Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: windows
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

7621 lines (5835 sloc) 210.981 kb
# gtk+ Finnish translation
# Copyright (C) 2003-2008 Free Software Foundation, Inc.
# Mikko Rauhala <mjr@iki.fi>, 1999
# Sami Pesonen <sampeson@iki.fi>, 2004
# Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2000-2004.
# Tommi Vainikainen, 2005, 2009-2010.
# Ilkka Tuohela, 2005-2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-01 15:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-20 21:55+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk/gdkdevice.c:97
#, fuzzy
msgid "Device Display"
msgstr "Oletusnäyttö"
#: gdk/gdkdevice.c:98
#, fuzzy
msgid "Display which the device belongs to"
msgstr "Näytä solun herkkyys"
#: gdk/gdkdevice.c:112
#, fuzzy
msgid "Device manager"
msgstr "Äskettäisten hallinta"
#: gdk/gdkdevice.c:113
msgid "Device manager which the device belongs to"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:127 gdk/gdkdevice.c:128
#, fuzzy
msgid "Device name"
msgstr "Säätimen nimi"
#: gdk/gdkdevice.c:142
#, fuzzy
msgid "Device type"
msgstr "Käyrätyyppi"
#: gdk/gdkdevice.c:143
msgid "Device role in the device manager"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:159
msgid "Associated device"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:160
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:173
msgid "Input source"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:174
#, fuzzy
msgid "Source type for the device"
msgstr "Puunäkymän malli"
#: gdk/gdkdevice.c:189 gdk/gdkdevice.c:190
#, fuzzy
msgid "Input mode for the device"
msgstr "Puunäkymän malli"
#: gdk/gdkdevice.c:205
#, fuzzy
msgid "Whether the device has a cursor"
msgstr "Onko tällä ikkunalla syötekohdistus"
#: gdk/gdkdevice.c:206
#, fuzzy
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
msgstr "Onko ominaisuus \"näkymätön merkki\" asetettu"
#: gdk/gdkdevice.c:220 gdk/gdkdevice.c:221
#, fuzzy
msgid "Number of axes in the device"
msgstr "Sivujen lukumäärä asiakirjassa."
#: gdk/gdkdevicemanager.c:134
#, fuzzy
msgid "Display"
msgstr "Oletusnäyttö"
#: gdk/gdkdevicemanager.c:135
#, fuzzy
msgid "Display for the device manager"
msgstr "Näytä solu"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:102
msgid "Default Display"
msgstr "Oletusnäyttö"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
msgid "The default display for GDK"
msgstr "GDK:n oletusnäyttö"
#: gdk/gdkscreen.c:72
msgid "Font options"
msgstr "Kirjasimen valinnat"
#: gdk/gdkscreen.c:73
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "Näytön oletuskirjasimien valinnat"
#: gdk/gdkscreen.c:80
msgid "Font resolution"
msgstr "Kirjasimen tarkkuus"
#: gdk/gdkscreen.c:81
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Näytöllä käytettyjen kirjasinten tarkkuus"
#: gdk/gdkwindow.c:392 gdk/gdkwindow.c:393
msgid "Cursor"
msgstr "Osoitin"
#: gdk/x11/gdkdevice-xi.c:132 gdk/x11/gdkdevice-xi.c:133
#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:111
msgid "Device ID"
msgstr ""
#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:112
msgid "Device identifier"
msgstr ""
#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:84
#, fuzzy
msgid "Event base"
msgstr "Tapahtumat"
#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:85
msgid "Event base for XInput events"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:269
msgid "Program name"
msgstr "Ohjelman nimi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:270
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Ohjelman nimi. Jos tätä ei ole asetettu, oletuksena on g_get_application_name"
"()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:284
msgid "Program version"
msgstr "Ohjelman versio"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:285
msgid "The version of the program"
msgstr "Ohjelman versio"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:299
msgid "Copyright string"
msgstr "Tekijänoikeustiedot"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:300
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Ohjelman tekijänoikeuksien tiedot"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:317
msgid "Comments string"
msgstr "Kommentti"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:318
msgid "Comments about the program"
msgstr "Kommentit ohjelmasta"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:368
#, fuzzy
msgid "License Type"
msgstr "Viestin tyyppi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
#, fuzzy
msgid "The license type of the program"
msgstr "Ohjelman versio"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
msgid "Website URL"
msgstr "Kotisivun URL"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "URL-linkki ohjelman kotisivulle"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:401
msgid "Website label"
msgstr "Kotisivun nimiö"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr "Nimiö ohjelman kotisivulinkkiin. Oletuksena on URL"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:418
msgid "Authors"
msgstr "Tekijät"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:419
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Luettelo ohjelman tekijöistä"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
msgid "Documenters"
msgstr "Dokumentoijat"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Luettelo ohjelman dokumentoijista"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
msgid "Artists"
msgstr "Taiteilijat"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:453
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr "Luettelo ohjelman kuvamateriaalia tehneistä henkilöistä"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:470
msgid "Translator credits"
msgstr "Kääntäjäkiitokset"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:471
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "Kiitokset kääntäjille. Tämä pitää merkitä käännettäväksi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:486
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:487
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Logo tietoja-laatikkoon. Jos ei asetettu, oletuksena on "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:502
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Logokuvakkeen nimi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:503
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Nimetty kuvake, jota käytetään logona tietoja-laatikossa."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:516
msgid "Wrap license"
msgstr "Rivitä lisenssi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:517
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Rivitetäänkö lisenssin teksti"
#: gtk/gtkaccellabel.c:189
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Pikavalinnan sulkeuma"
#: gtk/gtkaccellabel.c:190
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Sulkeuma (closure), jonka pikavalintojen muutoksia tarkkaillaan"
#: gtk/gtkaccellabel.c:196
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Pikavalintasäädin"
#: gtk/gtkaccellabel.c:197
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Säädin, jonka pikavalintojen muutoksia tarkkaillaan"
#: gtk/gtkaction.c:222 gtk/gtkactiongroup.c:228 gtk/gtkprinter.c:125
#: gtk/gtktextmark.c:89
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: gtk/gtkaction.c:223
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Yksikäsitteinen nimi toiminnolle."
#: gtk/gtkaction.c:241 gtk/gtkbutton.c:238 gtk/gtkexpander.c:209
#: gtk/gtkframe.c:130 gtk/gtklabel.c:549 gtk/gtkmenuitem.c:333
#: gtk/gtktoolbutton.c:202 gtk/gtktoolitemgroup.c:1571
msgid "Label"
msgstr "Nimiö"
#: gtk/gtkaction.c:242
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr "Valikon kohtien ja painikkeiden nimiö mikä aktivoi tämän toiminnon."
#: gtk/gtkaction.c:258
msgid "Short label"
msgstr "Lyhyt nimiö"
#: gtk/gtkaction.c:259
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Lyhyempi nimiö mitä voidaan käyttää työkalupalkin painikkeissa."
#: gtk/gtkaction.c:267
msgid "Tooltip"
msgstr "Vinkki"
#: gtk/gtkaction.c:268
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Tämän toiminnon vinkki."
#: gtk/gtkaction.c:283
msgid "Stock Icon"
msgstr "Vakiokuvake"
#: gtk/gtkaction.c:284
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Tämän toiminnon säätimessä näytettävä vakiokuvake."
#: gtk/gtkaction.c:304 gtk/gtkstatusicon.c:252
msgid "GIcon"
msgstr "GIcon"
#: gtk/gtkaction.c:305 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:215 gtk/gtkimage.c:320
#: gtk/gtkstatusicon.c:253
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "Näytettävä GIcon-kuvake"
#: gtk/gtkaction.c:325 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180 gtk/gtkimage.c:302
#: gtk/gtkprinter.c:174 gtk/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkwindow.c:685
msgid "Icon Name"
msgstr "Kuvakkeen nimi"
#: gtk/gtkaction.c:326 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181 gtk/gtkimage.c:303
#: gtk/gtkstatusicon.c:237
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Kuvaketeeman kuvakkeen nimi"
#: gtk/gtkaction.c:333 gtk/gtktoolitem.c:186
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Näkyvissä vaakasuunnassa"
#: gtk/gtkaction.c:334 gtk/gtktoolitem.c:187
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr "Näytetäänkö työkalukohta kun työkalupalkki on vaaka-asennossa."
#: gtk/gtkaction.c:349
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Näkyy ylivuotaessa"
#: gtk/gtkaction.c:350
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
"Kun TRUE, työkalun edustaja tälle toiminnolle esitetään työkalupalkin "
"ylivuotovalikossa."
#: gtk/gtkaction.c:357 gtk/gtktoolitem.c:193
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Näkyvissä kun pystysuunnassa"
#: gtk/gtkaction.c:358 gtk/gtktoolitem.c:194
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr "Näytetäänkö työkalukohta kun työkalupalkki on pystyasennossa."
#: gtk/gtkaction.c:365 gtk/gtktoolitem.c:200
msgid "Is important"
msgstr "On tärkeä"
#: gtk/gtkaction.c:366
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Pidetäänkö toimintoa tärkeänä. Kun TRUE, työkalukohdat tälle toiminnolle "
"näyttävät tekstin GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-tilassa."
#: gtk/gtkaction.c:374
msgid "Hide if empty"
msgstr "Piilota jos tyhjä"
#: gtk/gtkaction.c:375
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Kun TRUE, tyhjät valikkokohdat tälle toiminnolle piilotetaan."
#: gtk/gtkaction.c:381 gtk/gtkactiongroup.c:235 gtk/gtkcellrenderer.c:242
#: gtk/gtkwidget.c:754
msgid "Sensitive"
msgstr "Herkkä"
#: gtk/gtkaction.c:382
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Onko tämä toiminto käytössä."
#: gtk/gtkaction.c:388 gtk/gtkactiongroup.c:242 gtk/gtkstatusicon.c:287
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:195 gtk/gtkwidget.c:747
msgid "Visible"
msgstr "Näkyvä"
#: gtk/gtkaction.c:389
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Onko tämä toiminto näkyvissä."
#: gtk/gtkaction.c:395
msgid "Action Group"
msgstr "Toimintoryhmä"
#: gtk/gtkaction.c:396
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"Gtk-toimintoryhmä mihin Gtk-toiminto on liitetty, tai NULL (sisäiseen "
"käyttöön)."
#: gtk/gtkaction.c:414 gtk/gtkimagemenuitem.c:172
msgid "Always show image"
msgstr "Näytä kuva aina"
#: gtk/gtkaction.c:415 gtk/gtkimagemenuitem.c:173
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "Näytetäänkö kuva aina"
#: gtk/gtkactiongroup.c:229
msgid "A name for the action group."
msgstr "Toimintoryhmän nimi."
#: gtk/gtkactiongroup.c:236
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Onko tämä toimintoryhmä käytössä."
#: gtk/gtkactiongroup.c:243
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Onko tämä toimintoryhmä näkyvissä."
#: gtk/gtkactivatable.c:290
msgid "Related Action"
msgstr "Liittyvä toiminto"
#: gtk/gtkactivatable.c:291
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""
"Toiminto, jonka tämä aktivoitava, aktivoi ja jolta vastaanottaa päivityksiä"
#: gtk/gtkactivatable.c:313
msgid "Use Action Appearance"
msgstr "Käytä toiminnon ulkoasua"
#: gtk/gtkactivatable.c:314
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr "Käytetäänkö liittyvien toimintojen ulkoasujen ominaisuuksia"
#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:126
#: gtk/gtkscalebutton.c:220 gtk/gtkspinbutton.c:289
msgid "Value"
msgstr "Arvo"
#: gtk/gtkadjustment.c:94
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Koonmuutosarvo"
#: gtk/gtkadjustment.c:110
msgid "Minimum Value"
msgstr "Minimiarvo"
#: gtk/gtkadjustment.c:111
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Koonmuutoksen minimiarvo"
#: gtk/gtkadjustment.c:130
msgid "Maximum Value"
msgstr "Maksimiarvo"
#: gtk/gtkadjustment.c:131
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Koonmuutoksen maksimiarvo"
#: gtk/gtkadjustment.c:147
msgid "Step Increment"
msgstr "Askellisäys"
#: gtk/gtkadjustment.c:148
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Koonmuutoksen askellisäys"
#: gtk/gtkadjustment.c:164
msgid "Page Increment"
msgstr "Sivunlisäys"
#: gtk/gtkadjustment.c:165
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Koonmuutoksen sivunlisäys"
#: gtk/gtkadjustment.c:184
msgid "Page Size"
msgstr "Sivukoko"
#: gtk/gtkadjustment.c:185
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Koonmuutoksen sivukoko"
#: gtk/gtkalignment.c:123
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Vaakakohdistus"
#: gtk/gtkalignment.c:124 gtk/gtkbutton.c:289
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Lapsen vaakasijainti saatavilla olevassa tilassa. 0.0 on vasemmalla, 1.0 "
"oikealla"
#: gtk/gtkalignment.c:133
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Pystykohdistus"
#: gtk/gtkalignment.c:134 gtk/gtkbutton.c:308
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Lapsen pystysijainti saatavilla olevassa tilassa. 0.0 on ylhäällä, 1.0 "
"alhaalla."
#: gtk/gtkalignment.c:142
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Vaakaskaalaus"
#: gtk/gtkalignment.c:143
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Jos saatavilla oleva vaakatila on suurempi kuin mitä lapsi tarvitsisi, niin "
"kuinka paljon se siitä täyttää. 0.0 on ei mitään, 1.0 on kaiken"
#: gtk/gtkalignment.c:151
msgid "Vertical scale"
msgstr "Pystyskaalaus"
#: gtk/gtkalignment.c:152
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Jos saatavilla oleva pystytila on suurempi kuin mitä lapsi tarvitsisi, niin "
"kuinka paljon se siitä täyttää. 0.0 on ei mitään, 1.0 on kaiken"
#: gtk/gtkalignment.c:169
msgid "Top Padding"
msgstr "Ylätäyte"
#: gtk/gtkalignment.c:170
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Säätimen yläpuolelle lisättävä täyte."
#: gtk/gtkalignment.c:186
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Alatäyte"
#: gtk/gtkalignment.c:187
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Säätimen alapuolelle lisättävä täyte."
#: gtk/gtkalignment.c:203
msgid "Left Padding"
msgstr "Vasen täyte"
#: gtk/gtkalignment.c:204
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Säätimen vasemmalle puolelle lisättävä täyte."
#: gtk/gtkalignment.c:220
msgid "Right Padding"
msgstr "Oikea täyte"
#: gtk/gtkalignment.c:221
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Säätimen oikealle puolelle lisättävä täyte."
#: gtk/gtkarrow.c:110
msgid "Arrow direction"
msgstr "Nuolen suunta"
#: gtk/gtkarrow.c:111
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Suunta, johon nuoli osoittaa"
#: gtk/gtkarrow.c:119
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Nuolen varjo"
#: gtk/gtkarrow.c:120
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Nuolta ympäröivän varjon ulkonäkö"
#: gtk/gtkarrow.c:127 gtk/gtkmenu.c:735 gtk/gtkmenuitem.c:396
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Nuolen skaalaus"
#: gtk/gtkarrow.c:128
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Nuolen käyttämän tilan määrä"
#: gtk/gtkaspectframe.c:109 gtk/gtkwidget.c:950
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Vaakakohdistus"
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Lapsen X-kohdistus"
#: gtk/gtkaspectframe.c:116 gtk/gtkwidget.c:966
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Pystykohdistus"
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Lapsen Y-kohdistus"
#: gtk/gtkaspectframe.c:123
msgid "Ratio"
msgstr "Suhde"
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Reunasuhde, jos obey_child (lapsen mukaan) on FALSE"
#: gtk/gtkaspectframe.c:130
msgid "Obey child"
msgstr "Lapsen mukaan"
#: gtk/gtkaspectframe.c:131
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Aseta reunasuhde samaksi kuin lapsella"
#: gtk/gtkassistant.c:310
msgid "Header Padding"
msgstr "Otsakkeen täyte"
#: gtk/gtkassistant.c:311
msgid "Number of pixels around the header."
msgstr "Otsaketta ympäröivän tilan koko pisteinä."
#: gtk/gtkassistant.c:318
msgid "Content Padding"
msgstr "Sisällön täyte"
#: gtk/gtkassistant.c:319
msgid "Number of pixels around the content pages."
msgstr "Sisältöä ympäröivän tilan koko pikseleinä."
#: gtk/gtkassistant.c:335
msgid "Page type"
msgstr "Sivun tyyppi"
#: gtk/gtkassistant.c:336
msgid "The type of the assistant page"
msgstr "Apusivun tyyppi"
#: gtk/gtkassistant.c:353
msgid "Page title"
msgstr "Sivun otsikko"
#: gtk/gtkassistant.c:354
msgid "The title of the assistant page"
msgstr "Apusivun otsikko"
#: gtk/gtkassistant.c:370
msgid "Header image"
msgstr "Otsakekuva"
#: gtk/gtkassistant.c:371
msgid "Header image for the assistant page"
msgstr "Apusivun otsakekuva"
#: gtk/gtkassistant.c:387
msgid "Sidebar image"
msgstr "Sivupalkin kuva"
#: gtk/gtkassistant.c:388
msgid "Sidebar image for the assistant page"
msgstr "Apusivun sivupalkin kuva"
#: gtk/gtkassistant.c:403
msgid "Page complete"
msgstr "Sivu valmis"
#: gtk/gtkassistant.c:404
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
msgstr "Kertoo, ovatko kaikki vaaditut sivun kentät täytetty"
#: gtk/gtkbbox.c:135
msgid "Minimum child width"
msgstr "Pienin lapsen leveys"
#: gtk/gtkbbox.c:136
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Pienin laatikon sisäisten painikkeiden leveys"
#: gtk/gtkbbox.c:144
msgid "Minimum child height"
msgstr "Pienin lapsen korkeus"
#: gtk/gtkbbox.c:145
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Pienin laatikon sisäisten painikkeiden korkeus"
#: gtk/gtkbbox.c:153
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Lapsen sisäinen leveystäyte"
#: gtk/gtkbbox.c:154
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr ""
"Määrä, jonka verran lapsen koko kasvaa sen vasemmalla ja oikealla puolella"
#: gtk/gtkbbox.c:162
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Lapsen sisäinen korkeustäyte"
#: gtk/gtkbbox.c:163
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "Määrä, jonka verran lapsen koko kasvaa sen ylä- ja alapuolella"
#: gtk/gtkbbox.c:171
msgid "Layout style"
msgstr "Asettelutyyli"
#: gtk/gtkbbox.c:172
#, fuzzy
msgid ""
"How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
"start and end"
msgstr ""
"Miten painikkeet asettuvat laatikkoon. Mahdollisia arvoja ovat oletus, "
"levitä, reuna, alku ja loppu"
#: gtk/gtkbbox.c:180
msgid "Secondary"
msgstr "Toissijainen"
#: gtk/gtkbbox.c:181
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Jos TRUE, niin lapsi on toissijaisten joukossa. Tämä sopii esim. "
"ohjepainikkeille."
#: gtk/gtkbox.c:227 gtk/gtkexpander.c:233 gtk/gtkiconview.c:666
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:220
msgid "Spacing"
msgstr "Välit"
#: gtk/gtkbox.c:228
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Lasten välien suuruus"
#: gtk/gtkbox.c:237 gtk/gtktable.c:184 gtk/gtktoolbar.c:527
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1624
msgid "Homogeneous"
msgstr "Tasakokoisuus"
#: gtk/gtkbox.c:238
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Ovatko lapset tasakokoisia"
#: gtk/gtkbox.c:254 gtk/gtktoolbar.c:519 gtk/gtktoolitemgroup.c:1631
#: gtk/gtktoolpalette.c:1065 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
msgid "Expand"
msgstr "Laajenna"
#: gtk/gtkbox.c:255
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Saavatko lapset lisätilaa kun emo kasvaa"
#: gtk/gtkbox.c:271 gtk/gtktoolitemgroup.c:1638
msgid "Fill"
msgstr "Täytä"
#: gtk/gtkbox.c:272
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"Toimiiko lapselle varattu ylimääräinen tila täytteenä vai varautuuko se "
"lapselle."
#: gtk/gtkbox.c:279 gtk/gtktrayicon-x11.c:165
msgid "Padding"
msgstr "Täyte"
#: gtk/gtkbox.c:280
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Lapsen ja sen naapureiden välinen ylimääräinen tila kuvapisteinä."
#: gtk/gtkbox.c:286
msgid "Pack type"
msgstr "Pakkaustapa"
#: gtk/gtkbox.c:287 gtk/gtknotebook.c:692
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"GtkPackType, joka määrittää miten lapsi pakkautuu emon alkuun ja loppuun "
"nähden"
#: gtk/gtkbox.c:293 gtk/gtknotebook.c:670 gtk/gtkpaned.c:270
#: gtk/gtkruler.c:158 gtk/gtktoolitemgroup.c:1652
msgid "Position"
msgstr "Sijainti"
#: gtk/gtkbox.c:294 gtk/gtknotebook.c:671
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Nykyisen lapsen indeksi emon sisällä"
#: gtk/gtkbuilder.c:315
msgid "Translation Domain"
msgstr "Käännösalue"
#: gtk/gtkbuilder.c:316
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr "Gettextin käyttämä käännösalue "
#: gtk/gtkbutton.c:239
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr "Painikkeen sisällä olevan nimiön teksti, jos painike sisältää nimiön"
#: gtk/gtkbutton.c:246 gtk/gtkexpander.c:217 gtk/gtklabel.c:570
#: gtk/gtkmenuitem.c:348 gtk/gtktoolbutton.c:209
msgid "Use underline"
msgstr "Käytä alleviivausta"
#: gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkexpander.c:218 gtk/gtklabel.c:571
#: gtk/gtkmenuitem.c:349
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Jos asetettu, alaviiva tekstissä merkitsee, että seuraavaa merkkiä pitäisi "
"käyttää pikanäppäimenä"
#: gtk/gtkbutton.c:254 gtk/gtkimagemenuitem.c:153
msgid "Use stock"
msgstr "Käytä vakiovalikoimasta"
#: gtk/gtkbutton.c:255
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
"Jos asetettu, niin nimiötä käytetään vakiovalikoiman kohteen valitsemiseen, "
"sen sijaan että se näkyisi"
#: gtk/gtkbutton.c:262 gtk/gtkcombobox.c:811 gtk/gtkfilechooserbutton.c:385
msgid "Focus on click"
msgstr "Kohdista napsautettaessa"
#: gtk/gtkbutton.c:263 gtk/gtkfilechooserbutton.c:386
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Kaappaako painike kohdistuksen kun sitä napsautetaan"
#: gtk/gtkbutton.c:270
msgid "Border relief"
msgstr "Reunakuvio"
#: gtk/gtkbutton.c:271
msgid "The border relief style"
msgstr "Reunakuvion tyyli"
#: gtk/gtkbutton.c:288
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Vaakakohdistus lapselle"
#: gtk/gtkbutton.c:307
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Pystykohdistus lapselle"
#: gtk/gtkbutton.c:324 gtk/gtkimagemenuitem.c:138
msgid "Image widget"
msgstr "Kuvasäädin"
#: gtk/gtkbutton.c:325
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Lapsisäädin, joka näkyy painikkeen tekstin vieressä"
#: gtk/gtkbutton.c:339
msgid "Image position"
msgstr "Kuvan sijainti"
#: gtk/gtkbutton.c:340
msgid "The position of the image relative to the text"
msgstr "Kuvan sijainti suhteessa seuraavaan"
#: gtk/gtkbutton.c:460
msgid "Default Spacing"
msgstr "Oletusvälit"
#: gtk/gtkbutton.c:461
msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Ylimääräinen tila GTK_CAN_DEFAULT-painikkeiden ympärillä"
#: gtk/gtkbutton.c:475
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Oletusulkoväli"
#: gtk/gtkbutton.c:476
msgid ""
"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
"the border"
msgstr ""
"Ylimääräinen GTK_CAN_DEFAULT-painikkeiden reunan ulkopuolella oleva tila"
#: gtk/gtkbutton.c:481
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Lapsen X-poikkeama"
#: gtk/gtkbutton.c:482
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Minkä matkan x-suunnassa lapsi liikkuu vapautettaessa painike"
#: gtk/gtkbutton.c:489
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Lapsen Y-poikkeama"
#: gtk/gtkbutton.c:490
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Minkä matkan y-suunnassa lapsi liikkuu vapautettaessa painike"
#: gtk/gtkbutton.c:506
msgid "Displace focus"
msgstr "Kohdistuksen poikkeama"
#: gtk/gtkbutton.c:507
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
"Vaikuttavatko child_displacement_x/_y-ominaisuudet myös kohdistusalueeseen"
#: gtk/gtkbutton.c:520 gtk/gtkentry.c:696 gtk/gtkentry.c:1741
msgid "Inner Border"
msgstr "Sisäreunus"
#: gtk/gtkbutton.c:521
msgid "Border between button edges and child."
msgstr "reunus painikkeen reunan ja lapsen välillä."
#: gtk/gtkbutton.c:534
msgid "Image spacing"
msgstr "Kuvien välit"
#: gtk/gtkbutton.c:535
msgid "Spacing in pixels between the image and label"
msgstr "Kuvan ja nimiön väli pikseleinä"
#: gtk/gtkbutton.c:549
msgid "Show button images"
msgstr "Näytä kuvat napeissa"
#: gtk/gtkbutton.c:550
msgid "Whether images should be shown on buttons"
msgstr "Näytetäänkö kuvat napeissa"
#: gtk/gtkcalendar.c:478
msgid "Year"
msgstr "Vuosi"
#: gtk/gtkcalendar.c:479
msgid "The selected year"
msgstr "Valittu vuosi"
#: gtk/gtkcalendar.c:492
msgid "Month"
msgstr "Kuukausi"
#: gtk/gtkcalendar.c:493
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "Valittu kuukausi (numero välillä 0-11)"
#: gtk/gtkcalendar.c:507
msgid "Day"
msgstr "Päivä"
#: gtk/gtkcalendar.c:508
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""
"Valittu päivä (numero välillä 1-31, tai nykyisen valinnan poistamisessa 0)"
#: gtk/gtkcalendar.c:522
msgid "Show Heading"
msgstr "Näytä otsikko"
#: gtk/gtkcalendar.c:523
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr "Jos TRUE, otsikko näytetään"
#: gtk/gtkcalendar.c:537
msgid "Show Day Names"
msgstr "Näytä päivien nimet"
#: gtk/gtkcalendar.c:538
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr "Jos TRUE, päivien nimet näytetään"
#: gtk/gtkcalendar.c:551
msgid "No Month Change"
msgstr "Ei kuukauden vaihtamista"
#: gtk/gtkcalendar.c:552
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "Jos TRUE, valittua kuukautta ei voi vaihtaa"
#: gtk/gtkcalendar.c:566
msgid "Show Week Numbers"
msgstr "Näytä viikkonumerot"
#: gtk/gtkcalendar.c:567
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "Jos TRUE, viikkonumerot näytetään"
#: gtk/gtkcalendar.c:582
msgid "Details Width"
msgstr "Yksityiskohtien leveys"
#: gtk/gtkcalendar.c:583
msgid "Details width in characters"
msgstr "Yksityiskohtien leveys merkkeinä"
#: gtk/gtkcalendar.c:598
msgid "Details Height"
msgstr "Yksityiskohtien korkeus"
#: gtk/gtkcalendar.c:599
msgid "Details height in rows"
msgstr "Yksityiskohtien korkeus riveinä"
#: gtk/gtkcalendar.c:615
msgid "Show Details"
msgstr "Näytä yksityiskohdat"
#: gtk/gtkcalendar.c:616
msgid "If TRUE, details are shown"
msgstr "Jos TRUE, näytetään yksityiskohdat"
#: gtk/gtkcalendar.c:628
#, fuzzy
msgid "Inner border"
msgstr "Sisäreunus"
#: gtk/gtkcalendar.c:629
#, fuzzy
msgid "Inner border space"
msgstr "Sisäreunus"
#: gtk/gtkcalendar.c:640
#, fuzzy
msgid "Vertical separation"
msgstr "Pystyvalinnat"
#: gtk/gtkcalendar.c:641
#, fuzzy
msgid "Space between day headers and main area"
msgstr "Väli laajenninnuolen ja otsikon välillä"
#: gtk/gtkcalendar.c:652
#, fuzzy
msgid "Horizontal separation"
msgstr "Vaakavalinnat"
#: gtk/gtkcalendar.c:653
#, fuzzy
msgid "Space between week headers and main area"
msgstr "Välit kohteiden välillä pääikkunan sisällä"
#: gtk/gtkcelleditable.c:53
msgid "Editing Canceled"
msgstr "Muokkaus peruttu"
#: gtk/gtkcelleditable.c:54
msgid "Indicates that editing has been canceled"
msgstr "Osoittaa, että muokkaaminen on peruttu"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:138
msgid "Accelerator key"
msgstr "Pikavalintanäppäin"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:139
msgid "The keyval of the accelerator"
msgstr "Pikavalinnan avainarvo"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:155
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Pikavalinnan muokkaimet"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:156
msgid "The modifier mask of the accelerator"
msgstr "Pikavalinnan muokkainmaski"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:173
msgid "Accelerator keycode"
msgstr "Pikavalinnan näppäinkoodi"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:174
msgid "The hardware keycode of the accelerator"
msgstr "Pikavalinnan näppäimen laitteistotason näppäinkoodi"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:193
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "Pikavalinnan tila"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:194
msgid "The type of accelerators"
msgstr "Pikavalintojen tyyppi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:226
msgid "mode"
msgstr "tila"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:227
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "CellRendererin muokattava tila"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:235
msgid "visible"
msgstr "näkyvä"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:236
msgid "Display the cell"
msgstr "Näytä solu"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:243
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Näytä solun herkkyys"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:250
msgid "xalign"
msgstr "x-kohdistus"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
msgid "The x-align"
msgstr "x-kohdistus."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:260
msgid "yalign"
msgstr "y-kohdistus"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
msgid "The y-align"
msgstr "y-kohdistus."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
msgid "xpad"
msgstr "x-väli"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
msgid "The xpad"
msgstr "Vaakaväli."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:280
msgid "ypad"
msgstr "y-väli"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:281
msgid "The ypad"
msgstr "Pystyväli."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:290
msgid "width"
msgstr "leveys"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:291
msgid "The fixed width"
msgstr "Vakioleveys."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:300
msgid "height"
msgstr "korkeus"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:301
msgid "The fixed height"
msgstr "Vakiokorkeus."
#: gtk/gtkcellrenderer.c:310
msgid "Is Expander"
msgstr "On laajentuva"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:311
msgid "Row has children"
msgstr "Rivillä on lapsia"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
msgid "Is Expanded"
msgstr "On laajentunut"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:320
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Rivi on laajentuva rivi ja laajentunut"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:327
msgid "Cell background color name"
msgstr "Solun taustavärin nimi"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:328
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Solun taustaväri merkkijonona"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:335
msgid "Cell background color"
msgstr "Solun taustaväri"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:336
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Solun taustaväri GdkColor:na"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:343
msgid "Editing"
msgstr "Muokkaus"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:344
msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
msgstr "Onko solun piirrin muokkaustilassa"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:352
msgid "Cell background set"
msgstr "Solun taustaväri asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:353
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus solun taustaväriin"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:110
msgid "Model"
msgstr "Malli"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:111
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Malli, joka sisältää monivalintalaatikon mahdolliset arvot"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:133 gtk/gtkcomboboxentry.c:104
msgid "Text Column"
msgstr "Tekstisarake"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:134 gtk/gtkcomboboxentry.c:105
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr "Sarake tekstin syöttämiseen tietolähdemallissa"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
msgid "Has Entry"
msgstr "On syöttö"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "Jos FALSE, muiden kuin annettujen merkkijonojen syöttämistä ei sallita"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Pixbuf-olio"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:121
msgid "The pixbuf to render"
msgstr "Piirtyvä pixbuf."
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr "Avoimen laajentimen pixbuf"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:129
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr "Pixbuf avointa laajenninta varten"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr "Suljetun laajentimen pixbuf"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Pixbuf suljettua laajenninta varten"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144 gtk/gtkimage.c:244 gtk/gtkstatusicon.c:228
msgid "Stock ID"
msgstr "Vakiovalikoima-ID"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Piirtyvän vakiokuvakkeen vakiovalikoima-ID"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152 gtk/gtkcellrendererspinner.c:153
#: gtk/gtkrecentmanager.c:305 gtk/gtkstatusicon.c:269
msgid "Size"
msgstr "Koko"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
msgstr "GtkIconSize-arvo, joka määrittää piirtyneen kuvakkeen koon"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
msgid "Detail"
msgstr "Lisätieto"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Teemamoottorille välittyvä lisätieto"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:196
msgid "Follow State"
msgstr "Seuraa tilaa"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:197
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr "Väritetäänkö renderoitu pixbuf tilan mukaan"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:214 gtk/gtkimage.c:319 gtk/gtkwindow.c:662
msgid "Icon"
msgstr "Kuvake"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:127
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Edistymispalkin arvo"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:144 gtk/gtkcellrenderertext.c:231
#: gtk/gtkentry.c:739 gtk/gtkentrybuffer.c:352 gtk/gtkmessagedialog.c:226
#: gtk/gtkprogressbar.c:150 gtk/gtktextbuffer.c:210
msgid "Text"
msgstr "Teksti"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:145
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Edistymispalkin teksti"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:168 gtk/gtkcellrendererspinner.c:139
msgid "Pulse"
msgstr "Pulssi"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:169
msgid ""
"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
"don't know how much."
msgstr ""
"Aseta tämä positiiviseen arvoon, kun haluat ilmoittaa edistymisestä, mutta "
"et tiedä kuinka pitkälle on edistytty."
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:185
msgid "Text x alignment"
msgstr "Tekstin vaakakohdistus"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:186
msgid ""
"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Vaakakohdistus, arvosta 0 (vasen) arvoon 1 (oikea). Arvo on käänteinen "
"asettelun ollessa oikealta vasemmalle (RTL)."
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:202
msgid "Text y alignment"
msgstr "Tekstin y-kohdistus"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:203
msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
msgstr "Pystykohdistus, arvosta 0 (ylhäällä) arvoon 1 (alhaalla)"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:214 gtk/gtkprogressbar.c:126
#: gtk/gtkrange.c:427
msgid "Inverted"
msgstr "Käänteinen"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:215 gtk/gtkprogressbar.c:127
#, fuzzy
msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
msgstr "Edistymispalkin asento ja kasvusuunta"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:91 gtk/gtkrange.c:419 gtk/gtkscalebutton.c:239
#: gtk/gtkspinbutton.c:228
msgid "Adjustment"
msgstr "Koonmuutos"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:92 gtk/gtkspinbutton.c:229
#, fuzzy
msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
msgstr "Koonmuutos, joka sisältää kiertopainikkeen arvon"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:107
msgid "Climb rate"
msgstr "Kasvunopeus"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:108 gtk/gtkspinbutton.c:237
msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
msgstr "Kiihdytysvauhti pidettäessä painiketta painettuna"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:121 gtk/gtkscale.c:244 gtk/gtkspinbutton.c:246
msgid "Digits"
msgstr "Numeroja"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:122 gtk/gtkspinbutton.c:247
msgid "The number of decimal places to display"
msgstr "Näkyvien desimaalien määrä"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 gtk/gtkcheckmenuitem.c:105
#: gtk/gtkmenu.c:525 gtk/gtkspinner.c:131 gtk/gtktoggleaction.c:133
#: gtk/gtktogglebutton.c:115 gtk/gtktoggletoolbutton.c:112
msgid "Active"
msgstr "Aktiivinen"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:120
msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
msgstr "Onko hyrrä aktiivinen (eli näytetäänkö) solussa"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:140
msgid "Pulse of the spinner"
msgstr "Hyrrän syke"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:154
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
msgstr "GtkIconSize-arvo, joka määrittää piirtyneen hyrrän koon"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232
msgid "Text to render"
msgstr "Piirtyvä teksti"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239
msgid "Markup"
msgstr "Merkinnät"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Merkitty piirtyvä teksti"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:247 gtk/gtklabel.c:556
msgid "Attributes"
msgstr "Määreet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
msgstr "Luettelo piirtimen tekstiin sovellettavista tyylimääreistä."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:255
msgid "Single Paragraph Mode"
msgstr "Yhden kappaleen tila"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256
#, fuzzy
msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
msgstr "Pidetäänkö kaikki teksti yhdessä kappaleessa"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellview.c:178 gtk/gtktexttag.c:178
msgid "Background color name"
msgstr "Taustavärin nimi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:265 gtk/gtkcellview.c:179 gtk/gtktexttag.c:179
msgid "Background color as a string"
msgstr "Taustaväri merkkijonona"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:272 gtk/gtkcellview.c:185 gtk/gtktexttag.c:186
msgid "Background color"
msgstr "Taustaväri"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellview.c:186
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Taustaväri GdkColor:na"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:280 gtk/gtktexttag.c:202
msgid "Foreground color name"
msgstr "Edustavärin nimi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:281 gtk/gtktexttag.c:203
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Edustaväri merkkijonona"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:288 gtk/gtktexttag.c:210
#: gtk/gtktrayicon-x11.c:133
msgid "Foreground color"
msgstr "Edustaväri"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:289
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Edustaväri GdkColor:na"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:297 gtk/gtkentry.c:663 gtk/gtktexttag.c:227
#: gtk/gtktextview.c:668
msgid "Editable"
msgstr "Muokattava"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtktexttag.c:228 gtk/gtktextview.c:669
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Voiko käyttäjä muuttaa tekstiä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:305 gtk/gtkcellrenderertext.c:313
#: gtk/gtktexttag.c:243 gtk/gtktexttag.c:251
msgid "Font"
msgstr "Kirjasin"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:306 gtk/gtktexttag.c:244
msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
msgstr "Kirjasimen kuvaus merkkijonona. Esimerkiksi \"Sans Italic 12\""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtktexttag.c:252
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "Kirjasimen kuvaus PangoFontDescription-rakenteena"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322 gtk/gtktexttag.c:259
msgid "Font family"
msgstr "Kirjasinperhe"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323 gtk/gtktexttag.c:260
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Kirjasinperheen nimi, esimerkiksi sans, helvetica, times tai monospace"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:330 gtk/gtkcellrenderertext.c:331
#: gtk/gtktexttag.c:267
msgid "Font style"
msgstr "Kirjasintyyli"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:339 gtk/gtkcellrenderertext.c:340
#: gtk/gtktexttag.c:276
msgid "Font variant"
msgstr "Kirjasinmuunnelma"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:348 gtk/gtkcellrenderertext.c:349
#: gtk/gtktexttag.c:285
msgid "Font weight"
msgstr "Kirjasinvahvuus"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtkcellrenderertext.c:359
#: gtk/gtktexttag.c:296
msgid "Font stretch"
msgstr "Kirjasimen venytys"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtkcellrenderertext.c:368
#: gtk/gtktexttag.c:305
msgid "Font size"
msgstr "Kirjasinkoko"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:325
msgid "Font points"
msgstr "Kirjasinpisteitä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:326
msgid "Font size in points"
msgstr "Kirjasinkoko pisteinä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:387 gtk/gtktexttag.c:315
msgid "Font scale"
msgstr "Kirjasinskaala"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:388
msgid "Font scaling factor"
msgstr "Kirjasimen skaalauskerroin"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:394
msgid "Rise"
msgstr "Nosto"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
"Tekstin sijainti perustason yläpuolella (tai alapuolella jos nosto "
"negatiivinen)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:434
