New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Kleinigheidje: missende vertalingen #497

Closed
jorisvervuurt opened this Issue Jul 16, 2018 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@jorisvervuurt

jorisvervuurt commented Jul 16, 2018

Een kleinigheidje: na de update naar v1.21, merkte ik op dat op de Trends-pagina een aantal (Nederlandse) vertalingen missen in de onderste twee energieverbruik-grafieken. Er staat ‘electricity1’ en ‘electricity2’, waar ik ‘Elektriciteit 1 (daltarief)’ en ‘Elektriciteit 2 (piektarief)’ zou verwachten.

Helemaal onbelangrijk: tijdens het laden van de grafieken zie ik kort ‘loading’ staan in plaats van ‘laden’. 😛

@dennissiemensma

This comment has been minimized.

Owner

dennissiemensma commented Jul 16, 2018

Bedankt voor je opmerkingen. Ik zal kijken of ik die vertalingen kan oplossen.

@dennissiemensma dennissiemensma added this to the 1.21.1 milestone Jul 16, 2018

dennissiemensma added a commit that referenced this issue Jul 16, 2018

@dennissiemensma

This comment has been minimized.

Owner

dennissiemensma commented Jul 16, 2018

Ik heb het opgelost in 1d68500. Gaat zo mee met de patch release die ik al klaar had staan.

@jorisvervuurt

This comment has been minimized.

jorisvervuurt commented Jul 16, 2018

Top, dankjewel!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment