Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: b359113b40
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6635 lines (5099 sloc) 157.666 kb
# gtk+ yn Gymraeg.
# Rhoslyn Prys <rhoslyn.prys@ntlworld.com>, 2002.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003, 2004.
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2004, 2005, 2006.
# Iestyn Pryce <dylunio@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-01 15:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-24 23:10+0100\n"
"Last-Translator: Iestyn Pryce <dylunio@gmail.com>\n"
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"Language: cy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n==2) ? 1 : 0;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.5.0\n"
#: gdk/gdk.c:103
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Gwall wrth ramadegu opsiwn --gdk-debug"
#: gdk/gdk.c:123
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Gwall wrth ramadegu opsiwn --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:151
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Dosbarth y rhaglen fel a ddefnyddir gan y rheolwr ffenestri"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:152
msgid "CLASS"
msgstr "DOSBARTH"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:154
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Enw'r rhaglen fel a ddefnyddir gan y rheolwr ffenestri"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:155
msgid "NAME"
msgstr "ENW"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:157
msgid "X display to use"
msgstr "Y dangosydd X i'w ddefnyddio"
# EFALLAI
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:158
msgid "DISPLAY"
msgstr "DANGOSYDD"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:160
msgid "X screen to use"
msgstr "Y sgrîn X i'w ddefnyddio"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:161
msgid "SCREEN"
msgstr "SGRÎN"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:164
#, fuzzy
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "Opsiynau datnamu GTK+ i'w gosod"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:533 gtk/gtkmain.c:536
msgid "FLAGS"
msgstr "OPSIYNAU"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:167
#, fuzzy
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Opsiynau datnamu GTK+ i'w dadosod"
#: gdk/keyname-table.h:3940
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "Ôlnod"
#: gdk/keyname-table.h:3941
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tab"
#: gdk/keyname-table.h:3942
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Dychwelyd"
#: gdk/keyname-table.h:3943
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Seibio"
#: gdk/keyname-table.h:3944
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Sgrol_Glo"
#: gdk/keyname-table.h:3945
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"
#: gdk/keyname-table.h:3946
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Tirlun"
#: gdk/keyname-table.h:3947
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3948
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Cartref"
#: gdk/keyname-table.h:3949
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Chwith"
#: gdk/keyname-table.h:3950
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Fyny"
#: gdk/keyname-table.h:3951
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Dde"
#: gdk/keyname-table.h:3952
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Lawr"
#: gdk/keyname-table.h:3953
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Tudalen_i_Fyny"
#: gdk/keyname-table.h:3954
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Tudalen_i_Lawr"
#: gdk/keyname-table.h:3955
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "Diwedd"
#: gdk/keyname-table.h:3956
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Cychwyn"
#: gdk/keyname-table.h:3957
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Argraffu"
#: gdk/keyname-table.h:3958
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Mewnosod"
#: gdk/keyname-table.h:3959
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3960
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "Bylchu"
#: gdk/keyname-table.h:3961
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3962
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "Argraffydd"
#: gdk/keyname-table.h:3963
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "_Cartref"
#: gdk/keyname-table.h:3964
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "_Chwith:"
#: gdk/keyname-table.h:3965
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "I _Fyny"
#: gdk/keyname-table.h:3966
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "_De:"
#: gdk/keyname-table.h:3967
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "I _Lawr"
#: gdk/keyname-table.h:3968
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3969
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3970
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "PadRhifau_Page_Down"
#: gdk/keyname-table.h:3971
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3972
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3973
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3974
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr ""
#: gdk/keyname-table.h:3975
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "_Dileu"
#: gdk/keyname-table.h:3976
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "_Dileu"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:54
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr "Peidio â thrin ceisiadau GDI fel pentwr"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:56
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr "Peidio â defnyddio API Wintab er mwyn cynnal tabledi"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:58
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr "Yr un peth â --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr "Defnyddio API Wintab [dewis rhagosodedig]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr "Maint y paled mewn modd 8-did"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:63
msgid "COLORS"
msgstr "LLIWIAU"
#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:312
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Dechrau %s"
#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:316
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Yn agor %s"
#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:321
#, c-format
msgid "Opening %d Item"
msgid_plural "Opening %d Items"
msgstr[0] "Agor %d Eitem"
msgstr[1] "Agor %d o Eitemau"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:96
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gwneud galwadau X yn gydamserol"
#. Translators: this is the license preamble; the string at the end
#. * contains the URL of the license.
#.
#: gtk/gtkaboutdialog.c:101
#, c-format
msgid "This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, visit %s"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:339 gtk/gtkaboutdialog.c:2235
msgid "License"
msgstr "Trwydded"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:340
msgid "The license of the program"
msgstr "Trwydded y rhaglen"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:621
msgid "C_redits"
msgstr "_Diolchiadau"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:635
msgid "_License"
msgstr "_Trwydded"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:839
msgid "Could not show link"
msgstr "Methwyd dangos cyswllt"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:932
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Ynglyn â %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2153
msgid "Credits"
msgstr "Diolchiadau"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2185
msgid "Written by"
msgstr "Ysgrifennwyd gan"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2188
msgid "Documented by"
msgstr "Dogfennwyd gan"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2200
msgid "Translated by"
msgstr "Cyfieithwyd gan"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2204
msgid "Artwork by"
msgstr "Graffeg gan"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:160
msgctxt "keyboard label"
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:166
msgctxt "keyboard label"
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:172
msgctxt "keyboard label"
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:770
msgctxt "keyboard label"
msgid "Super"
msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:783
msgctxt "keyboard label"
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:797
msgctxt "keyboard label"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#: gtk/gtkaccellabel.c:813
msgctxt "keyboard label"
msgid "Space"
msgstr "Gofod"
#: gtk/gtkaccellabel.c:816
msgctxt "keyboard label"
msgid "Backslash"
msgstr "Slaes ôl"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:343
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
msgstr "Enw ffeil annilys: %s"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:407
#, c-format
msgid "Duplicate object ID '%s' on line %d (previously on line %d)"
msgstr ""
#: gtk/gtkbuilderparser.c:859
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid root element: '%s'"
msgstr "Enw ffeil annilys: %s"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:898
#, c-format
msgid "Unhandled tag: '%s'"
msgstr ""
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
#. * Do *not* translate it to anything else, if it
#. * it isn't calendar:YM or calendar:MY it will not work.
#. *
#. * Note that the ordering described here is logical order, which is
#. * further influenced by BIDI ordering. Thus, if you have a default
#. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
#. * will appear to the right of the month.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:883
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
#. Translate to calendar:week_start:0 if you want Sunday to be the
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:921
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#. Translators: This is a text measurement template.
#. * Translate it to the widest year text
#. *
#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:2006
msgctxt "year measurement template"
msgid "2000"
msgstr "2000"
#. Translators: this defines whether the day numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
#. *
#. * Translate to "%Id" if you want to use localized digits, or
#. * translate to "%d" otherwise.
#. *
#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:2037 gtk/gtkcalendar.c:2719
#, c-format
msgctxt "calendar:day:digits"
msgid "%d"
msgstr "%d"
#. Translators: this defines whether the week numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
#. *
#. * Translate to "%Id" if you want to use localized digits, or
#. * translate to "%d" otherwise.
#. *
#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:2069 gtk/gtkcalendar.c:2579
#, c-format
msgctxt "calendar:week:digits"
msgid "%d"
msgstr "%d"
#. Translators: This dictates how the year is displayed in
#. * gtkcalendar widget. See strftime() manual for the format.
#. * Use only ASCII in the translation.
#. *
#. * Also look for the msgid "2000".
#. * Translate that entry to a year with the widest output of this
#. * msgid.
#. *
#. * "%Y" is appropriate for most locales.
#.
#: gtk/gtkcalendar.c:2361
msgctxt "calendar year format"
msgid "%Y"
msgstr "%Y"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * a disabled accelerator key combination.
#.
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:272
msgctxt "Accelerator"
msgid "Disabled"
msgstr "Analluogwyd"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * an accelerator key combination that is not valid according
#. * to gtk_accelerator_valid().
#.
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:282
msgctxt "Accelerator"
msgid "Invalid"
msgstr "Annilys"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
#. * acelerator.
#.
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:418 gtk/gtkcellrendereraccel.c:675
msgid "New accelerator..."
msgstr "Cyflymydd newydd..."
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:362 gtk/gtkcellrendererprogress.c:452
#, c-format
msgctxt "progress bar label"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:176 gtk/gtkcolorbutton.c:445
msgid "Pick a Color"
msgstr "Dewiswch Liw"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:336
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Derbyniwyd data lliw annilys\n"
#: gtk/gtkcolorsel.c:384
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
msgstr ""
"Dewiswch y lliw rydych ei eisiau o'r cylch allanol. Dewiswch tywyllwch neu "
"oleuni y lliw hwnnw gan ddefnyddio'r triongl mewnol."
#: gtk/gtkcolorsel.c:408
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Clicwch y dewiswr lliw, yna cliciwch ar liw unrhywle ar eich sgrîn er mwyn "
"dewis y lliw hwnnw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:417
msgid "_Hue:"
msgstr "_Arlliw:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:418
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Lleoliad ar yr olwyn lliw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:420
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Dirlawnder:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:421
#, fuzzy
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Tryloywder y lliw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:422
msgid "_Value:"
msgstr "_Gwerth:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:423
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Gloywder y lliw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:424
msgid "_Red:"
msgstr "_Coch:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:425
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Faint o olau coch sydd yn y lliw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:426
msgid "_Green:"
msgstr "G_wyrdd:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:427
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Faint o olau gwyrdd sydd yn y lliw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:428
msgid "_Blue:"
msgstr "G_las:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:429
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Faint o olau glas sydd yn y lliw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:432
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Didreiddedd:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:439 gtk/gtkcolorsel.c:449
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Tryloywder y lliw."
#: gtk/gtkcolorsel.c:456
msgid "Color _name:"
msgstr "_Enw lliw:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:470
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
msgstr ""
"Fe allwch benodi gwerth lliw hecsadegol, yn yr un modd a defnyddir yn HTML, "
"new enw lliw megis 'oren' yma."
#: gtk/gtkcolorsel.c:500
msgid "_Palette:"
msgstr "_Palet:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:529
msgid "Color Wheel"
msgstr "Olwyn Lliw"
#: gtk/gtkcolorsel.c:988
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
"current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr ""
"Y lliw ddewiswyd o'r blaen, er mwyn cymharu gyda'r lliw rydych chi'n ei "
"ddewis nawr. Fe allwch lusgo'r lliw yma at gofnod palet, neu dewis y lliw "
"yma gan ei lusgo at y sampl arall ar ei bwys."
#: gtk/gtkcolorsel.c:991
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
msgstr ""
"Y lliw rydych chi wedi ei ddewis. Fe allwch lusgo'r lliw yma at gofnod palet "
"er mwyn ei gadw fel y gallwch ei ddefnyddio yn y dyfodol."
#: gtk/gtkcolorsel.c:996
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now."
msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:999
msgid "The color you've chosen."
msgstr "Y lliw a ddewisoch."
#: gtk/gtkcolorsel.c:1396
msgid "_Save color here"
msgstr "_Cadw'r lliw fan hyn"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1601
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr ""
"Cliciwch y cofnod palet yma er mwyn ei ddefnyddio fel y lliw cyfredol. Er "
"mwyn newid y cofnod yma, llusgwch sampl lliw yma neu cliciwch arni gyda "
"botwm dde'r llygoden a dewis \"Cadw'r lliw fan hyn\""
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:189
msgid "Color Selection"
msgstr "Dewis Lliw"
#. Translate to the default units to use for presenting
#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
#. * want inches, otherwise translate to default:mm.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
#.
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:116
msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"
#. And show the custom paper dialog
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:374 gtk/gtkprintunixdialog.c:3233
msgid "Manage Custom Sizes"
msgstr "Trefnu Meintiau Addasedig"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:534 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:790
msgid "inch"
msgstr "modfedd"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:536 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:788
msgid "mm"
msgstr "mm"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:581
msgid "Margins from Printer..."
msgstr "Cael Ymylon o'r Argraffydd..."
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:747
#, c-format
msgid "Custom Size %d"
msgstr "Maint Addasedig %d"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1059
msgid "_Width:"
msgstr "_Lled:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1071
msgid "_Height:"
msgstr "_Uchder:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1083
msgid "Paper Size"
msgstr "Maint Papur"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1092
msgid "_Top:"
msgstr "_Top:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1104
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Gwaelod:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1116
msgid "_Left:"
msgstr "_Chwith:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1128
msgid "_Right:"
msgstr "_De:"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1169
msgid "Paper Margins"
msgstr "Ymylon Papur"
#: gtk/gtkentry.c:8601 gtk/gtktextview.c:8248
msgid "Input _Methods"
msgstr "Moddau _Mewnbwn"
#: gtk/gtkentry.c:8615 gtk/gtktextview.c:8262
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Mewnosod Nod Rheoli Unicode"
#: gtk/gtkentry.c:10015
msgid "Caps Lock and Num Lock are on"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:10017
#, fuzzy
msgid "Num Lock is on"
msgstr "Copïo _Lleoliad"
#: gtk/gtkentry.c:10019
#, fuzzy
msgid "Caps Lock is on"
msgstr "Copïo _Lleoliad"
#. **************** *
#. * Private Macros *
#. * ****************
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:61
msgid "Select A File"
msgstr "Dewiswch Ffeil"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1812
msgid "Desktop"
msgstr "Penbwrdd"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63
msgid "(None)"
msgstr "(Dim)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2005
msgid "Other..."
msgstr "Arall..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:148
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Teipiwch enw'r plygell newydd"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:938
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "Methwyd cyrchu gwybodaeth ynghylch y ffeil"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:949
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr "Methwyd ychwanegu llyfrnod"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:960
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "Methwyd dileu'r llyfrnod"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:971
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Methu creu'r blygell"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:984
msgid ""
"The folder could not be created, as a file with the same name already "
"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
msgstr ""
"Methu creu'r blygell, am fod ffeil â'r un enw yn bodoli eisoes. Ceisiwch roi "
"enw gwahanol i'r blygell, neu ail-enwi'r ffeil yn gyntaf."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:995
msgid "Invalid file name"
msgstr "Enw ffeil annilys"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1005
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Ni fedrwyd dangos cynnwys y blygell"
#. Translators: the first string is a path and the second string
#. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
#. * to translate.
#.
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1555
#, c-format
msgid "%1$s on %2$s"
msgstr "%1$s ar %2$s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1731
msgid "Search"
msgstr "Chwilio"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1755 gtk/gtkfilechooserdefault.c:9289
msgid "Recently Used"
msgstr "Defnyddiwyd yn Ddiweddar"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2409
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Dewis pa fathau o ffeiliau a ddangosir"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2768
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Ychwanegu'r blygell '%s' at y llyfrnodau"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2812
#, c-format
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Ychwanegu'r blygell bresennol at y llyfrnodau"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2814
#, c-format
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Ychwanegu'r plygellau sydd wedi eu dewis at y llyfrnodau"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2852
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Tynnu'r llyfrnod '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2854
#, c-format
msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2861 gtk/gtkfilechooserdefault.c:3725
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Dileu'r llyfrnod sydd wedi ei ddewis"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3421
msgid "Remove"
msgstr "Tynnu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3430
msgid "Rename..."
msgstr "Ailenwi..."
#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3593
msgid "Places"
msgstr "Llefydd"
#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3650
msgid "_Places"
msgstr "_Llefydd"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3706
msgid "_Add"
msgstr "_Ychwanegu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3713
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Ychwanegu'r blygell sydd wedi ei dewis at y Llyfrnodau"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3718
msgid "_Remove"
msgstr "_Tynnu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3860
msgid "Could not select file"
msgstr "Methu dewis ffeil"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4035
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "_Ychwanegu at y Llyfrnodau"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4048
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Dangos Ffeiliau _Cudd"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4055
msgid "Show _Size Column"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4281
msgid "Files"
msgstr "Ffeiliau"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4332
msgid "Name"
msgstr "Enw"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4355
msgid "Size"
msgstr "Maint"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4369
msgid "Modified"
msgstr "Wedi newid"
#. Label
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4624 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:801
msgid "_Name:"
msgstr "_Enw:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4667
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Pori am blygellau eraill"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4937
msgid "Type a file name"
msgstr "Teipiwch enw ffeil"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4980
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Creu _Plygell"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4990
msgid "_Location:"
msgstr "_Lleoliad:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5194
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Cadw mewn _plygell:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5196
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Creu mewn _plygell:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6248
#, c-format
msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "Methu darllen cynnwys %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6252
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Methu darllen cynnwys y plygell"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6345 gtk/gtkfilechooserdefault.c:6413
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6558
msgid "Unknown"
msgstr "Anhysbys"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6360
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6362
msgid "Yesterday at %H:%M"
msgstr "Ddoe am %H:%M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7028
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Methwyd newid i'r blygell am nad yw'n lleol"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7625 gtk/gtkfilechooserdefault.c:7646
#, c-format
msgid "Shortcut %s already exists"
msgstr "Byrlwybr %s yn bodoli'n barod"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7736
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Nid yw'r byrlwybr %s yn bodoli"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7997 gtk/gtkprintunixdialog.c:480
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Mae ffeil o'r enw \"%s\" eisoes yn bodoli. Ydych chi am ei hamnewid?"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8000 gtk/gtkprintunixdialog.c:484
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr ""
"Mae'r ffeil eisoes yn bodoli yn \"%s\". Bydd amnewid y ffeil yn "
"trosysgrifo'i chynnwys."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8005 gtk/gtkprintunixdialog.c:491
msgid "_Replace"
msgstr "_Amnewid"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8658
msgid "Could not start the search process"
msgstr "Methu cychwyn y broses chwilio"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8659
msgid ""
"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
"Please make sure it is running."
msgstr ""
"Methodd y rhaglen a chreu cysylltiad â'r ellyll mynegai. Gwnewch yn siŵr ei "
"fod yn rhedeg."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8673
msgid "Could not send the search request"
msgstr "Methu anfon y cais chwilio"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8861
msgid "Search:"
msgstr "Chwilio:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:9466
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Methu â gosod %s"
#. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
#. * chooser's text entry, when the user enters an invalid path.
#: gtk/gtkfilechooserentry.c:702 gtk/gtkfilechooserentry.c:1169
msgid "Invalid path"
msgstr "Llwybr annilys"
#. translators: this text is shown when there are no completions
#. * for something the user typed in a file chooser entry
#.
#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1101
msgid "No match"
msgstr "Dim cydweddiad"
#. translators: this text is shown when there is exactly one completion
#. * for something the user typed in a file chooser entry
#.
#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1112
msgid "Sole completion"
msgstr "Cwblhad unigol"
#. translators: this text is shown when the text in a file chooser
#. * entry is a complete filename, but could be continued to find
#. * a longer match
#.
#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1128
msgid "Complete, but not unique"
msgstr ""
#. Translators: this text is shown while the system is searching
#. * for possible completions for filenames in a file chooser entry.
#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1160
msgid "Completing..."
msgstr "Yn cwblhau..."
#. hostnames in a local_only file chooser? user error
#. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a
#. * file chooser's text entry when the user enters something like
#. * "sftp://blahblah" in an app that only supports local filenames.
#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1182 gtk/gtkfilechooserentry.c:1207
msgid "Only local files may be selected"
msgstr ""
#. Another option is to complete the hostname based on the remote volumes that are mounted
#. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a
#. * file chooser's text entry when the user hasn't entered the first '/'
#. * after a hostname and yet hits Tab (such as "sftp://blahblah[Tab]")
#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1191
msgid "Incomplete hostname; end it with '/'"
msgstr ""
#. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
#. * chooser's text entry when the user enters a path that does not exist
#. * and then hits Tab
#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1202
msgid "Path does not exist"
msgstr "Nid yw'r lwybr yn bodoli"
#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:486
#, c-format
msgid "Error creating folder '%s': %s"
msgstr "Gwall wrth greu'r plygell '%s': %s"
#. The pointers we return for a GtkFileSystemVolume are opaque tokens; they are
#. * really pointers to GDrive, GVolume or GMount objects. We need an extra
#. * token for the fake "File System" volume. So, we'll return a pointer to
#. * this particular string.
#.
#: gtk/gtkfilesystem.c:48
msgid "File System"
msgstr "System Ffeiliau"
#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkfontbutton.c:266
msgid "Pick a Font"
msgstr "Dewiswch Ffont"
#. Initialize fields
#: gtk/gtkfontbutton.c:260
msgid "Sans 12"
msgstr "Sans 12"
#: gtk/gtkfontbutton.c:785
msgid "Font"
msgstr "Ffont"
#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
#: gtk/gtkfontsel.c:103
msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
msgstr "abcchdddefffgnghi"
#: gtk/gtkfontsel.c:370
msgid "_Family:"
msgstr "_Teulu:"
#: gtk/gtkfontsel.c:376
msgid "_Style:"
msgstr "_Arddull:"
#: gtk/gtkfontsel.c:382
msgid "Si_ze:"
msgstr "_Maint:"
#. create the text entry widget
#: gtk/gtkfontsel.c:559
msgid "_Preview:"
msgstr "_Rhagolwg:"
#: gtk/gtkfontsel.c:1659
msgid "Font Selection"
msgstr "Dewis Ffont"
#. Remove this icon source so we don't keep trying to
#. * load it.
#.
#: gtk/gtkiconfactory.c:1356
#, c-format
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Gwall wrth lwytho eicon: %s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1354
#, c-format
msgid ""
"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
"was not found either, perhaps you need to install it.\n"
"You can get a copy from:\n"
"\t%s"
msgstr ""
"Methwyd canfod yr eicon '%s'. Ddarganfyddwyd mo'r\n"
"thema '%s' chwaith; hwyrach bydd rhaid i chi ei ail-osod.\n"
"Gellwch gael copi o:\n"
"\t%s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1535
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme"
msgstr "Nid yw'r eicon '%s' yn bresennol yn y thema"
#: gtk/gtkicontheme.c:3048
msgid "Failed to load icon"
msgstr "Methu llwytho eicon"
#: gtk/gtkimmodule.c:526
msgid "Simple"
msgstr "Syml"
#: gtk/gtkimmulticontext.c:588
msgctxt "input method menu"
msgid "System"
msgstr "System"
#: gtk/gtkimmulticontext.c:598
#, fuzzy
msgctxt "input method menu"
msgid "None"
msgstr "Dim"
#: gtk/gtkimmulticontext.c:681
#, c-format
msgctxt "input method menu"
msgid "System (%s)"
msgstr "System (%s)"
#. Open Link
#: gtk/gtklabel.c:6202
msgid "_Open Link"
msgstr "_Agor y Cyswllt"
#. Copy Link Address
#: gtk/gtklabel.c:6214
msgid "Copy _Link Address"
msgstr "Copïo Cyfeiriad Cysw_llt"
#: gtk/gtklinkbutton.c:449
msgid "Copy URL"
msgstr "Copïo LAU"
#: gtk/gtklinkbutton.c:601
msgid "Invalid URI"
msgstr "URI annilys"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:526
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr "Llwytho modylau GTK+ ychwanegol"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:527
msgid "MODULES"
msgstr "MODYLAU"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: gtk/gtkmain.c:529
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gwneud pob gwall yn farwol"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:532
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr "Opsiynau datnamu GTK+ i'w gosod"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:535
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr "Opsiynau datnamu GTK+ i'w dadosod"
#. Translate to default:RTL if you want your widgets
#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:798
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmain.c:863
#, c-format
msgid "Cannot open display: %s"
msgstr ""
#: gtk/gtkmain.c:922
msgid "GTK+ Options"
msgstr "Opsiynau GTK+"
#: gtk/gtkmain.c:922
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Dangos Opsiynau GTK+"
#: gtk/gtkmountoperation.c:491
msgid "Co_nnect"
msgstr "_Cysylltu"
#: gtk/gtkmountoperation.c:558
msgid "Connect _anonymously"
msgstr "Cysylltu'n _ddienw"
#: gtk/gtkmountoperation.c:567
msgid "Connect as u_ser:"
msgstr "Cysylltu fel d_efnyddiwr:"
#: gtk/gtkmountoperation.c:605
#, fuzzy
msgid "_Username:"
msgstr "_Ailenwi"
#: gtk/gtkmountoperation.c:610
#, fuzzy
msgid "_Domain:"
msgstr "_Lleoliad:"
#: gtk/gtkmountoperation.c:616
msgid "_Password:"
msgstr "_Cyfrinair:"
#: gtk/gtkmountoperation.c:634
msgid "Forget password _immediately"
msgstr "Anghofio cyfrinair yn _syth"
#: gtk/gtkmountoperation.c:644
msgid "Remember password until you _logout"
msgstr "Cofio cyfrinair am y tan eich bod yn a_llgofnodi"
#: gtk/gtkmountoperation.c:654
msgid "Remember _forever"
msgstr "Cofio am _byth"
#: gtk/gtkmountoperation.c:883
#, c-format
msgid "Unknown Application (PID %d)"
msgstr ""
#: gtk/gtkmountoperation.c:1066
#, c-format
msgid "Unable to end process"
msgstr "Methu diweddu proses"
#: gtk/gtkmountoperation.c:1103
msgid "_End Process"
msgstr "_Diweddu Proses"
#: gtk/gtkmountoperation-stub.c:64
#, c-format
msgid "Cannot kill process with PID %d. Operation is not implemented."
msgstr ""
#. translators: this string is a name for the 'less' command
#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:862
#, fuzzy
msgid "Terminal Pager"
msgstr "Argraffu Tudalennau"
#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:863
#, fuzzy
msgid "Top Command"
msgstr "Llinell Orchymyn"
#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:864
msgid "Bourne Again Shell"
msgstr "Cragen Bourne Again"
#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:865
msgid "Bourne Shell"
msgstr "Cragen Bourne"
#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:866
msgid "Z Shell"
msgstr "Cragen Z"
#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:963
#, c-format
msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
msgstr ""
#: gtk/gtknotebook.c:4619 gtk/gtknotebook.c:7170
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Tudalen %u"
#: gtk/gtkpagesetup.c:596 gtk/gtkpapersize.c:838 gtk/gtkpapersize.c:880
msgid "Not a valid page setup file"
msgstr ""
#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:179
#, fuzzy
msgid "Any Printer"
msgstr "Argraffydd"
#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:179
#, fuzzy
msgid "For portable documents"
msgstr ""
"<b>Unrhyw Argraffydd</b>\n"
"Ar gyfer dogfennau cludadwy"
#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:809
#, c-format
msgid ""
"Margins:\n"
" Left: %s %s\n"
" Right: %s %s\n"
" Top: %s %s\n"
" Bottom: %s %s"
msgstr ""
"Ymylon:\n"
" Chwith: %s %s\n"
" De: %s %s\n"
" Top: %s %s\n"
" Gwaelod: %s %s"
#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:858 gtk/gtkprintunixdialog.c:3284
msgid "Manage Custom Sizes..."
msgstr "Trefnu Meintiau Addasedig..."
#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:909
msgid "_Format for:"
msgstr "_Ffurf ar gyfer:"
#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:931 gtk/gtkprintunixdialog.c:3456
msgid "_Paper size:"
msgstr "Maint _papur:"
#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:962
msgid "_Orientation:"
msgstr "_Gogwydd:"
#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1026 gtk/gtkprintunixdialog.c:3518
msgid "Page Setup"
msgstr "Gosodiad Tudalen"
#: gtk/gtkpathbar.c:154
msgid "Up Path"
msgstr "I Fyny'r Llwybr"
#: gtk/gtkpathbar.c:156
msgid "Down Path"
msgstr "I Lawr y Llwybr"
#: gtk/gtkpathbar.c:1497
msgid "File System Root"
msgstr "Gwraidd System Ffeiliau"
#: gtk/gtkprintbackend.c:749
#, fuzzy
msgid "Authentication"
msgstr "Rhaglen"
#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:694
msgid "Not available"
msgstr "Ddim ar gael"
#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:794
#, fuzzy
msgid "Select a folder"
msgstr "Dewiswch Ffeil"
#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:813
msgid "_Save in folder:"
msgstr "_Cadw mewn plygell:"
#. translators: this string is the default job title for print
#. * jobs. %s gets replaced by the application name, %d gets replaced
#. * by the job number.
#.
#: gtk/gtkprintoperation.c:190
#, c-format
msgid "%s job #%d"
msgstr "%s gorchwyl #%d"
#: gtk/gtkprintoperation.c:1695
msgctxt "print operation status"
msgid "Initial state"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintoperation.c:1696
#, fuzzy
msgctxt "print operation status"
msgid "Preparing to print"
msgstr "Wrthi'n paratoi %d"
#: gtk/gtkprintoperation.c:1697
msgctxt "print operation status"
msgid "Generating data"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintoperation.c:1698
msgctxt "print operation status"
msgid "Sending data"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintoperation.c:1699
msgctxt "print operation status"
msgid "Waiting"
msgstr "Aros"
#: gtk/gtkprintoperation.c:1700
msgctxt "print operation status"
msgid "Blocking on issue"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintoperation.c:1701
msgctxt "print operation status"
msgid "Printing"
msgstr "Argraffu"
#: gtk/gtkprintoperation.c:1702
msgctxt "print operation status"
msgid "Finished"
msgstr "Wedi gorffen"
#: gtk/gtkprintoperation.c:1703
msgctxt "print operation status"
msgid "Finished with error"
msgstr "Wedi gorffen, gyda gwall"
#: gtk/gtkprintoperation.c:2270
#, c-format
msgid "Preparing %d"
msgstr "Wrthi'n paratoi %d"
#: gtk/gtkprintoperation.c:2272 gtk/gtkprintoperation.c:2902
#, c-format
msgid "Preparing"
msgstr "Wrthi'n paratoi"
#: gtk/gtkprintoperation.c:2275
#, c-format
msgid "Printing %d"
msgstr "Wrthi'n argraffu %d"
#: gtk/gtkprintoperation.c:2932
#, c-format
msgid "Error creating print preview"
msgstr "Gwall wrth creu rhagolwg argraffu"
#: gtk/gtkprintoperation.c:2935
#, c-format
msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
msgstr ""
#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:297
msgid "Error launching preview"
msgstr "Gwall wrth lansio rhagolwg"
#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:470 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1447
msgid "Application"
msgstr "Rhaglen"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:611
msgid "Printer offline"
msgstr "Argraffydd ddim ar-lein"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:613
msgid "Out of paper"
msgstr "Allan o bapur"
#. Translators: this is a printer status.
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:615
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1998
msgid "Paused"
msgstr "Wedi seibio"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:617
msgid "Need user intervention"
msgstr "Angen i'r defnyddiwr ymyrryd"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:717
msgid "Custom size"
msgstr "Maint addasedig"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1539
msgid "No printer found"
msgstr "Heb ganfod argraffydd"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1566
#, fuzzy
msgid "Invalid argument to CreateDC"
msgstr "Arg annilys i PrintDlgEx"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1602 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1829
msgid "Error from StartDoc"
msgstr "Gwall o fewn StartDoc"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1684 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1707
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1755
msgid "Not enough free memory"
msgstr "Dim digon o gof yn rhydd"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1760
msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
msgstr "Arg annilys i PrintDlgEx"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1765
msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
msgstr "Pwyntydd annilys i PrintDlgEx"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1770
msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
msgstr "Dolen annilys i PrintDlgEx"
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1775
msgid "Unspecified error"
msgstr "Gwall anhysbys"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:618
msgid "Getting printer information failed"
msgstr "Methwyd ymofyn gwybodaeth am yr argraffydd"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1873
msgid "Getting printer information..."
msgstr "Ymofyn gwybodaeth am yr argraffydd..."
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2139
msgid "Printer"
msgstr "Argraffydd"
#. Translators: this is the header for the location column in the print dialog
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2149
msgid "Location"
msgstr "Lleoliad"
#. Translators: this is the header for the printer status column in the print dialog
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2160
msgid "Status"
msgstr "Statws"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2186
msgid "Range"
msgstr "Amrediad"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2190
msgid "_All Pages"
msgstr "Pob Tud_alen"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2197
msgid "C_urrent Page"
msgstr "T_udalen Bresennol"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2207
msgid "Se_lection"
msgstr "_Dewis: "
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2216
#, fuzzy
msgid "Pag_es:"
msgstr "Llefydd"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2217
msgid ""
"Specify one or more page ranges,\n"
" e.g. 1-3,7,11"
msgstr ""
"Rhowch un neu fwy o rediadau tudalen,\n"
" e.e. 1-3,7,11"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2227
msgid "Pages"
msgstr "Tudalennau"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2240
msgid "Copies"
msgstr "Copïau"
#. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2245
msgid "Copie_s:"
msgstr "Copï_au:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2263
msgid "C_ollate"
msgstr "_Coladu"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2271
msgid "_Reverse"
msgstr "_Gwrthdroi"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2291
msgid "General"
msgstr "Cyffredinol"
#. Translators: These strings name the possible arrangements of
#. * multiple pages on a sheet when printing (same as in gtkprintbackendcups.c)
#.