msgid "Strikethrough"
msgstr "Yliviivaus"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:435
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr "Piirtyykö tekstin yli viiva"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtktexttag.c:442
msgid "Underline"
msgstr "Alleviivaus"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:418 gtk/gtktexttag.c:443
msgid "Style of underline for this text"
msgstr "Tekstin alleviivaustyyli"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:426 gtk/gtktexttag.c:354
msgid "Language"
msgstr "Kieli"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:427
msgid ""
"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it"
msgstr ""
"Tämän tekstin kielen ISO-koodi. Pango voi käyttää tätä vihjeenä tekstiä "
"piirtäessään. Jos et ymmärrä mitä tämä tekee, luultavasti et tarvitse sitä"
# ellipsis = ... (poisjätön merkki)
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtklabel.c:681 gtk/gtkprogressbar.c:180
msgid "Ellipsize"
msgstr "Typistä kolmella pisteellä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:448
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
"Toivottu kohta, josta teksti typistetään, mikäli solupiirtimellä ei ole "
"riittävästi tilaa näyttää koko tekstiä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:467 gtk/gtkfilechooserbutton.c:413
#: gtk/gtklabel.c:702
msgid "Width In Characters"
msgstr "Leveys merkkeinä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:468 gtk/gtklabel.c:703
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Nimiön haluttu leveys merkkeinä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:492 gtk/gtklabel.c:763
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "Maksimileveys merkkeinä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:493
#, fuzzy
msgid "The maximum width of the cell, in characters"
msgstr "Haluttu nimiön maksimileveys merkkeinä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:511 gtk/gtktexttag.c:451
msgid "Wrap mode"
msgstr "Rivitystapa"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:512
msgid ""
"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
"Kuinka teksti pilkotaan useammaksi riviksi mikäli solupiirtimellä ei ole "
"riittävästi tilaa näyttää koko tekstiä"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:531 gtk/gtkcombobox.c:700
msgid "Wrap width"
msgstr "Rivitysleveys"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:532
msgid "The width at which the text is wrapped"
msgstr "Leveys, johon teksti rivitetään"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:552 gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
msgid "Alignment"
msgstr "Kohdistus"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:553
msgid "How to align the lines"
msgstr "Kuinka rivit tasataan"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:565 gtk/gtkcellview.c:208 gtk/gtktexttag.c:540
msgid "Background set"
msgstr "Taustaväri asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:566 gtk/gtkcellview.c:209 gtk/gtktexttag.c:541
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus taustaväriin"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:569 gtk/gtktexttag.c:548
msgid "Foreground set"
msgstr "Edustaväri asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:570 gtk/gtktexttag.c:549
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus edustaväriin"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:573 gtk/gtktexttag.c:552
msgid "Editability set"
msgstr "Muokattavuus asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:574 gtk/gtktexttag.c:553
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus tekstin muokattavuuteen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:577 gtk/gtktexttag.c:556
msgid "Font family set"
msgstr "Kirjasinperhe asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:578 gtk/gtktexttag.c:557
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus kirjasinperheeseen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581 gtk/gtktexttag.c:560
msgid "Font style set"
msgstr "Kirjasintyyli asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:582 gtk/gtktexttag.c:561
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus kirjasintyyliin"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:585 gtk/gtktexttag.c:564
msgid "Font variant set"
msgstr "Kirjasinmuunnelma asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:586 gtk/gtktexttag.c:565
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus kirjasinmuunnelmaan"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:589 gtk/gtktexttag.c:568
msgid "Font weight set"
msgstr "Kirjasinvahvuus asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:590 gtk/gtktexttag.c:569
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus kirjasinvahvuuteen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:593 gtk/gtktexttag.c:572
msgid "Font stretch set"
msgstr "Kirjasinvenytys asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:594 gtk/gtktexttag.c:573
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus kirjasimen venymiseen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597 gtk/gtktexttag.c:576
msgid "Font size set"
msgstr "Kirjasinkoko asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:598 gtk/gtktexttag.c:577
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus kirjasinkokoon"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:601 gtk/gtktexttag.c:580
msgid "Font scale set"
msgstr "Kirjasinskaala asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:602 gtk/gtktexttag.c:581
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr "Muuttaako tämä merkkaus kirjasinkoon jollakin kertoimella"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:605 gtk/gtktexttag.c:600
msgid "Rise set"
msgstr "Nosto asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtktexttag.c:601
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus nostoon"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:609 gtk/gtktexttag.c:616
msgid "Strikethrough set"
msgstr "Yliviivaus asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:610 gtk/gtktexttag.c:617
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus yliviivaukseen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:613 gtk/gtktexttag.c:624
msgid "Underline set"
msgstr "Alleviivaus asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:614 gtk/gtktexttag.c:625
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus alleviivaukseen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:617 gtk/gtktexttag.c:588
msgid "Language set"
msgstr "Kieli asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:618 gtk/gtktexttag.c:589
msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkkaus tekstin piirtokieleen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:621
msgid "Ellipsize set"
msgstr "Typistys asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622
msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr "Vaikuttaako tämä tagi kolmella pisteellä typistämisen tilaan"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:625
msgid "Align set"
msgstr "Kohdistus asetettu"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:626
msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
msgstr "Vaikuttaako tämä merkintä kohdistustilaan"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:128
msgid "Toggle state"
msgstr "Valintatila"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:129
msgid "The toggle state of the button"
msgstr "Painikkeen valintatila"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:136
msgid "Inconsistent state"
msgstr "Epämääräinen tila"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:137
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "Painikkeen epämääräinen tila"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
msgid "Activatable"
msgstr "Aktivoitavissa"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:145
msgid "The toggle button can be activated"
msgstr "Vipupainike voi aktivoitua"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
msgid "Radio state"
msgstr "Vaihtoehtopainikkeen tila"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153
msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr "Piirrä vipupainike vaihtoehtopainikkeena"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
msgid "Indicator size"
msgstr "Ilmaisimen koko"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:161 gtk/gtkcheckbutton.c:72
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:129
msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr "Vaihtoehdon ilmaisimen koko"
#: gtk/gtkcellview.c:200
msgid "CellView model"
msgstr "CellView-malli"
#: gtk/gtkcellview.c:201
msgid "The model for cell view"
msgstr "Malli solunäkymälle"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:71 gtk/gtkcheckmenuitem.c:128
msgid "Indicator Size"
msgstr "Ilmaisimen koko"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:79 gtk/gtkexpander.c:267
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Ilmaisimen välit"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:80
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "Välit vaihtoehdon ilmaisimen ympärillä"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:106
msgid "Whether the menu item is checked"
msgstr "Onko valikkokohta raksittu"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:113 gtk/gtktogglebutton.c:123
msgid "Inconsistent"
msgstr "Epämääräinen"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:114
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
msgstr "Näkyykö \"epämääräinen\" tila"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:121
msgid "Draw as radio menu item"
msgstr "Piirrä vaihtoehtovalikkokohtana"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122
msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
msgstr "Näyttääkö valikkokohta vaihtoehtovalikkokohdalta"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:159
msgid "Use alpha"
msgstr "Käytä alfaa"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:160
#, fuzzy
msgid "Whether to give the color an alpha value"
msgstr "Annetaanko värille alfa-arvo"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:174 gtk/gtkfilechooserbutton.c:399
#: gtk/gtkfontbutton.c:140 gtk/gtkprintjob.c:115 gtk/gtkstatusicon.c:415
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
msgid "Title"
msgstr "Otsikko"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:175
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Värivalintaikkunan otsikko"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:189 gtk/gtkcolorsel.c:323
msgid "Current Color"
msgstr "Nykyinen väri"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:190
msgid "The selected color"
msgstr "Valittu väri"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:204 gtk/gtkcolorsel.c:330
msgid "Current Alpha"
msgstr "Nykyinen alfa-arvo"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:205
msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Valittu peittoarvo (0=kokonaan läpinäkyvä, 65535=täysin peittävä)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:309
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Peittävyyssäädin on"
#: gtk/gtkcolorsel.c:310
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Salliiko värivalitsin peittävyyden asettamisen"
#: gtk/gtkcolorsel.c:316
msgid "Has palette"
msgstr "Paletti on"
#: gtk/gtkcolorsel.c:317
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Käytetäänkö palettia"
#: gtk/gtkcolorsel.c:324
msgid "The current color"
msgstr "Nykyinen väri"
#: gtk/gtkcolorsel.c:331
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr "Nykyinen peittoarvo (0=kokonaan läpinäkyvä, 65535=täysin peittävä)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:345
msgid "Custom palette"
msgstr "Oma paletti"
#: gtk/gtkcolorsel.c:346
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Värivalitsimessa käytettävä paletti"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:110
msgid "Color Selection"
msgstr "Värin valinta"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:111
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "Ikkunaan upotettu värinvalitsin."
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:117
msgid "OK Button"
msgstr "OK-painike"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:118
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "Ikkunan OK-painike."
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:124
msgid "Cancel Button"
msgstr "Perumispainike"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:125
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "Ikkunan perumispainike."
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:131
msgid "Help Button"
msgstr "Ohjepainike"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:132
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "Ikkunan ohjepainike."
#: gtk/gtkcombobox.c:683
msgid "ComboBox model"
msgstr "Monivalintalaatikkomalli"
#: gtk/gtkcombobox.c:684
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Malli monivalintalaatikolle"
#: gtk/gtkcombobox.c:701
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Rivitysleveys kohtien asetteluun ruudukossa"
#: gtk/gtkcombobox.c:723
msgid "Row span column"
msgstr "Rivivälisarake"
#: gtk/gtkcombobox.c:724
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-sarake sisältäen riviväliarvot"
#: gtk/gtkcombobox.c:745
msgid "Column span column"
msgstr "Sarakevälisarake"
#: gtk/gtkcombobox.c:746
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-sarake sisältäen sarakeväliarvot"
#: gtk/gtkcombobox.c:767
msgid "Active item"
msgstr "Aktiivinen kohta"
#: gtk/gtkcombobox.c:768
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Nyt valittu aktiivinen kohta"
#: gtk/gtkcombobox.c:787 gtk/gtkuimanager.c:224
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Lisää irrottimet valikkoihin"
#: gtk/gtkcombobox.c:788
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Onko alasvetovalikoissa irrotuskohdat"
#: gtk/gtkcombobox.c:803 gtk/gtkentry.c:688
msgid "Has Frame"
msgstr "Kehys on"
#: gtk/gtkcombobox.c:804
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Piirtääkö monivalintalaatikko kehyksen lapsen ympärille"
#: gtk/gtkcombobox.c:812
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr ""
"Kaappaako monivalintalaatikko kohdistuksen kun sitä napsautetaan hiirellä"
#: gtk/gtkcombobox.c:827 gtk/gtkmenu.c:580
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Irrotettava otsikko"
#: gtk/gtkcombobox.c:828
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr ""
"Otsikko, jonka ikkunointiohjelma voi näyttää, kun ponnahdusikkuna on "
"irrotettu"
#: gtk/gtkcombobox.c:845
msgid "Popup shown"
msgstr "Ponnahdusikkuna näytetään"
#: gtk/gtkcombobox.c:846
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Näkyykö yhdistelmäikkunan pudotusvalikko"
#: gtk/gtkcombobox.c:862
msgid "Button Sensitivity"
msgstr "Painikkeen herkkyys"
#: gtk/gtkcombobox.c:863
msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
msgstr "Onko pudotusvalikon painike herkkä mallin ollessa tyhjä"
#: gtk/gtkcombobox.c:870
msgid "Appears as list"
msgstr "Näkyy luettelona"
#: gtk/gtkcombobox.c:871
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Näkyykö alasvedot luettelona valikon sijaan"
#: gtk/gtkcombobox.c:887
msgid "Arrow Size"
msgstr "Nuolen koko"
#: gtk/gtkcombobox.c:888
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Monivalintalaatikon nuolen pienin mahdollinen koko"
#: gtk/gtkcombobox.c:903 gtk/gtkentry.c:788 gtk/gtkhandlebox.c:182
#: gtk/gtkmenubar.c:189 gtk/gtkstatusbar.c:244 gtk/gtktoolbar.c:577
#: gtk/gtkviewport.c:158
msgid "Shadow type"
msgstr "Varjotyyppi"
#: gtk/gtkcombobox.c:904
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Minkä tyyppinen varjo piirretään monivalintalaatikon ympärille"
#: gtk/gtkcontainer.c:259
msgid "Resize mode"
msgstr "Koonmuutostila"
#: gtk/gtkcontainer.c:260
msgid "Specify how resize events are handled"
msgstr "Määritä, miten koonmuutostapahtumat käsitellään"
#: gtk/gtkcontainer.c:267
msgid "Border width"
msgstr "Reunan leveys"
#: gtk/gtkcontainer.c:268
msgid "The width of the empty border outside the containers children"
msgstr "Säilön lapsien ympärillä olevan tyhjän reunuksen leveys"
#: gtk/gtkcontainer.c:276
msgid "Child"
msgstr "Lapsi"
#: gtk/gtkcontainer.c:277
msgid "Can be used to add a new child to the container"
msgstr "Voi käyttää uuden lapsen säilöön lisäämiseksi."
#: gtk/gtkdialog.c:165 gtk/gtkinfobar.c:430
msgid "Content area border"
msgstr "Sisältöalueen reunus"
#: gtk/gtkdialog.c:166
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Valintaikkunan pääalueen ympärillä olevan reunuksen leveys"
#: gtk/gtkdialog.c:183 gtk/gtkinfobar.c:447
msgid "Content area spacing"
msgstr "Sisältöalueen välit"
#: gtk/gtkdialog.c:184
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr "Välit kohteiden välillä pääikkunan sisällä"
#: gtk/gtkdialog.c:191 gtk/gtkinfobar.c:463
msgid "Button spacing"
msgstr "Painikkeiden välit"
#: gtk/gtkdialog.c:192 gtk/gtkinfobar.c:464
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Painikkeiden väliset välit"
#: gtk/gtkdialog.c:200 gtk/gtkinfobar.c:479
msgid "Action area border"
msgstr "Toimintoalueen reuna"
#: gtk/gtkdialog.c:201
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Valintaikkunan alaosan painikealueen ympärillä olevan reunuksen leveys"
#: gtk/gtkentry.c:635
msgid "Text Buffer"
msgstr "Tekstipuskuri"
#: gtk/gtkentry.c:636
msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
msgstr "Tekstipuskuriolio, joka oikeasti säilöö syötetekstin"
#: gtk/gtkentry.c:643 gtk/gtklabel.c:644
msgid "Cursor Position"
msgstr "Kohdistimen sijainti"
#: gtk/gtkentry.c:644 gtk/gtklabel.c:645
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Lisäyskohdistimen nykyinen sijainti tekstissä (merkkeinä)."
#: gtk/gtkentry.c:653 gtk/gtklabel.c:654
msgid "Selection Bound"
msgstr "Valinnan raja"
#: gtk/gtkentry.c:654 gtk/gtklabel.c:655
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Valinnan kohdistimesta nähden vastakkaisen pään sijainti (merkkeinä)"
#: gtk/gtkentry.c:664
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Voidaanko tekstikentän sisältöä muokata"
#: gtk/gtkentry.c:671 gtk/gtkentrybuffer.c:382
msgid "Maximum length"
msgstr "Suurin pituus"
#: gtk/gtkentry.c:672 gtk/gtkentrybuffer.c:383
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr "Tämän tekstikentän suurin merkkien määrä. Nolla jos ei maksimia."
#: gtk/gtkentry.c:680
msgid "Visibility"
msgstr "Näkyvyys"
#: gtk/gtkentry.c:681
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr ""
"FALSE näyttää \"näkymättömän merkin\" todellisen tekstin sijaan "
"(salasanatila)"
#: gtk/gtkentry.c:689
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "FALSE poistaa kentän ulkopuolisen reunuksen"
#: gtk/gtkentry.c:697
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr "Reuna tekstin ja raamin välissä. Ohittaa inner-border tyylimäärittelyn"
#: gtk/gtkentry.c:704 gtk/gtkentry.c:1270
msgid "Invisible character"
msgstr "Näkymätön merkki"
#: gtk/gtkentry.c:705 gtk/gtkentry.c:1271
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr "Merkki, joka peittää syötetyn tekstin (salasanatilassa)"
#: gtk/gtkentry.c:712
msgid "Activates default"
msgstr "Aktivoi oletuksen"
#: gtk/gtkentry.c:713
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
msgstr ""
"Aktivoituuko oletussäädin (esimerkiksi valintaikkunan oletuspainike) enteriä "
"painettaessa."
#: gtk/gtkentry.c:719
msgid "Width in chars"
msgstr "Leveys merkkeinä"
#: gtk/gtkentry.c:720
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Monelleko merkille varataan tekstilaatikkoon tilaa"
#: gtk/gtkentry.c:729
msgid "Scroll offset"
msgstr "Vierityksen siirtymä"
#: gtk/gtkentry.c:730
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr ""
"Kuinka monta kuvapistettä kenttä on vierinyt vasemmalle näytön ulkopuolelle"
#: gtk/gtkentry.c:740
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Kentän sisältö"
#: gtk/gtkentry.c:755 gtk/gtkmisc.c:81
msgid "X align"
msgstr "X-kohdistus"
#: gtk/gtkentry.c:756 gtk/gtkmisc.c:82
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Vaakakohdistus, 0 (vasen), 1 (oikea). Käänteinen oikealta vasemmalle -"
"asetteluissa (RTL)."
#: gtk/gtkentry.c:772
msgid "Truncate multiline"
msgstr "Yhdistä moniriviset"
#: gtk/gtkentry.c:773
msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
msgstr "Yhdistetäänkö moniriviset valinnat yhdelle riville."
#: gtk/gtkentry.c:789
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr ""
"Minkä tyyppinen varjo piirretään kentän ympärille, kun has-frame on asetettu"
#: gtk/gtkentry.c:804 gtk/gtktextview.c:748
msgid "Overwrite mode"
msgstr "Ylikirjoitustila"
#: gtk/gtkentry.c:805
msgid "Whether new text overwrites existing text"
msgstr "Korvaako uusi tekstin olemassaolevan tekstin"
#: gtk/gtkentry.c:819 gtk/gtkentrybuffer.c:367
msgid "Text length"
msgstr "Tekstin pituus"
#: gtk/gtkentry.c:820
msgid "Length of the text currently in the entry"
msgstr "Syötekohdassa olevan tekstin pituus"
#: gtk/gtkentry.c:835
#, fuzzy
msgid "Invisible character set"
msgstr "Näkymätön merkki"
#: gtk/gtkentry.c:836
#, fuzzy
msgid "Whether the invisible character has been set"
msgstr "Onko ominaisuus \"näkymätön merkki\" asetettu"
#: gtk/gtkentry.c:854
msgid "Caps Lock warning"
msgstr "CapsLock-varoitus"
#: gtk/gtkentry.c:855
msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
msgstr "Näytetäänkö CapsLockin päälläolosta varoitus salasanasyötteissä"
#: gtk/gtkentry.c:869
msgid "Progress Fraction"
msgstr "Edistynyt osuus"
#: gtk/gtkentry.c:870
msgid "The current fraction of the task that's been completed"
msgstr "Tehtävän edistymisen valmistunut osuus"
#: gtk/gtkentry.c:887
msgid "Progress Pulse Step"
msgstr "Edistymisen pulssiaskel"
#: gtk/gtkentry.c:888
msgid ""
"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
"each call to gtk_entry_progress_pulse()"
msgstr ""
"Osuus koko edistymisen leveydestä, jonka verran kimpoilevaa laatikkoa "
"siirretään kullakin gtk_entry_progress_pulse()-kutsulla"
#: gtk/gtkentry.c:904
msgid "Primary pixbuf"
msgstr "Ensisijainen pixbuf"
#: gtk/gtkentry.c:905
msgid "Primary pixbuf for the entry"
msgstr "Kohteen ensisijainen pixbuf"
#: gtk/gtkentry.c:919
msgid "Secondary pixbuf"
msgstr "Toissijainen pixbuf"
#: gtk/gtkentry.c:920
msgid "Secondary pixbuf for the entry"
msgstr "Kohteen toissijainen pixbuf"
#: gtk/gtkentry.c:934
msgid "Primary stock ID"
msgstr "Ensisijainen oletustunniste"
#: gtk/gtkentry.c:935
msgid "Stock ID for primary icon"
msgstr "Ensisijaisen kuvakkeen oletustunniste"
#: gtk/gtkentry.c:949
msgid "Secondary stock ID"
msgstr "Toissijainen oletustunniste"
#: gtk/gtkentry.c:950
msgid "Stock ID for secondary icon"
msgstr "Toissijaisen kuvakkeen oletustunniste"
#: gtk/gtkentry.c:964
msgid "Primary icon name"
msgstr "Ensisijaisen kuvakkeen nimi"
#: gtk/gtkentry.c:965
msgid "Icon name for primary icon"
msgstr "Ensisijaisen kuvakkeen kuvakenimi"
#: gtk/gtkentry.c:979
msgid "Secondary icon name"
msgstr "Toissijaisen kuvakkeen nimi"
#: gtk/gtkentry.c:980
msgid "Icon name for secondary icon"
msgstr "Toissijaisen kuvakkeen kuvakenimi"
#: gtk/gtkentry.c:994
msgid "Primary GIcon"
msgstr "Ensisijainen GIcon"
#: gtk/gtkentry.c:995
msgid "GIcon for primary icon"
msgstr "Ensisijaisen kuvakkeen GIcon"
#: gtk/gtkentry.c:1009
msgid "Secondary GIcon"
msgstr "Toissijainen GIcon"
#: gtk/gtkentry.c:1010
msgid "GIcon for secondary icon"
msgstr "Toissijaisen kuvakkeen GIcon"
#: gtk/gtkentry.c:1024
msgid "Primary storage type"
msgstr "Ensisijainen tallennetyyppi"
#: gtk/gtkentry.c:1025
msgid "The representation being used for primary icon"
msgstr "Ensisijaiselle kuvakkeelle käytettävä esitystapa"
#: gtk/gtkentry.c:1040
msgid "Secondary storage type"
msgstr "Toissijainen tallennetyyppi"
#: gtk/gtkentry.c:1041
msgid "The representation being used for secondary icon"
msgstr "Toissijaiselle kuvakkeelle käytettävä esitystapa"
#: gtk/gtkentry.c:1062
msgid "Primary icon activatable"
msgstr "Ensisijainen kuvake aktivoitavissa"
#: gtk/gtkentry.c:1063
msgid "Whether the primary icon is activatable"
msgstr "Voiko ensisijaisen kuvakkeen aktivoida"
#: gtk/gtkentry.c:1083
msgid "Secondary icon activatable"
msgstr "Toissijainen kuvake aktivoitavissa"
#: gtk/gtkentry.c:1084
msgid "Whether the secondary icon is activatable"
msgstr "Voiko toissijaisen kuvakkeen aktivoida"
#: gtk/gtkentry.c:1106
msgid "Primary icon sensitive"
msgstr "Ensisijaisen kuvakkeen herkkyys"
#: gtk/gtkentry.c:1107
msgid "Whether the primary icon is sensitive"
msgstr "Onko ensisijainen kuva herkkä"
#: gtk/gtkentry.c:1128
msgid "Secondary icon sensitive"
msgstr "Toissijaisen kuvakkeen herkkyys"
#: gtk/gtkentry.c:1129
msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
msgstr "Onko toissijainen kuva herkkä"
#: gtk/gtkentry.c:1145
msgid "Primary icon tooltip text"
msgstr "Ensisijaisen kuvakkeen vihjeteksti"
#: gtk/gtkentry.c:1146 gtk/gtkentry.c:1182
msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
msgstr "Ensisijaisen kuvakkeen vihjeen tekstisisältö"
#: gtk/gtkentry.c:1162
msgid "Secondary icon tooltip text"
msgstr "Toissijaisen kuvakkeen vihjeteksti"
#: gtk/gtkentry.c:1163 gtk/gtkentry.c:1201
msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
msgstr "Toissijaisen kuvakkeen vihjeen tekstisisältö"
#: gtk/gtkentry.c:1181
msgid "Primary icon tooltip markup"
msgstr "Ensisijaisen kuvakkeen vihjeen merkintäteksti"
#: gtk/gtkentry.c:1200
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "Toissijaisen kuvakkeen vihjeen merkintäteksti"
#: gtk/gtkentry.c:1220 gtk/gtktextview.c:776
msgid "IM module"
msgstr "IM-moduuli"
#: gtk/gtkentry.c:1221 gtk/gtktextview.c:777
msgid "Which IM module should be used"
msgstr "Mitä IM-moduulia käytetään oletuksena"
#: gtk/gtkentry.c:1235
msgid "Icon Prelight"
msgstr "Kuvakkeen esivalaisu"
#: gtk/gtkentry.c:1236
msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
msgstr ""
"Korostetaanko aktivoitavissa olevat kuvakkeet kohdistimen ollessa kohdalla"
#: gtk/gtkentry.c:1249
msgid "Progress Border"
msgstr "Edistymispalkin reunus"
#: gtk/gtkentry.c:1250
msgid "Border around the progress bar"
msgstr "Edistymispalkkia ympäröivä reunus"
#: gtk/gtkentry.c:1742
msgid "Border between text and frame."
msgstr "Reunus tekstin ja raamin välissä."
#: gtk/gtkentry.c:1747 gtk/gtklabel.c:903
msgid "Select on focus"
msgstr "Valitse kohdistettaessa"
#: gtk/gtkentry.c:1748
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "Muuttuuko sisältö valituksi kentän saadessa syötekohdistuksen"
#: gtk/gtkentry.c:1762
msgid "Password Hint Timeout"
msgstr "Salasanavihjeen aikaviive"
#: gtk/gtkentry.c:1763
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
msgstr "Kuinka pitkään viimeisin syötetty merkki näytetään piilokentissä"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:353
msgid "The contents of the buffer"
msgstr "Puskurin sisältö"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:368
msgid "Length of the text currently in the buffer"
msgstr "Tällä hetkellä puskurissa olevan tekstin pituus"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
msgid "Completion Model"
msgstr "Täydennysmalli"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:281
msgid "The model to find matches in"
msgstr "Vastaavuuksien etsintään käytettävä malli"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:287
msgid "Minimum Key Length"
msgstr "Hakusanan pienin pituus"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:288
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Hakusanan pienin pituus mitä käytetään vastaavuuksien etsintään"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:304 gtk/gtkiconview.c:587
msgid "Text column"
msgstr "Tekstisarake"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:305
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "Mallin sarake, joka sisältää merkkijonoja."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:324
msgid "Inline completion"
msgstr "Välitön täydennys"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:325
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "Lisätäänkö yhteinen etuliite automaattisesti"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:339
msgid "Popup completion"
msgstr "Ponnahdustäydennys"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:340
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "Näytetäänkö täydennykset ponnahdusikkunassa"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
msgid "Popup set width"
msgstr "Aseta ponnahdusikkunan leveys"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
msgstr "Jos tosi, on ponnahdusikkunan leveys sama kuin syötteen leveys"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:374
msgid "Popup single match"
msgstr "Ponnahdusikkuna yhdelle osumalle"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:375
msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
msgstr "Jos tosi, näytetään ponnahdusikkuna kun on vain yksi osuma."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
msgid "Inline selection"
msgstr "Sisäkkäinen valinta"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:390
msgid "Your description here"
msgstr "Kirjoita tähän kuvauksesi"
#: gtk/gtkeventbox.c:93
msgid "Visible Window"
msgstr "Näkyvä ikkuna"
#: gtk/gtkeventbox.c:94
msgid ""
"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
"trap events."
msgstr ""
"Onko tapahtumalaatikko näkyvissä, vastakohtana näkymättömälle ja vain "
"tapahtumien seurantaan käyttämiseen."
#: gtk/gtkeventbox.c:100
msgid "Above child"
msgstr "Lapsen päällä"
#: gtk/gtkeventbox.c:101
msgid ""
"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
"child widget as opposed to below it."
msgstr ""
"Onko tapahtumalaatikon tapahtumanseurantaikkuna lapsisäätimen päällä "
"vastakohtana sen alla olemiseen."
