Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

Already on GitHub? Sign in to your account

DateTime & NULL #24

Closed
fprochazka opened this Issue Oct 25, 2010 · 8 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
Contributor

fprochazka commented Oct 25, 2010

Hodila by se kontrola co vrací DateTime::format() (nebo jeho potomek),

protože pokud vrátí přesně typ NULL (možná to zní divně, ale je to v určitých případech potřeba) tak to poskládá chybný dotaz.

Přecejenom sloupec typu 'timestamp' v databázi může být taky NULL

příklad: http://gist.github.com/644588

Owner

dg commented Oct 25, 2010

myslíš kontrola co vrací metoda format() ?

Contributor

fprochazka commented Oct 26, 2010

přesně tak, sory za nepřesnost :)

Owner

dg commented Oct 26, 2010

Tady je otázka, za jakých okolností vrací format() NULL (nebo funkce date() vrátí FALSE) a jestli tyto situace tiše převádět na databázový typ NULL.

Contributor

fprochazka commented Oct 27, 2010

nový modifikátor?

Owner

dg commented Nov 15, 2010

Můžeš mi poslat nějaký příklad, kdy format vrací NULL?

Contributor

fprochazka commented Nov 17, 2010

myslím, že pouze v případě, kdy si vytvořím vlastní třídu s obálkou

Contributor

fprochazka commented Nov 17, 2010

to datum v té třídě je afaik největší hodnota jaké dosáhne unixtime, kvůli limitu bajtů INT. Ale nebudu si přece ukládat takové hnusné datum do databáze, takže jsme si udělali třídu která bude vždy vracet NULL. A při získávání dat z databáze zase pokud je null tak mapper vytvoří instanci InifiniteDateTime místo DateTime. And that's my point :)

Owner

dg commented Nov 22, 2010

Mám za to, že DateTime by neměl být limitován velikostí INT.

@dg dg closed this Dec 12, 2013

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment