Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: b359113b40
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6181 lines (4793 sloc) 153.543 kb
# Danish translation of GTK+.
# Copyright (C) 1999-2011 Free Software Foundation, Inc.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Kenneth Christiansen, 1999-2000
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2005.
# Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>, 2005.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11.
#
# Konventioner:
#
# attribute -> egenskab
# colormap -> farvetabel
# directory -> mappe
# entry -> indtastningsfelt
# frame (i animation) -> billede
# (column) header -> (kolonne)overskrift
# input -> (til tider) indtastning
# label -> etiket (med denne stavning)
# pixel -> skærmpunkt, punkt, billedpunkt
# scroll bar -> rulleskakt
# spin button -> talkontrol
# toggle button -> afkrydsningsknap
# widget -> kontrol
#
# Nogle af de mere specielle grafiske udtryk er allerede oversat i
# Gimp'en.
#
# Værktøjstip er konsekvent blevet oversat uden et afsluttende punktum
# (i modsætning til originalteksterne hvor det skifter lidt).
#
# URI og URL bruges en del, hvis der kan være tvivl så oversæt hellere URI -> URI og URL -> URL.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-29 23:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-29 22:24+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gdk/gdk.c:135
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Fejl ved fortolkning af tilvalget --gdk-debug"
#: ../gdk/gdk.c:155
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Fejl ved fortolkning af tilvalget --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:183
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programklasse benyttet af vindueshåndteringen"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:184
msgid "CLASS"
msgstr "KLASSE"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:186
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programnavn benyttet af vindueshåndteringen"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:187
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:189
msgid "X display to use"
msgstr "X-terminal der skal bruges"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:190
msgid "DISPLAY"
msgstr "TERMINAL"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:193
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "GDK-fejlretningsflag der skal angives"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:194 ../gdk/gdk.c:197 ../gtk/gtkmain.c:570 ../gtk/gtkmain.c:573
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAG"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:196
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "GDK-fejlretningsflag der skal fjernes"
#.
#. * Translators, the strings in the 'keyboard label' context are
#. * display names for keyboard keys. Some of them have prefixes like
#. * XF86 or ISO_ - these should be removed in the translation. Similarly,
#. * underscores should be replaced by spaces. The prefix 'KP_' stands
#. * for 'key pad' and you may want to include that in your translation.
#. * Here are some examples of English translations:
#. * XF86AudioMute - Audio mute
#. * Scroll_lock - Scroll lock
#. * KP_Space - Space (keypad)
#.
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "Tilbagetast"
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tabulatortast"
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Retur"
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_Lock"
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Esc"
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multi_tast"
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Home"
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Op"
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Højre"
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Ned"
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Page_Up"
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Page_Down"
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "End"
# ???
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Begin"
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Print"
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Insert"
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"
#. Translators: KP_ means 'key pad' here
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "KP_Space"
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "KP_Enter"
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "KP_Home"
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "KP_Venstre"
#: ../gdk/keyname-table.h:3977
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "KP_Op"
#: ../gdk/keyname-table.h:3978
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "KP_Højre"
#: ../gdk/keyname-table.h:3979
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "KP_Ned"
#: ../gdk/keyname-table.h:3980
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"
#: ../gdk/keyname-table.h:3981
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"
#: ../gdk/keyname-table.h:3982
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"
#: ../gdk/keyname-table.h:3983
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr "KP_Next"
#: ../gdk/keyname-table.h:3984
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr "KP_End"
#: ../gdk/keyname-table.h:3985
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"
#: ../gdk/keyname-table.h:3986
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr "KP_Insert"
#: ../gdk/keyname-table.h:3987
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "KP_Del"
#: ../gdk/keyname-table.h:3988
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Del"
#. Translators: 'Mon' means Monitor here, and the XF86 prefix should be removed
#: ../gdk/keyname-table.h:3990
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86MonBrightnessUp"
msgstr "SkærmLysstyrkeOp"
#: ../gdk/keyname-table.h:3991
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86MonBrightnessDown"
msgstr "SkærmLysstyrkeNed"
#: ../gdk/keyname-table.h:3992
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioMute"
msgstr "LydFra"
#: ../gdk/keyname-table.h:3993
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioLowerVolume"
msgstr "LydstyrkeNed"
#: ../gdk/keyname-table.h:3994
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRaiseVolume"
msgstr "LydstyrkeOp"
#: ../gdk/keyname-table.h:3995
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPlay"
msgstr "LydAfspil"
#: ../gdk/keyname-table.h:3996
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioStop"
msgstr "LydStop"
#: ../gdk/keyname-table.h:3997
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioNext"
msgstr "LydNæste"
#: ../gdk/keyname-table.h:3998
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPrev"
msgstr "LydForrige"
#: ../gdk/keyname-table.h:3999
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRecord"
msgstr "LydOptag"
#: ../gdk/keyname-table.h:4000
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioPause"
msgstr "LydPause"
#: ../gdk/keyname-table.h:4001
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioRewind"
msgstr "LydSpolTilbage"
#: ../gdk/keyname-table.h:4002
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86AudioMedia"
msgstr "LydMedie"
#: ../gdk/keyname-table.h:4003
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86ScreenSaver"
msgstr "Pauseskærm"
#: ../gdk/keyname-table.h:4004
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Battery"
msgstr "Batteri"
#: ../gdk/keyname-table.h:4005
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Launch1"
msgstr "Kør1"
#: ../gdk/keyname-table.h:4006
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Forward"
msgstr "Næste"
#: ../gdk/keyname-table.h:4007
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Back"
msgstr "Forrige"
#: ../gdk/keyname-table.h:4008
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Sleep"
msgstr "Sove"
#: ../gdk/keyname-table.h:4009
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Hibernate"
msgstr "Dvale"
#: ../gdk/keyname-table.h:4010
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86WLAN"
msgstr "Trådløs"
#: ../gdk/keyname-table.h:4011
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86WebCam"
msgstr "Webkamera"
# Tasten på visse bærbare computeres tastaturer, som aktiverer noget projektoragtigt eller på anden vis piller ved skærmindstillingerne
#: ../gdk/keyname-table.h:4012
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Display"
msgstr "Skærm"
#: ../gdk/keyname-table.h:4013
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86TouchpadToggle"
msgstr "PegepladeTilFra"
#: ../gdk/keyname-table.h:4014
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86WakeUp"
msgstr "VågnOp"
#: ../gdk/keyname-table.h:4015
msgctxt "keyboard label"
msgid "XF86Suspend"
msgstr "Hvile"
#. Description of --sync in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:55
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr "Saml ikke GDI-forespørgsmler"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:57
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr "Benyt ikke Wintab API'et til tablet-understøttelse"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:59
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr "Samme som --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:61
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr "Benyt Wintab API'et [standard]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:63
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr "Størrelse af paletten i 8 bit-tilstand"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
msgid "COLORS"
msgstr "FARVER"
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:294
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Starter %s"
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:307
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Åbner %s"
#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:312
#, c-format
msgid "Opening %d Item"
msgid_plural "Opening %d Items"
msgstr[0] "Åbner %d element"
msgstr[1] "Åbner %d elementer"
#. Translators: this is the license preamble; the string at the end
#. * contains the URL of the license.
#.
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:104
#, c-format
msgid ""
"This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, visit <a href="
"\"%s\">%s</a>"
msgstr ""
"Med dette program følger ABSOLUT INGEN GARANTI; detaljer kan findes på <a "
"href=\"%s\">%s</a>"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:346
msgid "License"
msgstr "Licens"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:347
msgid "The license of the program"
msgstr "Vis licensen for programmet"
#. Add the credits button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:739
msgid "C_redits"
msgstr "_Bidragydere"
#. Add the license button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:752
msgid "_License"
msgstr "L_icens"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:957
msgid "Could not show link"
msgstr "Kunne ikke vise link"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:994
msgid "Homepage"
msgstr "Hjemmeside"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1048
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Om %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2374
msgid "Created by"
msgstr "Skrevet af"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2377
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumenteret af"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2387
msgid "Translated by"
msgstr "Oversat af"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2392
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafik af"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:158
msgctxt "keyboard label"
msgid "Shift"
msgstr "Skift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:164
msgctxt "keyboard label"
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:170
msgctxt "keyboard label"
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:786
msgctxt "keyboard label"
msgid "Super"
msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:799
msgctxt "keyboard label"
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:813
msgctxt "keyboard label"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:829
msgctxt "keyboard label"
msgid "Space"
msgstr "Mellemrumstast"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:832
msgctxt "keyboard label"
msgid "Backslash"
msgstr "Backslash"
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:264
msgid "Other application..."
msgstr "Andet program..."
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:130
msgid "Failed to look for applications online"
msgstr "Kunne ikke finde programmer på nettet"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:171
msgid "Find applications online"
msgstr "Find programmer på nettet"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:221
msgid "Could not run application"
msgstr "Kunne ikke køre program"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:234
#, c-format
msgid "Could not find '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde \"%s\""
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:237
msgid "Could not find application"
msgstr "Kunne ikke finde program"
#. Translators: %s is a filename
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:355
#, c-format
msgid "Select an application to open \"%s\""
msgstr "Vælg et program til at åbne \"%s\""
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:356 ../gtk/gtkappchooserwidget.c:642
#, c-format
msgid "No applications available to open \"%s\""
msgstr "Ingen programmer tilgængelige til at åbne \"%s\""
#. Translators: %s is a file type description
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:362
#, c-format
msgid "Select an application for \"%s\" files"
msgstr "Vælg et program til \"%s\"-filer"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:364
#, c-format
msgid "No applications available to open \"%s\" files"
msgstr "Ingen programmer tilgængelige til at åbne \"%s\"-filer"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:380
msgid ""
"Click \"Show other applications\", for more options, or \"Find applications "
"online\" to install a new application"
msgstr ""
"Klik \"Vis andre programmer\" for at få flere valgmuligheder, eller \"Find "
"programmer på nettet\" for at installere et nyt program"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:450
msgid "Forget association"
msgstr "Glem tilknytning"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:515
msgid "Show other applications"
msgstr "Vis andre programmer"
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:533
msgid "_Select"
msgstr "_Vælg"
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:591
msgid "Default Application"
msgstr "Standardprogram"
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:729
msgid "Recommended Applications"
msgstr "Anbefalede programmer"
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:744
msgid "Related Applications"
msgstr "Relaterede programmer"
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:758
msgid "Other Applications"
msgstr "Andre programmer"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:342
#, c-format
msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
msgstr "Ugyldig type af funktion på linje %d: \"%s\""
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:406
#, c-format
msgid "Duplicate object ID '%s' on line %d (previously on line %d)"
msgstr "Dobbelt objekt-id \"%s\" på linje %d (tidligere på linje %d)"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:858
#, c-format
msgid "Invalid root element: '%s'"
msgstr "Ugyldigt rodelement: \"%s\""
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:897
#, c-format
msgid "Unhandled tag: '%s'"
msgstr "Unhåndteret mærke: \"%s\""
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
#. * Do *not* translate it to anything else, if it
#. * it isn't calendar:YM or calendar:MY it will not work.
#. *
#. * Note that the ordering described here is logical order, which is
#. * further influenced by BIDI ordering. Thus, if you have a default
#. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
#. * will appear to the right of the month.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:871
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
#. Translate to calendar:week_start:0 if you want Sunday to be the
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:909
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#. Translators: This is a text measurement template.
#. * Translate it to the widest year text
#. *
#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1910
msgctxt "year measurement template"
msgid "2000"
msgstr "2000"
#. Translators: this defines whether the day numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
#. *
#. * Translate to "%Id" if you want to use localized digits, or
#. * translate to "%d" otherwise.
#. *
#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1941 ../gtk/gtkcalendar.c:2638
#, c-format
msgctxt "calendar:day:digits"
msgid "%d"
msgstr "%d"
#. Translators: this defines whether the week numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
#. *
#. * Translate to "%Id" if you want to use localized digits, or
#. * translate to "%d" otherwise.
#. *
#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1973 ../gtk/gtkcalendar.c:2499
#, c-format
msgctxt "calendar:week:digits"
msgid "%d"
msgstr "%d"
#. Translators: This dictates how the year is displayed in
#. * gtkcalendar widget. See strftime() manual for the format.
#. * Use only ASCII in the translation.
#. *
#. * Also look for the msgid "2000".
#. * Translate that entry to a year with the widest output of this
#. * msgid.
#. *
#. * "%Y" is appropriate for most locales.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2268
msgctxt "calendar year format"
msgid "%Y"
msgstr "%Y"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * a disabled accelerator key combination.
#.
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:271
msgctxt "Accelerator"
msgid "Disabled"
msgstr "Slået fra"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * an accelerator key combination that is not valid according
#. * to gtk_accelerator_valid().
#.
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:281
msgctxt "Accelerator"
msgid "Invalid"
msgstr "Ugyldig"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
#. * acelerator.
#.
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:417 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:729
msgid "New accelerator..."
msgstr "Ny genvejstast..."
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:362 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:452
#, c-format
msgctxt "progress bar label"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:187 ../gtk/gtkcolorbutton.c:483
msgid "Pick a Color"
msgstr "Vælg en farve"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:372
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Modtog ugyldige farvedata\n"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:415
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
msgstr ""
"Vælg den ønskede farve fra den ydre ring. Vælg lysstyrken for farven fra den "
"indre trekant."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:441
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Klik på pipetten og klik derefter på en farve et eller andet sted på skærmen "
"for at vælge den farve."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:451
msgid "_Hue:"
msgstr "_Farvetone:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:452
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Position på farvehjulet."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:454
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Mætning:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:455
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Intensitet af farven."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:456
msgid "_Value:"
msgstr "_Værdi:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:457
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Lysstyrke for farven."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:458
msgid "_Red:"
msgstr "_Rød:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:459
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Mængden af rødt lys i farven."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:460
msgid "_Green:"
msgstr "_Grøn:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:461
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Mængden af grønt lys i farven."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:462
msgid "_Blue:"
msgstr "_Blå:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:463
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Mængden af blåt lys i farven."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:466
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Uigennemsigtighed:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:473 ../gtk/gtkcolorsel.c:483
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Gennemsigtigheden af farven."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:490
msgid "Color _name:"
msgstr "Farve_navn:"
# "orange" ville være et dårligt eksempel eftersom det hedder det samme på de to sprog
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:504
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
msgstr ""
"Du kan indtaste en hexadecimal farveværdi i HTML-stil eller simpelthen et "
"farvenavn (på engelsk) såsom \"purple\" her."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:536
msgid "_Palette:"
msgstr "_Palet:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:565
msgid "Color Wheel"
msgstr "Farvehjul"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1038
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
"current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr ""
"Den foregående valgte farve, til sammenligning med den farve du er ved at "
"vælge nu. Du kan trække denne farve til et palet-element eller vælge den som "
"den aktive farve ved trække den til den anden farvestrimmel ved siden af."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1044
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
msgstr ""
"Den farve du har valgt. Du kan trække denne farve til et palet-element for "
"at gemme den til fremtidig brug."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1050
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now."
msgstr ""
"Den tidligere valgte farve, til sammenligning med farven, du nu vælger."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1054
msgid "The color you've chosen."
msgstr "Farven, du har valgt."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1456
msgid "_Save color here"
msgstr "_Gem farve her"
# RETMIG: er det nu elementet der skal højreklikkes?
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1661
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr ""
"Klik på dette palet-element for at gøre det til den aktive farve. Træk en "
"farvestrimmel herhen eller højreklik på dette element og vælg \"Gem farve her"
"\" for at ændre elementet."
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:189
msgid "Color Selection"
msgstr "Farvevælger"
#. Translate to the default units to use for presenting
#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
#. * want inches, otherwise translate to default:mm.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
#.
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:116
msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"
#. And show the custom paper dialog
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:372 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3255
msgid "Manage Custom Sizes"
msgstr "Tilpas størrelser"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:532 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:788
msgid "inch"
msgstr "tommer"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:534 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:786
msgid "mm"
msgstr "mm"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:579
msgid "Margins from Printer..."
msgstr "Margener fra printer..."
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:745
#, c-format
msgid "Custom Size %d"
msgstr "Brugertilpasset størrelse %d"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1057
msgid "_Width:"
msgstr "_Bredde:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1069
msgid "_Height:"
msgstr "_Højde:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1081
msgid "Paper Size"
msgstr "Papirstørrelse"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1090
msgid "_Top:"
msgstr "_Top:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1102
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Bund:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1114
msgid "_Left:"
msgstr "_Venstre:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1126
msgid "_Right:"
msgstr "_Højre:"
#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1167
msgid "Paper Margins"
msgstr "Papirmargener"
#: ../gtk/gtkentry.c:8838 ../gtk/gtktextview.c:8272
msgid "Input _Methods"
msgstr "Indtastnings_metoder"
#: ../gtk/gtkentry.c:8852 ../gtk/gtktextview.c:8286
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Indsæt Unicode-kontroltegn"
#: ../gtk/gtkentry.c:10315
msgid "Caps Lock and Num Lock are on"
msgstr "Caps Lock og Num Lock er slået til"
#: ../gtk/gtkentry.c:10317
msgid "Num Lock is on"
msgstr "Num Lock er slået til"
#: ../gtk/gtkentry.c:10319
msgid "Caps Lock is on"
msgstr "Caps Lock er slået til"
#. **************** *
#. * Private Macros *
#. * ****************
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:62
msgid "Select a File"
msgstr "Vælg en fil"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1865
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
msgid "(None)"
msgstr "(ingen)"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1997
msgid "Other..."
msgstr "Anden..."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:148
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Indtast navn på ny mappe"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:960
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "Kunne ikke indhente oplysninger om filen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:971
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr "Kunne ikke tilføje et bogmærke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:982
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "Kunne ikke fjerne bogmærke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:993
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Mappen kunne ikke oprettes"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1006
msgid ""
"The folder could not be created, as a file with the same name already "
"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
msgstr ""
"Mappen kunne ikke oprettes fordi en fil med samme navn allerede findes. Prøv "
"at brug et andet mappenavn eller omdøb filen."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1020
msgid "You need to choose a valid filename."
msgstr "Du skal vælge et gyldigt filnavn."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1023
#, c-format
msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
msgstr "Kan ikke oprette en fil under %s, da denne ikke er en mappe"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1035
msgid ""
"You may only select folders. The item that you selected is not a folder; "
"try using a different item."
msgstr ""
"Du kan kun vælge mapper. Elementet, du valgte, er ikke en mappe; prøv at "
"vælge noget andet."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1045
msgid "Invalid file name"
msgstr "Ugyldigt filnavn"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1055
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Indholdet af mappen kunne ikke vises"
#. Translators: the first string is a path and the second string
#. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
#. * to translate.
#.
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1608
#, c-format
msgid "%1$s on %2$s"
msgstr "%1$s på %2$s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1784
msgid "Search"
msgstr "Søg"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1808 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9494
msgid "Recently Used"
msgstr "Nyligt brugte"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2464
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Vælg hvilke typer filer der vises"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Tilføj mappen \"%s\" til bogmærkerne"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2867
#, c-format
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Tilføj den aktuelle mappe til bogmærkerne"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2869
#, c-format
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Tilføj de markerede mapper til bogmærkerne"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2907
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Fjern bogmærket \"%s\""
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2909
#, c-format
msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
msgstr "Bogmærket \"%s\" kan ikke fjernes"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2916 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3800
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Fjern det markerede bogmærke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3479
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3488
msgid "Rename..."
msgstr "Omdøb..."
#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3652
msgid "Places"
msgstr "Placeringer"
#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3709
msgid "_Places"
msgstr "_Placeringer"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3788
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Tilføj den markerede mappe til bogmærkerne"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3935
msgid "Could not select file"
msgstr "Kunne ikke vælge filen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4108
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "_Tilføj til bogmærker"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4121
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Vis _skjulte filer"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4128
msgid "Show _Size Column"
msgstr "Vis _størrelseskolonne"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4353
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4404
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4427
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4441
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"
#. Label
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4696 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:793
msgid "_Name:"
msgstr "_Navn:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4739
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Se efter andre mapper"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5009
msgid "Type a file name"
msgstr "Indtast et filnavn"
#. Create Folder
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5052
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Opret _mappe"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5062
msgid "_Location:"
msgstr "_Sted:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5267
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Gem i _mappe:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5269
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Opret i _mappe:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6352
#, c-format
msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "Kunne ikke læse indholdet af %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6356
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Kunne ikke læse indholdet af mappen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6449 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6517
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6669
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6464
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6466
msgid "Yesterday at %H:%M"
msgstr "I går klokken %H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7135
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Kan ikke skifte til mappen fordi den ikke er lokal"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7732 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7753
#, c-format
msgid "Shortcut %s already exists"
msgstr "Genvejen %s findes allerede"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7843
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Genvejen %s findes ikke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8102 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:480
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Der eksisterer allerede en fil som hedder \"%s\". Vil du erstatte den?"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8105 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:484
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr ""
"Filen eksisterer allerede i \"%s\". Hvis du erstatter den, vil dens indhold "
"blive overskrevet."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8110 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:491
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8836
msgid "Could not start the search process"
msgstr "Kunne ikke starte søgeprocessen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8837
msgid ""
"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
"Please make sure it is running."
msgstr ""
"Programmet kunne ikke oprette en forbindelse til indekseringsdæmonen. Sørg "
"venligst for at den kører."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8851
msgid "Could not send the search request"
msgstr "Kunne ikke sende søgeforespørgslen"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9070
msgid "Search:"
msgstr "Søg:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9678
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Kunne ikke montere %s"
#. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
#. * chooser's text entry, when the user enters an invalid path.
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:702 ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1179
msgid "Invalid path"
msgstr "Ugyldig sti"
#. translators: this text is shown when there are no completions
#. * for something the user typed in a file chooser entry
#.
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1111
msgid "No match"
msgstr "Ingen match"
#. translators: this text is shown when there is exactly one completion
#. * for something the user typed in a file chooser entry
#.
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1122
msgid "Sole completion"
msgstr "Eneste fuldførelse"
#. translators: this text is shown when the text in a file chooser
#. * entry is a complete filename, but could be continued to find
#. * a longer match
#.
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1138
msgid "Complete, but not unique"
msgstr "Fuldført, men ikke unik"
#. Translators: this text is shown while the system is searching
#. * for possible completions for filenames in a file chooser entry.
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1170
msgid "Completing..."
msgstr "Fuldfører..."
#. hostnames in a local_only file chooser? user error
#. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a
#. * file chooser's text entry when the user enters something like
#. * "sftp://blahblah" in an app that only supports local filenames.
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1192 ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1217
msgid "Only local files may be selected"
msgstr "Kun lokale filer kan vælges"
#. Another option is to complete the hostname based on the remote volumes that are mounted
#. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a
#. * file chooser's text entry when the user hasn't entered the first '/'
#. * after a hostname and yet hits Tab (such as "sftp://blahblah[Tab]")
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1201
msgid "Incomplete hostname; end it with '/'"
msgstr "Ufuldstændigt værtsnavn; afslut det med \"/\""
#. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
#. * chooser's text entry when the user enters a path that does not exist
#. * and then hits Tab
#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1212
msgid "Path does not exist"
msgstr "Stien findes ikke"
#. The pointers we return for a GtkFileSystemVolume are opaque tokens; they are
#. * really pointers to GDrive, GVolume or GMount objects. We need an extra
#. * token for the fake "File System" volume. So, we'll return a pointer to
#. * this particular string.
#.
#: ../gtk/gtkfilesystem.c:48
msgid "File System"
msgstr "Filsystem"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:142 ../gtk/gtkfontbutton.c:266
msgid "Pick a Font"
msgstr "Vælg en skrifttype"
#. Initialize fields
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:260
msgid "Sans 12"
msgstr "Sans 12"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:785
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
#: ../gtk/gtkfontsel.c:100
msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
msgstr "abcdefghijkæøå ABCDEFGHIJKÆØÅ"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:366
msgid "_Family:"
msgstr "_Familie:"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:372
msgid "_Style:"
msgstr "_Stil:"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:378
msgid "Si_ze:"
msgstr "Stø_rrelse:"
# passer godt her
#. create the text entry widget
#: ../gtk/gtkfontsel.c:554
msgid "_Preview:"
msgstr "_Udseende:"
#: ../gtk/gtkfontsel.c:1653
msgid "Font Selection"
msgstr "Skrifttypevælger"
#. Remove this icon source so we don't keep trying to
#. * load it.
#.
#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1358
#, c-format
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Fejl ved indlæsning af ikon: %s"
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1336
#, c-format
msgid ""
"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
"was not found either, perhaps you need to install it.\n"
"You can get a copy from:\n"
"\t%s"
msgstr ""
"Kunne ikke finde ikonet \"%s\". Temaet \"%s\" blev\n"
"heller ikke fundet, muligvis er du nødt til at\n"
"installere det. Du kan få en kopi fra:\n"
"\t%s"
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1518
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme"
msgstr "Ikonet \"%s\" er ikke tilgængeligt i tema"
#: ../gtk/gtkicontheme.c:3038
msgid "Failed to load icon"
msgstr "Kunne ikke indlæse ikon"
#: ../gtk/gtkimmodule.c:526
msgid "Simple"
msgstr "Simpel"
#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:588
msgctxt "input method menu"
msgid "System"
msgstr "System"
#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:598
msgctxt "input method menu"
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:681
#, c-format
msgctxt "input method menu"
msgid "System (%s)"
msgstr "System (%s)"
#. Open Link
#: ../gtk/gtklabel.c:6310
msgid "_Open Link"
msgstr "_Åbn link"
#. Copy Link Address
#: ../gtk/gtklabel.c:6322
msgid "Copy _Link Address"
msgstr "Kopiér _linkadresse"
#: ../gtk/gtklinkbutton.c:482
msgid "Copy URL"
msgstr "Kopiér URL"
#: ../gtk/gtklinkbutton.c:645
msgid "Invalid URI"
msgstr "Ugyldig URI"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:563
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr "Indlæs yderligere GTK+-moduler"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:564
msgid "MODULES"
msgstr "MODULER"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:566
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Gør alle advarsler fatale"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:569
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr "GTK+-fejlretningsflag der skal angives"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gtk/gtkmain.c:572
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr "GTK+-fejlretningsflag der skal fjernes"
#. Translate to default:RTL if you want your widgets
#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: ../gtk/gtkmain.c:846
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: ../gtk/gtkmain.c:910
#, c-format
msgid "Cannot open display: %s"
msgstr "Kan ikke åbne terminal: %s"
#: ../gtk/gtkmain.c:976
msgid "GTK+ Options"
msgstr "GTK+-tilvalg"
#: ../gtk/gtkmain.c:976
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Vis GTK+-tilvalg"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:491
msgid "Co_nnect"
msgstr "_Tilslut"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:558
msgid "Connect _anonymously"
msgstr "Forbind _anonymt"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:567
msgid "Connect as u_ser:"
msgstr "Forbind som _bruger:"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:605
msgid "_Username:"
msgstr "_Brugernavn:"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:610
msgid "_Domain:"
msgstr "_Domæne:"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:616
msgid "_Password:"
msgstr "_Kodeord:"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:634
msgid "Forget password _immediately"
msgstr "Glem kodeord _omgående"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:644
msgid "Remember password until you _logout"
msgstr "Husk kodeord indtil du logger _ud"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:654
msgid "Remember _forever"
msgstr "Husk for _altid"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:883
#, c-format
msgid "Unknown Application (PID %d)"
msgstr "Ukendt program (PID %d)"
# end -> afbryd jf. gnome-system-monitor
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1066
msgid "Unable to end process"
msgstr "Kan ikke afbryde proces"
#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1103
msgid "_End Process"
msgstr "_Afbryd proces"
#: ../gtk/gtkmountoperation-stub.c:64
#, c-format
msgid "Cannot kill process with PID %d. Operation is not implemented."
msgstr ""
"Kan ikke dræbe processen med PID %d. Operationen er ikke implementeret."
#. translators: this string is a name for the 'less' command
#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:859
msgid "Terminal Pager"
msgstr "Terminaltekstfremviser"
#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:860
msgid "Top Command"
msgstr "Top-kommando"
#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:861
msgid "Bourne Again Shell"
msgstr "Bourne Again Shell"
#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:862
msgid "Bourne Shell"
msgstr "Bourne Shell"
#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:863
msgid "Z Shell"
msgstr "Z Shell"
# Nomenklatur fra gnome-system-monitor
#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:960
#, c-format
msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
msgstr "Kan ikke afbryde processen med PID %d: %s"
#: ../gtk/gtknotebook.c:4822 ../gtk/gtknotebook.c:7483
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"
#. Translators: the format here is used to build the string that will be rendered
#. * in the number emblem.
#.
#: ../gtk/gtknumerableicon.c:481
#, c-format
msgctxt "Number format"
msgid "%d"
msgstr "%d"
#: ../gtk/gtkpagesetup.c:648 ../gtk/gtkpapersize.c:849
#: ../gtk/gtkpapersize.c:889
msgid "Not a valid page setup file"
msgstr "Ikke en gyldig sideopsætningsfil"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:177
msgid "Any Printer"
msgstr "Enhver printer"
# Det er uklart hvorvidt de mener PDF (portable document format) specifikt, eller måske refererer til en større klasse af dokumenter betegnet portable
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:177
msgid "For portable documents"
msgstr "Til transportable dokumenter"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:807
#, c-format
msgid ""
"Margins:\n"
" Left: %s %s\n"
" Right: %s %s\n"
" Top: %s %s\n"
" Bottom: %s %s"
msgstr ""
"Margener:\n"
" Venstre: %s %s\n"
" Højre: %s %s\n"
" Top: %s %s\n"
" Bund: %s %s"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:856 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3306
msgid "Manage Custom Sizes..."
msgstr "Tilpas størrelser..."
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:907
msgid "_Format for:"
msgstr "_Formatér til:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:929 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3478
msgid "_Paper size:"
msgstr "_Papirstørrelse:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:960
msgid "_Orientation:"
msgstr "_Orientering:"
#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1024 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3540
msgid "Page Setup"
msgstr "Sideopsætning"
# Det er nok når man navigerer og kan se knapper i f.eks. nautilus eller file choosers med f.eks [home] [user] [work], og kan navigere "op og ned"
#: ../gtk/gtkpathbar.c:157
msgid "Up Path"
msgstr "Op ad stien"
#: ../gtk/gtkpathbar.c:159
msgid "Down Path"
msgstr "Ned ad stien"
#: ../gtk/gtkpathbar.c:1518
msgid "File System Root"
msgstr "Filsystemets rod"
#: ../gtk/gtkprintbackend.c:749
msgid "Authentication"
msgstr "Godkendelse"
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:686
msgid "Not available"
msgstr "Ikke tilgængelig"
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:786
msgid "Select a folder"
msgstr "Vælg en mappe"
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:805
msgid "_Save in folder:"
msgstr "_Gem i mappe:"
#. translators: this string is the default job title for print
#. * jobs. %s gets replaced by the application name, %d gets replaced
#. * by the job number.
#.
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:263
#, c-format
msgid "%s job #%d"
msgstr "%s job #%d"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1768
msgctxt "print operation status"
msgid "Initial state"
msgstr "Begyndelsestilstand"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1769
msgctxt "print operation status"
msgid "Preparing to print"
msgstr "Forbereder udskrift"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1770
msgctxt "print operation status"
msgid "Generating data"
msgstr "Genererer data"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1771
msgctxt "print operation status"
msgid "Sending data"
msgstr "Sender data"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1772
msgctxt "print operation status"
msgid "Waiting"
msgstr "Venter"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1773
msgctxt "print operation status"
msgid "Blocking on issue"
msgstr "Blokerer på grund af problem"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1774
msgctxt "print operation status"
msgid "Printing"
msgstr "Udskriver"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1775
msgctxt "print operation status"
msgid "Finished"
msgstr "Afsluttet"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1776
msgctxt "print operation status"
msgid "Finished with error"
msgstr "Afsluttet med fejl"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2343
#, c-format
msgid "Preparing %d"
msgstr "Forbereder %d"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2345 ../gtk/gtkprintoperation.c:2975
msgid "Preparing"
msgstr "Forbereder"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2348
#, c-format
msgid "Printing %d"
msgstr "Udskriver %d"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3005
msgid "Error creating print preview"
msgstr "Fejl ved oprettelse af forhåndsvisning til udskrift"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3008
msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
msgstr ""
"Den mest sandsynlige årsag er, at en midlertidig fil ikke kunne oprettes."
#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:304
msgid "Error launching preview"
msgstr "Fejl ved opstart af forhåndsvisning"
#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:477 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1447
msgid "Application"
msgstr "Program"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:611
msgid "Printer offline"
msgstr "Printeren afkoblet"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:613
msgid "Out of paper"
msgstr "Løbet tør for papir"
#. Translators: this is a printer status.
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:615
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2002
msgid "Paused"
msgstr "Holder pause"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:617
msgid "Need user intervention"
msgstr "Brugerindblanding påkrævet"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:717
msgid "Custom size"
msgstr "Brugertilpasset størrelse"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1539
msgid "No printer found"
msgstr "Ingen printer fundet"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1566
msgid "Invalid argument to CreateDC"
msgstr "Ugyldigt argument til CreateDC"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1602 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1829
msgid "Error from StartDoc"
msgstr "Fejl fra StartDoc"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1684 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1707
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1755
msgid "Not enough free memory"
msgstr "Utilstrækkelig fri hukommelse"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1760
msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
msgstr "Ugyldigt argument til PrintDlgEx"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1765
msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
msgstr "Ugyldig pointer til PrintDlgEx"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1770
msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
msgstr "Ugyldigt håndtag til PrintDlgEx"
#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1775
msgid "Unspecified error"
msgstr "Uspecificeret fejl"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:618
msgid "Getting printer information failed"
msgstr "Kunne ikke indhente printerinformation"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1873
msgid "Getting printer information..."
msgstr "Indhenter printerinformation..."
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2147
msgid "Printer"
msgstr "Printer"
#. Translators: this is the header for the location column in the print dialog
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2157
msgid "Location"
msgstr "Sted"
#. Translators: this is the header for the printer status column in the print dialog
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2168
msgid "Status"
msgstr "Status"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2194
msgid "Range"
msgstr "Interval"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2198
msgid "_All Pages"
msgstr "_Alle sider"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2205
msgid "C_urrent Page"
msgstr "N_uværende side"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2215
msgid "Se_lection"
msgstr "_Valg"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2224
msgid "Pag_es:"
msgstr "Sid_er:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2225
msgid ""
"Specify one or more page ranges,\n"
" e.g. 1-3,7,11"
msgstr ""
"Angiv et eller flere intervaller,\n"
" f.eks. 1-3,7,11"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2235
msgid "Pages"
msgstr "Sider"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2248
msgid "Copies"
msgstr "Kopier"
#. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2253
msgid "Copie_s:"
msgstr "Kopi_er:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2271
msgid "C_ollate"
msgstr "_Saml"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2279
msgid "_Reverse"
msgstr "_Omvendt"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2299
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#. Translators: These strings name the possible arrangements of
#. * multiple pages on a sheet when printing (same as in gtkprintbackendcups.c)
#.
#. Translators: These strings name the possible arrangements of
#. * multiple pages on a sheet when printing
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3039
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3535
msgid "Left to right, top to bottom"
msgstr "Venstre til højre, top til bund"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3039
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3535
msgid "Left to right, bottom to top"
msgstr "Venstre til højre, bund til top"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3040
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3536
msgid "Right to left, top to bottom"
msgstr "Højre til venstre, top til bund"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3040
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3536
msgid "Right to left, bottom to top"
msgstr "Højre til venstre, bund til top"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3041
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3537
msgid "Top to bottom, left to right"
msgstr "Top til bund, venstre til højre"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3041
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3537
msgid "Top to bottom, right to left"
msgstr "Top til bund, højre til venstre"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3042
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3538
msgid "Bottom to top, left to right"
msgstr "Bund til top, venstre til højre"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3042
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3538
msgid "Bottom to top, right to left"
msgstr "Bund til top, højre til venstre"
#. Translators, this string is used to label the option in the print
#. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3046 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3059
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3570
msgid "Page Ordering"
msgstr "Sideorden"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3075
msgid "Left to right"
msgstr "Venstre til højre"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3076
msgid "Right to left"
msgstr "Højre til venstre"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3088
msgid "Top to bottom"
msgstr "Top til bund"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3089
msgid "Bottom to top"
msgstr "Bund til top"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3329
msgid "Layout"
msgstr "Layout"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3333
msgid "T_wo-sided:"
msgstr "Do_bbeltsidet:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3348
msgid "Pages per _side:"
msgstr "Sider pr. _ark:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3365
msgid "Page or_dering:"
msgstr "Sideor_den:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3381
msgid "_Only print:"
msgstr "Udskriv _kun:"
#. In enum order
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3396
msgid "All sheets"
msgstr "Alle ark"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3397
msgid "Even sheets"
msgstr "Lige ark"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3398
msgid "Odd sheets"
msgstr "Ulige ark"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3401
msgid "Sc_ale:"
msgstr "Sk_ala:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3428
msgid "Paper"
msgstr "Papir"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3432
msgid "Paper _type:"
msgstr "Papir_type:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3447
msgid "Paper _source:"
msgstr "Papir_kilde:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3462
msgid "Output t_ray:"
msgstr "Udskrifts_bakke:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3502
msgid "Or_ientation:"
msgstr "_Orientering:"
#. In enum order
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3517
msgid "Portrait"
msgstr "Portræt"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3518
msgid "Landscape"
msgstr "Landskab"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3519
msgid "Reverse portrait"
msgstr "Omvendt portræt"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3520
msgid "Reverse landscape"
msgstr "Omvendt landskab"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3565
msgid "Job Details"
msgstr "Opgavedetaljer"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3571
msgid "Pri_ority:"
msgstr "Pri_oritet:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3586
msgid "_Billing info:"
msgstr "_Betalingsinformation:"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3604
msgid "Print Document"
msgstr "Udskriv dokument"
#. Translators: this is one of the choices for the print at option
#. * in the print dialog
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3613
msgid "_Now"
msgstr "_Nu"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3624
msgid "A_t:"
msgstr "P_å:"
#. Translators: Ability to parse the am/pm format depends on actual locale.
#. * You can remove the am/pm values below for your locale if they are not
#. * supported.
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3630
msgid ""
"Specify the time of print,\n"
" e.g. 15:30, 2:35 pm, 14:15:20, 11:46:30 am, 4 pm"
msgstr ""
"Angiv udskriftstidspunkt,\n"
" f.eks. 15:30, 14:15:20"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3640
msgid "Time of print"
msgstr "Udskriftstidspunkt"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3656
msgid "On _hold"
msgstr "_Venter"
# ???
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3657
msgid "Hold the job until it is explicitly released"
msgstr "Lad jobbet vente indtil det eksplicit frigøres"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3677
msgid "Add Cover Page"
msgstr "Tilføj forside"
#. Translators, this is the label used for the option in the print
#. * dialog that controls the front cover page.
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3686
msgid "Be_fore:"
msgstr "F_ør:"
#. Translators, this is the label used for the option in the print
#. * dialog that controls the back cover page.
