Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

README.md

Dette repositoriet brukes i streamet programmeringskurs.

Hvis du vil ha kursmateriellet til senere

  1. Gå til toppen av denne siden, trykk på den grønne "Code"-knappen og velg "Download ZIP". Unzip til ønsket mappe.
  2. Last ned og installer Anaconda Individual Edition: https://www.anaconda.com/products/individual
  3. Åpne programmet "Jupyter Notebook (anaconda3)" som du installerte som en del av pakken Anaconda.
  4. Du skal nå få opp en fane i nettleseren din. Finn mappen der du unzippet filene fra GitHub.

Hvis du er fornøyd med å bruke det bare i dag

  1. Kopier adressen til kursmateriellet på GitHub: https://github.com/deriverteintegraler/progkurs
  2. Åpne https://mybinder.org/
  3. Lim inn adressen til kursmateriellet i det øverste feltet.
  4. Trykk "Launch". Vent på mybinder. Det kan ta fra et halvt minutt til ti minutter å kjøre denne prosessen.

About

Streamet kurs i programmering

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published