Skip to content

Mysql - volání procedur vracejících data #64

Closed
pilif69 opened this Issue Apr 4, 2012 · 1 comment

2 participants

@pilif69
pilif69 commented Apr 4, 2012

Šlo by udělat opravu této chyby?
DibiDriverException #2014
Commands out of sync; you can't run this command now

Pokud volám proceduru, která mi vrací data (typicky nějaký select v proceduře), tak při následujícím dotazu dojde k výše uvedená chybě.

Viz fórum zde:
http://forum.dibiphp.com/cs/742-opakovane-volani-procedur

@dg
Owner
dg commented Apr 4, 2012

Jelikož procedury nepoužívám, bylo by fajn, kdyby někdo doplnil dibi o jejich podporu.

@dg dg closed this Oct 8, 2015
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.