#. Translators: These strings name the possible arrangements of
#. * multiple pages on a sheet when printing
#.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3017
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3508
msgid "Left to right, top to bottom"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3017
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3508
msgid "Left to right, bottom to top"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3018
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3509
msgid "Right to left, top to bottom"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3018
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3509
msgid "Right to left, bottom to top"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3019
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3510
msgid "Top to bottom, left to right"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3019
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3510
msgid "Top to bottom, right to left"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3020
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3511
msgid "Bottom to top, left to right"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3020
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3511
msgid "Bottom to top, right to left"
msgstr ""
#. Translators, this string is used to label the option in the print
#. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
#.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3024 gtk/gtkprintunixdialog.c:3037
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3543
#, fuzzy
msgid "Page Ordering"
msgstr "Wrthi'n paratoi"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3053
#, fuzzy
msgid "Left to right"
msgstr "LRM Mark _chwith-i'r-dde"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3054
#, fuzzy
msgid "Right to left"
msgstr "Argraffu i Ffeil"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3066
msgid "Top to bottom"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3067
msgid "Bottom to top"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3307
msgid "Layout"
msgstr "Cynllun"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3311
msgid "T_wo-sided:"
msgstr "_Dwyochrog:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3326
msgid "Pages per _side:"
msgstr "Tudalennau ar bob _ochr:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3343
#, fuzzy
msgid "Page or_dering:"
msgstr "Tudalennau ar bob _ochr:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3359
msgid "_Only print:"
msgstr "_Printio'r rhain yn unig:"
#. In enum order
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3374
msgid "All sheets"
msgstr "Pob taflen"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3375
msgid "Even sheets"
msgstr "Taflenni eilrif"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3376
msgid "Odd sheets"
msgstr "Taflenni odrif"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3379
msgid "Sc_ale:"
msgstr "_Graddfa:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3406
msgid "Paper"
msgstr "Papur"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3410
msgid "Paper _type:"
msgstr "_Math papur:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3425
msgid "Paper _source:"
msgstr "_Ffynhonnell papur:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3440
msgid "Output t_ray:"
msgstr "Lleoliad t_erfynol y papur:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3480
#, fuzzy
msgid "Or_ientation:"
msgstr "_Gogwydd:"
#. In enum order
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3495
msgid "Portrait"
msgstr "Portread"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3496
msgid "Landscape"
msgstr "Tirlun"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3497
#, fuzzy
msgid "Reverse portrait"
msgstr "Portread, Gwrthdro"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3498
#, fuzzy
msgid "Reverse landscape"
msgstr "Tirlun, Gwrthdro"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3543
msgid "Job Details"
msgstr "Manylion y Dasg"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3549
msgid "Pri_ority:"
msgstr "_Blaenoriaeth:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3564
msgid "_Billing info:"
msgstr "_Gwybodaeth bilio:"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3582
msgid "Print Document"
msgstr "Argraffu Dogfen"
#. Translators: this is one of the choices for the print at option
#. * in the print dialog
#.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3591
msgid "_Now"
msgstr "_Nawr"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3602
msgid "A_t:"
msgstr "_I:"
#. Translators: Ability to parse the am/pm format depends on actual locale.
#. * You can remove the am/pm values below for your locale if they are not
#. * supported.
#.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3608
msgid ""
"Specify the time of print,\n"
" e.g. 15:30, 2:35 pm, 14:15:20, 11:46:30 am, 4 pm"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3618
msgid "Time of print"
msgstr "Amser yr argraffiad"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3634
msgid "On _hold"
msgstr "Ar _saib"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3635
msgid "Hold the job until it is explicitly released"
msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3655
msgid "Add Cover Page"
msgstr "Creu Tudalen Glawr"
#. Translators, this is the label used for the option in the print
#. * dialog that controls the front cover page.
#.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3664
msgid "Be_fore:"
msgstr "_Cyn:"
#. Translators, this is the label used for the option in the print
#. * dialog that controls the back cover page.
#.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3682
msgid "_After:"
msgstr "_Ar ôl:"
#. Translators: this is the tab label for the notebook tab containing
#. * job-specific options in the print dialog
#.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3700
msgid "Job"
msgstr "Tasg"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3766
msgid "Advanced"
msgstr "Uwch"
#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3804
msgid "Image Quality"
msgstr "Ansawdd Delwedd"
#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3808
msgid "Color"
msgstr "Lliw"
#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
#. It's a typographical term, as in "Binding and finishing"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3813
msgid "Finishing"
msgstr "Wrthi'n gorffen"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3823
msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
msgstr "Mae rhai o'r gosodiadau o fewn y ddeialog yn gwrthdaro"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3846
msgid "Print"
msgstr "Argraffu"
#: gtk/gtkrc.c:2834
#, c-format
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
msgstr "Methu canfod ffeil cynnwys: \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3470 gtk/gtkrc.c:3473
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Methu canfod ffeil delwedd yn pixmap_path: \"%s\""
#: gtk/gtkrecentaction.c:165 gtk/gtkrecentaction.c:173
#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:615 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:623
#, c-format
msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
msgstr "Nid yw'r swyddogaeth hon ar gael i declynnau o'r dosbarth '%s'"
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:482
msgid "Select which type of documents are shown"
msgstr "Dewis pa fath o ddogfennau a ddangosir"
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1138 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1175
#, c-format
msgid "No item for URI '%s' found"
msgstr "Dim eitem wedi'i ganfod ar gyfer yr URI '%s'"
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1302
msgid "Untitled filter"
msgstr ""
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1655
msgid "Could not remove item"
msgstr "Methu tynnu'r eitem"
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1699
msgid "Could not clear list"
msgstr "Methu clirio'r rhestr"
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1783
msgid "Copy _Location"
msgstr "Copïo _Lleoliad"
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1796
msgid "_Remove From List"
msgstr "_Tynnu o'r Rhestr"
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1805
msgid "_Clear List"
msgstr "_Clirio'r Rhestr"
#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1819
msgid "Show _Private Resources"
msgstr "Dangos Adnoddau _Preifat"
#. we create a placeholder menuitem, to be used in case
#. * the menu is empty. this placeholder will stay around
#. * for the entire lifetime of the menu, and we just hide it
#. * when it's not used. we have to do this, and do it here,
#. * because we need a marker for the beginning of the recent
#. * items list, so that we can insert the new items at the
#. * right place when idly populating the menu in case the
#. * user appended or prepended custom menu items to the
#. * recent chooser menu widget.
#.
#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:369
msgid "No items found"
msgstr "Dim eitemau wedi'u canfod"
#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:535 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:591
#, c-format
msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
msgstr "Heb ddefnyddio adnodd yn ddiweddar â'r URI `%s'"
#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:802
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Agor '%s'"
#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:832
msgid "Unknown item"
msgstr "Eitem anhysbys"
#. This is the label format that is used for the first 10 items
#. * in a recent files menu. The %d is the number of the item,
#. * the %s is the name of the item. Please keep the _ in front
#. * of the number to give these menu items a mnemonic.
#.
#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:843
#, c-format
msgctxt "recent menu label"
msgid "_%d. %s"
msgstr "_%d. %s"
#. This is the format that is used for items in a recent files menu.
#. * The %d is the number of the item, the %s is the name of the item.
#.
#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:848
#, fuzzy, c-format
msgctxt "recent menu label"
msgid "%d. %s"
msgstr "%d. %s"
#: gtk/gtkrecentmanager.c:980 gtk/gtkrecentmanager.c:993
#: gtk/gtkrecentmanager.c:1131 gtk/gtkrecentmanager.c:1141
#: gtk/gtkrecentmanager.c:1194 gtk/gtkrecentmanager.c:1203
#: gtk/gtkrecentmanager.c:1218
#, c-format
msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
msgstr "Methu canfod eitem gyda'r URI '%s'"
#: gtk/gtkspinner.c:456
#, fuzzy
msgctxt "throbbing progress animation widget"
msgid "Spinner"
msgstr "Super A"
#: gtk/gtkspinner.c:457
msgid "Provides visual indication of progress"
msgstr ""
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
#: gtk/gtkstock.c:313
msgctxt "Stock label"
msgid "Information"
msgstr "Gwybodaeth"
#: gtk/gtkstock.c:314
msgctxt "Stock label"
msgid "Warning"
msgstr "Rhybudd"
#: gtk/gtkstock.c:315
msgctxt "Stock label"
msgid "Error"
msgstr "Gwall"
#: gtk/gtkstock.c:316
msgctxt "Stock label"
msgid "Question"
msgstr "Cwestiwn"
#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
#. * need the mnemonics to be rationalized
#.
#: gtk/gtkstock.c:321
msgctxt "Stock label"
msgid "_About"
msgstr "_Ynghylch"
#: gtk/gtkstock.c:322
msgctxt "Stock label"
msgid "_Add"
msgstr "_Ychwanegu"
# EFALLAI
#: gtk/gtkstock.c:323
msgctxt "Stock label"
msgid "_Apply"
msgstr "_Gosod"
#: gtk/gtkstock.c:324
msgctxt "Stock label"
msgid "_Bold"
msgstr "_Bras"
#: gtk/gtkstock.c:325
msgctxt "Stock label"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Diddymu"
#: gtk/gtkstock.c:326
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "_CD-ROM"
msgstr "_CD-Rom"
#: gtk/gtkstock.c:327
msgctxt "Stock label"
msgid "_Clear"
msgstr "_Clirio"
#: gtk/gtkstock.c:328
msgctxt "Stock label"
msgid "_Close"
msgstr "_Cau"
#: gtk/gtkstock.c:329
msgctxt "Stock label"
msgid "C_onnect"
msgstr "Cy_sylltu"
#: gtk/gtkstock.c:330
msgctxt "Stock label"
msgid "_Convert"
msgstr "_Trosi"
#: gtk/gtkstock.c:331
msgctxt "Stock label"
msgid "_Copy"
msgstr "_Copïo"
#: gtk/gtkstock.c:332
msgctxt "Stock label"
msgid "Cu_t"
msgstr "_Torri"
#: gtk/gtkstock.c:333
msgctxt "Stock label"
msgid "_Delete"
msgstr "_Dileu"
#: gtk/gtkstock.c:334
msgctxt "Stock label"
msgid "_Discard"
msgstr "_Hepgor"
#: gtk/gtkstock.c:335
msgctxt "Stock label"
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Datgysylltu"
#: gtk/gtkstock.c:336
msgctxt "Stock label"
msgid "_Execute"
msgstr "Gw_eithredu"
#: gtk/gtkstock.c:337
msgctxt "Stock label"
msgid "_Edit"
msgstr "_Golygu"
#: gtk/gtkstock.c:338
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "_File"
msgstr "_Ffeiliau"
#: gtk/gtkstock.c:339
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "_Find"
msgstr "_Chwilio"
#: gtk/gtkstock.c:340
msgctxt "Stock label"
msgid "Find and _Replace"
msgstr "Chwilio ac _Ailosod"
# EFALLAI (cyd-destun?)
#: gtk/gtkstock.c:341
msgctxt "Stock label"
msgid "_Floppy"
msgstr "_Disg Hyblyg"
#: gtk/gtkstock.c:342
msgctxt "Stock label"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Sgrin Lawn"
#: gtk/gtkstock.c:343
msgctxt "Stock label"
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "Gadael Modd Sgrin _Lawn"
#. This is a navigation label as in "go to the bottom of the page"
#: gtk/gtkstock.c:345
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Bottom"
msgstr "_Gwaelod"
#. This is a navigation label as in "go to the first page"
#: gtk/gtkstock.c:347
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_First"
msgstr "Cynta_f"
#. This is a navigation label as in "go to the last page"
#: gtk/gtkstock.c:349
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Last"
msgstr "_Diwethaf"
#. This is a navigation label as in "go to the top of the page"
#: gtk/gtkstock.c:351
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Top"
msgstr "_Top"
#. This is a navigation label as in "go back"
#: gtk/gtkstock.c:353
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Back"
msgstr "_Yn Ôl"
#. This is a navigation label as in "go down"
#: gtk/gtkstock.c:355
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Down"
msgstr "I _Lawr"
#. This is a navigation label as in "go forward"
#: gtk/gtkstock.c:357
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Forward"
msgstr "_Ymlaen"
#. This is a navigation label as in "go up"
#: gtk/gtkstock.c:359
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Up"
msgstr "I _Fyny"
#: gtk/gtkstock.c:360
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "_Hard Disk"
msgstr "_Disg Galed"
#: gtk/gtkstock.c:361
msgctxt "Stock label"
msgid "_Help"
msgstr "_Cymorth"
#: gtk/gtkstock.c:362
msgctxt "Stock label"
msgid "_Home"
msgstr "_Cartref"
#: gtk/gtkstock.c:363
msgctxt "Stock label"
msgid "Increase Indent"
msgstr "Cynyddu Mewnoliad"
#: gtk/gtkstock.c:364
msgctxt "Stock label"
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Lleihau Mewnoliad"
#: gtk/gtkstock.c:365
msgctxt "Stock label"
msgid "_Index"
msgstr "Mynega_i"
#: gtk/gtkstock.c:366
msgctxt "Stock label"
msgid "_Information"
msgstr "_Gwybodaeth"
#
#: gtk/gtkstock.c:367
msgctxt "Stock label"
msgid "_Italic"
msgstr "_Italig"
#: gtk/gtkstock.c:368
msgctxt "Stock label"
msgid "_Jump to"
msgstr "_Neidio i"
#. This is about text justification, "centered text"
#: gtk/gtkstock.c:370
msgctxt "Stock label"
msgid "_Center"
msgstr "_Canoli"
#. This is about text justification
#: gtk/gtkstock.c:372
msgctxt "Stock label"
msgid "_Fill"
msgstr "_Llenwi"
#. This is about text justification, "left-justified text"
#: gtk/gtkstock.c:374
msgctxt "Stock label"
msgid "_Left"
msgstr "_Chwith"
#. This is about text justification, "right-justified text"
#: gtk/gtkstock.c:376
msgctxt "Stock label"
msgid "_Right"
msgstr "_Dde"
#. Media label, as in "fast forward"
#: gtk/gtkstock.c:379
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Forward"
msgstr "_Ymlaen"
#. Media label, as in "next song"
#: gtk/gtkstock.c:381
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Next"
msgstr "_Nesaf"
#. Media label, as in "pause music"
#: gtk/gtkstock.c:383
msgctxt "Stock label, media"
msgid "P_ause"
msgstr "S_eibio"
#. Media label, as in "play music"
#: gtk/gtkstock.c:385
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Play"
msgstr "_Chwarae"
#. Media label, as in "previous song"
#: gtk/gtkstock.c:387
msgctxt "Stock label, media"
msgid "Pre_vious"
msgstr "_Blaenorol"
#. Media label
#: gtk/gtkstock.c:389
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Record"
msgstr "_Recordio"
#. Media label
#: gtk/gtkstock.c:391
msgctxt "Stock label, media"
msgid "R_ewind"
msgstr "Ail_ddirwyn"
#. Media label
#: gtk/gtkstock.c:393
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Stop"
msgstr "_Aros"
#: gtk/gtkstock.c:394
msgctxt "Stock label"
msgid "_Network"
msgstr "Rh_wydwaith"
#: gtk/gtkstock.c:395
msgctxt "Stock label"
msgid "_New"
msgstr "_Newydd"
#: gtk/gtkstock.c:396
msgctxt "Stock label"
msgid "_No"
msgstr "_Na"
#: gtk/gtkstock.c:397
msgctxt "Stock label"
msgid "_OK"
msgstr "_Iawn"
#: gtk/gtkstock.c:398
msgctxt "Stock label"
msgid "_Open"
msgstr "_Agor"
#. Page orientation
#: gtk/gtkstock.c:400
msgctxt "Stock label"
msgid "Landscape"
msgstr "Tirlun"
#. Page orientation
#: gtk/gtkstock.c:402
msgctxt "Stock label"
msgid "Portrait"
msgstr "Portread"
#. Page orientation
#: gtk/gtkstock.c:404
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "Reverse landscape"
msgstr "Tirlun, Gwrthdro"
#. Page orientation
#: gtk/gtkstock.c:406
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "Reverse portrait"
msgstr "Portread, Gwrthdro"
#: gtk/gtkstock.c:407
#, fuzzy
msgctxt "Stock label"
msgid "Page Set_up"
msgstr "Gosodiad Tudalen"
#: gtk/gtkstock.c:408
msgctxt "Stock label"
msgid "_Paste"
msgstr "_Gludo"
#: gtk/gtkstock.c:409
msgctxt "Stock label"
msgid "_Preferences"
msgstr "_Hoffterau"
#: gtk/gtkstock.c:410
msgctxt "Stock label"
msgid "_Print"
msgstr "_Argraffu"
#: gtk/gtkstock.c:411
msgctxt "Stock label"
msgid "Print Pre_view"
msgstr "_Rhagolwg Argraffu"
#: gtk/gtkstock.c:412
msgctxt "Stock label"
msgid "_Properties"
msgstr "_Priodweddau"
#: gtk/gtkstock.c:413
msgctxt "Stock label"
msgid "_Quit"
msgstr "_Gadael"
#: gtk/gtkstock.c:414
msgctxt "Stock label"
msgid "_Redo"
msgstr "_Ail-wneud"
#: gtk/gtkstock.c:415
msgctxt "Stock label"
msgid "_Refresh"
msgstr "_Diweddaru"
#: gtk/gtkstock.c:416
msgctxt "Stock label"
msgid "_Remove"
msgstr "_Tynnu"
#: gtk/gtkstock.c:417
msgctxt "Stock label"
msgid "_Revert"
msgstr "_Adfer"
#: gtk/gtkstock.c:418
msgctxt "Stock label"
msgid "_Save"
msgstr "_Cadw"
#: gtk/gtkstock.c:419
msgctxt "Stock label"
msgid "Save _As"
msgstr "Cadw _Fel"
#: gtk/gtkstock.c:420
msgctxt "Stock label"
msgid "Select _All"
msgstr "Dewis _Popeth"
#: gtk/gtkstock.c:421
msgctxt "Stock label"
msgid "_Color"
msgstr "_Lliw"
#: gtk/gtkstock.c:422
msgctxt "Stock label"
msgid "_Font"
msgstr "_Ffont"
#. Sorting direction
#: gtk/gtkstock.c:424
msgctxt "Stock label"
msgid "_Ascending"
msgstr "_Cynyddol"
#. Sorting direction
#: gtk/gtkstock.c:426
msgctxt "Stock label"
msgid "_Descending"
msgstr "_Disgynnol"
#: gtk/gtkstock.c:427
msgctxt "Stock label"
msgid "_Spell Check"
msgstr "Cywiro _Sillafu"
#: gtk/gtkstock.c:428
msgctxt "Stock label"
msgid "_Stop"
msgstr "Aro_s"
#. Font variant
#: gtk/gtkstock.c:430
msgctxt "Stock label"
msgid "_Strikethrough"
msgstr "_Taro drwodd"
#: gtk/gtkstock.c:431
msgctxt "Stock label"
msgid "_Undelete"
msgstr "_Datddileu"
#. Font variant
#: gtk/gtkstock.c:433
msgctxt "Stock label"
msgid "_Underline"
msgstr "_Tanlinellu"
#: gtk/gtkstock.c:434
msgctxt "Stock label"
msgid "_Undo"
msgstr "_Dadwneud"
#: gtk/gtkstock.c:435
msgctxt "Stock label"
msgid "_Yes"
msgstr "_Ie"
#. Zoom
#: gtk/gtkstock.c:437
msgctxt "Stock label"
msgid "_Normal Size"
msgstr "Mai_nt Arferol"
#. Zoom
#: gtk/gtkstock.c:439
msgctxt "Stock label"
msgid "Best _Fit"
msgstr "_Ffit Orau"
#: gtk/gtkstock.c:440
msgctxt "Stock label"
msgid "Zoom _In"
msgstr "_Chwyddo"
#: gtk/gtkstock.c:441
msgctxt "Stock label"
msgid "Zoom _Out"
msgstr "C_rebachu"
#: gtk/gtktextbufferrichtext.c:650
#, c-format
msgid "Unknown error when trying to deserialize %s"
msgstr "Gwall anhysbys wrth geisio dad-gyfresu %s"
#: gtk/gtktextbufferrichtext.c:709
#, c-format
msgid "No deserialize function found for format %s"
msgstr "Dim ffwythiant dad-gyfresu wedi ei ganfod ar gyfer y ffurf %s"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:795 gtk/gtktextbufferserialize.c:821
#, c-format
msgid "Both \"id\" and \"name\" were found on the <%s> element"
msgstr "Canfuwyd \"id\" yn ogystal â \"name\" ar yr elfen <%s>"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:805 gtk/gtktextbufferserialize.c:831
#, c-format
msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
msgstr "Canfuwyd y briodwedd \"%s\" ddwywaith ar yr elfen <%s>"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:845
#, fuzzy, c-format
msgid "<%s> element has invalid ID \"%s\""
msgstr "Mae gan yr elfen <%s> id annilys: \"%s\""
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:855
#, c-format
msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" attribute"
msgstr "Does gan yr elfen <%s> mo'r elfen \"name\" na \"id\" chwaith"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:942
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Mae'r briodwedd \"%s\" wedi ei ail-adrodd ar yr un elfen <%s>"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:960 gtk/gtktextbufferserialize.c:985
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Mae'r briodwedd \"%s\" yn annilys ar yr elfen <%s> yn y cyd-destun hwn"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1024
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" has not been defined."
msgstr "Nid yw'r tag \"%s\" wedi ei ddiffinio."
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1036
msgid "Anonymous tag found and tags can not be created."
msgstr "Tag anhysbys wedi ei ganfod, felly'n methu creu tagiau."
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1047
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created."
msgstr "Tag \"%s\" ddim yn bodoli yn y byffer, felly'n methu creu tagiau."
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1146 gtk/gtktextbufferserialize.c:1221
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1324 gtk/gtktextbufferserialize.c:1398
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Ni chaniateir yr elfen <%s> islaw <%s>"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1177
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid attribute type"
msgstr "Nid yw \"%s\" yn fath dilys o briodoledd"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1185
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid attribute name"
msgstr "Nid yw \"%s\" yn enw dilys ar briodoledd"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1195
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
msgstr "Methu trosi \"%s\" i werth o'r math \"%s\" ar gyfer y briodwedd \"%s\""
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1204
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for attribute \"%s\""
msgstr "Nid yw \"%s\" yn werth dilys i'r briodoledd \"%s\""
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1289
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" already defined"
msgstr "Tag \"%s\" eisoes wedi ei ddiffinio"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1300
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" has invalid priority \"%s\""
msgstr "Mae gan y tag \"%s\" y flaenoriaeth \"%s\", sy'n annilys"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1353
#, c-format
msgid "Outermost element in text must be <text_view_markup> not <%s>"
msgstr ""
"Rhaid i'r elfen bellaf allan yn y testun fod yn <text_view_markup>, nid <%s>"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1362 gtk/gtktextbufferserialize.c:1378
#, c-format
msgid "A <%s> element has already been specified"
msgstr "Elfen <%s> eisoes wedi ei phenodi"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1384
msgid "A <text> element can't occur before a <tags> element"
msgstr "Ni all elfen <text> ddigwydd cyn elfen <tags>"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1784
msgid "Serialized data is malformed"
msgstr "Data cyfresol wedi ei gam-ffurfio"
#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1862
msgid ""
"Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
msgstr ""
"Data cyfresol wedi'i gam-ffurfio. Nid GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001 yw'r rhan "
"gyntaf"
#: gtk/gtktextutil.c:60
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr "LRM Mark _chwith-i'r-dde"
#: gtk/gtktextutil.c:61
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr "RLM Marc _dde-i'r-chwith"
#: gtk/gtktextutil.c:62
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr "LRE _Ymgorffori chwith-i'r-dde"
#: gtk/gtktextutil.c:63
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr "RLE Y_mgorffori dde-i'r-chwith"
# EFALLAI
#: gtk/gtktextutil.c:64
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr "LRO _Gwrthweithred chwith-i'r-dde"
# EFALLAI
#: gtk/gtktextutil.c:65
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr "RLO G_wrthweithred dde-i'r-chwith"
# EFALLAI
#: gtk/gtktextutil.c:66
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr "PDF _Popio fformadu cyfeiriadol"
#: gtk/gtktextutil.c:67
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr "ZWS Bwlch lled _sero"
#: gtk/gtktextutil.c:68
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ Ym_unydd lled sero"
#: gtk/gtktextutil.c:69
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ _Nid-ymunydd lled sero"
#: gtk/gtkthemes.c:72
#, c-format
msgid "Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\","
msgstr "Methu canfod peiriant thema yn module_path: \"%s\","
#: gtk/gtkuimanager.c:1505
#, c-format
msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
msgstr "Tag cychwyn '%s' annisgwyl ar linell %d nod %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1595
#, c-format
msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
msgstr "Data nod annisgwyl ar linell %d nod %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:2427
msgid "Empty"
msgstr "Gwag"
#: gtk/gtkvolumebutton.c:83
msgid "Volume"
msgstr "Lefel Sain"
#: gtk/gtkvolumebutton.c:85
msgid "Turns volume down or up"
msgstr ""
#: gtk/gtkvolumebutton.c:88
msgid "Adjusts the volume"
msgstr ""
#: gtk/gtkvolumebutton.c:94 gtk/gtkvolumebutton.c:97
msgid "Volume Down"
msgstr "Lefel Sain i Lawr"
#: gtk/gtkvolumebutton.c:96
msgid "Decreases the volume"
msgstr ""
#: gtk/gtkvolumebutton.c:100 gtk/gtkvolumebutton.c:103
msgid "Volume Up"
msgstr "Lefel Sain i Fyny"
#: gtk/gtkvolumebutton.c:102
msgid "Increases the volume"
msgstr ""
#: gtk/gtkvolumebutton.c:160
msgid "Muted"
msgstr "Wedi'i Fudo"
#: gtk/gtkvolumebutton.c:164
msgid "Full Volume"
msgstr ""
#. Translators: this is the percentage of the current volume,
#. * as used in the tooltip, eg. "49 %".
#. * Translate the "%d" to "%Id" if you want to use localised digits,
#. * or otherwise translate the "%d" to "%d".
#.
#: gtk/gtkvolumebutton.c:177
#, c-format
msgctxt "volume percentage"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: gtk/paper_names_offsets.c:4
msgctxt "paper size"
msgid "asme_f"
msgstr "asme_f"
#: gtk/paper_names_offsets.c:5
msgctxt "paper size"
msgid "A0x2"
msgstr "A0x2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:6
msgctxt "paper size"
msgid "A0"
msgstr "A0"
#: gtk/paper_names_offsets.c:7
msgctxt "paper size"
msgid "A0x3"
msgstr "A0x3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:8
msgctxt "paper size"
msgid "A1"
msgstr "A1"
#: gtk/paper_names_offsets.c:9
msgctxt "paper size"
msgid "A10"
msgstr "A10"
#: gtk/paper_names_offsets.c:10
msgctxt "paper size"
msgid "A1x3"
msgstr "A1x3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:11
msgctxt "paper size"
msgid "A1x4"
msgstr "A1x4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:12
msgctxt "paper size"
msgid "A2"
msgstr "A2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:13
msgctxt "paper size"
msgid "A2x3"
msgstr "A2x3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:14
msgctxt "paper size"
msgid "A2x4"
msgstr "A2x4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:15
msgctxt "paper size"
msgid "A2x5"
msgstr "A2x5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:16
msgctxt "paper size"
msgid "A3"
msgstr "A3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:17
msgctxt "paper size"
msgid "A3 Extra"
msgstr "A3 Estynedig"
#: gtk/paper_names_offsets.c:18
msgctxt "paper size"
msgid "A3x3"
msgstr "A3x3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:19
msgctxt "paper size"
msgid "A3x4"
msgstr "A3x4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:20
msgctxt "paper size"
msgid "A3x5"
msgstr "A3x5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:21
msgctxt "paper size"
msgid "A3x6"
msgstr "A3x6"
#: gtk/paper_names_offsets.c:22
msgctxt "paper size"
msgid "A3x7"
msgstr "A3x7"
#: gtk/paper_names_offsets.c:23
msgctxt "paper size"
msgid "A4"
msgstr "A4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:24
msgctxt "paper size"
msgid "A4 Extra"
msgstr "A4 Estynedig"
#: gtk/paper_names_offsets.c:25
msgctxt "paper size"
msgid "A4 Tab"
msgstr "Tab A4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:26
msgctxt "paper size"
msgid "A4x3"
msgstr "A4x3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:27
msgctxt "paper size"
msgid "A4x4"
msgstr "A4x4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:28
msgctxt "paper size"
msgid "A4x5"
msgstr "A4x5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:29
msgctxt "paper size"
msgid "A4x6"
msgstr "A4x6"
#: gtk/paper_names_offsets.c:30
msgctxt "paper size"
msgid "A4x7"
msgstr "A4x7"
#: gtk/paper_names_offsets.c:31
msgctxt "paper size"
msgid "A4x8"
msgstr "A4x8"
#: gtk/paper_names_offsets.c:32
msgctxt "paper size"
msgid "A4x9"
msgstr "A4x9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:33
msgctxt "paper size"
msgid "A5"
msgstr "A5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:34
msgctxt "paper size"
msgid "A5 Extra"
msgstr "A5 Estynedig"
#: gtk/paper_names_offsets.c:35
msgctxt "paper size"
msgid "A6"
msgstr "A6"
#: gtk/paper_names_offsets.c:36
msgctxt "paper size"
msgid "A7"
msgstr "A7"
#: gtk/paper_names_offsets.c:37
msgctxt "paper size"
msgid "A8"
msgstr "A8"
#: gtk/paper_names_offsets.c:38
msgctxt "paper size"
msgid "A9"
msgstr "A9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:39
msgctxt "paper size"
msgid "B0"
msgstr "B0"
#: gtk/paper_names_offsets.c:40
msgctxt "paper size"
msgid "B1"
msgstr "B1"
#: gtk/paper_names_offsets.c:41
msgctxt "paper size"
msgid "B10"
msgstr "B10"
#: gtk/paper_names_offsets.c:42
msgctxt "paper size"
msgid "B2"
msgstr "B2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:43
msgctxt "paper size"
msgid "B3"
msgstr "B3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:44
msgctxt "paper size"
msgid "B4"
msgstr "B4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:45
msgctxt "paper size"
msgid "B5"
msgstr "B5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:46
msgctxt "paper size"
msgid "B5 Extra"
msgstr "B5 Estynedig"
#: gtk/paper_names_offsets.c:47
msgctxt "paper size"
msgid "B6"
msgstr "B6"
#: gtk/paper_names_offsets.c:48
msgctxt "paper size"
msgid "B6/C4"
msgstr "B6/C4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:49
msgctxt "paper size"
msgid "B7"
msgstr "B7"
#: gtk/paper_names_offsets.c:50
msgctxt "paper size"
msgid "B8"
msgstr "B8"
#: gtk/paper_names_offsets.c:51
msgctxt "paper size"
msgid "B9"
msgstr "B9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:52
msgctxt "paper size"
msgid "C0"
msgstr "C0"
#: gtk/paper_names_offsets.c:53
msgctxt "paper size"
msgid "C1"
msgstr "C1"
#: gtk/paper_names_offsets.c:54
msgctxt "paper size"
msgid "C10"
msgstr "C10"
#: gtk/paper_names_offsets.c:55
msgctxt "paper size"
msgid "C2"
msgstr "C2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:56
msgctxt "paper size"
msgid "C3"
msgstr "C3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:57
msgctxt "paper size"
msgid "C4"
msgstr "C4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:58
msgctxt "paper size"
msgid "C5"
msgstr "C5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:59
msgctxt "paper size"
msgid "C6"
msgstr "C6"
#: gtk/paper_names_offsets.c:60
msgctxt "paper size"
msgid "C6/C5"
msgstr "C6/C5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:61
msgctxt "paper size"
msgid "C7"
msgstr "C7"
#: gtk/paper_names_offsets.c:62
msgctxt "paper size"
msgid "C7/C6"
msgstr "C7/C6"
#: gtk/paper_names_offsets.c:63
msgctxt "paper size"
msgid "C8"
msgstr "C8"
#: gtk/paper_names_offsets.c:64
msgctxt "paper size"
msgid "C9"
msgstr "C9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:65
msgctxt "paper size"
msgid "DL Envelope"
msgstr "Amlen DL"
#: gtk/paper_names_offsets.c:66
msgctxt "paper size"
msgid "RA0"
msgstr "RA0"
#: gtk/paper_names_offsets.c:67
msgctxt "paper size"
msgid "RA1"
msgstr "RA1"
#: gtk/paper_names_offsets.c:68
msgctxt "paper size"
msgid "RA2"
msgstr "RA2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:69
msgctxt "paper size"
msgid "SRA0"
msgstr "SRA0"
#: gtk/paper_names_offsets.c:70
msgctxt "paper size"
msgid "SRA1"
msgstr "SRA1"
#: gtk/paper_names_offsets.c:71
msgctxt "paper size"
msgid "SRA2"
msgstr "SRA2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:72
msgctxt "paper size"
msgid "JB0"
msgstr "JB0"
#: gtk/paper_names_offsets.c:73
msgctxt "paper size"
msgid "JB1"
msgstr "JB1"
#: gtk/paper_names_offsets.c:74
msgctxt "paper size"
msgid "JB10"
msgstr "JB10"
#: gtk/paper_names_offsets.c:75
msgctxt "paper size"
msgid "JB2"
msgstr "JB2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:76
msgctxt "paper size"
msgid "JB3"
msgstr "JB3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:77
msgctxt "paper size"
msgid "JB4"
msgstr "JB4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:78
msgctxt "paper size"
msgid "JB5"
msgstr "JB5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:79
msgctxt "paper size"
msgid "JB6"
msgstr "JB6"
#: gtk/paper_names_offsets.c:80
msgctxt "paper size"
msgid "JB7"
msgstr "JB7"
#: gtk/paper_names_offsets.c:81
msgctxt "paper size"
msgid "JB8"
msgstr "JB8"
#: gtk/paper_names_offsets.c:82
msgctxt "paper size"
msgid "JB9"
msgstr "JB9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:83
msgctxt "paper size"
msgid "jis exec"
msgstr "jis exec"
#: gtk/paper_names_offsets.c:84
msgctxt "paper size"
msgid "Choukei 2 Envelope"
msgstr "Amlen Choukei 2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:85
msgctxt "paper size"
msgid "Choukei 3 Envelope"
msgstr "Amlen Choukei 3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:86
msgctxt "paper size"
msgid "Choukei 4 Envelope"
msgstr "Amlen Choukei 4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:87
msgctxt "paper size"
msgid "hagaki (postcard)"
msgstr "hagaki (cerdyn post)"
#: gtk/paper_names_offsets.c:88
msgctxt "paper size"
msgid "kahu Envelope"
msgstr "Amlen kahu"
#: gtk/paper_names_offsets.c:89
msgctxt "paper size"
msgid "kaku2 Envelope"
msgstr "Amlen kaku2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:90
msgctxt "paper size"
msgid "oufuku (reply postcard)"
msgstr "oufuku (cerdyn post ymateb)"
#: gtk/paper_names_offsets.c:91
msgctxt "paper size"
msgid "you4 Envelope"
msgstr "Amlen you4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:92
msgctxt "paper size"
msgid "10x11"
msgstr "10x11"
#: gtk/paper_names_offsets.c:93
msgctxt "paper size"
msgid "10x13"
msgstr "10x13"
#: gtk/paper_names_offsets.c:94
msgctxt "paper size"
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: gtk/paper_names_offsets.c:95 gtk/paper_names_offsets.c:96
msgctxt "paper size"
msgid "10x15"
msgstr "10x15"
#: gtk/paper_names_offsets.c:97
msgctxt "paper size"
msgid "11x12"
msgstr "11x12"
#: gtk/paper_names_offsets.c:98
msgctxt "paper size"
msgid "11x15"
msgstr "11x15"
#: gtk/paper_names_offsets.c:99
msgctxt "paper size"
msgid "12x19"
msgstr "12x19"
#: gtk/paper_names_offsets.c:100
msgctxt "paper size"
msgid "5x7"
msgstr "5x7"
#: gtk/paper_names_offsets.c:101
msgctxt "paper size"
msgid "6x9 Envelope"
msgstr "Amlen 6x9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:102
msgctxt "paper size"
msgid "7x9 Envelope"
msgstr "Amlen 7x9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:103
msgctxt "paper size"
msgid "9x11 Envelope"
msgstr "Amlen 9x11"
#: gtk/paper_names_offsets.c:104
msgctxt "paper size"
msgid "a2 Envelope"
msgstr "Amlen a2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:105
msgctxt "paper size"
msgid "Arch A"
msgstr "Arch A"
#: gtk/paper_names_offsets.c:106
msgctxt "paper size"
msgid "Arch B"
msgstr "Arch B"
#: gtk/paper_names_offsets.c:107
msgctxt "paper size"
msgid "Arch C"
msgstr "Arch C"
#: gtk/paper_names_offsets.c:108
msgctxt "paper size"
msgid "Arch D"
msgstr "Arch D"
#: gtk/paper_names_offsets.c:109
msgctxt "paper size"
msgid "Arch E"
msgstr "Arch E"
#: gtk/paper_names_offsets.c:110
msgctxt "paper size"
msgid "b-plus"
msgstr "b-plus"
#: gtk/paper_names_offsets.c:111
msgctxt "paper size"
msgid "c"
msgstr "c"
#: gtk/paper_names_offsets.c:112
msgctxt "paper size"
msgid "c5 Envelope"
msgstr "Amlen c5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:113
msgctxt "paper size"
msgid "d"
msgstr "d"
#: gtk/paper_names_offsets.c:114
msgctxt "paper size"
msgid "e"
msgstr "e"
#: gtk/paper_names_offsets.c:115
msgctxt "paper size"
msgid "edp"
msgstr "edp"
#: gtk/paper_names_offsets.c:116
msgctxt "paper size"
msgid "European edp"
msgstr "edp Ewropeaidd"
#: gtk/paper_names_offsets.c:117
msgctxt "paper size"
msgid "Executive"
msgstr "Gweithredol (Executive)"
#: gtk/paper_names_offsets.c:118
msgctxt "paper size"
msgid "f"
msgstr "f"
#: gtk/paper_names_offsets.c:119
msgctxt "paper size"
msgid "FanFold European"
msgstr "Ffanblyg Ewropeaidd"
#: gtk/paper_names_offsets.c:120
msgctxt "paper size"
msgid "FanFold US"
msgstr "Ffanblyg UDA"
#: gtk/paper_names_offsets.c:121
msgctxt "paper size"
msgid "FanFold German Legal"
msgstr "Ffanblyg Cyfreithiol Almaenaidd"
#: gtk/paper_names_offsets.c:122
msgctxt "paper size"
msgid "Government Legal"
msgstr "Cyfreithiol Llywodraethol"
#: gtk/paper_names_offsets.c:123
msgctxt "paper size"
msgid "Government Letter"
msgstr "Llythyr Llywodraethol"
#: gtk/paper_names_offsets.c:124
msgctxt "paper size"
msgid "Index 3x5"
msgstr "Mynegai 3x5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:125
msgctxt "paper size"
msgid "Index 4x6 (postcard)"
msgstr "Mynegai 4x6 (cerdyn post)"
#: gtk/paper_names_offsets.c:126
msgctxt "paper size"
msgid "Index 4x6 ext"
msgstr "Mynegai 4x6 est"
#: gtk/paper_names_offsets.c:127
msgctxt "paper size"
msgid "Index 5x8"
msgstr "Mynegai 5x8"
#: gtk/paper_names_offsets.c:128
msgctxt "paper size"
msgid "Invoice"
msgstr "Anfoneb"
#: gtk/paper_names_offsets.c:129
msgctxt "paper size"
msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"
#: gtk/paper_names_offsets.c:130
msgctxt "paper size"
msgid "US Legal"
msgstr "Cyfreithiol UDA"
#: gtk/paper_names_offsets.c:131
msgctxt "paper size"
msgid "US Legal Extra"
msgstr "Cyfreithiol Estynedig UDA"
#: gtk/paper_names_offsets.c:132
msgctxt "paper size"
msgid "US Letter"
msgstr "Llythyr UDA"
#: gtk/paper_names_offsets.c:133
msgctxt "paper size"
msgid "US Letter Extra"
msgstr "Llythyr Estynedig UDA"
#: gtk/paper_names_offsets.c:134
msgctxt "paper size"
msgid "US Letter Plus"
msgstr "Llythyr Plus UDA"
#: gtk/paper_names_offsets.c:135
msgctxt "paper size"
msgid "Monarch Envelope"
msgstr "Amlen Monarch"
#: gtk/paper_names_offsets.c:136
msgctxt "paper size"
msgid "#10 Envelope"
msgstr "Amlen #10"
#: gtk/paper_names_offsets.c:137
msgctxt "paper size"
msgid "#11 Envelope"
msgstr "Amlen #11"
#: gtk/paper_names_offsets.c:138
msgctxt "paper size"
msgid "#12 Envelope"
msgstr "Amlen #12"
#: gtk/paper_names_offsets.c:139
msgctxt "paper size"
msgid "#14 Envelope"
msgstr "Amlen #14"
#: gtk/paper_names_offsets.c:140
msgctxt "paper size"
msgid "#9 Envelope"
msgstr "Amlen #9"
#: gtk/paper_names_offsets.c:141
msgctxt "paper size"
msgid "Personal Envelope"
msgstr "Amlen Bersonol"
#: gtk/paper_names_offsets.c:142
msgctxt "paper size"
msgid "Quarto"
msgstr "Quarto"
#: gtk/paper_names_offsets.c:143
msgctxt "paper size"
msgid "Super A"
msgstr "Super A"
#: gtk/paper_names_offsets.c:144
msgctxt "paper size"
msgid "Super B"
msgstr "Super B"
#: gtk/paper_names_offsets.c:145
msgctxt "paper size"
msgid "Wide Format"
msgstr "Ffurf Lydan"
#: gtk/paper_names_offsets.c:146
msgctxt "paper size"
msgid "Dai-pa-kai"
msgstr "Dai-pa-kai"
#: gtk/paper_names_offsets.c:147
msgctxt "paper size"
msgid "Folio"
msgstr "Folio"
#: gtk/paper_names_offsets.c:148
msgctxt "paper size"
msgid "Folio sp"
msgstr "Folio sp"
#: gtk/paper_names_offsets.c:149
msgctxt "paper size"
msgid "Invite Envelope"
msgstr "Amlen Wahoddiad"
#: gtk/paper_names_offsets.c:150
msgctxt "paper size"
msgid "Italian Envelope"
msgstr "Amlen Eidalaidd"
#: gtk/paper_names_offsets.c:151
msgctxt "paper size"
msgid "juuro-ku-kai"
msgstr "juuro-ku-kai"
#: gtk/paper_names_offsets.c:152
msgctxt "paper size"
msgid "pa-kai"
msgstr "pa-kai"
#: gtk/paper_names_offsets.c:153
msgctxt "paper size"
msgid "Postfix Envelope"
msgstr "Amlen Postfix"
#: gtk/paper_names_offsets.c:154
msgctxt "paper size"
msgid "Small Photo"
msgstr "Ffoto Bach"
#: gtk/paper_names_offsets.c:155
msgctxt "paper size"
msgid "prc1 Envelope"
msgstr "Amlen prc1"
#: gtk/paper_names_offsets.c:156
msgctxt "paper size"
msgid "prc10 Envelope"
msgstr "Amlen prc10"
#: gtk/paper_names_offsets.c:157
msgctxt "paper size"
msgid "prc 16k"
msgstr "prc 16k"
#: gtk/paper_names_offsets.c:158
msgctxt "paper size"
msgid "prc2 Envelope"
msgstr "Amlen prc2"
#: gtk/paper_names_offsets.c:159
msgctxt "paper size"
msgid "prc3 Envelope"
msgstr "Amlen prc3"
#: gtk/paper_names_offsets.c:160
msgctxt "paper size"
msgid "prc 32k"
msgstr "prc 32k"
#: gtk/paper_names_offsets.c:161
msgctxt "paper size"
msgid "prc4 Envelope"
msgstr "Amlen prc4"
#: gtk/paper_names_offsets.c:162
msgctxt "paper size"
msgid "prc5 Envelope"
msgstr "Amlen prc5"
#: gtk/paper_names_offsets.c:163
msgctxt "paper size"
msgid "prc6 Envelope"
msgstr "Amlen prc6"
#: gtk/paper_names_offsets.c:164
msgctxt "paper size"
msgid "prc7 Envelope"
msgstr "Amlen prc7"
#: gtk/paper_names_offsets.c:165
msgctxt "paper size"
msgid "prc8 Envelope"
msgstr "Amlen prc8"
#: gtk/paper_names_offsets.c:166
#, fuzzy
msgctxt "paper size"
msgid "prc9 Envelope"
msgstr "Amlen prc1"
#: gtk/paper_names_offsets.c:167
msgctxt "paper size"
msgid "ROC 16k"
msgstr "ROC 16k"
#: gtk/paper_names_offsets.c:168
msgctxt "paper size"
msgid "ROC 8k"
msgstr "ROC 8k"
#: gtk/updateiconcache.c:492 gtk/updateiconcache.c:552
#, c-format
msgid "different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n"
msgstr ""
"idatas gwahanol wedi'u canfod ar gyfer '%s' a '%s' sydd â chyswllt "
"symbolaidd rhyngddynt\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1374
#, c-format
msgid "Failed to write header\n"
msgstr "Methu ysgrifennu pennyn\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1380
#, c-format
msgid "Failed to write hash table\n"
msgstr "Methu ysgrifennu tabl stwnsh\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1386
#, c-format
msgid "Failed to write folder index\n"
msgstr "Methu ysgrifennu mynegai ffolder\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1394
#, c-format
msgid "Failed to rewrite header\n"
msgstr "Methu ail-ysgrifennu pennyn\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1463
#, c-format
msgid "Failed to open file %s : %s\n"
msgstr "Methu agor y ffeil %s: %s\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1471
#, c-format
msgid "Failed to write cache file: %s\n"
msgstr "Methu ysgrifennu'r ffeil storfa: %s\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1507
#, c-format
msgid "The generated cache was invalid.\n"
msgstr "Roedd y storfa a grëwyd yn annilys.\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1521
#, c-format
msgid "Could not rename %s to %s: %s, removing %s then.\n"
msgstr "Methu ail-enwi %s yn %s: %s, felly'n tynnu %s.\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1535
#, c-format
msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
msgstr "Methu ail-enwi %s yn %s: %s\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1545
#, c-format
msgid "Could not rename %s back to %s: %s.\n"
msgstr "Methu ail-enwi %s yn ôl i %s: %s\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1572
#, c-format
msgid "Cache file created successfully.\n"
msgstr "Ffeil storfa wedi'i chynhyrchu'n llwyddiannus.\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1611
msgid "Overwrite an existing cache, even if up to date"
msgstr "Trosysgrifo'r storfa sy'n bodoli, hyd yn oed os yw hi'n gyfoes"
#: gtk/updateiconcache.c:1612
msgid "Don't check for the existence of index.theme"
msgstr "Peidio â gwirio am fodolaeth index.theme"
#: gtk/updateiconcache.c:1613
msgid "Don't include image data in the cache"
msgstr "Peidio â chynnwys data delwedd yn y storfa"
#: gtk/updateiconcache.c:1614
msgid "Output a C header file"
msgstr "Cynhyrchu ffeil bennyn C"
#: gtk/updateiconcache.c:1615
msgid "Turn off verbose output"
msgstr "Diffodd allbwn amleiriog"
#: gtk/updateiconcache.c:1616
msgid "Validate existing icon cache"
msgstr "Gwirio'r storfa eiconau sy'n bodoli"
#: gtk/updateiconcache.c:1683
#, c-format
msgid "File not found: %s\n"
msgstr "Methu canfod ffeil: %s\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1689
#, c-format
msgid "Not a valid icon cache: %s\n"
msgstr "Ddim yn storfa eiconau ddilys: %s\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1702
#, c-format
msgid "No theme index file.\n"
msgstr ""
#: gtk/updateiconcache.c:1706
#, c-format
msgid ""
"No theme index file in '%s'.\n"
"If you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-index.\n"
msgstr ""
"Dim ffeil fynegai themâu yn '%s'.\n"
"Os ydych chi wir am greu storfa eiconau fan yna, defnyddiwch --ignore-theme-"
"index.\n"
# TRWSIO
#. ID
#: modules/input/imam-et.c:454
msgid "Amharic (EZ+)"
msgstr "Amharig (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imcedilla.c:92
msgid "Cedilla"
msgstr "Sedila"
#. ID
#: modules/input/imcyrillic-translit.c:217
msgid "Cyrillic (Transliterated)"
msgstr "Cyrilig (Trawslythrenedig)"
#. ID
#: modules/input/iminuktitut.c:127
msgid "Inuktitut (Transliterated)"
msgstr "Inuktitut (Trawslythrenedig)"
#. ID
#: modules/input/imipa.c:145
msgid "IPA"
msgstr "Y Wyddor Ffonetig Ryngwladol (IPA)"
#. ID
#: modules/input/immultipress.c:31
msgid "Multipress"
msgstr ""
#. ID
#: modules/input/imthai.c:35
msgid "Thai-Lao"
msgstr "Thai-Lao"
#. ID
#: modules/input/imti-er.c:453
msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
msgstr "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imti-et.c:453
msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
msgstr "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imviqr.c:244
msgid "Vietnamese (VIQR)"
msgstr "Fietnameg (VIQR)"
#. ID
#: modules/input/imxim.c:28
msgid "X Input Method"
msgstr "Modd Mewnbwn X"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:811
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1020
#, fuzzy
msgid "Username:"
msgstr "_Ailenwi"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:812
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1029
#, fuzzy
msgid "Password:"
msgstr "_Pwysedd:"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:850
#, c-format
msgid "Authentication is required to get a file from %s"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:854
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1042
#, c-format
msgid "Authentication is required to print document '%s' on printer %s"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:856
#, c-format
msgid "Authentication is required to print a document on %s"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:860
#, c-format
msgid "Authentication is required to get attributes of job '%s'"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:862
msgid "Authentication is required to get attributes of a job"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:866
#, c-format
msgid "Authentication is required to get attributes of printer %s"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:868
msgid "Authentication is required to get attributes of a printer"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:871
#, c-format
msgid "Authentication is required to get default printer of %s"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:874
#, c-format
msgid "Authentication is required to get printers from %s"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:877
#, c-format
msgid "Authentication is required on %s"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1014
#, fuzzy
msgid "Domain:"
msgstr "_Lleoliad:"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1044
#, c-format
msgid "Authentication is required to print document '%s'"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1049
#, c-format
msgid "Authentication is required to print this document on printer %s"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1051
msgid "Authentication is required to print this document"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1672
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on toner."
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1673
#, c-format
msgid "Printer '%s' has no toner left."
msgstr ""
#. Translators: "Developer" like on photo development context
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1675
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on developer."
msgstr ""
#. Translators: "Developer" like on photo development context
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1677
#, c-format
msgid "Printer '%s' is out of developer."
msgstr ""
#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1679
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on at least one marker supply."
msgstr ""
#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1681
#, c-format
msgid "Printer '%s' is out of at least one marker supply."
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1682
#, c-format
msgid "The cover is open on printer '%s'."
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1683
#, c-format
msgid "The door is open on printer '%s'."
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1684
#, c-format
msgid "Printer '%s' is low on paper."
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1685
#, c-format
msgid "Printer '%s' is out of paper."
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1686
#, fuzzy, c-format
msgid "Printer '%s' is currently offline."
msgstr "Argraffydd ddim ar-lein"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1687
#, c-format
msgid "There is a problem on printer '%s'."
msgstr ""
#. Translators: this is a printer status.
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1995
msgid "Paused ; Rejecting Jobs"
msgstr ""
#. Translators: this is a printer status.
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2001
msgid "Rejecting Jobs"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2777
msgid "Two Sided"
msgstr "Dwy Ochr"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2778
msgid "Paper Type"
msgstr "Math y Papur"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2779
msgid "Paper Source"
msgstr "Ffynhonnell y Papur"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2780
msgid "Output Tray"
msgstr "Lleoliad Terfynol y Papur"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2781
#, fuzzy
msgid "Resolution"
msgstr "Cwestiwn"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2782
msgid "GhostScript pre-filtering"
msgstr ""
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2791
msgid "One Sided"
msgstr "Un Ochr"
#. Translators: this is an option of "Two Sided"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2793
msgid "Long Edge (Standard)"
msgstr ""
#. Translators: this is an option of "Two Sided"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2795
msgid "Short Edge (Flip)"
msgstr ""
#. Translators: this is an option of "Paper Source"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2797
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2799
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2807
msgid "Auto Select"
msgstr "Dewis yn Awtomatig"
#. Translators: this is an option of "Paper Source"
#. Translators: this is an option of "Resolution"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2801
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2803
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2805
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2809
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3295
msgid "Printer Default"
msgstr "Rhagosodiad yr Argraffydd"
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2811
msgid "Embed GhostScript fonts only"
msgstr ""
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2813
msgid "Convert to PS level 1"
msgstr ""
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2815
msgid "Convert to PS level 2"
msgstr ""
#. Translators: this is an option of "GhostScript"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2817
#, fuzzy
msgid "No pre-filtering"
msgstr "Dim eitemau wedi'u canfod"
#. Translators: "Miscellaneous" is the label for a button, that opens
#. up an extra panel of settings in a print dialog.
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2826
msgid "Miscellaneous"
msgstr ""
#. Translators: These strings name the possible values of the
#. * job priority option in the print dialog
#.
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3503
msgid "Urgent"
msgstr "Pwysig"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3503
msgid "High"
msgstr "Uchel"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3503