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3704
msgid "_After:"
msgstr "_Efter:"
#. Translators: this is the tab label for the notebook tab containing
#. * job-specific options in the print dialog
#.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3722
msgid "Job"
msgstr "Opgave"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3788
msgid "Advanced"
msgstr "Avanceret"
#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3826
msgid "Image Quality"
msgstr "Billedkvalitet"
#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3830
msgid "Color"
msgstr "Farve"
#. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
#. It's a typographical term, as in "Binding and finishing"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3835
msgid "Finishing"
msgstr "Færdiggør"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3845
msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
msgstr "Nogle af dialogvinduets indstillinger er i modstrid"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3868
msgid "Print"
msgstr "Udskriv"
#: ../gtk/gtkrc.c:948
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Kunne ikke finde billedfil i pixmap_path: \"%s\""
#: ../gtk/gtkrecentaction.c:165 ../gtk/gtkrecentaction.c:173
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:608 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:616
#, c-format
msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
msgstr "Denne funktion er ikke implementeret for kontroller af klassen \"%s\""
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:483
msgid "Select which type of documents are shown"
msgstr "Vælg hvilken type dokumenter der skal vises"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1137 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1174
#, c-format
msgid "No item for URI '%s' found"
msgstr "Intet element for URI \"%s\" blev fundet"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1301
msgid "Untitled filter"
msgstr "Unavngivet filter"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1654
msgid "Could not remove item"
msgstr "Kunne ikke fjerne element"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1698
msgid "Could not clear list"
msgstr "Kunne ikke rydde listen"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1782
msgid "Copy _Location"
msgstr "Kopiér _placering"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1795
msgid "_Remove From List"
msgstr "_Fjern fra liste"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1804
msgid "_Clear List"
msgstr "_Ryd liste"
#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1818
msgid "Show _Private Resources"
msgstr "Vis _private ressourcer"
#. we create a placeholder menuitem, to be used in case
#. * the menu is empty. this placeholder will stay around
#. * for the entire lifetime of the menu, and we just hide it
#. * when it's not used. we have to do this, and do it here,
#. * because we need a marker for the beginning of the recent
#. * items list, so that we can insert the new items at the
#. * right place when idly populating the menu in case the
#. * user appended or prepended custom menu items to the
#. * recent chooser menu widget.
#.
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:362
msgid "No items found"
msgstr "Ingen elementer fundet"
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:528 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:584
#, c-format
msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
msgstr "Der blev ikke fundet nogen nyligt brugt ressource med URI \"%s\""
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:794
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Åbn \"%s\""
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:824
msgid "Unknown item"
msgstr "Ukendt element"
#. This is the label format that is used for the first 10 items
#. * in a recent files menu. The %d is the number of the item,
#. * the %s is the name of the item. Please keep the _ in front
#. * of the number to give these menu items a mnemonic.
#.
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:835
#, c-format
msgctxt "recent menu label"
msgid "_%d. %s"
msgstr "_%d. %s"
#. This is the format that is used for items in a recent files menu.
#. * The %d is the number of the item, the %s is the name of the item.
#.
#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:840
#, c-format
msgctxt "recent menu label"
msgid "%d. %s"
msgstr "%d. %s"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1006 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1019
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1156 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1166
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1218 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1227
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1242
#, c-format
msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
msgstr "Kun ikke finde et element med URI \"%s\""
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:2442
#, c-format
msgid "No registered application with name '%s' for item with URI '%s' found"
msgstr ""
"Intet registreret program ved navn \"%s\" for element med URI \"%s\" fundet"
# ? Denne oversættelse må være rimelig præcis, men ved ikke med konventioner og den slags
#: ../gtk/gtkspinner.c:287
msgctxt "throbbing progress animation widget"
msgid "Spinner"
msgstr "Venteanimation"
#: ../gtk/gtkspinner.c:288
msgid "Provides visual indication of progress"
msgstr "Angiver fortløbende arbejde visuelt"
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
#: ../gtk/gtkstock.c:313
msgctxt "Stock label"
msgid "Information"
msgstr "Information"
#: ../gtk/gtkstock.c:314
msgctxt "Stock label"
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"
#: ../gtk/gtkstock.c:315
msgctxt "Stock label"
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
#: ../gtk/gtkstock.c:316
msgctxt "Stock label"
msgid "Question"
msgstr "Spørgsmål"
#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
#. * need the mnemonics to be rationalized
#.
#: ../gtk/gtkstock.c:321
msgctxt "Stock label"
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../gtk/gtkstock.c:322
msgctxt "Stock label"
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
#: ../gtk/gtkstock.c:323
msgctxt "Stock label"
msgid "_Apply"
msgstr "_Anvend"
#: ../gtk/gtkstock.c:324
msgctxt "Stock label"
msgid "_Bold"
msgstr "_Fed"
#: ../gtk/gtkstock.c:325
msgctxt "Stock label"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: ../gtk/gtkstock.c:326
msgctxt "Stock label"
msgid "_CD-ROM"
msgstr "_Cd-rom"
#: ../gtk/gtkstock.c:327
msgctxt "Stock label"
msgid "_Clear"
msgstr "_Ryd"
#: ../gtk/gtkstock.c:328
msgctxt "Stock label"
msgid "_Close"
msgstr "_Luk"
#: ../gtk/gtkstock.c:329
msgctxt "Stock label"
msgid "C_onnect"
msgstr "_Tilslut"
#: ../gtk/gtkstock.c:330
msgctxt "Stock label"
msgid "_Convert"
msgstr "_Konvertér"
#: ../gtk/gtkstock.c:331
msgctxt "Stock label"
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiér"
#: ../gtk/gtkstock.c:332
msgctxt "Stock label"
msgid "Cu_t"
msgstr "K_lip"
#: ../gtk/gtkstock.c:333
msgctxt "Stock label"
msgid "_Delete"
msgstr "_Slet"
#: ../gtk/gtkstock.c:334
msgctxt "Stock label"
msgid "_Discard"
msgstr "_Kassér"
#: ../gtk/gtkstock.c:335
msgctxt "Stock label"
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Afbryd"
#: ../gtk/gtkstock.c:336
msgctxt "Stock label"
msgid "_Execute"
msgstr "_Udfør"
#: ../gtk/gtkstock.c:337
msgctxt "Stock label"
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigér"
#: ../gtk/gtkstock.c:338
msgctxt "Stock label"
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: ../gtk/gtkstock.c:339
msgctxt "Stock label"
msgid "_Find"
msgstr "_Find"
#: ../gtk/gtkstock.c:340
msgctxt "Stock label"
msgid "Find and _Replace"
msgstr "Find og e_rstat"
#: ../gtk/gtkstock.c:341
msgctxt "Stock label"
msgid "_Floppy"
msgstr "_Diskette"
#: ../gtk/gtkstock.c:342
msgctxt "Stock label"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Fuldskærm"
#: ../gtk/gtkstock.c:343
msgctxt "Stock label"
msgid "_Leave Fullscreen"
msgstr "_Forlad fuldskærm"
#. This is a navigation label as in "go to the bottom of the page"
#: ../gtk/gtkstock.c:345
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Bottom"
msgstr "_Bund"
#. This is a navigation label as in "go to the first page"
#: ../gtk/gtkstock.c:347
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_First"
msgstr "_Første"
#. This is a navigation label as in "go to the last page"
#: ../gtk/gtkstock.c:349
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Last"
msgstr "_Sidste"
#. This is a navigation label as in "go to the top of the page"
#: ../gtk/gtkstock.c:351
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Top"
msgstr "_Top"
#. This is a navigation label as in "go back"
#: ../gtk/gtkstock.c:353
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Back"
msgstr "_Forrige"
#. This is a navigation label as in "go down"
#: ../gtk/gtkstock.c:355
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Down"
msgstr "_Ned"
#. This is a navigation label as in "go forward"
#: ../gtk/gtkstock.c:357
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Forward"
msgstr "_Næste"
#. This is a navigation label as in "go up"
#: ../gtk/gtkstock.c:359
msgctxt "Stock label, navigation"
msgid "_Up"
msgstr "_Op"
#: ../gtk/gtkstock.c:360
msgctxt "Stock label"
msgid "_Hard Disk"
msgstr "_Harddisk"
#: ../gtk/gtkstock.c:361
msgctxt "Stock label"
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: ../gtk/gtkstock.c:362
msgctxt "Stock label"
msgid "_Home"
msgstr "_Hjem"
#: ../gtk/gtkstock.c:363
msgctxt "Stock label"
msgid "Increase Indent"
msgstr "Forøg indrykning"
#: ../gtk/gtkstock.c:364
msgctxt "Stock label"
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Formindsk indrykning"
#: ../gtk/gtkstock.c:365
msgctxt "Stock label"
msgid "_Index"
msgstr "_Indeks"
#: ../gtk/gtkstock.c:366
msgctxt "Stock label"
msgid "_Information"
msgstr "_Information"
#: ../gtk/gtkstock.c:367
msgctxt "Stock label"
msgid "_Italic"
msgstr "_Kursiv"
#: ../gtk/gtkstock.c:368
msgctxt "Stock label"
msgid "_Jump to"
msgstr "_Spring til"
#. This is about text justification, "centered text"
#: ../gtk/gtkstock.c:370
msgctxt "Stock label"
msgid "_Center"
msgstr "_Centrér"
#. This is about text justification
#: ../gtk/gtkstock.c:372
msgctxt "Stock label"
msgid "_Fill"
msgstr "_Udfyld"
#. This is about text justification, "left-justified text"
#: ../gtk/gtkstock.c:374
msgctxt "Stock label"
msgid "_Left"
msgstr "_Venstre"
#. This is about text justification, "right-justified text"
#: ../gtk/gtkstock.c:376
msgctxt "Stock label"
msgid "_Right"
msgstr "_Højre"
#. Media label, as in "fast forward"
#: ../gtk/gtkstock.c:379
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Forward"
msgstr "_Spol frem"
#. Media label, as in "next song"
#: ../gtk/gtkstock.c:381
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Next"
msgstr "_Næste"
#. Media label, as in "pause music"
#: ../gtk/gtkstock.c:383
msgctxt "Stock label, media"
msgid "P_ause"
msgstr "P_ause"
#. Media label, as in "play music"
#: ../gtk/gtkstock.c:385
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Play"
msgstr "_Afspil"
#. Media label, as in "previous song"
#: ../gtk/gtkstock.c:387
msgctxt "Stock label, media"
msgid "Pre_vious"
msgstr "Fo_rrige"
#. Media label
#: ../gtk/gtkstock.c:389
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Record"
msgstr "_Optag"
#. Media label
#: ../gtk/gtkstock.c:391
msgctxt "Stock label, media"
msgid "R_ewind"
msgstr "_Spol tilbage"
#. Media label
#: ../gtk/gtkstock.c:393
msgctxt "Stock label, media"
msgid "_Stop"
msgstr "_Stop"
#: ../gtk/gtkstock.c:394
msgctxt "Stock label"
msgid "_Network"
msgstr "_Netværk"
#: ../gtk/gtkstock.c:395
msgctxt "Stock label"
msgid "_New"
msgstr "_Ny"
#: ../gtk/gtkstock.c:396
msgctxt "Stock label"
msgid "_No"
msgstr "_Nej"
#: ../gtk/gtkstock.c:397
msgctxt "Stock label"
msgid "_OK"
msgstr "_O.k."
#: ../gtk/gtkstock.c:398
msgctxt "Stock label"
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
#. Page orientation
#: ../gtk/gtkstock.c:400
msgctxt "Stock label"
msgid "Landscape"
msgstr "Landskab"
#. Page orientation
#: ../gtk/gtkstock.c:402
msgctxt "Stock label"
msgid "Portrait"
msgstr "Portræt"
#. Page orientation
#: ../gtk/gtkstock.c:404
msgctxt "Stock label"
msgid "Reverse landscape"
msgstr "Omvendt landskab"
#. Page orientation
#: ../gtk/gtkstock.c:406
msgctxt "Stock label"
msgid "Reverse portrait"
msgstr "Omvendt portræt"
#: ../gtk/gtkstock.c:407
msgctxt "Stock label"
msgid "Page Set_up"
msgstr "Side_opsætning"
#: ../gtk/gtkstock.c:408
msgctxt "Stock label"
msgid "_Paste"
msgstr "_Indsæt"
#: ../gtk/gtkstock.c:409
msgctxt "Stock label"
msgid "_Preferences"
msgstr "_Indstillinger"
#: ../gtk/gtkstock.c:410
msgctxt "Stock label"
msgid "_Print"
msgstr "_Udskriv"
#: ../gtk/gtkstock.c:411
msgctxt "Stock label"
msgid "Print Pre_view"
msgstr "_Vis udskrift"
#: ../gtk/gtkstock.c:412
msgctxt "Stock label"
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaber"
#: ../gtk/gtkstock.c:413
msgctxt "Stock label"
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
#: ../gtk/gtkstock.c:414
msgctxt "Stock label"
msgid "_Redo"
msgstr "_Omgør"
#: ../gtk/gtkstock.c:415
msgctxt "Stock label"
msgid "_Refresh"
msgstr "_Opdatér"
#: ../gtk/gtkstock.c:416
msgctxt "Stock label"
msgid "_Remove"
msgstr "_Fjern"
#: ../gtk/gtkstock.c:417
msgctxt "Stock label"
msgid "_Revert"
msgstr "_Forkast"
#: ../gtk/gtkstock.c:418
msgctxt "Stock label"
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#: ../gtk/gtkstock.c:419
msgctxt "Stock label"
msgid "Save _As"
msgstr "Gem _som"
#: ../gtk/gtkstock.c:420
msgctxt "Stock label"
msgid "Select _All"
msgstr "Markér _alt"
#: ../gtk/gtkstock.c:421
msgctxt "Stock label"
msgid "_Color"
msgstr "_Farve"
#: ../gtk/gtkstock.c:422
msgctxt "Stock label"
msgid "_Font"
msgstr "_Skrifttype"
#. Sorting direction
#: ../gtk/gtkstock.c:424
msgctxt "Stock label"
msgid "_Ascending"
msgstr "_Stigende"
#. Sorting direction
#: ../gtk/gtkstock.c:426
msgctxt "Stock label"
msgid "_Descending"
msgstr "_Faldende"
#: ../gtk/gtkstock.c:427
msgctxt "Stock label"
msgid "_Spell Check"
msgstr "_Stavekontrol"
#: ../gtk/gtkstock.c:428
msgctxt "Stock label"
msgid "_Stop"
msgstr "_Stop"
#. Font variant
#: ../gtk/gtkstock.c:430
msgctxt "Stock label"
msgid "_Strikethrough"
msgstr "_Gennemstreget"
#: ../gtk/gtkstock.c:431
msgctxt "Stock label"
msgid "_Undelete"
msgstr "_Gendan"
#. Font variant
#: ../gtk/gtkstock.c:433
msgctxt "Stock label"
msgid "_Underline"
msgstr "_Understreget"
#: ../gtk/gtkstock.c:434
msgctxt "Stock label"
msgid "_Undo"
msgstr "_Fortryd"
#: ../gtk/gtkstock.c:435
msgctxt "Stock label"
msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"
#. Zoom
#: ../gtk/gtkstock.c:437
msgctxt "Stock label"
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal størrelse"
#. Zoom
#: ../gtk/gtkstock.c:439
msgctxt "Stock label"
msgid "Best _Fit"
msgstr "Bedst _passende"
#: ../gtk/gtkstock.c:440
msgctxt "Stock label"
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zoom _ind"
#: ../gtk/gtkstock.c:441
msgctxt "Stock label"
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zoom _ud"
#. Translators: if the "on" state label requires more than three
#. * glyphs then use MEDIUM VERTICAL BAR (U+2759) as the text for
#. * the state
#.
#: ../gtk/gtkswitch.c:338 ../gtk/gtkswitch.c:398 ../gtk/gtkswitch.c:605
msgctxt "switch"
msgid "ON"
msgstr "TIL"
#. Translators: if the "off" state label requires more than three
#. * glyphs then use WHITE CIRCLE (U+25CB) as the text for the state
#.
#: ../gtk/gtkswitch.c:346 ../gtk/gtkswitch.c:399 ../gtk/gtkswitch.c:634
msgctxt "switch"
msgid "OFF"
msgstr "FRA"
#: ../gtk/gtkswitch.c:1061
msgctxt "light switch widget"
msgid "Switch"
msgstr "Kontakt"
#: ../gtk/gtkswitch.c:1062
msgid "Switches between on and off states"
msgstr "Skifter mellem til- og fra-tilstand"
#: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:651
#, c-format
msgid "Unknown error when trying to deserialize %s"
msgstr "Ukendt fejl ved forsøg på at afserialisere %s"
#: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:710
#, c-format
msgid "No deserialize function found for format %s"
msgstr "Ingen afserialiseringsfunktion fundet for formatet %s"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:800 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:826
#, c-format
msgid "Both \"id\" and \"name\" were found on the <%s> element"
msgstr "Både \"id\" og \"name\" blev fundet på <%s>-elementet"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:810 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:836
#, c-format
msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
msgstr "Egenskaben \"%s\" blev fundet to gange på <%s>-elementet"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:852
#, c-format
msgid "<%s> element has invalid ID \"%s\""
msgstr "<%s>-element har ugyldig ID \"%s\""
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:862
#, c-format
msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" attribute"
msgstr "<%s>-element har hverken en \"name\"- eller en \"id\"-egenskab"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:949
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Egenskaben \"%s\" er gentaget to gange på samme <%s>-element"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:967 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:992
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Egenskaben \"%s\" er ugyldig på <%s>-elementet i denne sammenhæng"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1031
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" has not been defined."
msgstr "Mærket \"%s\" er ikke blevet defineret."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1043
msgid "Anonymous tag found and tags can not be created."
msgstr "Anonymt mærke fundet og mærker kan ikke oprettes."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1054
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created."
msgstr "Mærket \"%s\" findes ikke i bufferen og mærker kan ikke oprettes."
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1153 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1228
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1333 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1407
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Elementet <%s> er ikke tilladt under <%s>"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1184
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid attribute type"
msgstr "\"%s\" er ikke en gyldig egenskabstype"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1192
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid attribute name"
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt egenskabsnavn"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1202
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
msgstr ""
"\"%s\" kunne ikke konverteres til en værdi af typen \"%s\" til egenskaben "
"\"%s\""
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1211
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for attribute \"%s\""
msgstr "\"%s\" er ikke en gyldig værdi for egenskaben \"%s\""
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1296
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" already defined"
msgstr "Mærket \"%s\" er allerede defineret"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1309
#, c-format
msgid "Tag \"%s\" has invalid priority \"%s\""
msgstr "Mærket \"%s\" har en ugyldig prioritet \"%s\""
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1362
#, c-format
msgid "Outermost element in text must be <text_view_markup> not <%s>"
msgstr ""
"Det yderste element i teksten skal være <text_view_markup> og ikke <%s>"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1371 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1387
#, c-format
msgid "A <%s> element has already been specified"
msgstr "Et <%s>-element er allerede specificeret"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1393
msgid "A <text> element can't occur before a <tags> element"
msgstr "Et <text>-element kan ikke forekomme før et <tags>-element"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1793
msgid "Serialized data is malformed"
msgstr "Serialiserede data er fejldannede"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1871
msgid ""
"Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
msgstr ""
"Serialiserede data er fejldannede. Første sektion er ikke "
"GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
#: ../gtk/gtktextutil.c:60
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr "LRM _venstre-mod-højre-mærke"
#: ../gtk/gtktextutil.c:61
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr "RLM _højre-mod-venstre-mærke"
#: ../gtk/gtktextutil.c:62
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr "LRE venstre-mod-højre-_indlejring"
#: ../gtk/gtktextutil.c:63
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr "RLE højre-mod-venstre-i_ndlejring"
# RETMIG: rigtigt?
#: ../gtk/gtktextutil.c:64
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr "LRO venstre-mod-højre-_overskrivning"
#: ../gtk/gtktextutil.c:65
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr "RLO højre-mod-venstre-o_verskrivning"
#: ../gtk/gtktextutil.c:66
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr "PDF _glem retningsformatering"
#: ../gtk/gtktextutil.c:67
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr "ZWS _nul bredde mellemrum"
#: ../gtk/gtktextutil.c:68
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ nul bredde _sammenbinder"
#: ../gtk/gtktextutil.c:69
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ nul bredde i_kke-sammenbinder"
#: ../gtk/gtkuimanager.c:1506
#, c-format
msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
msgstr "Uventet startmærke \"%s\" på linje %d tegn %d"
#: ../gtk/gtkuimanager.c:1596
#, c-format
msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
msgstr "Uventede tegndata på linje %d tegn %d"
#: ../gtk/gtkuimanager.c:2428
msgid "Empty"
msgstr "Tom"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:170
msgid "Volume"
msgstr "Lydstyrke"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:172
msgid "Turns volume down or up"
msgstr "Skruer lydstyrken ned eller op"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:175
msgid "Adjusts the volume"
msgstr "Justerer lydstyrken"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:181 ../gtk/gtkvolumebutton.c:184
msgid "Volume Down"
msgstr "Lydstyrke ned"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:183
msgid "Decreases the volume"
msgstr "Reducerer lydstyrken"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:187 ../gtk/gtkvolumebutton.c:190
msgid "Volume Up"
msgstr "Lydstyrke op"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:189
msgid "Increases the volume"
msgstr "Forøger lydstyrken"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:247
msgid "Muted"
msgstr "Tavs"
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:251
msgid "Full Volume"
msgstr "Fuld lydstyrke"
#. Translators: this is the percentage of the current volume,
#. * as used in the tooltip, eg. "49 %".
#. * Translate the "%d" to "%Id" if you want to use localised digits,
#. * or otherwise translate the "%d" to "%d".
#.
#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:264
#, c-format
msgctxt "volume percentage"
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:4
msgctxt "paper size"
msgid "asme_f"
msgstr "asme_f"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:5
msgctxt "paper size"
msgid "A0x2"
msgstr "A0x2"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:6
msgctxt "paper size"
msgid "A0"
msgstr "A0"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:7
msgctxt "paper size"
msgid "A0x3"
msgstr "A0x3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:8
msgctxt "paper size"
msgid "A1"
msgstr "A1"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:9
msgctxt "paper size"
msgid "A10"
msgstr "A10"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:10
msgctxt "paper size"
msgid "A1x3"
msgstr "A1x3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:11
msgctxt "paper size"
msgid "A1x4"
msgstr "A1x4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:12
msgctxt "paper size"
msgid "A2"
msgstr "A2"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:13
msgctxt "paper size"
msgid "A2x3"
msgstr "A2x3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:14
msgctxt "paper size"
msgid "A2x4"
msgstr "A2x4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:15
msgctxt "paper size"
msgid "A2x5"
msgstr "A2x5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:16
msgctxt "paper size"
msgid "A3"
msgstr "A3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:17
msgctxt "paper size"
msgid "A3 Extra"
msgstr "A3 Ekstra"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:18
msgctxt "paper size"
msgid "A3x3"
msgstr "A3x3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:19
msgctxt "paper size"
msgid "A3x4"
msgstr "A3x4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:20
msgctxt "paper size"
msgid "A3x5"
msgstr "A3x5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:21
msgctxt "paper size"
msgid "A3x6"
msgstr "A3x6"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:22
msgctxt "paper size"
msgid "A3x7"
msgstr "A3x7"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:23
msgctxt "paper size"
msgid "A4"
msgstr "A4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:24
msgctxt "paper size"
msgid "A4 Extra"
msgstr "A4 Ekstra"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:25
msgctxt "paper size"
msgid "A4 Tab"
msgstr "A4 Tab"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:26
msgctxt "paper size"
msgid "A4x3"
msgstr "A4x3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:27
msgctxt "paper size"
msgid "A4x4"
msgstr "A4x4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:28
msgctxt "paper size"
msgid "A4x5"
msgstr "A4x5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:29
msgctxt "paper size"
msgid "A4x6"
msgstr "A4x6"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:30
msgctxt "paper size"
msgid "A4x7"
msgstr "A4x7"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:31
msgctxt "paper size"
msgid "A4x8"
msgstr "A4x8"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:32
msgctxt "paper size"
msgid "A4x9"
msgstr "A4x9"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:33
msgctxt "paper size"
msgid "A5"
msgstr "A5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:34
msgctxt "paper size"
msgid "A5 Extra"
msgstr "A5 Ekstra"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:35
msgctxt "paper size"
msgid "A6"
msgstr "A6"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:36
msgctxt "paper size"
msgid "A7"
msgstr "A7"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:37
msgctxt "paper size"
msgid "A8"
msgstr "A8"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:38
msgctxt "paper size"
msgid "A9"
msgstr "A9"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:39
msgctxt "paper size"
msgid "B0"
msgstr "B0"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:40
msgctxt "paper size"
msgid "B1"
msgstr "B1"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:41
msgctxt "paper size"
msgid "B10"
msgstr "B10"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:42
msgctxt "paper size"
msgid "B2"
msgstr "B2"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:43
msgctxt "paper size"
msgid "B3"
msgstr "B3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:44
msgctxt "paper size"
msgid "B4"
msgstr "B4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:45
msgctxt "paper size"
msgid "B5"
msgstr "B5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:46
msgctxt "paper size"
msgid "B5 Extra"
msgstr "B5 Ekstra"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:47
msgctxt "paper size"
msgid "B6"
msgstr "B6"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:48
msgctxt "paper size"
msgid "B6/C4"
msgstr "B6/C4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:49
msgctxt "paper size"
msgid "B7"
msgstr "B7"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:50
msgctxt "paper size"
msgid "B8"
msgstr "B8"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:51
msgctxt "paper size"
msgid "B9"
msgstr "B9"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:52
msgctxt "paper size"
msgid "C0"
msgstr "C0"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:53
msgctxt "paper size"
msgid "C1"
msgstr "C1"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:54
msgctxt "paper size"
msgid "C10"
msgstr "C10"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:55
msgctxt "paper size"
msgid "C2"
msgstr "C2"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:56
msgctxt "paper size"
msgid "C3"
msgstr "C3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:57
msgctxt "paper size"
msgid "C4"
msgstr "C4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:58
msgctxt "paper size"
msgid "C5"
msgstr "C5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:59
msgctxt "paper size"
msgid "C6"
msgstr "C6"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:60
msgctxt "paper size"
msgid "C6/C5"
msgstr "C6/C5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:61
msgctxt "paper size"
msgid "C7"
msgstr "C7"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:62
msgctxt "paper size"
msgid "C7/C6"
msgstr "C7/C6"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:63
msgctxt "paper size"
msgid "C8"
msgstr "C8"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:64
msgctxt "paper size"
msgid "C9"
msgstr "C9"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:65
msgctxt "paper size"
msgid "DL Envelope"
msgstr "DL-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:66
msgctxt "paper size"
msgid "RA0"
msgstr "RA0"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:67
msgctxt "paper size"
msgid "RA1"
msgstr "RA1"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:68
msgctxt "paper size"
msgid "RA2"
msgstr "RA2"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:69
msgctxt "paper size"
msgid "SRA0"
msgstr "SRA0"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:70
msgctxt "paper size"
msgid "SRA1"
msgstr "SRA1"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:71
msgctxt "paper size"
msgid "SRA2"
msgstr "SRA2"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:72
msgctxt "paper size"
msgid "JB0"
msgstr "JB0"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:73
msgctxt "paper size"
msgid "JB1"
msgstr "JB1"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:74
msgctxt "paper size"
msgid "JB10"
msgstr "JB10"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:75
msgctxt "paper size"
msgid "JB2"
msgstr "JB2"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:76
msgctxt "paper size"
msgid "JB3"
msgstr "JB3"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:77
msgctxt "paper size"
msgid "JB4"
msgstr "JB4"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:78
msgctxt "paper size"
msgid "JB5"
msgstr "JB5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:79
msgctxt "paper size"
msgid "JB6"
msgstr "JB6"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:80
msgctxt "paper size"
msgid "JB7"
msgstr "JB7"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:81
msgctxt "paper size"
msgid "JB8"
msgstr "JB8"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:82
msgctxt "paper size"
msgid "JB9"
msgstr "JB9"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:83
msgctxt "paper size"
msgid "jis exec"
msgstr "jis exec"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:84
msgctxt "paper size"
msgid "Choukei 2 Envelope"
msgstr "Choukei 2-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:85
msgctxt "paper size"
msgid "Choukei 3 Envelope"
msgstr "Choukei 3-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:86
msgctxt "paper size"
msgid "Choukei 4 Envelope"
msgstr "Choukei 4-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:87
msgctxt "paper size"
msgid "hagaki (postcard)"
msgstr "hagaki (postkort)"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:88
msgctxt "paper size"
msgid "kahu Envelope"
msgstr "kahu-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:89
msgctxt "paper size"
msgid "kaku2 Envelope"
msgstr "kaku2-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:90
msgctxt "paper size"
msgid "oufuku (reply postcard)"
msgstr "oufuku (svarpostkort)"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:91
msgctxt "paper size"
msgid "you4 Envelope"
msgstr "you4-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:92
msgctxt "paper size"
msgid "10x11"
msgstr "10x11"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:93
msgctxt "paper size"
msgid "10x13"
msgstr "10x13"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:94
msgctxt "paper size"
msgid "10x14"
msgstr "10x14"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:95 ../gtk/paper_names_offsets.c:96
msgctxt "paper size"
msgid "10x15"
msgstr "10x15"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:97
msgctxt "paper size"
msgid "11x12"
msgstr "11x12"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:98
msgctxt "paper size"
msgid "11x15"
msgstr "11x15"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:99
msgctxt "paper size"
msgid "12x19"
msgstr "12x19"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:100
msgctxt "paper size"
msgid "5x7"
msgstr "5x7"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:101
msgctxt "paper size"
msgid "6x9 Envelope"
msgstr "6x9-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:102
msgctxt "paper size"
msgid "7x9 Envelope"
msgstr "7x9-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:103
msgctxt "paper size"
msgid "9x11 Envelope"
msgstr "9x11-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:104
msgctxt "paper size"
msgid "a2 Envelope"
msgstr "a2-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:105
msgctxt "paper size"
msgid "Arch A"
msgstr "Arch A"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:106
msgctxt "paper size"
msgid "Arch B"
msgstr "Arch B"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:107
msgctxt "paper size"
msgid "Arch C"
msgstr "Arch C"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:108
msgctxt "paper size"
msgid "Arch D"
msgstr "Arch D"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:109
msgctxt "paper size"
msgid "Arch E"
msgstr "Arch E"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:110
msgctxt "paper size"
msgid "b-plus"
msgstr "b-plus"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:111
msgctxt "paper size"
msgid "c"
msgstr "c"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:112
msgctxt "paper size"
msgid "c5 Envelope"
msgstr "c5-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:113
msgctxt "paper size"
msgid "d"
msgstr "d"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:114
msgctxt "paper size"
msgid "e"
msgstr "e"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:115
msgctxt "paper size"
msgid "edp"
msgstr "edp"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:116
msgctxt "paper size"
msgid "European edp"
msgstr "Europæisk edp"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:117
msgctxt "paper size"
msgid "Executive"
msgstr "Executive"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:118
msgctxt "paper size"
msgid "f"
msgstr "f"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:119
msgctxt "paper size"
msgid "FanFold European"
msgstr "FanFold europæisk"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:120
msgctxt "paper size"
msgid "FanFold US"
msgstr "FanFold amerikansk"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:121
msgctxt "paper size"
msgid "FanFold German Legal"
msgstr "FanFold tysk legal"
# Jeg tror det er bedst at bruge den engelske streng her
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:122
msgctxt "paper size"
msgid "Government Legal"
msgstr "Government legal"
# Jeg tror det er bedst at bruge den engelske streng her
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:123
msgctxt "paper size"
msgid "Government Letter"
msgstr "Government letter"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:124
msgctxt "paper size"
msgid "Index 3x5"
msgstr "Indeks 3x5"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:125
msgctxt "paper size"
msgid "Index 4x6 (postcard)"
msgstr "Indeks 4x6 (postkort)"
# ext?
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:126
msgctxt "paper size"
msgid "Index 4x6 ext"
msgstr "Indeks 4x6 ext"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:127
msgctxt "paper size"
msgid "Index 5x8"
msgstr "Indeks 5x8"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:128
msgctxt "paper size"
msgid "Invoice"
msgstr "Faktura"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:129
msgctxt "paper size"
msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:130
msgctxt "paper size"
msgid "US Legal"
msgstr "Amerikansk legal"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:131
msgctxt "paper size"
msgid "US Legal Extra"
msgstr "Amerikansk legal ekstra"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:132
msgctxt "paper size"
msgid "US Letter"
msgstr "Amerikansk letter"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:133
msgctxt "paper size"
msgid "US Letter Extra"
msgstr "Amerikansk letter ekstra"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:134
msgctxt "paper size"
msgid "US Letter Plus"
msgstr "Amerikansk letter plus"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:135
msgctxt "paper size"
msgid "Monarch Envelope"
msgstr "Monark-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:136
msgctxt "paper size"
msgid "#10 Envelope"
msgstr "#10-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:137
msgctxt "paper size"
msgid "#11 Envelope"
msgstr "#11-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:138
msgctxt "paper size"
msgid "#12 Envelope"
msgstr "#12-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:139
msgctxt "paper size"
msgid "#14 Envelope"
msgstr "#14-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:140
msgctxt "paper size"
msgid "#9 Envelope"
msgstr "#9-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:141
msgctxt "paper size"
msgid "Personal Envelope"
msgstr "Personlig konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:142
msgctxt "paper size"
msgid "Quarto"
msgstr "Quarto"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:143
msgctxt "paper size"
msgid "Super A"
msgstr "Super A"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:144
msgctxt "paper size"
msgid "Super B"
msgstr "Super B"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:145
msgctxt "paper size"
msgid "Wide Format"
msgstr "Bredt format"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:146
msgctxt "paper size"
msgid "Dai-pa-kai"
msgstr "Dai-pa-kai"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:147
msgctxt "paper size"
msgid "Folio"
msgstr "Folio"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:148
msgctxt "paper size"
msgid "Folio sp"
msgstr "Folio sp"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:149
msgctxt "paper size"
msgid "Invite Envelope"
msgstr "Invitationskonvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:150
msgctxt "paper size"
msgid "Italian Envelope"
msgstr "Italiensk konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:151
msgctxt "paper size"
msgid "juuro-ku-kai"
msgstr "juuro-ku-kai"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:152
msgctxt "paper size"
msgid "pa-kai"
msgstr "pa-kai"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:153
msgctxt "paper size"
msgid "Postfix Envelope"
msgstr "Postfix-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:154
msgctxt "paper size"
msgid "Small Photo"
msgstr "Lille fotografi"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:155
msgctxt "paper size"
msgid "prc1 Envelope"
msgstr "prc1-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:156
msgctxt "paper size"
msgid "prc10 Envelope"
msgstr "prc10-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:157
msgctxt "paper size"
msgid "prc 16k"
msgstr "prc 16k"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:158
msgctxt "paper size"
msgid "prc2 Envelope"
msgstr "prc2-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:159
msgctxt "paper size"
msgid "prc3 Envelope"
msgstr "prc3-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:160
msgctxt "paper size"
msgid "prc 32k"
msgstr "prc 32k"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:161
msgctxt "paper size"
msgid "prc4 Envelope"
msgstr "prc4-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:162
msgctxt "paper size"
msgid "prc5 Envelope"
msgstr "prc5-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:163
msgctxt "paper size"
msgid "prc6 Envelope"
msgstr "prc6-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:164
msgctxt "paper size"
msgid "prc7 Envelope"
msgstr "prc7-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:165
msgctxt "paper size"
msgid "prc8 Envelope"
msgstr "prc8-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:166
msgctxt "paper size"
msgid "prc9 Envelope"
msgstr "prc9-konvolut"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:167
msgctxt "paper size"
msgid "ROC 16k"
msgstr "ROC 16k"
#: ../gtk/paper_names_offsets.c:168
msgctxt "paper size"
msgid "ROC 8k"
msgstr "ROC 8k"
#: ../gtk/updateiconcache.c:492 ../gtk/updateiconcache.c:552
#, c-format
msgid "different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n"
msgstr "forskellige idata fundet for den symbolsk lænkede \"%s\" og \"%s\"\n"
# Ved ikke hvilken betydning af header der gør sig gældende, så lad os lade header blive stående indtil nogen får en god idé
#: ../gtk/updateiconcache.c:1370
#, c-format
msgid "Failed to write header\n"
msgstr "Kunne ikke skrive header\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1376
#, c-format
msgid "Failed to write hash table\n"
msgstr "Kunne ikke skrive hashtabel\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1382
#, c-format
msgid "Failed to write folder index\n"
msgstr "Kunne ikke skrive mappeindeks\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1390
#, c-format
msgid "Failed to rewrite header\n"
msgstr "Kunne ikke skrive header igen\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1484
#, c-format
msgid "Failed to open file %s : %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne filen %s : %s\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1492 ../gtk/updateiconcache.c:1522
#, c-format
msgid "Failed to write cache file: %s\n"
msgstr "Kunne ikke skrive lagerfil: %s\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1533
#, c-format
msgid "The generated cache was invalid.\n"
msgstr "Det genererede lager var ugyldigt.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1547
#, c-format
msgid "Could not rename %s to %s: %s, removing %s then.\n"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s til %s: %s, fjerner så %s.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1561
#, c-format
msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s til %s: %s\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1571
#, c-format
msgid "Could not rename %s back to %s: %s.\n"
msgstr "Kunne ikke omdøbe %s tilbage til %s: %s.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1598
#, c-format
msgid "Cache file created successfully.\n"
msgstr "Lagerfil oprettet korrekt.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1637
msgid "Overwrite an existing cache, even if up to date"
msgstr "Overskriv et eksisterende lager, selv hvis det er opdateret"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1638
msgid "Don't check for the existence of index.theme"
msgstr "Kontrollér ikke hvorvidt index.theme findes"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1639
msgid "Don't include image data in the cache"
msgstr "Inkludér ikke billeddata i lageret"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1640
msgid "Output a C header file"
msgstr "Udskriv header-fil til C"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1641
msgid "Turn off verbose output"
msgstr "Deaktivér detaljeret udskrift"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1642
msgid "Validate existing icon cache"
msgstr "Validér eksisterende ikonlager"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1709
#, c-format
msgid "File not found: %s\n"
msgstr "Filen ikke fundet: %s\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1715
#, c-format
msgid "Not a valid icon cache: %s\n"
msgstr "Ikke et gyldigt ikonlager: %s\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1728
#, c-format
msgid "No theme index file.\n"
msgstr "Ingen temaindeksfil.\n"
#: ../gtk/updateiconcache.c:1732
#, c-format
msgid ""
"No theme index file in '%s'.\n"
"If you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-index.\n"
msgstr ""
"Ingen temaindeksfil i \"%s\".\n"
"Hvis du virkelig vil oprette et ikonlager her, så brug --ignore-theme-"
"index.\n"
#. ID
#: ../modules/input/imam-et.c:454
msgid "Amharic (EZ+)"
msgstr "Amharisk (EZ+)"
#. ID
#: ../modules/input/imcedilla.c:92
msgid "Cedilla"
msgstr "Cedilla"
#. ID
#: ../modules/input/imcyrillic-translit.c:217
msgid "Cyrillic (Transliterated)"
msgstr "Kyrillisk (transskriberet)"
#. ID
#: ../modules/input/iminuktitut.c:127
msgid "Inuktitut (Transliterated)"
msgstr "Inuktitut (transskriberet)"
#. ID
#: ../modules/input/imipa.c:145
msgid "IPA"
msgstr "IPA"
#. ID
#: ../modules/input/immultipress.c:31
msgid "Multipress"
msgstr "Multipress"
#. ID
#: ../modules/input/imthai.c:35
msgid "Thai-Lao"
msgstr "Thai-Lao"
#. ID
#: ../modules/input/imti-er.c:453
msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
msgstr "Tigrigna-Eritreask (EZ+)"
#. ID
#: ../modules/input/imti-et.c:453