Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: windows
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

7977 lines (6192 sloc) 221.128 kB
# Dutch translation of gtk+-properties.
# Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Dirk-Jan C. Binnema <djcb@djcbsoftware.nl>, 2002.
# Ronald Hummelink <ronald@hummelink.xs4all.nl>, 2002.
# Tino Meinen <a.t.meinen@chelo.nl>, 2002-2009.
# Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>, 2004.
# --------------
# arrow keys - toetsenbordpijlen/pijltjestoetsen/cursortoetsen
# color selector - kleurenkiezer
# event - actie/gebeurtenis
# expander - uitvouwer (uitvouwen/opvouwen)
# file chooser - bestandenkiezer
# focus - aandacht/invoeraandacht/de aandacht/focus
# combobox - combobox/combinatieveld/combinatiebox
# mnemonic - sneltoets/toegangstoets
# accelerator - sneltoets/controletoets
# pixel - beeldpunt/pixel
# render - render/weergeven/tonen?
# selected - geselecteerde/gekozen
# separator - scheiding/scheidingslijn/scheidslijn
# spacing - spaciëring/spreiding
# spinbutton - spinknop/rolknop/cijferslotknop/draaiknop
# standard display - standaard display
# stepper - stapper (o.a. pijlknoppen bij schuifbalk)
# tag - markering/etiket?
# tooltip - tooltip/werktip/tip/scherminfo(novell)
# tree view - tree view/boomweergave/vertakkingsbeeld
# trough - goot
# ----------------------------------------------------------
# foo set - foo gebruiken
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-01 15:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-19 23:12+0800\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <tino.meinen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk/gdkdevice.c:97
#, fuzzy
msgid "Device Display"
msgstr "Standaard display"
#: gdk/gdkdevice.c:98
#, fuzzy
msgid "Display which the device belongs to"
msgstr "Cel weergeven als gevoelig"
# bah! Recentelijk-beheer/Beheer voor recente bestanden/toepassingen
#: gdk/gdkdevice.c:112
#, fuzzy
msgid "Device manager"
msgstr "Recent-beheer"
#: gdk/gdkdevice.c:113
msgid "Device manager which the device belongs to"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:127 gdk/gdkdevice.c:128
#, fuzzy
msgid "Device name"
msgstr "Widgetnaam"
#: gdk/gdkdevice.c:142
#, fuzzy
msgid "Device type"
msgstr "Krommingstype"
#: gdk/gdkdevice.c:143
msgid "Device role in the device manager"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:159
msgid "Associated device"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:160
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:173
msgid "Input source"
msgstr ""
#: gdk/gdkdevice.c:174
#, fuzzy
msgid "Source type for the device"
msgstr "Het model van de tree view"
#: gdk/gdkdevice.c:189 gdk/gdkdevice.c:190
#, fuzzy
msgid "Input mode for the device"
msgstr "Het model van de tree view"
#: gdk/gdkdevice.c:205
#, fuzzy
msgid "Whether the device has a cursor"
msgstr "Of het widget de invoeraandacht heeft"
#: gdk/gdkdevice.c:206
#, fuzzy
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
msgstr "Of het onzichtbare teken is ingesteld"
#: gdk/gdkdevice.c:220 gdk/gdkdevice.c:221
#, fuzzy
msgid "Number of axes in the device"
msgstr "Het aantal pagina's in het document."
#: gdk/gdkdevicemanager.c:134
#, fuzzy
msgid "Display"
msgstr "Standaard display"
#: gdk/gdkdevicemanager.c:135
#, fuzzy
msgid "Display for the device manager"
msgstr "Cel weergeven"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:102
msgid "Default Display"
msgstr "Standaard display"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Het standaard display voor GDK"
# Lettertypes/lettertypeopties
#: gdk/gdkscreen.c:72
msgid "Font options"
msgstr "Lettertypeopties"
#: gdk/gdkscreen.c:73
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "De standaard lettertypeopties voor het scherm"
#: gdk/gdkscreen.c:80
msgid "Font resolution"
msgstr "Lettertyperesolutie"
#: gdk/gdkscreen.c:81
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "De resolutie van lettertypes op het scherm"
#: gdk/gdkwindow.c:392 gdk/gdkwindow.c:393
#, fuzzy
msgid "Cursor"
msgstr "Knipperende cursor"
#: gdk/x11/gdkdevice-xi.c:132 gdk/x11/gdkdevice-xi.c:133
#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:111
msgid "Device ID"
msgstr ""
#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:112
msgid "Device identifier"
msgstr ""
#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:84
#, fuzzy
msgid "Event base"
msgstr "Gebeurtenissen"
#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:85
msgid "Event base for XInput events"
msgstr ""
# Naam programma
#: gtk/gtkaboutdialog.c:269
msgid "Program name"
msgstr "Programmanaam"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:270
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"De naam van het programma. Als dit niet is ingesteld wordt standaard "
"g_get_application_name() gebruikt"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:284
msgid "Program version"
msgstr "Programmaversie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:285
msgid "The version of the program"
msgstr "De versie van het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:299
msgid "Copyright string"
msgstr "Copyright-tekenreeks"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:300
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Copyright-informatie over het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:317
msgid "Comments string"
msgstr "Opmerking-tekenreeks"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:318
msgid "Comments about the program"
msgstr "Opmerkingen over het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:368
#, fuzzy
msgid "License Type"
msgstr "Berichttype"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
#, fuzzy
msgid "The license type of the program"
msgstr "De versie van het programma"
# webstek
#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
msgid "Website URL"
msgstr "Website URL"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "De URL voor de link naar de website van het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:401
msgid "Website label"
msgstr "Website-label"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
"De label voor de link naar de website van het programma. Als dit niet is "
"ingesteld wordt standaard de URL gebruikt"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:418
msgid "Authors"
msgstr "Auteurs"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:419
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Lijst met de makers van het programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
msgid "Documenters"
msgstr "Documentalisten"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Lijst van degenen die het programma hebben gedocumenteerd"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
msgid "Artists"
msgstr "Artiesten"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:453
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
"Lijst van degenen die hebben bijgedragen aan het grafische werk van het "
"programma"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:470
msgid "Translator credits"
msgstr "Vertalers"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:471
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "De vertalers. Deze tekenreeks moet als vertaalbaar worden gemarkeerd"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:486
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:487
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Een logo voor het info-dialoogvenster. Als er geen logo is gegeven wordt "
"standaard gtk_window_het_default_icon_list() gebruikt."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:502
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Logo-pictogram"
# dat als logo wordt gebruikt in het info-venster.
#: gtk/gtkaboutdialog.c:503
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Een pictogram met naam voor een logo in het info-venster."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:516
msgid "Wrap license"
msgstr "Licentie doorloop"
# of de licentietekst omgebogen wordt/afbreekt/doorloopt
#: gtk/gtkaboutdialog.c:517
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Of de licentietekst doorloopt."
#: gtk/gtkaccellabel.c:189
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Sneltoets afsluiting"
#: gtk/gtkaccellabel.c:190
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "De in de gaten te houden afsluiting voor sneltoetswijziging"
#: gtk/gtkaccellabel.c:196
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Sneltoets-widget"
#: gtk/gtkaccellabel.c:197
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Het in de gaten te houden widget voor sneltoets-veranderingen"
#: gtk/gtkaction.c:222 gtk/gtkactiongroup.c:228 gtk/gtkprinter.c:125
#: gtk/gtktextmark.c:89
msgid "Name"
msgstr "Naam"
#: gtk/gtkaction.c:223
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Een unieke naam voor de actie."
#: gtk/gtkaction.c:241 gtk/gtkbutton.c:238 gtk/gtkexpander.c:209
#: gtk/gtkframe.c:130 gtk/gtklabel.c:549 gtk/gtkmenuitem.c:333
#: gtk/gtktoolbutton.c:202 gtk/gtktoolitemgroup.c:1571
msgid "Label"
msgstr "Label"
#: gtk/gtkaction.c:242
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Het label dat gebruikt wordt voor menu-items en knoppen die deze actie "
"activeren."
#: gtk/gtkaction.c:258
msgid "Short label"
msgstr "Kort label"
#: gtk/gtkaction.c:259
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Een korter label dat op werkbalkknoppen gebruikt kan worden."
# vertalen of niet?
# werktip
# tip
#: gtk/gtkaction.c:267
msgid "Tooltip"
msgstr "Tooltip"
#: gtk/gtkaction.c:268
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Een tooltip voor deze actie."
#: gtk/gtkaction.c:283
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standaard pictogram"
#: gtk/gtkaction.c:284
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Het standaardpictogram in widgets voor deze actie."
#: gtk/gtkaction.c:304 gtk/gtkstatusicon.c:252
msgid "GIcon"
msgstr "GIcon"
#: gtk/gtkaction.c:305 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:215 gtk/gtkimage.c:320
#: gtk/gtkstatusicon.c:253
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "Het GIcon dat weergegeven wordt"
#: gtk/gtkaction.c:325 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180 gtk/gtkimage.c:302
#: gtk/gtkprinter.c:174 gtk/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkwindow.c:685
msgid "Icon Name"
msgstr "Pictogramnaam"
#: gtk/gtkaction.c:326 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181 gtk/gtkimage.c:303
#: gtk/gtkstatusicon.c:237
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "De naam van het pictogram uit het pictogramthema"
#: gtk/gtkaction.c:333 gtk/gtktoolitem.c:186
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Zichtbaar indien horizontaal"
#: gtk/gtkaction.c:334 gtk/gtktoolitem.c:187
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Of het werkbalkitem zichtbaar is als de werkbalk in een horizontale positie "
"is."
#: gtk/gtkaction.c:349
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Zichtbaar bij overloop"
#: gtk/gtkaction.c:350
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
"Indien WAAR, worden voor deze actie werkitem proxies in overloopmenu van de "
"werkbalk gezet."
#: gtk/gtkaction.c:357 gtk/gtktoolitem.c:193
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Zichtbaar indien verticaal"
#: gtk/gtkaction.c:358 gtk/gtktoolitem.c:194
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Of het werkbalkitem zichtbaar is als de werkbalk in een verticale positie is."
#: gtk/gtkaction.c:365 gtk/gtktoolitem.c:200
msgid "Is important"
msgstr "Is belangrijk"
#: gtk/gtkaction.c:366
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Of de actie belangrijk wordt geacht. Indien WAAR, tonen 'toolitem-proxies' "
"voor deze actie de tekst in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ modus."
#: gtk/gtkaction.c:374
msgid "Hide if empty"
msgstr "Indien leeg verbergen"
#: gtk/gtkaction.c:375
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
"If de actie belangrijk wordt geacht. Indien WAAR, tonen 'toolitem-proxies' "
"voor deze actie de tekst in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ modus."
#: gtk/gtkaction.c:381 gtk/gtkactiongroup.c:235 gtk/gtkcellrenderer.c:242
#: gtk/gtkwidget.c:754
msgid "Sensitive"
msgstr "Gevoelig"
#: gtk/gtkaction.c:382
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Of de actie wordt gebruikt"
#: gtk/gtkaction.c:388 gtk/gtkactiongroup.c:242 gtk/gtkstatusicon.c:287
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:195 gtk/gtkwidget.c:747
msgid "Visible"
msgstr "Zichtbaar"
#: gtk/gtkaction.c:389
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Of de actie zichtbaar is."
#: gtk/gtkaction.c:395
msgid "Action Group"
msgstr "Actiegroep"
#: gtk/gtkaction.c:396
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"De GtkActionGroup waarmee deze GtkAction is geassocieerd, of NULL (voor "
"intern gebruik)."
#: gtk/gtkaction.c:414 gtk/gtkimagemenuitem.c:172
msgid "Always show image"
msgstr "Altijd afbeelding tonen"
#: gtk/gtkaction.c:415 gtk/gtkimagemenuitem.c:173
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "Of de afbeelding altijd getoond wordt"
#: gtk/gtkactiongroup.c:229
msgid "A name for the action group."
msgstr "Een naam voor de actiegroep."
#: gtk/gtkactiongroup.c:236
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Of de actiegroep wordt gebruikt."
#: gtk/gtkactiongroup.c:243
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Of de actiegroep zichtbaar is."
