount;
    balances[receiver] += amount;
    emit Sent(msg.sender, receiver, amount);
  }
}

Bu sözleşme bazı yeni konseptler de ortaya koyuyor, tek tek üzerinden geçelim.

address public minter; satırı, genel olarak erişilebilir bir adres tipi durum değişkenini bildirir. Adres türü, aritmetik işlemlere izin vermeyen 160 bitlik bir değerdir. Bu tür, sözleşmedeki adreslerinin veya dış kişilere ait anahtar çiftlerinin depolanması için uygundur. Public anahtar sözcüğü, durum değişkeninin geçerli değerine sözleşmenin dışından erişilmesine olanak sağlayan bir işleve sahiptir. Bu anahtar kelime kullanılmadığı takdirde, diğer sözleşmelerden bu değişkene erişmeye izin verilmez. Derleyici veya geliştirici tarafından oluşturulan fonksiyonun kodu kabaca aşağıdaki gibidir (şimdilik ignore ve view i görmezden gelelim):

function minter() external view returns (address) { return minter; }

Elbette, tam olarak bunun gibi bir fonksiyon eklemek kodun çalışmamasına sebep olabilir. Çünkü bu durumda aynı isme sahip bir fonksiyonumuz ve yine aynı isimde bir durum değişkenimiz olacaktır. Ama umarım, siz mantığı anladınız - derleyici sizin için bunu farkedecektir.

Bir sonraki satırda bulunan mapping (address => uint) public balances; yine bir public durum değişkeni yaratır, ancak bu daha karmaşık bir veri türüdür. Bu tür, sözleşmedeki adresleri, işaretsiz tamsayılarla eşleştirmek için kullanılır. Bu eşlemeleri fiziksel olarak betimlemeye çalışalım: Olası her anahtarın, başlangıçtan itibaren var olan ve bayt değerinin tümü sıfıra eşit bir değere atandığı hash tabloları düşünebiliriz . Bu benzetme üzerine çok kafa yormayın, çünkü bir eşlemenin tüm anahtarlarının bir listesini ya da tüm değerlerin bir listesini elde etmek mümkün değildir. Bu nedenle, genel kavramı aklınızda bulundurmak (ya da daha iyisi bir liste yaparak gelişmiş bir veri eşleme türü kullanmak) ya da bunun gerekmediği bir sistem oluşturmak daha iyi bir çözümdür. Public anahtar kelimesi tarafından oluşturulan getter fonksiyonu bu durumda biraz daha karmaşıktır. Bu fonksiyon kabaca aşağıdaki gibi görünür:

function balances(address _account) external view returns (uint) {
  return balances[_account];
}

Gördüğünüz gibi, tek bir hesabın bakiyesini kolayca sorgulamak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

event Sent(address from, address to, uint amount); satırı, gönderme fonksiyonunun son satırında yayınlanan “olay(event)” olarak adlandırılır. Kullanıcı arayüzleri (tabii ki sunucu uygulamalarında olduğu gibi) blok zincirinde yayınlanan olayları fazla maliyet olmadan dinleyebilir. Yayınlandığı anda dinleyici, işlemlerin izlenmesini kolaylaştıran, miktar, zaman ve sözleşme argümanları gibi bilgilere de sahip olur. Bu olayı dinlemek için, aşağıdaki JavaScript kodunu kullanmanız gerekir ( Burada Coin'in web3.js veya benzeri bir modül üzerinden yaratılmış bir sözleşme nesnesi olduğu varsayılmaktadır):

Coin.Sent().watch({}, '', function(error, result) {
  if (!error) {
    console.log("Coin transfer: " + result.args.amount +
      " coins were sent from " + result.args.from +
      " to " + result.args.to + ".");
    console.log("Balances now:\n" +
      "Sender: " + Coin.balances.call(result.args.from) +
      "Receiver: " + Coin.balances.call(result.args.to));
  }
})

Burada otomatik olarak üretilen balances fonksiyonunun kullanıcı arayüzü tarafından nasıl çağrıldığına lütfen dikkat edin.

Constructer fonksiyonu,yalnızca sözleşmenin oluşturulması sırasında belirtilen ve daha sonra çağrılamayan özel bir fonksiyondur. Sözleşmeyi oluşturan kişinin adresini kalıcı olarak saklar: msg (tx ve block ile birlikte), blok zincirine erişime izin veren bazı özellikleri içeren özel bir global değişkendir. msg.sender ise her zaman geçerli (harici) fonksiyon çağrısının geldiği adrestir.

Son olarak, sözleşmenin sonunda belirtilip sonrasında kullanıcılar ve diğer sözleşmeler tarafından çağrılabilecek fonksiyonlar mint ve send fonksiyonlarıdır. Mint fonksiyonu sözleşmeyi oluşturan dışında herhangi biri tarafından çağrılırsa, hiçbir değişime sebep olmayacaktır. Bu durum require isimli argümanının false olması durumunda herhangi bir değişikliği geri çeviren özel bir fonksiyon tarafından güvence altına alınmaktadır. İkinci require çağrısı ise, daha sonra taşma hatalarına neden olabilecek çok fazla para olmasını engellemek içindir.

Öte yandan, sent (zaten bu kripto paraya sahip olan) herhangi biri tarafından ağdaki herhangi başka birine para göndermek kullanılabilir. Gönderilecek yeterli para bulunmaması durumunda, require çağrısı başarısız olur ve kullanıcıya uygun bir hata mesajı gönderilir.

Not

Bu sözleşmeyi bir adrese kripto para göndermek için kullanırsanız, ait olduğu blockchain explorer sisteminde adrese ait bir işlem kaydı göremezsiniz, çünkü gönderdiğiniz miktar ve değişen bakiye değerleri yalnızca bu kripto parayı oluşturan akıllı sözleşmeye ait veri deposunda saklanır. Eventlerin kullanımıyla, yeni paranızın işlemlerini ve bakiyelerini izleyen bir “blokchain explorer” oluşturmak oldukça kolaydır, ancak bunu yaparken üretilen paranın sahiplerinin adreslerini değil, akıllı sözleşme adresini incelemeniz gerekmektedir.

Blockchain Temelleri

Blockchain programcılar için anlaşılması zor bir kavram değildir. Bunun nedeni, komplikasyonların çoğunun (blockchain madenciliği, hash, eliptik-eğri kriptografisi, bireyler arası ağlar vb. gibi) platformlar için belirli bir dizi özellik ve vaat sağlamak için var olmasıdır. Bu kavramları ve işlevlerini anlayıp kabul ettikten sonra, temel teknoloji hakkında endişelenmenize gerek yok. Düşünce olarak, Amazon’un AWS’sini kullanmak için dahili olarak nasıl çalıştığını bilmek zorunda mısınız? Elbette hayır.

İşlemler

Blockchain, global olarak paylaşılan, işlemsel bir veritabanıdır. Bu, herkesin sadece ağa katılarak veritabanındaki hareketlilikleri görebileceği anlamına gelir. Veritabanındaki bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, diğerleri tarafından kabul edilmesi gereken sözde bir işlem oluşturmanız gerekir. İşlem kelimesi, yapmak istediğiniz değişikliğin (aynı anda iki değeri değiştirmek istediğinizi varsayalım) ya hiç yapılmamasını ya da tamamen uygulanmasını ifade eder. Ayrıca, işleminiz veritabanına uygulanırken başka hiçbir işlem bunu değiştiremez.

Örnek olarak, tüm hesapların bakiyelerini bir kripto para biriminde listeleyen bir tablo düşünün. Bir hesaptan diğerine transfer talep edilirse, veritabanının işlemsel niteliği, tutarın bir hesaptan çıkarılması durumunda, her zaman diğer hesaba eklenmesini sağlar. Sebep ne olursa olsun, tutarı hedef hesaba eklemek mümkün değilse, kaynak hesaptaki miktar da değiştirilmez.

Ayrıca, bir işlem her zaman gönderen (yaratıcı) tarafından şifreli olarak imzalanır. Bu, veritabanındaki belirli değişikliklere erişimi korumayı kolaylaştırır. Kripto para birimi örneğinde, basit bir kontrol, yalnızca anahtarları hesaba katan bir kişinin hesaptan para aktarabilmesini sağlar.

Blok Kavramı

Üstesinden gelinmesi gereken en büyük engellerden biri (Bitcoin açısından) "çifte harcama saldırısı" olarak adlandırılan bir olaydır: Ağda bir cüzdanı boşaltmak isteyen eşzamanlı iki işlem varsa ne olur? İşlemlerden sadece biri geçerli olabilir, tipik olarak önce kabul edilmiş olanı. Sorun, “ilk” in eşler arası ağda nesnel bir terim olmamasıdır.

Özetle hiçbir kullanıcının, bu konuda endişelenmesine gerek yoktur. Anlaşmazlığın çözümü sırasında kullanıcı için global olarak kabul edilen bir işlem sırası seçilecektir. İşlemler, “blok” olarak adlandırılan birbirine bağlı olaylara ayrılacak ve daha sonra tüm katılımcı düğümler ile paylaşılarak ve eşit şekilde dağıtılacaktır. İki işlem birbiriyle çelişirse, ikinci olan reddedilerek ve bloğun bir parçası olmayacaktır.

Bu bloklar zaman içinde lineer bir sekans oluşturur ve “blockchain” kelimesi işte buradan türemiştir. Zincire oldukça düzenli aralıklarla bloklar eklenir - Ethereum için bu kabaca her 17 saniyede yeni blok eklenir.

“Sipariş seçim mekanizması” nın (“madencilik” olarak da adlandırılan) bir parçası olarak, bloklar zaman zaman geri döndürülebilir, ancak yalnızca zincirin “ucunda” olanlar bu şekilde bir işlem için elverişlidirler. Belirli bir bloğun üstüne ne kadar fazla blok eklenirse, bu bloğun geri döndürülme olasılığı o kadar düşük olur. Bu nedenle, işlemleriniz geri çevrilir ve hatta blok zincirinden kaldırılır, ancak ne kadar uzun süre beklerseniz, işleminizin geri çevrilme ihtimali de o kadar az olacaktır.

Not

İşlemlerin gelecekte hangi blokta belireceği bilinemez ve garanti edilemez, çünkü bir işlemin ağa aktarıldığında blokta belirme süresi, paylaşılma zamanına değil, işlemin hangi blokta yer alacağını belirleyen madencilere bağlıdır.

Sözleşmenizin gelecekteki aramalarını çağrılmalarını istiyorsanız, çalar saati veya benzer bir sisteme sahip Oracle servisini kullanabilirsiniz.

The Ethereum Sanal Makinesi

Genel Bakış

Ethereum Sanal Makinesi veya EVM(Ethereum Virtual Machine), Ethereum'da akıllı sözleşmeler için kullanılan çalışma ortamıdır. Bu alan yalnızca korunaklı değil, aynı zamanda tamamen yalıtılmıştır. Yani EVM içinde çalışan bir kodun ağa, herhangi bir dosya sistemine veya diğer dış işlemlere erişimi yoktur. Burada, akıllı sözleşmelerin diğer akıllı sözleşmelere bile sınırlı erişimi vardır.

Hesaplar

Ethereum'da aynı adres alanını paylaşan iki tür hesap vardır: Public(erişime açık) anahtar çiftleri(yani insanlar) tarafından kontrol edilen dış hesaplar ve hesapla birlikte saklanan kod tarafından kontrol edilen sözleşme hesapları.

Bir dış hesabın adresi, genel anahtarlar tarafından belirlenirken, bir sözleşmenin adresi sözleşmenin yapıldığı sırada belirlenir (yaratıcının adresinden ve bu adresten gönderilen işlemlerin adından türetilir, ki bunlara “nonce” da denir).

Hesabın kod saklayıp saklamadığına bakılmaksızın, iki tür EVM tarafından eşit olarak ele alınır.

Her hesap kalıcı nitelikte 256 bit alana sahip anahtar-değer eşlemesine sahiptir. Dahası, her hesabın Ether değerinde bir bakiyesi vardır ve bu bakiye değeri işlemler sonucunda yine Ether cinsinde değişime uğrar.

İşlemler

İşlem, bir hesaptan diğerine (aynı veya boş olabilir, aşağıya bakınız) gönderilen bir mesajdır. İkili veri (“faydalı yük” olarak adlandırılır) ve Eter içerebilir.

Hedef hesap kod içeriyorsa, bu kod çalıştırılır ve sonucunda elde erilen veri yükü girdi olarak kabul edilir.

Hedef hesap belirtilmemişse (işlemin bir alıcısı yoksa veya alıcı null olarak ayarlanmışsa), işlem yeni bir sözleşme oluşturmak amacını taşıyor demektir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu sözleşmenin adresi sıfır adres değil, göndericiden ve gönderilen işlem sayısından (“null”) türetilmiş bir adrestir. Böyle bir sözleşme yaratma işleminin yükü EVM bytecode olarak alınır ve çalıştırılır. Bu uygulamanın çıktı verileri, sözleşmenin kodu olarak kalıcı nitelikte depolanır. Yani denilebilir ki, bir sözleşme oluşturmak için sözleşmenin asıl kodunu göndermemeniz, aslında bu kod yürütüldüğünde ortaya çıkan verinin gönderilmesi anlamına gelir.

Uyarı

Bir sözleşme oluşturulurken içerdiği kodlar henüz aktif olmaz. Bu sebeple, geliştirici sözleşmeyi bitirene kadar sözleşme geri çağırılmamalıdır.

Gaz

Gerçekleştirilmek istenen her bir işlem, işlemi gerçekleştirmek için gereken iş miktarını sınırlandırmak ve aynı zamanda bu işlem için gereken ödemeyi almak amacıyla belirli miktar gaz ile ücretlendirilir. EVM işlemi gerçekleştirirken, gaz belirli kurallara göre kademeli olarak değişkenlik gösterir.

Gaz ücreti, işlemin yaratıcısı tarafından yani gönderen hesabından gaz_ücreti * gaz miktarında ödemek zorunda olduğu bir değerdir. Uygulamadan sonra bir miktar gaz kalırsa, kalan gaz miktarına tekabül eden ether aynı şekilde gönderen hesabına iade edilir.

Depolama, Bellek & Yığın

Ethereum Sanal Makinesi (EVM), aşağıdaki paragraflarda açıklanacağı üzere verileri depolama, bellek ve yığın isimli üç farklı alanda muhafaza eder.

Her hesap, fonksiyon çağrıları ve işlemler arasında kalıcı olan, depolama adı verilen bir veri alanına sahiptir. Depolama, 256-bit kelimeleri 256-bit kelimelere eşleyen anahtar-değer ikilisini barındırır. Depolamayı bir sözleşme içinde belirtmek mümkün değildir. Depolamayı okumak pahalı bir işlemken değiştirmek çok daha büyük maliyetlere sebep olabilir. Bir sözleşme, kendisinden başka hiçbir depolamayı okuyamaz veya müdahale edemez.

İkinci veri alanı ise, bir sözleşmenin aldığı her yeni işlem çağrısı sırasında yeniden elde ettiği bellek veya hafıza adını verdiğimiz alandır. Bellek doğrusaldır ve bayt düzeyinde adreslenebilir, ancak yazmalar 8 bit veya 256 bit genişliğinde olabilirken, okumalar 256 bit genişliğiyle sınırlıdır. Önceden dokunulmamış bir bellek alanına erişirken(okurken veya yazarken) bu alan(256-bit) yazıldığı alanın(8 bit) ötesine genişletilebilir. Bu genişleme sırasında ortaya çıkabilecek ekstra gaz maliyeti gönderici tarafından ödenmelidir. Bellek, büyüdükçe daha maliyet de artacaktır(Söz konusu artış miktarın karesi şeklinde olacaktır).

EVM bir kayıt makinesinden çok bir yığın makinesidir, bu nedenle tüm hesaplamalar yığın adı verilen bir veri alanında gerçekleştirilir. Bu alan maksimum 1024 element kapasitesine sahiptir ve 256 bit büyüklüğünde veriler içermektedir. Yığına erişim, aşağıdaki şekilde üst uç ile sınırlıdır: En üstteki 16 öğeden birini yığının üstüne kopyalamak veya en üstteki öğeyi altındaki 16 öğeden biriyle değiştirmek mümkündür. Diğer tüm işlemler yığından en üstteki iki (veya bir veya daha fazla) elemanı alır ve sonucu yığının üzerine iter. Elbette, yığının daha derine erişmesi için yığın elemanlarının depoya veya belleğe taşınması mümkündür, fakat yığının üst kısmı çıkarılmadan daha derine erişilmesi mümkün değildir.

Yönerge Seti

EVM'nin yönerge seti, fikir birliği sorunlarına neden olabilecek yanlış veya tutarsız uygulamalardan kaçınmak için minimum düzeyde tutulmaktadır. Tüm talimatlar temel veri tipinde, 256 bit kelimelerde veya hafıza dilimlerinde (veya diğer byte dizilerinde) çalışır. Her zamanki aritmetik, bit, mantıksal ve karşılaştırma işlemleri mevcuttur. Koşullu ve koşulsuz atlamalar mümkündür. Ayrıca, sözleşmeler, geçerli bloğun numarası ve zaman damgası gibi ilgili özelliklerine de erişme hakkına sahiptir.

Tam bir liste için lütfen satır içi komutlarının derleme belgesi olan işlem kodu listesine göz atınız.

Mesaj Çağrıları

Sözleşmeler, diğer sözleşmeleri çağırabilir ya da sözleşmesiz hesaplara mesaj çağrısı ile Ether gönderebilir. Mesaj çağrıları, kaynak, hedef, veri taşıma yükü, Ether, gaz ve iade verilerine sahip olmaları nedeniyle işlemlere benzerler. Bu mantıkla bakıldığında, her işlem sırayla daha fazla çağrı yaratabilen üst düzey bir mesaj çağrısı kümesinden oluşur.

Bir sözleşme, kalan gazın ne kadarının iç mesaj çağrısı ile gönderilmesi gerektiğine ve ne kadarının gönderim sırasında kullanılacağına karar verebilir. İç çağrıda gaz dışı bir istisna olursa(veya herhangi başka bir istisna), bu, yığına eklenen bir hata değeriyle bildirilir. Bu durumda, yalnızca çağrı ile birlikte gönderilen gaz tüketilir. Solidity dilinde, bu gibi istisnaların oluşması varsayılan olarak manuel başka zincirleme istisnalar da yaratmaya meyilli olduğundan totalde yığınını “kabarcıklandıran” durum olarak nitelendirilir.

Çağrılar, 1024 bitlik alanla ile sınırlıdır; bu, daha karmaşık işlemler için tekrarlamalı çağrılar yerine döngüler tercih edileceği anlamına gelir. Ayrıca, bir mesaj çağrısında gazın sadece 63 / 64'ü iletilebilir; bu, pratikte 1000 bit'ten daha az bir alan sınırlamasına neden olur.

Delegatecall / Çağrı Kodu & Kütüphaneler

Bir mesaj çağrısı ile temelde aynı anlama gelen delegatecall, hedef adresteki kodun arama sözleşmesi bağlamında yürütülmesi ve msg.sender ve msg.value değerlerinin değiştirilememesi gibi özellikleri ile mesaj çağrısının özel bir çeşidi olarak kabul edilir. Bu, bir sözleşmenin çalışması sırasında farklı bir adresden dinamik olarak kod yükleyebileceği anlamına gelir. Depolama, geçerli adres ve bakiye hala aranan sözleşmeye atıfta bulunurken, yalnızca kod aranan adresten temin edilir.

İşte, “kütüphane kullanımı” özelliğinin Solidity dilinde uygulanabilir olmasını mümkün kılan budur. Solidity dilinde kütüphanelerin kullanılması komplex data yapısı ile başa çıkmak ve başka projelerde yeniden kullanılabilmek gibi büyük kolaylıklar sağlar.

Kayıtlar

Verileri tümüyle blok seviyesine kadar haritalayan özel indeksli bir veri yapısında depolamak mümkündür. Kayıt adı verilen bu özellik, kodda değinmiş olduğmuz olayları(events) uygulayabilmek için Solidity tarafından kullanılır. Sözleşmeler, oluşturulduktan sonra kayıt verilerine erişilemez, ancak zincirin dışından etkin bir şekilde erişilebilir. Kayıt verilerinin bir kısmı bloom filtrelerinde saklandığından, bu verileri etkin ve kriptografik olarak güvenli bir şekilde aramak mümkündür, böylece tüm zinciri indirmek zorunda kalmayan ağ elemanları ("hafif istemciler" olarak da bilinirler) bu kayıtlara erişim sağlayabilirler.

Çağrı Oluşturmak

Sözleşmeler, özel bir opcode kullanarak başka sözleşmeler bile oluşturabilir (bunu, hedef adresi boş bırakarak yaparlar). Bu arama çağrıları ve normal mesaj çağrıları arasındaki tek fark, açığa çıkan veri yükünün yürütülmesi ve sonucun kod olarak saklanarak arayan tarafın(yaratıcının) yığındaki yeni sözleşmenin adresini almasıdır.

Devre Dışı Bırakma & Kendini İmha

Bir zincirden kodu kaldırmanın tek yolu, söz konusu adresteki bir sözleşmenin selfdestruct özelliğini aktif hale getirmesidir. Bu adreste kalan Eter belirlenmiş bir önceden belirtilen bir hedefe gönderilir ve ardından depolama ve kod durumdan çıkarılır. Sözleşmeyi teoride çıkarmak iyi bir fikir gibi görünse bile, birileri kaldırılmış sözleşmelere Ether gönderirse, Ether sonsuza dek kaybedilme tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Not

Bir sözleşmenin kodu, selfdestruct çağrısı içermese bile, bu işlemi delegatecall veya callcode kullanarak yapabilir.

Sözleşmelerinizi devre dışı bırakmak istiyorsanız, bunun yerine tüm fonksiyonların geri alınmasına neden olan bazı iç durumları değiştirerek bunları devre dışı bırakmalısınız. Bu, Ether'i derhal iade ettiğinden sözleşmeyi kullanmayı imkansız kılar.

Uyarı

Bir sözleşme selfdestruct ile kaldırılsa bile, hala blockchain tarihinin bir parçasıdır ve muhtemelen çoğu Ethereum düğümü tarafından korunmaktadır. Bu nedenle, selfdestruct özelliğini kullanmak, sabit diskten veri silmekle aynı şey değildir.

Solidity Düzenleyicisini Yükleme

Sürüm

Solidity versiyonları semantic versiyonlamayı takip eder ve yayınların yanı sıra, gecelik geliştirme yapılarını(Nightly Builds olarak da bilinir) da barındırır. Her yapılan çalışmanın garantisi yoktur ve bu çalışmalar en iyi çabalara rağmen belgelenmemiş ve / veya kırılmış değişiklikler içerebilir. Biz yine de en son sürümü kullanmanızı öneririz. Aşağıda belirtilen paket yükleyicileri de en son sürümü kullanacaktır.

Remix

Remix'i Solidity dilinde küçük sözleşmeler hazırlamanız ve hızlıca öğrenmeniz için öneririz.

Çevrimiçi olarak Remix’e erişebilir ve hiçbir şey yüklemeden kullanmaya başlayabilirsiniz. İnternete bağlanmadan kullanmak istiyorsanız, https://github.com/ethereum/remix-live/tree/gh-pages adresine gidebilir ve .zip dosyasını o sayfada açıklandığı şekilde indirebilirsiniz.

Bu sayfadaki diğer seçenekler, Solidity derleyicisini komut satırı ile bilgisayarınıza indirmeniz konusunda detaylara yer vermektedir. Daha büyük bir sözleşme üzerinde çalışıyorsanız veya daha fazla derleme seçeneği istiyorsanız, bu komutlardan birini seçmenizi öneriyoruz.

Npm / Node.js

Bir Solidity derleyicisi olan solcjs'i kurmak için uygun ve taşınabilir bir yöntem olarak npm'yi kullanabilirsiniz. Solcjs programı, daha aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan diğer derleyicilere kıyasla daha az özelliğe sahiptir. Komut Satırını kullanma belgelerinde, Solc'u tam özellikli şekilde kullandığınızı varsayılmaktadır. Solcjs kullanımı kendi deposunda belgelenmiştir.

Not: Solc-js projesi, her ikisi de aynı derleyici kaynak kodunu kullandığı anlamına gelen Emscripten kullanılarak C ++ solc'tan türetilmiştir. Solc-js doğrudan JavaScript projelerinde kullanılabilir (Remix gibi). Lütfen talimatlar için solc-js deposuna bakınız.

npm install -g solc

Uyarı

Çalıştırılabilir komut satırı solc js olarak adlandırılır. Stokların komut satırı seçenekleri solc ile uyumlu değildir ve solc'un davranışını bekleyen araçlar (geth gibi) solcjs ile çalışmayacaktır.

Docker

Düzenleyici için güncel Docker Builder temin ediyoruz. Stable depo, sürümlerin hepsini serbest barındırıken, Nightly depo geliştirme dalında en son gelişmelerin sürekli paylaşılıp güncellenmesi sebebiyle daha dinamik bir yapıdadır.

docker run ethereum/solc:stable --version

İkili Paketler

İkili Solidity paketleri, bu adreste mevcuttur.

Ayrıca Ubuntu için PPA'larımız var, aşağıdaki komutları kullanarak en yeni kararlı sürümü edinebilirsiniz:

sudo add-apt-repository ppa:ethereum/ethereum
sudo apt-get update
sudo apt-get install solc

Nightly versiyonu aşağıdaki komutlar kullanılarak indirilebilir:

sudo add-apt-repository ppa:ethereum/ethereum
sudo add-apt-repository ppa:ethereum/ethereum-dev
sudo apt-get update
sudo apt-get install solc

Bunlara ek olarak, desteklenen tüm Linux dağıtımlarına yüklenebilen bir ek paket yayınlıyoruz. Solc'un en son kararlı sürümünü yüklemek için:

sudo snap install solc

En son değişikliklerle Solidity'nin en son geliştirme sürümünü test etmeye yardımcı olmak istiyorsanız, lütfen aşağıdakileri kullanın:

sudo snap install solc --edge

Arch Linux ayrıca en son geliştirme sürümüyle sınırlı olsa da aşağıdaki paketlere sahiptir:

pacman -S solidity

Solidity derleyicisini, kaynak kodlu bir sürüm olarak Homebrew aracılığıyla da indirebilirsiniz. Önceden oluşturulmuş dosyalar şu anda desteklenmiyor olabilir.

brew update
brew upgrade
brew tap ethereum/ethereum
brew install solidity

Belirli bir Solidity versiyonuna ihtiyacınız varsa, doğrudan Github'dan bir Homebrew formülü kurabilirsiniz.

Bunun için solidity.rb commits on Github adresini incelemeniz gerekiyor.

Belirli bir solidity.rb ham dosya bağlantısına sahip oluncaya kadar geçmiş bağlantılarını takip edin.

Brew kullanarak kurun:

brew unlink solidity
# Install 0.4.8
brew install https://raw.githubusercontent.com/ethereum/homebrew-ethereum/77cce03da9f289e5a3ffe579840d3c5dc0a62717/solidity.rb

Gentoo Linux ayrıca emerge kullanılarak kurulabilen bir Soldiity paketi sunuyor:

emerge dev-lang/solidity

Kaynağından Kurulum

Linux - Önkoşullar

Linux'un Solidity sürümleri için aşağıdaki ön koşul dosyalarını kurmanız gerekir:

======================

MacOS - Önkoşullar

MacOS için, en son Xcode sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Bu, Clang C ++ derleyicisini, Xcode IDE'yi ve OS X'te C ++ uygulamaları oluşturmak için gerekli olan diğer Apple geliştirme araçlarını içerir. İlk kez Xcode yüklüyorsanız veya yeni bir sürüm yüklediyseniz önce lisansı onaylamanız gerekir. Komut satırına şu komutu girmelisiniz:

sudo xcodebuild -license accept

OS X sürümlerimiz, harici ön koşul dosyalarını kurmak için Homebrew paket yöneticisini kurmanızı gerektirir. İşte yine sıfırdan başlamak istiyorsanız, Homebrew'ü buradan kaldırabilirsiniz.

Windows - Önkoşullar

Windows'un Solidity sürümleri için aşağıdaki ön koşul dosyalarını kurmanız gerekir:

================

Zaten bir IDE'niz varsa ve yalnızca derleyici ve kitaplıklara ihtiyacınız varsa, Visual Studio 2017 Yapı Araçları'nı yükleyebilirsiniz.

Visual Studio 2017 hem IDE hem de gerekli derleyici ve kütüphaneler sunar. Bu yüzden bir IDE'niz yoksa ve sağlamlığı geliştirmeyi tercih ediyorsanız, Visual Studio 2017, her şeyi kolayca kurmanız için bir seçenek olabilir.

Visual Studio 2017 Yapı Araçları veya Visual Studio 2017'de yüklenmesi gereken bileşenlerin listesi:

 • Visual Studio C++ core features
 • VC++ 2017 v141 toolset (x86,x64)
 • Windows Universal CRT SDK
 • Windows 8.1 SDK
 • C++/CLI support

Depoyu Klonlama

Kaynak kodu klonlamak için aşağıdaki komutu uygulayın:

git clone --recursive https://github.com/ethereum/solidity.git
cd solidity

Eğer Solidity dilini geliştirmeye yardım etmek istiyorsanız, Solidity üzerinde çatallama yapmalı ve kişisel çatalınızı ikinci bir remote olarak eklemelisiniz:

git remote add personal git@github.com:[username]/solidity.git

Dış Bağımlılıklar

Gerekli tüm dış bağımlılıkları macOS, Windows ve sayısız Linux dağıtımına yükleyen bir yardımcı programımıza erişmek için:

./scripts/install_deps.sh

Veya Windows için:

scripts\install_deps.bat

Komut Satırı Oluşturma

Buraya geçmeden önce bir önceki başlıkta açıklanan (bknz. Dış Bağımlılıklar) ön koşulların kurulmuş olduğundan emin olun.

Solidity projeleri yapıyı sağlamlaştırmak için CMake'i kullanır. Tekrarlanan yapıları hızlandırmak için Ccache yüklemek isteyebilirsiniz. CMake, Ccache'i otomatik olarak yükleyecektir. Solidity dilinde kodlama yapmak Linux, macOS ve diğer işletim sistemleri için ile oldukça benzer yapıdadır:

mkdir build
cd build
cmake .. && make

Daha da kolay olsun derseniz:

./scripts/build.sh

Windows İçin;

mkdir build
cd build
cmake -G "Visual Studio 15 2017 Win64" ..

Bu ikinci komut dizisi, o derleme dizininde solidity.sln oluşturulmasına neden olur. Bu dosyaya çift tıklamak, Visual Studio'nun açılmasına yol açacaktır. Release yapılandırma sistemini kullanmanızı öneririz, ancak diğerleri de sorunsuz çalışacaktır.

cmake --build . --config Release

CMake Seçenekleri

Hangi CMake seçeneklerinin mevcut olduğunu merak ediyorsanız basitçe cmake .. -LH komutunu çalıştırabilirsiniz.

SMT Çözücüleri

Solidity programları, SMT çözücülerine dirençli geliştirilebilir hatta eğer sistemde bulunurlarsa bunu varsayılan olarak yaparlar. Yine de her çözücü Cmake ile devre dışı bırakılabilir yapıdadır.

Not: Bazı durumlarda, derleme hataları için olası bir geçici çözüm de kullanılabilir.

Yapılması gereken, oluşturma klasörü içinde, varsayılan olarak aktif olan çözücüleri devre dışı bırakmaktır:

# Sadece Z3 SMT çözücüsünü devre dışı bırakır.
cmake .. -DUSE_Z3=OFF

# Sadece CVC4 SMT çözücüsünü devre dışı bırakır.
cmake .. -DUSE_CVC4=OFF

# Z3 & CVC4 çözücülerini devre dışı bırakır
cmake .. -DUSE_CVC4=OFF -DUSE_Z3=OFF

Sürüm Dizgisi Detayları

Solidity sürüm dizgisi dört bölümden oluşur:

 • Sürüm numarası
 • Sürüm öncesi etiketi (genellikle develop.YYYY.MM.DD veya night..YYYY.MM.DD olarak ayarlanır)
 • İşlem biçiminde commit.GITHASH
 • Platform ve derleyici ile ilgili ayrıntıları içeren, rasgele sayıda öğeye sahip platform

Yerel değişiklikler varsa, işleme .mod ile eklenir.

Tüm değişiklikler, Semver'in gerektirdiği şekilde, Solidity yayınlanma öncesi sürümün Semver yayınlanma öncesi sürümüne eşit olduğu ve Solidity'de bir işlem yapıldığında Semver'deki meta verilerinin de değiştiği bir şekilde gerçekleşir.

Bir yayın örneği: 0.4.8 + commit.60cc1668.Emscripten.clang.

Bir yayın öncesi örneği: 0.4.9-nightly.2017.1.17+commit.6ecb4aa3.Emscripten.clang.

Sürüm Oluşturma Hakkında Önemli Bilgiler

Bir versiyon değişikliği yapıldığında, sadece yama seviyesi değişikliklerinin yapıldığını varsaydığımız için yama sürümü seviyesi teste tabi tutulur. Değişiklikler ana branş ile birleştirildiğinde, sürüm semver ve değişimin ciddiyetine göre test edilmelidir. Son olarak, yeni sürüm her zaman gecelik derleme değişiklikleri gözetilerek yayınlanır, ancak diğerlerinden farklı olarak bu sürümlerde prerelease belirteci yoktur.

Örnek:

 • 0.4.0 sürümü çıktı.
 • Gecelik derleme(nightly build) sonucu 0.4.1 versiyonu çıktı.
 • İşleyişi bozmayan değişiklikler tanıtıldı - sürümde değişiklik yok.
 • Büyük bir değişikliği duyuruldu - sürüm 0.5.0'a yükseltilmeye hazırlanıyor.
 • 0.5.0 sürüm çıktı.

Bu durum pragma sürüm sistemi ile iyi çalışmaktadır.

Solidity Örnekleri

Oylama

Aşağıdaki sözleşme oldukça karmaşık olmakla birlikte, Solidity'e ait birçok özelliği de inceleme fırsatı vermektedir. Aşağıdaki, bir oylama sözleşmesidir. Elektronik oylamada karşılaşılan temel problemler; doğru kişilere nasıl oy hakkı verileceği ve manipülasyonun nasıl önleneceğidir. Aşağıdaki sözleşme ile bu sorunların tümünü çözmeyeceğiz, ancak en azından temsil edilen oylamanın nasıl yapılabileceğini göstereceğiz, böylece oy sayımı eş zamanlı, otomatik ve tamamen şeffaf olabilecek.

Fikir, kullanılan her oy başına bir sözleşme oluşturmak ve her sözleşme için kısa bir isim oluşturmaktır. Daha sonra başkan olarak görev yapan sözleşmenin yaratıcısı her bir adrese ayrı ayrı oy kullanma hakkı tanıyacaktır.

Adreslerin arkasındaki kişiler oylama sırasında kendilerini oylayabilir veya oylarını güvendikleri bir kişiye devredebilirler.

Oylama süresinin sonunda, winningProposal() fonksiyonu ile en yüksek oyu alan belirlenecek ve bu kişi oylamayı kazanacaktır.

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0;

/// @title Voting with delegation.
contract Ballot {
  // This declares a new complex type which will
  // be used for variables later.
  // It will represent a single voter.
  struct Voter {
    uint weight; // weight is accumulated by delegation
    bool voted; // if true, that person already voted
    address delegate; // person delegated to
    uint vote;  // index of the voted proposal
  }

  // This is a type for a single proposal.
  struct Proposal {
    bytes32 name;  // short name (up to 32 bytes)
    uint voteCount; // number of accumulated votes
  }

  address public chairperson;

  // This declares a state variable that
  // stores a `Voter` struct for each possible address.
  mapping(address => Voter) public voters;

  // A dynamically-sized array of `Proposal` structs.
  Proposal[] public proposals;

  /// Create a new ballot to choose one of `proposalNames`.
  constructor(bytes32[] memory proposalNames) public {
    chairperson = msg.sender;
    voters[chairperson].weight = 1;

    // For each of the provided proposal names,
    // create a new proposal object and add it
    // to the end of the array.
    for (uint i = 0; i < proposalNames.length; i++) {
      // `Proposal({...})` creates a temporary
      // Proposal object and `proposals.push(...)`
      // appends it to the end of `proposals`.
      proposals.push(Proposal({
        name: proposalNames[i],
        voteCount: 0
      }));
    }
  }

  // Give `voter` the right to vote on this ballot.
  // May only be called by `chairperson`.
  function giveRightToVote(address voter) public {
    // If the first argument of `require` evaluates
    // to `false`, execution terminates and all
    // changes to the state and to Ether balances
    // are reverted.
    // This used to consume all gas in old EVM versions, but
    // not anymore.
    // It is often a good idea to use `require` to check if
    // functions are called correctly.
    // As a second argument, you can also provide an
    // explanation about what went wrong.
    require(
      msg.sender == chairperson,
      "Only chairperson can give right to vote."
    );
    require(
      !voters[voter].voted,
      "The voter already voted."
    );
    require(voters[voter].weight == 0);
    voters[voter].weight = 1;
  }

  /// Delegate your vote to the voter `to`.
  function delegate(address to) public {
    // assigns reference
    Voter storage sender = voters[msg.sender];
    require(!sender.voted, "You already voted.");

    require(to != msg.sender, "Self-delegation is disallowed.");

    // Forward the delegation as long as
    // `to` also delegated.
    // In general, such loops are very dangerous,
    // because if they run too long, they might
    // need more gas than is available in a block.
    // In this case, the delegation will not be executed,
    // but in other situations, such loops might
    // cause a contract to get "stuck" completely.
    while (voters[to].delegate != address(0)) {
      to = voters[to].delegate;

      // We found a loop in the delegation, not allowed.
      require(to != msg.sender, "Found loop in delegation.");
    }

    // Since `sender` is a reference, this
    // modifies `voters[msg.sender].voted`
    sender.voted = true;
    sender.delegate = to;
    Voter storage delegate_ = voters[to];
    if (delegate_.voted) {
      // If the delegate already voted,
      // directly add to the number of votes
      proposals[delegate_.vote].voteCount += sender.weight;
    } else {
      // If the delegate did not vote yet,
      // add to her weight.
      delegate_.weight += sender.weight;
    }
  }

  /// Give your vote (including votes delegated to you)
  /// to proposal `proposals[proposal].name`.
  function vote(uint proposal) public {
    Voter storage sender = voters[msg.sender];
    require(sender.weight != 0, "Has no right to vote");
    require(!sender.voted, "Already voted.");
    sender.voted = true;
    sender.vote = proposal;

    // If `proposal` is out of the range of the array,
    // this will throw automatically and revert all
    // changes.
    proposals[proposal].voteCount += sender.weight;
  }

  /// @dev Computes the winning proposal taking all
  /// previous votes into account.
  function winningProposal() public view
      returns (uint winningProposal_)
  {
    uint winningVoteCount = 0;
    for (uint p = 0; p < proposals.length; p++) {
      if (proposals[p].voteCount > winningVoteCount) {
        winningVoteCount = proposals[p].voteCount;
        winningProposal_ = p;
      }
    }
  }

  // Calls winningProposal() function to get the index
  // of the winner contained in the proposals array and then
  // returns the name of the winner
  function winnerName() public view
      returns (bytes32 winnerName_)
  {
    winnerName_ = proposals[winningProposal()].name;
  }
}

Muhtemel İyileştirmeler

Şu anda, tüm katılımcılara oy kullanma hakkı atamak için birçok işleme ihtiyaç var. Daha iyi bir yol düşünebilir misiniz?

Gizli Açık Arttırma

Bu bölümde, Ethereum'da tamamen gizli bir açık artırma sözleşmesi oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu göstereceğiz. Herkesin verilen teklifleri görebileceği gizli olmayan bir açık artırmayla başlayacağız ve daha sonra bu sözleşmeyi teklif süresi sona erene kadar gerçek teklifi görmenin mümkün olmadığı gizli bir açık artırmaya çevireceğiz.

Gizli Olmayan Bir Açık Arttırma

Aşağıdaki basit ve gizli olmayan açık artırma sözleşmesinin genel fikri, herkesin ihale sürecinde açık olarak teklif verebilmesidir. Teklifi verenler, tekliflerine vadettikleri para/Ether ile bağlanırlar. En yüksek teklifin bir başkasının teklifi ile aşılması durumunda, eski en yüksek teklif bozulmuş olur. İhale süresinin bitmesinin ardından, geçerli teklifi veren ve satıcı manuel olarak sözleşmeyi onaylayarak ürün veya servis alışverişini tamamlarlar - sözleşmeler bu süreç olmadan aktif hale gelemezler.

