Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block devmentor-pl

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
Block or report user

Report or block devmentor-pl

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Pinned

  1. Narzędzia to temat, od którego powinniśmy zacząć naukę programowania. Bez odpowiednio przygotowanego stanowiska pracy będziemy ciągle się odrywać od głownego tematu jakim jest przyswajania wiedzy.

    HTML

  2. Elementy DOM to małe klocki, z których jest budowana strona internetowa. Umiejętne wyszukiwanie, dodawanie, modyfikowanie czy usuwanie tych elementów jest pierwszym krokiem do budowania interaktywn…

    HTML 3 7

  3. Zdarzenia (ang. Events), a w zasadzie ich obsługa to niezbędny element każdej strony. Czy nie chciałbyś umieć reagować na akcję użytkownika? Jak pokazać lub ukryć dany element, gdy użytkownik klikn…

    HTML 3

47 contributions in the last year

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Mon Wed Fri

Contribution activity

January 2020

3 contributions in private repositories Jan 6 – Jan 11

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.