Permalink
Browse files

Updated the Galician translation.

  • Loading branch information...
1 parent 4e030c3 commit c659b8f393e991d71935df702e49a8c940f41bef @Gallaecio Gallaecio committed Apr 14, 2012
Showing with 179 additions and 115 deletions.
  1. +1 −1 config/locales/devise/devise.gl.yml
  2. +55 −2 config/locales/diaspora/gl.yml
  3. +123 −112 config/locales/javascript/javascript.gl.yml
View
2 config/locales/devise/devise.gl.yml
@@ -20,7 +20,7 @@ gl:
inactive: 'Aínda non se activou a súa conta.'
sessions:
new:
- login: 'Nome de usuario'
+ login: 'Acceder'
username: 'Nome de usuario'
password: 'Contrasinal'
sign_in: 'Acceder'
View
57 config/locales/diaspora/gl.yml
@@ -80,7 +80,17 @@ gl:
invalid_fields: "Campos incorrectos"
correct_the_following_errors_and_try_again: "Corrixa os seguintes erros e vólvao intentar."
-
+ admins:
+ admin_bar:
+ pages: "Páxinas"
+ user_search: "Busca de usuarios"
+ weekly_user_stats: "Estatísticas semanais de usuarios"
+ pod_stats: "Estatísticas do servidor"
+ correlations: "Correlacións"
+ resque_overview: "Información de Resque"
+ correlations:
+ correlations_count: "Correlación entre contas:"
+
application:
helper:
unknown_person: "persoa descoñecida"
@@ -160,7 +170,8 @@ gl:
friends: "Amigos"
index:
donate: "Doar"
- keep_us_running: "Contribúe ao subministro de café para manter os servidores de %{pod} en marcha cunha doazón mensual!"
+ keep_pod_running: "Contribúe ao subministro de café para manter os servidores de %{pod} en marcha cunha doazón mensual!"
+ keep_diaspora_running: "Axuda a acelerar o desenvolvemento de Diaspora cunha doazón mensual!"
no_tags: "Atope unha etiqueta que seguir"
unfollow_tag: "Deixar se seguir #%{tag}"
handle_explanation: "Este é o seu identificador de Diaspora. É coma un enderezo electrónico, pode darllo á xente para que o atopen."
@@ -321,6 +332,8 @@ gl:
simplicity_explanation: "Diaspora fai de compartir algo simple e doado, e iso aplícase tamén á protección da intimidade. Privada por definición, Diaspora non lle fará percorrer interminábeis páxinas de configuración para manter o seu perfil seguro."
learn_about_host: "Infórmese sobre como aloxar o seu propio servidor de Diaspora (en inglés)."
+ invitation_codes:
+ excited: "%{name} devece por verte por aquí."
invitations:
create:
sent: "Enviáronse invitacións a: "
@@ -334,10 +347,19 @@ gl:
invite_someone_to_join: "Convide a alguén a unirse a Diaspora!"
if_they_accept_info: "Se aceptan, engadiranse ao aspecto ao que os convidou."
comma_seperated_plz: "Pode engadir varios enderezos de correo, separándoos con comas («,»)."
+ check_out_diaspora: "Eh! Tes que botarlle unha ollada a Diaspora*"
to: "Destinatario"
personal_message: "Mensaxe persoal"
send_an_invitation: "Enviar unha invitación"
send_invitation: "Enviar a invitación"
+ paste_link: "Comparte esta ligazón cos teus amigos para invitalos a Diaspora*, ou envíallela directamente por correo electrónico."
+ codes_left:
+ zero: "Non quedan invitacións neste código."
+ one: "Queda unha invitación neste código."
+ two: "Quedan dúas invitacións neste código."
+ few: "Quedan %{count} inticacións neste código."
+ many: "Quedan %{count} inticacións neste código."
+ other: "Quedan %{count} inticacións neste código."
aspect: "Aspecto"
already_invited: "Xa convidou a esta persoa."
resend: "Volvela convidar"
@@ -475,6 +497,7 @@ gl:
index:
notifications: "Notificacións"
mark_all_as_read: "Marcalas todas como lidas"
+ mark_unread: "Marcar como non lido"
and_others:
zero: "e ninguén máis"
one: "e alguén máis"
@@ -521,6 +544,22 @@ gl:
confirm_email:
subject: "Active o seu novo enderezo de correo electrónico, «%{unconfirmed_email}»."
click_link: "Para activar o seu novo enderezo de correo electrónico, «%{unconfirmed_email}», prema a seguinte ligazón:"
+ accept_invite: "Accept Your Diaspora* invite!"
+ invited_you: "%{name} invited you to Diaspora*"
+ invite:
+ message: |-
+ Ola!
+
+ Recibiches unha invitación para unirte a Diaspora*!
+
+ Segue esta ligazón para comezar:
+
+ %{invite_url}
+
+ Un saúdo,
+
+ O robot do correo de Diaspora*
+
people:
zero: "Non hai xente."
one: "Hai unha persoa."
@@ -538,6 +577,7 @@ gl:
no_results: "Así non vai atopar nada…"
couldnt_find_them_send_invite: "Non atopa a quen busca? Envíelle unha invitación:"
no_one_found: "Non se atopou a ninguén."
+ searching: "Buscando…"
looking_for: "Busca publicacións coa etiqueta %{tag_link}?"
webfinger:
fail: "Non se puido atopar «%{handle}»."
@@ -576,6 +616,9 @@ gl:
edit_membership: "Modificar a pertenza ao aspecto"
add_contact_small:
add_contact_from_tag: "Engadir un contacto a partir da etiqueta"
+ last_post: "Última publicación"
+ add_contact:
+ invited_by: "Invitoute"
photos:
show:
@@ -613,6 +656,8 @@ gl:
comment_email_subject: "Imaxe de %{name}"
posts:
+ presenter:
+ title: "Unha publicación de %{name}"
show:
destroy: "Eliminar"
permalink: "Ligazón permanente"
@@ -677,6 +722,7 @@ gl:
update: "Gardar"
cancel_my_account: "Cancelar a conta"
closed: "Rexistros pechados neste servidor de Diaspora."
+ invalid_invite: "A ligazón desa invitación caducou!"
requests:
manage_aspect_contacts:
@@ -820,6 +866,7 @@ gl:
connect_to_comment: "Conéctese co usuario para comentar a súa publicación."
currently_unavailable: 'Non se pode comentar nestes momentos.'
via: "vía %{link}"
+ via_mobile: "vía móbil"
ignore_user: "Ignorar a %{name}"
ignore_user_description: "Ignorar ao contacto e eliminalo dos aspectos?"
hide_and_mute: "Agochar e ignorar a publicación"
@@ -897,6 +944,10 @@ gl:
index:
revoke_access: "Revogar o permiso de acceso"
no_applications: "Aínda non rexistrou ningún aplicativo."
+ new:
+ cubbies_will: "Cubbies poderá publicar imaxes por vostede."
+ autorize: "Autorizar"
+ nope: "Non"
streams:
community_spotlight_stream: "Estrelas da comunidade"
@@ -957,6 +1008,8 @@ gl:
change_email: "Cambiar o enderezo de correo electrónico"
new_password: "Contrasinal novo"
current_password: "Contrasinal actual"
+ current_password_expl: "Contrasinal co que accedeu a Diaspora."
+ character_minimum_expl: "Debe ter polo menos seis caracteres."
download_xml: "Descargar o ficheiro XML"
download_photos: "Descargar as imaxes"
your_handle: "Enderezo de Diaspora"
View
235 config/locales/javascript/javascript.gl.yml
@@ -6,126 +6,137 @@
gl:
javascripts:
- confirm_dialog: "Está seguro?"
- delete: "Eliminar"
- ignore: "Ignorar"
- timeago:
- prefixAgo: "Hai"
- prefixFromNow: "Dentro de"
- suffixAgo: ""
- suffixFromNow: ""
- seconds: "menos dun minuto."
- minute: "un minuto."
- minutes: "%d minutos."
- hours: "%d horas."
- hour: "unha hora."
- day: "un día."
- days: "%d días."
- month: "un mes."
- months: "%d meses."
- year: "un ano."
- years: "%d anos."
+ confirm_dialog: "Está seguro?"
+ delete: "Eliminar"
+ ignore: "Ignorar"
+ timeago:
+ prefixAgo: "Hai"
+ prefixFromNow: "Dentro de"
+ suffixAgo: ""
+ suffixFromNow: ""
+ seconds: "menos dun minuto."
+ minute: "un minuto."
+ minutes: "%d minutos."
+ hours: "%d horas."
+ hour: "unha hora."
+ day: "un día."
+ days: "%d días."
+ month: "un mes."
+ months: "%d meses."
+ year: "un ano."
+ years: "%d anos."
- my_activity: "Actividade"
- my_stream: "Onda"
+ my_activity: "Actividade"
+ my_stream: "Onda"
- videos:
- watch: "Ver o vídeo en <%= provider %>"
- unknown: "Tipo de vídeo descoñecido"
- search_for: "Buscar «<%= name %"
- publisher:
- at_least_one_aspect: "Ten que publicalo polo menos nun aspecto."
- limited: "Limitado. Só poderá velo a xente coa que comparte."
- public: "Público. Poderá velo calquera, e aparecerá nos motores de busca."
- infinite_scroll:
- no_more: "Non hai máis publicacións."
- aspect_dropdown:
- add_to_aspect: "Engadir como contacto"
- select_aspects: "Seleccionar aspectos"
- all_aspects: "Todos os aspectos"
- stopped_sharing_with: "Deixou de compartir con <%= name %>."
- started_sharing_with: "Comezou a compartir con <%= name %>!"
- error: "Non se puido empezar a compartir con <%= name %>. Está ignorando a esa persoa?"
- toggle:
- zero: "Engadir a un aspecto"
- one: "Nun aspecto"
- two: "En dous aspectos"
- few: "En <%= count %> aspectos"
- many: "En <%= count %> aspectos"
- other: "En <%= count %> aspectos"
- show_more: "Amosar máis"
- failed_to_like: "Non se puido indicar que lle gusta a publicación!"
- failed_to_post_message: "Non se puido publicar a mensaxe!"
- comments:
- hide: "Agochar os comentarios"
- show: "Amosar os comentarios"
- reshares:
- duplicate: "Moi interesante ten que ser iso para que o repitas outra vez!"
- aspect_navigation:
- select_all: "Escollelos todos"
- deselect_all: "Non escoller ningún"
- no_aspects: "Non se escolleu ningún"
- getting_started:
- hey: "Ola, <%= name %>!"
- no_tags: "Eh, non está a seguir ningunha etiqueta! Quere continuar aínda así?"
- alright_ill_wait: "Como queira, esperarei."
- preparing_your_stream: "Preparando a súa onda personalizada…"
- photo_uploader:
- looking_good: "Ghuapo ghuapo non é, pero ten unha pelaxe…"
- tags:
- wasnt_that_interesting: "Vale, supoño que #<%= tagName %> non era tan interesante…"
+ videos:
+ watch: "Ver o vídeo en <%= provider %>"
+ unknown: "Tipo de vídeo descoñecido"
+ search_for: "Buscar «<%= name %"
+ publisher:
+ at_least_one_aspect: "Ten que publicalo polo menos nun aspecto."
+ limited: "Limitado. Só poderá velo a xente coa que comparte."
+ public: "Público. Poderá velo calquera, e aparecerá nos motores de busca."
+ infinite_scroll:
+ no_more: "Non hai máis publicacións."
+ aspect_dropdown:
+ add_to_aspect: "Engadir como contacto"
+ select_aspects: "Seleccionar aspectos"
+ all_aspects: "Todos os aspectos"
+ stopped_sharing_with: "Deixou de compartir con <%= name %>."
+ started_sharing_with: "Comezou a compartir con <%= name %>!"
+ error: "Non se puido empezar a compartir con <%= name %>. Está ignorando a esa persoa?"
+ toggle:
+ zero: "Engadir a un aspecto"
+ one: "Nun aspecto"
+ two: "En dous aspectos"
+ few: "En <%= count %> aspectos"
+ many: "En <%= count %> aspectos"
+ other: "En <%= count %> aspectos"
+ show_more: "Amosar máis"
+ failed_to_like: "Non se puido indicar que lle gusta a publicación!"
+ failed_to_post_message: "Non se puido publicar a mensaxe!"
+ comments:
+ hide: "Agochar os comentarios"
+ show: "Amosar os comentarios"
+ reshares:
+ duplicate: "Moi interesante ten que ser iso para que o repitas outra vez!"
+ aspect_navigation:
+ select_all: "Escollelos todos"
+ deselect_all: "Non escoller ningún"
+ no_aspects: "Non se escolleu ningún"
+ getting_started:
+ hey: "Ola, <%= name %>!"
