Update kanasta.py #1

Closed
wants to merge 1 commit into
from

Projects

None yet

2 participants

yacoob commented Mar 31, 2012

No description provided.

Owner
depesz commented Mar 31, 2012

To co mogłem to nałożyłem, i dowiedziałem się trochę. pull requesta zamykam bo w tej chwili chyba nie ma on już znaczenia?

@depesz depesz closed this Mar 31, 2012
yacoob commented Mar 31, 2012

Owszem - starałem się znaleźć możliwość skomentowania bezpośrednio na kodzie, ale nie znalazłem, więc zrobiłem tak. Miłego dalszego dłubania :)

Owner
depesz commented Mar 31, 2012

Dziękuję. Bardzo pomogło.

@depesz depesz added a commit that referenced this pull request Apr 6, 2012
@depesz depesz Reorganization step #1 4f077f0
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment