Knihovna pro komunikaci s datovou schránkou v PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Resources
Tests
examples
src
utilities
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
composer.json
config.ini.dist
phpunit.xml

README.md

CzechDataBox

Build Status Latest Stable Version Total Downloads Monthly Downloads License

Knihovna pro komunikaci s datovou schránkou v PHP.

Logo datových schránek

Instalace pomocí Composeru

composer require dfridrich/czech-data-box

Příklady

Níže uvedené příklady používají Defr\CzechDataBox\DataBoxSimpleApi, které nabízí jednodušší přístup k datové schránce. Pokud chcete použít standardní přístup, můžete využít tyto web services:

<?php

$dataBox->DmOperationsWebService();
$dataBox->DmInfoWebService();
$dataBox->DataBoxSearch();
$dataBox->DataBoxAccess();
$dataBox->IsdsStat();

Připojení k datové schránce

<?php

require "../vendor/autoload.php";

use Defr\CzechDataBox\DataBox;

$dataBox = new DataBox();
$dataBox->loginWithUsernameAndPassword("login", "heslo", true); // Pro ostrou verzi
$dataBox->loginWithUsernameAndPassword("login", "heslo", false); // Pro verzi s testovacím přístupem

/** @var \Defr\CzechDataBox\DataBoxSimpleApi $simpleApi */
$simpleApi = $dataBox->getSimpleApi();

Informace o datové schránce

$simpleApi->getDataBoxInfo(); // vrací Defr\CzechDataBox\Api\tDbOwnerInfo

Informace o přihlášeném uživateli

$simpleApi->getUserInfo(); // Vrací Defr\CzechDataBox\Api\tDbUserInfo;

Informace o expiraci hesla

$simpleApi->getPasswordExpires(); // \DateTime|null

Stažení přijatých zpráv

$days = 90;
$limit = 1000;

$messages = $simpleApi->getListOfReceivedMessages($days, $limit);
foreach ($messages as $message) {
  echo "<h2>Msg# " . $message->getDmID() . "</h2>";
  // Defr\CzechDataBox\Api\tIdDm
  var_dump($message);
  
  echo "<h3>Signed message</h3>";
  // Defr\CzechDataBox\DataBoxMessageFile
  var_dump($simpleApi->downloadSignedReceivedMessage($message->getDmID()));
  
  echo "<h3>Delivery info</h3>";
  // Defr\CzechDataBox\DataBoxMessageFile
  var_dump($simpleApi->downloadDeliveryInfo($message->getDmID()));
  
  echo "<h3>Attachments</h3>";
  // Defr\CzechDataBox\DataBoxMessageAttachment[]
  var_dump($simpleApi->getReceivedDataMessageAttachments($message->getDmID()));
}

Stažení odeslaných zpráv

$messages = $simpleApi->getListOfSentMessages();
foreach ($messages as $message) {
  echo "<h2>Msg# " . $message->getDmID() . "</h2>";
  var_dump($message);

  echo "<h3>Signed message</h3>";
  var_dump($simpleApi->downloadSignedSentMessage($message->getDmID()));

  echo "<h3>Delivery info</h3>";
  var_dump($simpleApi->downloadDeliveryInfo($message->getDmID()));
}

Nalezení datové schránky na základě jejího ID

$simpleApi->findDataBoxById('wucb4dd');

Odeslání datové zprávy včetně přílohy

Datová schránka nepřijímá všechny typy souborů, testováno na pdf, jpg, png (Většina binary typů by měla projít). TXT soubory lze odeslat pouze, kdyz se 2x base64 encodují, výsledkem je přijatá datová zpráva s base64 encodovaným contentem uvnitř txt souboru

$files = [
  '/path/to/a/file.pdf',
];
$message = $simpleApi->createBasicDataMessage('wucb4dd', 'Test', $files);
$sentMessage = $simpleApi->sendDataMessage($message);
if ($sentMessage->getDmStatus()->getDmStatusCode() !== "0000") {
  // Handle errors
}

Závěrem

Všechny příklady nejdete ve složce examples. Pro připojení k datové schránce budete potřebovat login a heslo nebo testovací přístup, který lze získat na základě vyplnění tohoto formuláře.

Jakmile přístupové údaje budete mít, vytvořte config.ini (z config.ini.dist).

Odkazy

Contributing

Budu rád za každý návrh na vylepšení :-)

@TODO

 • Jednoduché hledání na základě jména, příjmení nebo názvu firmy nebo úřadu