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0;

contract SimpleAuction {
  // Parameters of the auction. Times are either
  // absolute unix timestamps (seconds since 1970-01-01)
  // or time periods in seconds.
  address payable public beneficiary;
  uint public auctionEndTime;

  // Current state of the auction.
  address public highestBidder;
  uint public highestBid;

  // Allowed withdrawals of previous bids
  mapping(address => uint) pendingReturns;

  // Set to true at the end, disallows any change.
  // By default initialized to `false`.
  bool ended;

  // Events that will be emitted on changes.
  event HighestBidIncreased(address bidder, uint amount);
  event AuctionEnded(address winner, uint amount);

  // The following is a so-called natspec comment,
  // recognizable by the three slashes.
  // It will be shown when the user is asked to
  // confirm a transaction.

  /// Create a simple auction with `_biddingTime`
  /// seconds bidding time on behalf of the
  /// beneficiary address `_beneficiary`.
  constructor(
    uint _biddingTime,
    address payable _beneficiary
  ) public {
    beneficiary = _beneficiary;
    auctionEndTime = now + _biddingTime;
  }

  /// Bid on the auction with the value sent
  /// together with this transaction.
  /// The value will only be refunded if the
  /// auction is not won.
  function bid() public payable {
    // No arguments are necessary, all
    // information is already part of
    // the transaction. The keyword payable
    // is required for the function to
    // be able to receive Ether.

    // Revert the call if the bidding
    // period is over.
    require(
      now <= auctionEndTime,
      "Auction already ended."
    );

    // If the bid is not higher, send the
    // money back.
    require(
      msg.value > highestBid,
      "There already is a higher bid."
    );

    if (highestBid != 0) {
      // Sending back the money by simply using
      // highestBidder.send(highestBid) is a security risk
      // because it could execute an untrusted contract.
      // It is always safer to let the recipients
      // withdraw their money themselves.
      pendingReturns[highestBidder] += highestBid;
    }
    highestBidder = msg.sender;
    highestBid = msg.value;
    emit HighestBidIncreased(msg.sender, msg.value);
  }

  /// Withdraw a bid that was overbid.
  function withdraw() public returns (bool) {
    uint amount = pendingReturns[msg.sender];
    if (amount > 0) {
      // It is important to set this to zero because the recipient
      // can call this function again as part of the receiving call
      // before `send` returns.
      pendingReturns[msg.sender] = 0;

      if (!msg.sender.send(amount)) {
        // No need to call throw here, just reset the amount owing
        pendingReturns[msg.sender] = amount;
        return false;
      }
    }
    return true;
  }

  /// End the auction and send the highest bid
  /// to the beneficiary.
  function auctionEnd() public {
    // It is a good guideline to structure functions that interact
    // with other contracts (i.e. they call functions or send Ether)
    // into three phases:
    // 1. checking conditions
    // 2. performing actions (potentially changing conditions)
    // 3. interacting with other contracts
    // If these phases are mixed up, the other contract could call
    // back into the current contract and modify the state or cause
    // effects (ether payout) to be performed multiple times.
    // If functions called internally include interaction with external
    // contracts, they also have to be considered interaction with
    // external contracts.

    // 1. Conditions
    require(now >= auctionEndTime, "Auction not yet ended.");
    require(!ended, "auctionEnd has already been called.");

    // 2. Effects
    ended = true;
    emit AuctionEnded(highestBidder, highestBid);

    // 3. Interaction
    beneficiary.transfer(highestBid);
  }
}

Gizli Açık Arttırma

Aşağıdaki gibi bir gizli açık arttırma sözleşmesi elde etmek için bir önceki açık artırma sözleşmesine eklemeler yapalım. Gizli bir açık artırmanın avantajı, ihale süresinin sonuna doğru zaman baskısı olmamasıdır. Blockchain gibi şeffaf bir işlem platformunda gizli bir açık artırma oluşturmak, çelişkili bir durum gibi görünebilir; ancak kriptografi bu durumda yardımımıza yetişiyor.

İhale süreci boyunca, teklif veren kişi teklifini gerçekten göndermez, teklif şifrelenmiş(hashed) şekilde gönderilir. Yeterince uzun iki teklifin şifrelenince aynı değere tekabül etmesi pratik olarak imkansıza yakın kabul edildiğinden, teklif sahipleri için sakıncalı bir durum yoktur. İhale süresinin bitmesinin ardından, teklif verenlerin tekliflerini açıklamaları istenir: Şifrelenmemiş olarak gönderdikleri tekliflerin, burada açıkladıkları değerler ile aynı olup olmadığını kontrol eden bir sözleşme yardımı ile en yüksek teklifi veren ihaleyi kazanmış olur.

Karşılaşılabilecek bir sorun, gizli açık arttırmada teklif veren için teklifin aynı anda bağlayıcı ve gizli hale nasıl getirileceğidir: Teklif verenin, açık artırmayı kazandıktan sonra para göndermemesini önlemenin tek yolu, bu parayı teklifini yaptığı sırada ondan temin etmektir. Para transferleri Ethereum'da gizlenemediğinden, herkes gönderilen değeri görebilir.

Aşağıdaki sözleşme, bu sorunu en yüksek tekliften daha büyük olan herhangi bir değeri kabul ederek çözmektedir. Tabii ki bu sadece tekliflerin ifşası aşamasında kontrol edilebileceğinden, bazı tekliflerin kasıtlı olarak geçersiz şekilde gönderilmesine sebep olabilir. Bu sayede ihaleye katılanlar birkaç tane çok yüksek veya çok alçak geçersiz teklifle rekabeti kızıştırabilirler.

pragma solidity >0.4.23 <0.6.0;

contract BlindAuction {
  struct Bid {
    bytes32 blindedBid;
    uint deposit;
  }

  address payable public beneficiary;
  uint public biddingEnd;
  uint public revealEnd;
  bool public ended;

  mapping(address => Bid[]) public bids;

  address public highestBidder;
  uint public highestBid;

  // Allowed withdrawals of previous bids
  mapping(address => uint) pendingReturns;

  event AuctionEnded(address winner, uint highestBid);

  /// Modifiers are a convenient way to validate inputs to
  /// functions. `onlyBefore` is applied to `bid` below:
  /// The new function body is the modifier's body where
  /// `_` is replaced by the old function body.
  modifier onlyBefore(uint _time) { require(now < _time); _; }
  modifier onlyAfter(uint _time) { require(now > _time); _; }

  constructor(
    uint _biddingTime,
    uint _revealTime,
    address payable _beneficiary
  ) public {
    beneficiary = _beneficiary;
    biddingEnd = now + _biddingTime;
    revealEnd = biddingEnd + _revealTime;
  }

  /// Place a blinded bid with `_blindedBid` =
  /// keccak256(abi.encodePacked(value, fake, secret)).
  /// The sent ether is only refunded if the bid is correctly
  /// revealed in the revealing phase. The bid is valid if the
  /// ether sent together with the bid is at least "value" and
  /// "fake" is not true. Setting "fake" to true and sending
  /// not the exact amount are ways to hide the real bid but
  /// still make the required deposit. The same address can
  /// place multiple bids.
  function bid(bytes32 _blindedBid)
    public
    payable
    onlyBefore(biddingEnd)
  {
    bids[msg.sender].push(Bid({
      blindedBid: _blindedBid,
      deposit: msg.value
    }));
  }

  /// Reveal your blinded bids. You will get a refund for all
  /// correctly blinded invalid bids and for all bids except for
  /// the totally highest.
  function reveal(
    uint[] memory _values,
    bool[] memory _fake,
    bytes32[] memory _secret
  )
    public
    onlyAfter(biddingEnd)
    onlyBefore(revealEnd)
  {
    uint length = bids[msg.sender].length;
    require(_values.length == length);
    require(_fake.length == length);
    require(_secret.length == length);

    uint refund;
    for (uint i = 0; i < length; i++) {
      Bid storage bidToCheck = bids[msg.sender][i];
      (uint value, bool fake, bytes32 secret) =
          (_values[i], _fake[i], _secret[i]);
      if (bidToCheck.blindedBid != keccak256(abi.encodePacked(value, fake, secret))) {
        // Bid was not actually revealed.
        // Do not refund deposit.
        continue;
      }
      refund += bidToCheck.deposit;
      if (!fake && bidToCheck.deposit >= value) {
        if (placeBid(msg.sender, value))
          refund -= value;
      }
      // Make it impossible for the sender to re-claim
      // the same deposit.
      bidToCheck.blindedBid = bytes32(0);
    }
    msg.sender.transfer(refund);
  }

  // This is an "internal" function which means that it
  // can only be called from the contract itself (or from
  // derived contracts).
  function placeBid(address bidder, uint value) internal
      returns (bool success)
  {
    if (value <= highestBid) {
      return false;
    }
    if (highestBidder != address(0)) {
      // Refund the previously highest bidder.
      pendingReturns[highestBidder] += highestBid;
    }
    highestBid = value;
    highestBidder = bidder;
    return true;
  }

  /// Withdraw a bid that was overbid.
  function withdraw() public {
    uint amount = pendingReturns[msg.sender];
    if (amount > 0) {
      // It is important to set this to zero because the recipient
      // can call this function again as part of the receiving call
      // before `transfer` returns (see the remark above about
      // conditions -> effects -> interaction).
      pendingReturns[msg.sender] = 0;

      msg.sender.transfer(amount);
    }
  }

  /// End the auction and send the highest bid
  /// to the beneficiary.
  function auctionEnd()
    public
    onlyAfter(revealEnd)
  {
    require(!ended);
    emit AuctionEnded(highestBidder, highestBid);
    ended = true;
    beneficiary.transfer(highestBid);
  }
}

Güvenli Uzaktan Satın Alım

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0;

contract Purchase {
  uint public value;
  address payable public seller;
  address payable public buyer;
  enum State { Created, Locked, Inactive }
  State public state;

  // Ensure that `msg.value` is an even number.
  // Division will truncate if it is an odd number.
  // Check via multiplication that it wasn't an odd number.
  constructor() public payable {
    seller = msg.sender;
    value = msg.value / 2;
    require((2 * value) == msg.value, "Value has to be even.");
  }

  modifier condition(bool _condition) {
    require(_condition);
    _;
  }

  modifier onlyBuyer() {
    require(
      msg.sender == buyer,
      "Only buyer can call this."
    );
    _;
  }

  modifier onlySeller() {
    require(
      msg.sender == seller,
      "Only seller can call this."
    );
    _;
  }

  modifier inState(State _state) {
    require(
      state == _state,
      "Invalid state."
    );
    _;
  }

  event Aborted();
  event PurchaseConfirmed();
  event ItemReceived();

  /// Abort the purchase and reclaim the ether.
  /// Can only be called by the seller before
  /// the contract is locked.
  function abort()
    public
    onlySeller
    inState(State.Created)
  {
    emit Aborted();
    state = State.Inactive;
    seller.transfer(address(this).balance);
  }

  /// Confirm the purchase as buyer.
  /// Transaction has to include `2 * value` ether.
  /// The ether will be locked until confirmReceived
  /// is called.
  function confirmPurchase()
    public
    inState(State.Created)
    condition(msg.value == (2 * value))
    payable
  {
    emit PurchaseConfirmed();
    buyer = msg.sender;
    state = State.Locked;
  }

  /// Confirm that you (the buyer) received the item.
  /// This will release the locked ether.
  function confirmReceived()
    public
    onlyBuyer
    inState(State.Locked)
  {
    emit ItemReceived();
    // It is important to change the state first because
    // otherwise, the contracts called using `send` below
    // can call in again here.
    state = State.Inactive;

    // NOTE: This actually allows both the buyer and the seller to
    // block the refund - the withdraw pattern should be used.

    buyer.transfer(value);
    seller.transfer(address(this).balance);
  }
}

Mikro Ödeme Kanalı

In this section we will learn how to build an example implementation of a payment channel. It uses cryptographic signatures to make repeated transfers of Ether between the same parties secure, instantaneous, and without transaction fees. For the example, we need to understand how to sign and verify signatures, and setup the payment channel.

Bu bölümde, örnek bir ödeme kanalı uygulamasının nasıl geliştirileceğini öğreneceğiz. Aynı taraflar arasında tekrarlanan Ether transferini güvenli, hızlı ve işlem ücreti ödemeden yapmak için kriptografik imzalar kullanır. Vereceğimiz örnek için imzayı nasıl oluşturacağımızı, doğrulayacağımızı ve ödeme kanalını nasıl kuracağımızı anlamamız gerekiyor.

İmza Oluşturma ve Doğrulama

Alice'in Bob'a bir miktar Ether göndermek istediğini düşünün, yani Alice gönderen, Bob ise alıcıdır.

Alice'in kriptografik olarak imzalanmış mesajları zincir dışında (örneğin, e-posta yoluyla) Bob'a göndermesi gerekir ve bu bir bakıma çek yazmaya benzer.

Alice ve Bob, Ethereum ile yapılan akıllı sözleşmedeki işlemleri onaylamak için imzalarını kullanırlar. Burada Alice, Ether'i aktarmasına izin veren basit bir akıllı sözleşme oluştursa da, ödeme başlatmak için bu sözleşmeden bir fonksiyon çağırmak yerine, Bob'un bunu yapmasını ve böylece işlem ücretini ödemesini sağlayabilir.

Sözleşme aşağıdaki şekilde çalışacaktır:

 1. Alice, yapılacak ödemeleri karşılayacak kadar Ether'i ekleyerek, ReceiverPays sözleşmesini oluşturur.
 2. Alice, özel anahtarıyla bir mesaj imzalayarak sözleşmeye onay verir.
 3. Alice, kriptografik olarak imzalanmış mesajı Bob'a gönderir. Mesajın gizli tutulması gerekmez (daha sonra açıklanır) ve onu gönderme mekanizması veya yöntemi önemli değildir.
 4. Bob, imzalı mesajı akıllı sözleşmeye sunarak ödemelerini talep eder, iletinin gerçekliğini doğrular ve ardından ödemesini alır.

İmza Oluşturma

Alice'in işlemi imzalamak için Ethereum ağı ile etkileşime girmesi gerekmez, süreç tamamen çevrimdışı gerçekleşir. Bu dökümantasyonda vereceğimiz örnekte, EIP-762'de açıklanan yöntemi kullanarak, bir dizi başka güvenlik avantajı sağladığı için, web3.js ve MetaMask kullanarak tarayıcıdaki mesajları imzalayacağız.

/// Hashing first makes things easier var hash = web3.utils.sha3(“message to sign”); web3.eth.personal.sign(hash, web3.eth.defaultAccount, function () { console.log(“Signed”); });

Uyarı

Web3.eth.personal.sign iletinin uzunluğunu imzalanan verilerin önüne ekler. İlk önce şifreleme yapılacağında, elde edilen mesaj her şekilde tam olarak 32 byte uzunluğunda olurken ve önek olarak eklenen uzunluk da her zaman aynı olacaktır.

Ne İmzalanmalı?

Ödeme komutları içeren bir sözleşme için imzalı mesaj şunları içermelidir:

 • Alıcının adresi
 • Aktarılacak miktar
 • Tekrarlama saldırılarına karşı koruma

Bir tekrarlama saldırısı, imzalı bir mesajın ikinci bir işlem için yetki talebinde bulunmak üzere yeniden kullanılmasıdır. Tekrarlama saldırılarından kaçınmak için, Ethereum işlemleri için kullandığımız şeyin aynısını, nonce adı verilen ve hesap tarafından gönderilen işlem sayısını ifade eden bir sayıyı kullanıyoruz . Akıllı sözleşme, nonce sayısının birden çok kez kullanılıp kullanılmadığını kontrol ederek, bu saldırıların önüne geçer.

Tekrarlama saldırısının gerçekleşmesinin bir başka yolu da, sözleşme sahibinin RecieverPays akıllı sözleşmesi başlatması ve ardından sözleşmeyi yoketmek istemesi durumudur. Sonrasında, RecipientPays sözleşmesini yeniden başlatmak istediklerinde, önceki nonce sayısını bilmeyen bu yeni sözleşme dışarıdan eski mesaj kullanılarak yapılacak saldırılara açık olacaktır.

Alice, sözleşmenin adresini iletiye ekleyerek bu saldırıya karşı koruma sağlayabilir ve yalnızca sözleşmenin adresini içeren iletiler kabul edilirse bu saldırıdan korunabilir. Bunun bir örneğini, bu bölümün sonundaki detaylı sözleşmenin claimPAyment () fonksiyonunun ilk iki satırında bulabilirsiniz.

Paket Argümanları

Şimdi imzalı mesaja hangi bilgileri dahil edeceğimizi belirlediğimize göre, mesajı bir araya getirmeye, iletmeye ve imzalamaya hazırız. Basit olması için, verileri birleştiriyoruz. Ethereumjs-abi kütüphanesi, Solidity’nin abi.encodePacked kullanarak kodlanan argümanlara uygulanan keccak256 fonksiyonunun davranışını taklit eden soliditySHA3 adlı bir fonksiyon sunar. İşte ReceiverPays örneği için uygun imzayı oluşturan bu JavaScript fonksiyonu:

// recipient is the address that should be paid.
// amount, in wei, specifies how much ether should be sent.
// nonce can be any unique number to prevent replay attacks
// contractAddress is used to prevent cross-contract replay attacks
function signPayment(recipient, amount, nonce, contractAddress, callback) {
  var hash = "0x" + abi.soliditySHA3(
    ["address", "uint256", "uint256", "address"],
    [recipient, amount, nonce, contractAddress]
  ).toString("hex");

  web3.eth.personal.sign(hash, web3.eth.defaultAccount, callback);
}

Solidity'de İmza Kurtarmak

Genel olarak, ECDSA imzaları r ve s olmak üzere iki parametreden oluşur. Ethereum'daki imzalar, mesajı imzalamak için hangi hesabın özel anahtarının kullanıldığını ve işlemin göndereni olduğunu doğrulamak için kullanabileceğiniz, v adı verilen üçüncü bir parametre içerir. Solidity, r, s ve v parametreleriyle birlikte bir mesajı kabul eden ve mesajı imzalamak için kullanılan adresi döndüren yerleşik bir fonksiyon çıkarır.

İmza Parametrelerini Çıkarma

Web3.js tarafından üretilen imzalar, r, s ve v'nin birleştirilmesidir, bu nedenle ilk adım bu parametreleri birbirinden ayırmaktır. Bunu müşteri tarafında yapabilirsiniz, ancak akıllı sözleşmeye tarafında yapmak, üç yerine yalnızca bir imza parametresi göndermeniz gerektiği anlamına gelir. Bir bayt dizisini bileşen parçalarına bölmek karmaşık bir işlemdir. Bu yüzden işi splitSignature fonksiyonu(bu bölümün sonunda yapılan sözleşmedeki üçüncü fonksiyondaki gibi) ile yapmak için satır içi derleme kullanırız.

Mesaj Hash'inin Hesaplanması

Akıllı sözleşme tam olarak hangi parametrelerin imzalandığını bilmeli ve asıl mesajı kullanılan parametreler yardımıyla yeniden yaratarak sonucu imza doğrulaması için kullanmalıdır. Prefixed ve recoverSigner fonksiyonları, claimPayment fonksiyonunda bunu yapar.

Detaylı Bir Sözleşme
pragma solidity >=0.4.24 <0.6.0;

contract ReceiverPays {
  address owner = msg.sender;

  mapping(uint256 => bool) usedNonces;

  constructor() public payable {}

  function claimPayment(uint256 amount, uint256 nonce, bytes memory signature) public {
    require(!usedNonces[nonce]);
    usedNonces[nonce] = true;

    // this recreates the message that was signed on the client
    bytes32 message = prefixed(keccak256(abi.encodePacked(msg.sender, amount, nonce, this)));

    require(recoverSigner(message, signature) == owner);

    msg.sender.transfer(amount);
  }

  /// destroy the contract and reclaim the leftover funds.
  function kill() public {
    require(msg.sender == owner);
    selfdestruct(msg.sender);
  }

  /// signature methods.
  function splitSignature(bytes memory sig)
    internal
    pure
    returns (uint8 v, bytes32 r, bytes32 s)
  {
    require(sig.length == 65);

    assembly {
      // first 32 bytes, after the length prefix.
      r := mload(add(sig, 32))
      // second 32 bytes.
      s := mload(add(sig, 64))
      // final byte (first byte of the next 32 bytes).
      v := byte(0, mload(add(sig, 96)))
    }

    return (v, r, s);
  }

  function recoverSigner(bytes32 message, bytes memory sig)
    internal
    pure
    returns (address)
  {
    (uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) = splitSignature(sig);

    return ecrecover(message, v, r, s);
  }

  /// builds a prefixed hash to mimic the behavior of eth_sign.
  function prefixed(bytes32 hash) internal pure returns (bytes32) {
    return keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed Message:\n32", hash));
  }
}

Basit Bir Ödeme Kanalı Yazmak

Alice şimdi de bir ödeme kanalını basit fakat tamanlanmış bir şekilde oluşturmak istemektedir. Ödeme kanalları, tekrar tekrar Ether transferini güvenli, anında ve işlem ücreti ödemeden yapmak için kriptografik imzalar kullanır.

What is a Payment Channel?

Ödeme kanalları, katılımcıların işlem yapmaksızın tekrar tekrar Ether transferi yapabilmelerini sağlar. Bu, işlemlerle ilgili gecikmelerden ve ücretlerden kaçınabileceğiniz anlamına gelir. İki taraf (Alice ve Bob) arasındaki tek yönlü basit bir ödeme kanalını keşfedeceğiz. Bu süreç üç adımdan oluşur:

 • Alice, bir akıllı sözleşmeye Ether gönderir. Bu ödeme kanalını “açar”.
 • Alice, bu Ether'in ne kadarını alıcıya iletmek istediğini belirten mesajları imzalar. Bu adım her ödeme için tekrarlanır.
 • Bob, ödeme kanalında kendisine teslim edilecek “Ether”i alarak ve kalanı gönderene geri gönderir ve kanalı “kapatır”.

Uyarı

Yalnızca 1. ve 3. adımlar, Ethereum üzerinde işlem gerçekleştirir, 2. adım, gönderenin alıcıya zincir dışı yöntemlerle (ör. E-posta) şifreli olarak imzalanmış bir mesaj ilettiğini gösterir. Bu, herhangi bir sayıda aktarımı desteklemek için yalnızca iki işlem yapılması gerektiği anlamına gelir.

Bob'un ödemesini alması garantilidir, çünkü akıllı sözleşme Ether'i kabul eder ve geçerli bir imzalı mesaj karşılığında teslimi gerçekleştirir. Akıllı sözleşme ayrıca bir zaman aşımı da barındırır. Bu sayede alıcı kanalı kapatmayı reddetse bile Alice'in fonlarını geri alması garanti edilir. Kanalı ne kadar süre açık tutacaklarına karar vermek, ödeme kanalındaki katılımcılara bağlıdır. Dakika başına ödeme yaptığımız bir internet kafe gibi kısa vadeli işlemlerden, bir çalışanımızın aylık maaşını ödediğimiz uzun vadeli işlemlere kadar dilediğimiz vadede kanallar yaratabiliriz.

Bir Ödeme Kanalı Açmak

Ödeme kanalını açmak için, Alice, gönderilmek istenen Eter'i, alıcıyı ve kanalın varolması için maksimum süreyi belirleyerek akıllı sözleşmeyi oluşturur. Bu işlem, bölümün sonundaki sözleşmeden bulunan SimplePaymentChannel fonksiyonunda gösterilmiştir.

Ödeme Yapmak

Alice, Bob'a imzalı mesajlar göndererek ödeme yapar. Bu adım tamamen Ethereum ağının dışında gerçekleştirilir. Mesajlar gönderen tarafından şifreli olarak imzalanır ve daha sonra doğrudan alıcıya iletilir.

Her mesaj aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Akıllı sözleşmenin adresi, sözleşmeler arası tekrarlama saldırılarını önlemek için kullanılır.
 • Alıcıya borçlu olunan toplam Ether miktarı.

Bir ödeme kanalı, bir dizi transferin sonunda yalnızca bir kez kapatılır. Bu nedenle, gönderilen mesajlardan yalnızca biri için ödeme yapılır. Her bir mesajın, ayrı ayrı mikro ödeme miktarı içermemesi bunun yerine toplam toplam Ether borcu belirtmesi işte bu yüzdendir. Alıcı, doğal olarak en son mesajı ödemeyi seçecektir, çünkü toplamda en yüksek fiyat bu mesaja aittir. Akıllı sözleşme temelde yalnızca bir mesajla çalıştırıldığından, nonce numarası burada gerekli değildir. Bunun yerine akıllı sözleşmenin adresi, bir ödeme kanalı için amaçlanan bir iletinin farklı bir kanal tarafından kullanılmasını önlemeye devam eder.

Önceki bölümden bir mesajı kriptografik olarak imzalamak için değiştirilmiş JavaScript kodu:

function constructPaymentMessage(contractAddress, amount) {
  return abi.soliditySHA3(
    ["address", "uint256"],
    [contractAddress, amount]
  );
}

function signMessage(message, callback) {
  web3.eth.personal.sign(
    "0x" + message.toString("hex"),
    web3.eth.defaultAccount,
    callback
  );
}

// contractAddress is used to prevent cross-contract replay attacks.
// amount, in wei, specifies how much Ether should be sent.

function signPayment(contractAddress, amount, callback) {
  var message = constructPaymentMessage(contractAddress, amount);
  signMessage(message, callback);
}

Bir Ödeme Kanalını Kapatmak

Bob tüm ödemeleri teslim aldığında, akıllı sözleşmedeki kapatma işlevini çağırarak ödeme kanalını kapatmalıdır. Close fonksiyonu alıcıya borçlu olunan Ether'in tamamını ödeyerek ve sözleşmeyi imha eder; kalan Ether'i ise Alice'e geri gönderir. Kanalı kapatmak için Bob'un Alice tarafından imzalanmış bir mesaj vermesi gerekir.

Akıllı sözleşme bu mesajın, Alice'e ait geçerli bir imza içerdiğini doğrulamalıdır. Bu doğrulamayı yapma işlemi, alıcının kullandığı işlemle aynıdır. ReceiverPays sözleşmesinden ödünç alınan Solidity fonksiyonları isValidSignature ve recoverSigner, önceki bölümdeki JavaScript benzerleri gibi çalışır.

Sadece ödeme kanalı alıcısı, doğal olarak en son mesajı aldığı için, close fonksiyonunu çağırabilir. Gönderenin bu işlevi çağırmasına izin verilirse, daha az miktar ödeyerek bir mesaj vermeyi tercih edebilir ve alıcıya borçlu olduğu tüm Ether miktarını vermeden kanalı kapatır.

close fonksiyonu, imzalanan iletinin verilen parametrelerle eşleştiğini doğrular. Her şeyi kontrol eder, alıcıya Ether'in ona ait kısmını gönderir ve geri kalan Ether miktarını gönderene geri iletir. selfdestruct fonksiyonunu aşağıdaki detaylı sözleşmede görebilirsiniz.

Ödeme Kanalının Sonlandırılması

Bob, ödeme kanalını dilediği zaman kapatabilir, ancak başaramazsa, Alice'in sözleşme sonunda geri alacağı Ether'i almak için bir yola ihtiyacı vardır. Sözleşme devri sırasında bir zaman aşımı süresi belirlenir. Bu süreye ulaşıldığında, Alice fonlarını geri almak için hak talebinde bulunabilir. ClaimTimeout işlevini aşağıdaki detaylı sözleşmede görebilirsiniz.

Detaylı Sözleşme

pragma solidity >=0.4.24 <0.6.0;

contract SimplePaymentChannel {
  address payable public sender;   // The account sending payments.
  address payable public recipient;  // The account receiving the payments.
  uint256 public expiration; // Timeout in case the recipient never closes.

  constructor (address payable _recipient, uint256 duration)
    public
    payable
  {
    sender = msg.sender;
    recipient = _recipient;
    expiration = now + duration;
  }

  function isValidSignature(uint256 amount, bytes memory signature)
    internal
    view
    returns (bool)
  {
    bytes32 message = prefixed(keccak256(abi.encodePacked(this, amount)));

    // check that the signature is from the payment sender
    return recoverSigner(message, signature) == sender;
  }

  /// the recipient can close the channel at any time by presenting a
  /// signed amount from the sender. the recipient will be sent that amount,
  /// and the remainder will go back to the sender
  function close(uint256 amount, bytes memory signature) public {
    require(msg.sender == recipient);
    require(isValidSignature(amount, signature));

    recipient.transfer(amount);
    selfdestruct(sender);
  }

  /// the sender can extend the expiration at any time
  function extend(uint256 newExpiration) public {
    require(msg.sender == sender);
    require(newExpiration > expiration);

    expiration = newExpiration;
  }

  /// if the timeout is reached without the recipient closing the channel,
  /// then the Ether is released back to the sender.
  function claimTimeout() public {
    require(now >= expiration);
    selfdestruct(sender);
  }

  /// All functions below this are just taken from the chapter
  /// 'creating and verifying signatures' chapter.

  function splitSignature(bytes memory sig)
    internal
    pure
    returns (uint8 v, bytes32 r, bytes32 s)
  {
    require(sig.length == 65);

    assembly {
      // first 32 bytes, after the length prefix
      r := mload(add(sig, 32))
      // second 32 bytes
      s := mload(add(sig, 64))
      // final byte (first byte of the next 32 bytes)
      v := byte(0, mload(add(sig, 96)))
    }

    return (v, r, s);
  }

  function recoverSigner(bytes32 message, bytes memory sig)
    internal
    pure
    returns (address)
  {
    (uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) = splitSignature(sig);

    return ecrecover(message, v, r, s);
  }

  /// builds a prefixed hash to mimic the behavior of eth_sign.
  function prefixed(bytes32 hash) internal pure returns (bytes32) {
    return keccak256(abi.encodePacked("\x19Ethereum Signed Message:\n32", hash));
  }
}

Uyarı

SplitSignature fonksiyonu gerekli tüm güvenlik tedbirlerini kullanmaz. Gerçek bir uygulama, openzepplin’in bu sürümü gibi daha titizlikle test edilmiş bir kütüphane kullanmalıdır.

Ödemeleri Onaylama

Önceki bölümden farklı olarak, bir ödeme kanalındaki iletiler için hemen ödeme yapılmaz. Alıcı en son iletiyi takip eder ve ödeme kanalını kapatma zamanı geldiğinde onu kapatma talebinde bulunur. Bu, alıcının her iletiyi kendi kendine doğrulamasının kritik olduğu anlamına gelir. Aksi halde, alıcının sonunda ödemesini alabileceğinin garantisi yoktur.

Alıcı, aşağıdaki her mesaj için aşağıdaki bilgileri doğrulamalıdır:

 • Mesajdaki irtibat adresinin ödeme kanalıyla eşleştiği
 • Yeni toplamın beklenen miktar olduğu
 • Yeni toplamın, beklenilen Ether miktarını aşmadığı
 • İmzanın geçerli olduğunu ve ödeme kanalı göndericisinden geldiği

Bu doğrulamayı yazmak için ethereumjs-util kütüphanesini kullanacağız. Son adım birkaç şekilde yapılabilir ancak biz JavaScript kullanacağız. Aşağıdaki kod, constructMessage fonksiyonunu yukarıdaki JavaScript'te İmzalama kodundan alınmıştır:

// this mimics the prefixing behavior of the eth_sign JSON-RPC method.
function prefixed(hash) {
  return ethereumjs.ABI.soliditySHA3(
    ["string", "bytes32"],
    ["\x19Ethereum Signed Message:\n32", hash]
  );
}

function recoverSigner(message, signature) {
  var split = ethereumjs.Util.fromRpcSig(signature);
  var publicKey = ethereumjs.Util.ecrecover(message, split.v, split.r, split.s);
  var signer = ethereumjs.Util.pubToAddress(publicKey).toString("hex");
  return signer;
}

function isValidSignature(contractAddress, amount, signature, expectedSigner) {
  var message = prefixed(constructPaymentMessage(contractAddress, amount));
  var signer = recoverSigner(message, signature);
  return signer.toLowerCase() ==
    ethereumjs.Util.stripHexPrefix(expectedSigner).toLowerCase();
}

Derinlemesine Solidity

Bir Solidity Kaynak Dosyasının Yapısı

Kaynak dosyaları, isteğe bağlı sayıda sözleşme tanımı, import ve pragma yönergeleri içerebilir.

Pragmalar

Pragma anahtar sözcüğü, belirli derleyici özelliklerini veya denetimlerini etkinleştirmek için kullanılır. Bir pragma yönergesi bir kaynak dosyasında her zaman yereldir, bu nedenle tüm projenizde etkinleştirmek istiyorsanız pragmayı tüm dosyalarınıza eklemeniz gerekir. Başka bir dosya alırsanız, o dosyadan gelen pragma içe aktarılan dosyaya otomatik olarak uygulanmaz.

Pragma Sürümü

Kaynak dosyaları, uyumsuz değişiklikler getirebilecek veya dosyanın çalışmasını engelleyebilecek yeni derleyici sürümleriyle karşılaştıklarında bozulmamaları için yazıldıkları pragma sürümünün kodun başında açıklanması gerekir. Bu sayede yeni pragma versiyonları ile gelecek değişiklikleri mutlak bir asgari seviyede tutmaya çalışıyoruz ve semantic değişikliklerini sözdiziminde de değişiklik yaparak düzenlemeye çalışıyoruz, ancak bu elbette her zaman mümkün değildir. Özellikle 0.x.0 veya x.0.0 şeklinde görünen ve büyük değişiklikler içeren sürümler için değişiklik listesini incelemenin gerekli olduğunu hatırlatalım.

Pragma sürümü aşağıdaki gibi görünür:

pragma solidity ^0.5.2;

Yukarıdaki kodu içeren kaynak dosya, 0.5.2 sürümünden önceki bir derleyici ile derlenmeyecek ve ayrıca 0.6.0 sürümünden başlayan bir derleyici üzerinde çalışmayacaktır (bu ikinci koşul ^ kullanılarak eklenir). Bunun arkasındaki fikir, 0.6.0 sürümüne kadar herhangi bir kırılma değişikliği yaşanmayacağından, kodumuzun istediğimiz şekilde derleyeceğinden her zaman emin olabileceğimizdir. Çıkan hata düzeltme sürümleri ise kaynak kodumuzda sorunsuz çalışacaktır.

Derleyici sürümü için çok daha karmaşık kurallar belirtmek mümkündür. Bu durumlarda kodumuzu, npm tarafından kullanılan ifadeler takip eder.

Uyarı

Pragma sürümünü kullanmak, derleyicinin sürümünü değiştirmeyecektir. Ayrıca derleyicinin özelliklerini de etkinleştirmez veya devre dışı bırakmaz. Sadece derleyiciye, sürümünün pragmanın gerektirdiği ile uyuşup uyuşmadığını kontrol etmesi talimatını verecektir. Eşleşmezse, derleyici bir hata verecektir.

Deneysel Pragmalar

Bir diğer pragma türü deneysel pragma olarak bilinir. Derleyici veya dilin henüz varsayılan olarak etkin olmayan özelliklerini denemek için kullanılabilir. Aşağıdaki örnek deneysel pragmalar şu anda desteklenmektedir:

ABIEncoderV2

Yeni ABI kodlayıcı, rasgele iç içe dizileri ve yapıları kodlama ve kodunu çözme özelliklerini içerir. Daha az optimal kod üretir (kodun bu kısmı için optimize edici hala geliştirilme aşamasındadır) ve eski kodlayıcı kadar test edilmemiştir. Bu deneysel versiyonu pragma experimental ABIEncoderV2 komutu ile kullanabilirsiniz.

SMTChecker

Bu bileşen, Solidity derleyicisi kurulurken etkin olmalıdır ve bu nedenle tüm Solidity ikili dosyalarında mevcut değildir. Yapı talimatları başlığında, bu seçeneğin nasıl etkinleştirileceğini açıklayacağız. Çoğu sürümde Ubuntu PPA sürümleri için etkinleştirilmesi gerekse bile; solc-j'ler, Docker görüntüleri, Windows ikili dosyaları veya statik olarak oluşturulmuş Linux ikili dosyaları için etkinleştirmeye gerek kalmaz.

Eğer pragma experimental SMTChecker; kodunu dosyanıza eklerseniz, o zaman muhtemel bir SMT çözücünün varlığından kuşkulanan ek güvenlik uyarıları alırsınız. Bileşen henüz Solidity dilinin tüm özelliklerini desteklemediğinden ve birçok uyarı verebilir. Desteklenmeyen özellikleri rapor etmesi durumunda, belirtilen sebepler henüz tatmin edici olmayabilir.

Diğer Kaynak Dosyaları İçe Aktarma

Syntax & Semantic

Solidity, varsayılan export ifadesini tam olarak bilmese de, JavaScript’te (ES6’dan itibaren) bulunana benzer import ifadesini destekler.

Global düzeyde, aşağıdaki koddakine benzer import ifadesini projelerinizde kullanabilirsiniz:

import "filename";

Bu ifade, tüm global sembolleri “filename” belgesinden (ve orada içe aktarılan semboller) mevcut global kapsamın içine (ES6’dan farklı, ancak Solidity için geriye dönük olarak uyumlu) çalışmakta olduğumuz dosyanın içe aktarır. Yine de yukarıdaki kullanım pratikte çok önerilmez, çünkü ad alanını tahmin edilemez bir şekilde kirletir: “filename” belgesi içine yeni üst düzey öğeler eklerseniz bu değişiklik, “filename” dosyasından yukarıdaki şekilde içe aktarılan tüm dosyalara otomatik olarak yansıtılır. İçe aktarım sırasında kullanılan açıklamada daha spesifik ifadeler kullanmanız tavsiye edilir.

Aşağıdaki örnekte "filename" belgesindeki tüm global sembolleri içeren "symbolName" isimli yeni bir global sembol oluşturulmuştur.

import * as symbolName from "filename";

Bir ad çakışması varsa, içe aktarırken sembolleri de yeniden adlandırabilirsiniz. Bu kod, "filename" belgesi içindeki "symbol1" ve "symbol2" isimli iki global sembole kendi dosyamız içinde sırasıyla "alias" ve "symbol2" isimli iki yeni global sembol tanımlar.

import {symbol1 as alias, symbol2} from "filename";

ES6'nın bir parçası olmayan ama yine de yeterli olabilecek bir başka kullanım;

import "filename" as symbolName;

Yukarıdaki kod import * as symbolName from "filename"; 'e eşdeğerdir.

Not

Eğer moduleName olarak “filename.sol” belgesini import ederseniz; “filename.sol” isimli belgede bulunann C isimli sözleşmeye modeleName.C yazarak erişebilirsiniz. Doğrudan C yazmanız durumunda erişim mümkün olmaz.

Dosya Konumu

Diğer kodlama dillerindeki gibi, içe aktarılmak istenen dosya adı her zaman dizin ayırıcı olan / ile hedefe yönlendirilerek elde edilir. Geçerli olan dosya konumu . ile belirtilirken .. ana dizin dosyasını işaret eder. . veya ..kendisinden sonra / dışında bir karakter tarafından takip ediliyorsa, geçerli dosya komutu veya ana dizin kastedilmiyor demektir. . veya .. ile başlamadıkça tüm dosya komutları geçerli olan dizin referans kabul edilerek direk yönlendirme olarak kabul edilir.

Geçerli dosyayla aynı dizinden almak bir x dosyası almak için, import ./x as x ifadesini kullanın. Eğer import "x" as x ifadesini kullanırsanız farklı bir dosyaya başvurulabilir (genel bir "include dizininde").

Derleyicinizin (aşağıya bakınız) dosya komutlarını gerçekte nasıl çözdüğüne bağlı olarak bazı değişiklikler gözlemlenebilir. Genel olarak, dizin hiyerarşisinin yerel dosya sisteminiz üzerinde kesin olarak konumlandırılması gerekmez; ipfs, http veya git üzerinde de konumlandırılmış olabilir.

Uyarı

Her zaman import "./filename.sol"; gibi göreceli komutları kullanmayı tercih edin ve .. gibi konum belirticilerinde kullanmaktan kaçının. İkinci yöntemi kullanmanız durumunda, global konum belirteçlerini kullanmak ve aşağıda açıklandığı gibi yeniden konumlandırma ayarları yapmak muhtemelen daha iyi sonuç verecektir.

