Permalink
Browse files

Merge pull request #3150 from Gallaecio/l10n-gl

Updated the Galician translation.
  • Loading branch information...
jhass committed Apr 17, 2012
2 parents 1a7ec49 + 0956fbb commit 25f6df230d0731f9a5d95b870dce0ed200585a15
Showing with 192 additions and 128 deletions.
  1. +1 −1 config/locales/devise/devise.gl.yml
  2. +68 −15 config/locales/diaspora/gl.yml
  3. +123 −112 config/locales/javascript/javascript.gl.yml
@@ -20,7 +20,7 @@ gl:
inactive: 'Aínda non se activou a súa conta.'
sessions:
new:
- login: 'Nome de usuario'
+ login: 'Acceder'
username: 'Nome de usuario'
password: 'Contrasinal'
sign_in: 'Acceder'
@@ -80,7 +80,17 @@ gl:
invalid_fields: "Campos incorrectos"
correct_the_following_errors_and_try_again: "Corrixa os seguintes erros e vólvao intentar."
-
+ admins:
+ admin_bar:
+ pages: "Páxinas"
+ user_search: "Busca de usuarios"
+ weekly_user_stats: "Estatísticas semanais de usuarios"
+ pod_stats: "Estatísticas do servidor"
+ correlations: "Correlacións"
+ resque_overview: "Información de Resque"
+ correlations:
+ correlations_count: "Correlación entre contas:"
+
application:
helper:
unknown_person: "persoa descoñecida"
@@ -122,7 +132,7 @@ gl:
community_spotlight: "estrelas da comunidade"
aspect_listings:
select_all: "Escollelos todos"
- deselect_all: "Non escoller ningún"
+ deselect_all: "Ningún"
edit_aspect: "Modificar %{name}"
add_an_aspect: "Engadir un novo"
selected_contacts:
@@ -160,7 +170,8 @@ gl:
friends: "Amigos"
index:
donate: "Doar"
- keep_us_running: "Contribúe ao subministro de café para manter os servidores de %{pod} en marcha cunha doazón mensual!"
+ keep_pod_running: "Contribúe ao subministro de café para manter os servidores de %{pod} en marcha cunha doazón mensual!"
+ keep_diaspora_running: "Axuda a acelerar o desenvolvemento de Diaspora cunha doazón mensual!"
no_tags: "Atope unha etiqueta que seguir"
unfollow_tag: "Deixar se seguir #%{tag}"
handle_explanation: "Este é o seu identificador de Diaspora. É coma un enderezo electrónico, pode darllo á xente para que o atopen."
@@ -321,6 +332,8 @@ gl:
simplicity_explanation: "Diaspora fai de compartir algo simple e doado, e iso aplícase tamén á protección da intimidade. Privada por definición, Diaspora non lle fará percorrer interminábeis páxinas de configuración para manter o seu perfil seguro."
learn_about_host: "Infórmese sobre como aloxar o seu propio servidor de Diaspora (en inglés)."
+ invitation_codes:
+ excited: "%{name} devece por verte por aquí."
invitations:
create:
sent: "Enviáronse invitacións a: "
@@ -334,10 +347,19 @@ gl:
invite_someone_to_join: "Convide a alguén a unirse a Diaspora!"
if_they_accept_info: "Se aceptan, engadiranse ao aspecto ao que os convidou."
comma_seperated_plz: "Pode engadir varios enderezos de correo, separándoos con comas («,»)."
+ check_out_diaspora: "Eh! Tes que botarlle unha ollada a Diaspora*"
to: "Destinatario"
personal_message: "Mensaxe persoal"
send_an_invitation: "Enviar unha invitación"
send_invitation: "Enviar a invitación"
+ paste_link: "Comparte esta ligazón cos teus amigos para invitalos a Diaspora*, ou envíallela directamente por correo electrónico."
+ codes_left:
+ zero: "Non quedan invitacións neste código."
+ one: "Queda unha invitación neste código."
+ two: "Quedan dúas invitacións neste código."
+ few: "Quedan %{count} inticacións neste código."
+ many: "Quedan %{count} inticacións neste código."
+ other: "Quedan %{count} inticacións neste código."
aspect: "Aspecto"
already_invited: "Xa convidou a esta persoa."
resend: "Volvela convidar"
@@ -475,14 +497,15 @@ gl:
index:
notifications: "Notificacións"
mark_all_as_read: "Marcalas todas como lidas"
+ mark_unread: "Marcar como non lido"
and_others:
zero: "e ninguén máis"
one: "e alguén máis"
two: "e dúas persoas máis"
few: "e %{count} máis"
many: "e %{count} máis"
other: "e %{count} máis"
- and: 'e'
+ and: "e"
helper:
new_notifications:
zero: "Non hai notificacións novas."
@@ -521,13 +544,29 @@ gl:
confirm_email:
subject: "Active o seu novo enderezo de correo electrónico, «%{unconfirmed_email}»."
click_link: "Para activar o seu novo enderezo de correo electrónico, «%{unconfirmed_email}», prema a seguinte ligazón:"
+ accept_invite: "Accept Your Diaspora* invite!"
+ invited_you: "%{name} invited you to Diaspora*"
+ invite:
+ message: |-
+ Ola!
+
+ Recibiches unha invitación para unirte a Diaspora*!
+
+ Segue esta ligazón para comezar:
+
+ %{invite_url}
+
+ Un saúdo,
+
+ O robot do correo de Diaspora*
+
people:
- zero: "Non hai xente."
- one: "Hai unha persoa."
- two: "Hai dúas persoas."
- few: "Hai %{count} persoas."
- many: "Hai %{count} persoas."
- other: "Hai %{count} persoas."
+ zero: "ninguén."
+ one: "unha persoa."
+ two: "dúas persoas."
+ few: "%{count} persoas."
+ many: "%{count} persoas."
+ other: "%{count} persoas."
person:
pending_request: "Solicitude pendente"
already_connected: "Xa están conectados"
@@ -538,6 +577,7 @@ gl:
no_results: "Así non vai atopar nada…"
couldnt_find_them_send_invite: "Non atopa a quen busca? Envíelle unha invitación:"
no_one_found: "Non se atopou a ninguén."
+ searching: "Buscando…"
looking_for: "Busca publicacións coa etiqueta %{tag_link}?"
webfinger:
fail: "Non se puido atopar «%{handle}»."
@@ -576,6 +616,9 @@ gl:
edit_membership: "Modificar a pertenza ao aspecto"
add_contact_small:
add_contact_from_tag: "Engadir un contacto a partir da etiqueta"
+ last_post: "Última publicación"
+ add_contact:
+ invited_by: "Invitoute"
photos:
show:
@@ -613,6 +656,8 @@ gl:
comment_email_subject: "Imaxe de %{name}"
posts:
+ presenter:
+ title: "Unha publicación de %{name}"
show:
destroy: "Eliminar"
permalink: "Ligazón permanente"
@@ -677,6 +722,7 @@ gl:
update: "Gardar"
cancel_my_account: "Cancelar a conta"
closed: "Rexistros pechados neste servidor de Diaspora."
+ invalid_invite: "A ligazón desa invitación caducou!"
requests:
manage_aspect_contacts:
@@ -706,11 +752,11 @@ gl:
reshare_original: "Repetir o orixinal"
reshare:
zero: "Repetir"
- one: "Unha repetición."
- two: "Dúas repeticións."
- few: "%{count} repeticións."
- many: "%{count} repeticións."
- other: "%{count} repeticións."
+ one: "Repetida unha vez."
+ two: "Repetida dúas veces."
+ few: "Repetida %{count} veces."
+ many: "Repetida %{count} veces."
+ other: "Repetida %{count} veces."
show_original: "Amosar o orixinal"
reshare_confirmation: "Repetir a publicación de %{author}?"
deleted: "O autor da publicación orixinal eliminouna."
@@ -820,6 +866,7 @@ gl:
connect_to_comment: "Conéctese co usuario para comentar a súa publicación."
currently_unavailable: 'Non se pode comentar nestes momentos.'
via: "vía %{link}"
+ via_mobile: "vía móbil"
ignore_user: "Ignorar a %{name}"
ignore_user_description: "Ignorar ao contacto e eliminalo dos aspectos?"
hide_and_mute: "Agochar e ignorar a publicación"
@@ -897,6 +944,10 @@ gl:
index:
revoke_access: "Revogar o permiso de acceso"
no_applications: "Aínda non rexistrou ningún aplicativo."
+ new:
+ cubbies_will: "Cubbies poderá publicar imaxes por vostede."
+ autorize: "Autorizar"
+ nope: "Non"
streams:
community_spotlight_stream: "Estrelas da comunidade"
@@ -957,6 +1008,8 @@ gl:
change_email: "Cambiar o enderezo de correo electrónico"
new_password: "Contrasinal novo"
current_password: "Contrasinal actual"
+ current_password_expl: "Contrasinal co que accedeu a Diaspora."
+ character_minimum_expl: "Debe ter polo menos seis caracteres."
download_xml: "Descargar o ficheiro XML"
download_photos: "Descargar as imaxes"
your_handle: "Enderezo de Diaspora"
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 25f6df2

Please sign in to comment.