Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1097 lines (998 sloc) 44.1 KB
# Copyright © 2011, 2012, 2013 Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
#
# Catalan translation of Diaspora.
# Jordi Mallach <jordi@softcatala.org>, 2011, 2012, 2013.
# Abans d'actualitzar aquesta traducció, si us plau poseu-vos en contacte
# amb Jordi Mallach o Softcatalà <info@softcatala.org>.
ca:
settings: "Paràmetres"
profile: "Perfil"
account: "Compte"
privacy: "Privacitat"
privacy_policy: "Política de privacitat"
terms_and_conditions: "Termes i condicions"
_services: "Serveis"
_applications: "Aplicacions"
_photos: "fotos"
ok: "D'acord"
cancel: "Canceŀla"
delete: "Suprimeix"
hide: "Amaga"
undo: "Voleu desfer-ho?"
or: "o"
ago: "fa %{time}"
username: "Nom d'usuari"
email: "Correu electrònic"
password: "Contrasenya"
password_confirmation: "Confirmació de la contrasenya"
are_you_sure: "N'esteu segur?"
are_you_sure_delete_account: "Esteu segur que voleu tancar el vostre compte? Això no es pot desfer!"
fill_me_out: "Emplena'm"
back: "Enrere"
public: "Públic"
limited: "Limitat"
search: "Cerca"
nsfw: "NSFW"
find_people: "Cerqueu gent o #etiquetes"
_home: "Inici"
more: "Més"
next: "següent"
previous: "anterior"
_comments: "Comentaris"
all_aspects: "Tots els aspectes"
no_results: "No s'ha trobat cap resultat"
_contacts: "Contactes"
welcome: "Benvingut/da!"
activerecord:
errors:
models:
user:
attributes:
person:
invalid: "és invàlid."
username:
taken: "ja és en ús."
invalid: "és invàlid. Només permetem lletres, números i subratllats."
email:
taken: "ja és en ús."
person:
attributes:
diaspora_handle:
taken: "ja és en ús."
contact:
attributes:
person_id:
taken: "ha de ser únic entre els contactes d'aquest usuari."
request:
attributes:
from_id:
taken: "és un duplicat d'una petició ja existent."
reshare:
attributes:
root_guid:
taken: "És bona, oi? Ja heu tornat a compartir aquesta publicació!"
error_messages:
helper:
invalid_fields: "Camps invàlids"
correct_the_following_errors_and_try_again: "Corregiu els errors següents i torneu-ho a provar."
post_not_public: "La publicació que esteu intentant veure no és pública!"
login_try_again: "<a href='%{login_link}'>Entreu</a> i torneu-ho a provar."
admins:
admin_bar:
pages: "Pàgines"
user_search: "Cerca d'usuaris"
weekly_user_stats: "Estadístiques setmanals d'usuaris"
pod_stats: "Estadístiques de la beina"
correlations: "Correlacions"
resque_overview: "Resum del resque"
correlations:
correlations_count: "Correlacions amb el compte d'autenticacions"
user_search:
you_currently: "actualment teniu %{user_invitation} invitacions %{link}"
add_invites: "afegiu invitacions"
email_to: "Correu a convidar"
users:
zero: "%{count} usuaris trobats"
one: "%{count} usuari trobat"
other: "%{count} usuaris trobats"
weekly_user_stats:
current_server: "La data actual del servidor és %{date}"
amount_of:
zero: "nombre de nous usuaris aquesta setmana: cap"
one: "nombre de nous usuaris aquesta setmana: %{count}"
other: "nombre de nous usuaris aquesta setmana: %{count}"
stats:
week: "Setmanals"
2weeks: "Quinzenals"
month: "Mensuals"
daily: "Diàries"
usage_statistic: "Estadístiques d'ús"
go: "vés"
display_results: "S'estan mostrant els resultats per al segment <b>%{segment}</b>"
posts:
zero: "%{count} publicacions"
one: "%{count} publicació"
other: "%{count} publicacions"
comments:
zero: "%{count} comentaris"
one: "%{count} comentari"
other: "%{count} comentaris"
shares:
zero: "%{count} comparticions"
one: "%{count} compartició"
other: "%{count} comparticions"
users:
zero: "%{count} usuaris"
one: "%{count} usuari"
other: "%{count} usuaris"
current_segment: "El segment actual té una mitjana de <b>%{post_yest}</b> publicacions per usuari, des de <b>%{post_day}</b>"
50_most: "Les 50 etiquetes més populars"
tag_name: "Nom de l'etiqueta: <b>%{name_tag}</b> Nombre: <b>%{count_tag}</b>"
application:
helper:
unknown_person: "persona desconeguda"
video_title:
unknown: "Títol del vídeo desconegut"
diaspora_alpha: "DIÀSPORA* ALFA"
aspects:
zero: "cap aspecte"
one: "1 aspecte"
two: "%{count} aspectes"
few: "%{count} aspectes"
many: "%{count} aspectes"
other: "%{count} aspectes"
contacts_visible: "Els contactes en aquest aspecte es podran veure entre ells."
contacts_not_visible: "Els contactes en aquest aspecte no es podran veure entre ells."
edit:
make_aspect_list_visible: "voleu fer que els contactes d'aquest aspecte siguin visibles entre ells?"
remove_aspect: "Suprimeix aquest aspecte"
confirm_remove_aspect: "Esteu segur de voler suprimir aquest aspecte?"
add_existing: "Afegeix un contacte existent"
done: "Fet"
rename: "canvia el nom"
aspect_list_is_visible: "la llista de l'aspecte és visible a tots els membres de l'aspecte"
aspect_list_is_not_visible: "la llista de l'aspecte està amagada per a tots els membres de l'aspecte"
update: "actualitza"
updating: "s'està actualitzant"
aspect_contacts:
done_editing: "finalitza l'edició"
show:
edit_aspect: "edita l'aspecte"
no_posts_message:
start_talking: "Ningú no ha dit res encara!"
no_contacts_message:
you_should_add_some_more_contacts: "Hauríeu d'afegir alguns contactes més!"
try_adding_some_more_contacts: "Podeu cercar o convidar altres contactes."
or_spotlight: "O podeu compartir amb %{link}"
community_spotlight: "usuaris destacats"
aspect_listings:
select_all: "Selecciona'ls tots"
deselect_all: "Desselecciona'ls tots"
edit_aspect: "Edita %{name}"
add_an_aspect: "+ Afegeix un aspecte"
selected_contacts:
view_all_community_spotlight: "Vegeu tots els usuaris destacats"
view_all_contacts: "Mostra tots els contactes"
no_contacts: "Encara no teniu cap contacte aquí."
manage_your_aspects: "Gestioneu els vostres aspectes."
new:
name: "Nom (només visible per vosaltres)"
create: "Crea'l"
create:
success: "S'ha creat el vostre aspecte nou %{name}"
failure: "Ha fallat la creació de l'aspecte."
destroy:
success: "S'ha suprimit %{name} amb èxit."
failure: "%{name} no és buit i no es pot suprimir."
update:
success: "S'ha editat l'aspecte %{name} amb èxit."
failure: "El nom de l'aspecte %{name} és massa llarg i no es pot desar."
move_contact:
failure: "no ha funcionat %{inspect}"
success: "La persona s'ha mogut a l'aspecte nou"
error: "S'ha produït un error en moure el contacte: %{inspect}"
add_to_aspect:
failure: "No s'ha pogut afegir el contacte a l'aspecte."
success: "S'ha afegit el contacte a l'aspecte amb èxit."
helper:
remove: "suprimeix"
aspect_not_empty: "L'aspecte no és buit"
are_you_sure: "Esteu segur de voler suprimir aquest aspecte?"
seed:
family: "Família"
work: "Feina"
acquaintances: "Coneguts"
friends: "Amistats"
index:
donate: "Doneu"
keep_pod_running: "Mantingueu %{pod} en marxa i compreu-li als nostres servidors la seva dosi de cafeïna amb una donació mensual!"
keep_diaspora_running: "Ajudeu a què el desenvolupament del Diàspora* continue sent ràpid amb una donació mensual!"
no_tags: "+ Cerqueu una etiqueta per seguir-la"
unfollow_tag: "Deixa de seguir #%{tag}"
handle_explanation: "Aquest és el vostre identificador de Diàspora. Com les adreces de correu, podeu donar això a la gent per a que us contacte."
no_contacts: "Cap contacte"
post_a_message: "publica un missatge »"
people_sharing_with_you: "Gent amb qui compartiu"
welcome_to_diaspora: "Benvingut/da al Diàspora, %{name}!"
introduce_yourself: "Aquest és el vostre flux. Capbusseu-vos i presenteu-vos."
new_here:
title: "Doneu la benvinguda als usuaris nous"
follow: "Seguiu %{link} i doneu la benvinguda als usuaris nous del Diàspora*!"
learn_more: "Llegiu més sobre això"
help:
need_help: "Necessiteu ajuda?"
here_to_help: "La comunitat del Diàspora és aquí per ajudar-vos!"
do_you: "Potser…"
# Aquests missatges estan malament, però de moment, així es queda.
have_a_question: "… teniu alguna %{link}"
tag_question: "pregunta"
find_a_bug: "… heu trobat una %{link}"
tag_bug: "errada"
feature_suggestion: "… teniu alguna proposta de %{link}"
tag_feature: "millora"
tutorials_wiki_and_forum: "%{tutorial}, %{wiki} i %{forum}: Tutorials, guies i notícies mantinguts per la comunitat"
email_feedback: "Envieu per %{link} els vostres comentaris, si ho preferiu"
email_link: "correu electrònic"
any_problem: "Cap problema?"
contact_podmin: "Contacteu amb l'administrador de la vostra beina!"
mail_podmin: "Correu de l'administrador de la beina"
cubbies:
heading: "Connecteu a Cubbi.es"
explanation: "Cubbi.es és la primera aplicació Diàspora sota desenvolupament."
learn_more: "Més informació"
diaspora_id:
heading: "ID de Diàspora"
content_1: "El vostre identificador de Diàspora és:"
content_2: "Compartiu-lo amb tothom qui vulgueu que us pugui trobar al Diàspora."
services:
heading: "Connecteu serveis"
content: "Podeu connectar els serveis següents al Diàspora:"
aspect_stream:
stay_updated: "Mantingueu-vos informat/da"
stay_updated_explanation: "El vostre flux principal s'alimenta dels vostres contactes, les etiquetes que seguiu i les publicacions d'alguns membres creatius de la comunitat."
make_something: "Feu alguna cosa"
aspect_memberships:
destroy:
success: "S'ha suprimit a la persona de l'aspecte amb èxit"
failure: "No s'ha pogut suprimir a la persona de l'aspecte"
no_membership: "No s'ha trobat a la persona seleccionada a l'aspecte"
bookmarklet:
# XXX: Miniaplicació enllaçada és simplement horrible (TERMCAT). jm
heading: "Miniaplicació enllaçada"
post_success: "S'ha publicat! S'està tancant!"
post_something: "Publiqueu al Diàspora"
explanation: "Publiqueu al Diàspora des de qualsevol lloc afegint aquest enllaç a les adreces d'interès → %{link}."
comments:
zero: "cap comentari"
one: "1 comentari"
two: "%{count} comentaris"
few: "%{count} comentaris"
many: "%{count} comentaris"
other: "%{count} comentaris"
new_comment:
comment: "Comenta"
commenting: "S'està comentant…"
reactions:
zero: "Cap reacció"
one: "1 reacció"
other: "%{count} reaccions"
contacts:
zero: "contactes"
one: "1 contacte"
two: "%{count} contactes"
few: "%{count} contactes"
many: "%{count} contactes"
other: "%{count} contactes"
create:
failure: "No s'ha pogut crear el contacte"
sharing:
people_sharing: "Gent que comparteix amb vosaltres:"
index:
add_to_aspect: "afegeix contactes a %{name}"
start_a_conversation: "Inicia una conversa nova"
add_a_new_aspect: "Afegeix un aspecte nou"
title: "Contactes"
your_contacts: "Els vostres contactes"
no_contacts: "Sembla que necessiteu afegir alguns contactes!"
no_contacts_message: "Vegeu els %{community_spotlight}"
no_contacts_message_with_aspect: "Vegeu els %{community_spotlight} o %{add_to_aspect_link}"
add_to_aspect_link: "afegiu contactes a %{name}"
community_spotlight: "usuaris destacats"
my_contacts: "Els meus contactes"
all_contacts: "Tots els contactes"
only_sharing_with_me: "Només compartint amb mi"
remove_person_from_aspect: "Suprimeix a %{person_name} de l'aspecte «%{aspect_name}»"
many_people_are_you_sure: "Esteu segur que voleu iniciar una conversa privada amb més de %{suggested_limit} contactes? Publicar a aquest aspecte pot ser una forma millor de contactar amb ells."
spotlight:
community_spotlight: "Usuaris destacats"
suggest_member: "Suggereix un membre"
conversations:
index:
message_inbox: "Bústia d'entrada"
new_message: "Missatge nou"
no_conversation_selected: "no hi ha cap conversa seleccionada"
create_a_new_message: "crea un missatge nou"
no_messages: "no hi ha missatges"
inbox: "Bústia d'entrada"
show:
reply: "respon"
replying: "S'està responent…"
delete: "suprimeix i bloca la conversa"
new:
to: "a"
subject: "assumpte"
send: "Envia"
sending: "S'està enviant…"
abandon_changes: "Voleu descartar els canvis?"
helper:
new_messages:
zero: "Cap missatge nou"
one: "1 missatge nou"
other: "%{count} missatges nous"
create:
sent: "S'ha enviat el missatge"
fail: "Missatge invàlid"
no_contact: "Ei, primer heu d'afegir el contacte!"
new_message:
fail: "Missatge invàlid"
destroy:
success: "S'ha suprimit la conversa amb èxit"
date:
formats:
fullmonth_day: "%B %d"
birthday: "%B %d"
birthday_with_year: "%B %d %Y"
invitation_codes:
excited: "%{name} és molt content de trobar-vos aquí."
invitations:
create:
sent: "S'ha enviat invitacions a: %{emails}"
rejected: "Les adreces següents han tingut problemes: "
no_more: "No teniu més invitacions."
already_sent: "Ja heu convidat aquesta persona."
already_contacts: "Ja esteu connectat a aquesta persona"
own_address: "No podeu enviar una invitació a la vostra pròpia adreça."
empty: "Introduïu almenys una adreça de correu."
note_already_sent: "Ja s'ha enviat invitacions a: %{emails}"
new:
language: "Llengua"
invite_someone_to_join: "Convideu algú a unir-se al Diàspora!"
if_they_accept_info: "si accepten, seran afegits a l'aspecte al qual l'heu convidat."
comma_separated_plz: "Podeu introduir múltiples adreces de correu separades per comes."
check_out_diaspora: "Ei! Hauríeu de pegar-li una ullada al Diàspora*!"
to: "A"
personal_message: "Missatge personal"
send_an_invitation: "Envia una invitació"
send_invitation: "Envia una invitació"
paste_link: "Compartiu aquest enllaç amb els vostres amics per convidar-los al Diàspora*, o envieu-los-hi l'enllaç directament."
codes_left:
zero: "No queda cap invitació per a aquest codi"
one: "Queda una invitació per a aquest codi"
other: "Queden %{count} invitacions per a aquest codi"
aspect: "Aspecte"
already_invited: "Les persones següents no han acceptat la vostra invitació:"
resend: "Torna-la a enviar"
check_out_diaspora: "Pegueu-li una ullada al Diàspora!"
check_token:
not_found: "No s'ha trobat el testimoni de la invitació"
edit:
your_account_awaits: "El vostre compte us espera!"
accept_your_invitation: "Accepteu la vostra invitació"
a_facebook_user: "Un usuari del Facebook"
layouts:
header:
profile: "Perfil"
settings: "Paràmetres"
logout: "Surt"
blog: "bloc"
login: "entra"
code: "codi"
admin: "administra"
view_all: "Mostra-ho tot"
recent_notifications: "Notificacions recents"
application:
powered_by: "FUNCIONA AMB DIÀSPORA*"
whats_new: "què és nou?"
toggle: "commuta el lloc per a mòbils"
public_feed: "Canal públic del Diàspora per a %{name}"
your_aspects: "els vostres aspectes"
back_to_top: "Torna a dalt"
source_package: "Baixa el paquet del codi font"
likes:
likes:
people_like_this:
zero: "a cap persona li agrada"
one: "li agrada a 1 persona"
other: "li agrada a %{count} persones"
people_like_this_comment:
zero: "a cap persona li agrada"
one: "li agrada a 1 persona"
other: "li agrada a %{count} persones"
people_dislike_this:
zero: "a cap persona li desagrada"
one: "li desagrada a 1 persona"
other: "li desagrada a %{count} persones"
notifications:
started_sharing:
zero: "%{actors} han començat a compartir amb vosaltres."