Gerçek Derleyici Kullanımı

Derleyiciyinizi, bir dosya konumunun nasıl ifade edilmesi gerektiği konusunda dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Örneğin, github.com/ethereum/dapp-bin/library sanal dizininden içe aktarılan her şeyin aslında yerel dizininiz olan / usr / local / dapp-bin / library üzerinden okunması için bir derleyicinizde yeniden düzenleme yapabilirsiniz. Birden fazla remapping uygulanırsa, önce en uzun anahtara sahip olan denenir. Boş bir ön eke izin verilmez. Kullandığınız ortam, aynı adı taşıyan bir kütüphanenin farklı sürümlerini içe aktarmak için paketleri yapılandırmanıza izin veren bir fonksiyona sahip olabilir.

solc:

Solc(komut satırı derleyicisi) için, context:prefix=target arguments; komutu kullanılarak hem context hem de =target dosyasının isteğe bağlı çağrıldığı bir remapping sağlanabilir. Bu durumda, normal dosya halindeki tüm remapping değerleri yeniden derlenir (bağımlılıkları dahil).

Bu mekanizma geriye doğru da uyumludur (hiçbir dosya adı = veya : bulundurmadığı sürece) ve hiç bir temel değişikliğe sebep olmaz. Kapsam dahilindeki dosyalar ve context altındakiler, prefix ile başlayan bir dosya içe aktarıldığında bu prefixi target ile değiştirirler.

Örneğin, github.com/ethereum/dapp-bin/ dosyasını yerel olarak / usr / local / dapp-bin dizinine klonlarsanız, kaynak dosyanızda aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

import "github.com/ethereum/dapp-bin/library/iterable_mapping.sol" as it_mapping;

Burada düzenleyicinizi tekrar çalıştırsınız:

solc github.com/ethereum/dapp-bin/=/usr/local/dapp-bin/ source.sol

Daha karmaşık bir örnek olarak, eski bir dapp-bin sürümünü kullanan bir modüle dayanan / usr / local / dapp-bin_old dosyasını kullandığınızı varsayalım.

solc module1:github.com/ethereum/dapp-bin/=/usr/local/dapp-bin/ \
   module2:github.com/ethereum/dapp-bin/=/usr/local/dapp-bin_old/ \
   source.sol
   

Bu, modül2'deki tüm içe aktarma işlemleri eski sürüme işaret ederken, modül1'deki içe aktarmanın yeni bir sürüme işaret ettiği anlamına gelir.

Not

Solc, yalnızca belirli dizinlerden dosya eklemenize izin verir. Bu dosyaların açıkça belirtilen kaynak dosyalardan birinin dizininde (veya alt dizininde) veya yeniden yapılanma hedefinin dizininde (veya alt dizininde) bulunmaları gerekir. Doğrudan mutlak içeriğe izin vermek istiyorsanız, / = / işaretini eklemelisiniz.

Geçerli bir dosyaya yol açan birden fazla remapping varsa, en uzun genel prefixi içeren remapping kabul edilir.

Remix:

Remix GitHub için otomatik bir remapping sağlar ve dosyayı ağ üzerinden otomatik olarak alır. Yinelenebilir eşlemeyi yukarıdaki örnekteki gibi içe aktarabilirsiniz. Örneğin:

::
import “github.com/ethereum/dapp-bin/library/iterable_mapping.sol” as it_mapping;

Remix gelecekte başka dosya içeri aktarma yöntemleri de sunabilir.

Yorumlar

Tek satır yorumları (//) ve çoklu satır yorumları (/.../) mümkündür.

// This is a single-line comment.

/*
This is a
multi-line comment.
*/

Uyarı

Tek satırlı bir yorum utf8 kodlamasında herhangi bir unicode satır sonlandırıcısı (LF, VF, FF, CR, NEL, LS veya PS) tarafından sonlandırılır. Sonlandırıcı, yorumdan sonra hala kaynak kodun bir parçasıdır, bu nedenle bir ascii sembolü değilse (bunlar NEL, LS ve PS), ayrıştırıcı hatasına yol açar.

Ek olarak, stil kılavuzunda ayrıntılandırılan natspec yorumu adı verilen başka bir yorum türü de mevcuttur. Üçlü eğik çizgi (///) veya çift yıldız işareti (/ ** ... * /) ile yazılır ve doğrudan işlev bildirimlerinin veya ifadelerinin üzerinde kullanılır. İşlevleri belgelemek, resmi doğrulama için koşulları açıklamak ve bir işlevi çağırmaya çalıştıklarında kullanıcılara gösterilen bir onay metni sağlamak için bu yorumlar içindeki Doxygen stili etiketleri ile kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek sözleşmenin başlığını, iki işlev parametresinin ve iki dönüş değişkeninin açıklamasını içeriyor.

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

/** @title Shape calculator. */
contract ShapeCalculator {
  /** @dev Calculates a rectangle's surface and perimeter.
   * @param w Width of the rectangle.
   * @param h Height of the rectangle.
   * @return s The calculated surface.
   * @return p The calculated perimeter.
   */
  function rectangle(uint w, uint h) public pure returns (uint s, uint p) {
    s = w * h;
    p = 2 * (w + h);
  }
}

Sözleşmenin Yapısı

Solidity'de yazılan sözleşmeler, nesne yönelimli dillerdeki sınıflara benzer. Her sözleşme, durum değişkenleri, fonksiyonlar, fonksiyon düzenleyicileri, olaylar, yapı tipleri ve enum tipleri bildirimlerini içerebilir. Ayrıca, sözleşmeler bu bileşenleri diğer sözleşmelerden de alabilir.

Kütüphaneler ve arayüzler olarak adlandırılan özel tür sözleşmeler de bulunur.

Sözleşmeler ile ilgili bölüm, hızlı bir genel bakış sunmaya yarayan bu bölümden daha fazla ayrıntı içermektedir.

Durum Değişkenleri

Durum değişkenleri, değerleri kalıcı olarak sözleşme deposunda saklanan değişkenlerdir.

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract SimpleStorage {
  uint storedData; // State variable
  // ...
}

Fonksiyonlar

İşlevler, bir sözleşmedeki yürütülebilir kod birimleridir.

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract SimpleAuction {
  function bid() public payable { // Function
    // ...
  }
}

Fonksiyonlar dahili veya harici olarak kullanılabilir. Bunun yanında diğer sözleşmelere karşı farklı görünürlük seviyelerine sahip olabilirler. Son olarak fonksiyonlar parametreleri ve return değerlerini kabul ederler.

Fonksiyon Düzenleyicileri

Fonksiyon değiştiricileri, fonksiyonları semantiğini bildirimsel bir şekilde değiştirmek için kullanılırlar (sözleşmeler bölümündeki fonksiyon düzenleyicileri başlığını inceleyiniz).

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0;

contract Purchase {
  address public seller;

  modifier onlySeller() { // Modifier
    require(
      msg.sender == seller,
      "Only seller can call this."
    );
    _;
  }

  function abort() public view onlySeller { // Modifier usage
    // ...
  }
}

Olaylar

Olaylar, EVM kayıt sistemleri için kolaylık sağlayan arayüzlerdir.

pragma solidity >=0.4.21 <0.6.0;

contract SimpleAuction {
  event HighestBidIncreased(address bidder, uint amount); // Event

  function bid() public payable {
    // ...
    emit HighestBidIncreased(msg.sender, msg.value); // Triggering event
  }
}

Olayların nasıl bildirildiği ve bir dapp içinde nasıl kullanılabileceği hakkında detaylı bilgi için "Sözleşmelerdeki Olaylar" bölümüne bakın.

Yapı Tipleri

Yapılar, çeşitli değişkenleri gruplayabilen özel tanımlanmış türlerdir (bkz. Yapılar bölümü).

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract Ballot {
  struct Voter { // Struct
    uint weight;
    bool voted;
    address delegate;
    uint vote;
  }
}

Enum Türleri

Enumlar, sonlu bir "sabit değer" kümesine sahip özel türler oluşturmak için kullanılabilir.

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract Purchase {
  enum State { Created, Locked, Inactive } // Enum
}

Sözleşme Türleri

Solidity, statik olarak yazılmış bir dildir; bu, her değişkenin (global ve yerel) türünün belirtilmesi gerektiği anlamına gelir. Solidity, karmaşık tipler oluşturmak için birleştirilebilecek birkaç temel sözleşme tipi sağlar.

Ek olarak, türler operatör içeren ifadelerde birbirleriyle etkileşime girebilir. Çeşitli operatörlerin hızlı bir referansı için, bkz. Operatör Öncelik Sırası.

“Undefined” veya “null” değerleri kavramı, Solidity dilinde yoktur, bunun yerine yeni bildirilen değişkenler her zaman türüne bağlı olarak varsayılan bir değere sahiptir. Beklenmeyen değerleri işlemek için, tüm işlemi geri döndürecek revert fonksiyonunu kullanmalı veya başarıyı gösteren ikinci bir bool değeri olan bir tuple döndürmelisiniz.

Değer Türleri

Aşağıdaki türlere değer türleri de denir, çünkü bu türlerin değişkenleri her zaman değere göre belirlenir, yani fonksiyon argümanları olarak veya atamalarda kullanıldığında her zaman eşitlendikleri değerin kopyalandığı gözlenir.

Boolean

bool: True veya False sabit değerini alır.

Operatörler:

 • ! (mantıksal olumsuzlama)
 • && (mantıksal bağlantı, “ve”)
 • || (mantıksal bağlantı kesilmesi, “veya”)
 • == (eşitlik)
 • ! = (eşitsizlik)

|| ve & & operatörleri ortak kısa devre kurallarını uygular. Bunun anlamı f (x) || g (y) işleminde, f (x) doğru olarak değerlendirilirse, yan etkileri olsa bile g (y) değerlendirilmez.

Tam Sayılar

int / uint: Çeşitli boyutlarda işaretli ve işaretsiz tam sayıları tanımalamak için kullanılır. uint ve int, sırasıyla uint256 ve int256'nın yerine de kullanılabilir.

Operatörler:

 • Karşılaştırmalar: <=, <, ==,! =,> =,> (Bool olarak değerlendir)
 • Bit operatörleri: &, |, ^ (bitsel özel ya da), ~ (bitsel olumsuzlama)
 • Vardiya operatörleri: << (sola kaydırma), >> (sağa kaydırma)
 • Aritmetik operatörler: +, -, unary -, *, /,% (modulo), ** (üstelleştirme)

Uyarı

Solidity'de kullanılan tam sayılar belirli bir aralıkla sınırlandırılmıştır. Örneğin, uint32 ile bu, 0dan 2 ** 32 - 1 e kadardır. Bu sayılardaki bazı işlemlerin sonucu bu aralığa uymuyorsa, işlem yarıda kesilir. Bu kısaltmalar, farkında olmanız ve sonuçlarına karşı önlem almanız gereken ciddi sorunlara sebep olabilir.

Karşılaştırmalar

Bir karşılaştırmanın değeri, tamsayı değerini karşılaştırarak elde edilen değerdir.

Bir İşlemleri

Bit işlemleri, bir sayının iki farklı tamamlayıcı temsili değeri üzerinde yapılan işlemlerdir. Örneğin ~int256(0) == int256(-1).

Vardiya Operatörleri

Bir vardiya işleminin sonucu, sol işlenenin türüne sahiptir. X << y ifadesi, x * 2 ** y'ye eşittir ve pozitif tamsayılar için, x >> y, x / 2 ** y'ye eşittir. Negatif bir x için, x >> y, değeri yuvarlama sırasında (negatif sonsuzluğa doğru) bu değeri karesiyle bölmeye eşdeğerdir. Negatif miktarda vardiya işlemi uygulamak bir zaman aşımı hatası oluşturur.

Uyarı

0.5.0 versiyonundan önce, negatif x için bir x> y vardiyası, x / 2 ** y'ye eşdeğerdi, yani sağa kaymalar, negatif sonsuzluğa yuvarlama yerine sıfıra doğru yuvarlama anlamına geliyordu.

Toplama, Çıkarma ve Çarpma

Toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinde standart semantic kullanılır. Bu işlemler, tam sayıların tamamlayıcı temsil değeri için de geçerlidir. Örneğin uint256 (0) - uint256 (1) == 2 ** 256 - 1. Güvenli akıllı sözleşmeler tasarlarken bu kullanımları ve sonuçlarını hesaba katmanız gerekir.

-X ifadesi, (T (0) - x) ifadesine eş değerdir, burada T, x'in bir türüdür. Bu, eğer x'in türü eğer işaretsiz bir tamsayı ise -x'in negatif olmayacağı anlamına gelir. Beklenildiği üzere, x negatifse -x pozitif olabilir. İkisinin tamamlayıcı temsilinden kaynaklanan başka bir uyarı daha yapalım:

int x = -2**255;
assert(-x == x);

Bu, bir sayı negatif olsa bile, olumsuzluğunun her zaman pozitif olacağını varsayamayacağınız anlamına gelir.

Bölme

Bir işlemin sonucunun türü her zaman işlenenlerden birinin türü olacağından, tam sayıların bölünmesi her zaman bir tam sayı ile sonuçlanır. Solidity dilinde, bölme sıfıra doğru yuvarlar. Bu, int256 (-5) / int256 (2) == int256 (-2) anlamına gelir.

Not

Sıfıra bölme hataya neden olur.

Modül İşlemi

Bir modül işlemi olan a % n, a'nın n tarafından bölünmesinden sonra kalan r'yi verir; burada q = int (a / n) ve r = a - (n * q) olarak kabul edilir. Modül işlemi, sol işleneniyle (veya sıfır) aynı işaretle sonuçlanır ve a % n == - (abs (a)% n)nın negatif a için geçerli olduğu anlamına gelir:

 • int256(5) % int256(2) == int256(1)
 • int256(5) % int256(-2) == int256(1)
 • int256(-5) % int256(2) == int256(-1)
 • int256(-5) % int256(-2) == int256(-1)

Üstsel İfadeler

Üstel yalnızca atanmamış türler için kullanılabilir. Lütfen kullandığınız türlerin sonucu içerecek kadar büyük olmasına ve potansiyel wrap hatası için önlem aldığınıza emin olun.

Uyarı

EVM tarafından 0 ** 0 değerinin 1 olarak tanımlandığını unutmayın.

Sabit Nokta Numaraları

Sabit nokta numaraları henüz Solidity tarafından tam olarak desteklenmiyor. Buna rağmen beyan edilebilirler, ancak atamanamaz veya bir başka bileşen tarafından atanmazlar.

Fixed / ufixed: Çeşitli boyutlarda imzalı ve imzasız sabit nokta sayısı. UfixedMxN ve fixedMxN anahtar sözcükleri için; M, tip tarafından alınan bit sayısını temsil eder ve N, kaç ondalık sayı kullanılabilir olduğunu gösterir. M 8 ile bölünebilir olmalı ve 8 - 256 bit arasında değişmelidir. N, 0 ile 80 arasında olmalıdır. fixed ve ufixed, sırasıyla ufixed128x18 ve ufixed128x18 anlamına da gelir.

Operatörler:

 • Karşılaştırmalar: <=, <, ==,! =,> =,> (Bool olarak değerlendir)
 • Aritmetik operatörler: +, -, unary -, *, /,% (modulo)

Not

Floating nokta (birçok dilde float ve double, veya IEEE 754 sayıları) ve sabit nokta sayıları arasındaki temel fark, tamsayı ve kesirli kısım için kullanılan bit sayısının (ondalık noktadan sonraki kısım) ilkinde esnek, ikincisinde ise kesin tanımlı olmasıdır. Genel olarak, floating noktalarındaki hemen hemen tüm alan sayıyı temsil etmek için kullanılırken, yalnızca .ok küçük bir bit sayısı ondalık noktasının nerede olduğunu tanımlar.

Adres

Adres türü, büyük ölçüde özdeş olan iki farklı şekilde karşımıza çıkar:

 • Address: 20 baytlık bir değer (bir Ethereum adresinin boyutu) tutar.
 • Ödeme Adresi: Adresle aynı, ancak ek üyelerle transfer veya gönderme amacıyla kullanılır.

Bu ayrımın ardındaki fikir, ödeme adresi Ether gönderebileceğiniz bir adres olduğu halde düz bir adres Ether gönderilemez.

Tür Dönüşümleri:

Ödeme adresinden normal adrese örtülü dönüşümlere izin verilirken, normal adresten ödeme adresine yapılan işlemlerde dönüşüm mümkün değildir (böyle bir dönüşümü gerçekleştirmenin tek yolu uint160'a kadar aracı dönüştürücü kullanmaktır).

Herhangi bir adres, dolaylı olarak ödeme adresine dönüştürülebilir.

Değişken ve sabit tamsayı değerleri, bayt20 ve sözleşme türleri için normal adreslerden (veya normal adreslere) dönüşümlere izin verilirken: Ödenecek form adresinin dönüşümlerine izin verilmez. Bunun yerine, form adresinin (x) dönüşümünün sonucu bir ödeme adresiyken, eğer x tam sayı veya sabit bayt tipinde ise değişmez bir sözleşme adresine dönüşür. Eğer x, geri dönüş fonksiyonu olmayan bir sözleşme ise, adres (x) adres tipi olacaktır. Harici fonksiyonlarda imzalar adres ve ödeme adresi türü için kullanılır.

Not

Ödeme adresi ile normal adres arasındaki farkı çok fazla umursamadan ve sadece her yerde adres kullanmanız sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Örneğin, para çekme düzenini kullanıyorsanız, adresin kendisini adres olarak saklayabilirsiniz (çünkü aktarma işlevini msg.sender'da çağırırsınız ve bu aynı zamanda ödeme adresidir).

Operators:

<=, <, ==, !=, >= ve >.

Uyarı

Daha büyük bir bayt boyutu kullanan bir türü bir adrese, örneğin bytes32'ye dönüştürürseniz, işlem yarıda kesilir. Dönüşüm belirsizliğini 0.4.24 sürümünden ve derleyici kuvvetinden daha yükseğe çıkarmak için, kısaltmayı dönüşümde açık yapabilirsiniz. Örneğin, 0x111122223333444455556666777788889999AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFCCCC adresini ele alalım.

0x111122223333444455556666777788889999aAa ile sonuçlanan address(uint160 (bytes20 (b))) kullanabilirsiniz ya da 0x777788889999AaAAbBbbCcccddDdeeeEfFFfCcCc ile sonuçlanacak address(uint160(uint256(b))) i tercih edebilirsiniz.

Not

Adres ile ödeme adresi, arasındaki fark, 0.5.0 sürümü ile tanıtıldı. Ayrıca bu versiyondan başlayarak, sözleşmeler adres türünden gelmez, ancak ödenebilir bir geri dönüş işlevi varsa, açıkça adrese veya ödeme adresine dönüştürülebilir.

Adresin Organları

Adresin tüm üyelerine dair hızlı bir bilgilendirme için, bkz. Adres Türlerinin Üyeleri.

 • balance ve transfer

Balance özelliğini kullanarak bir adresin bakiyesini sorgulamak ve transfer işlevini kullanarak ödenebilir bir adrese Ether (wei birimlerinde) göndermek mümkündür:

address payable x = address(0x123);
address myAddress = address(this);
if (x.balance < 10 && myAddress.balance >= 10) x.transfer(10);

Cari sözleşmenin bakiyesi yeterince büyük değilse veya Eter transferi alıcı hesap tarafından reddedilirse transfer işlevi başarısız olur. Aktarma işlemi hata olarak geri döndürülür.

Not

Eğer x bir sözleşme adresiyse, kodu transfer çağrısı ile birlikte yürütülür (bu, EVM'nin bir özelliğidir ve önlenemez). Bu uygulamanın gazının tükenmesi veya herhangi bir şekilde başarısız olması durumunda, Ether devri geri alınacak ve mevcut sözleşme bir istisna ile sona erecektir.

 • send

send, düşük seviyede transferle aynı işleve sahiptir. Yürütme başarısız olursa, mevcut sözleşme bir istisna sebebiyle durmayacak, ancak gönderme false döndürecektir.

Uyarı

Gönderme kullanımında bazı tehlikeler mevcuttur: Çağrı yığını derinliği 1024'te ise (ki bu her zaman arayanlar tarafından zorunlu tutulabilir) aktarım başarısız olabilir veya alıcı gazın bitmesi durumuyla karşılaşılabilir. Bu nedenle, güvenli Ether transferlerini yapmak için, her zaman send döngü değerini kontrol edin, transfer kullanın veya daha iyisi: alıcının para çekme isteği göndereceği bir yöntem kullanın.

 • call, delegatecall ve staticcall

ABI'ye uymayan sözleşmelerle arayüz oluşturmak veya kodlama üzerinde daha doğrudan kontrol sahibi olmak için, call, delegatecall ve staticcall fonksiyonları sağlanır. Hepsi tek baytlık bir bellek parametresi alır ve başarı koşulunu (bool olarak) ve döndürülen verileri (byte belleği) döndürür. Abi.encode, abi.encodePacked, abi.encodeWithSelector ve abi.encodeWithSignature fonksiyonları yapılandırılmış verileri kodlamak için kullanılabilir.

Örnek:

bytes memory payload = abi.encodeWithSignature("register(string)", "MyName");
(bool success, bytes memory returnData) = address(nameReg).call(payload);
require(success);

Uyarı

Bütün bu fonksiyonlar düşük seviyeli fonksiyonlardır ve dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle, bilinmeyen herhangi bir sözleşme kötü amaçlı olabilir ve eğer kullanırsanız, sözleşmenizi geri döndürebilecek bir sonuca sebebiyet verebilirsiniz. Bu nedenle işleminiz geri döndüğünde durum değişkenlerinizdeki değişikliklere hazırlıklı olursunuz. Diğer sözleşmelerle etkileşimin en iyi yolu, sözleşmede bulunan bir nesne(x.f ()) üzerinde bir fonksiyon çağırmaktır.

Not

Daha önceki Solidity sürümleri bu fonksiyonların keyfi argümanlar almasına izin veriyordu ve ayrıca bytes4 türünün ilk argümanını farklı şekilde ele alacaktı. Bu tartışmalı kullanımlar 0.5.0 versiyonunda kaldırılmıştır.

Verilen gazı .gas () değiştiricisi ile ayarlamak mümkündür:

address(nameReg).call.gas(1000000)(abi.encodeWithSignature("register(string)", "MyName"));

Benzer şekilde, verilen Ether değeri de kontrol edilebilir:

address(nameReg).call.value(1 ether)(abi.encodeWithSignature("register(string)", "MyName"));

Son olarak, bu değiştiriciler birleştirilebilir. Onların sırası önemli değildir:

address(nameReg).call.gas(1000000).value(1 ether)(abi.encodeWithSignature("register(string)", "MyName"));

Benzer şekilde, delegatecall işlevi kullanılabilir: fark, verilen adresin yalnızca kodunun kullanılması, diğer tüm hususların (depolama, denge,…) mevcut sözleşmeden alınmasıdır. Delegatecall’in amacı başka bir sözleşmede saklanan kütüphane kodunu kullanmaktır. Kullanıcı, her iki sözleşmedeki depolama düzeninin kullanılacak delegatecall için uygun olmasını sağlamalıdır.

Not

Geçmişte, yalnızca orijinal msg.sender ve msg.value değerlerine erişim sağlamayan callcode denilen sınırlı bir varyant mevcuttu. Bu fonksiyon 0.5.0 sürümünde kaldırılmıştır.

Byzantium'den bu yana staticcall da kullanılabilir. Bu temelde call ile aynıdır, fakat çağrılan fonksiyon durumu herhangi bir şekilde değiştirirse işlemi geri dönecektir.

call, delegatecall ve staticcall fonksiyonlarının üçü de çok düşük seviyeli fonksiyonlardır ve sadece Solidity sözleşmelerinde güvenliğini kırdıkları için son çare olarak kullanılmalıdırlar.

.Gas () seçeneği, üç yöntemin hepsinde bulunurken, .value () seçeneği delegatecall için desteklenmez.

Not

Tüm sözleşmeler adress türüne dönüştürülebilir, bu nedenle adress(this).balance kullanarak mevcut sözleşmenin bakiyesini sorgulamak mümkündür.

Sözleşme Türleri

Her sözleşme kendi türünü tanımlar. Sözleşmeleri dolaylı olarak devralındıkları sözleşmelere dönüştürebilirsiniz. Sözleşmeler açıkça diğer tüm sözleşme türlerine ve adres türüne dönüştürülebilir.

adress payable ve adresinden açıkça dönüşme ancak sözleşmeli türün geri ödenebilir bir geri dönüş işlevi varsa mümkündür. Dönüşüm hala adress(x) kullanılarak yapılır ancak ödeme adresi (x) kullanılarak yapılamaz.

Not

0.5.0 sürümünden önce, doğrudan adres türünden türetilen sözleşmeler de yapılabiliyordu ve ödeme adresi ile adres arasında bir fark yoktu.

Yerel bir sözleşme tipi değişkeni (MyContract c) bildirirseniz, bu sözleşmedeki fonksiyonları çağırabilirsiniz. Aynı sözleşme türüne sahip bir yerden fonksiyon çağırmaya özen gösterin.

Ayrıca sözleşmeleri de başlatabilirsiniz (yani, yeni yaratabilirsiniz). Daha fazla ayrıntıyı "Yeni sözleşmeler" bölümünde bulabilirsiniz.

Bir sözleşmenin veri temsili, adress tipiyle aynıdır ve bu tip ABI'da da kullanılır.

Sözleşmeler hiçbir operatörü desteklemez.

Sözleşme türlerinin bileşenleri, durum değişkenleri de dahil olmak üzere sözleşmenin dış fonksiyonları kabul edilir.

Bir sözleşme C için, sözleşme hakkında tip bilgisine erişmek için type(C) kullanabilirsiniz.

Sabit Boyutlu Bayt Dizileri

Bayt1, bayt2, bayt3,…, bayt32 değer türleri bir ila 32 arasında bir bayt dizisini tutar. Bayt, bayt1 için bir diğer addır.

Operatörler:

 • Karşılaştırmalar: <=, <, ==,! =,> =,> (Bool olarak değerlendir)
 • Bit operatörleri: &, |, ^ (bitsel özel ya da), ~ (bitsel olumsuzlama)
 • Vardiya operatörleri: << (sola kaydırma), >> (sağa kaydırma)
 • Dizin erişimi: x, bytesI türünde ise, 0 <= k < I için x[k], k bayt değerini döndürür (salt okunur).

Vardiya operatörü, herhangi bir tamsayı tipinde sağ işlenen (ancak sol işlenenin türünü döndürür) ile çalışır. Bu, kaydırılacak bit sayısını gösterir. Negatif bir miktarda kaydırmak, bir zaman aşımı istisnasına neden olur.

Bileşenler:

.length, bayt dizisinin sabit uzunluğunu verir (salt okunur).

Not

Byte[] türü bir bayt dizisidir, ancak dolgu kuralları nedeniyle her öğe için 31 baytlık alanı boşa harcar (depolama alanı hariç). Bunun yerine bytes türünü kullanmak daha iyidir.

Dinamik Boyutlu Bayt Dizisi

 • bytes: Dinamik boyutlu bayt dizisi, Diziler bölümüne bakınız. Değer tipi değildir!
 • string: Dinamik olarak ölçülen UTF-8 kodlu dize, Diziler bölümüne. Değer tipi değildir!

Adres Değişmezleri

Adres sağlama toplamı testini geçen onaltı karakterli değişmezler, örneğin 0xdCad3a6d3569DF655070DEd06cb7A1b2Ccd1D3AF, adress payable türündedir. 39 ila 41 rakam uzunluğunda olan ve sağlama toplamı testini geçmeyen onaltı karakterli değişmezler bir uyarı verir ve normal rasyonel sayı değişmezleri olarak değerlendirilirler.

Uyarı

Karma harf adresi sağlama toplamı biçimi, EIP-55'te tanımlanmıştır.

Rasyonel ve Tamsayı Değerleri

Tamsayı değişmezleri 0-9 aralığında bir sayılar dizisinden oluşur. Ondalık olarak yorumlanırlar. Örneğin, 69 altmış dokuz anlamına gelir. Solidity dilinde sekizli değişmezler yoktur ve baştaki sıfırlar geçersizdir.

Ondalık kesir değişmezleri a. ile oluşturulurlar ve bu ifadenin bir tarafında mutlaka bir sayı olması gerekir. Örnek olarak 1., .1 ve 1.3 bulunmaktadır.

Üsün kesir içeremediği durumlarda, tabanın kesir içerebileceği bilimsel gösterimler de desteklenir. Örnekler arasında 2e10, -2e10, 2e-10, 2.5e1 bulunur.

Okunabilirliğe yardımcı olmak ve sayısal bir harfin rakamlarını ayırmak için alt çizgiler kullanılabilir. Örneğin, 123_000 ondalık, onaltılık 0x2eff_abde veya bilimsel ondalık gösterimi olan 1_2e345_678'in tümü geçerlidir. Alt çizgilere yalnızca iki rakam arasında izin verilir ve arka arkaya yalnızca bir alt çizgiye izin verilir. Alt çizgi içeren bir sayı değişmezine ek bir anlam yüklemez, alt çizgiler yoksayılır.

Değişmez sayı ifadeleri değişmez olmayan bir türe dönüştürülünceye kadar keyfi bir kesinliğe sahip olur (yani, değişmez bir ifade ile birlikte veya açık bir dönüştürme ile birlikte kullanılır). Bu durum, hesaplamaların taşmadığı ve bölmelerin sayı değişmez ifadelerinde kısaltılmadığı anlamına gelir.

Örneğin, (2 ** 800 + 1) - 2 ** 800 sabit 1 ile sonuçlanır (uint8 türünde), ancak ara sonuçlar belirlenen boyutuna bile uymaz. Dahası, .5 * 8 tamsayıyla 4 sonuçlanır (tam sayı olmayanlar arasında kullanılmasına rağmen).

Tamsayılara uygulanabilen herhangi bir işlem, işlenenler tamsayı olduğu sürece, sayı ifadelerinin tamamına da uygulanabilir. İkisinden herhangi birinin kesirli olması durumunda, bit işlemlerine izin verilmez ve üs, kesirli ise (üstelik rasyonel olmayan bir sayıyla sonuçlanabileceği için) üstele izin verilmez.

Not

Her bir rasyonel sayı için Solidity dili bir sayı değişmez türüne sahiptir. Tamsayı değişmezleri ve rasyonel sayı değişmezleri sayı değişmez türlerine aittir. Ayrıca, tüm sayı değişmez ifadeleri (yani yalnızca sayı değişmezleri ve sayısal işlemleri içeren ifadeler) sayı değişmez türlerine aittir. Bu nedenle, 1 + 2 ve 2 + 1 sayı ifadelerinin her ikisi de rasyonel sayı 3 için aynı sayı hazır bilgi türüne aittir.

Uyarı

Tamsayı değişmezleri bölümü, 0.4.0 sürümünden önce Solidity'de işlemin sonucunu yuvarlamak için kullanılırdı, ancak şimdi rasyonel bir sonuç, örneğin 5/2, 2'ye eşit değil, 2.5'e eşitlenebiliyor.

Not

Sayı değişmez ifadeleri başka türde değişmez ifadelerle birlikte kullanılır kullanılmaz değişebilir bir biçime dönüştürülür. Aşağıdaki örnekte b'ye verilen ifadenin değeri bir tamsayı olarak gözlenir. A, uint128 türünde olduğu için, 2.5 + a ifadesinin uygun bir türü sonuç vermesi gerekir. 2.5 ve uint128 tipi için ortak bir tip olmadığından, Solidity derleyicisi bu kodu kabul etmemektedir.

uint128 a = 1;
uint128 b = 2.5 + a + 0.5;

String değişmezleri ve Türleri

String değişmezleri, çift veya tek tırnak ("foo" veya "bar") ile yazılır. C'deki gibi sıfıra giden sonuçları ima etmeyen bu ifadelerden "foo", dört değil, üç baytı temsil eder. Tamsayı değişmezlerinde olduğu gibi, türleri değişebilir, ancak örtük olarak bytes1,… bytes32'ye, sığarlarsa bytes ve string olarak dönüşürler.

Örneğin, bytes32 samevar = "stringliteral" bir string değişmezi olan bytes32 türüne atandığında ham bayt biçiminde yorumlanır.

Dize değişmezleri aşağıdaki kaçış karakterlerini destekler:

 • \ (gerçek bir yeni satırdan kaçar)
 • \\ (ters eğik çizgi)
 • \' (tek alıntı)
 • \" (çift alıntı)
 • \b (geri al)
 • \f (form beslemesi)
 • \n (yeni satır)
 • \r (satır başı)
 • \t (sekme)
 • \v (dikey sekme)
 • \xNN (altıgen kaçış, aşağıya bakınız)
 • \uNNNN (unicode kaçış, aşağıya bakın)

\xNN onaltılık bir değer alır ve uygun baytı ekler. \uNNNN ise bir Unicode kod noktası alır ve bir UTF-8 dizisi ekler.

Aşağıdaki örnekteki dize on bayt uzunluğundadır. Bir yeni satır byte ile başlar, bunu bir çift alıntı, tek bir alıntı bir ters eğik çizgi karakteri ve ardından (ayırıcı olmadan) abcdef karakter dizisi izler.

"\n\"\'\\abc\
def"

Yeni bir satır olmayan herhangi bir unicode line terminator (yani LF, VF, FF, CR, NEL, LS, PS), değişmez dizgeyi sonlandırır. Yeni satır, yalnızca bir \ tarafından gelmemişse, dizgiyi hazırlar.

Onaltılık Değişmeyenler

Onaltılık değişmeyenler başına "hex" eki gelen ve çift veya tek tırnak içinde gösterilen değerlerdir( örneğin hex"001122FF"). Sekiz sayı ve harf değerinden meydana gelen bu değerlerin içerdikleri ifadelerin her biri iki başka ifadeyi temsilen yazılır.

Onaltılık değişmeyenler string değişmezleri gibi davranır ve aynı dönüştürülebilirlik sınırlamalarına sahiptir.

Enumlar

Enumlar, Solidity'de kullanıcı tanımlı bir tür oluşturmanın bir yoludur. Açıkça tüm tam sayı türlerine dönüştürülebilirler ancak örtük dönüştürmelere izin verilmez. Tamsayıdan açıkça yapılan dönüştürme, çalışma zamanında değerin enum aralığının içinde olup olmadığını kontrol eder; eğer değilse başarısızlığa neden olur. Enumlar en az bir üyeye ihtiyaç duyar.

Veri gösterimi, C'deki enums'lerle aynıdır: Seçenekler, 0'dan başlayan işaretsiz tamsayı değerleri ile temsil edilir.

pragma solidity >=0.4.16 <0.6.0;

contract test {
  enum ActionChoices { GoLeft, GoRight, GoStraight, SitStill }
  ActionChoices choice;
  ActionChoices constant defaultChoice = ActionChoices.GoStraight;

  function setGoStraight() public {
    choice = ActionChoices.GoStraight;
  }

  // Since enum types are not part of the ABI, the signature of "getChoice"
  // will automatically be changed to "getChoice() returns (uint8)"
  // for all matters external to Solidity. The integer type used is just
  // large enough to hold all enum values, i.e. if you have more than 256 values,
  // `uint16` will be used and so on.
  function getChoice() public view returns (ActionChoices) {
    return choice;
  }

  function getDefaultChoice() public pure returns (uint) {
    return uint(defaultChoice);
  }
}

Fonksiyon Türleri

Fonksiyon türleri, sözleşmede uygulanilecek işlemlerin çeşitleridir . Fonksiyon türündeki değişkenler yine fonksiyonlar tarafından atanabilir. Fonksiyonlardaki parametreler, fonksiyonlar arasında bilgi veya komut geçişi yapmak kadar başka kaynaklardan bilgiyi döndürmek için de kullanılır. Temelde iki farklı fonksiyon türü vardır - dahili ve harici fonksiyonlar:

Dahili fonksiyonlar, yalnızca geçerli sözleşmenin içinde (daha özel olarak, iç kütüphane fonksiyonlarını ve miras alınan fonksiyonları de içeren geçerli kod ünitesinin içinde) çağrılabilir, çünkü mevcut sözleşmenin kapsamı dışında yürütülemezler. Bir iç fonksiyon çağrısı, iç sözleşmedeki bir fonksiyonun çağrılması gibi, giriş etiketine atlayarak gerçekleştirilir.

Harici fonksiyonlar bir adres ve fonksiyon imzasından oluşur ve harici fonksiyon çağrılarından iletilebilir ve geri çağrılabilirler.

Fonksiyon türleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

function (<parameter types>) {internal|external} [pure|view|payable] [returns (<return types>)]

Parametre türlerinin aksine, dönüş tipleri boş olamaz - fonksiyon hiçbir şey döndürmezse, returns (<return types>) kısmı tamamen çıkarılmalıdır.

Varsayılan olarak, fonskiyon türleri dahilidir, böylece internal anahtar kelimesinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz. Bunun sadece fonksiyon tipleri için geçerli olduğuna dikkat ediniz. Sözleşmelerde tanımlanan fonksiyonlar için görünürlük açıkça belirtilmelidir, varsayılanları yoktur.

Dönüşümler:

Harici fonksiyon türünün bir değeri açıkça fonksiyon sözleşmesinin adress türüne dönüştürülebilir.

A fonksiyon tipi, sadece ve sadece parametre tipleri, return tipleri, iç / dış özellikleri aynı olan ve kendinden daha az kısıtlayıcı olan başka bir B fonksiyonuna dönüştürülebilir. Detaylandırırsak:

 • pure fonksiyonları, view ve non-payable fonksiyonlarına dönüştürülebilir.
 • view fonksiyonları, non-payable fonksiyonlarına dönüştürülebilir.
 • payable fonskiyonları, non-payable fonksiyonlarına dönüştürülebilir.

Fonksiyon türleri arasında başka hiçbir dönüşüm mümkün değildir.

payable ve non-payable fonksiyonları hakkındaki kural biraz kafa karıştırıcı olabilir, fakat esasen, eğer bir fonksiyon payable ise, bu da sıfır Ether ödemesini kabul ettiği anlamına gelir, bu yüzden ödenmesi de mümkün değildir. Öte yandan, non-payable bir fonksiyon kendisine gönderilen Ether'i reddeder, bu yüzden non-payable işlevler payable fonksiyonlara dönüştürülemez.

Bir fonksiyon tipi değişkeni başlatılmadıysa, çağırılması başarısız bir iddiaya neden olur. Aynı fonksiyonu, delete işlevini kullandıktan sonra çağırırsanız aynı sonuç ile karşılaşırsınız.

Harici fonksiyon türleri, Solidity bağlamı dışında kullanılırsa, fonksiyon tanımlayıcısı tarafından izlenen adresi tek bir bytes24 türünde kodlayan bir function olarak işlem görürler.

Mevcut sözleşmelerde public fonksiyonunun hem iç hem de dış fonksiyon olarak kullanılabileceğini unutmayın. Fonskiyonu bir iç fonksiyon olarak kullanmak için fyi, yalnızca dış biçimini kullanmak için this.f öğesini kullanın.

public (veya harici) fonksiyonlar aşağıdaki üyelere sahiptir:

 • .selector ABI fonksiyon seçicisini döndürür
 • .gas (uint) çağrıldığında, belirtilen gaz miktarını hedef fonksiyona gönderecek olan çağrılabilen bir fonksiyon nesnesi döndürür. Daha fazla bilgi için Harici Fonksiyon Çağrıları bölümüne bakınız.
 • .value (uint) çağrıldığında, belirtilen miktardaki wei'yi hedef fonksiyona gönderecek olan çağrılabilir bir fonksiyon nesnesi döndürür. Daha fazla bilgi için Harici Fonksiyon Çağrıları bölümüne bakınız.

Öğelerin nasıl kullanılacağını gösteren örnek:

pragma solidity >=0.4.16 <0.6.0;

contract Example {
 function f() public payable returns (bytes4) {
  return this.f.selector;
 }
 function g() public {
  this.f.gas(10).value(800)();
 }
}

Dahili işlev türlerinin nasıl kullanılacağını gösteren örnek:

pragma solidity >=0.4.16 <0.6.0;

library ArrayUtils {
 // internal functions can be used in internal library functions because
 // they will be part of the same code context
 function map(uint[] memory self, function (uint) pure returns (uint) f)
  internal
  pure
  returns (uint[] memory r)
 {
  r = new uint[](self.length);
  for (uint i = 0; i < self.length; i++) {
   r[i] = f(self[i]);
  }
 }
 function reduce(
  uint[] memory self,
  function (uint, uint) pure returns (uint) f
 )
  internal
  pure
  returns (uint r)
 {
  r = self[0];
  for (uint i = 1; i < self.length; i++) {
   r = f(r, self[i]);
  }
 }
 function range(uint length) internal pure returns (uint[] memory r) {
  r = new uint[](length);
  for (uint i = 0; i < r.length; i++) {
   r[i] = i;
  }
 }
}

contract Pyramid {
 using ArrayUtils for *;
 function pyramid(uint l) public pure returns (uint) {
  return ArrayUtils.range(l).map(square).reduce(sum);
 }
 function square(uint x) internal pure returns (uint) {
  return x * x;
 }
 function sum(uint x, uint y) internal pure returns (uint) {
  return x + y;
 }
}

Harici işlev türlerini kullanan başka bir örnek:

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0;

contract Oracle {
 struct Request {
  bytes data;
  function(uint) external callback;
 }
 Request[] requests;
 event NewRequest(uint);
 function query(bytes memory data, function(uint) external callback) public {
  requests.push(Request(data, callback));
  emit NewRequest(requests.length - 1);
 }
 function reply(uint requestID, uint response) public {
  // Here goes the check that the reply comes from a trusted source
  requests[requestID].callback(response);
 }
}

contract OracleUser {
 Oracle constant oracle = Oracle(0x1234567); // known contract
 uint exchangeRate;
 function buySomething() public {
  oracle.query("USD", this.oracleResponse);
 }
 function oracleResponse(uint response) public {
  require(
    msg.sender == address(oracle),
    "Only oracle can call this."
  );
  exchangeRate = response;
 }
}

Not

Lambda veya satır içi fonksiyonları kullanımı planlanıyor, ancak henüz desteklenmiyor.

Referans Türleri

Referans türünün değerleri, birden fazla farklı isim üzerinden değiştirilebilir. Bu durumu, her değişken tipi kullanıldığında bağımsız bir kopya aldığınız değer tipleriyle karşılaştırın. Bu özellik sebebiyle, referans türlerinin değer türlerinden daha dikkatli ele alınması gerekir. Şu anda, referans türleri yapılar, diziler ve eşlemeler içermektedir. Bir referans türü kullanıyorsanız, daima türün depolandığı veri alanını açıkça belirtmeniz gerekir: memory (ömrü bir fonksiyonu çağrısı ile sınırlıdır), storage (durum değişkenlerinin saklandığı konum) veya calldata (özel veriler fonksiyon argümanlarını içeren konum, yalnızca harici işlev çağrısı parametreleri için kullanılabilir).

Veri konumunu değiştiren bir atama veya tür dönüşümü her zaman otomatik bir kopyalama işlemine tabi tutulurken, aynı veri konumunun içindeki atamalar yalnızca bazı durumlarda depolama türleri için kopyalanır.

Veri Konumu

Her referans türü, yani diziler ve yapılar, depolandığı yer hakkında “veri konumu” isimli bir ek açıklamaya sahiptir. Üç veri konumu vardır: memory, storage ve calldata. Calldata, yalnızca harici sözleşme fonksiyonlarının parametreleri için geçerli ve bu parametre türü için gereklidir. Calldata, fonksiyon argümanlarının saklandığı ve çoğunlukla memory gibi davrandığı değiştirilemez, kalıcı olmayan bir alandır.

Not

0.5.0 sürümünden önce, veri konumu atlanabilir ve değişken türüne, fonksiyon türüne vb. bağlı olarak varsayılan konumlar kullanılabilirdi Şuan ise tüm karmaşık türleri için açık bir veri konumu verilmesi gerekir.

Veri Konumu Ve Atama Davranışı

Veri yerleri sadece verilerin kalıcılığıyla değil aynı zamanda atandıkları değerlerin semanticleri ile ilgilidir:

 • Memory ve storage (veya calldata) arasındaki atamalar her zaman bağımsız bir kopya oluşturur.
 • Memoryden memorye yapılan atamalar yalnızca referans oluşturur. Bu, bir memory değişkeninde yapılan değişikliklerin aynı verilere başvuran tüm diğer memory değişkenlerinde de görülebileceği anlamına gelir.
 • Storagedan yerel storage değişkenine yapılan atamalar da yalnızca bir referans atar.
pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract C {
  uint[] x; // the data location of x is storage

  // the data location of memoryArray is memory
  function f(uint[] memory memoryArray) public {
    x = memoryArray; // works, copies the whole array to storage
    uint[] storage y = x; // works, assigns a pointer, data location of y is storage
    y[7]; // fine, returns the 8th element
    y.length = 2; // fine, modifies x through y
    delete x; // fine, clears the array, also modifies y
    // The following does not work; it would need to create a new temporary /
    // unnamed array in storage, but storage is "statically" allocated:
    // y = memoryArray;
    // This does not work either, since it would "reset" the pointer, but there
    // is no sensible location it could point to.
    // delete y;
    g(x); // calls g, handing over a reference to x
    h(x); // calls h and creates an independent, temporary copy in memory
  }

  function g(uint[] storage) internal pure {}
  function h(uint[] memory) public pure {}
}

Diziler

Diziler, derleme zamanı sabit veya dinamik bir boyuta sahip olabilirler.

Sabit boyutlu bir k dizisinin ve T öğe türünün ikisi birleşerek T[k]i oluştururlar. T[] normalde dinamik bir boyutlu bir diziyi ifade eder.

Örneğin, 5 dinamik uint dizisinden oluşan bir dizi uint [][5] olarak yazılır. Gösterim diğer bazı dillere göre tersine çevrilmiştir. Solidity dilince, X[3], X'in kendisi bir dizi olsa bile, her zaman X türünde üç öğe içeren bir dizidir. C gibi diğer dillerde durum böyle değildir.

Endeksler sıfır tabanlıdır ve erişim bildirimin tersi yöndedir.

Örneğin, değişken bir uint [][5] x belleğiniz varsa, üçüncü dinamik dizideki ikinci uint'e x[2][1] kullanarak erişirsiniz ve üçüncü dinamik diziye erişmek için x[3] kullanırsınız. Yine, bir dizi de olabilen T tipi için T[5] a diziniz varsa, o zaman [2] her zaman T tipine sahiptir.

Dizi öğeleri, eşleme veya yapı dahil olmak üzere herhangi bir türde olabilir. Tipler için genel kısıtlamalar geçerlidir, çünkü bu eşlemeler yalnızca storage verileri konumunda saklanabilir ve herkes tarafından görülebilen fonksiyonlar ABI türleri olan parametrelere ihtiyaç duyar.

Durum değişkeni dizileri public olarak dönüştürmek ve Solidity'nin bir alıcı oluşturmasını sağlamak mümkündür. Sayısal endeks alıcı için gerekli bir parametre haline gelir.

Sonundan bir diziye erişilmesi başarısız bir iddiaya neden olur. Sonunda yeni bir öğe eklemek için .push() yöntemini kullanabilir veya boyutunu değiştirmek için .length yöntemine başvurabilirsiniz (uyarılar için aşağıya bakın). .lenght yöntemini daha çok öğe eklemek için de kullanabilirisniz.

Diziler Olarak Byte ve String

Byte ve String değişken türleri özel dizilerdir. Bir bayt byte[]e benzer, ancak calldata ve memoryde daha sıkı paketlenmiştir. String bytea eşittir, ancak uzunluk veya indeks erişimine izin vermez.

Solidity dilinin dizi düzenleme fonksiyonu yoktur, ancak üçüncü taraf dizi kütüphaneleri vardır. Ayrıca keccak256 (abi.encodePacked (s1)) == keccak256 (abi.encodePacked (s2)) kullanarak iki dizgiyi karşılaştırabilir ve abi.encodePacked (s1, s2) kullanarak iki dizgiyi birleştirebilirsiniz.

Byte[] yerine bytes kullanmalısınız çünkü daha ucuzdur, çünkü byte[] elemanlar arasında 31 doldurma baytı ekler. Genel bir kural olarak, isteğe bağlı uzunluktaki ham bayt verileri için bayt ve isteğe bağlı uzunluktaki dize (UTF-8) verileri için string kullanın. Uzunluğu belirli sayıda bayt ile sınırlandırabilirseniz, her zaman çok daha ucuz oldukları için bayt1 ile bayt32 arasındaki değer türlerinden birini kullanın.

S dizgisinin bayt temsiline erişmek istiyorsanız, bytes(s).length / bytes(s)[7] = 'x'; kullanın. Bunu yaparak, tek tek karakterlere değil de, UTF-8 gösteriminin düşük seviye baytlarına eriştiğinizi unutmayın.

Bellek Dizilerini Ayırma

Çalışma zamanına bağlı uzunluktaki bellekte(memory) diziler oluşturmak için 'new' anahtar sözcüğünü kullanmanız gerekir. Depolama dizilerinin aksine, bellek dizilerini yeniden boyutlandırmak mümkün değildir (örneğin '.onth' üyesini atayarak). İstenilen boyutu önceden hesaplamanız veya yeni bir bellek dizisi yaratmanız ve her öğeyi kopyalamanız gerekir.

pragma solidity >=0.4.16 <0.6.0;

contract C {
  function f(uint len) public pure {
    uint[] memory a = new uint[](7);
    bytes memory b = new bytes(len);
    assert(a.length == 7);
    assert(b.length == len);
    a[6] = 8;
  }
}

Dizi Değişmezleri

Bir dizi değişmezi, köşeli parantez ([...]) içine alınmış bir veya daha fazla ifadenin virgülle ayrılmış listesi şeklinde görünür. Örneğin [1, a, f (3)]. Tüm öğelerin örtük olarak dönüştürülebileceği ortak bir tür olması gerekir. Bu, dizinin temel türüdür.

Dizi değişmezleri her zaman statik boyutlu bellek dizileridir.

Aşağıdaki örnekte, [1, 2, 3] türü uint8[3] memory türündedir. Bu sabitlerin her birinin tipi uint8 olduğundan, sonucun bir [3] memoryolmasını istiyorsanız, ilk öğeyi uint'e dönüştürmeniz gerekir.

pragma solidity >=0.4.16 <0.6.0;

contract C {
  function f() public pure {
    g([uint(1), 2, 3]);
  }
  function g(uint[3] memory) public pure {
    // ...
  }
}

Sabit boyutlu bellek dizileri, dinamik boyutlu bellek dizilerine atanamaz, yani aşağıdakiler mümkün değildir:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

// This will not compile.
contract C {
  function f() public {
    // The next line creates a type error because uint[3] memory
    // cannot be converted to uint[] memory.
    uint[] memory x = [uint(1), 3, 4];
  }
}

Gelecekte bu kısıtlamanın kaldırılması planlanıyor, ancak ABI’de dizilerin nasıl iletildiğinden dolayı bazı komplikasyonlar yaratıyor.

Dizi Öğeleri

Uzunluk:

Dizilerin, eleman sayılarını içeren bir .lenght öğesi vardır. Bellek dizilerinin uzunluğu (ancak dinamiktir, yani çalışma zamanı parametrelerine bağlı olabilir) oluşturulduktan sonra sabittir. Dinamik boyutlu dizilerde (yalnızca depolama için kullanılabilir), bu öğe diziyi yeniden boyutlandırmak için atanabilir. Geçerli uzunluk dışındaki öğelere erişmek, diziyi otomatik olarak yeniden boyutlandırmaz; bunun yerine başarısız bir iddiaya neden olur. Uzunluğun arttırılması, diziye sıfırdan başlatılmış yeni öğeler ekler. Uzunluğu azaltmak, örtük bir işlem gerçekleştirir. Ref: kaldırılan öğelerin her birini delete yöntemi ile silin. Depoda bulunmayan dinamik olmayan bir diziyi yeniden boyutlandırmayı denerseniz, almanız gereken Value must be an lvalue hatası olmalıdır.

push:

Dinamik depolama dizileri ve baytlar (string değil), dizinin sonuna bir eleman eklemek için kullanabileceğiniz .push adlı bir fonksiyona sahiptir. Öğe sıfırda başlatılır. Fonksiyon yeni uzunluğu döndürür.

pop:

Dinamik depolama dizileri ve baytlar (string değil), bir elemanı dizinin sonundan çıkarmak için kullanabileceğiniz .pop adlı bir fonksiyona sahiptir. Bu aynı zamanda dolaylı olarak kaldırılan öğe için .deletei çağırır.

Uyarı

.Length-- öğesini boş bir dizide kullanırsanız, aşağı akışa neden olur ve bu nedenle uzunluğu 2 ** 256-1 olarak ayarlar.

Not

Bir depolama dizisinin uzunluğunun arttırılması sabit gaz maliyetlerine sahiptir, çünkü depolamanın sıfırlandığı varsayılır, uzunluğu düşürürken en yine bu sabit maliyete sahiptir. Kaldırılan elemanların açıkça temizlenmesini içerir ve delete yöntemini çağırır.

Not

Dizilerin harici fonksiyonlarda kullanılması henüz mümkün değildir (ancak ortak fonksiyonlarda desteklenirler).

Not

Byzantium'dan önceki EVM versiyonlarında, fonksiyon çağrılarından dönen dinamik dizilere erişmek mümkün değildi. Dinamik dizileri döndüren fonksiyonları çağırırsanız, Byzantium moduna ayarlanmış bir EVM kullandığınızdan emin olun.

pragma solidity >=0.4.16 <0.6.0;

contract ArrayContract {
  uint[2**20] m_aLotOfIntegers;
  // Note that the following is not a pair of dynamic arrays but a
  // dynamic array of pairs (i.e. of fixed size arrays of length two).
  // Because of that, T[] is always a dynamic array of T, even if T
  // itself is an array.
  // Data location for all state variables is storage.
  bool[2][] m_pairsOfFlags;

  // newPairs is stored in memory - the only possibility
  // for public contract function arguments
  function setAllFlagPairs(bool[2][] memory newPairs) public {
    // assignment to a storage array performs a copy of ``newPairs`` and
    // replaces the complete array ``m_pairsOfFlags``.
    m_pairsOfFlags = newPairs;
  }

  struct StructType {
    uint[] contents;
    uint moreInfo;
  }
  StructType s;

  function f(uint[] memory c) public {
    // stores a reference to ``s`` in ``g``
    StructType storage g = s;
    // also changes ``s.moreInfo``.
    g.moreInfo = 2;
    // assigns a copy because ``g.contents``
    // is not a local variable, but a member of
    // a local variable.
    g.contents = c;
  }

  function setFlagPair(uint index, bool flagA, bool flagB) public {
    // access to a non-existing index will throw an exception
    m_pairsOfFlags[index][0] = flagA;
    m_pairsOfFlags[index][1] = flagB;
  }

  function changeFlagArraySize(uint newSize) public {
    // if the new size is smaller, removed array elements will be cleared
    m_pairsOfFlags.length = newSize;
  }

  function clear() public {
    // these clear the arrays completely
    delete m_pairsOfFlags;
    delete m_aLotOfIntegers;
    // identical effect here
    m_pairsOfFlags.length = 0;
  }

  bytes m_byteData;

  function byteArrays(bytes memory data) public {
    // byte arrays ("bytes") are different as they are stored without padding,
    // but can be treated identical to "uint8[]"
    m_byteData = data;
    m_byteData.length += 7;
    m_byteData[3] = 0x08;
    delete m_byteData[2];
  }

  function addFlag(bool[2] memory flag) public returns (uint) {
    return m_pairsOfFlags.push(flag);
  }

  function createMemoryArray(uint size) public pure returns (bytes memory) {
    // Dynamic memory arrays are created using `new`:
    uint[2][] memory arrayOfPairs = new uint[2][](size);

    // Inline arrays are always statically-sized and if you only
    // use literals, you have to provide at least one type.
    arrayOfPairs[0] = [uint(1), 2];

    // Create a dynamic byte array:
    bytes memory b = new bytes(200);
    for (uint i = 0; i < b.length; i++)
      b[i] = byte(uint8(i));
    return b;
  }
}

Yapılar

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Solidity yeni bir türü struct biçiminde tanımlama imkanı sunar:

pragma solidity >=0.4.11 <0.6.0;

contract CrowdFunding {
  // Defines a new type with two fields.
  struct Funder {
    address addr;
    uint amount;
  }

  struct Campaign {
    address payable beneficiary;
    uint fundingGoal;
    uint numFunders;
    uint amount;
    mapping (uint => Funder) funders;
  }

  uint numCampaigns;
  mapping (uint => Campaign) campaigns;

  function newCampaign(address payable beneficiary, uint goal) public returns (uint campaignID) {
    campaignID = numCampaigns++; // campaignID is return variable
    // Creates new struct in memory and copies it to storage.
    // We leave out the mapping type, because it is not valid in memory.
    // If structs are copied (even from storage to storage), mapping types
    // are always omitted, because they cannot be enumerated.
    campaigns[campaignID] = Campaign(beneficiary, goal, 0, 0);
  }

  function contribute(uint campaignID) public payable {
    Campaign storage c = campaigns[campaignID];
    // Creates a new temporary memory struct, initialised with the given values
    // and copies it over to storage.
    // Note that you can also use Funder(msg.sender, msg.value) to initialise.
    c.funders[c.numFunders++] = Funder({addr: msg.sender, amount: msg.value});
    c.amount += msg.value;
  }

  function checkGoalReached(uint campaignID) public returns (bool reached) {
    Campaign storage c = campaigns[campaignID];
    if (c.amount < c.fundingGoal)
      return false;
    uint amount = c.amount;
    c.amount = 0;
    c.beneficiary.transfer(amount);
    return true;
  }
}

Sözleşme, kitle fonlaması sözleşmesinin tam işlevselliğini sağlamaz, ancak yapıları anlamak için gereken temel kavramları içerir. Yapısal türler, eşleme ve dizilerin içinde kullanılabilir; eşleme ve diziler içerebilir.

Bir yapının kendi türünde bir öğe içermesi mümkün değildir, ancak yapının kendisi bir eşleme öğesinin değer türü olabilir veya türünde dinamik olarak boyutlandırılmış bir dizi içerebilir. Yapının boyutunun sonlu olması gerektiğinden, bu kısıtlama gereklidir.

Tüm fonksiyonlarda, bir yapı türünün veri konumu storage olan bir yerel değişkene nasıl atandığını not ediniz. Bu yapıyı kopyalamaz, ancak yalnızca bir referansı saklar, böylece yerel değişken üyelerine yapılan atamalar aslında duruma yazabilir.

Tabii ki, campaigns[campaignID].amount = 0 ifadesindeki gibi, yerel bir değişkene atamadan yapı üyelerine doğrudan erişebilirsiniz.

Eşleme Türleri

Eşleme türlerini syntax ile mapping(_KeyType => _ValueType) şeklinde gösterebilirsiniz. _KeyType herhangi bir temel tür olabilir. Bu, yerleşik değer türlerinden herhangi biri artı byte ve string olabileceği anlamına gelir. Sözleşme türleri, numaralandırmalar, eşlemeler, yapılar ve bayt ve dizgiler dışında herhangi bir dizi türü gibi kullanıcı tanımlı veya karmaşık türlere izin verilmez. _ValueType eşleme dahil olmak üzere herhangi bir tür olabilir.

Eşleme, her olası anahtarın var olacağı ve bayt temsilinin tümü sıfır olan bir türün varsayılan değeri olan bir değere eşlenecek şekilde başlatılan hash tabloları olarak düşünebilirsiniz. Benzerlik burada biter, anahtar veriler bir eşlemede depolanmaz, değere bakmak için sadece keccak256 hash kullanılır.

Bu nedenle, eşlemelerin ayarlanan bir anahtar veya değer için bir uzunluğu veya kavramı yoktur.

Eşlemeler yalnızca bir veri storage konumuna sahip olabilir ve bu nedenle durum değişkenleri için, fonksiyonlardaki depolama referans türleri veya kütüphane işlevleri parametreler olarak kullanılır. Ancak bunlar, public durumdaki sözleşme fonksiyonları veya iade parametreleri olarak kullanılamazlar.

Eşleme türündeki değişkenleri genel olarak işaretleyebilirsiniz ve Solidity sizin için bir alıcı oluşturur. _KeyType, alıcı için bir parametre haline gelir. _ValueType bir değer türü veya yapı ise, alıcı _ValueType değerini döndürür. _ValueType bir dizi veya eşleme ise, alıcıda her _KeyType için bir parametre tekrarlanır. Örneğin bir eşleme ile:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract MappingExample {
  mapping(address => uint) public balances;

  function update(uint newBalance) public {
    balances[msg.sender] = newBalance;
  }
}

contract MappingUser {
  function f() public returns (uint) {
    MappingExample m = new MappingExample();
    m.update(100);
    return m.balances(address(this));
  }
}

Not

Eşlemeler yinelenemez, ancak bunların üstüne bir veri yapısı uygulamak mümkündür. Bir örnek için, Yinelenebilir Eşlemeye bakın.

LValues İçeren Operatörler

A bir LValue ise (yani bir değişken veya atanabilecek bir şey), aşağıdaki operatörler kısayol olarak kullanılabilir:

a + = e, a = a + e değerine eşittir. İşleçler - =, * =, / =,% =, | =, & = ve ^ = buna göre tanımlanmıştır. a ++ ve a--, + = 1 / a - = 1 değerlerine eşittir, ancak ifadenin kendisi hala önceki a değerine sahiptir. Benzer şekilde, --a ve ++ a, a üzerinde ters etkiye sahiptir, ancak değişiklikten sonra orjinale geri döndürür.

Silmek

delete a, türün başlangıç değerini a olarak atar. Yani tamsayılar için a = 0'a eşdeğerdir, ancak aynı zamanda, sıfır değerine sahip dinamik bir dizi dizisi veya tüm değerlerini başlangıç değerlerine ayarlanan aynı uzunluktaki statik diziyi atadığı dizilerde de kullanılabilir. delete a[x], dizinin x dizinindeki öğeyi siler ve diğer tüm öğeleri ve dizinin uzunluğunu el değmemiş halde bırakır. Bu, özellikle dizide bir boşluk bıraktığı anlamına gelir. Öğeleri kaldırmayı planlıyorsanız, mapping muhtemelen daha iyi bir seçimdir.

Yapılar için delete, tüm üyelerin sıfırlanmasıyla bir yapı atanmasını sağlar. Başka bir deyişle, bir delete sonrası a'nın değeri a ile atama yapılmadan bildirilen ile aynıdır.

delete , eşlemeler üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir (eşlemelerin anahtarları isteğe bağlı olabileceği ve genellikle bilinmediği için). Bu nedenle, bir yapıyı silerseniz, eşleme olmayan tüm üyeleri sıfırlar ve eşleme olmadıkça üyelere tekrar girer. Ancak, ayrı ayrı tuşlar ve eşlenecekleri değerler silinebilir: a bir eşleme ise, delete a[x] x'te depolanan değeri siler.

delete a işleminin gerçekten atama gibi davrandığını, yani a'da yeni bir nesneyi sakladığını not etmek önemlidir. Bu durum a referans değişken olduğunda da görülebilir: Önceden bahsettiği değeri değil, sadece kendini sıfırlar.

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract DeleteExample {
  uint data;
  uint[] dataArray;

  function f() public {
    uint x = data;
    delete x; // sets x to 0, does not affect data
    delete data; // sets data to 0, does not affect x
    uint[] storage y = dataArray;
    delete dataArray; // this sets dataArray.length to zero, but as uint[] is a complex object, also
    // y is affected which is an alias to the storage object
    // On the other hand: "delete y" is not valid, as assignments to local variables
    // referencing storage objects can only be made from existing storage objects.
    assert(y.length == 0);
  }
}

Temel Tipler Arasındaki Dönüşümler

Örtük Dönüşümler

Bir operatör farklı türlere uygulanırsa, derleyici işlenenlerden birini diğerinin türüne örtük olarak dönüştürmeye çalışır (aynısı atamalar için de geçerlidir). Genel olarak, anlamsal olarak anlam ifade ediyorsa ve hiçbir bilgi kaybedilmezse, değer türleri arasında örtük bir dönüşüm mümkündür: uint8, uint16 ve int128'den int256'ya dönüştürülebilir, ancak int8, uint256'ya dönüştürülemez (çünkü uint256, örn. -1'i tutamaz).

Daha fazla ayrıntı için lütfen türlerle ilgili bölümlere bakın.

Açık Dönüşümler

Derleyici örtük dönüştürmeye izin vermiyorsa, ancak ne yaptığınızı biliyorsanız, açık bir tür dönüştürmesi bazen mümkündür. Bunun size beklenmeyen bir davranış verebileceğini ve derleyicinin bazı güvenlik özelliklerini atlamanıza izin verdiğini unutmayın; bu nedenle, sonucun istediğiniz gibi olduğunu test ettiğinizden emin olun! Aşağıdaki örnekte negatif bir int8'i bir uint'e dönüştürüyoruz:

int8 y = -3;
uint x = uint(y);

Bu kod snippet'inin sonunda, x, iki bitin 256 bitlik tamamlayıcı gösteriminde -3 olan 0xfffff..fd (64 hex karakter) değerine sahip olacaktır.

Bir tamsayı açıkça daha küçük bir türe dönüştürülürse, yüksek dereceli bitler kesilir:

uint32 a = 0x12345678;
uint16 b = uint16(a); // b will be 0x5678 now

Bir tamsayı açıkça daha büyük bir türe dönüştürülürse, sol tarafa doldurulur (yani, üst mertebe sonuna). Dönüşümün sonucu, orijinal tam sayıya eşit olarak karşılaştırılır:

uint16 a = 0x1234;
uint32 b = uint32(a); // b will be 0x00001234 now
assert(a == b);

Sabit boyutlu bayt türleri, dönüşümler sırasında farklı davranır. Tek tek bayt dizileri olarak düşünülebilir ve daha küçük bir türe dönüştürmek diziyi keser:

bytes2 a = 0x1234;
bytes1 b = bytes1(a); // b will be 0x12

Sabit boyutlu bir bayt türü açıkça daha büyük bir türe dönüştürülürse, sağ tarafa doldurulur. Bayt'a sabit bir dizinde erişmek, dönüşümden önce ve sonra aynı değere neden olur (dizin hala aralıktaysa):

bytes2 a = 0x1234;
bytes4 b = bytes4(a); // b will be 0x12340000
assert(a[0] == b[0]);
assert(a[1] == b[1]);

Tamsayılar ve sabit boyutlu bayt dizileri, kesme ya da doldurma sırasında farklı davrandıklarından, tamsayılar ve sabit boyutlu bayt dizileri arasındaki açık dönüşümlere yalnızca her ikisinin de aynı boyuta sahip olması durumunda izin verilir. Tamsayılar ve farklı büyüklükteki sabit boyutlu bayt dizileri arasında dönüşüm yapmak istiyorsanız, istenen kesme ve doldurma kurallarını açık yapan ara dönüşümleri kullanmanız gerekir:

bytes2 a = 0x1234;
uint32 b = uint16(a); // b will be 0x00001234
uint32 c = uint32(bytes4(a)); // c will be 0x12340000
uint8 d = uint8(uint16(a)); // d will be 0x34
uint8 e = uint8(bytes1(a)); // e will be 0x12

Değişmezler ve Temel Türler Arasındaki Dönüşümler

Tamsayı Türleri

Ondalık ve onaltılık sayı değişmezleri örtük olarak, kesmeden gösterebilecek kadar büyük olan herhangi bir tam sayı türüne dönüştürülebilir:

uint8 a = 12; // fine
uint32 b = 1234; // fine
uint16 c = 0x123456; // fails, since it would have to truncate to 0x3456

Sabit Boyutlu Bayt Dizileri

Ondalık sayı değişmezleri örtük olarak sabit boyutlu bayt dizilerine dönüştürülemez. Onaltılık sayı değişmezleri olabilir, ancak yalnızca onaltılık basamak sayısı bayt türünün boyutuna tam olarak uyarsa bu durum kabul edilebilir. İstisna olarak, sıfır değerine sahip hem ondalık hem de onaltılık değişmezler herhangi bir sabit boyutlu bayt türüne dönüştürülebilir:

bytes2 a = 54321; // not allowed
bytes2 b = 0x12; // not allowed
bytes2 c = 0x123; // not allowed
bytes2 d = 0x1234; // fine
bytes2 e = 0x0012; // fine
bytes4 f = 0; // fine
bytes4 g = 0x0; // fine

String değişmezleri ve onaltılı dize değişmezleri, karakter sayısı bayt türünün boyutuyla eşleşiyorsa, örtük olarak sabit boyutlu bayt dizilerine dönüştürülebilir:

bytes2 a = hex"1234"; // fine
bytes2 b = "xy"; // fine
bytes2 c = hex"12"; // not allowed
bytes2 d = hex"123"; // not allowed
bytes2 e = "x"; // not allowed
bytes2 f = "xyz"; // not allowed

Adresler

Açıklandığı üzere, sağlama toplamı testini geçen doğru boyutta hex değişmezleri adres türündedir. Başka hiçbir değişmez, dolaylı olarak adres türüne dönüştürülemez.

address payable ile sonuçlanması için bytes20 veya herhangi bir tamsayı türündeki açık dönüşümler uygulanmalıdır.

Birimler ve Global Olarak Mevcut Değişkenler

Ether Birimleri

Bir sabit sayı, Ether'in alt sınıfını ifade etmek için bir wei, finney, szabo veya Ether eki alabilir; bir postfix olmadan kullanılan Ether sayılarının Wei olduğu varsayılır.

assert(1 wei == 1);
assert(1 szabo == 1e12);
assert(1 finney == 1e15);
assert(1 ether == 1e18);

Alt sınıf eki aslında, onluk bir gücün çarpanı işlevini görür.

Zaman Birimleri

Gerçek sayılardan sonraki seconds, minutes, hours, days ve weeks gibi son ekler, saniyelerin temel kabul edildiği bir düzende zaman birimlerini belirlemek için kullanılabilir:

 • 1 == 1 saniye
 • 1 dakika == 60 saniye
 • 1 saat == 60 dakika
 • 1 gün == 24 saat
 • 1 hafta == 7 gün

Bu birimleri kullanarak takvim hesaplamaları yaparken dikkat edin, çünkü her yıl 365 güne eşit değildir. Yine aynı sebeple, her gün tam olarak 24 saat de değildir. Artık saniyelerin tahmin edilememesi nedeniyle, kesin bir takvim kütüphanesinin harici bir oracle tarafından güncellenmesi gerekir.

Not

Yukarıdaki nedenlerden dolayı years eki 0.5.0 versiyonunda kaldırılmıştır.

Bu sonekler değişkenlere uygulanamaz. Örneğin, bir fonksiyon parametresini gün cinsinden yorumlamak istiyorsanız, aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

function f(uint start, uint daysAfter) public {
  if (now >= start + daysAfter * 1 days) {
   // ...
  }
}

Özel Değişkenler ve Fonksiyonlar

Her zaman global isim olarak var olan ve genellikle blockchain hakkında bilgi sağlamak için kullanılan ya da genel kullanım yardımcı program fonksiyonları olarak işlev gören özel değişkenler ve fonksiyonlar vardır.

Blok ve İşlem Özellikleri

blockhash (uint blockNumber) returns (bytes32): verilen bloğun hash değeri - geçerli bloklar hariç yalnızca en yeni 256 adet blok için çalışır. block.coinbase (payable address): mevcut blok madenci adresi block.difficulty (uint): geçerli blok zorluğu block.gaslimit (uint): geçerli blok block.number (uint): geçerli blok numarası block.timestamp (uint): unix döneminden bu yana saniye olarak geçerli blok zaman damgası gasleft () returns (uint256): kalan gaz msg.data (byte calldata): tamamlanmış call verisi msg.sender (payable address): mesajın göndereni (mevcut çağrı) msg.sig (bytes4): calldata'nın ilk dört baytı (yani fonksiyon tanımlayıcısı) msg.value (uint): mesaj ile gönderilen wei sayısı now (uint): geçerli blok zaman damgası (block.timestamp için diğer ad) tx.gasprice (uint): işlemin gaz fiyatı tx.origin (payable address): işlemin göndereni (tam çağrı zinciri)

Not

Msg.sender ve msg.value dahil tüm msg üyelerinin değerleri her harici fonksiyon çağrısı için değişebilir. Buna kütüphane fonksiyonlarına yapılan çağrılar da dahildir.

Not

Ne yaptığınızı bilmiyorsanız, blockhash, nowve block.timestamp'a birer rastgele kaynak olarak güvenmemenizi öneriyoruz.

Hem timestamp hem de blockhash madencilerden bir dereceye kadar etkilenebilir. Madencilik topluluğundaki kötü aktörler, örneğin, seçilen bir hash için bir kumarhane ödeme işlevi çalıştırabilir ve eğer para alamazlarsa, farklı bir hash ile yeniden deneme yapabilir.

Geçerli timestamp, son bloğun zaman damgasından kesinlikle daha büyük olmalıdır. Daha garantili yol ise bu değerin kanonik zincirde iki ardışık bloğun zaman damgaları arasında bir yerde olacağıdır.

Not

Blok hashleri, ölçeklenebilirlik nedeniyle tüm bloklar için mevcut değildir. Yalnızca en yeni 256 bloğun karma değerlerine erişebilirsiniz, diğer tüm değerler sıfır olacaktır.

Not

Blockhash fonksiyonu daha önce block.blockhash olarak bilinmekteydi. 0.4.22 sürümünde kullanımı azaltıldı ve 0.5.0 sürümünden tamamen kaldırılmıştır.

Not

gasLeft işlevi daha önce msg.gas olarak bilinmekteydi. 0.4.21 sürümünde kullanımı azaltılmış ve 0.5.0'da ise sürümden tamamen kaldırılmıştır.

ABI Kodlama ve Kod Çözme Fonksiyonları

 • abi.decode(bytes memory encodedData, (...)) returns (...): ABI, verilen verilerin kodunu çözerken, türleri parantez içinde ikinci argüman olarak verilir. Örnek: (uint a, uint[2] memory b, bytes memory c) = abi.decode(data, (uint, uint[2], bytes))
 • abi.encode(...) returns (bytes memory): ABI verilen argümanları kodlar
 • abi.encodePacked(...) returns (bytes memory): Verilen bağımsız değişkenlerin paketlenmiş kodlamasını gerçekleştirir. Paketlenmiş kodlamanın belirsiz olabileceğini unutmayın!
 • abi.encodeWithSelector(bytes4 selector, ...) returns (bytes memory): ABI, ikinci değerden başlayarak verilen argümanları kodlar ve verilen dört bayt seçiciyi hazırlar
 • abi.encodeWithSignature(string memory signature, ...) returns (bytes memory): abi.encodeWithSelector ile eşdeğer (abi.encodeWithSelector(bytes4(keccak256(bytes(signature))), ...)

Not

Bu kodlama fonksiyonları, harici bir fonksiyon çağırmadan harici fonksiyon çağrıları için veri oluşturmak için kullanılabilir. Dahası, keccak256 (abi.encodePacked (a, b)), yapılandırılmış verinin hash değerini hesaplamanın bir yoludur (farklı fonksiyon parametre tipleri kullanarak bir "hash collusion yapmanın mümkün olduğunu unutmayın).

Kodlamayla ilgili ayrıntılar için ABI ve paketlenmiş kodlamayla ilgili bölümlere bakın.

Hata Yönetimi

Hata yönetimi ve ne zaman hangi fonksiyonun kullanılacağı hakkında daha fazla bilgiyi ilgili açıklamanın bulunduğu bölümden edinebilirsiniz.

 • assert(bool koşulu): geçersiz bir opcode'a neden olur ve koşulun karşılanmadığı durumlarda değişikliklerin tersine çevrilmesi durumunda - dahili hatalar için kullanılır.
 • require(bool koşulu): koşul karşılanmadığında geri döner - girişlerdeki veya harici bileşenlerdeki hatalar için kullanılır.
 • require(bool koşulu, string memory mesajı): koşul karşılanmadığında geri döner - girişlerdeki veya harici bileşenlerdeki hatalar için kullanılır. Ayrıca bir hata mesajı veriyor.
 • revert(): yürütmeyi durdur ve durum değişikliklerini geri alır.
 • revert(string memory mesajı): açıklayıcı bir dizi sağlayarak yürütmeyi iptal etmek ve durum değişikliklerini geri almak için kullanılır.

Matematiksel ve Şifreleme Fonksiyonları

 • addmod(uint x, uint y, uint k) returns (uint): Hesaplamanın (x + y)% k olduğu yerde ilavenin keyfi bir hassasiyetle yapıldığı ve 2 ** 256 civarında sarılmadığı hesaplanır. 0.5.0 sürümünden itibaren k! = 0 olduğunu kabul edin.
 • mulmod(uint x, uint y, uint k) returns (uint): (x * y)% k değerini hesaplayın, burada çarpma işlemi keyfi bir şekilde yapılır ve 2 ** 256 değerinde sarmaz. 0.5.0 sürümünden itibaren k! = 0 olduğunu kabul edin.
 • keccak256(bytes memory) returns (bytes32): Giren değerin(input) Keccak-256 hash değerini hesaplar.
 • sha256(bytes memory) returns (bytes32):Giren değerin SHA-256 değerini hesaplar.
 • ripemd160(bytes memory) returns (bytes20): RIPEMD-160 giren değerinin hash değerini hesaplar
 • ecrecover(bytes32 hash, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) returns (address): genel anahtarla ilişkilendirilmiş adresi eliptik eğri imzasından kurtarır veya hata durumunda sıfır döndürür (örnek kullanım)

Not

Ecrecover fonksiyonu bir adres döndürür, bu adres non-payable türündedir. Kurtarılan adrese para aktarmanız gerekebilir diye, dönüşüm için payable türünde bir adres kullanılması gerekir.

Sha256 ve ripemd160 için Out-Of-Gas ile karşılaşıyor olabilirsiniz veya özel bir blokchain ağı üzerinde ecrecover de aynı sonucu verebilir. Bunun nedeni, önceden derlenmiş sözleşmeler olarak uygulananların ve bu sözleşmelerin yalnızca ilk mesajı aldıktan sonra var olmalarıdır (sözleşme kodları kodlanmış olsa da). Mevcut olmayan sözleşmelere verilen mesajlar daha pahalıdır ve bu nedenle yürütme bir Out-Of-Gas hatasıyla sonuçlanır. Bu soruna yönelik bir geçici çözüm ilk önce tüm sözleşmelere örneğin 1 Wei göndermeniz ve daha sonra gerçek sözleşmeye geçmenizdir. Resmi veya test ağında böyle bir sorunla karşılaşmassınız.

Not

Keccak256 0.5.0 sürümünden önce sha3 adıyla biliniyordu. Şuanda sha3 kullanılmıyor.

Adres Türleri Öğeleri

 • <adres> .balance (uint256): Wei biriminde adres bakiyesi
 • <address payable>.transfer(uint256 amount): Verilen miktarda Wei'yi Adres'e gönderif, başarısızlık durumunda mebla geri döner, ileriye dönük 2300 gaz borusu gönderir.
 • <address payable>.send(uint256 amount) returns (bool): Verilen miktarda Wei'yi Adrese gönderin, başarısızlık durumunda false verir, ileriye dönük 2300 gaz borusu gönderir.
 • <address>.call(bytes memory) returns (bool, bytes memory): Verilen yük ile düşük seviye CALL düzenler, başarı durumunu ve iade verilerini geri gönderir.
 • <address>.delegatecall(bytes memory) returns (bool, bytes memory): Verilen yük ile düşük seviye DELEGATECALL düzenler, başarı durumu ve iade verilerini iletir.
 • <address>.staticcall(bytes memory) returns (bool, bytes memory): Verilen yük ile düşük seviyeli STATICCALL düzenler, başarı durumu ve iade verilerini iletir, mevcut tüm gazları yönlendirir.

Daha fazla bilgi için Adres bölümüne bakınız.

Uyarı

Tür kontrolünü, fonksiyon varlığı kontrolünü ve argüman paketlemesini atladığı için başka bir sözleşme işlevini yürütürken mümkün olduğunda .call () kullanmaktan kaçınmalısınız.

Uyarı

send kullanımında bazı tehlikeler vardır: Çağrı yığını derinliği 1024'te ise (bu her zaman arayanlar tarafından zorunlu tutulabilir) aktarım başarısız olur veya alıcı gazın bitmesi durumunda da başarısız olur. Bu nedenle, güvenli Ether transferlerini yapmak için, her zaman gönderinin geri dönüş değerini kontrol edin, transfer kullanın veya daha iyisi: Alıcının para çekeceği bir yöntem tercih edin.

Not

0.5.0 sürümünden önce, Solidity, adres üyelerine, örneğin this.balance gibi bir sözleşme örneği tarafından erişilmesine izin veriyordu. Bu şimdi yasaktır ve adrese açıkça bir dönüşüm yapılmalıdır: address (this).balance gibi.