#: gtk/gtkexpander.c:201
msgid "Expanded"
msgstr "Laajennettu"
#: gtk/gtkexpander.c:202
msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
msgstr "Onko laajennin avattu näyttämään lapsisäädin"
#: gtk/gtkexpander.c:210
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Laajentimen nimiön teksti"
#: gtk/gtkexpander.c:225 gtk/gtklabel.c:563
msgid "Use markup"
msgstr "Käytä merkintöjä"
#: gtk/gtkexpander.c:226 gtk/gtklabel.c:564
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Nimiön teksti sisältää XML-merkintöjä. Katso pango_parse_markup()"
#: gtk/gtkexpander.c:234
msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr "Nimiön ja lapsen välinen tila"
#: gtk/gtkexpander.c:243 gtk/gtkframe.c:165 gtk/gtktoolbutton.c:216
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1578
msgid "Label widget"
msgstr "Nimiösäädin"
#: gtk/gtkexpander.c:244
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr "Laajentimen tavallisen nimiön tilalla näytettävä säädin"
#: gtk/gtkexpander.c:251
#, fuzzy
msgid "Label fill"
msgstr "Välilehden täyttö"
#: gtk/gtkexpander.c:252
#, fuzzy
msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
msgstr "Tulisiko kohdan täyttää koko käytettävissä oleva tila"
#: gtk/gtkexpander.c:258 gtk/gtktoolitemgroup.c:1606 gtk/gtktreeview.c:776
msgid "Expander Size"
msgstr "Laajentimen koko"
#: gtk/gtkexpander.c:259 gtk/gtktoolitemgroup.c:1607 gtk/gtktreeview.c:777
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Laajenninnuolen koko"
#: gtk/gtkexpander.c:268
msgid "Spacing around expander arrow"
msgstr "Väli laajenninnuolen ympärillä"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
msgid "Dialog"
msgstr "Valintaikkuna"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:369
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "Käytettävä tiedostonvalintaikkuna."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:400
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Tiedostonvalintaikkunan otsikko."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:414
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Haluttu painikesäätimen leveys merkkeinä."
#: gtk/gtkfilechooser.c:740
msgid "Action"
msgstr "Toiminto"
#: gtk/gtkfilechooser.c:741
msgid "The type of operation that the file selector is performing"
msgstr "Tiedostovalitsimen aktiivisen toiminnan tyyppi"
#: gtk/gtkfilechooser.c:747 gtk/gtkrecentchooser.c:264
msgid "Filter"
msgstr "Suodatin"
#: gtk/gtkfilechooser.c:748
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "Nykyinen suodatin, jolla valitaan mitkä tiedostot näytetään"
#: gtk/gtkfilechooser.c:753
msgid "Local Only"
msgstr "Vain paikalliset"
#: gtk/gtkfilechooser.c:754
msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
msgstr "Valitut tiedosto(t) rajoitetaan paikallisiin file:-URLeihin"
#: gtk/gtkfilechooser.c:759
msgid "Preview widget"
msgstr "Esikatselusäädin"
#: gtk/gtkfilechooser.c:760
msgid "Application supplied widget for custom previews."
msgstr "Sovelluksen toimittama säädin räätälöityyn esikatseluun."
#: gtk/gtkfilechooser.c:765
msgid "Preview Widget Active"
msgstr "Esikatselusäädin aktiivinen"
#: gtk/gtkfilechooser.c:766
msgid ""
"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
msgstr "Onko sovelluksen tarjoama säädin räätälöityyn esikatseluun näkyvissä."
#: gtk/gtkfilechooser.c:771
msgid "Use Preview Label"
msgstr "Käytä esikatselunimiötä"
#: gtk/gtkfilechooser.c:772
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr "Näytetäänkö vakiovalikoimanimiö esikatseltavan tiedoston nimen kanssa."
#: gtk/gtkfilechooser.c:777
msgid "Extra widget"
msgstr "Ylimääräinen säädin"
#: gtk/gtkfilechooser.c:778
msgid "Application supplied widget for extra options."
msgstr "Sovelluksen säädin muita toimintoja varten."
#: gtk/gtkfilechooser.c:783 gtk/gtkrecentchooser.c:203
msgid "Select Multiple"
msgstr "Valitse useita"
#: gtk/gtkfilechooser.c:784
msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
msgstr "Voiko useita tiedostoja valita"
#: gtk/gtkfilechooser.c:790
msgid "Show Hidden"
msgstr "Näytä piilotetut"
#: gtk/gtkfilechooser.c:791
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Näytetäänkö piilotetut tiedostot ja kansiot"
#: gtk/gtkfilechooser.c:806
msgid "Do overwrite confirmation"
msgstr "Varmista ylikirjoitus"
#: gtk/gtkfilechooser.c:807
msgid ""
"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
"dialog if necessary."
msgstr ""
"Näyttääkö tiedostonvalitsin tallennustilassa ylikirjoituksen "
"vahvistusikkunan tarvittaessa."
#: gtk/gtkfilechooser.c:823
#, fuzzy
msgid "Allow folder creation"
msgstr "Sallii kansioiden luomisen"
#: gtk/gtkfilechooser.c:824
msgid ""
"Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
"folders."
msgstr ""
"Tarjoaako tiedostonvalitsin avaustilassa käyttäjälle mahdollisuuden luoda "
"uusia kansioita."
#: gtk/gtkfixed.c:98 gtk/gtklayout.c:605
msgid "X position"
msgstr "X-sijainti"
#: gtk/gtkfixed.c:99 gtk/gtklayout.c:606
msgid "X position of child widget"
msgstr "Lapsisäätimen X-sijainti"
#: gtk/gtkfixed.c:108 gtk/gtklayout.c:615
msgid "Y position"
msgstr "Y-sijainti"
#: gtk/gtkfixed.c:109 gtk/gtklayout.c:616
msgid "Y position of child widget"
msgstr "Lapsisäätimen Y-sijainti"
#: gtk/gtkfontbutton.c:141
msgid "The title of the font selection dialog"
msgstr "Kirjasinvalintaikkunan otsikko"
#: gtk/gtkfontbutton.c:156 gtk/gtkfontsel.c:223
msgid "Font name"
msgstr "Kirjasimen nimi"
#: gtk/gtkfontbutton.c:157
msgid "The name of the selected font"
msgstr "Valitun kirjasimen nimi"
#: gtk/gtkfontbutton.c:158
msgid "Sans 12"
msgstr "Sans 12"
#: gtk/gtkfontbutton.c:173
msgid "Use font in label"
msgstr "Käytä kirjasinta nimiössä"
#: gtk/gtkfontbutton.c:174
msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
msgstr "Piirretäänkö nimiö valitulla kirjasimella"
#: gtk/gtkfontbutton.c:189
msgid "Use size in label"
msgstr "Käytä nimiössä kokoa"
#: gtk/gtkfontbutton.c:190
msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
msgstr "Piirretäänkö nimiö valitulla kirjasinkoolla"
#: gtk/gtkfontbutton.c:206
msgid "Show style"
msgstr "Näytä tyyli"
#: gtk/gtkfontbutton.c:207
msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
msgstr "Näkyykö valittu kirjasintyyli nimiössä"
#: gtk/gtkfontbutton.c:222
msgid "Show size"
msgstr "Näytä koko"
#: gtk/gtkfontbutton.c:223
msgid "Whether selected font size is shown in the label"
msgstr "Näkyykö valittu kirjasinkoko nimiössä"
#: gtk/gtkfontsel.c:224
msgid "The string that represents this font"
msgstr "Kirjasimen määrittävä merkkijono"
#: gtk/gtkfontsel.c:230
msgid "Preview text"
msgstr "Esikatseluteksti"
#: gtk/gtkfontsel.c:231
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "Kirjasinlajin esittelemiseksi näkyvä teksti"
#: gtk/gtkframe.c:131
msgid "Text of the frame's label"
msgstr "Kehyksen nimiön teksti"
#: gtk/gtkframe.c:138
msgid "Label xalign"
msgstr "Nimiön x-kohdistus"
#: gtk/gtkframe.c:139
msgid "The horizontal alignment of the label"
msgstr "Nimiön vaakakohdistus."
#: gtk/gtkframe.c:147
msgid "Label yalign"
msgstr "Nimiön y-kohdistus"
#: gtk/gtkframe.c:148
msgid "The vertical alignment of the label"
msgstr "Nimiön pystykohdistus"
#: gtk/gtkframe.c:156
msgid "Frame shadow"
msgstr "Kehyksen varjo"
#: gtk/gtkframe.c:157
msgid "Appearance of the frame border"
msgstr "Kehyksen reunan ulkonäkö"
#: gtk/gtkframe.c:166
msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
msgstr "Kehyksen tavallisen nimiön tilalla näytettävä säädin"
#: gtk/gtkhandlebox.c:183
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Säilöä ympäröivän varjon ulkonäkö"
#: gtk/gtkhandlebox.c:191
msgid "Handle position"
msgstr "Kahvan sijainti"
#: gtk/gtkhandlebox.c:192
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Kahvan sijainti suhteessa lapsisäätimeen"
#: gtk/gtkhandlebox.c:200
msgid "Snap edge"
msgstr "Telakointireuna"
#: gtk/gtkhandlebox.c:201
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr "Kahvalaatikon reuna, jonka suuntainen telakointipiste on."
#: gtk/gtkhandlebox.c:209
msgid "Snap edge set"
msgstr "Telakointireuna asetettu"
#: gtk/gtkhandlebox.c:210
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
"Määräytyykö voimassa oleva arvo telakointireunan (snap_edge) vai kahvan "
"sijainnin (handle_position) perusteella"
#: gtk/gtkhandlebox.c:217
msgid "Child Detached"
msgstr "Lapsi irroitettu"
#: gtk/gtkhandlebox.c:218
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
"Totuusarvo, joka kertoo onko kahvalaatikon lapsiprosessi liitetty vai "
"irroitettu."
#: gtk/gtkiconview.c:550
msgid "Selection mode"
msgstr "Valintatapa"
#: gtk/gtkiconview.c:551
msgid "The selection mode"
msgstr "Valintatapa"
#: gtk/gtkiconview.c:569
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Kuvapistepuskurisarake"
#: gtk/gtkiconview.c:570
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr "Mallisarake, josta noudetaan kuvakkeen kuvapistepuskuri"
#: gtk/gtkiconview.c:588
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr "Mallisarake, josta noudetaan teksti"
#: gtk/gtkiconview.c:607
msgid "Markup column"
msgstr "Merkintäsarake"
#: gtk/gtkiconview.c:608
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr "Mallisarake, josta noudetaan teksti Pango-merkintöjä käytettäessä"
#: gtk/gtkiconview.c:615
msgid "Icon View Model"
msgstr "Kuvakenäkymämalli"
#: gtk/gtkiconview.c:616
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Malli kuvakenäkymälle"
#: gtk/gtkiconview.c:632
msgid "Number of columns"
msgstr "Sarakkeiden määrä"
#: gtk/gtkiconview.c:633
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Näkyvien sarakkeiden määrä"
#: gtk/gtkiconview.c:650
msgid "Width for each item"
msgstr "Jokaisen esineen leveys"
#: gtk/gtkiconview.c:651
msgid "The width used for each item"
msgstr "Jokaiselle esineelle käytettävä leveys"
#: gtk/gtkiconview.c:667
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr "Tila, joka lisätään esineiden solujen väliin"
#: gtk/gtkiconview.c:682
msgid "Row Spacing"
msgstr "Riviväli"
#: gtk/gtkiconview.c:683
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr "Tila, joka lisätään ruudukon rivien väliin"
#: gtk/gtkiconview.c:698
msgid "Column Spacing"
msgstr "Sarakeväli"
#: gtk/gtkiconview.c:699
msgid "Space which is inserted between grid columns"
msgstr "Ristikon sarakkeiden väliin jätettävä tila"
#: gtk/gtkiconview.c:714
msgid "Margin"
msgstr "Reunus"
#: gtk/gtkiconview.c:715
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr "Tila, joka lisätään kuvakenäkymän reunoihin"
#: gtk/gtkiconview.c:730
#, fuzzy
msgid "Item Orientation"
msgstr "Asento"
#: gtk/gtkiconview.c:731
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr "Kuinka esineiden teksti ja kuvake sijoittuvat toisiinsa nähden"
#: gtk/gtkiconview.c:747 gtk/gtktreeview.c:611 gtk/gtktreeviewcolumn.c:311
msgid "Reorderable"
msgstr "Uudelleenjärjesteltävä"
#: gtk/gtkiconview.c:748 gtk/gtktreeview.c:612
msgid "View is reorderable"
msgstr "Näkymä on uudelleenjärjesteltävä"
#: gtk/gtkiconview.c:755 gtk/gtktreeview.c:762
msgid "Tooltip Column"
msgstr "Vinkkisarake"
#: gtk/gtkiconview.c:756
msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
msgstr "Mallin sarake, joka sisältää kohtien vinkkitekstit"
#: gtk/gtkiconview.c:773
msgid "Item Padding"
msgstr "Kohdan täyte"
#: gtk/gtkiconview.c:774
msgid "Padding around icon view items"
msgstr "Täyte kuvakenäkymäkohteiden ympärillä"
#: gtk/gtkiconview.c:783
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Valintalaatikon väri"
#: gtk/gtkiconview.c:784
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Valintalaatikon väri"
#: gtk/gtkiconview.c:790
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Valintalaatikon alfa"
#: gtk/gtkiconview.c:791
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Valintalaatikon läpinäkyvyys"
#: gtk/gtkimage.c:227 gtk/gtkstatusicon.c:212
msgid "Pixbuf"
msgstr "Pixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:228 gtk/gtkstatusicon.c:213
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "Näkyvä GdkPixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:235 gtk/gtkrecentmanager.c:290 gtk/gtkstatusicon.c:220
msgid "Filename"
msgstr "Tiedostonimi"
#: gtk/gtkimage.c:236 gtk/gtkstatusicon.c:221
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Ladattava ja näytettävä tiedostonimi"
#: gtk/gtkimage.c:245 gtk/gtkstatusicon.c:229
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "Näkyvän vakiovalikoiman kuvan ID"
#: gtk/gtkimage.c:252
msgid "Icon set"
msgstr "Kuvakejoukko"
#: gtk/gtkimage.c:253
msgid "Icon set to display"
msgstr "Näkyvä kuvakejoukko"
#: gtk/gtkimage.c:260 gtk/gtkscalebutton.c:230 gtk/gtktoolbar.c:494
#: gtk/gtktoolpalette.c:1003
msgid "Icon size"
msgstr "Kuvakekoko"
#: gtk/gtkimage.c:261
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr "Vakiokuvakkeen, kuvakejoukon tai nimetyn kuvakkeen symbolinen koko"
#: gtk/gtkimage.c:277
msgid "Pixel size"
msgstr "Kuvapistekoko"
#: gtk/gtkimage.c:278
msgid "Pixel size to use for named icon"
msgstr "Nimetylle kuvakkeelle käytettävä kuvapistekoko"
#: gtk/gtkimage.c:286
msgid "Animation"
msgstr "Animaatio"
#: gtk/gtkimage.c:287
msgid "GdkPixbufAnimation to display"
msgstr "Näkyvä GdkPixbufAnimation"
#: gtk/gtkimage.c:327 gtk/gtkstatusicon.c:260
msgid "Storage type"
msgstr "Säilötyyppi"
#: gtk/gtkimage.c:328 gtk/gtkstatusicon.c:261
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "Kuvadatan esitysmuoto"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:139
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Lapsisäädin, joka näkyy valikon tekstin vieressä"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:154
msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
msgstr "Käytetäänkö nimiön tekstiä oletusvalikkokohdan luonnissa"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:187 gtk/gtkmenu.c:540
msgid "Accel Group"
msgstr "Toimintoryhmä"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:188
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "Oletustoimintonäppäimille käytettävä toimintoryhmä"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:193
msgid "Show menu images"
msgstr "Näytä kuvat valikossa"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:194
msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "Näkyvätkö kuvat valikoissa"
#: gtk/gtkinfobar.c:375 gtk/gtkmessagedialog.c:201
msgid "Message Type"
msgstr "Viestin tyyppi"
#: gtk/gtkinfobar.c:376 gtk/gtkmessagedialog.c:202
msgid "The type of message"
msgstr "Viestin tyyppi"
#: gtk/gtkinfobar.c:431
msgid "Width of border around the content area"
msgstr "Sisältöalueen ympärillä olevan reunuksen leveys"
#: gtk/gtkinfobar.c:448
msgid "Spacing between elements of the area"
msgstr "Välit alueen elementtien välillä"
#: gtk/gtkinfobar.c:480
msgid "Width of border around the action area"
msgstr "Toimintoalueen ympärillä olevan reunuksen leveys"
#: gtk/gtkinvisible.c:89 gtk/gtkmountoperation.c:175 gtk/gtkstatusicon.c:279
#: gtk/gtkwindow.c:693
msgid "Screen"
msgstr "Näyttö"
#: gtk/gtkinvisible.c:90 gtk/gtkwindow.c:694
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Näyttö, jolle tämä ikkuna näkyy"
#: gtk/gtklabel.c:550
msgid "The text of the label"
msgstr "Nimiön teksti"
#: gtk/gtklabel.c:557
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "Luettelo nimiön tekstiin sovellettavista tyylimääreistä"
#: gtk/gtklabel.c:578 gtk/gtktexttag.c:335 gtk/gtktextview.c:685
msgid "Justification"
msgstr "Reunojen tasaus"
#: gtk/gtklabel.c:579
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that"
msgstr ""
"Nimiön tekstirivien kohdistus toisiinsa nähden. Tämä ei vaikuta säätimen "
"kohdistukseen varatun alueensa sisällä. (Katso GtkMisc::xalign)"
#: gtk/gtklabel.c:587
msgid "Pattern"
msgstr "Kuvio"
#: gtk/gtklabel.c:588
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
msgstr ""
"Merkkijono, jossa _-merkit vastaavat tekstissä olevia alleviivattavia "
"merkkejä"
#: gtk/gtklabel.c:595
msgid "Line wrap"
msgstr "Rivitys"
#: gtk/gtklabel.c:596
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Jos asetettu, rivitä teksti, jos se on liian leveä."