one: "%{actors} ha començat a compartir amb vosaltres."
other: "%{actors} ha començat a compartir amb vosaltres."
private_message:
zero: "%{actors} t'han enviat un missatge."
one: "%{actors} t'ha enviat un missatge."
other: "%{actors} t'han enviat un missatge."
comment_on_post:
zero: "%{actors} han comentat la vostra %{post_link}."
one: "%{actors} ha comentat la vostra %{post_link}."
other: "%{actors} han comentat la vostra %{post_link}."
also_commented:
zero: "%{actors} també han comentat la %{post_link} de %{post_author}."
one: "%{actors} també ha comentat la %{post_link} de %{post_author}."
other: "%{actors} també han comentat la %{post_link} de %{post_author}."
mentioned:
zero: "%{actors} us han mencionat en una %{post_link}."
one: "%{actors} us ha mencionat en una %{post_link}."
other: "%{actors} us han mencionat en una %{post_link}."
liked:
zero: "A %{actors} els ha agradat la vostra %{post_link}."
one: "A %{actors} li ha agradat la vostra %{post_link}."
other: "A %{actors} els ha agradat la vostra %{post_link}."
reshared:
zero: "%{actors} han tornat a compartir la vostra %{post_link}."
one: "%{actors} ha tornat a compartir la vostra %{post_link}."
other: "%{actors} han tornat a compartir la vostra %{post_link}."
post: "publicació"
also_commented_deleted:
zero: "%{actors} han comentat una publicació suprimida."
one: "%{actors} ha comentat una publicació suprimida."
other: "%{actors} han comentat una publicació suprimida."
liked_post_deleted:
zero: "A %{actors} els agradava la vostra publicació suprimida."
one: "A %{actors} li agradava la vostra publicació suprimida."
other: "A %{actors} els agradava la vostra publicació suprimida."
reshared_post_deleted:
zero: "%{actors} han tornat a compartir la vostra publicació suprimida."
one: "%{actors} ha tornat a compartir la vostra publicació suprimida."
other: "%{actors} han tornat a compartir la vostra publicació suprimida."
mentioned_deleted:
zero: "%{actors} us han mencionat en una publicació suprimida."
one: "%{actors} us ha mencionat en una publicació suprimida."
other: "%{actors} us han mencionat en una publicació suprimida."
index:
notifications: "Notificacions"
mark_all_as_read: "Marca-les totes com a llegides"
mark_unread: "Marca com a no llegit"
and_others:
zero: "i ningú més"
one: "i una més"
other: "i %{count} més"
and: "i"
helper:
new_notifications:
zero: "Cap notificació nova"
one: "1 notificació nova"
other: "%{count} notificacions noves"
notifier:
a_post_you_shared: "una publicació."
email_sent_by_diaspora: "Aquest correu electrònic ha sigut enviat per %{pod_name}. Si voleu deixar de rebre correus com aquest,"
click_here: "feu clic aquí"
hello: "Hola %{name}!"
thanks: "Gràcies,"
to_change_your_notification_settings: "per canviar els paràmetres del correu"
single_admin:
subject: "Un missatge sobre el vostre compte de Diàspora:"
admin: "L'administrador de Diàspora"
started_sharing:
subject: "%{name} ha començat a compartir amb vosaltres al Diàspora*"
sharing: "ha començat a compartir amb vosaltres!"
view_profile: "Visualitza el perfil de %{name}"
comment_on_post:
reply: "Contesta o visualitza la publicació de %{name} >"
mentioned:
subject: "%{name} t'ha mencionat al Diàspora*"
mentioned: "t'ha mencionat en una publicació:"
private_message:
reply_to_or_view: "Contesta o visualitza aquesta conversa >"
liked:
liked: "A %{name} li ha agradat la vostra publicació"
view_post: "visualitza la publicació >"
reshared:
reshared: "%{name} ha tornat a compartir la vostra publicació"
view_post: "visualitza la publicació >"
confirm_email:
subject: "Activeu la vostra adreça de correu electrònic %{unconfirmed_email}"
click_link: "Per activar la vostra adreça de correu electrònic %{unconfirmed_email}, seguiu aquest enllaç:"
accept_invite: "Accepteu la vostra invitació al Diàspora*!"
invited_you: "%{name} us ha convidat al Diàspora*"
invite:
message: |-
Hola!
Heu estat convidat/da per a unir-vos al Diàspora*!
Feu clic en aquest enllaç per començar
[%{invite_url}][1]
Amb amor,
El robot de correu del Diàspora*!
[1]: %{invite_url}
people:
zero: "cap persona"
one: "1 persona"
two: "%{count} persones"
few: "%{count} persones"
many: "%{count} persones"
other: "%{count} persones"
person:
pending_request: "Petició pendent"
already_connected: "Ja connectat"
thats_you: "Sou vosaltres!"
add_contact: "afegeix un contacte"
index:
results_for: "resultats de la cerca per a"
no_results: "Ep! Heu de cercar alguna cosa."
couldnt_find_them_send_invite: "No l'heu trobat? Envieu-li una invitació!"
no_one_found: "… i no s'ha trobat ningú."
searching: "S'està cercant, sigueu pacient…"
looking_for: "Esteu buscant les publicacions etiquetades amb %{tag_link}?"
webfinger:
fail: "No s'ha trobat a %{handle}."
show:
has_not_shared_with_you_yet: "%{name} encara no ha compartit cap publicació amb vosaltres!"
incoming_request: "%{name} vol compartir amb vosaltres"
return_to_aspects: "Torneu a la pàgina d'aspectes"
to_accept_or_ignore: "per a acceptar-ho o descartar-ho."
does_not_exist: "Aquesta persona no existeix!"
not_connected: "No esteu compartint amb aquesta persona"
recent_posts: "Publicacions recents"
recent_public_posts: "Publicacions públiques recents"
see_all: "Visualitza'ls tots"
start_sharing: "comença a compartir"
message: "Envia-li un missatge"
mention: "Menciona'l"
ignoring: "Esteu ignorant totes les publicacions de %{name}."
closed_account: "Aquest compte ha estat tancat."
sub_header:
you_have_no_tags: "no teniu cap etiqueta!"
add_some: "afegiu-ne alguna"
edit: "edita"
profile_sidebar:
remove_contact: "suprimeix el contacte"
edit_my_profile: "Edita el meu perfil"
bio: "biografia"
location: "Ubicació"
gender: "gènere"
born: "aniversari"
in_aspects: "als aspectes"
remove_from: "Voleu suprimir a %{name} de l'aspecte %{aspect}?"
helper:
results_for: " resultats per a %{params}"
people_on_pod_are_aware_of: " persones a la beina són conscients de"
aspect_list:
edit_membership: "edita la pertinença de l'aspecte"
add_contact_small:
add_contact_from_tag: "afegeix un contacte d'una etiqueta"
last_post: "Darrera publicació"
add_contact:
invited_by: "Vau ser convidats per"
photos:
show:
delete_photo: "Suprimeix la foto"
make_profile_photo: "fes-la la foto del perfil"
update_photo: "Actualitza la foto"
edit: "edita"
edit_delete_photo: "Edita la descripció de la foto / suprimeix la foto"
collection_permalink: "enllaç permanent a la colecció"
show_original_post: "Mostra la publicació original"
edit:
editing: "S'està editant"
photo:
view_all: "mostra totes les fotos de %{name}"
new:
new_photo: "Foto nova"
back_to_list: "Torna a la llista"
post_it: "publica-ho!"
create:
runtime_error: "Ha fallat la pujada de la foto. Heu comprovat que porteu el cinturó de seguretat?"
integrity_error: "Ha fallat la pujada de la foto. Esteu segur que això era una imatge?"
type_error: "Ha fallat la pujada de la foto. Esteu segur d'haver afegit una imatge?"
update:
notice: "S'ha actualitzat la foto amb èxit."
error: "No s'ha pogut editar la foto."
destroy:
notice: "S'ha suprimit la foto."
new_photo:
invalid_ext: "{file} té una extensió invàlida. Només es permeten les extensions {extensions}."
size_error: "{file} és massa gran. La mida màxima dels fitxers és {sizeLimit}."
empty: "{file} és buit. Seleccioneu els fitxers de nou, sense incloure aquest."
new_profile_photo:
upload: "Pengeu una foto de perfil nova!"
or_select_one_existing: "o seleccioneu una de les %{photos} ja existents"
comment_email_subject: "foto de %{name}"
posts:
presenter:
title: "Una publicació de %{author}"
show:
destroy: "Suprimeix"
permalink: "enllaç permanent"
not_found: "No s'ha trobat aquesta publicació."
photos_by:
zero: "Cap foto per %{author}"
one: "Una foto per %{author}"
other: "%{count} fotos per %{author}"
reshare_by: "Tornat a compartir per %{author}"
share_visibilites:
update:
post_hidden_and_muted: "S'ha amagat la publicació de %{name}, i s'han silenciat les notificacions."
see_it_on_their_profile: "Si voleu veure actualitzacions d'aquesta publicació, visiteu la pàgina del perfil de %{name}."
profiles:
edit:
your_public_profile: "El vostre perfil públic"
your_private_profile: "El vostre perfil privat"
your_name: "El vostre nom"
first_name: "Nom"
last_name: "Cognom"
your_gender: "El vostre gènere"
your_birthday: "El vostre aniversari"
your_tags: "Descriviu-vos en 5 paraules"
your_tags_placeholder: "P. ex. #cinema #gats #infermer #viatjar #barcelona"
your_bio: "La vostra biografia"
your_location: "La vostra ubicació"
your_photo: "La vostra foto"
update_profile: "Actualitza el perfil"
allow_search: "Permet que la gent em cerqui dins del Diàspora"
edit_profile: "Edita el perfil"
you_are_nsfw: "Us heu marcat com a no apropiat per a entorns de treball. El vostre contingut no es mostrarà als fluxos de la gent que ha decidit no veure continguts potencialment ofensiu."
you_are_safe_for_work: "Us heu marcat com a apropiat per a entorns de treball. Això vol dir que esteu d'acord en què el vostre contingut compleixi les guies de comportament de la comunitat."
update:
updated: "S'ha actualitzat el perfil"
failed: "No s'ha pogut actualitzar el perfil"
registrations:
new:
create_my_account: "Crea el meu compte!"
join_the_movement: "Uniu-vos al moviment!"
# L'original diu "amb <3", però jo he hagut de buscar això a la WP
sign_up_message: "Una xarxa social amb ♥"
enter_email: "Introduïu una adreça de correu electrònic"
enter_username: "Trieu un nom d'usuari (només amb lletres, números i subratllats)"
enter_password: "Introduïu una contrasenya (mínim sis caràcters)"
enter_password_again: "Introduïu la mateixa contrasenya de nou"
hey_make: "EI,<br/>FEU<br/>ALGUNA COSA."
diaspora: "♥ Diaspora*"
sign_up: "APUNTEU-VOS"
email: "CORREU ELECTRÒNIC"
username: "NOM D'USUARI"
password: "CONTRASENYA"
password_confirmation: "CONFIRMACIÓ DE LA CONTRASENYA"
continue: "Continua"
create:
success: "Us heu unit al Diàspora!"
edit:
edit: "Edita %{name}"
leave_blank: "(deixeu-ho en blanc si no ho voleu canviar)"
password_to_confirm: "(és necessària la vostra contrasenya actual per a confirmar els canvis)"
unhappy: "No esteu content?"
update: "Actualitza"
cancel_my_account: "Canceŀla el meu compte"
closed: "Els registres són tancats en aquesta beina del Diàspora."
invalid_invite: "L'enllaç d'invitació que heu emprat ja no és vàlid!"
requests:
manage_aspect_contacts:
manage_within: "Gestiona els contactes inclosos"
existing: "Existing contacts"
destroy:
success: "Ara esteu compartint."
error: "Seleccioneu un aspecte!"
ignore: "S'ha omès la petició de contacte."
create:
sending: "S'està enviant"
sent: "Heu demanat compartir amb %{name}. Hauria de veure la petició la pròxima vegada que entri al Diàspora."
new_request_to_person:
sent: "enviat!"
helper:
new_requests:
zero: "no hi ha peticions noves"
one: "1 petició nova!"
other: "%{count} peticions noves!"
reshares:
reshare:
reshared_via: "Compartit via"
reshare_original: "Torna a compartir l'original"
reshare:
zero: "Torna a compartir"
one: "1 vegada tornat a compartir"
other: "%{count} vegades tornat a compatir"
show_original: "Mostra l'original"
reshare_confirmation: "Voleu tornar a compartir la publicació de %{author}?"
deleted: "Publicació original suprimida per l'autor."
create:
failure: "S'ha produït un error en tornar a compartir aquesta publicació."
comment_email_subject: "Publicació de %{author} tornada a compartir per %{resharer}"
services:
index:
logged_in_as: "s'ha autenticat com a"
disconnect: "desconnecta"
really_disconnect: "desconnecta del %{service}?"
connect_to_twitter: "Connect al Twitter"
connect_to_facebook: "Connecta al Facebook"
connect_to_tumblr: "Connecta al Tumblr"
edit_services: "Edita els serveis"
no_services: "Encara no heu connectat cap servei."
create:
success: "S'ha autenticat amb èxit."
failure: "Ha fallat l'autenticació."
already_authorized: "Un usuari amb l'id de Diàspora %{diaspora_id} ja ha autoritzat aquest compte de %{service_name}."
destroy:
success: "S'ha suprimit l'autenticació amb èxit."
failure:
error: "s'ha produït un error en connectar a aquell servei"
inviter:
join_me_on_diaspora: "Uneix-te a mi al DIÀSPORA*"
click_link_to_accept_invitation: "Seguiu aquest enllaç per a acceptar la invitació"
finder:
fetching_contacts: "El Diàspora està poblant els vostres amics del %{service}. Torneu en uns pocs minuts."
service_friends: "Amics del %{service}"
no_friends: "No s'ha trobat cap amic del Facebook."
remote_friend:
resend: "torna a enviar"
invite: "convida"
not_on_diaspora: "Encara no hi és al Diàspora"
blocks:
create:
success: "D'acord, no tornareu a veure aquest usuari! #silenci!"
failure: "No s'ha pogut ignorar aquest usuari. #evasió"
destroy:
success: "A veure què han de dir ara! #digueshola!"
failure: "No s'ha pogut deixar d'ignorar aquest usuari. #evasió"
shared:
aspect_dropdown:
add_to_aspect: "Afegeix el contacte"
toggle:
zero: "Afegeix el contacte"
one: "En %{count} aspecte"
other: "En %{count} aspectes"
publisher:
posting: "S'està publicant…"
share: "Comparteix"
post_a_message_to: "Publica un missatge a %{aspect}"
make_public: "fes públic"
all: "tot"
upload_photos: "Pengeu fotos"
all_contacts: "tots els contactes"
share_with: "comparteix amb"
whats_on_your_mind: "Què us passa pel cap?"
publishing_to: "s'està publicant a: "
discard_post: "Descarta la publicació"
new_user_prefill:
newhere: "NouAqui"
hello: "Hola a tothom, sóc #%{new_user_tag}. "
i_like: "M'interessa %{tags}. "
invited_by: "Gràcies per la invitació, "
add_contact:
enter_a_diaspora_username: "Introduïu un nom d'usuari de Diàspora:"
your_diaspora_username_is: "El vostre nom d'usuari de Diàspora és: %{diaspora_handle}"
create_request: "Cerca per identificador de Diàspora"
diaspora_handle: "diaspora@identificador.cat"
know_email: "Coneixeu el seu correu electrònic? L'hauríeu de convidar"
add_new_contact: "Afegeix un contacte nou"
invitations:
invites: "Invitacions"
invite_someone: "Convideu algú"
invitations_left: "en queden %{count}"
dont_have_now: "No en teniu cap ara mateix, però aviat arribaran més invitacions!"
invites_closed: "Actualment, les invitacions són tancades a aquesta beina de Diàspora"
invite_your_friends: "Convideu els vostres amics"
from_facebook: "Des del Facebook"
by_email: "Per correu electrònic"
share_this: "Compartiu aquest enllaç a través del correu, bloc o xarxa social preferida!"
reshare:
reshare: "Torna a compartir"
public_explain:
control_your_audience: "Controleu la vostra audiència"
new_user_welcome_message: "Empreu #etiquetes per classificar les vostres publicacions i trobar gent que comparteixi els vostres interesos. Crideu l'atenció de gent fantàstica amb les @mencions"
visibility_dropdown: "Empreu aquest desplegable per canviar la visibilitat de la vostra publicació. (Us suggerim que feu aquest primer públic)"
title: "Configureu els serveis connectats"
share: "Comparteix"
outside: "Els missatges públics seran visibles per qualsevol des de fora del Diàspora."
logged_in: "s'ha entrat en %{service}"
manage: "gestiona els serveis connectats"
atom_feed: "Canal Atom"
notification:
new: "Nou %{type} de %{from}"
contact_list:
all_contacts: "Tots els contactes"
stream_element:
viewable_to_anyone: "Aquesta publicació és visible per tothom al web"
connect_to_comment: "Connecteu-vos a aquest usuari per comentar la seva publicació"
currently_unavailable: "els comentaris no són disponibles ara mateix"
via: "via %{link}"
via_mobile: "via mòbil"
ignore_user: "Ignora l'usuari %{name}"
ignore_user_description: "Voleu ignorar l'usuari i suprimir-lo de tots els aspectes?"
hide_and_mute: "Amaga i silencia la publicació"
like: "M'agrada"
unlike: "Ja no m'agrada"
dislike: "No m'agrada"
shared_with: "Compartit amb %{aspect_names}"
nsfw: "Aquesta publicació ha estat etiquetada com no apropiada per a entorns de treball (NSFW) pel seu autor. %{link}"
show: "Mostra-la"
footer:
logged_in_as: "autenticat com a %{name}"
your_aspects: "els vostres aspectes"
status_messages:
new:
mentioning: "S'està mencionant: %{person}"
create:
success: "S'ha mencionat amb èxit: %{names}"
helper:
no_message_to_display: "No hi ha missatges a mostrar."
destroy:
failure: "No s'ha pogut suprimir la publicació"
too_long:
zero: "Feu el vostre missatge d'estat menor que %{count} caràcters"
one: "Feu el vostre missatge d'estat menor que %{count} caràcter"
other: "Feu el vostre missatge d'estat menor que %{count} caràcters"
stream_helper:
show_comments:
zero: "Mostra %{count} comentaris més"
one: "Mostra %{count} comentari més"
other: "Mostra %{count} comentaris més"
hide_comments: "Amaga els comentaris"
tags:
show:
posts_tagged_with: "Publicacions etiquetades amb #%{tag}"
nobody_talking: "Ningú ha parlat de %{tag} encara."
people_tagged_with: "Gent etiquetada amb %{tag}"
follow: "Segueix #%{tag}"
following: "Esteu seguint #%{tag}"
stop_following: "Deixa de seguir #%{tag}"
followed_by: "seguit per"
none: "L'etiqueta buida no existeix!"
tag_followings:
create:
success: "Molt bé! Ara esteu seguint #%{name}."
failure: "No s'ha pogut seguir #%{name}. Ja l'estaveu seguint?"
none: "No podeu seguir una etiqueta buida!"
destroy:
success: "D'acord! Ja no esteu seguint #%{name}."
failure: "No s'ha pogut deixar de seguir #%{name}. Ja l'havíeu deixat de seguir?"
tokens:
show:
connect_to_cubbies: "Connecta a Cubbi.es"
what_is_cubbies: "Cubbi.es és la primera aplicació Diàspora del món. També és la millor forma de coŀleccionar fotos en línia."
love_to_try: "Ens agradaria que ho provàreu."
sign_up_today: "Registreu-vos ara!"
screenshot_explanation: "%{link1}. Aquest cubby en concret està enllaçat a %{link2}."
typical_userpage: "Una pàgina d'usuari de cubbi.es típica"
daniels_account: "El compte de Diàspora d'en Daniel"
making_the_connection: "Fent la connexió"
connecting_is_simple: "Connectar el vostre compte de Diàspora és simple! Introduïu el vostre ID de Diàspora (<b>%{diaspora_id}</b> a la <a href='%{href_link}'>pàgina de preferències</a> de Cubbies i feu clic en «Connecta»."
via: "(via %{link})"
authorizations:
index:
revoke_access: "Revoca l'accés"
no_applications: "Encara no heu registrat cap aplicació."
new:
cubbies_will: "Cubbies podrà publicar fotos en el vostre nom"
authorize: "Autoritza"
nope: "No"
streams:
community_spotlight_stream: "Flux dels usuaris destacats"
aspects_stream: "Aspectes"
mentioned_stream: "@Mencions"
followed_tags_stream: "#Etiquetes que seguiu"
mentions:
title: "@Mencions"
contacts_title: "Gent que us ha mencionat"
comment_stream:
title: "Publicacions comentades"
contacts_title: "Gent a qui heu comentat alguna publicació"
like_stream:
title: "Flux «M'agrada»"
contacts_title: "Gent de qui us ha agradat alguna publicació"
followed_tag:
title: "#Etiquetes que seguiu"
contacts_title: "Gent que empra aquestes etiquetes"
add_a_tag: "Afegeix una etiqueta"
follow: "Segueix"
tags:
title: "Publicacions etiquetades: %{tags}"
contacts_title: "Gent que empra aquesta etiqueta"
tag_prefill_text: "Quant a %{tag_name}… "
public:
title: "Activitat pública"
contacts_title: "Publicadors recents"
multi:
title: "Flux"
contacts_title: "Gent al vostre flux"
aspects:
title: "Els meus aspectes"
activity:
title: "La meva activitat"
users:
edit:
export_data: "Exporta les dades"
photo_export_unavailable: "L'exportació de les fotos no és disponible ara mateix"
close_account_text: "Tanca el compte"
change_language: "Canvia la llengua"
change_password: "Canvia la contrasenya"
change_email: "Canvia el correu electrònic"
new_password: "Contrasenya nova"
current_password: "Contrasenya actual"
current_password_expl: "La que empreu per autenticar-vos…"
character_minimum_expl: "Ha de ser d'almenys sis caràcters"
download_xml: "baixa el meu XML"
download_photos: "baixa les meues fotos"
your_handle: "El vostre identificador de Diàspora"
your_email: "El vostre correu electrònic"
edit_account: "Edita el compte"
receive_email_notifications: "Voleu rebre notificacions per correu quan…"
also_commented: "… algú també comenti la publicació del vostre contacte?"
comment_on_post: "… algú comenti la vostra publicació?"
mentioned: "… us mencionin a una publicació?"
started_sharing: "… algú comenci a compartir amb vosaltres?"
private_message: "… rebeu un missatge privat?"
liked: "… a algú li agradi una publicació vostra?"
reshared: "… algú torna a compartir una publicació vostra?"
change: "Canvia"
email_awaiting_confirmation: "Us hem enviat un enllaç d'activació per a %{unconfirmed_email}. Fins que no seguiu aquest enllaç i activeu l'adreça nova, continuarem emprant la vostra adreça original %{email}."
stream_preferences: "Preferències del flux"
show_community_spotlight: "Voleu veure els usuaris destacats al flux?"
show_getting_started: "Torna a habilitar la introducció inicial"
getting_started: "Preferències de l'usuari nou"
following: "Paràmetres del seguiment"
auto_follow_back: "Segueix automàticament a qui t'ha començat a seguir automàticament"
auto_follow_aspect: "Aspecte pels usuaris seguits automàticament:"
close_account:
dont_go: "Ei, no te'n vagis!"
make_diaspora_better: "Volem que ens ajudeu a millorar Diàspora, i ens agradaria que ens ajudéssiu en lloc de deixar-nos. Si realment voleu anar-vos-en, volem que sapigueu què passarà a continuació."
mr_wiggles: "El Senyor Wiggles estarà trist de veure-vos marxar."
what_we_delete: "Suprimim totes les vostres publicacions, dades del perfil, el més aviat possible. Els vostres comentaris romandran, però estaran associats al vostre identificador de Diàspora."
locked_out: "Sortireu de Diàspora i es blocarà el vostre compte."
lock_username: "Això blocarà el vostre nom d'usuari, si decidiu tornar a registrar-vos."
no_turning_back: "Ara mateix, no hi ha cap manera de tornar enrere."
if_you_want_this: "Si realment voleu això, introduïu la vostra contrasenya a sota i feu clic en «Tanca el compte»."
privacy_settings:
title: "Paràmetres de privacitat"
ignored_users: "Usuaris ignorats"
stop_ignoring: "Deixa d'ignorar-lo"
destroy:
success: "S'ha blocat el vostre compte. Trigarem fins a 20 minuts en tancar el compte. Moltes gràcies per provar Diàspora."
no_password: "Introduïu la vostra contrasenya actual per tancar el vostre compte."
wrong_password: "La contrasenya introduïda no concorda amb la vostra contrasenya actual."
getting_started:
well_hello_there: "Ei, hola!"
community_welcome: "La comunitat del Diàspora s'alegra de tenir-vos a bord!"
awesome_take_me_to_diaspora: "Fantàstic! Porta'm al Diàspora*"
who_are_you: "Qui ets?"
connect_to_facebook: "Podem accelerar un poc les coses %{link} al Diàspora. Això obtindrà el vostre nom i foto, i habilitarà la publicació creuada."
connect_to_facebook_link: "enllaçant el vostre compte de Facebook"
what_are_you_in_to: "Què t'interessa?"
hashtag_explanation: "Les etiquetes us permeten parlar i seguir els vostres interesos. També són una bona manera de trobar gent nova al Diàspora."
hashtag_suggestions: "Proveu a seguir etiquetes com #art, #cinema, #gif, etc."
saved: "Desat!"
update:
password_changed: "S'ha canviat la contrasenya. Ara podeu entrar amb la contrasenya nova."
password_not_changed: "Ha fallat el canvi de contrasenya"
language_changed: "S'ha canviat la llengua"
language_not_changed: "Ha fallat el canvi de llengua"
settings_updated: "S'han actualitzat els paràmetres"
settings_not_updated: "Ha fallat l'actualització dels paràmetres"
email_notifications_changed: "S'han canviat les notificacions per correu"
unconfirmed_email_changed: "S'ha canviat l'adreça de correu electrònic. Necessita activació."
unconfirmed_email_not_changed: "Ha fallat el canvi d'adreça de correu electrònic"
follow_settings_changed: "S'han canviat els paràmetres del seguiment"
follow_settings_not_changed: "Ha fallat el canvi dels paràmetres del seguiment."
public:
does_not_exist: "L'usuari %{username} no existeix!"
confirm_email:
email_confirmed: "S'ha activat l'adreça de correu %{email}"
email_not_confirmed: "No s'ha pogut activar l'adreça de correu electrònic. Heu emprat un enllaç erroni?"
will_paginate:
previous_label: "&laquo; anterior"
next_label: "&raquo; següent"
webfinger:
fetch_failed: "no s'ha pogut obtenir el perfil webfinger per a %{profile_url}"
hcard_fetch_failed: "s'ha produït un problema en obtenir l'hcard per a %{account}"
xrd_fetch_failed: "s'ha produït un error en obtenir l'xrd del compte %{account}"
not_enabled: "sembla que el webfinger no és habilitat al servidor de %{account}"
no_person_constructed: "No s'ha pogut construir ningú a partir d'aquesta hcard."