Not

Durum değişkenlerine düşük seviyeli bir temsilci üzerinden erişilirse, çağrılan sözleşmenin, arayan sözleşmenin depolama değişkenlerine ada göre doğru şekilde erişebilmesi için iki sözleşmenin depolama yerleşimi aynı hizada olmalıdır. Tabii ki, depolama işaretçilerinin üst düzey kütüphanelerde olduğu gibi fonksiyon argümanları olarak iletilmesi durumunda geçerli değildir.

Not

0.5.0 sürümünden önce, .call, .delegatecall ve .staticcall yalnızca getiri koşulunu döndürürdü, return verilerini ise döndürmezdi.

Not

0.5.0 versiyonundan önce, delegatecall'a benzer fakat biraz farklı bir anlam taşıyan callcode adlı bir öğe vardı.

Sözleşmeyle İlgili

 • this (geçerli sözleşmenin türü): Açıkça Adrese çevrilebilir olan mevcut sözleşme
 • selfdestruct(address payable alıcısı): Mevcut sözleşmeyi imha etmek, fonlarını verilen adrese göndermek.

Ayrıca, mevcut sözleşmenin tüm fonksiyonları doğrudan geçerli fonksiyon dahil olmak üzere çağrılabilir.

Not

0.5.0 sürümünden önce, selfdestruct ile aynı semantiklere sahip suicide denilen bir fonksiyon vardı.

Tip Bilgisi

Type(X), X türü hakkında bilgi almak için kullanılabilir. Şu anda, bu özellik için sınırlı destek var, ancak gelecekte genişletilebilir. C tipi bir sözleşme için aşağıdaki özellikler mevcuttur:

 • type(C).creationCode:

Sözleşmenin oluşturma kodunu içeren memory bayt dizisi. Bu, satır içi derlemede, özellikle create2 opcode kullanılarak, özel oluşturma yordamları için kullanılabilir. Bu özelliğe sözleşmenin kendisinde veya türetilmiş herhangi bir sözleşmede erişilemez. Bayt kodunun çağrı sitesinin bayt koduna dahil edilmesine neden olur ve bu nedenle böyle dairesel referanslar mümkün değildir.

 • type(C).runtimeCode:

Sözleşmenin çalışma zamanı kodunu içeren bellek bayt dizisi. Bu, genellikle C'nin kurucusu tarafından dağıtılan koddur. C, satır içi derleme kullanan bir kurucuya sahipse, bu gerçekte dağıtılan bayt kodundan farklı olabilir. Ayrıca, kitaplıkların düzenli aramalara karşı korunmak için konuşlandırma sırasında çalışma zamanı bayt kodunu değiştirdiğini unutmayın. Bu özellik için .creationCode ile aynı kısıtlamalar geçerlidir.

Güvenlik Hususları

Beklendiği gibi çalışan bir yazılım oluşturmak genellikle oldukça kolay olmakla birlikte, herkesin yazılımı beklendiği şekilde kullanıp kullanmayacağını tahmin etmek çok zordur.

Solidity dili için, bu durum daha da önemlidir çünkü tokenlerle işlem yapmak için akıllı sözleşmeleri yazabiliyor; çok değerli varlıkları bu dille yönetebiliyoruz. Ayrıca, akıllı bir sözleşmenin her uygulaması halka açık olarak geliştirildiğinden kaynak kodu çoğu zaman herkesin erişimine açık durumdadır.

Elbette her zaman ne kadar risk altında olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekir: Akıllı bir sözleşmeyi, halka açık bir web servisiyle (ve böylece kötü niyetli aktörlere) ve hatta belki de açık kaynak kodu ile karşılaştırabilirsiniz. Alışveriş listenizi yalnızca bu web hizmetinde saklarsanız, çok fazla dikkat etmeniz gerekmeyebilir, ancak banka hesabınızı bu web hizmetini kullanarak yönetiyorsanız, daha dikkatli olmalısınız.

Bu bölümde bazı tuzaklar ve genel güvenlik önerileri listelenecek ancak elbette asla tamamlanamayacaktır. Ayrıca, akıllı sözleşme kodunuz hatasız olsa bile, derleyicide veya platformda bir hata olabileceğini unutmayın. Derleyicinin halka açık bilinen güvenlikle ilgili bazı hatalarının bir listesi, aynı zamanda makineyle okunabilen bilinen hatalar listesinde bulunabilir. Solidity derleyicisinin kod oluşturucusunu kapsayan bir hata ödül programı olduğunu unutmayın.

Her zaman olduğu gibi, bu bölümü genişletmemize lütfen yardımcı olun (özellikle, bazı örnekler verebilirseniz harika olur)!

Tuzaklar

Özel Bilgi ve Rastgelelik

Akıllı bir sözleşmede kullandığınız her şey herkes tarafından görülebilir, hatta özel olarak işaretlenmiş yerel değişkenler ve private durum değişkenleri bile.

Madencilerin hile yapmasını istemiyorsanız, akıllı sözleşmelerde rastgele sayılar kullanmak oldukça zordur.

Yeniden Giriş

Bir sözleşmeden (A) başka bir sözleşmeyle (B) herhangi bir etkileşim ve herhangi bir Ether devresinin kontrolü bu sözleşmeye (B) devretmesi. Bu, B'nin bu etkileşim tamamlanmadan önce A'ya geri dönmesini sağlar. Bir örnek vermek gerekirse, aşağıdaki kod işte bu hatayı içeriyor (bu yalnızca bir snippet ve tam bir sözleşme değil):

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

// THIS CONTRACT CONTAINS A BUG - DO NOT USE
contract Fund {
  /// Mapping of ether shares of the contract.
  mapping(address => uint) shares;
  /// Withdraw your share.
  function withdraw() public {
    if (msg.sender.send(shares[msg.sender]))
      shares[msg.sender] = 0;
  }
}

Sorun, send fonksiyonunun bir parçası olarak sınırlı gaz nedeniyle çok ciddi değil, ancak yine de bir zayıflık ortaya koyuyor: Ether transferi her zaman kod yürütmeyi içerebilir, böylece alıcı bir withdraw sözleşmesi olabilir. Bu, birden fazla para iadesi almasını ve sözleşmedeki tüm Etherleri geri almasını sağlar. Özellikle, aşağıdaki sözleşme, bir saldırganın varsayılan olarak tüm kalan gazı ileten çağrıyı kullandığı için birden çok kez para iadesine sebep olacaktır:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

// THIS CONTRACT CONTAINS A BUG - DO NOT USE
contract Fund {
  /// Mapping of ether shares of the contract.
  mapping(address => uint) shares;
  /// Withdraw your share.
  function withdraw() public {
    (bool success,) = msg.sender.call.value(shares[msg.sender])("");
    if (success)
      shares[msg.sender] = 0;
  }
}

Tekrar giriş yapmamak için, aşağıda daha detaylı olarak açıklandığı üzere Kontroller-Etkiler-Etkileşimler desenini kullanabilirsiniz:

pragma solidity >=0.4.11 <0.6.0;

contract Fund {
  /// Mapping of ether shares of the contract.
  mapping(address => uint) shares;
  /// Withdraw your share.
  function withdraw() public {
    uint share = shares[msg.sender];
    shares[msg.sender] = 0;
    msg.sender.transfer(share);
  }
}

Yeniden girişin sadece Ether transferinin değil, başka herhangi bir sözleşmedeki herhangi bir fonksiyon çağrısının bir etkisi olduğunu unutmayın. Ayrıca, çok sözleşmeli durumları da hesaba katmanız gerekir. Bir sözleşme, güvendiğiniz bir başka sözleşmenin durumunu değiştirebilir.

Gaz Sınırı ve Döngüler

Sabit sayıda yinelemeye sahip olmayan döngüler, örneğin, depolama değerlerine bağlı döngüler, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır: Blok gaz sınırı nedeniyle, işlemler yalnızca belirli miktarda gaz tüketebilir. Açıkça veya sadece normal çalışma nedeniyle, bir döngüdeki yineleme sayısı, kontratın belirli bir noktada durmasına neden olabilecek blok gaz sınırının ötesine geçebilir. Bu, yalnızca blockchain'den veri okumak için yürütülen view fonksiyonları için geçerli bir durum olmayabilir. Yine de, bu tür fonksiyonlar zincir içi işlemlerin bir parçası olarak diğer sözleşmelerce çağrılabilir ve bunları durdurur. Lütfen bu tür durumları sözleşmelerinizin belgelerinde açıkça belirtiniz.

Ether Gönderme ve Alma

Ne kontratlar ne de “dış hesaplar” şu anda birinin Ether göndermesini engelleyememektedir. Sözleşmeler düzenli transferlere tepki verebilir ve reddedebilir, ancak bir mesaj çağrısı oluşturmadan Ether'ı hareket ettirmenin yolları vardır. Bu yollardan biri, sözleşme adresini basitçe “mayınlamak” ve ikinci yol, selfdestruct(x) fonksiyonunu kullanmaktır.

Bir sözleşme Ether alırsa (bir işlev çağrılmadan), fallback fonksiyonu yürütülür. Bir fallback fonksiyonuna sahip değilse, Ether (bir istisna atarak) reddedilir. Fallback fonksiyonunun yerine getirilmesi sırasında, sözleşme sadece kendisine verilen “gaz harcına” (2300 gaz) dayanabilir. Bu maaş, depolamayı değiştirmek için yeterli değildir (bunun için verilenleri almayın, maaş gelecekteki sabit çatallarla değişebilir). Sözleşmenizin bu şekilde Ether alabildiğinden emin olmak için, fallback fonksiyonunun gaz gereksinimlerini kontrol edin(örneğin Remix derleyicisi için bu bilgi "detaylar" bölümünde bulunur).

Addr.call.value (x) ("") kullanarak alım sözleşmesine daha fazla gaz iletmenin bir yolu vardır. Bu aslında addr.transfer (x) ile aynıdır, sadece kalan tüm gazı iletir ve alıcının daha pahalı işlemler yapmasını sağlar (ve hatayı otomatik olarak yaymak yerine bir hata kodu verir). Bu, gönderen sözleşmeye geri arama veya aklınıza gelmeyen diğer durum değişikliklerini içerebilir. Böylece dürüst kullanıcılar için değil aynı zamanda kötü niyetli oyuncular için büyük esneklik sağlar.

Address.transfer kullanarak Ether'ı göndermek istiyorsanız, dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar var:

 • Alıcı bir sözleşme ise, fallback fonksiyonunun yürütülmesine neden olur ve o da gönderen sözleşmeyi geri çağırabilir.

 • Ether'in gönderilmesi, çağrı derinliği 1024'ten fazla olduğu için başarısız olabilir. Arayan, çağrı derinliğini tamamen kontrol ettiğinden, aktarımı başarısız olmaya zorlayabilir; bu olasılığı göz önünde bulundurun veya gönder seçeneğini kullanın ve her zaman iade değerini kontrol ettiğinizden emin olun. En iyi seçenek olarak, sözleşmenizi alıcının Ether'i geri çekebileceği bir kalıp kullanarak yazın.

Ether'in gönderilmesi de başarısız olabilir, çünkü alıcı sözleşmesinin yürütülmesi ayrılan miktardan daha fazla gaz gerektirir (açıkça kullanılması gereken, require, assert, revert, throw çok pahalı olduğu için) - “gazın bitmesi” (OOG ). Transferveya send fonksiyonu gönderirseniz, bu, alıcının gönderim sözleşmesindeki ilerlemeyi engellemesi için bir yol sağlayabilir. Yine, buradaki en iyi uygulama, "send" deseni yerine "withdraw" deseni tercih etmektir.

CallStack Derinliği

Harici işlev çağrıları, maksimum 1024 çağrı kümesini aştıkları için herhangi bir zamanda başarısız olabilirler. Bu gibi durumlarda, Solidity bir sıradışı durum bildirir. Kötü niyetli oyuncular kontratınızla etkileşime girmeden önce arama yığınını yüksek bir değere zorlayabilirler.

Çağrı yığını tükenmişse .send () 'in sıradışılık bildirmediğini ancak bu durumda false döndürdüğünü unutmayın. Düşük seviyeli işlevler .call (), .callcode (), .delegatecall () ve .staticcall () yine aynı şekilde davranacaktır.

tx.origin

Asla yetkilendirme için tx.origin kullanmayın. Diyelim ki böyle bir cüzdan sözleşmeniz var:

pragma solidity ^0.5.0;

// THIS CONTRACT CONTAINS A BUG - DO NOT USE
contract TxUserWallet {
  address owner;

  constructor() public {
    owner = msg.sender;
  }

  function transferTo(address payable dest, uint amount) public {
    require(tx.origin == owner);
    dest.transfer(amount);
  }
}

Şimdi birilerinin bu saldırı cüzdanının adresine eter yollamak için sizi kandırdığı durumu görelim:

pragma solidity ^0.5.0;

interface TxUserWallet {
  function transferTo(address payable dest, uint amount) external;
}

contract TxAttackWallet {
  address payable owner;

  constructor() public {
    owner = msg.sender;
  }

  function() external {
    TxUserWallet(msg.sender).transferTo(owner, msg.sender.balance);
  }
}

Cüzdanınız yetkilendirme için msg.sender’ı kontrol etmiş olsaydı, owner adresi yerine saldırı cüzdanının adresini alırdı. Ancak, tx.origin'i kontrol ederek, işlemin başlatan asıl adresini alır, ki bu hala owner adresidir. Saldırı cüzdanı bu sayede anında tüm paranızı alabilir.

İkinin Tamamlayıcısı / Akışı / Taşması

Birçok programlama dilinde olduğu gibi, Solidity’nin tamsayı türleri aslında tamsayı değildir. Değerler küçük olduğunda tam sayılara benzerler, ancak sayılar daha büyükse farklı davranırlar. Örneğin, bu ifade doğrudur: uint8 (255) + uint8 (1) == 0. Bu duruma taşma denir. Değişken veri türünün aralığının dışındaki bir sayıyı (veya veri parçasını) saklamak için sabit bir boyut değişkeni gerektiren bir işlem gerçekleştirildiğinde gerçekleşir. Bir akış ise tersi işlemlerde gerçekleşir: uint8 (0) - uint8 (1) == 255.

Genel olarak, karşılaşılablecek özel durumları içeren, iki değerin tamamlayıcı olması için detaylı açıklamaları da okumanız gerekir.

require kullanmaya çalışın, girdilerin boyutunu makul bir aralıkta sınırlayın ve olası taşmaları bulmak için SMT denetleyicisini kullanın ya da tüm taşmaların geri dönmesine neden olmak istiyorsanız, SafeMath gibi bir kitaplık kullanın.

require((balanceOf [_to] + _value)> = balanceOf [_to]) gibi kodlar, değerlerin beklediğiniz gibi olup olmadığını kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Küçük detaylar

Tam 32 baytı işgal etmeyen türler “kirli yüksek dereceli bitler” içerebilir. Msg.data'ya erişirseniz bu durum özellikle önemlidir - çünkü bir hassasiyet riski oluşturabilir: f(uint8 x) işlevini çağıran işlemleri, 0xff000001 ve 0x00000001 ham bayt argümanıyla oluşturabilirsiniz. Her ikisi de sözleşmeye verilir ve her ikisi de x düşünüldüğünde 1 sayısı gibi görünecektir, ancak msg.data farklı olacaktır, bu nedenle bir şey için keccak256(msg.data) kullanırsanız, farklı sonuçlar alırsınız.

Öneriler

Uyarıları Ciddiye Alın

Derleyici sizi bir şey hakkında uyarırsa, onu değiştirmeniz kodunuz için iyi olacaktır. Bu uyarının güvenlik sorununa neden olacağını düşünmeseniz bile, altına gömülmüş kritik bir soruna neden olabilir. Derleyicinin verdiği uyarılar genellikle kodunuzdaki küçük değişikliklerle susturulabilir.

Yeni tanıtılan tüm uyarılardan haberdar olmak için her zaman derleyicinin en son sürümünü kullanın.

Ether Miktarını Sınırlayın

Akıllı bir sözleşmede saklanabilecek Ether (veya diğer belirteçler) miktarını sınırlandırın. Kaynak kodunuzda, derleyicide veya platformda bir hata varsa, bu fonlar kaybolabilir. Kaybınızı sınırlamak istiyorsanız, Ether miktarını sınırlandırın.

Küçük ve Modüler Tutun

Sözleşmelerinizi küçük ve kolayca anlaşılabilir tutun. Diğer sözleşmelerdeki veya kütüphanelerdeki ilgisiz işlevsellikten kurtulun. Elbette kaynak kod kalitesi ile ilgili genel tavsiyeler geçerlidir: Yerel değişkenlerin miktarını, fonksiyonların uzunluğunu vb. sınırlayın. Fonksiyonlarınızı açıkayın, böylece başkalarının kodunuzu anlamasını kolaylaştırın.

Kontroller-Etkiler-Etkileşimler Örüntüsünü kullanın

Çoğu fonksiyon ilk önce bazı kontroller gerçekleştirir (fonksiyonu çağıran, aralıktaki argümanlar, yeterince Ether göndermişler mi, kişinin belirteçleri var mı, vs.). Bu kontroller önce yapılmalıdır.

İkinci adım olarak, tüm kontroller geçilirse, mevcut sözleşmenin public değişkenlerinde gereken değişiklikler yapılmalıdır. Diğer sözleşmelerle etkileşim, herhangi bir fonksiyondaki en son adım olmalıdır.

İlk dönemlerde, sözleşmeler bazı etkileri geciktirirdi ve harici işlev çağrılarının hatasız bir durumda dönmesini beklerdi. Bu genellikle yukarıda açıklanan yeniden giriş problemi nedeniyle ciddi bir hataya sebep oluyordu.

Ayrıca, bilinen sözleşmelere yapılan aramaların, bilinmeyen sözleşmelere yapılan aramalara neden olabileceğine dikkat edin, bu nedenle, bu modeli her zaman uygulamak muhtemelen daha iyidir.

Fail-Safe Mod Kullanın

Sisteminizi tamamen merkezi olmayan hale getirirken, herhangi bir aracı aracı ortadan kaldıracak olsa da, özellikle yeni kod için, başarısızlık durumunda çalışacak bir güvenlik mekanizması dahil etmek iyi bir fikir olabilir:

Akıllı sözleşmenize “Ether sızdı mı?”, “Tokenlerin toplamı sözleşmenin bakiyesine eşit mi?” Gibi bazı otomatik kontroller yapan bir fonksiyon ekleyebilirsiniz. Bunun için fazla gaz kullanamayacağınızı aklınızda bulundurun, bu nedenle burada zincir dışı hesaplamalar için yardıma ihtiyacınız olabilir.

Kendi kendini kontrol başarısız olursa, sözleşme otomatik olarak bir tür “arızaya dayanıklı” moduna geçer, örneğin, özelliklerin çoğunu devre dışı bırakır, kontrolü sabit ve güvenilir bir üçüncü tarafa devreder veya sözleşmeyi basit bir bana paramı geri ver ”sözleşmesine dönüştürür.

Başkalarının Kodunuzu Değerlendirmesi isteyin

Bir kod dosyasını ne kadar çok kişi incelerse, o kadar çok sorun bulunur. İnsanlardan kodunuzu incelemelerini istemek de, kodunuzun anlaşılmasının kolay olup olmadığını anlamak için çapraz kontrol olarak yardımcı olur. Bu iyi akıllı sözleşmeler için çok önemli bir kriterdir.

Resmi Doğrulama

Resmi doğrulama kullanarak, kaynak kodunuzun belirli bir resmi şartnameyi yerine getirdiğine dair otomatik bir kontrol gerçekleştirmek mümkündür. Şartname hala resmi (kaynak kodunda olduğu gibi), ancak genellikle çok daha basit.

Resmi doğrulamanın kendisinin yalnızca yaptığınız (şartname) ile nasıl yaptığınız (gerçek uygulama) arasındaki farkı anlamanıza yardımcı olabileceğini unutmayın. Şartnamenin istediğiniz olup olmadığını kontrol etmenize ve istenmeyen herhangi bir etkiden kaçırmadığınızı kontrol etmeniz gerekir.

Kaynaklar

Genel

Solidity Entegrasyonları

 • Jenerik:
 1. EthFiddle Tarayıcıdaki Solidity IDE. Solidity kodunuzu yazın ve paylaşın. Sunucu tarafı bileşenleri kullanır.
 2. Remix Sunucu tarafı bileşenleri olmadan tümleşik derleyici ve Solidity çalışma ortamı içeren tarayıcı tabanlı IDE.
 3. Solium Solidity'de stil ve güvenlik konularını belirlemek ve çözmek için Linter. 4.Solhint Akıllı sözleşme geçerliliği için güvenlik, stil rehberi ve en iyi uygulama kuralları sağlayan Solidity linter.
 4. Superblocks Lab Tarayıcı tabanlı IDE. Yerleşik tarayıcı tabanlı VM ve Metamask entegrasyonu (Testnet / Mainnet'e bir tıklamayla dağıtım).
 • Atom:
 1. Etheratom Atom düzenleyicisi için sözdizimi vurgulama, derleme ve çalışma zamanı ortamı (Ek uç ve VM uyumlu) özelliği.
 2. Atom Solidity Linter Solidity linting sağlayan Atom editörü için eklenti.
 3. [Atom Solium Linter(https://atom.io/packages/linter-solium) Baz olarak Solium kullanan Atom için Yapılandırılabilir Solidty linter.

+Eclipse:

 1. YAKINDU Solidity Araçları Eclipse tabanlı IDE. Bağlam duyarlı kod tamamlama ve yardım, kod gezinme, sözdizimi renklendirme, yerleşik derleyici, hızlı düzeltmeler ve şablonlar içerir.

+Emacs:

 1. Emacs Solidity Emacs editörü için eklenti sözdizimi vurgulama ve derleme hatası raporlama sağlar.

+IntelliJ:

 1. IntelliJ IDEA eklentisi IntelliJ IDEA için Solidity eklentisi (ve diğer tüm JetBrains IDE'ler)

+Sublime:

 1. SublimeText için Paket - Solidity dili sözdizimi SublimeText editörü için vurgulama sözdizimi.

+Vim:

 1. Vim Solidity Sözdizimi vurgulama sağlayan Vim editörü için eklenti.
 2. Vim Sözdizimi Derleme kontrolü sağlayan Vim editörü için eklenti.

+Visual Studio Kodu:

 1. Visual Studio Kod uzantısı Microsoft Visual Studio Code için sözdizimi vurgulaması ve Solidity derleyicisini içeren Solidity eklentisi.

Durdurulan:

 1. Karışık IDE Solidity akıllı sözleşmelerin tasarlanması, hata ayıklaması ve test edilmesi için Qt tabanlı IDE.

 2. Ethereum Studio Tam bir Ethereum ortamına kabuk erişimi sağlayan özel web IDE.

 3. Visual Studio Uzantısı Solidity derleyicisini içeren Microsoft Visual Studio için Solidity eklentisi.

Solidity Araçları

 • Dapp Solidity için araç, paket yöneticisi ve dağıtım asistanı oluşturun.
 • Solidity REPL(https://github.com/raineorshine/solidity-repl) Komut satırı Solidity konsolu ile hemen Solidity'yi deneyin.
 • solgraph Solidity kontrol akışını görselleştirin ve potansiyel güvenlik açıklarını vurgulayın.
 • Doxity Solidity için dokümantasyon Jeneratör.
 • evmdis Ham EVM işlemlerinden daha yüksek bir soyutlama düzeyi sağlamak için byte kodunda statik analiz yapan EVM Disassembler.
 • ABI Solidity arayüz dönüştürücü Akıllı bir sözleşmenin ABI'sinden sözleşme arayüzleri oluşturmak için bir senaryo.
 • Securify Akıllı sözleşmeler için tam otomatik çevrimiçi statik analizör, güvenlik açığı kalıplarına dayalı bir güvenlik raporu sunar.
 • Sürya Akıllı sözleşme sistemleri için bir takım görsel çıktılar ve sözleşmelerin yapısı hakkında bilgiler sunan yardımcı program aracı. Ayrıca, işlev çağrısı grafiğini sorgulamayı da destekler.
 • EVM Lab EVM ile etkileşime girmek için zengin takım paketi. Bir VM, Etherchain API ve gaz maliyet göstergeli bir izleyici içerir.

Not

Derleme işleminde değişken isimleri, yorumlar ve kaynak kodu formatlama gibi bilgiler kaybedilir ve orijinal kaynak kodunun tamamen geri kazanılması mümkün değildir. Özgün kaynak kodunu veya kod yapısını görüntülemek için akıllı sözleşmelerin açılması mümkün olmayabilir.

Üçüncü Parti Solidity Parserleri

Derleyici Kullanımı

Komut Satırı Derleyicisini Kullanma

Not

Komut satırı modunda kullanılsa bile bu bölüm solcjs için geçerli değildir.

Solidity deposunun inşa hedeflerinden biri solc, solidity komut satırı derleyicisidir. solc --help kullanımı, tüm olası seçeneklerin açıklamasını sağlar. Derleyici, basit ikili dosyalardan ve montajdan soyut bir sözdizimi ağacı (ayrıştırma ağacı) üzerinden gaz kullanımı tahminlerine kadar çeşitli çıktılar üretebilir. Yalnızca tek bir dosyayı derlemek istiyorsanız, dosyayı solc --bin sourceFile.sol olarak çalıştırın ve ikili dosyayı yazdırın. Solc'un daha gelişmiş çıktı değişkenlerinden bazılarını elde etmek istiyorsanız, solc -o outputDirectory --bin --ast --asm sourceFile.sol kullanarak dosyaları ayırmak için her şeyi çıkarmasını söylemek daha iyidir.

Sözleşmenizi yayınlamadan önce, solc --optimize --bin sourceFile.sol kullanarak derlerken en iyi duruma getiriciyi etkinleştirin. Varsayılan olarak, bu iyileştirici, sözleşmenin ömrü boyunca 200 kez çağrıldığı varsayılarak sözleşmeyi optimize eder. İlk sözleşme dağıtımının daha ucuz olmasını ve daha sonraki fonksiyon işlemlerinin daha pahalı olmasını istiyorsanız, --optimize-running = 1 olarak ayarlayın. Çok fazla fonksiyon çalıştırıyorsanız ve daha yüksek dağıtım maliyeti ve çıktı boyutunu umursamıyorsanız, --optimize-running'ları yüksek bir sayıya ayarlayın.

Komut satırı derleyicisi, içe aktarılan dosyaları dosya sisteminden otomatik olarak okuyacaktır, ancak prefix = path'i kullanarak aşağıdaki şekilde yol yönlendirmeleri sağlamak da mümkündür:

solc github.com/ethereum/dapp-bin/=/usr/local/lib/dapp-bin/ file.sol

Bu esasen derleyiciye github.com/ethereum/dapp-bin/ ile / usr / local / lib / dapp-bin altında başlayan herhangi bir şeyi aramasını söyler. solc, yeniden hedeflenen hedeflerin dışında ve açıkça belirtilen kaynak dosyalarının bulunduğu dizinlerin dışında kalan dosya sisteminden dosya okumaz; bu nedenle "/ etc / passwd" komutunu içe aktarır; Yalnızca / = / remapping olarak eklerseniz çalışın.

Boş bir remapping öneki kullanımına izin verilmez.

Remapping nedeniyle birden fazla eşleşme varsa, en uzun ortak öneki olan bir tanesi seçilir.

Güvenlik nedeniyle, derleyicinin hangi dizinlere erişebileceği konusunda kısıtlamalar vardır. Komut satırında belirtilen kaynak dosyalarının yolları (ve bunların alt dizinleri) ve yeniden yapılanmalarla tanımlanan yolların içe aktarım ifadelerine izin verilir, ancak diğer her şey reddedilir. Ek yollara (ve bunların alt dizinlerine) izin verilen --allow-paths / sample / path, / another / sample / path anahtarı aracılığıyla ulaşılır.

Sözleşmeleriniz kitaplık kullanıyorsa, bayt kodunun __ $ 53aea86b7d70b31448b230b20ae141a537 $ __ biçimindeki alt dizeleri içerdiğini fark edeceksiniz. Bunlar gerçek kütüphane adreslerinin yer tutucularıdır. Yer tutucu, tam nitelikli kütüphane adındaki keccak256 karmasının onaltılı kodlamasının 34 karakterlik bir önekidir. Bayt kodu dosyası ayrıca yer tutucuların hangi kitaplıkları temsil ettiğini belirlemeye yardımcı olmak için sonunda // <placeholder> -> <fq library name> biçiminde satırlar içerecektir. Tam nitelikli kitaplık adının kaynak dosyasının ve kitaplık adının ayrıldığı yol olduğuna dikkat edin. Solc'u bir linker olarak kullanabilirsiniz, yani kütüphane adreslerini sizin için bu noktalara yerleştirir:

--Libraries "file.sol: Math: 0x1234567890123456789012345678901234567890 file.sol: Heap: 0xabCD567890123456789012345678901234567890" komutunu kullanarak her kütüphanenize bir adres sağlayacabilir veya dosyalarınızın saklanması için bir konum sağlayabilirsiniz. --libraries fileName komutunu kullanarak solcü çalıştırın.

Solc - link seçeneğiyle çağrılırsa, tüm girdi dosyaları yukarıda verilen __ $ 53aea86b7d70b31448b230b20ae141a537 $ __- biçiminde bağlantısız ikili dosyalar (hex-kodlanmış) olarak yorumlanır ve girdiler yerinde (eğer girdiler stdin'den okunursa) , stdout'a yazılmıştır). Bu durumda - kiralamalar hariç tüm seçenekler (-o dahil) yoksayılır.

Solc, --standard-json seçeneğiyle çağrılırsa, standart girişte bir JSON girişi (aşağıda açıklandığı gibi) bekleyecek ve standart çıkışta bir JSON çıkışı döndürecektir. Bu, daha karmaşık ve özellikle de otomatikleştirilmiş kullanımlar için önerilen arayüzdür.

Not

Kütüphane yer tutucusu, hash yerine kütüphanenin kendisinin tam adıdır. Bu format hala solc - link tarafından desteklensede, derleyici artık çıktı vermeyecektir. Bu değişiklik, kütüphaneler arasında bir çarpışma olasılığını azaltmak için yapılmıştır, çünkü tam nitelikli kütüphanenin adının yalnızca ilk 36 karakteri kullanılabilmiştir.

EVM Sürümünü Hedefe Ayarlama

Sözleşme kodunuzu derlerken, belirli özelliklerden veya davranışlardan kaçınmak için derlenecek Ethereum sanal makine versiyonunu belirleyebilirsiniz.

Uyarı

Yanlış EVM sürümünün derlenmesi yanlış, garip ve başarısız davranışlarla sonuçlanabilir. Lütfen özel bir zincir kullanıyorsanız, eşleşen EVM sürümlerini kullandığınızdan emin olun.

Komut satırında EVM sürümünü aşağıdaki gibi seçebilirsiniz:

solc - evm-version <SÜRÜM> sözleşme.sol

Standart JSON arayüzünde, settings alanındaki evmVersion anahtarını kullanın:


 "sources": { ... },
 "settings": {
  "optimizer": { ... },
  "evmVersion": "<VERSION>"
 }
}

Hedef seçenekleri

Aşağıda hedef EVM sürümlerinin ve her bir sürümde tanıtılan derleyiciyle ilgili değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Her sürüm arasında geriye dönük uyumluluk garanti edilmez.

 • homestead (en eski sürüm)
 • tangerineWhistle Diğer hesaplara erişim için gaz maliyeti artarken, gaz tahmini ve kullanımı ile ilgili. Harici aramalar için varsayılan olarak gönderilen tüm gazlar için önceden belirli bir miktarın blokajı.
 • spuriousDragon exp opcode için gaz maliyeti, gaz kestirimi ve optimize edici ile ilgili olarak arttı.
 • byzantium (varsayılan) opcodes returndatacopy, returndatasize ve staticcall montajda kullanılabilir. staticcall opcode, kütüphane dışı görünümü veya saf işlevleri çağırırken kullanılır; bu, işlevlerin EVM düzeyinde durum değiştirmesini önler, yani geçersiz tür dönüşümleri kullandığınızda bile geçerlidir. İşlev çağrılarından döndürülen dinamik verilere erişmek mümkündür. revert kodu tanıtıldı, bu return()ün, gaz harcamasına neden olmayacağı anlamına gelir.
 • Constantinople (hala devam ediyor) shl, shr ve sar opcoları montajda mevcuttur. vites değiştirme operatörleri, değişen işlem kodlarını kullanır ve bu nedenle daha az gaza ihtiyaç duyar.

Derleyici Giriş ve Çıkış JSON Açıklaması

Özellikle daha karmaşık ve otomatik kurulumlar için Solidity compiler ile arayüz oluşturmanın önerilen yolu JSON-giriş-çıkış arayüzüdür. Aynı arabirim, derleyicinin tüm dağıtımları tarafından sağlanır.

Alanlar genellikle değişime tabidir, bazıları isteğe bağlıdır (belirtildiği gibi), ancak yalnızca geriye dönük uyumlu değişiklikler yapmaya çalışıyoruz.

Derleyici API, JSON formatlı bir girdi bekler ve derleme sonucunu JSON formatlı bir çıktı olarak verir.

Aşağıdaki alt bölümler, bir örnek yoluyla formatı açıklar. Elbette, açıklamalara izin verilmez ve burada sadece açıklayıcı amaçlar için kullanılır.

Giriş Açıklaması

{
 // Required: Source code language, such as "Solidity", "Vyper", "lll", "assembly", etc.
 "language": "Solidity",
 // Required
 "sources":
 {
  // The keys here are the "global" names of the source files,
  // imports can use other files via remappings (see below).
  "myFile.sol":
  {
   // Optional: keccak256 hash of the source file
   // It is used to verify the retrieved content if imported via URLs.
   "keccak256": "0x123...",
   // Required (unless "content" is used, see below): URL(s) to the source file.
   // URL(s) should be imported in this order and the result checked against the
   // keccak256 hash (if available). If the hash doesn't match or none of the
   // URL(s) result in success, an error should be raised.
   // Using the commandline interface only filesystem paths are supported.
   // With the JavaScript interface the URL will be passed to the user-supplied
   // read callback, so any URL supported by the callback can be used.
   "urls":
   [
    "bzzr://56ab...",
    "ipfs://Qma...",
    "/tmp/path/to/file.sol"
    // If files are used, their directories should be added to the command line via
    // `--allow-paths <path>`.
   ]
  },
  "mortal":
  {
   // Optional: keccak256 hash of the source file
   "keccak256": "0x234...",
   // Required (unless "urls" is used): literal contents of the source file
   "content": "contract mortal is owned { function kill() { if (msg.sender == owner) selfdestruct(owner); } }"
  }
 },
 // Optional
 "settings":
 {
  // Optional: Sorted list of remappings
  "remappings": [ ":g/dir" ],
  // Optional: Optimizer settings
  "optimizer": {
   // disabled by default
   "enabled": true,
   // Optimize for how many times you intend to run the code.
   // Lower values will optimize more for initial deployment cost, higher values will optimize more for high-frequency usage.
   "runs": 200
  },
  "evmVersion": "byzantium", // Version of the EVM to compile for. Affects type checking and code generation. Can be homestead, tangerineWhistle, spuriousDragon, byzantium or constantinople
  // Metadata settings (optional)
  "metadata": {
   // Use only literal content and not URLs (false by default)
   "useLiteralContent": true
  },
  // Addresses of the libraries. If not all libraries are given here, it can result in unlinked objects whose output data is different.
  "libraries": {
   // The top level key is the the name of the source file where the library is used.
   // If remappings are used, this source file should match the global path after remappings were applied.
   // If this key is an empty string, that refers to a global level.
   "myFile.sol": {
    "MyLib": "0x123123..."
   }
  }
  // The following can be used to select desired outputs based
  // on file and contract names.
  // If this field is omitted, then the compiler loads and does type checking,
  // but will not generate any outputs apart from errors.
  // The first level key is the file name and the second level key is the contract name.
  // An empty contract name is used for outputs that are not tied to a contract
  // but to the whole source file like the AST.
  // A star as contract name refers to all contracts in the file.
  // Similarly, a star as a file name matches all files.
  // To select all outputs the compiler can possibly generate, use
  // "outputSelection: { "*": { "*": [ "*" ], "": [ "*" ] } }"
  // but note that this might slow down the compilation process needlessly.
  //
  // The available output types are as follows:
  //
  // File level (needs empty string as contract name):
  //  ast - AST of all source files
  //  legacyAST - legacy AST of all source files
  //
  // Contract level (needs the contract name or "*"):
  //  abi - ABI
  //  devdoc - Developer documentation (natspec)
  //  userdoc - User documentation (natspec)
  //  metadata - Metadata
  //  ir - New assembly format before desugaring
  //  evm.assembly - New assembly format after desugaring
  //  evm.legacyAssembly - Old-style assembly format in JSON
  //  evm.bytecode.object - Bytecode object
  //  evm.bytecode.opcodes - Opcodes list
  //  evm.bytecode.sourceMap - Source mapping (useful for debugging)
  //  evm.bytecode.linkReferences - Link references (if unlinked object)
  //  evm.deployedBytecode* - Deployed bytecode (has the same options as evm.bytecode)
  //  evm.methodIdentifiers - The list of function hashes
  //  evm.gasEstimates - Function gas estimates
  //  ewasm.wast - eWASM S-expressions format (not supported atm)
  //  ewasm.wasm - eWASM binary format (not supported atm)
  //
  // Note that using a using `evm`, `evm.bytecode`, `ewasm`, etc. will select every
  // target part of that output. Additionally, `*` can be used as a wildcard to request everything.
  //
  "outputSelection": {
   "*": {
    "*": [
     "metadata", "evm.bytecode" // Enable the metadata and bytecode outputs of every single contract.
     , "evm.bytecode.sourceMap" // Enable the source map output of every single contract.
    ],
    "": [
     "ast" // Enable the AST output of every single file.
    ]
   },
   // Enable the abi and opcodes output of MyContract defined in file def.
   "def": {
    "MyContract": [ "abi", "evm.bytecode.opcodes" ]
   }
  }
 }
}

Çıkış Açıklaması

{
 // Optional: not present if no errors/warnings were encountered
 "errors": [
  {
   // Optional: Location within the source file.
   "sourceLocation": {
    "file": "sourceFile.sol",
    "start": 0,
    "end": 100
   ],
   // Mandatory: Error type, such as "TypeError", "InternalCompilerError", "Exception", etc.
   // See below for complete list of types.
   "type": "TypeError",
   // Mandatory: Component where the error originated, such as "general", "ewasm", etc.
   "component": "general",
   // Mandatory ("error" or "warning")
   "severity": "error",
   // Mandatory
   "message": "Invalid keyword"
   // Optional: the message formatted with source location
   "formattedMessage": "sourceFile.sol:100: Invalid keyword"
  }
 ],
 // This contains the file-level outputs. In can be limited/filtered by the outputSelection settings.
 "sources": {
  "sourceFile.sol": {
   // Identifier of the source (used in source maps)
   "id": 1,
   // The AST object
   "ast": {},
   // The legacy AST object
   "legacyAST": {}
  }
 },
 // This contains the contract-level outputs. It can be limited/filtered by the outputSelection settings.
 "contracts": {
  "sourceFile.sol": {
   // If the language used has no contract names, this field should equal to an empty string.
   "ContractName": {
    // The Ethereum Contract ABI. If empty, it is represented as an empty array.
    // See https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Ethereum-Contract-ABI
    "abi": [],
    // See the Metadata Output documentation (serialised JSON string)
    "metadata": "{...}",
    // User documentation (natspec)
    "userdoc": {},
    // Developer documentation (natspec)
    "devdoc": {},
    // Intermediate representation (string)
    "ir": "",
    // EVM-related outputs
    "evm": {
     // Assembly (string)
     "assembly": "",
     // Old-style assembly (object)
     "legacyAssembly": {},
     // Bytecode and related details.
     "bytecode": {
      // The bytecode as a hex string.
      "object": "00fe",
      // Opcodes list (string)
      "opcodes": "",
      // The source mapping as a string. See the source mapping definition.
      "sourceMap": "",
      // If given, this is an unlinked object.
      "linkReferences": {
       "libraryFile.sol": {
        // Byte offsets into the bytecode. Linking replaces the 20 bytes located there.
        "Library1": [
         { "start": 0, "length": 20 },
         { "start": 200, "length": 20 }
        ]
       }
      }
     },
     // The same layout as above.
     "deployedBytecode": { },
     // The list of function hashes
     "methodIdentifiers": {
      "delegate(address)": "5c19a95c"
     },
     // Function gas estimates
     "gasEstimates": {
      "creation": {
       "codeDepositCost": "420000",
       "executionCost": "infinite",
       "totalCost": "infinite"
      },
      "external": {
       "delegate(address)": "25000"
      },
      "internal": {
       "heavyLifting()": "infinite"
      }
     }
    },
    // eWASM related outputs
    "ewasm": {
     // S-expressions format
     "wast": "",
     // Binary format (hex string)
     "wasm": ""
    }
   }
  }
 }
}

Hata türleri

JSONError: JSON girişi, istenen formata uygun değil; giriş bir JSON nesnesi değil, dil desteklenmiyor. IOError: IO ve çözülemeyen URL veya sağlanan kaynaklardaki karma uyuşmazlık gibi işleme hatalarını içe aktarın. ParserError: Kaynak kodu dil kurallarına uymuyor. DocstringParsingError: Yorum bloğundaki NatSpec etiketleri ayrıştırılamaz. SyntaxError: continue gibi sözdizimsel bir hata for döngüsünün dışında kullanılır. DeclarationError: Geçersiz, çözülemeyen veya çakışan tanımlayıcı adları. Örneğin. Identifier Not Found TypeError: Yazım sistemi içinde geçersiz tür dönüştürmeleri, geçersiz atama vb. Gibi hatalar UnimplementedFeatureError: Özellik, derleyici tarafından desteklenmiyor, ancak gelecek sürümlerde desteklenmesi bekleniyor. InternalCompilerError: Derleyicide tetiklenen dahili hata - bu bir sorun olarak rapor edilmelidir. Exception: Derleme sırasındaki bilinmeyen hata - bu bir sorun olarak rapor edilmelidir. CompilerError: Derleyici yığınının geçersiz kullanımı - bu bir sorun olarak bildirilmelidir. FatalError: Ölümcül hata doğru işlenmedi - bu bir sorun olarak bildirilmelidir. Warning: Derlemeyi durdurmayan, ancak mümkünse ele alınması gereken bir uyarı.

Sözleşme Meta Verileri

Solidity derleyicisi, geçerli sözleşme hakkında bilgi içeren sözleşme meta verileri olan bir JSON dosyası otomatik olarak oluşturur. Bu dosyayı derleyici sürümünü, kullanılan kaynakları, ABI ve NatSpec belgelerini sözleşmeyle daha güvenli bir şekilde etkileşime sokmak ve kaynak kodunu doğrulamak için kullanabilirsiniz.

Derleyici, her bir sözleşmenin bayt kodunun sonuna (ayrıntılar için aşağıya bakınız) meta veri dosyasının bir sürüsünü ekler, böylece dosyayı merkezi bir veri sağlayıcıya başvurmak zorunda kalmadan kimliği doğrulanmış bir şekilde alabilirsiniz.

Başkalarının erişebilmesi için meta veri dosyasını Swarm'a (veya başka bir hizmete) yayınlamanız gerekir. ContractName_meta.json adlı bir dosya üreten solc --metadata komutunu kullanarak bu dosyayı yaratırsınız. Kodunuz Swarm referansları içerir, bu nedenle tüm kaynak dosyalarını ve meta veri dosyasını yüklemeniz gerekir.

Meta veri dosyası aşağıdaki biçime sahiptir. Aşağıdaki örnek insan tarafından okunabilir bir şekilde sunulmaktadır. Düzgün biçimlendirilmiş meta veriler tırnakları doğru kullanmalı, boşlukları en aza indirmeli ve benzersiz bir biçimlendirmeye ulaşmak için tüm nesnelerin anahtarlarını sıralamalıdır. Yorumlara izin verilmez ve burada sadece açıklayıcı amaçlar için kullanılır.

{
 // Required: The version of the metadata format
 version: "1",
 // Required: Source code language, basically selects a "sub-version"
 // of the specification
 language: "Solidity",
 // Required: Details about the compiler, contents are specific
 // to the language.
 compiler: {
  // Required for Solidity: Version of the compiler
  version: "0.4.6+commit.2dabbdf0.Emscripten.clang",
  // Optional: Hash of the compiler binary which produced this output
  keccak256: "0x123..."
 },
 // Required: Compilation source files/source units, keys are file names
 sources:
 {
  "myFile.sol": {
   // Required: keccak256 hash of the source file
   "keccak256": "0x123...",
   // Required (unless "content" is used, see below): Sorted URL(s)
   // to the source file, protocol is more or less arbitrary, but a
   // Swarm URL is recommended
   "urls": [ "bzzr://56ab..." ]
  },
  "mortal": {
   // Required: keccak256 hash of the source file
   "keccak256": "0x234...",
   // Required (unless "url" is used): literal contents of the source file
   "content": "contract mortal is owned { function kill() { if (msg.sender == owner) selfdestruct(owner); } }"
  }
 },
 // Required: Compiler settings
 settings:
 {
  // Required for Solidity: Sorted list of remappings
  remappings: [ ":g/dir" ],
  // Optional: Optimizer settings (enabled defaults to false)
  optimizer: {
   enabled: true,
   runs: 500
  },
  // Required for Solidity: File and name of the contract or library this
  // metadata is created for.
  compilationTarget: {
   "myFile.sol": "MyContract"
  },
  // Required for Solidity: Addresses for libraries used
  libraries: {
   "MyLib": "0x123123..."
  }
 },
 // Required: Generated information about the contract.
 output:
 {
  // Required: ABI definition of the contract
  abi: [ ... ],
  // Required: NatSpec user documentation of the contract
  userdoc: [ ... ],
  // Required: NatSpec developer documentation of the contract
  devdoc: [ ... ],
 }
}

Uyarı

Sonuçta ortaya çıkan sözleşmenin bayt kodu meta veri hashi içerdiğinden, meta verilerde yapılan herhangi bir değişiklik, bayt kodunun değişmesine neden olur. Bu bir dosya adı veya yolundaki değişiklikleri içerir ve meta veriler kullanılan tüm kaynakların bir karmasını içerdiğinden, tek bir beyaz boşluk değişikliği farklı meta verilerde ve farklı bytecode'larda sonuç verebilir.

Not

Yukarıdaki ABI tanımının sabit bir sıraya sahip olmadığını unutmayın. Derleyici sürümleriyle değişebilir.

Byte Kodunda Meta Veri Hash'in Kodlanması

Gelecekte meta veri dosyasını almanın başka yollarını da destekleyebileceğimizden, {"bzzr0": <Swarm hash>} eşlemesi CBOR kodlu olarak depolanır. Bu kodlamanın başlangıcını bulmak kolay olmadığından, uzunluğu iki baytlık bir büyük kodlayıcı koduna eklenir. Solidity derleyicisinin geçerli sürümü böylece dağıtılan bayt kodunun sonuna aşağıdakini ekler:

0xa1 0x65 'b' 'z' 'z' 'r' '0' 0x58 0x20 <32 bayt sürüsü karma> 0x00 0x29

Böylece verileri almak için, konuşlandırılan bayt kodunun sonu bu modelle eşleşecek şekilde kontrol edilebilir ve dosyayı almak için Swarm özeti kullanılır.

Not

Derleyici şu anda meta verinin "sürüsü sürüm 0" değerini kullanıyor, ancak gelecekte değişebilir, bu nedenle 0xa1 0x65 'b' 'z' 'z' 'r' '0' ile başlamak için bu diziye güvenmeyin . Bu CBOR yapısına ek veri de ekleyebiliriz, bu nedenle en iyi seçenek uygun bir CBOR ayrıştırıcı kullanmaktır.

Otomatik Arayüz Üretimi ve NatSpec Kullanımı

Meta veriler şu şekilde kullanılır: Bir sözleşmeyle etkileşimde bulunmak isteyen bir bileşen (örneğin, Mist veya herhangi bir cüzdan), sözleşmenin kodunu alır, daha sonra alınan bir dosyanın Swarm'dan alır. Bu dosya JSON ile kodlanmış, yukarıdaki gibi bir yapıya dönüştürülmüş.

Bileşen daha sonra ABI'yi sözleşme için basit bir kullanıcı arayüzü oluşturmak için kullanabilir.

Ayrıca cüzdan, sözleşmeyle etkileşime girdiklerinde kullanıcıya, işlem imzası için izin istemekle birlikte kullanıcıya bir onay mesajı görüntülemek için 'NatSpec' kullanıcı belgelerini kullanabilir.

Ethereum Natural Specification (NatSpec) hakkında ek bilgi burada bulunabilir.

Kaynak Kod Doğrulama Kullanımı

Derlemeyi doğrulamak için, kaynaklar meta veri dosyasındaki bağlantı yoluyla Swarm'dan alınabilir. Doğru sürümün derleyicisi (“resmi” derleyicilerin bir parçası olarak kontrol edilir) belirtilen girdilerle bu girdiye çağrılır. Elde edilen bytecode, yaratma işleminin veya 'CREATE' opcode verilerinin verileriyle karşılaştırılır. Bu, hash bayt kodunun bir parçası olduğundan meta verileri otomatik olarak doğrular. Aşırı veri, arayüze göre çözülmesi ve kullanıcıya sunulması gereken yapıcı girdi verilerine karşılık gelir.

Sözleşme ABI Özellikleri

Temel tasarım

Sözleşme Uygulaması İkili Arayüzü (ABI), Ethereum ekosistemindeki sözleşmelerle hem blok zinciri dışından hem de sözleşmeden sözleşmeye etkileşim için izlenen standart yoludur. Veriler, bu tarifnamede anlatıldığı gibi, türüne göre kodlanmıştır. Kodlama kendi kendini tanımlamaz ve bu nedenle kod çözme işlemi için bir şema gerektirir.

Bir sözleşmenin arabirim işlevlerinin derleme zamanında ve statik olarak bilinen, güçlü bir şekilde yazılmış olduğunu varsayıyoruz. Tüm sözleşmelerin, derleme zamanında mevcut olarak adlandırdıkları sözleşmelerin arayüz tanımlarına sahip olacağını varsayıyoruz.

Bu şartname, arayüzü dinamik olan veya sadece çalışma zamanında bilinen başka sözleşmeleri ele almaz.

Fonskiyon Seçici

Bir fonksiyon çağrısı için çağrı verilerinin ilk dört baytı çağrılacak işlevi belirtir. Fonksiyonun imzasının Keccak-256 (SHA-3) karesinin ilk (sol, büyük-endian cinsinden yüksek) dördüncü baytıdır. İmza, veri konum belirteci olmadan temel prototipin kanonik ifadesi, yani parametre tiplerinin parantezli listesi bulunan fonksiyon adı olarak tanımlanır. Parametre türleri tek bir virgülle bölünür - boşluk kullanılmaz.

Not

Bir fonksiyonun dönüş tipi bu imzanın bir parçası değildir. Solidity’nin işlevinde aşırı yükleme dönüş tipleri dikkate alınmaz. Bunun nedeni, işlev çağrısı özünürlüğünü bağlamdan bağımsız tutmaktır. Bununla birlikte, ABI’nın JSON açıklaması hem girdi hem de çıktıları içerir.

Argüman Kodlama

Beşinci bayttan başlayarak, kodlanmış argümanlar izlenir. Bu kodlama başka yerlerde de kullanılır; return değerleri ve ayrıca olay argümanları, işlevi belirten dört bayt olmadan aynı şekilde kodlanır.

Türleri

Aşağıdaki temel türler mevcuttur:

uint <M>: işaretsiz tamsayı tipi M bit, '0 <M <= 256', 'M% 8 == 0'. 'Uint32', 'Uint8', 'Uint256'. int <M>: İkisinin tamamlayıcısı, işaretli tamsayı türü M bit, '0 <M <= 256', 'M% 8 == 0'. address: varsayılan yorum ve dil yazımı dışında, uint160'a eşdeğer. İşlev seçiciyi hesaplamak için adres kullanılır. uint, int: uint256, int256 kelimesinin eş anlamlıları. İşlev seçiciyi hesaplamak için, uint256 ve int256 kullanılmalıdır. bool: 0 ve 1 değerleriyle sınırlandırılmış uint8 değerine eşdeğerdir. İşlev seçiciyi hesaplamak için bool kullanılır. fixed <M> x <N>: işaretli sabit nokta ondalık sayı M bit, '8 <= M <= 256', 'M% 8 == 0' ve 'v <v =' olarak ifade edilen '0 <N <= 80 (10 ** N)'. ufixed <M> x <N>: sabit ' x ' işaretsiz varyantı. fixed, ufixed: sırasıyla 1212x18, eşek 1212x18 kelimesinin eş anlamlıları. İşlev seçiciyi hesaplamak için, sabit128x18 ve ufixed128x18 kullanılmalıdır. byte <M>: ikili M bayt türü, '0 <M <= 32'. function: bir adres (20 bayt), ardından bir fonksiyon seçicisi (4 bayt). 'Byte24' ile aynı kodlanmış.

Bunlar dışında aşağıdaki array çeşitleri mevcuttur:

<type> [M]: verilen tipte sabit uzunlukta bir M elemanı dizisi, M> = 0. Aşağıdaki sabit boyutlu olmayan türler mevcuttur:

byte: dinamik boyutlu bayt dizisi. string: UTF-8 kodlu olduğu kabul edilen dinamik boyutlu unicode string. <type> []: verilen tipte değişken uzunluklu bir eleman dizisi.

Türler, virgüllerle ayrılmış, parantez içine alınmak suretiyle bir tuple ile birleştirilebilir:

(T1, T2, ..., Tn): T1,…, Tn, n> = 0 türlerinden oluşan demet Tuples, tekil dizileri vb. oluşturmak mümkündür. Sıfır tuples oluşturmak da mümkündür (burada n == 0).

ABI türlerine Solidty Eşlenmesi

Solidity, yukarıda belirtilen tüm türleri, aynı tuples hariç destekler. Öte yandan, bazı Solidity türleri ABI tarafından desteklenmemektedir.

Kodlama için Tasarım Kriterleri

Kodlama, özellikle bazı argümanlar iç içe geçmiş diziler olduğunda yararlı olan aşağıdaki özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanmıştır:

Bir değere erişmek için gereken okuma sayısı, en çok argüman dizisi yapısının içindeki değerin derinliğidir, yani a_i [k] [l] [r] almak için dört okuma gerekir. ABI'nın önceki bir versiyonunda, okuma sayısı en kötü durumda toplam dinamik parametre sayısı ile doğrusal olarak ölçeklendirilmiştir. Bir değişken veya dizi öğesinin verileri diğer verilerle birleştirilmez ve yer değiştirebilir, yani yalnızca göreceli “adresleri” kullanır.

Kodlamanın Resmi Belirtimi

Statik ve dinamik tipleri ayırt ediyoruz. Statik türler yerinde kodlanır ve dinamik türler, geçerli bloktan sonra ayrı bir yerde kodlanır.

Tanım: Aşağıdaki türlere “dinamik” denir:

 • bytes
 • string
 • Herhangi bir T için T []
 • Herhangi bir dinamik T ve k> = 0 için T [k]
 • (T1, ..., Tk) Ti, bazı 1 için dinamikse, <<i <= k

Diğer tüm tiplere “statik” denir.

Tanım: len (a), ikili bir dizede a olan bayt sayısıdır. Len (a) tipinin uint256 olduğu varsayılmıştır.

Gerçek kodlamayı enc olarak tanımlarız; ABI türlerinin ikili dizelere olan değerlerinin len (enc (X)) X'in değerine bağlı olması ve X'in dinamik olması durumunda X değerine bağlı olması olarak tanımlarız.

Tanım: X'in herhangi bir ABI değeri için, X'in türüne bağlı olarak, enc (X) 'ı tekrar tekrar tanımlarız.

 • (T1, ..., Tk) k> = 0 ve herhangi bir T1,…, Tk

 • enc (X) = head (X (1)) ... head (X (k)) tail (X (1)) ... tail (X (k))

 • burada X = (X (1), ..., X (k)) ve head ve tail Ti olarak statik bir tip olarak tanımlanır.

+ head (X (i)) = enc (X (i)) ve tail (X (i)) = ""(boş dize)

ve benzeri

 • head (X (i)) = enc (len (head (X (1))) head (X (k)) tail (X (1)) ... head (X (i-1)))) tail (X (i)) = enc (X (i))

aksi takdirde, yani Ti dinamik bir tür ise.

Dinamik durumda, head (X (i)) iyi tanımlanmıştır, çünkü head parçalarının uzunlukları sadece tiplere bağlıdır, değerlere bağlı değildir. Değeri, enc (X) başlangıcına göre tail başlangıcının (X (i)) kaymasıdır.

 • Herhangi bir T ve k için T [k]:

 • enc (X) = enc ((X [0], ..., X [k-1])) yani, aynı tipte k elementleri olan bir demetmiş gibi kodlanır.

 • T [], burada X, k elemanlarına sahiptir (k, uint256 tipinde olduğu varsayılır): enc (X) = enc (k) enc ([X [0], ..., X [k-1]]) yani, elemanların sayısı ile birlikte bir k statik boyutunda dizilmiş gibi kodlanır.

 • k uzunluğu olan bayt, (uint256 türünde olduğu varsayılır):

 • enc (X) = enc (k) pad_right (X), yani bayt sayısı bir uint256 olarak kodlanır, ardından X'nin bir bayt dizisi olarak gerçek değeri, ardından en az sıfır bayt sayısı, len (enc (X)) 32'nin bir katıdır.

String:

 • enc (X) = enc (enc_utf8 (X)), yani X, utf-8 kodludur ve bu değer bayt tipinden yorumlanır ve daha fazla kodlanır. Bu müteakip kodlamada kullanılan uzunluk, karakter sayısının değil, utf-8 kodlu dizenin bayt sayısı olduğuna dikkat edin.

 • uint <M>: enc (X), yüksek dereceli (solda) tarafta, uzunluğu 32 bayt olacak şekilde sıfır baytla doldurulmuş X'in endian kodlamasıdır.

 • address: uint160 durumunda olduğu gibi

int <M>: enc (X) büyük-endian ikisinin, X (X) kodlaması, yüksek dereceli (solda) tarafta, negatif X için 0xff ve pozitif X için sıfır bayt olarak uzunlukları 32 bayttır.

bool: uint8 örneğinde olduğu gibi, 1 için true ve 0 için false kullanılır.

sabit <M> x <N>: enc (X), enc (X * 10 ** N) 'dir, burada X * 10 ** N, bir int256 olarak yorumlanır.

sabit: fixed128x18 durumda olduğu gibi

eklenmiş <M> x <N>: enc (X), enc (X * 10 ** N) 'dir; buradaki X * 10 ** N, uint256 olarak yorumlanır.

ufixed: ufixed128x18 durumundaki gibi

bayt <M>: enc (X), sıfır bayt ile 32 bayt uzunluğa kadar dolgulu X'teki bayt dizisidir.

Herhangi bir X için, len (enc (X)) 'nin 32'nin bir katı olduğuna dikkat edin.

İşlev Seçici ve Argüman Kodlama

Sonuçta, a_1, ..., a_n parametrelerini içeren f işlevine yapılan bir çağrı,

function_selector (f) enc ((a_1, ..., a_n))

ve v_1, ..., v_k değerlerinin f değerleri

enc ((v_1, ..., v_k))

yani değerler bir demet halinde birleştirilir ve kodlanır.

Örnekler

pragma solidity >=0.4.16 <0.6.0;

contract Foo {
 function bar(bytes3[2] memory) public pure {}
 function baz(uint32 x, bool y) public pure returns (bool r) { r = x > 32 || y; }
 function sam(bytes memory, bool, uint[] memory) public pure {}
}

Böylece Foo örneğimize göre, 69 ve true parametreleriyle baz çağırmak istiyorsak, toplamda 68 bayt geçebilirdik, bunlar:

 • 0xcdcd77c0: Yöntem Kimliği. Bu, ASCII imza tabanının (uint32, bool) ASCII biçimindeki Keccak karma değerinin ilk 4 baytı olarak türetilmiştir.
 • 0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000045: ilk parametre, 32 baytla doldurulmuş bir uint32 değeri.
 • 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001: ikinci parametre - gerçek boolean, 32 bayta dolgulu

Toplamda:

0xcdcd77c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000450000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 Tek bir bool döndürür. Örneğin, false döndürürse, çıktısı tek baytlık 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, tek bir bool olur.

Eğer ["abc", "def"] argümanını içeren bir bar çağırmak istesek, toplamda 68 bayt geçerek ayrılırdık:

0xfce353f6: Yöntem Kimliği. Bu, imza çubuğundan türetilir (bytes3 [2]). 0x61626300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: ilk parametrenin ilk kısmı, "abc" (by-ht) bayt3 değeri. 0x64656600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: ilk parametrenin ikinci kısmı, bytes3 değeri "def" (sola hizalı). Toplamda:

0xfce353f661626300000000000000000000000000000000000000000000000000000000006465660000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sam'ı "dave", true ve [1,2,3] argümanlarıyla çağırmak istesek, toplam 292 byte geçerek ayrılırdık:

0xa5643bf2: Yöntem Kimliği. Bu, sam imzasından türetilir (byte, bool, uint256 []). Uint'in, uint256 kurallı gösterimi ile değiştirildiğine dikkat edin. 0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060: İlk parametrenin veri bölümünün konumu (dinamik tür), bağımsız değişkenler bloğunun başından itibaren bayt olarak ölçülür. Bu durumda, 0x60. 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001: ikinci parametre: boolean true. 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a0: bayt cinsinden ölçülen üçüncü parametrenin (dinamik tür) veri bölümünün konumu. Bu durumda, 0xa0. 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004: ilk argümanın veri bölümü, bu durumda, elemanlardaki bayt dizisinin uzunluğu ile başlar, bu durumda, 4. 0x646176650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: ilk argümanın içeriği: UTF-8 (bu durumda ASCII'ye eşittir) "dave" kodlaması, sağda 32 bayta kadar. 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003: üçüncü bağımsız değişkenin veri bölümü, bu durumda, elemanlardaki dizinin uzunluğu ile başlar, bu durumda, 3. 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001: üçüncü parametrenin ilk girişi. 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002: üçüncü parametrenin ikinci girişi. 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003: üçüncü parametrenin üçüncü girişi.

Toplamda:

0xa5643bf20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000464617665000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003

Dinamik Türlerin Kullanımı

F (uint, uint32 [], bytes10, bytes) imzalı bir fonksiyona yapılan çağrı (0x123, [0x456, 0x789], "1234567890", "Merhaba, dünya!") aşağıdaki şekilde kodlanır:

Sha3'ün ilk dört baytını alırız ("f (uint256, uint32 [], bytes10, bytes)"), yani 0x8be65246. Sonra dört argümanın hepsinin baş kısımlarını kodladık. Uint256 ve bytes10 statik tipleri için bunlar doğrudan geçmek istediğimiz değerlerdir, oysa uint32 [] ve byte dinamik türleri için, ofset değerini bayt cinsinden değer alanının başlangıcından ölçülen veri alanının başlangıcına kullanırız. kodlama (yani, işlev imzasının karmasını içeren ilk dört baytı saymaz). Bunlar:

0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000123 (0x123 32 bayta kadar yastıklı) 0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080 (ikinci parametrenin veri bölümünün başlaması için ofset, 4 * 32 bayt, tam olarak baş bölümünün boyutu) 0x31323334353637383930000000000000000000000000000000000000000000000000 ("sağdaki 32 bayta dolgulu" 1234567890 ") 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e0 (dördüncü parametrenin veri bölümünün başlangıcına ofset = dördüncü parametrenin veri bölümünün başlangıcına uzaklık = birinci dinamik parametrenin veri bölümünün boyutu = 4 * 32 + 3 * 32 (aşağıya bakın)) Bundan sonra, ilk dinamik argümanın [0x456, 0x789] veri kısmı şöyledir:

0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 (dizinin öğe sayısı, 2) 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000456 (ilk öğe) 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000789 (ikinci öğe) Son olarak, "Merhaba, dünya!" Adlı ikinci dinamik argümanın veri bölümünü kodladık:

0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d (öğe sayısı (bu durumda bayt): 13) 0x48656c6c6f2c20776f726c64210000000000000000000000000000000000000000 ("Merhaba, dünya!" Sağda 32 bayt dolgulu)

Hep birlikte, kodlama (işlev seçiciden sonra yeni satır ve netlik için her 32 bayt):

 0x8be65246
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000123
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080
 3132333435363738393000000000000000000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e0
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000456
 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000789
 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d
 48656c6c6f2c20776f726c642100000000000000000000000000000000000000

Şimdi de en atomik olandan başlamak üzere g(uint[][],string[]) imzalı ve ([[1, 2], [3]], ["one", "two", "three"]) değerlerine aynı prensibi uygulayalım.

İlk önce ilk kök dizinin [[1, 2], [3]] ilk gömülü dinamik dizisinin [1, 2] uzunluğunu ve verilerini kodladık:

0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 (ilk dizideki öğelerin sayısı, 2; öğelerin kendileri 1 ve 2'dir) 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 (ilk öğe) 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 (ikinci öğe)

Sonra ilk kök dizinin [[1, 2], [3]] ikinci gömülü dinamik dizisinin [3] uzunluğunu ve verilerini kodladık:

0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 (ikinci dizideki öğe sayısı, 1; öğe 3'tür) 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 (ilk öğe)

Daha sonra, ilgili dinamik dizileri [1, 2] ve [3] için ofsetleri a ve b bulmamız gerekir. Ofsetleri hesaplamak için birinci kök dizinin [[1, 2], [3]] kodlanmış verilerine bir göz atabiliriz.

0 - a                                - offset of [1, 2]
1 - b                                - offset of [3]
2 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 - count for [1, 2]
3 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 - encoding of 1
4 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 - encoding of 2
5 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 - count for [3]
6 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 - encoding of 3

Satır 2 (64 bayt) olan [1, 2] dizisinin içeriğinin başlangıcına bir puan öteleme; böylece bir = 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040.

Ofset b, çizgi 5 (160 bayt) olan [3] dizisinin içeriğinin başlangıcına işaret eder; Böylece b = 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a0.

Sonra ikinci kök dizinin gömülü dizgilerini kodlarız:

0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 ("bir" kelimesindeki karakter sayısı) 0x6f6e6500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ("bir" kelimesinin utf8 gösterimi) 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 ("iki" kelimesindeki karakter sayısı) 0x74776f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ("iki" kelimesinin utf8 gösterimi) 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 ("üç" kelimesindeki karakter sayısı) 0x74687265650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ("üç" kelimesinin utf8 gösterimi)

İlk kök dizisine paralel olarak, dizgiler dinamik öğeler olduğundan, c, d ve e offsetlerini bulmamız gerekir:

0 - c                                - offset for "one"
1 - d                                - offset for "two"
2 - e                                - offset for "three"
3 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 - count for "one"
4 - 6f6e650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - encoding of "one"
5 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 - count for "two"
6 - 74776f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - encoding of "two"
7 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 - count for "three"
8 - 7468726565000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - encoding of "three"

Ofset c, satır 3 (96 bayt) olan "bir" dizgisinin içeriğinin başlangıcına işaret eder; Böylece c = 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060.

Ofset d, 5 satırındaki (160 bayt) "two" dizesinin içeriğinin başlangıcına işaret eder; Böylece d = 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a0.

Ofset e, satır 7 (224 bayt) olan "üç" dizgisinin içeriğinin başlangıcına işaret eder; Böylece e = 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e0.

Kök dizilerinin gömülü elemanlarının kodlamalarının birbirlerine bağlı olmadığına ve g imzalı bir fonksiyon için aynı kodlamalara sahip olduğuna dikkat edin (string [], uint [] []).

Sonra ilk kök dizinin uzunluğunu kodlarız:

0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 (ilk kök dizisindeki öğelerin sayısı, 2; öğelerin kendileri [1, 2] ve [3]) Sonra ikinci kök dizinin uzunluğunu kodlarız:

0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 (ikinci kök dizisindeki dizelerin sayısı, 3; dizelerin kendileri "bir", "iki" ve "üç")

Sonunda f ve g ofsetlerini ilgili kök dinamik dizileri [[1, 2], [3]] ve ["bir", "iki", "üç"] için buluruz ve parçaları doğru sırayla birleştiririz:

0x2289b18c                              - function signature
 0 - f                                - offset of [[1, 2], [3]]
 1 - g                                - offset of ["one", "two", "three"]
 2 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 - count for [[1, 2], [3]]
 3 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040 - offset of [1, 2]
 4 - 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a0 - offset of [3]
 5 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 - count for [1, 2]
 6 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 - encoding of 1
 7 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 - encoding of 2
 8 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 - count for [3]
 9 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 - encoding of 3
10 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 - count for ["one", "two", "three"]
11 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060 - offset for "one"
12 - 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a0 - offset for "two"
13 - 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e0 - offset for "three"
14 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 - count for "one"
15 - 6f6e650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - encoding of "one"
16 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003 - count for "two"
17 - 74776f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - encoding of "two"
18 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 - count for "three"
19 - 7468726565000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - encoding of "three"

Ofset f, satır 2 (64 bayt) olan [[1, 2], [3]] dizisinin içeriğinin başlangıcına işaret eder; Böylece f = 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040.

Ofset g, satır 10 (320 bayt) olan ["bir", "iki", "üç"] dizisinin içeriğinin başlangıcına işaret eder; bu nedenle, g = 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000140.

Olaylar

Olaylar, Ethereum günlüğü / olay izleme protokolünün bir özetidir. Günlük girişleri sözleşmenin adresini, en fazla dört konudan oluşan bir dizi ve bazı isteğe bağlı uzunluklu ikili verileri sağlar. Olaylar, bunu (bir arayüz spesifikasyonuyla birlikte) uygun şekilde yazılmış bir yapı olarak yorumlamak için mevcut fonksiyon ABI'den yararlanır.

Bir olay adı ve olay parametreleri dizisi verildiğinde, bunları iki alt diziye ayırırız: dizine alınmış olanlar ve olmayanlar. Endekslenenler, 3'e kadar sayılabilecekler, olay girişinin Keccak karmasıyla birlikte günlük girişinin konularını oluşturmak için kullanılır. Dizine alınmamış olanlar etkinliğin bayt dizisini oluşturur.

Aslında, bu ABI'yi kullanan bir günlük girişi şöyle tanımlanır:

 • address: sözleşmenin adresi (özünde Ethereum tarafından sağlanan);
 • topics [0]: keccak (EVENT_NAME + "(" + EVENT_ARGS.map (canonical_type_of) .join (",") + ")") (canonical_type_of, örneğin, indekslenmiş bir argümanın kurallı türünü döndüren bir fonksiyondur. foo, uint256'ya geri dönecekti. Etkinlik isimsiz olarak bildirilirse, [0] başlıkları oluşturulmaz;
 • topics [n]: abi_encode (EVENT_INDEXED_ARGS [n - 1]) (EVENT_INDEXED_ARGS dizine eklenen EVENT_ARGS dizisidir);
 • data: EVENT_NON_INDEXED_ARGS'ın ABI kodlaması (EVENT_NON_INDEXED_ARGS, dizine alınmamış EVENT_ARGS dizisidir, + abi_encode, yukarıda belirtildiği gibi, bir işlevden yazılan değer dizisini döndürmek için kullanılan ABI kodlama işlevidir).

En fazla 32 bayt olan tüm uzunluk türleri için, EVENT_INDEXED_ARGS dizisi, normal ABI kodlamasında olduğu gibi, doğrudan, dolgulu veya işaret genişletilmiş (işaretli tamsayılar için) ile 32 bayta kadar değer içerir. Ancak, tüm diziler, string, bytes ve yapılar da dahil olmak üzere tüm "karmaşık" türler veya dinamik uzunluk türleri için, EVENT_INDEXED_ARGS, özel bir yerinde kodlanmış değerden (bkz. Dizine Alınmış Olay Parametrelerinin Kodlanması) Keccak hash değerini içerecektir. doğrudan kodlanmış değer. Bu, uygulamaların dinamik uzunluk türlerinin değerlerini verimli bir şekilde sorgulamasına olanak tanır (kodlanmış değerin karmasını konu olarak ayarlayarak), ancak sorgulanmadıkları indekslenmiş değerlerin kodunu çözemez hale getirir. Dinamik uzunluklu türler için, uygulama geliştiricileri önceden belirlenmiş değerlerin hızlı aranması (bağımsız değişken dizine alınmışsa) ve isteğe bağlı değerlerin okunabilirliği (bağımsız değişkenlerin dizine alınmamasını gerektirir) arasında bir denge kurar. Geliştiriciler bu değişimin üstesinden gelebilir ve aynı değeri elde etmek için (biri endekslenmiş, biri olmayan) iki argümanla olayları tanımlayarak hem etkili arama hem de keyfi okunabilirlik elde edebilir.

JSON

Bir sözleşmenin arayüzü için JSON formatı bir dizi işlev ve / veya olay açıklaması ile verilir. İşlev açıklaması, şu alanları içeren bir JSON nesnesidir:

 • type: "function", "constructor" veya "fallback" (adsız "varsayılan" işlev);
 • name: işlevin ismi;
 • inputs: her biri aşağıdakileri içeren bir nesne dizisi:
  1. name: parametrenin ismi;
  2. type: parametrenin kanonik tipi (daha fazlası aşağıda).
  3. components: Bağlantı tipleri için kullanılır (aşağıda daha fazlası).
 • outputs: işlev bir şey döndürmezse, girdilere benzer bir nesne dizisi atlanabilir;
 • stateMutability: aşağıdaki değerlerden birine sahip bir dize: saf (blok zincir durumunu okumamak üzere belirtilir), görünüm (blok zincir durumunu değiştirmeyecek şekilde belirtilir), ödenemez (işlev Ether'ü kabul etmez) ve ödenebilir (işlev Ether değerini kabul eder);
 • payable: eğer fonksiyon Ether'ı kabul ederse true, aksi takdirde false olur;
 • sabit: işlev saf veya görünüm ise true, aksi takdirde false olur. "fonksiyon" için varsayılan olarak atlanabilir, aynı şekilde ödenebilir ve sabit, her ikisi de varsayılan false olarak atlanabilir.

Yapıcı ve fallback fonksiyonları hiçbir zaman name veya output içermez. fallback fonksiyonunda de input da bulunmaz.

Uyarı

fixed ve payable alanlar kullanımdan kaldırılmıştır ve gelecekte kaldırılacaktır. Bunun yerine, stateMutability alanı aynı özellikleri belirlemek için kullanılabilir.

Not

Sıfırdan farklı miktarda bir Ether'in non-payable işleve gönderilmesi işlemi geri döndürür.

Etkinlik açıklaması, oldukça benzer alanlara sahip bir JSON nesnesidir:

 • type: her zaman "event"
 • name: etkinliğin ismi;
 • inputs: her biri aşağıdakileri içeren bir nesne dizisi:
  1. name: parametrenin ismi;
  2. type: parametrenin kanonik tipi (daha fazlası aşağıda).
  3. components: Bağlantı tipleri için kullanılır (aşağıda daha fazlası).
 • indexed: alan, günlüğün konu başlığının bir parçasıysa true, günlüğün veri bölümlerinden biriyse false.
 • anonymous: olay adsız olarak bildirildiyse geçerlidir.

Örneğin,

pragma solidity ^0.5.0;

contract Test {
 constructor() public { b = hex"12345678901234567890123456789012"; }
 event Event(uint indexed a, bytes32 b);
 event Event2(uint indexed a, bytes32 b);
 function foo(uint a) public { emit Event(a, b); }
 bytes32 b;
}

JSON ile sonuçlanır:

[{
"type":"event",
"inputs": [{"name":"a","type":"uint256","indexed":true},{"name":"b","type":"bytes32","indexed":false}],
"name":"Event"
}, {
"type":"event",
"inputs": [{"name":"a","type":"uint256","indexed":true},{"name":"b","type":"bytes32","indexed":false}],
"name":"Event2"
}, {
"type":"function",
"inputs": [{"name":"a","type":"uint256"}],
"name":"foo",
"outputs": []
}]

Bağlantı Tiplerini Kullanma

Bu isimler kasıtlı olarak ABI kodlamasının bir parçası olmamasına rağmen, son kullanıcıya gösterilmesini sağlamak için JSON'a dahil edilmeleri çok mantıklıdır. Yapı aşağıdaki şekilde yuvalanır:

name, type ve potansiyel olarak components sahip bir nesne, yazılmış bir değişkeni açıklar. Kanonik tip, bir tuple tipine ulaşılıncaya ve bu noktaya kadar olan dizge tanımının, tuple kelimesiyle type ön ekinde depolanmasına, yani, [] ve [k] dizilerinin k tamsayıları ile takip edilmesine kadar belirlenir. Tuple componentları daha sonra dizi tipinde olan ve burada indexed olanlara izin verilmemesi dışında en üst seviye nesne ile aynı yapıya sahip olan üye bileşenlerde depolanır.

Örnek olarak, kod

pragma solidity >=0.4.19 <0.6.0;
pragma experimental ABIEncoderV2;

contract Test {
 struct S { uint a; uint[] b; T[] c; }
 struct T { uint x; uint y; }
 function f(S memory s, T memory t, uint a) public;
 function g() public returns (S memory s, T memory t, uint a);
}

JSON ile sonuçlanır:

[
 {
  "name": "f",
  "type": "function",
  "inputs": [
   {
    "name": "s",
    "type": "tuple",
    "components": [
     {
      "name": "a",
      "type": "uint256"
     },
     {
      "name": "b",
      "type": "uint256[]"
     },
     {
      "name": "c",
      "type": "tuple[]",
      "components": [
       {
        "name": "x",
        "type": "uint256"
       },
       {
        "name": "y",
        "type": "uint256"
       }
      ]
     }
    ]
   },
   {
    "name": "t",
    "type": "tuple",
    "components": [
     {
      "name": "x",
      "type": "uint256"
     },
     {
      "name": "y",
      "type": "uint256"
     }
    ]
   },
   {
    "name": "a",
    "type": "uint256"
   }
  ],
  "outputs": []
 }
]

Sıkı Kodlama Modu

Sıkı kodlama modu, yukarıdaki resmi spesifikasyonda tanımlandığı gibi tamamen aynı kodlamaya yol açan moddur. Bu, ofsetlerin mümkün olduğu kadar küçük olması gerektiği halde veri alanlarında örtüşmeler oluşturmaz ve bu nedenle boşluklara izin verilmez.

Genellikle, ABI kod çözücüler sadece ofset işaretleyicileri izleyerek basit bir şekilde yazılır, ancak bazı kod çözücüler sıkı modu zorlayabilir. Solidity ABI kod çözücü şu anda katı modu zorlamaz, ancak kodlayıcı her zaman katı modda veri oluşturur.

Standart Dışı Paketlenmiş Mod

Abi.encodePacked () aracılığıyla, Solidity standart olmayan bir paketlenmiş modu şu koşullar altında destekler:

 • 32 bayttan daha az yer işgal eden türler, işaretsiz ve paketlenmemiş
 • Dinamik tipler yerinde ve uzunluk olmadan kodlanmış
 • dizi öğeleri paketli, ancak yine de yerinde kodlanmış

Ayrıca, iç içe dizilerin yanı sıra yapılar da desteklenmez.

Örnek olarak, int16(-1), bytes1(0x42), uint16(0x03), string("Hello, world!") Kodlaması şöyle sonuçlanır:

0xffff42000348656c6c6f2c20776f726c6421
 ^^^^                 int16(-1)
   ^^                bytes1(0x42)
    ^^^^              uint16(0x03)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ string("Hello, world!") without a length field

Daha Spesifik Olarak:

Kodlama sırasında her şey yerinde kodlanır. Bu, ABI kodlamasında olduğu gibi head ve tail arasında bir ayrım olmadığı ve bir dizinin uzunluğunun kodlanmadığı anlamına gelir.

Abi.encodePacked öğesinin doğrudan argümanları, diziler olmadıkça (veya string veya bytes), doldurmadan kodlanır.

Bir dizinin kodlaması, elemanlarının kodlamasının dolgu ile birleştirilmesidir.

String, bytes veya uint[] gibi dinamik boyutlu türler, uzunluk alanları olmadan kodlanır.

String veya bytes kodlanması, bir dizinin veya yapının parçası olmadıkça, sonunda bir doldurma uygulamaz (daha sonra 32 baytın katlarına doldurulur).

Genel olarak, kodlama, eksik uzunluk alanından dolayı, dinamik olarak iki boyutta eleman bulunduğunda belirsizdir.

Dolgu gerekirse, açık tip dönüşümler kullanılabilir: abi.encodePacked (uint16 (0x12)) == hex "0012".