#: gtk/gtklabel.c:611
msgid "Line wrap mode"
msgstr "Rivityksen tila"
#: gtk/gtklabel.c:612
msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
msgstr "Jos rivitys on asetettu, ohjaa kuinka rivitys tehdään"
#: gtk/gtklabel.c:619
msgid "Selectable"
msgstr "Valittavissa"
#: gtk/gtklabel.c:620
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Voiko nimiön tekstin valita hiirellä"
#: gtk/gtklabel.c:626
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Pikavalintanäppäin"
#: gtk/gtklabel.c:627
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Tämän nimiön pikavalintanäppäin"
#: gtk/gtklabel.c:635
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Pikavalintasäädin"
#: gtk/gtklabel.c:636
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "Säädin, joka aktivoituu, kun nimiön pikavalintanäppäintä painetaan"
#: gtk/gtklabel.c:682
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string"
msgstr ""
"Toivottu kohta, josta teksti typistetään mikäli nimiöllä ei ole riittävästi "
"tilaa näyttää koko tekstiä"
#: gtk/gtklabel.c:723
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Yksirivitila"
#: gtk/gtklabel.c:724
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Onko nimiö yksirivitilassa"
#: gtk/gtklabel.c:741
msgid "Angle"
msgstr "Kulma"
#: gtk/gtklabel.c:742
msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr "Kulma, johon nimiö pyöräytetään"
#: gtk/gtklabel.c:764
msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
msgstr "Haluttu nimiön maksimileveys merkkeinä"
#: gtk/gtklabel.c:782
msgid "Track visited links"
msgstr "Seuraa vierailtuja linkkejä"
#: gtk/gtklabel.c:783
msgid "Whether visited links should be tracked"
msgstr "Seurataanko missä linkeissä vieraillaan"
#: gtk/gtklabel.c:904
msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
msgstr "Muuttuuko sisältö valituksi, kun kenttä saa syötekohdistuksen"
#: gtk/gtklayout.c:625 gtk/gtkviewport.c:142
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Vaakakoonmuutos"
#: gtk/gtklayout.c:626 gtk/gtkscrolledwindow.c:244
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
msgstr "Vaakasijainnin GtkAdjustment"
#: gtk/gtklayout.c:633 gtk/gtkviewport.c:150
msgid "Vertical adjustment"
msgstr "Pystykoonmuutos"
#: gtk/gtklayout.c:634 gtk/gtkscrolledwindow.c:251
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "Pystysijainnin GdkAdjustment"
#: gtk/gtklayout.c:641 gtk/gtktreeviewcolumn.c:211
msgid "Width"
msgstr "Leveys"
#: gtk/gtklayout.c:642
msgid "The width of the layout"
msgstr "Asetelman leveys"
#: gtk/gtklayout.c:650
msgid "Height"
msgstr "Korkeus"
#: gtk/gtklayout.c:651
msgid "The height of the layout"
msgstr "Asetelman korkeus"
#: gtk/gtklinkbutton.c:162
msgid "URI"
msgstr "URI"
#: gtk/gtklinkbutton.c:163
msgid "The URI bound to this button"
msgstr "Painikkeeseen liittyvä URI"
#: gtk/gtklinkbutton.c:177
msgid "Visited"
msgstr "Vierailtu"
#: gtk/gtklinkbutton.c:178
msgid "Whether this link has been visited."
msgstr "Onko tämä linkki vierailtu."
#: gtk/gtkmenubar.c:163
msgid "Pack direction"
msgstr "Pakkaussuunta"
#: gtk/gtkmenubar.c:164
msgid "The pack direction of the menubar"
msgstr "Valikkopalkin pakkaussuunta"
#: gtk/gtkmenubar.c:180
msgid "Child Pack direction"
msgstr "Lapsipakkaussuunta"
#: gtk/gtkmenubar.c:181
msgid "The child pack direction of the menubar"
msgstr "Valikkopalkin lapsipakkaussuunta"
#: gtk/gtkmenubar.c:190
msgid "Style of bevel around the menubar"
msgstr "Valikkopalkin reunustyyli"
#: gtk/gtkmenubar.c:197 gtk/gtktoolbar.c:544
msgid "Internal padding"
msgstr "Sisäinen täyte"
#: gtk/gtkmenubar.c:198
msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
msgstr "Valikon varjon ja kohtien välisen reunatilan määrä"
#: gtk/gtkmenubar.c:205
msgid "Delay before drop down menus appear"
msgstr "Pudotusvalikon avautumisviive"
#: gtk/gtkmenubar.c:206
msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
msgstr "Valikkopalkin alivalikon avautumisviive"
#: gtk/gtkmenu.c:526
msgid "The currently selected menu item"
msgstr "Nyt valittu valikon kohta"
#: gtk/gtkmenu.c:541
msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
msgstr "Tämän valikon pikavalintanäppäimet sisältävä toimintoryhmä"
#: gtk/gtkmenu.c:555 gtk/gtkmenuitem.c:318
msgid "Accel Path"
msgstr "Pikanäppäimen polku"
#: gtk/gtkmenu.c:556
msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
msgstr ""
"Pikanäppäinpolku lapsikohteiden pikanäppäinpolkujen helppoa luomista varten"
#: gtk/gtkmenu.c:572
msgid "Attach Widget"
msgstr "Liitä ikkunaelementti"
#: gtk/gtkmenu.c:573
msgid "The widget the menu is attached to"
msgstr "Ikkunaelementti, johon valikko on liitetty"
#: gtk/gtkmenu.c:581
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
msgstr ""
"Otsikko, jonka ikkunointiohjelma voi näyttää, kun tämä valikko on irrotettu"
#: gtk/gtkmenu.c:595
msgid "Tearoff State"
msgstr "Irtonaisuustila"
#: gtk/gtkmenu.c:596
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr "Totuusarvo, joka ilmaisee onko valikko irrotettu"
#: gtk/gtkmenu.c:610
msgid "Monitor"
msgstr "Näyttö"
#: gtk/gtkmenu.c:611
msgid "The monitor the menu will be popped up on"
msgstr "Näyttö, jolla ikkuna tullaan näyttämään"
#: gtk/gtkmenu.c:617
msgid "Vertical Padding"
msgstr "Pystytäyte"
#: gtk/gtkmenu.c:618
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "Valikon ylä- ja alapuolelle lisättävä ylimääräinen väli"
#: gtk/gtkmenu.c:640
msgid "Reserve Toggle Size"
msgstr "Varaa vivulle tilaa"
#: gtk/gtkmenu.c:641
msgid ""
"A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
"icons"
msgstr ""
"Totuusarvo, joka ilmaisee varaako valikko tilaa vivuille ja kuvakkeille"
#: gtk/gtkmenu.c:647
msgid "Horizontal Padding"
msgstr "Vaakatäyte"
#: gtk/gtkmenu.c:648
msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
msgstr "Valikon vasemmalla ja oikealla reunalla oleva ylimääräinen tila"
#: gtk/gtkmenu.c:656
msgid "Vertical Offset"
msgstr "Pystysiirtymä"
#: gtk/gtkmenu.c:657
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
msgstr ""
"Kun valikko on alivalikko, sijoita se pystysuunnassa tämän kuvapistemäärän "
"verran"
#: gtk/gtkmenu.c:665
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "Vaakasiirtymä"
#: gtk/gtkmenu.c:666
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
msgstr ""
"Kun valikko on alivalikko, sijoita se vaakasuunnassa tämän kuvapistemäärän "
"verran"
#: gtk/gtkmenu.c:674
msgid "Double Arrows"
msgstr "Molemmat nuolet"
#: gtk/gtkmenu.c:675
msgid "When scrolling, always show both arrows."
msgstr "Näytä molemmat nuolet vieritettäessä."
#: gtk/gtkmenu.c:688
msgid "Arrow Placement"
msgstr "Nuolen sijainti"
#: gtk/gtkmenu.c:689
msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
msgstr "Määrittää tulisiko selausnuolet olla asetettu"
#: gtk/gtkmenu.c:697
msgid "Left Attach"
msgstr "Vasen kiinnitys"
#: gtk/gtkmenu.c:698 gtk/gtktable.c:193
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Sen sarakkeen numero, johon lapsen vasen sivu kiinnittyy"
#: gtk/gtkmenu.c:705
msgid "Right Attach"
msgstr "Oikea kiinnitys"
#: gtk/gtkmenu.c:706
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr "Sen sarakkeen numero, johon lapsen oikea sivu kiinnittyy"
#: gtk/gtkmenu.c:713
msgid "Top Attach"
msgstr "Yläkiinnitys"
#: gtk/gtkmenu.c:714
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr "Sen rivin numero, johon lapsen yläsivu kiinnittyy"
#: gtk/gtkmenu.c:721
msgid "Bottom Attach"
msgstr "Alakiinnitys"
#: gtk/gtkmenu.c:722 gtk/gtktable.c:214
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Sen rivin numero, johon lapsen alasivu kiinnittyy"
#: gtk/gtkmenu.c:736
msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
msgstr "Vapaavalintainen vakio, jonka mukaan vieritysnuolen kokoa pienennetään"
#: gtk/gtkmenu.c:823
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Voi muuttaa pikavalintoja"
#: gtk/gtkmenu.c:824
msgid ""
"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
msgstr ""
"Voiko valikon pikavalintoja muuttaa painamalla näppäintä valikkokohdan päällä"
#: gtk/gtkmenu.c:829
msgid "Delay before submenus appear"
msgstr "Alivalikkojen ilmestymisviive"
#: gtk/gtkmenu.c:830
msgid ""
"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr ""
"Aika, jonka osoittimen täytyy olla valikkokohdan yllä ennen alivalikon "
"ilmestymistä"
#: gtk/gtkmenu.c:837
msgid "Delay before hiding a submenu"
msgstr "Alivalikon piilotusviive"
#: gtk/gtkmenu.c:838
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
msgstr ""
"Aika, joka kuluu ennen kuin alivalikko piilotetaan, kun osoitin liikkuu sitä "
"kohti"
#: gtk/gtkmenuitem.c:285
msgid "Right Justified"
msgstr "Oikealle tasattu"
#: gtk/gtkmenuitem.c:286
msgid ""
"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
msgstr ""
"Määrittää esitetäänkö valikon kohdat tasattuina valikkopalkin oikeaan reunaan"
#: gtk/gtkmenuitem.c:300
msgid "Submenu"
msgstr "Alivalikko"
#: gtk/gtkmenuitem.c:301
msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
msgstr "Valikon kohtaan liitetty alivalikko, tai NULL jos alivalikkoa ei ole"
#: gtk/gtkmenuitem.c:319
msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
msgstr "Asettaa valikon kohdan pikanäppäinyhdistelmän"
#: gtk/gtkmenuitem.c:334
msgid "The text for the child label"
msgstr "Lapsikohdan nimiön teksti"
#: gtk/gtkmenuitem.c:397
msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
msgstr "Nuolen käyttämä tila, suhteessa valikon kohdan kirjasinkokoon"
#: gtk/gtkmenuitem.c:410
msgid "Width in Characters"
msgstr "Leveys merkkeinä"
#: gtk/gtkmenuitem.c:411
msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
msgstr "Valikon pienin toivottu leveys merkkeinä"
#: gtk/gtkmenushell.c:379
msgid "Take Focus"
msgstr "Ota kohdistus"
#: gtk/gtkmenushell.c:380
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr "Totuusarvo, joka ilmaisee ottaako valikko näppäimistökohdistuksen"
#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:246
msgid "Menu"
msgstr "Valikko"
#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:247
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Alasvetovalikko"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
msgid "Image/label border"
msgstr "Kuvan tai nimiön reuna"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:185
msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
msgstr "Viesti-ikkunan nimiötä ja kuvaa ympäröivien reunusten leveys"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:209
msgid "Message Buttons"
msgstr "Viestipainikkeet"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:210
msgid "The buttons shown in the message dialog"
msgstr "Viesti-ikkunassa näkyvät painikkeet"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:227
msgid "The primary text of the message dialog"
msgstr "Viesti-ikkunan ensisijainen teksti"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:242
msgid "Use Markup"
msgstr "Käytä merkintöjä"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:243
msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
msgstr "Otsikon ensisijainen teksti sisältää Pango-merkintöjä."
#: gtk/gtkmessagedialog.c:257
msgid "Secondary Text"
msgstr "Toissijainen teksti"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:258
msgid "The secondary text of the message dialog"
msgstr "Viesti-ikkunan toissijainen teksti"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:273
msgid "Use Markup in secondary"
msgstr "Käytä merkintöjä toissijaisessa"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:274
msgid "The secondary text includes Pango markup."
msgstr "Toissijainen teksti sisältää Pango-merkinnät."
# , c-format
#: gtk/gtkmessagedialog.c:288
msgid "Image"
msgstr "Kuva"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:289
msgid "The image"
msgstr "Kuva"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:305
#, fuzzy
msgid "Message area"
msgstr "Viestin tyyppi"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:306
msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
msgstr ""
#: gtk/gtkmisc.c:91
msgid "Y align"
msgstr "Y-kohdistus"
#: gtk/gtkmisc.c:92
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr "Pystykohdistus, 0 (ylhäällä), 1 (alhaalla)"
#: gtk/gtkmisc.c:101
msgid "X pad"
msgstr "X-väli"
#: gtk/gtkmisc.c:102
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr "Säätimen vasemmalle ja oikealle puolelle lisättävä väli kuvapisteinä."
#: gtk/gtkmisc.c:111
msgid "Y pad"
msgstr "Y-väli"
#: gtk/gtkmisc.c:112
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr "Säätimen ylä- ja alapuolelle lisättävä väli kuvapisteinä."
#: gtk/gtkmountoperation.c:159
msgid "Parent"
msgstr "Äiti-ikkuna"
#: gtk/gtkmountoperation.c:160
msgid "The parent window"
msgstr "Ikkunan äiti-ikkuna"
#: gtk/gtkmountoperation.c:167
msgid "Is Showing"
msgstr "Näytetään"
#: gtk/gtkmountoperation.c:168
msgid "Are we showing a dialog"
msgstr "Näytetäänkö valintaikkuna"
#: gtk/gtkmountoperation.c:176
msgid "The screen where this window will be displayed."
msgstr "Näyttö, jolle tämä ikkuna esitetään."
# , c-format
#: gtk/gtknotebook.c:595
msgid "Page"
msgstr "Sivu"
#: gtk/gtknotebook.c:596
msgid "The index of the current page"
msgstr "Nykyisen sivun indeksi"
#: gtk/gtknotebook.c:604
msgid "Tab Position"
msgstr "Välilehtien sijainti"
#: gtk/gtknotebook.c:605
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Millä muistion sivulla välilehdet ovat."
#: gtk/gtknotebook.c:612
msgid "Show Tabs"
msgstr "Näytä välilehdet"
#: gtk/gtknotebook.c:613
#, fuzzy
msgid "Whether tabs should be shown"
msgstr "Näkyvätkö välilehdet vaiko eivät"
#: gtk/gtknotebook.c:619
msgid "Show Border"
msgstr "Näytä reunus"
#: gtk/gtknotebook.c:620
#, fuzzy
msgid "Whether the border should be shown"
msgstr "Näkyykö reunus vai ei"
#: gtk/gtknotebook.c:626
msgid "Scrollable"
msgstr "Vieritettävissä"
#: gtk/gtknotebook.c:627
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr ""
"Jos TRUE, niin välilehtien selausnuolet näkyvät, kun lehdet eivät enää sovi"
#: gtk/gtknotebook.c:633
msgid "Enable Popup"
msgstr "Kontekstivalikko"
#: gtk/gtknotebook.c:634
msgid ""
"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
"you can use to go to a page"
msgstr ""
"Jos TRUE, niin muistion napsauttaminen oikealla hiiren painikkeella avaa "
"valikon, josta voi siirtyä välilehdelle"
#: gtk/gtknotebook.c:648
#, fuzzy
msgid "Group Name"
msgstr "Ryhmätunniste"
#: gtk/gtknotebook.c:649
#, fuzzy
msgid "Group name for tab drag and drop"
msgstr "Välilehtien raahauksen ja tiputuksen ryhmä"
#: gtk/gtknotebook.c:656
msgid "Tab label"
msgstr "Välilehden nimiö"
#: gtk/gtknotebook.c:657
msgid "The string displayed on the child's tab label"
msgstr "Lapsen välilehden nimiössä näkyvä teksti"
#: gtk/gtknotebook.c:663
msgid "Menu label"
msgstr "Valikkonimiö"
#: gtk/gtknotebook.c:664
msgid "The string displayed in the child's menu entry"
msgstr "Lapsen valikkokohdassa näkyvä teksti"
#: gtk/gtknotebook.c:677
msgid "Tab expand"
msgstr "Välilehden laajentuminen"
#: gtk/gtknotebook.c:678
#, fuzzy
msgid "Whether to expand the child's tab"
msgstr "Laajentuuko lapsen välilehti vai ei"
#: gtk/gtknotebook.c:684
msgid "Tab fill"
msgstr "Välilehden täyttö"
#: gtk/gtknotebook.c:685
#, fuzzy
msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
msgstr "Täyttääkö lapsen välilehti koko varatun alueen vai ei"
#: gtk/gtknotebook.c:691
msgid "Tab pack type"
msgstr "Välilehden pakkaustyyppi"
#: gtk/gtknotebook.c:698
msgid "Tab reorderable"
msgstr "Uudelleenjärjesteltävä välilehti"
#: gtk/gtknotebook.c:699
#, fuzzy
msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
msgstr "Voiko käyttäjä järjestää välilehdet uudestaan"
#: gtk/gtknotebook.c:705
msgid "Tab detachable"
msgstr "Irrotettava välilehti"
#: gtk/gtknotebook.c:706
msgid "Whether the tab is detachable"
msgstr "Voiko välilehden irrottaa"
#: gtk/gtknotebook.c:721 gtk/gtkscrollbar.c:80
msgid "Secondary backward stepper"
msgstr "Toissijainen taaksepäin askellin"
#: gtk/gtknotebook.c:722
msgid ""
"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr ""
"Näytä toinen taaksepäin-nuolipainike välilehtialueen vastakkaisessa päässä"
#: gtk/gtknotebook.c:737 gtk/gtkscrollbar.c:87
msgid "Secondary forward stepper"
msgstr "Toissijainen eteenpäin askellin"
#: gtk/gtknotebook.c:738
msgid ""
"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr ""
"Näytä toissijainen eteenpäin-nuolipainike välilehtialueen vastakkaisessa "
"päässä"
#: gtk/gtknotebook.c:752 gtk/gtkscrollbar.c:66
msgid "Backward stepper"
msgstr "Taaksepäin askellin"
#: gtk/gtknotebook.c:753 gtk/gtkscrollbar.c:67
msgid "Display the standard backward arrow button"
msgstr "Näytä standardi taaksepäin-nuolipainike"
#: gtk/gtknotebook.c:767 gtk/gtkscrollbar.c:73
msgid "Forward stepper"
msgstr "Eteenpäin askellin"
#: gtk/gtknotebook.c:768 gtk/gtkscrollbar.c:74
msgid "Display the standard forward arrow button"
msgstr "Näytä standardi eteenpäin-nuolipainike"
#: gtk/gtknotebook.c:782
msgid "Tab overlap"
msgstr "Välilehden päällekkäisyys"
#: gtk/gtknotebook.c:783
msgid "Size of tab overlap area"
msgstr "Välilehden päällekkäisyysalueen koko"
#: gtk/gtknotebook.c:798
msgid "Tab curvature"
msgstr "Välilehden pyöristys"
#: gtk/gtknotebook.c:799
msgid "Size of tab curvature"
msgstr "Välilehden pyöristyksen koko"
#: gtk/gtknotebook.c:815
msgid "Arrow spacing"
msgstr "Nuolten välit"
#: gtk/gtknotebook.c:816
msgid "Scroll arrow spacing"
msgstr "Vieritysnuolten välistys"
#: gtk/gtkorientable.c:63 gtk/gtkstatusicon.c:319 gtk/gtktrayicon-x11.c:124
msgid "Orientation"
msgstr "Asento"
#: gtk/gtkorientable.c:64
msgid "The orientation of the orientable"
msgstr "Kääntökohteen suunta"
#: gtk/gtkpaned.c:271
msgid ""
"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
msgstr ""
"Paneelierottimen sijainti kuvapisteinä (0 tarkoittaa kokonaan vasemmalla tai "
"ylhäällä)"
#: gtk/gtkpaned.c:280
msgid "Position Set"
msgstr "Sijainti on"
#: gtk/gtkpaned.c:281
msgid "TRUE if the Position property should be used"
msgstr "TRUE, jos sijaintiominaisuus on käytössä"
#: gtk/gtkpaned.c:287
msgid "Handle Size"
msgstr "Kahvan koko"
#: gtk/gtkpaned.c:288
msgid "Width of handle"
msgstr "Kahvan leveys"
#: gtk/gtkpaned.c:304
msgid "Minimal Position"
msgstr "Sijainnin minimiarvo"
#: gtk/gtkpaned.c:305
msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
msgstr "Pienin mahdollinen arvo sijainti-asetukselle"
#: gtk/gtkpaned.c:322
msgid "Maximal Position"
msgstr "Sijainnin maksimiarvo"
#: gtk/gtkpaned.c:323
msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
msgstr "Suurin mahdollinen arvo sijainti-asetukselle"
#: gtk/gtkpaned.c:340
msgid "Resize"
msgstr "Muuttuvakokoinen"
#: gtk/gtkpaned.c:341
msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
msgstr "Jos TRUE, lapsi laajenee ja supistuu paneelisäätimen mukana"
#: gtk/gtkpaned.c:356
msgid "Shrink"
msgstr "Kutistus"
#: gtk/gtkpaned.c:357
msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
msgstr "Jos TRUE, lapsi voidaan tehdä pienemmäksi kuin sen tarvitsema tila"
#: gtk/gtkplug.c:171 gtk/gtkstatusicon.c:303
msgid "Embedded"
msgstr "Upotettu"
#: gtk/gtkplug.c:172
#, fuzzy
msgid "Whether the plug is embedded"
msgstr "Kertoo, onko tämä lisäosa upotettu"
#: gtk/gtkplug.c:186
msgid "Socket Window"
msgstr "Pistokeikkuna"
#: gtk/gtkplug.c:187
msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
msgstr "Pistokkeen ikkuna, johon liitin on upotettu"
#: gtk/gtkprinter.c:126
msgid "Name of the printer"
msgstr "Tulostimen nimi"
#: gtk/gtkprinter.c:132
msgid "Backend"
msgstr "Taustajärjestelmä"
#: gtk/gtkprinter.c:133
msgid "Backend for the printer"
msgstr "Tulostimen taustajärjestelmä"
#: gtk/gtkprinter.c:139
msgid "Is Virtual"
msgstr "On virtuaalinen"
#: gtk/gtkprinter.c:140
msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
msgstr "FALSE, jos tämä on oikea tulostinlaite"
#: gtk/gtkprinter.c:146
msgid "Accepts PDF"
msgstr "Hyväksyy PDF-tiedostoja"
#: gtk/gtkprinter.c:147
msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
msgstr "TRUE, jos tulostin hyväksyy PDF-tiedostoja"