Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

DateTime & NULL #24

Closed
fprochazka opened this Issue · 8 comments

2 participants

@fprochazka

Hodila by se kontrola co vrací DateTime::format() (nebo jeho potomek),

protože pokud vrátí přesně typ NULL (možná to zní divně, ale je to v určitých případech potřeba) tak to poskládá chybný dotaz.

Přecejenom sloupec typu 'timestamp' v databázi může být taky NULL

příklad: http://gist.github.com/644588

@dg
Owner
dg commented

myslíš kontrola co vrací metoda format() ?

@fprochazka

přesně tak, sory za nepřesnost :)

@dg
Owner
dg commented

Tady je otázka, za jakých okolností vrací format() NULL (nebo funkce date() vrátí FALSE) a jestli tyto situace tiše převádět na databázový typ NULL.

@fprochazka

nový modifikátor?

@dg
Owner
dg commented

Můžeš mi poslat nějaký příklad, kdy format vrací NULL?

@fprochazka

myslím, že pouze v případě, kdy si vytvořím vlastní třídu s obálkou

@fprochazka

to datum v té třídě je afaik největší hodnota jaké dosáhne unixtime, kvůli limitu bajtů INT. Ale nebudu si přece ukládat takové hnusné datum do databáze, takže jsme si udělali třídu která bude vždy vracet NULL. A při získávání dat z databáze zase pokud je null tak mapper vytvoří instanci InifiniteDateTime místo DateTime. And that's my point :)

@dg
Owner
dg commented

Mám za to, že DateTime by neměl být limitován velikostí INT.

@dg dg closed this
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.