Paketlenmiş kodlama işlevler çağrılırken kullanılmadığından, işlev seçiciyi hazırlamak için özel bir destek yoktur. Kodlama belirsiz olduğundan, kod çözme işlevi yoktur.

Eğer keccak256 (abi.encodePacked (a, b)) kullanıyorsanız ve hem a hem de b dinamik tiplerse, karma değerinde çarpışmalar yapmak için a ve b parçalarını hareket ettirmek kolaydır. Daha spesifik olarak, abi.encodePacked ("a", "bc") == abi.encodePacked ("ab", "c"). İmzalar, kimlik doğrulama veya veri bütünlüğü için abi.encodePacked kullanıyorsanız, her zaman aynı türleri kullandığınızdan ve bunların çoğunun dinamik olduğundan emin olun. Zorlayıcı bir neden olmadığı sürece, abi.encode tercih edilmelidir.

Endekslenmiş Olay Parametrelerinin Kodlanması

Değer türü olmayan, yani diziler ve yapılar dizine alınmış olay parametreleri doğrudan saklanmaz, ancak bunun yerine bir kodlamada bir keccak256-hash depolanır. Bu kodlama aşağıdaki gibi tanımlanır:

 • Bir bayt ve dize değerinin kodlanması, herhangi bir dolgu veya uzunluk öneki olmadan sadece dize içeriğidir.
 • Bir yapının kodlaması, her zaman 32 baytın (hatta bytes ve string) bir çoğuna dolgulu, üyelerinin kodlamasının birleştirilmesidir.
 • Bir dizinin kodlaması (hem dinamik hem de statik olarak boyutlandırılmış), her zaman 32 baytın (hatta bytes ve string) bir çoğuna dolgulu olan ve herhangi bir uzunluk önekine sahip olmayan, kodlama öğelerinin birleştirilmesi

Yukarıdakilerde, her zamanki gibi negatif bir sayı, işaret uzantısıyla doldurulur ve sıfır doldurmaz. uintNN / intNN, solda doldurulurken baytNN türleri sağda doldurulur.

Uyarı

Bir yapının kodlaması, birden fazla dinamik boyutta dizi içeriyorsa belirsizdir. Bu nedenle, olay verilerini her zaman yeniden kontrol edin ve yalnızca dizine alınmış parametrelere dayanarak arama sonucuna güvenmeyin.

Yul

Yul (daha önce JULIA veya IULIA olarak da adlandırılırdı), çeşitli farklı arka uçları derleyebilecek bir ara dildir (EVM 1.0, EVM 1.5 ve eWASM planlanmaktadır). Bu nedenle, üç platformun da kullanılabilir bir ortak paydası olacak şekilde tasarlanmıştır. Halihazırda “satır içi montaj” için zaten kullanılabilir, ve Solidity derleyicisinin gelecekteki sürümleri Yul'u orta dil olarak kullanacaktır. Yul için üst düzey optimizasyon aşamaları oluşturmak da kolaydır.

Not

“Satır içi montaj” için kullanılan aroma tiplere sahip değildir (her şey u256'dır) ve yerleşik işlevler, EVM işlem kodlarıyla aynıdır. Lütfen ayrıntılar için satır içi derleme belgelerine başvurunuz.

Yul'un temel bileşenleri functions, blocks, variables, constants, loops için, if ifadeleri, anahtar ifadeleri, ifadeler ve değişkenlere atamalardır.

Yul yazılır, hem değişkenler hem de değişmezler postfix notasyonu olan türü belirtmelidir. Desteklenen türler bool, u8, s8, u32, s32, u64, s64, u128, s128, u256 ve s256'dır.

Yul kendi içinde operatörler bile sağlamıyor. EVM hedeflenmişse, opcodlar yerleşik fonksiyonlar olarak mevcut olacaktır, ancak arka uç değişirse yeniden uygulanmak durumundadır. Zorunlu yerleşik fonksiyonların bir listesi için aşağıdaki bölüme bakınız.

Aşağıdaki örnek program, EVM'nin mul, div ve mod kodlarını doğal olarak veya fonksiyon olarak kullanılabileceğini ve üstelik hesapladığını varsaymaktadır.

{
  function power(base:u256, exponent:u256) -> result:u256
  {
    switch exponent
    case 0:u256 { result := 1:u256 }
    case 1:u256 { result := base }
    default
    {
      result := power(mul(base, base), div(exponent, 2:u256))
      switch mod(exponent, 2:u256)
        case 1:u256 { result := mul(base, result) }
    }
  }
}

Aynı işlevi yinelemek yerine bir for döngüsü kullanarak da uygulamak mümkündür. Burada, EVM'nin lt (daha küçük) ve add kodlarına ihtiyacımız var.

Yul şartname

Bu bölümde Yul kodu açıklanmaktadır. Genellikle aşağıdaki bölümde açıklanan bir Yul nesnesinin içine yerleştirilir.

Dil Bilgisi:

Block = '{' Statement* '}'
Statement =
  Block |
  FunctionDefinition |
  VariableDeclaration |
  Assignment |
  If |
  Expression |
  Switch |
  ForLoop |
  BreakContinue
FunctionDefinition =
  'function' Identifier '(' TypedIdentifierList? ')'
  ( '->' TypedIdentifierList )? Block
VariableDeclaration =
  'let' TypedIdentifierList ( ':=' Expression )?
Assignment =
  IdentifierList ':=' Expression
Expression =
  FunctionCall | Identifier | Literal
If =
  'if' Expression Block
Switch =
  'switch' Expression ( Case+ Default? | Default )
Case =
  'case' Literal Block
Default =
  'default' Block
ForLoop =
  'for' Block Expression Block Block
BreakContinue =
  'break' | 'continue'
FunctionCall =
  Identifier '(' ( Expression ( ',' Expression )* )? ')'
Identifier = [a-zA-Z_$] [a-zA-Z_$0-9]*
IdentifierList = Identifier ( ',' Identifier)*
TypeName = Identifier | BuiltinTypeName
BuiltinTypeName = 'bool' | [us] ( '8' | '32' | '64' | '128' | '256' )
TypedIdentifierList = Identifier ':' TypeName ( ',' Identifier ':' TypeName )*
Literal =
  (NumberLiteral | StringLiteral | HexLiteral | TrueLiteral | FalseLiteral) ':' TypeName
NumberLiteral = HexNumber | DecimalNumber
HexLiteral = 'hex' ('"' ([0-9a-fA-F]{2})* '"' | '\'' ([0-9a-fA-F]{2})* '\'')
StringLiteral = '"' ([^"\r\n\\] | '\\' .)* '"'
TrueLiteral = 'true'
FalseLiteral = 'false'
HexNumber = '0x' [0-9a-fA-F]+
DecimalNumber = [0-9]+

Dilbilgisi Kısıtlamaları

Anahtarların en az bir duruma sahip gerekir (varsayılan durum dahil). İfadenin tüm olası değerleri ele alındığında, varsayılan bir duruma izin verilmemelidir (yani hem gerçek hem de yanlış bir duruma sahip olan bir bool ifadesine sahip bir anahtar, varsayılan bir duruma izin vermemelidir). Tüm vaka değerlerinin aynı tip olması gerekir.

Her ifade sıfır veya daha fazla değerle değerlendirilir. Tanımlayıcılar ve değişmezler tam olarak bir değere göre değerlendirilir ve işlev çağrıları, çağrılan işlevin dönüş değerlerine eşit bir dizi değere göre değerlendirilir.

Değişken bildirimlerinde ve ödevlerinde, sağ taraftaki ifade (varsa), sol taraftaki değişken sayısına eşit bir dizi değeri değerlendirmek zorundadır. Bu, birden fazla değeri değerlendiren bir ifadeye izin verilen tek durumdur.

Aynı zamanda ifadeler olan ifadeler (örneğin, blok düzeyinde) sıfır değerlerini değerlendirmek zorundadır.

Diğer tüm durumlarda, ifadelerin tam olarak bir değerle değerlendirilmesi gerekir.

continue ve break ifadeleri yalnızca döngü gövdelerinin içinde kullanılabilir ve döngü ile aynı işlevde olmalıdır (veya her ikisi de en üst düzeyde olmalıdır). For-loop'un koşul kısmı, tam olarak bir değerle değerlendirilmelidir.

Değişmezler türlerinden daha büyük olamaz. Tanımlanan en büyük tür 256 bit genişliğindedir.

Kapsam Belirleme Kuralları

Yul'daki kapsamlar Bloklara bağlıdır (istisnalar fonksiyonlar ve aşağıda açıklandığı gibi for döngüsü) ve tüm beyanlar (FunctionDefinition, VariableDeclaration) bu kapsamlara yeni tanımlayıcılar getirir.

Tanımlayıcılar, tanımlandıkları blokta görünür (tüm alt düğümler ve alt bloklar dahil). İstisna olarak, for döngüsünün “ilk” bölümünde tanımlanan tanımlayıcılar (ilk blok) for döngüsünün diğer tüm bölümlerinde (ancak döngünün dışında değil) görünür. For döngüsünün diğer kısımlarında bildirilen tanımlayıcılar, düzenli sözdizimsel kapsam kurallarına uyar. Fonksiyonların parametreleri ve dönüş parametreleri, fonksiyon gövdesinde görülebilir ve isimleri üst üste gelemez.

Değişkenler yalnızca bildirimlerinden sonra referans alınabilir. Özellikle, değişkenler kendi değişken bildirimlerinin sağ tarafında referans gösterilemez. İşlevler, bildirilmeden önce zaten görülebilir (eğer görünürlerse).

Gölgelendirme işlemine izin verilmez, başka bir deyişle, aynı ada sahip başka bir tanımlayıcının da erişilebilir olmadığı bir noktada tanımlayıcı tanımlayamazsınız.

İşlevlerin içinde, bu işlevin dışında bildirilen bir değişkene erişmek mümkün değildir.

Resmi Özellikleri

AST'nin çeşitli düğümlerinde aşırı yüklenmiş bir E değerlendirme fonksiyonu sağlayarak, resmi olarak Yul'u belirliyoruz. Herhangi bir fonksiyonun yan etkileri olabilir, bu nedenle E iki durum nesnesini ve AST düğümünü alır ve iki yeni durum nesnesini ve değişken sayıda başka değerleri döndürür. İki durum nesnesi, genel durum nesnesidir (EVM bağlamında blok zincirinin hafızası, depolanması ve durumu) ve yerel durum nesnesi (yerel değişkenlerin durumu, yani EVM'deki yığının bir bölümü) . AST düğümü bir ifade ise, E iki durum nesnesini ve break ve devam ifadeleri için kullanılan “mod” u verir. AST düğümü bir ifade ise, E iki durum nesnesini ve ifadenin değerlendirdiği kadar çok değeri döndürür.

Bu yüksek düzey tanım için küresel devletin kesin doğası belirtilmemiş. L yerel durumu, L [i] = v olarak belirtilen, i değerlerinin v değerleriyle eşleştirilmesidir.

Bir tanımlayıcı için v, tanımlayıcının adı $v olsun.

AST düğümleri için yıkıcı bir gösterim kullanacağız.

E(G, L, <{St1, ..., Stn}>: Block) =
  let G1, L1, mode = E(G, L, St1, ..., Stn)
  let L2 be a restriction of L1 to the identifiers of L
  G1, L2, mode
E(G, L, St1, ..., Stn: Statement) =
  if n is zero:
    G, L, regular
  else:
    let G1, L1, mode = E(G, L, St1)
    if mode is regular then
      E(G1, L1, St2, ..., Stn)
    otherwise
      G1, L1, mode
E(G, L, FunctionDefinition) =
  G, L, regular
E(G, L, <let var1, ..., varn := rhs>: VariableDeclaration) =
  E(G, L, <var1, ..., varn := rhs>: Assignment)
E(G, L, <let var1, ..., varn>: VariableDeclaration) =
  let L1 be a copy of L where L1[$vari] = 0 for i = 1, ..., n
  G, L1, regular
E(G, L, <var1, ..., varn := rhs>: Assignment) =
  let G1, L1, v1, ..., vn = E(G, L, rhs)
  let L2 be a copy of L1 where L2[$vari] = vi for i = 1, ..., n
  G, L2, regular
E(G, L, <for { i1, ..., in } condition post body>: ForLoop) =
  if n >= 1:
    let G1, L1, mode = E(G, L, i1, ..., in)
    // mode has to be regular due to the syntactic restrictions
    let G2, L2, mode = E(G1, L1, for {} condition post body)
    // mode has to be regular due to the syntactic restrictions
    let L3 be the restriction of L2 to only variables of L
    G2, L3, regular
  else:
    let G1, L1, v = E(G, L, condition)
    if v is false:
      G1, L1, regular
    else:
      let G2, L2, mode = E(G1, L, body)
      if mode is break:
        G2, L2, regular
      else:
        G3, L3, mode = E(G2, L2, post)
        E(G3, L3, for {} condition post body)
E(G, L, break: BreakContinue) =
  G, L, break
E(G, L, continue: BreakContinue) =
  G, L, continue
E(G, L, <if condition body>: If) =
  let G0, L0, v = E(G, L, condition)
  if v is true:
    E(G0, L0, body)
  else:
    G0, L0, regular
E(G, L, <switch condition case l1:t1 st1 ... case ln:tn stn>: Switch) =
  E(G, L, switch condition case l1:t1 st1 ... case ln:tn stn default {})
E(G, L, <switch condition case l1:t1 st1 ... case ln:tn stn default st'>: Switch) =
  let G0, L0, v = E(G, L, condition)
  // i = 1 .. n
  // Evaluate literals, context doesn't matter
  let _, _, v1 = E(G0, L0, l1)
  ...
  let _, _, vn = E(G0, L0, ln)
  if there exists smallest i such that vi = v:
    E(G0, L0, sti)
  else:
    E(G0, L0, st')

E(G, L, <name>: Identifier) =
  G, L, L[$name]
E(G, L, <fname(arg1, ..., argn)>: FunctionCall) =
  G1, L1, vn = E(G, L, argn)
  ...
  G(n-1), L(n-1), v2 = E(G(n-2), L(n-2), arg2)
  Gn, Ln, v1 = E(G(n-1), L(n-1), arg1)
  Let <function fname (param1, ..., paramn) -> ret1, ..., retm block>
  be the function of name $fname visible at the point of the call.
  Let L' be a new local state such that
  L'[$parami] = vi and L'[$reti] = 0 for all i.
  Let G'', L'', mode = E(Gn, L', block)
  G'', Ln, L''[$ret1], ..., L''[$retm]
E(G, L, l: HexLiteral) = G, L, hexString(l),
  where hexString decodes l from hex and left-aligns it into 32 bytes
E(G, L, l: StringLiteral) = G, L, utf8EncodeLeftAligned(l),
  where utf8EncodeLeftAligned performs a utf8 encoding of l
  and aligns it left into 32 bytes
E(G, L, n: HexNumber) = G, L, hex(n)
  where hex is the hexadecimal decoding function
E(G, L, n: DecimalNumber) = G, L, dec(n),
  where dec is the decimal decoding function

Türü Dönüştürme Fonksiyonları

Yul örtük tip dönüşümü desteklememektedir ve bu nedenle açıkça dönüşüm sağlamak için işlevler mevcuttur. Daha büyük bir tipi daha kısa bir tipe dönüştürürken, bir taşma durumunda çalışma zamanı istisnası oluşabilir.

Kırpılan dönüşümler aşağıdaki türler arasında desteklenir:

 • bool
 • u32
 • u64
 • u256
 • s256

Bunların her biri için prototipin <input_type> ile <output_type> (x: <input_type>) -> y: <output_type> şeklinde olması, örneğin u32tobool (x: u32) -> y: bool, u256tou32 (x: u256) -> y: u32 veya s256tou256 (x: s256) -> y: u256.

Backends

Backends veya targets Yul'dan belirli bir bayt koduna çevirmendir. Arka uçların her biri, arka uç adına ekli işlevleri gösterebilir. Önerilen iki arka uç için evm_ ve ewasm_ öneklerini ayırdık.

 • Backend: "EVM"

EVM hedefi, evm_ öneki ile gösterilen tüm temel EVM kodlarına sahip olacaktır.

 • Backend: “EVM 1.5”

TBD

 • Backend: "eWASM"

TBD

Yul Nesnesinin Özellikleri

Yul nesneleri, adlandırılmış kod ve veri bölümlerini gruplamak için kullanılır. Datasize , dataoffset ve datacopy fonksiyonları, bu bölümlere kod içinden erişmek için kullanılabilir. Onaltılık dizeler, altıgen kodlamadaki verileri, yerel kodlamadaki normal dizeleri belirtmek için kullanılabilir. Kod için, veri kopya birleştirilmiş ikili gösterime erişecektir.

Dilbilgisi:

Object = 'object' StringLiteral '{' Code ( Object | Data )* '}'
Code = 'code' Block
Data = 'data' StringLiteral ( HexLiteral | StringLiteral )
HexLiteral = 'hex' ('"' ([0-9a-fA-F]{2})* '"' | '\'' ([0-9a-fA-F]{2})* '\'')
StringLiteral = '"' ([^"\r\n\\] | '\\' .)* '"'

Yukarıdaki Blok, önceki bölümde açıklanan Yul kodu dilbilgisindeki Blok anlamına gelir.

Örnek bir Yul Nesnesi aşağıda gösterilmiştir:

// Code consists of a single object. A single "code" node is the code of the object.
// Every (other) named object or data section is serialized and
// made accessible to the special built-in functions datacopy / dataoffset / datasize
// Access to nested objects can be performed by joining the names using ``.``.
// The current object and sub-objects and data items inside the current object
// are in scope without nested access.
object "Contract1" {
  code {
    // first create "runtime.Contract2"
    let size = datasize("runtime.Contract2")
    let offset = allocate(size)
    // This will turn into a memory->memory copy for eWASM and
    // a codecopy for EVM
    datacopy(offset, dataoffset("runtime.Contract2"), size)
    // constructor parameter is a single number 0x1234
    mstore(add(offset, size), 0x1234)
    create(offset, add(size, 32))

    // now return the runtime object (this is
    // constructor code)
    size := datasize("runtime")
    offset := allocate(size)
    // This will turn into a memory->memory copy for eWASM and
    // a codecopy for EVM
    datacopy(offset, dataoffset("runtime"), size)
    return(offset, size)
  }

  data "Table2" hex"4123"

  object "runtime" {
    code {
      // runtime code

      let size = datasize("Contract2")
      let offset = allocate(size)
      // This will turn into a memory->memory copy for eWASM and
      // a codecopy for EVM
      datacopy(offset, dataoffset("Contract2"), size)
      // constructor parameter is a single number 0x1234
      mstore(add(offset, size), 0x1234)
      create(offset, add(size, 32))
    }

    // Embedded object. Use case is that the outside is a factory contract,
    // and Contract2 is the code to be created by the factory
    object "Contract2" {
      code {
        // code here ...
      }

      object "runtime" {
        code {
          // code here ...
        }
       }

       data "Table1" hex"4123"
    }
  }
}

Stil rehberi

Giriş

Bu rehber, Solidity kodu yazmak için kodlama kuralları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu rehber, yararlı sözleşmeler bulunan ve eski sözleşmelerin kullanılmadığı ve zaman içinde değişecek olan, gelişen bir belge olarak düşünülmelidir.

Birçok proje kendi stil rehberlerini uygulayacaktır. Uyuşmazlık durumunda, projeye özgü stil rehberleri önceliklidir.

Bu stil rehberindeki yapı ve önerilerin çoğu python’un pep8 stil rehberinden alınmıştır.

Bu kılavuzun amacı, Solidity kodu yazmanın doğru yolu ya da en iyi yolu olmamaktır. Bu kılavuzun amacı tutarlılıktır. Python’un pep8’inden bir alıntı bu kavramı iyi bir şekilde yakalar.

Bir stil rehberi tutarlılık ile ilgilidir. Bu stil rehberi ile tutarlılık önemlidir. Bir projedeki tutarlılık daha da önemlidir. Bir modül veya fonksiyon içindeki tutarlılık en önemlisidir. Fakat en önemlisi: ne zaman tutarsız olunacağını bilin - bazen stil rehberi sadece geçerli değildir. Şüphe durumunda, en iyi kararınızı kullanın. Diğer örneklere bakın ve neyin en iyi göründüğüne karar verin. Ve sormakta tereddüt etmeyin!

Kod Düzeni

Girinti

Girinti seviyesi başına 4 boşluk kullanın.

Sekmeler veya Boşluklar

Boşluklar tercih edilen girinti yöntemidir.

Karışım sekmeleri ve boşluklardan kaçınılmalıdır.

Boş Satırlar

Solidity kaynağında iki boş satırla çevreleyen üst düzey bildirimler.

Evet:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract A {
  // ...
}


contract B {
  // ...
}


contract C {
  // ...
}

Hayır:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract A {
  // ...
}
contract B {
  // ...
}

contract C {
  // ...
}

Bir sözleşmenin içinde surround fonksiyon bildirimleri tek bir boş satır ile belirtilir.

İlişkili tek gömlek grupları (örneğin, soyut sözleşme için saplama işlevleri gibi) arasında boş satırlar bırakılabilir.

Evet:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract A {
  function spam() public pure;
  function ham() public pure;
}


contract B is A {
  function spam() public pure {
    // ...
  }

  function ham() public pure {
    // ...
  }
}

Hayır:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract A {
  function spam() public pure {
    // ...
  }
  function ham() public pure {
    // ...
  }
}

Maksimum Dize Uzunluğu

[PEP 8 önerisine] göre satırları maksimum 79 (veya 99) karakterde tutmak, okuyucuların kodu kolayca ayrıştırmasına yardımcı olur.

Sarılı çizgiler aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır.

 • İlk argüman açılış parantezine eklenmemelidir.
 • Bir ve bir tane girinti kullanılmalıdır.
 • Her argüman kendi çizgisine düşmelidir.
 • Sonlandırma elemanı,);, son satıra kendi başına yerleştirilmelidir.

Fonksiyon Çağrıları

Evet:

thisFunctionCallIsReallyLong(
  longArgument1,
  longArgument2,
  longArgument3
);

Hayır:

thisFunctionCallIsReallyLong(longArgument1,
               longArgument2,
               longArgument3
);

thisFunctionCallIsReallyLong(longArgument1,
  longArgument2,
  longArgument3
);

thisFunctionCallIsReallyLong(
  longArgument1, longArgument2,
  longArgument3
);

thisFunctionCallIsReallyLong(
longArgument1,
longArgument2,
longArgument3
);

thisFunctionCallIsReallyLong(
  longArgument1,
  longArgument2,
  longArgument3);

Ödev İfadeleri

Evet:

thisIsALongNestedMapping[being][set][to_some_value] = someFunction(
  argument1,
  argument2,
  argument3,
  argument4
);

Hayır:

thisIsALongNestedMapping[being][set][to_some_value] = someFunction(argument1,
                                  argument2,
                                  argument3,
                                  argument4);

Olay Tanımları ve Olay Yayıcılar

Evet:

event LongAndLotsOfArgs(
  address sender,
  address recipient,
  uint256 publicKey,
  uint256 amount,
  bytes32[] options
);

LongAndLotsOfArgs(
  sender,
  recipient,
  publicKey,
  amount,
  options
);

Hayır:

event LongAndLotsOfArgs(address sender,
            address recipient,
            uint256 publicKey,
            uint256 amount,
            bytes32[] options);

LongAndLotsOfArgs(sender,
         recipient,
         publicKey,
         amount,
         options);

Kaynak Dosya Kodlaması

UTF-8 veya ASCII kodlaması tercih edilir.

İçe Aktarmalar

İçe aktarma ifadeleri her zaman dosyanın üstüne yerleştirilmelidir.

Evet:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

import "./Owned.sol";

contract A {
  // ...
}

contract B is Owned {
  // ...
}

Hayır:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract A {
  // ...
}


import "./Owned.sol";


contract B is Owned {
  // ...
}

Fonksiyon Sırası

Sıralama, okuyucuların hangi işlevleri çağırabileceklerini belirlemelerine ve yapıcı ve geri dönüş tanımlarını daha kolay bulmasına yardımcı olur.

İşlevler görünürlüklerine göre gruplandırılmalı ve sıralanmalıdır:

 • Constructor
 • Fallback (varsa)
 • External
 • Public
 • Internal
 • Private

Gruplama içinde, view ve pure fonksiyonlarını en son konuma getirin.

Evet:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract A {
  constructor() public {
    // ...
  }

  function() external {
    // ...
  }

  // External functions
  // ...

  // External functions that are view
  // ...

  // External functions that are pure
  // ...

  // Public functions
  // ...

  // Internal functions
  // ...

  // Private functions
  // ...
}

Hayır:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract A {

  // External functions
  // ...

  function() external {
    // ...
  }

  // Private functions
  // ...

  // Public functions
  // ...

  constructor() public {
    // ...
  }

  // Internal functions
  // ...
}

İfadelerde Boşluk

Aşağıdaki durumlarda boşluk kullanmaktan kaçının:

Tek satırlı işlev bildirimleri dışında hemen parantez içinde, parantez veya ayraçlar içinde.

Evet:

spam (jambon [1], Coin ({isim: "jambon"}));

Hayır:

spam (jambon [1], Coin ({isim: "jambon"}));

İstisna:

işlevi singleLine () public {spam (); }

Bir virgülten hemen önce, noktalı virgül:

Evet:

spam işlevi (uint, Coin Coin) genel;

Hayır:

spam işlevi (uint, Coin Coin) genel;

Hizalamak üzere bir ödev veya diğer operatör etrafında birden fazla alan:

Evet:

x = 1;
y = 2;
long_variable = 3;

Hayır:

x = 1;
y = 2;
long_variable = 3;

Yedekleme işlevinde bir boşluk bırakmayın:

Evet:

function () external {
     ...
}

Hayır:

function () external {
     ...
}

Kontrol Yapıları

Bir sözleşmede kütüphane, fonksiyon ve yapıları belirten parantezler şunları yapmalıdır:

 • Bildiri ile aynı satırda belirtilmeli
 • Deklarasyonun başlangıcı ile aynı girinti seviyesinde kendi hatlarını kapatmalı
 • Açma ayracı tek bir boşlukla devam etmeli

Evet:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract Coin {
  struct Bank {
    address owner;
    uint balance;
  }
}

Hayır:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

contract Coin
{
  struct Bank {
    address owner;
    uint balance;
  }
}

Aynı tavsiyeler, eğer varsa, if, while, else gibi kontrol yapıları için de geçerlidir.

Ek olarak, koşullu parantezleri temsil eden parantez bloğu, koşullu parantez bloğu ve açılış ateli arasında tek bir boşluk olması durumunda kontrol yapıları arasında tek bir boşluk olmalıdır.

Evet:

if (...) {
  ...
}

for (...) {
  ...
}

Hayır:

if (...)
{
  ...
}

while(...){
}

for (...) {
  ...;}

Gövdesi tek bir ifade içeren kontrol yapıları için, ifade tek bir satırda bulunuyorsa, parantezlerin çıkarılması tamamdır.

Evet:

if (x < 10)
  x += 1;

Hayır:

if (x < 10)
  someArray.push(Coin({
    name: 'spam',
    value: 42
  }));
  

Bir başkası olan ya da yan tümce tümce varsa bloklar için, başkasının kapanış ayracı ile aynı satıra yerleştirilmesi gerekir. Bu, diğer blok benzeri yapıların kurallarına kıyasla bir istisnadır.

Evet:

if (x < 3) {
  x += 1;
} else if (x > 7) {
  x -= 1;
} else {
  x = 5;
}


if (x < 3)
  x += 1;
else
  x -= 1;

Hayır:

if (x < 3) {
  x += 1;
}
else {
  x -= 1;
}

Fonksiyon Beyanı

Kısa işlev bildirimleri için, işlev gövdesinin açılma desteğinin işlev bildirimi ile aynı satırda tutulması önerilir.

Kapama parantezi, fonksiyon bildirimi ile aynı girinti seviyesinde olmalıdır.

Açma ayracı önce bir boşluk bırakılmalıdır.

Evet:

function increment(uint x) public pure returns (uint) {
  return x + 1;
}

function increment(uint x) public pure onlyowner returns (uint) {
  return x + 1;
}

Hayır:

function increment(uint x) public pure returns (uint)
{
  return x + 1;
}

function increment(uint x) public pure returns (uint){
  return x + 1;
}

function increment(uint x) public pure returns (uint) {
  return x + 1;
  }

function increment(uint x) public pure returns (uint) {
  return x + 1;}

Yapıcılar dahil tüm işlevlerin görünürlüğünü açıkça etiketlemelisiniz.

Evet:

function explicitlyPublic(uint val) public {
  doSomething();
}

Hayır

function implicitlyPublic(uint val) {
  doSomething();
}

Bir işlevin görünürlük değiştiricisi, herhangi bir özel değiştiriciden önce gelmelidir.

Evet:

function kill() public onlyowner {
  selfdestruct(owner);
}

Hayır:

function kill() onlyowner public {
  selfdestruct(owner);
}

Uzun fonksiyon bildirimleri için, her argümanı işlev gövdesiyle aynı girinti düzeyinde kendi satırına bırakmanız önerilir. Kapama parantezi ve açma braketi, fonksiyon bildirimi ile aynı girinti seviyesinde kendi satırlarına yerleştirilmelidir.

Evet:

function thisFunctionHasLotsOfArguments(
  address a,
  address b,
  address c,
  address d,
  address e,
  address f
)
  public
{
  doSomething();
}

Hayır:

function thisFunctionHasLotsOfArguments(address a, address b, address c,
  address d, address e, address f) public {
  doSomething();
}

function thisFunctionHasLotsOfArguments(address a,
                    address b,
                    address c,
                    address d,
                    address e,
                    address f) public {
  doSomething();
}

function thisFunctionHasLotsOfArguments(
  address a,
  address b,
  address c,
  address d,
  address e,
  address f) public {
  doSomething();
}

Uzun bir fonksiyon bildiriminde değiştiriciler varsa, her değiştirici kendi satırına bırakılmalıdır.

Evet:

function thisFunctionNameIsReallyLong(address x, address y, address z)
  public
  onlyowner
  priced
  returns (address)
{
  doSomething();
}

function thisFunctionNameIsReallyLong(
  address x,
  address y,
  address z,
)
  public
  onlyowner
  priced
  returns (address)
{
  doSomething();
}

Hayır:

function thisFunctionNameIsReallyLong(address x, address y, address z)
                   public
                   onlyowner
                   priced
                   returns (address) {
  doSomething();
}

function thisFunctionNameIsReallyLong(address x, address y, address z)
  public onlyowner priced returns (address)
{
  doSomething();
}

function thisFunctionNameIsReallyLong(address x, address y, address z)
  public
  onlyowner
  priced
  returns (address) {
  doSomething();
}

Çok satırlı çıktı parametreleri ve return ifadeleri, Maksimum Satır Uzunluğu bölümünde bulunan uzun satırları sarmak için önerilen stili kullanmalıdır.

Evet:

function thisFunctionNameIsReallyLong(
  address a,
  address b,
  address c
)
  public
  returns (
    address someAddressName,
    uint256 LongArgument,
    uint256 Argument
  )
{
  doSomething()

  return (
    veryLongReturnArg1,
    veryLongReturnArg2,
    veryLongReturnArg3
  );
}

Hayır:

function thisFunctionNameIsReallyLong(
  address a,
  address b,
  address c
)
  public
  returns (address someAddressName,
       uint256 LongArgument,
       uint256 Argument)
{
  doSomething()

  return (veryLongReturnArg1,
      veryLongReturnArg1,
      veryLongReturnArg1);
}

Temelleri argüman gerektiren kalıtsal sözleşmelerdeki yapıcı işlevler için, işlev bildiriminin okunması uzun veya zorsa, temel yapıcıları değiştiricilerle aynı şekilde yeni satırlara düşürmeniz önerilir.

Evet:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

// Base contracts just to make this compile
contract B {
  constructor(uint) public {
  }
}
contract C {
  constructor(uint, uint) public {
  }
}
contract D {
  constructor(uint) public {
  }
}

contract A is B, C, D {
  uint x;

  constructor(uint param1, uint param2, uint param3, uint param4, uint param5)
    B(param1)
    C(param2, param3)
    D(param4)
    public
  {
    // do something with param5
    x = param5;
  }
}

Hayır:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

// Base contracts just to make this compile
contract B {
  constructor(uint) public {
  }
}
contract C {
  constructor(uint, uint) public {
  }
}
contract D {
  constructor(uint) public {
  }
}

contract A is B, C, D {
  uint x;

  constructor(uint param1, uint param2, uint param3, uint param4, uint param5)
  B(param1)
  C(param2, param3)
  D(param4)
  public
  {
    x = param5;
  }
}

contract X is B, C, D {
  uint x;

  constructor(uint param1, uint param2, uint param3, uint param4, uint param5)
    B(param1)
    C(param2, param3)
    D(param4)
    public {
    x = param5;
  }
}

Tek bir ifadeyle kısa fonksiyonları bildirirken, bunu tek bir satırda yapmak mümkündür.

İzin verilen:

function shortFunction() public { doSomething(); }

İşlev bildirimleri için bu yönergelerin okunabilirliği artırması amaçlanmıştır. Yazarlar, bu kılavuzun işlev bildirimleri için tüm olası izinleri kapsamaya çalışmadığı için en iyi kararlarını kullanmalıdır.

Mappings

Değişken bildirimlerinde, mapping ifadesi ve değer arasına boşluk koymayın. Yuvalanmış bir mapping anahtar kelimesi ve değer türünün arasına da boşluk koymayın.

Evet:

mapping(uint => uint) map;
mapping(address => bool) registeredAddresses;
mapping(uint => mapping(bool => Data[])) public data;
mapping(uint => mapping(uint => s)) data;

Hayır:

mapping (uint => uint) map;
mapping( address => bool ) registeredAddresses;
mapping (uint => mapping (bool => Data[])) public data;
mapping(uint => mapping (uint => s)) data;

Değişken Bildirimler

Dizi değişkenlerinin bildirimleri, tür ile parantez arasında boşluk bırakmamalıdır.

Evet:

uint [] x;

Hayır:

uint [] x;

Diğer Öneriler

Dizeler, tek tırnak işaretleri yerine çift tırnak işaretleriyle belirtilmelidir. Evet:

str = "foo";
str = "Hamlet 'Olmak ya da olmamak ...' diyor";

Hayır:

str = 'bar';
str = '"Kendin ol; diğerleri zaten alınmış." -Oscar Wilde';

Surround operatörleri, her iki tarafta da tek boşlukla Evet:

x = 3;
x = 100 / 10;
x += 3 + 4;
x |= y && z;

Hayır:

x=3;
x = 100/10;
x += 3+4;
x |= y&&z;

Diğerlerinden daha yüksek önceliğe sahip operatörler, önceliği belirtmek için çevresindeki boşlukları dışarıda bırakabilir. Bu, karmaşık ifade için geliştirilmiş okunabilirlik sağlamak içindir. Bir operatörün her iki tarafında her zaman aynı miktarda boşluk kullanmalısınız.

Evet:

x = 2**3 + 5;
x = 2*y + 3*z;
x = (a+b) * (a-b);

Hayır:

x = 2** 3 + 5;
x = y+z;
x +=1

Düzen Sırası

Sözleşme öğelerini aşağıdaki sırayla düzenleyin:

 • Pragma açıklamaları
 • İfadeleri içe aktar
 • Arayüzler
 • Kütüphaneler
 • Sözleşmeler

Her sözleşme, kütüphane veya arayüz içerisinde aşağıdaki sıralamayı kullanın:

 • Tip bildirimleri
 • Durum değişkenleri
 • Olaylar
 • Fonksiyonlar

Not

Olaylarda veya durum değişkenlerinde kullanımlarına yakın türleri bildirmek daha açık olabilir.

Adlandırma Kuralları

Adlandırma kuralları, yaygın olarak kullanıldığında güçlüdür. Farklı sözleşmelerin kullanılması, aksi takdirde hemen bulunamayacak olan önemli meta bilgilerini aktarabilir.

Burada verilen adlandırma önerileri okunabilirliği arttırmayı amaçlamaktadır ve bu nedenle kuraldan çok şeylerin adları aracılığıyla en fazla bilgiyi aktarmaya çalışmak için kılavuzdurlar.

Son olarak, bir kod temeli içindeki tutarlılık her zaman bu belgede belirtilen herhangi bir sözleşmeden daha öncelikli olmalıdır.

Stilleri Adlandırma

Karışıklığı önlemek için, farklı adlandırma stillerine atıfta bulunmak için aşağıdaki adlar kullanılacaktır.

 • b (tek küçük harf)
 • B (tek büyük harf)
 • lowecase
 • lower_case_with_underscores
 • uppercase
 • UPPER_CASE_WITH_UNDERSCORES
 • CapitalizedWords (veya CapWords)
 • mixedCase (CapitalizedWords'den ilk küçük harf karakterine göre değişir!)
 • Capitalized_Words_With_Underscores

Not

CapWords'de başlangıç harflerini kullanırken, başlangıç harflerinin tüm harflerini büyük harf kullanın. Bu nedenle HTTPServerError, HttpServerError'dan daha iyidir. İlk harfler mixedCase şeklinde kullanıldığında, adın başlangıcıysa, ilk harfleri küçük harf hariç tutmak hariç, ilk harflerin tüm harflerini büyük harfle yazınız. Dolayısıyla xmlHTTPRequest, XMLHTTPRequest'den daha iyidir.

Kaçınılması Gereken İsimler

l - Küçük harf el O - Büyük harf oh I - büyük harf göz Bunlardan hiçbirini tek harfli değişken adları için kullanmayın. Genellikle bir ve sıfır rakamlarından ayırt edilemez.

Sözleşme ve Kütüphane İsimleri

Sözleşmeler ve kütüphaneler CapWords stili kullanılarak adlandırılmalıdır. Örnekler: SimpleToken, SmartBank, CertificateHashRepository, Player.

Sözleşme ve kütüphane isimleri de dosya isimleri ile uyuşmalıdır.

Bir sözleşme dosyası birden fazla sözleşme ve / veya kitaplık içeriyorsa, dosya adı ana sözleşmeyle eşleşmelidir. Ancak bu önlenebilecekse tavsiye edilmez.

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, sözleşme adı Kongre ise ve kütüphane adı Sahip ise, ilişkili dosya adları Congress.sol ve Owned.sol olmalıdır.

Evet:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

// Owned.sol
contract Owned {
   address public owner;

   constructor() public {
     owner = msg.sender;
   }

   modifier onlyOwner {
     require(msg.sender == owner);
     _;
   }

   function transferOwnership(address newOwner) public onlyOwner {
     owner = newOwner;
   }
}

// Congress.sol
import "./Owned.sol";

contract Congress is Owned, TokenRecipient {
  //...
}

Hayır:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

// owned.sol
contract owned {
   address public owner;

   constructor() public {
     owner = msg.sender;
   }

   modifier onlyOwner {
     require(msg.sender == owner);
     _;
   }

   function transferOwnership(address newOwner) public onlyOwner {
     owner = newOwner;
   }
}

// Congress.sol
import "./owned.sol";

contract Congress is owned, tokenRecipient {
  //...
}

Yapı İsimleri

Yapılar CapWords stili kullanılarak adlandırılmalıdır. Örnekler: MyCoin, Position, PositionXY.

Eylem İsimleri

Eylemler, CapWords stilini kullanarak adlandırılmalıdır. Örnekler: Para Yatırma, Transfer, Onay, BeforeTransfer, AfterTransfer.

Fonksiyon İsimleri

Yapıcılar dışındaki işlevler mixedCase kullanmalıdır. Örnekler: getBalance, transfer, verifyOwner, addMember, changeOwner.

Fonksiyon Argüman İsimleri

İşlev argümanları mixedCase kullanmalıdır. Örnekler: initialSupply, hesap, alıcıAdresi, gönderenAdresi, newOwner.

Özel bir yapı üzerinde çalışan kütüphane fonksiyonlarını yazarken, yapı ilk argüman olmalı ve daima kendi kendine adlandırılmalıdır.

Yerel ve Eyalet Değişken İsimleri

MixedCase kullanın. Örnekler: totalSupply, leftSupply, dengelerOf, creatorAddress, isPreSale, tokenExchangeRate.

Sabitler

Sabitler, sözcükleri birbirinden ayıran alt harflerle tüm büyük harflerle adlandırılmalıdır. Örnekler: MAX_BLOCKS, TOKEN_NAME, TOKEN_TICKER, CONTRACT_VERSION.