+ no_tags: "Eh, non está a seguir ningunha etiqueta! Quere continuar aínda así?"
+ alright_ill_wait: "Como queira, esperarei."
+ preparing_your_stream: "Preparando a súa onda personalizada…"
+ photo_uploader:
+ looking_good: "Ghuapo ghuapo non é, pero ten unha pelaxe…"
+ tags:
+ wasnt_that_interesting: "Vale, supoño que #<%= tagName %> non era tan interesante…"
+ people:
+ not_found: "Non se atopou a ninguén."
+
+ stream:
+ hide: "Agochar"
+ public: "Público"
+ limited: "Limitado"
+ like: "Gústame"
+ unlike: "Xa non me gusta"
+ reshare: "Repetir"
+ comment: "Comentar"
+ original_post_deleted: "O autor eliminou a publicación orixinal."
+ show_post: "Amosar a publicación"
+ follow: "Seguir"
+ unfollow: "Deixar de seguir"
- stream:
- hide: "Agochar"
- public: "Público"
- limited: "Limitado"
- like: "Gústame"
- unlike: "Xa non me gusta"
- reshare: "Repetir"
- comment: "Comentar"
- original_post_deleted: "O autor eliminou a publicación orixinal."
- show_post: "Amosar a publicación"
- follow: "Seguir"
- unfollow: "Deixar de seguir"
+ likes:
+ zero: "Non lle gusta a ninguén."
+ one: "Gústalle a unha persoa."
+ two: "Gústalle a dúas persoas"
+ few: "Gústalle a <%= count %> persoas."
+ many: "Gústalle a <%= count %> persoas."
+ other: "Gústalle a <%= count %> persoas."
- likes:
- zero: "Non lle gusta a ninguén."
- one: "Gústalle a unha persoa."
- two: "Gústalle a dúas persoas"
- few: "Gústalle a <%= count %> persoas."
- many: "Gústalle a <%= count %> persoas."
- other: "Gústalle a <%= count %> persoas."
+ reshares:
+ zero: "Ningunha repetición."
+ one: "Unha repetición."
+ two: "Dúas repeticións."
+ few: "<%= count %> repeticións."
+ many: "<%= count %> repeticións."
+ other: "<%= count %> repeticións."
- reshares:
- zero: "Ningunha repetición."
- one: "Unha repetición."
- two: "Dúas repeticións."
- few: "<%= count %> repeticións."
- many: "<%= count %> repeticións."
- other: "<%= count %> repeticións."
+ more_comments:
+ zero: "Non hai máis comentarios"
+ one: "Amosar o comentario que falta"
+ two: "Amosar os dous comentarios que faltan"
+ few: "Amosar <%= count %> comentarios máis"
+ many: "Amosar <%= count %> comentarios máis"
+ other: "Amosar <%= count %> comentarios máis"
- more_comments:
- zero: "Non hai máis comentarios"
- one: "Amosar o comentario que falta"
- two: "Amosar os dous comentarios que faltan"
- few: "Amosar <%= count %> comentarios máis"
- many: "Amosar <%= count %> comentarios máis"
- other: "Amosar <%= count %> comentarios máis"
+ header:
+ home: "Inicio"
+ profile: "Perfil"
+ contacts: "Contactos"
+ settings: "Configuración"
+ admin: "Administración"
+ log_out: "Saír"
- header:
- home: "Inicio"
- profile: "Perfil"
- contacts: "Contactos"
- settings: "Configuración"
- admin: "Administración"
- log_out: "Saír"
+ notifications: "Notificacións"
+ messages: "Mensaxes"
- notifications: "Notificacións"
- messages: "Mensaxes"
+ search: "Atopar xente ou #etiquetas"
- search: "Atopar xente ou #etiquetas"
+ recent_notifications: "Últimas notificacións"
+ mark_all_as_read: "Marcalas todas como lidas"
+ view_all: "Velas todas"
- recent_notifications: "Últimas notificacións"
- mark_all_as_read: "Marcalas todas como lidas"
- view_all: "Velas todas"
+ viewer:
+ stop_following_post: "Deixar de seguir"
+ follow_post: "Seguir a publicación"
+ like: "Gústame"
+ unlike: "Xa non me gusta"
+ reshare: "Repetir"
+ reshared: "Repetida"
+ comment: "Comentar"

0 comments on commit c659b8f

Please sign in to comment.