Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
39 lines (24 sloc) 3.05 KB
\subsection*{mini-FAQ}
\par ש: מהן הדרישות המקדימות לקריאת הספר?
\par ת: רצויה הבנה בסיסית של C/C++.
\par ש: האם אני יכול לקנות גירסה קשיחה של הספר?
\par ת: לצערי לא, עד כה לא נמצאה הוצאה לאור שמעוניינת בהפצת הספר. בינתיים, את/ה יכול/ה לבקש להדפיס עותק קשיח מחנות שעושה זאת באיזורך.
\par ש: האם יש גירסת epub/mobi לספר?
\par ת: הספר תלוי במידה רבה ב- TeX/LaTeX ולכן כל המרה ל-HTML (הפורמטים epub ו-mobi מבוססות HTML) לא תהיה פשוטה.
\par ש: מדוע ללמוד שפת אסמבלי בימינו?
\par ת: כל עוד אינך עוסק/ת בפיתוח מערכות הפעלה, את/ה ככל הנראה לא תפתח/י באסמבלי. מהדרים חדשים, נניח החל משנת 2010, טובים בהרבה בביצוע אופטימזציות מאשר בני אדם1 {מאמר מצויין בנושא: \InSqBrackets{\AgnerFog}}.
בנוסף לכך, מעבדים חדשים הם רכיבים מאוד מסובכים וידיעת אסמבלי לא באמת תעזור להבנת המבנה הפנימי שלהם.
עם זאת, צריך לומר כי ישנם לפחות שני תחומים בהם הבנת אסמבלי עשויה להיות מועילה:
בראש ובראשונה, מחקר פוגענים/אבטחה. בנוסף, זוהי דרך טובה לקבל הבנה טובה יותר של הקוד המהודר בעת ביצוע ניפוי שגיאות.
הספר מיועד אם כך עבור אלו שרוצים להבין שפת אסמבלי ולא לפתח בה, לכן זו הסיבה שיש דוגמאות רבות של פלט מהדר בתוכו.
\par ש: לחצתי על קישור בתוך מסמך PDF, כיצד אחזור אחורה?
\par ת: בתוכנת Adobe Acrobat Reader יש ללחוץ על Alt+חץ שמאלה. בתוכנת Evince יש ללחוץ על הכפתור ">".
\par ש: האם אני רשאי/ת להדפיס/להשתמש בספר עבור הוראה?
\par ת: בוודאי! בדיוק לשם כך רשיון הספר הוא Creative Commons license (CC BY-SA 4.00).
\par ש: מדוע הספר בחינם? עשית עבודה מעולה. זה חשוד בעיני, כמו גם דברים אחרים שמגיעים בחינם.
\par ת: מחווייתי האישית, כותבים של ספרות טכנית עושים זאת לרוב מסיבות של פרסום-עצמי. זה בלתי אפשרי לקבל סכומים כסף הגונים מעבודה כזאת.
\par ש: כיצד למצוא עבודה בהנדסה לאחור?
\par ת: מפעם לפעם עולים פרסומים של משרות בתחום באתר reddit RE\FNURLREDDIT{} (\RedditHiringThread{}). נסה/י לחפש שם.
משרות שקשורות בדרך כלשהי לתחום ניתן למצוא גם בתת הפורום \q{netsec} של reddit: \NetsecHiringThread{}.
\par ש: יש לי שאלה...
\par ת: ניתן לשלוח לי באימייל (\EMAIL).