Değiştirici İsimleri

MixedCase kullanın. Örnekler: onlyBy, onlyAfter, onlyDuringThePreSale.

Sıralamalar

Enums, basit tip bildirimler tarzında, CapWords stilini kullanarak adlandırılmalıdır. Örnekler: TokenGroup, Frame, HashStyle, CharacterLocation.

Adlandırma Çarpışmalarından Kaçınmak

single_trailing_underscore_

Bu kural, istenen ad, yerleşik veya başka bir ayrılmış adın adıyla çakıştığında önerilir.

Genel Öneriler

TODO

NatSpec

Solidity sözleşmeleri, Ethereum Doğal Dil Belirtimi Formatının temelini oluşturan bir yorum biçimine sahip olabilir.

İşlevlere veya sözleşmelere /// ile başlayan veya / ** ile başlayan ve * / ile biten bir veya birden fazla satırın doxygen işaretini takiben yukarıdaki fonksiyonlara ekleyin.

Örneğin, eklenen yorumlarla basit bir akıllı sözleşmeden yapılan sözleşme aşağıdaki gibi görünüyor:

pragma solidity >=0.4.0 <0.6.0;

/// @author The Solidity Team
/// @title A simple storage example
contract SimpleStorage {
  uint storedData;

  /// Store `x`.
  /// @param x the new value to store
  /// @dev stores the number in the state variable `storedData`
  function set(uint x) public {
    storedData = x;
  }

  /// Return the stored value.
  /// @dev retrieves the value of the state variable `storedData`
  /// @return the stored value
  function get() public view returns (uint) {
    return storedData;
  }
}

Natspec, bazı özel anlamlara sahip doxygen stil etiketlerini kullanır. Hiçbir etiket kullanılmıyorsa, yorum @ notice için geçerlidir. @Notice etiketi ana NatSpec etiketidir ve hedef kitlesi kaynak kodu hiç görmemiş olan sözleşmenin kullanıcılarıdır, bu nedenle iç detaylar hakkında mümkün olduğunca az varsayım yapmalıdır. Tüm etiketler isteğe bağlıdır.

Sık Kullanılan Desenler

Sözleşmelerden Para Çekme

Önerilen para gönderme yöntemlerinden biri, transfer yöntemini kullanmaktır. Etkili bir sonuç olarak Ether göndermenin en sezgisel yöntemi doğrudan aktarma çağrısı olsa da, potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğu için bu önerilmez. Bu konuda Güvenlik Hususları başlığından daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda, King Of The Ether'ndan esinlenerek “en zengin” olabilmek için sözleşmeye en fazla parayı göndermek olan bir sözleşmedeki pratikte para çekme modeli örneği verilmiştir.

Aşağıdaki sözleşmede, en zengin olarak kullanıldıysanız, yeni en zengin olmaya devam eden kişinin parasını alacaksınız.

pragma solidity ^0.5.0;

contract WithdrawalContract {
  address public richest;
  uint public mostSent;

  mapping (address => uint) pendingWithdrawals;

  constructor() public payable {
    richest = msg.sender;
    mostSent = msg.value;
  }

  function becomeRichest() public payable returns (bool) {
    if (msg.value > mostSent) {
      pendingWithdrawals[richest] += msg.value;
      richest = msg.sender;
      mostSent = msg.value;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  function withdraw() public {
    uint amount = pendingWithdrawals[msg.sender];
    // Remember to zero the pending refund before
    // sending to prevent re-entrancy attacks
    pendingWithdrawals[msg.sender] = 0;
    msg.sender.transfer(amount);
  }
}

Bu ise, daha sezgisel gönderme biçiminin aksine kullanılabilir:

pragma solidity ^0.5.0;

contract SendContract {
  address payable public richest;
  uint public mostSent;

  constructor() public payable {
    richest = msg.sender;
    mostSent = msg.value;
  }

  function becomeRichest() public payable returns (bool) {
    if (msg.value > mostSent) {
      // This line can cause problems (explained below).
      richest.transfer(msg.value);
      richest = msg.sender;
      mostSent = msg.value;
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}

Bu örnekte, bir saldırganın, başarısız olan bir geri dönüş işlevine sahip bir sözleşmenin adresi olmasını (örneğin, revert() kullanarak veya yalnızca 2300'den fazla gazı tüketerek) richest hale getirerek sözleşmeyi kullanılamaz duruma getirebileceğine dikkat edin. onlara aktarılan maaşlar). Bu şekilde, “zehirlenmiş” sözleşmeye fon sağlamak için transfer çağrıldığında, becomeRichest başarısız olur ve böylece sözleşmenin sonsuza dek sıkışması ile en çürük oluşur.

Buna karşılık, ilk örnekten “çekilme” desenini kullanırsanız, saldırgan yalnızca sözleşmenin geri kalanının değil, kendi geri çekilmesinin başarısız olmasına neden olabilir.

Erişimi Kısıtlamak

Erişimi kısıtlamak sözleşmeler için ortak bir kalıptır. Hiçbir insanın veya bilgisayarın işleminizin içeriğini veya sözleşmenizin durumunu okumasını hiçbir zaman kısıtlayamayacağınızı unutmayın. Şifrelemeyi kullanarak biraz zorlaştırabilirsiniz, ancak sözleşmenizin verileri okuması gerekiyorsa, diğerleri de öyle.

Sözleşmenizin durumuna okuma erişimini diğer sözleşmelerle kısıtlayabilirsiniz. Durum değişkenlerinizi genel olarak ilan etmediğiniz sürece bu varsayılandır.

Ayrıca, sözleşmenizin durumunda kimin değişiklik yapabileceğini kısıtlayabilir veya sözleşmenizin işlevlerini çağırabilecekleri belirleyebilirsiniz.

İşlev değiştiricilerin kullanımı bu kısıtlamaları oldukça okunabilir hale getirir.

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0;

contract AccessRestriction {
  // These will be assigned at the construction
  // phase, where `msg.sender` is the account
  // creating this contract.
  address public owner = msg.sender;
  uint public creationTime = now;

  // Modifiers can be used to change
  // the body of a function.
  // If this modifier is used, it will
  // prepend a check that only passes
  // if the function is called from
  // a certain address.
  modifier onlyBy(address _account)
  {
    require(
      msg.sender == _account,
      "Sender not authorized."
    );
    // Do not forget the "_;"! It will
    // be replaced by the actual function
    // body when the modifier is used.
    _;
  }

  /// Make `_newOwner` the new owner of this
  /// contract.
  function changeOwner(address _newOwner)
    public
    onlyBy(owner)
  {
    owner = _newOwner;
  }

  modifier onlyAfter(uint _time) {
    require(
      now >= _time,
      "Function called too early."
    );
    _;
  }

  /// Erase ownership information.
  /// May only be called 6 weeks after
  /// the contract has been created.
  function disown()
    public
    onlyBy(owner)
    onlyAfter(creationTime + 6 weeks)
  {
    delete owner;
  }

  // This modifier requires a certain
  // fee being associated with a function call.
  // If the caller sent too much, he or she is
  // refunded, but only after the function body.
  // This was dangerous before Solidity version 0.4.0,
  // where it was possible to skip the part after `_;`.
  modifier costs(uint _amount) {
    require(
      msg.value >= _amount,
      "Not enough Ether provided."
    );
    _;
    if (msg.value > _amount)
      msg.sender.transfer(msg.value - _amount);
  }

  function forceOwnerChange(address _newOwner)
    public
    payable
    costs(200 ether)
  {
    owner = _newOwner;
    // just some example condition
    if (uint(owner) & 0 == 1)
      // This did not refund for Solidity
      // before version 0.4.0.
      return;
    // refund overpaid fees
  }
}

İşlev çağrılarına erişimin kısıtlanabileceği daha özel bir yol bir sonraki örnekte ele alınacaktır.

Durum Makinesi

Sözleşmeler genellikle bir durum makinesi olarak hareket eder; bu, farklı davranış gösterdikleri veya farklı işlevlerin çağrılabileceği belirli aşamalara sahip oldukları anlamına gelir. Bir işlev çağrısı genellikle bir aşamayı sonlandırır ve sözleşmeyi bir sonraki aşamaya geçirir (özellikle sözleşme modelleri etkileşime girerse). Ayrıca, bazı aşamalara belirli bir zamanda otomatik olarak ulaşılması da yaygındır.

Buna bir örnek, “kör teklifleri kabul etme” aşamasında başlayan, ardından “açık artırma sonucunu belirleme” ile sona eren “teklifleri ortaya çıkarma” aşamasına geçen kör bir açık artırma sözleşmesidir.

İşlev değiştiricileri bu durumda durumları modellemek ve sözleşmenin yanlış kullanılmasına karşı korunmak için kullanılabilir.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, atStage'deki değiştirici, işlevin yalnızca belirli bir aşamada çağrılabilmesini sağlar.

Otomatik zamanlamalı geçişler, tüm fonksiyonlar için kullanılması gereken değiştirici timeTransitions tarafından gerçekleştirilir.

Not

Değiştirici Sipariş Önemlidir. AtStage, timedTransitions ile birleştirildiyse, ikincisinden sonra bahsettiğinizden emin olun, böylece yeni aşama dikkate alınır.

Son olarak, değiştirici işlevinin tamamlandığında değiştirici otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçmek için kullanılabilir.

Not

Değiştirici atlanabilir. Bu sadece 0.4.0 sürümünden önceki Solidity için geçerlidir: Değiştiriciler sadece bir fonksiyon çağrısı kullanarak değil, sadece kod değiştirilerek uygulandığından, eğer fonksiyonun kendisi geri dönüyorsa, geçişince değiştiricisindeki kod atlanabilir. Bunu yapmak istiyorsanız, NextStage'i bu işlevlerden manuel olarak aradığınızdan emin olun. 0.4.0 sürümünden itibaren, işlev açıkça dönse bile değiştirici kod çalışır.

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0;

contract StateMachine {
  enum Stages {
    AcceptingBlindedBids,
    RevealBids,
    AnotherStage,
    AreWeDoneYet,
    Finished
  }

  // This is the current stage.
  Stages public stage = Stages.AcceptingBlindedBids;

  uint public creationTime = now;

  modifier atStage(Stages _stage) {
    require(
      stage == _stage,
      "Function cannot be called at this time."
    );
    _;
  }

  function nextStage() internal {
    stage = Stages(uint(stage) + 1);
  }

  // Perform timed transitions. Be sure to mention
  // this modifier first, otherwise the guards
  // will not take the new stage into account.
  modifier timedTransitions() {
    if (stage == Stages.AcceptingBlindedBids &&
          now >= creationTime + 10 days)
      nextStage();
    if (stage == Stages.RevealBids &&
        now >= creationTime + 12 days)
      nextStage();
    // The other stages transition by transaction
    _;
  }

  // Order of the modifiers matters here!
  function bid()
    public
    payable
    timedTransitions
    atStage(Stages.AcceptingBlindedBids)
  {
    // We will not implement that here
  }

  function reveal()
    public
    timedTransitions
    atStage(Stages.RevealBids)
  {
  }

  // This modifier goes to the next stage
  // after the function is done.
  modifier transitionNext()
  {
    _;
    nextStage();
  }

  function g()
    public
    timedTransitions
    atStage(Stages.AnotherStage)
    transitionNext
  {
  }

  function h()
    public
    timedTransitions
    atStage(Stages.AreWeDoneYet)
    transitionNext
  {
  }

  function i()
    public
    timedTransitions
    atStage(Stages.Finished)
  {
  }
}

Bilinen Hataların Listesi

Aşağıda, Solidity derleyicisindeki güvenlikle ilgili bilinen bazı hataların JSON formatlı bir listesini bulabilirsiniz. Dosyanın kendisi Github deposunda barındırılmaktadır. Liste, 0.3.0 sürümüne kadar uzanıyor, sadece listelenmemiş sürümlerde mevcut olduğu bilinen hatalar çıkıyor.

Bugs_by_version.json adlı, hangi derleyicinin belirli bir sürümünü etkilediğini görmek için kullanılabilecek başka bir dosya daha var.

Sözleşme kaynağı doğrulama araçları ve ayrıca sözleşmelerle etkileşime giren diğer araçlar, aşağıdaki kriterlere göre bu listeye başvurmalıdır:

Bir sözleşmenin yayınlanmış bir sürüm yerine gecelik bir derleyici sürümüyle derlenmiş olması biraz şüphelidir. Bu liste yayınlanmamış veya gecelik sürümlerin kaydını tutmaz.

Bir sözleşmenin, sözleşmenin oluşturulduğu tarihte en son olmayan bir versiyonla derlenmesi halinde de, biraz şüphelidir.

Diğer sözleşmelerden yaratılan sözleşmeler için, yaratma zincirini bir işleme geri götürmeli ve bu işlemin tarihini yaratma tarihi olarak kullanmalısınız.

Bir sözleşmenin bilinen bir hatayı içeren bir derleyici ile derlenmesi ve sözleşmenin bir düzeltme içeren daha yeni bir derleyici sürümünün yayınlandığı bir zamanda yaratılması çok şüphelidir.

Aşağıdaki bilinen hataların JSON dosyası, aşağıdaki hatalarla birlikte her bir hata için bir nesne dizisidir:

 • name Böceğe verilen benzersiz ad
 • summary Böceğin kısa açıklaması
 • description Hatanın ayrıntılı açıklaması
 • link İsteğe bağlı olarak daha ayrıntılı bilgi içeren bir web sitesinin URL'si
 • introduced Hata içeren ilk yayınlanan derleyici sürümü, isteğe bağlı
 • fixed Artık hata içermeyen ilk yayınlanan derleyici sürümü
 • publish Böceğin genel olarak tanındığı tarih, isteğe bağlı
 • severity Böceğin şiddeti: çok düşük, düşük, orta, yüksek. Kontrat testlerinde keşfedilebilirlik, oluşma olasılığı ve istismarlar nedeniyle olası hasar dikkate alınmaktadır.
 • conditions Hatayı tetiklemek için karşılanması gereken şartlar. Şu anda, bu bir boolean value optimizer içerebilen bir nesnedir, yani hatayı etkinleştirmek için optimizer'ın açık olması gerektiği anlamına gelir. Hiçbir koşul belirtilmezse, hatanın mevcut olduğunu varsayalım. +control Bu alan, akıllı sözleşmenin hatayı içerip içermediğini bildiren farklı kontroller içerir. İlk kontrol tipi, böcek varsa, kaynak koduyla (“kaynak-regex”) eşleştirilmesi gereken Javascript normal ifadeleridir. Eşleşme yoksa, böcek muhtemelen mevcut değildir. Bir eşleşme varsa, böcek mevcut olabilir. Geliştirilmiş doğruluk için kontroller, yorumları çıkarmadan sonra kaynak koda uygulanmalıdır. İkinci kontrol tipi, Sertlik programının kompakt AST'sinde kontrol edilecek modellerdir (“ast-compact-json-path”). Belirtilen arama sorgusu bir JsonPath ifadesidir. AIDS'in en az bir yolu sorguyla eşleşiyorsa, hata muhtemelen mevcuttur.
[
  {
    "name": "ExpExponentCleanup",
    "summary": "Using the ** operator with an exponent of type shorter than 256 bits can result in unexpected values.",
    "description": "Higher order bits in the exponent are not properly cleaned before the EXP opcode is applied if the type of the exponent expression is smaller than 256 bits and not smaller than the type of the base. In that case, the result might be larger than expected if the exponent is assumed to lie within the value range of the type. Literal numbers as exponents are unaffected as are exponents or bases of type uint256.",
    "fixed": "0.4.25",
    "severity": "medium/high",
    "check": {"regex-source": "[^/]\\*\\* *[^/0-9 ]"}
  },
  {
    "name": "EventStructWrongData",
    "summary": "Using structs in events logged wrong data.",
    "description": "If a struct is used in an event, the address of the struct is logged instead of the actual data.",
    "introduced": "0.4.17",
    "fixed": "0.4.25",
    "severity": "very low",
    "check": {"ast-compact-json-path": "$..[?(@.nodeType === 'EventDefinition')]..[?(@.nodeType === 'UserDefinedTypeName' && @.typeDescriptions.typeString.startsWith('struct'))]"}
  },
  {
    "name": "NestedArrayFunctionCallDecoder",
    "summary": "Calling functions that return multi-dimensional fixed-size arrays can result in memory corruption.",
    "description": "If Solidity code calls a function that returns a multi-dimensional fixed-size array, array elements are incorrectly interpreted as memory pointers and thus can cause memory corruption if the return values are accessed. Calling functions with multi-dimensional fixed-size arrays is unaffected as is returning fixed-size arrays from function calls. The regular expression only checks if such functions are present, not if they are called, which is required for the contract to be affected.",
    "introduced": "0.1.4",
    "fixed": "0.4.22",
    "severity": "medium",
    "check": {"regex-source": "returns[^;{]*\\[\\s*[^\\] \\t\\r\\n\\v\\f][^\\]]*\\]\\s*\\[\\s*[^\\] \\t\\r\\n\\v\\f][^\\]]*\\][^{;]*[;{]"}
  },
  {
    "name": "OneOfTwoConstructorsSkipped",
    "summary": "If a contract has both a new-style constructor (using the constructor keyword) and an old-style constructor (a function with the same name as the contract) at the same time, one of them will be ignored.",
    "description": "If a contract has both a new-style constructor (using the constructor keyword) and an old-style constructor (a function with the same name as the contract) at the same time, one of them will be ignored. There will be a compiler warning about the old-style constructor, so contracts only using new-style constructors are fine.",
    "introduced": "0.4.22",
    "fixed": "0.4.23",
    "severity": "very low"
  },
  {
    "name": "ZeroFunctionSelector",
    "summary": "It is possible to craft the name of a function such that it is executed instead of the fallback function in very specific circumstances.",
    "description": "If a function has a selector consisting only of zeros, is payable and part of a contract that does not have a fallback function and at most five external functions in total, this function is called instead of the fallback function if Ether is sent to the contract without data.",
    "fixed": "0.4.18",
    "severity": "very low"
  },
  {
    "name": "DelegateCallReturnValue",
    "summary": "The low-level .delegatecall() does not return the execution outcome, but converts the value returned by the functioned called to a boolean instead.",
    "description": "The return value of the low-level .delegatecall() function is taken from a position in memory, where the call data or the return data resides. This value is interpreted as a boolean and put onto the stack. This means if the called function returns at least 32 zero bytes, .delegatecall() returns false even if the call was successful.",
    "introduced": "0.3.0",
    "fixed": "0.4.15",
    "severity": "low"
  },
  {
    "name": "ECRecoverMalformedInput",
    "summary": "The ecrecover() builtin can return garbage for malformed input.",
    "description": "The ecrecover precompile does not properly signal failure for malformed input (especially in the 'v' argument) and thus the Solidity function can return data that was previously present in the return area in memory.",
    "fixed": "0.4.14",
    "severity": "medium"
  },
  {
    "name": "SkipEmptyStringLiteral",
    "summary": "If \"\" is used in a function call, the following function arguments will not be correctly passed to the function.",
    "description": "If the empty string literal \"\" is used as an argument in a function call, it is skipped by the encoder. This has the effect that the encoding of all arguments following this is shifted left by 32 bytes and thus the function call data is corrupted.",
    "fixed": "0.4.12",
    "severity": "low"
  },
  {
    "name": "ConstantOptimizerSubtraction",
    "summary": "In some situations, the optimizer replaces certain numbers in the code with routines that compute different numbers.",
    "description": "The optimizer tries to represent any number in the bytecode by routines that compute them with less gas. For some special numbers, an incorrect routine is generated. This could allow an attacker to e.g. trick victims about a specific amount of ether, or function calls to call different functions (or none at all).",
    "link": "https://blog.ethereum.org/2017/05/03/solidity-optimizer-bug/",
    "fixed": "0.4.11",
    "severity": "low",
    "conditions": {
      "optimizer": true
    }
  },
  {
    "name": "IdentityPrecompileReturnIgnored",
    "summary": "Failure of the identity precompile was ignored.",
    "description": "Calls to the identity contract, which is used for copying memory, ignored its return value. On the public chain, calls to the identity precompile can be made in a way that they never fail, but this might be different on private chains.",
    "severity": "low",
    "fixed": "0.4.7"
  },
  {
    "name": "OptimizerStateKnowledgeNotResetForJumpdest",
    "summary": "The optimizer did not properly reset its internal state at jump destinations, which could lead to data corruption.",
    "description": "The optimizer performs symbolic execution at certain stages. At jump destinations, multiple code paths join and thus it has to compute a common state from the incoming edges. Computing this common state was simplified to just use the empty state, but this implementation was not done properly. This bug can cause data corruption.",
    "severity": "medium",
    "introduced": "0.4.5",
    "fixed": "0.4.6",
    "conditions": {
      "optimizer": true
    }
  },
  {
    "name": "HighOrderByteCleanStorage",
    "summary": "For short types, the high order bytes were not cleaned properly and could overwrite existing data.",
    "description": "Types shorter than 32 bytes are packed together into the same 32 byte storage slot, but storage writes always write 32 bytes. For some types, the higher order bytes were not cleaned properly, which made it sometimes possible to overwrite a variable in storage when writing to another one.",
    "link": "https://blog.ethereum.org/2016/11/01/security-alert-solidity-variables-can-overwritten-storage/",
    "severity": "high",
    "introduced": "0.1.6",
    "fixed": "0.4.4"
  },
  {
    "name": "OptimizerStaleKnowledgeAboutSHA3",
    "summary": "The optimizer did not properly reset its knowledge about SHA3 operations resulting in some hashes (also used for storage variable positions) not being calculated correctly.",
    "description": "The optimizer performs symbolic execution in order to save re-evaluating expressions whose value is already known. This knowledge was not properly reset across control flow paths and thus the optimizer sometimes thought that the result of a SHA3 operation is already present on the stack. This could result in data corruption by accessing the wrong storage slot.",
    "severity": "medium",
    "fixed": "0.4.3",
    "conditions": {
      "optimizer": true
    }
  },
  {
    "name": "LibrariesNotCallableFromPayableFunctions",
    "summary": "Library functions threw an exception when called from a call that received Ether.",
    "description": "Library functions are protected against sending them Ether through a call. Since the DELEGATECALL opcode forwards the information about how much Ether was sent with a call, the library function incorrectly assumed that Ether was sent to the library and threw an exception.",
    "severity": "low",
    "introduced": "0.4.0",
    "fixed": "0.4.2"
  },
  {
    "name": "SendFailsForZeroEther",
    "summary": "The send function did not provide enough gas to the recipient if no Ether was sent with it.",
    "description": "The recipient of an Ether transfer automatically receives a certain amount of gas from the EVM to handle the transfer. In the case of a zero-transfer, this gas is not provided which causes the recipient to throw an exception.",
    "severity": "low",
    "fixed": "0.4.0"
  },
  {
    "name": "DynamicAllocationInfiniteLoop",
    "summary": "Dynamic allocation of an empty memory array caused an infinite loop and thus an exception.",
    "description": "Memory arrays can be created provided a length. If this length is zero, code was generated that did not terminate and thus consumed all gas.",
    "severity": "low",
    "fixed": "0.3.6"
  },
  {
    "name": "OptimizerClearStateOnCodePathJoin",
    "summary": "The optimizer did not properly reset its internal state at jump destinations, which could lead to data corruption.",
    "description": "The optimizer performs symbolic execution at certain stages. At jump destinations, multiple code paths join and thus it has to compute a common state from the incoming edges. Computing this common state was not done correctly. This bug can cause data corruption, but it is probably quite hard to use for targeted attacks.",
    "severity": "low",
    "fixed": "0.3.6",
    "conditions": {
      "optimizer": true
    }
  },
  {
    "name": "CleanBytesHigherOrderBits",
    "summary": "The higher order bits of short bytesNN types were not cleaned before comparison.",
    "description": "Two variables of type bytesNN were considered different if their higher order bits, which are not part of the actual value, were different. An attacker might use this to reach seemingly unreachable code paths by providing incorrectly formatted input data.",
    "severity": "medium/high",
    "fixed": "0.3.3"
  },
  {
    "name": "ArrayAccessCleanHigherOrderBits",
    "summary": "Access to array elements for arrays of types with less than 32 bytes did not correctly clean the higher order bits, causing corruption in other array elements.",
    "description": "Multiple elements of an array of values that are shorter than 17 bytes are packed into the same storage slot. Writing to a single element of such an array did not properly clean the higher order bytes and thus could lead to data corruption.",
    "severity": "medium/high",
    "fixed": "0.3.1"
  },
  {
    "name": "AncientCompiler",
    "summary": "This compiler version is ancient and might contain several undocumented or undiscovered bugs.",
    "description": "The list of bugs is only kept for compiler versions starting from 0.3.0, so older versions might contain undocumented bugs.",
    "severity": "high",
    "fixed": "0.3.0"
  }
]

Destek

Yardım her zaman takdir edilir!

Başlamak için, Kendinizi Solidity bileşenlerine ve yapım sürecine tanımak için Kaynaktan geliştirme'yi deneyebilirsiniz. Ayrıca, Solidity'de akıllı sözleşmeler yazarken iyi niyetli olmanız yararlı olabilir.

Özellikle aşağıdaki alanlarda yardıma ihtiyacımız var:

 • Belgeleri geliştirme
 • StackExchange ve Solidity Gitter ile ilgili diğer kullanıcıların sorularını cevaplamak
 • Solidity’nin GitHub sorunlarını, özellikle de dış katkıda bulunanlar için tanıtım sorunları olarak adlandırılan iyi bir ilk sorun olarak etiketlenenleri düzeltmek ve yanıtlamak.

Lütfen bu projenin bir Katılımcı Davranış Kuralları ile yayınlandığını unutmayın. Bu projeye katılarak - meselelerde, taleplerde bulunma veya Gitter kanallarında - şartlarına uymayı kabul edersiniz.

Sorunlar Nasıl Bildirilir?

Bir sorunu bildirmek için, lütfen GitHub issues tracker kullanın. Sorunları bildirirken, lütfen aşağıdaki detayları belirtin:

 • Hangi Solidity sürümünü kullanıyorsunuz
 • Kaynak kodu neydi (varsa)
 • Hangi platformda çalışıyorsun
 • Sorun nasıl yeniden oluşturulur
 • Sorunun sonucu neydi
 • Beklenen davranış nedir?

Soruna neden olan kaynak kodunu en öz hale indirgemek her zaman çok yardımcı olur ve bazen bir yanlış anlaşılmaya açıklık getirir.

Pull Request İstekleri için İş Akışı

Katkıda bulunmak için, lütfen ana geliştirme bölümünden ayrılarak ve değişikliklerinizi başka bir branchte yapın. Taahhüt mesajlarınız, yaptığınız şeye ek olarak neden değişiklik yaptığınızı detaylandırmalıdır (küçük bir değişiklik olmadığı sürece).

Çatalınızı yaptıktan sonra herhangi bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa (örneğin, olası birleştirme çatışmalarını çözmek için), lütfen git birleştirme kullanmaktan kaçının ve yerine dalınızı yeniden açın. Bu, değişikliklerinizi daha kolay gözden geçirmemize yardımcı olacaktır.

Ayrıca, yeni bir özellik yazıyorsanız, lütfen test / altında uygun test senaryoları eklediğinizden emin olun (aşağıya bakın).

Bununla birlikte, daha büyük bir değişiklik yapıyorsanız, lütfen önce Solidity Development Gitter kanalına danışın (yukarıda belirtilenlerden farklı olarak, bu ilk önce dil kullanımı yerine derleyici ve dil gelişimine odaklanır).

Yeni özellikler ve hata düzeltmeleri Changelog.md dosyasına eklenmelidir: lütfen uygun olduğunda önceki girişlerin stilini izleyin.

Son olarak, lütfen bu projenin kodlama stiline saygı duyduğunuzdan emin olun. Ayrıca, CI testi yapmamıza rağmen, lütfen kodunuzu test edin ve bir çekme isteği göndermeden önce yerel olarak oluşturulduğundan emin olun.

Yardımınız için teşekkürler!

Derleyici Sınamalarını Çalıştırma

./Scripts/tests.sh betiği çoğu Solidity testini yürütür ve yoldaysa aleth'i otomatik olarak çalıştırır, ancak indirmez, bu yüzden önce onu yüklemeniz gerekir. Ayrıntılar için okumaya devam edin.

Solidity, çoğu en solest uygulamada toplanmış farklı test türlerini içerir. Bunlardan bazıları test modunda aleth istemcisine, bazıları ise libz3'e ihtiyaç duyuyor.

Ne aleth ne de libz3 gerektiren basit bir test setini çalıştırmak için ./scripts/soltest.sh --no-ipc --no-smt komutunu çalıştırın. Bu komut dosyası dahili olarak ./build/test/soltest dosyasını çalıştırır.

Not

Git temelinde aleth veya libz3 olmadan yukarıdaki temel kümeleri çalıştırmak isteyenler için Windows ortamında çalışanlar, yapmanız gerekenler: ./build/test/Release/soltest.exe - --no-ipc --no-smt . Bunu düz komut sisteminde çalıştırıyorsanız,. \ Build \ test \ Release \ soltest.exe - --no-ipc --no-smt komutunu kullanın.

--No-smt seçeneği libz3 gerektiren testleri ve --no-ipc aleth gerektiren testleri devre dışı bırakır.

İpc testlerini çalıştırmak istiyorsanız (üretilen kodun anlamını test eder), aleth'i kurmanız ve test modunda çalıştırmanız gerekir: aleth --db memorydb --test -d / tmp / testeth.

Gerçek testleri çalıştırmak için, kullanın: ./scripts/soltest.sh --ipcpath /tmp/testeth/geth.ipc.

Bir test alt kümesini çalıştırmak için filtreleri kullanabilirsiniz: ./scripts/soltest.sh -t TestSuite / TestName --ipcpath /tmp/testeth/geth.ipc, burada TestName bir joker karakter olabilir.

Örneğin, işte yapabileceğiniz bir örnek test. ./scripts/soltest.sh -t "yulOptimizerTests / disambiguator / *" - no-ipc - no-smt. Bu, ayırıcının tüm testlerini test edecektir.

Tüm testlerin bir listesini almak için ./build/test/soltest --list_content = HRF - --ipcpath / tmp / irrelevant kullanın.

GDB kullanarak hata ayıklamak istiyorsanız, “usual” dan farklı bir şekilde kurulumu yaptığınızdan emin olun. Örneğin, derleme klasörünüzde aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE = Hata ayıklama ..
Make

Bu, --debug bayrağını kullanarak bir testte hata ayıkladığınızda, içinde kırılabileceğiniz veya yazdırabileceğiniz fonksiyonlara ve değişkenlere erişebileceğiniz şekilde semboller yaratacaktır.

./Scripts/tests.sh betiği ayrıca en solda bulunanlara ek olarak komut satırı testlerini ve derleme testlerini de yürütür.

CI, Emscripten hedefinin derlenmesini gerektiren ek testler (solc-j'ler ve üçüncü taraf Solidity çerçevelerinin test edilmesi dahil) çalışır.

Not

Aleth'in bazı versiyonları test için kullanılamaz. Solidity sürekli entegrasyon testlerinin kullandığı aynı sürümü kullanmanızı öneririz. Şu anda CI aleth 1.5.0-alpha.7 sürümünü kullanıyor.

Sözdizimi Testleri Yazma ve Çalıştırma

Sözdizimi testleri, derleyicinin geçersiz kod için doğru hata mesajları oluşturduğunu ve geçerli kodu uygun şekilde kabul ettiğini kontrol eder. Testler / libsolidity / syntaxTests klasörü içindeki ayrı dosyalarda saklanırlar. Bu dosyalar, ilgili testin beklenen sonuçlarını / sonuçlarını gösteren ek açıklamalar içermelidir. Test paketi bunları belirtilen beklentilere göre derler ve denetler.

Örneğin: ./test/libsolidity/syntaxTests/double_stateVariable_declaration.sol

sözleşme testi {
    uint256 değişkeni;
    uint128 değişkeni;
}
// ----
// DeclarationError: (36-52)

Bir sözdizimi testi, en azından testin kendisinin yapıldığı sözleşmeyi içermeli, ardından ayırıcı // ----. tarafından takip edilir. Ayırıcıyı takip eden yorumlar beklenen derleyici hatalarını veya uyarılarını tanımlamak için kullanılır. Sayı aralığı, hatanın oluştuğu kaynaktaki konumu gösterir. Sözleşmenin herhangi bir hata veya uyarı olmadan derlenmesini istiyorsanız, ayırıcıyı ve bunu izleyen yorumları bırakabilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte, durum değişkeni değişkeni iki kez bildirildi, buna izin verilmiyor. Bu, tanımlayıcının zaten bildirildiğini belirten bir DeclarationError ile sonuçlanır.

İsoltest aracı bu testler için kullanılır. Bunları ./Build/test/tools/ adresinde bulabilirsiniz. Tercih ettiğiniz metin editörünü kullanarak başarısız sözleşmelerin düzenlenmesini sağlayan etkileşimli bir araçtır. İkinci değişken değişkeni bildirimini kaldırarak bu testi kesmeye çalışalım:

contract test {
  uint256 variable;
}
// ----
// DeclarationError: (36-52): Identifier already declared.

Tekrar çalıştırmak ./build/test/isoltest tekrar test hatası veriyor:

syntaxTests/double_stateVariable_declaration.sol: FAIL
  Contract:
    contract test {
      uint256 variable;
    }

  Expected result:
    DeclarationError: (36-52): Identifier already declared.
  Obtained result:
    Success

isoltest, elde edilen sonucun yanında beklenen sonucu yazdırır ve ayrıca geçerli sözleşme dosyasını düzenlemek, güncellemek veya atlamak veya uygulamadan çıkmak için bir yol sağlar.

Başarısız testler için çeşitli seçenekler sunar:

 • edit: isoltest sözleşmeyi bir düzenleyicide açmaya çalışır, böylece düzeltebilirsiniz. Komut satırında (isoltest --editor / path / to / editor), EDITOR ortam değişkeninde veya sadece / usr / bin / editor (bu sırada) verilen editörü kullanır.
 • update: Test edilen sözleşme beklentilerini günceller. Bu, karşılanmayan beklentileri kaldırarak ve eksik beklentileri ekleyerek açıklamaları günceller. Test daha sonra tekrar yapılır.
 • skip: Bu özel testin yürütülmesini atlar.
 • quit: isoltest çıkar.

Bu seçeneklerin tümü mevcut sözleşme için geçerlidir, test sürecinin tamamını durduracak olan istifaları bekleyin.

Yukarıdaki testi otomatik olarak güncellemek aşağıdaki sonucu verir:

contract test {
  uint256 variable;
}
// ----

ve testi tekrar çalıştırın. Şimdi tekrar geçiyor:

Re-running test case...
syntaxTests/double_stateVariable_declaration.sol: OK

Not

Sözleşme dosyası için neyi test ettiğini açıklayan bir ad seçin, örnek double_variable_declaration.sol. Kalıtım veya kontratlar arası aramaları test etmediğiniz sürece tek bir dosyaya birden fazla sözleşme koymayın. Her dosya yeni özelliğinizin bir yönünü test etmelidir.

Fuzzer'i AFL Ile Çalıştırmak

Fuzzing, istisnai yürütme durumlarını (segmentasyon hataları, istisnalar, vb.) Bulmak için rasgele girişlerde programları çalıştıran bir tekniktir. Modern sesler zekidir ve girdi içinde yönlendirilmiş bir arama yaparlar. Kaynak kodunu girdi olarak alan ve dahili bir derleyici hatası, bölümleme hatası veya benzeri bir hatayla karşılaştığında başarısız olan, ancak örneğin bir hata içeriyorsa başarısız olmayan, solfuzzer adında özel bir ikili kodumuz var. Bu sayede, pırıl pırıl araçlar derleyicide iç problemler bulabilir.

Fuzzing için çoğunlukla AFL kullanıyoruz. AFL paketlerini depolarınızdan indirip yüklemeniz (afl, afl-clang) veya manuel olarak oluşturmanız gerekir. Ardından, derleyici olarak AFL ile Solidity (veya sadece solfuzzer binary) oluşturun:

cd build
# if needed
make clean
cmake .. -DCMAKE_C_COMPILER=path/to/afl-gcc -DCMAKE_CXX_COMPILER=path/to/afl-g++
make solfuzzer

Bu aşamada, aşağıdakine benzer bir mesaj görebilmeniz gerekir:

Scanning dependencies of target solfuzzer
[ 98%] Building CXX object test/tools/CMakeFiles/solfuzzer.dir/fuzzer.cpp.o
afl-cc 2.52b by <lcamtuf@google.com>
afl-as 2.52b by <lcamtuf@google.com>
[+] Instrumented 1949 locations (64-bit, non-hardened mode, ratio 100%).
[100%] Linking CXX executable solfuzzer

Enstrümantasyon mesajları görünmediyse, AFL’nin clang ikili dosyalarını gösteren cmake bayraklarını değiştirmeyi deneyin:

# if previously failed
make clean
cmake .. -DCMAKE_C_COMPILER=path/to/afl-clang -DCMAKE_CXX_COMPILER=path/to/afl-clang++
make solfuzzer

Aksi takdirde, çalıştırma sırasında fuzzer, ikili aygıtın kullanılmadığını söyleyen bir hata ile durur:

afl-fuzz 2.52b by <lcamtuf@google.com>
... (truncated messages)
[*] Validating target binary...

[-] Looks like the target binary is not instrumented! The fuzzer depends on
  compile-time instrumentation to isolate interesting test cases while
  mutating the input data. For more information, and for tips on how to
  instrument binaries, please see /usr/share/doc/afl-doc/docs/README.

  When source code is not available, you may be able to leverage QEMU
  mode support. Consult the README for tips on how to enable this.
  (It is also possible to use afl-fuzz as a traditional, "dumb" fuzzer.
  For that, you can use the -n option - but expect much worse results.)

[-] PROGRAM ABORT : No instrumentation detected
     Location : check_binary(), afl-fuzz.c:6920

Daha sonra, bazı örnek kaynak dosyalarına ihtiyacınız var. Bu, bulanıklığın hata bulmasını çok kolaylaştırır. Bazı dosyaları sözdizimi testlerinden kopyalayabilir veya test dosyalarını belgelerden veya diğer testlerden çıkarabilirsiniz:

mkdir /tmp/test_cases
cd /tmp/test_cases
# extract from tests:
path/to/solidity/scripts/isolate_tests.py path/to/solidity/test/libsolidity/SolidityEndToEndTest.cpp
# extract from documentation:
path/to/solidity/scripts/isolate_tests.py path/to/solidity/docs docs

AFL belgeleri, korpusun (ilk giriş dosyaları) çok büyük olmaması gerektiğini belirtir. Dosyaların kendileri 1 kB'den büyük olmamalıdır ve işlevsellik başına en fazla bir giriş dosyası olmalıdır, bu nedenle az sayıda başlayarak daha iyi bir başlangıç yapın. İkili dosyaların benzer davranışlarına neden olan giriş dosyalarını kesebilen afl-cmin adında bir araç da vardır.

Şimdi bulanıklaştırıcıyı çalıştırın (-m, hafıza boyutunu 60 MB'a çıkarır):

afl-fuzz -m 60 -i /tmp/test_cases -o /tmp/fuzzer_reports -- /path/to/solfuzzer

Fuzzer / tmp / fuzzer_reports içinde başarısızlığa yol açan kaynak dosyalar oluşturur. Genellikle aynı hatayı üreten birçok benzer kaynak dosya bulur. Benzersiz hataları filtrelemek için scripts / uniqueErrors.sh aracını kullanabilirsiniz.

Whisker

Whisker benzer bir tel şablonudur. Derleyici tarafından kodun okunabilirliğini ve böylece korunabilirliğini ve doğrulanabilirliğini sağlamak için çeşitli yerlerde kullanılır.

Sözdizimi whisker için önemli bir farkla birlikte gelir. Satır içi derlemeyle çakışmaları önlemek ve önlemek için {{ve}} şablon işaretleyicileri <ve> ile değiştirilir (satır içi derlemede sembolleri geçersiz, {ve} blokları sınırlandırmak için kullanılır). Diğer bir sınırlama ise listelerin yalnızca bir derinlikte çözülmüş olması ve tekrarlanmamasıdır. Bu gelecekte değişebilir.

Kabaca bir teknik özellik şudur:

Herhangi bir <name> oluşumunda, herhangi bir kaçış olmadan ve yinelenen değiştirmeler olmadan sağlanan değişken adının dize değeri ile değiştirilir. Bir alan <#name> ... </name> ile sınırlandırılabilir. <inner> öğelerini her zaman değiştirerek, şablon sistemine sağlanan d