#: gtk/gtkactivatable.c:290
#, fuzzy
msgid "Related Action"
msgstr "Actie"
#: gtk/gtkactivatable.c:291
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""
#: gtk/gtkactivatable.c:313
msgid "Use Action Appearance"
msgstr ""
#: gtk/gtkactivatable.c:314
#, fuzzy
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr ""
"Of de labeltekst gebruikt wordt om een standaard menu-item aan te maken"
#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:126
#: gtk/gtkscalebutton.c:220 gtk/gtkspinbutton.c:289
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
# beter? de hoeveelheid verandering/aanpassing
#: gtk/gtkadjustment.c:94
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "De waarde van de aanpassing"
#: gtk/gtkadjustment.c:110
msgid "Minimum Value"
msgstr "Minimumwaarde"
#: gtk/gtkadjustment.c:111
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "De minimumwaarde van de aanpassing"
#: gtk/gtkadjustment.c:130
msgid "Maximum Value"
msgstr "Maximumwaarde"
#: gtk/gtkadjustment.c:131
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "De maximumwaarde van de aanpassing"
#: gtk/gtkadjustment.c:147
msgid "Step Increment"
msgstr "Stapgrootte"
#: gtk/gtkadjustment.c:148
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "De stapgrootte van de aanpassing"
# Dit is waarschijnlijk de stapgrootte als je op page-up of page-down drukt
#: gtk/gtkadjustment.c:164
msgid "Page Increment"
msgstr "De paginagrootte"
#: gtk/gtkadjustment.c:165
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "De paginagrootte van de aanpassing"
#: gtk/gtkadjustment.c:184
msgid "Page Size"
msgstr "Pagina-afmeting"
#: gtk/gtkadjustment.c:185
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "De pagina-afmeting van de aanpassing"
#: gtk/gtkalignment.c:123
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horizontale uitlijning"
#: gtk/gtkalignment.c:124 gtk/gtkbutton.c:289
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Horizontale postitie van dochter in beschikbare ruimte. 0.0 is links "
"uitgelijnd, 1.0 is rechts uitgelijnd"
#: gtk/gtkalignment.c:133
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Verticale uitlijning"
#: gtk/gtkalignment.c:134 gtk/gtkbutton.c:308
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Verticale postitie van dochter in beschikbare ruimte. 0.0 is boven "
"uitgelijnd, 1.0 is beneden uitgelijnd"
#: gtk/gtkalignment.c:142
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horizontale schaal"
#: gtk/gtkalignment.c:143
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Als beschikbare horizontale ruimte groter is dan benodigd voor de dochter, "
"hoeveel hiervan te gebruiken voor de dochter. 0.0 betekent niets, 1.0 "
"betekent alles"
#: gtk/gtkalignment.c:151
msgid "Vertical scale"
msgstr "Verticale schaal"
#: gtk/gtkalignment.c:152
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Als beschikbare verticale ruimte groter is dan benodigd voor de dochter, "
"hoeveel hiervan te gebruiken voor de dochter. 0.0 betekent niets, 1.0 "
"betekent alles"
#: gtk/gtkalignment.c:169
msgid "Top Padding"
msgstr "Opvulling boven"
#: gtk/gtkalignment.c:170
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "De opvulling toe te voegen aan de bovenzijde van het widget."
#: gtk/gtkalignment.c:186
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Opvulling onder"
#: gtk/gtkalignment.c:187
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "De opvulling toe te voegen aan de onderzijde van het widget."
#: gtk/gtkalignment.c:203
msgid "Left Padding"
msgstr "Opvulling links"
#: gtk/gtkalignment.c:204
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "De opvulling toe te voegen aan de linkerzijde van het widget."
#: gtk/gtkalignment.c:220
msgid "Right Padding"
msgstr "Opvulling rechts"
#: gtk/gtkalignment.c:221
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "De opvulling toe te voegen aan de rechterzijde van het widget."
#: gtk/gtkarrow.c:110
msgid "Arrow direction"
msgstr "Pijlrichting"
#: gtk/gtkarrow.c:111
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "De richting die de pijl moet wijzen"
#: gtk/gtkarrow.c:119
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Pijlschaduw"
#: gtk/gtkarrow.c:120
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Aanblik van de schaduw om de pijl"
#: gtk/gtkarrow.c:127 gtk/gtkmenu.c:735 gtk/gtkmenuitem.c:396
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Pijl schalen"
#: gtk/gtkarrow.c:128
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Hoeveelheid ruimte in gebruik door de pijl"
#: gtk/gtkaspectframe.c:109 gtk/gtkwidget.c:950
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horizontale Uitlijning"
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X-uitlijning van de dochter"
#: gtk/gtkaspectframe.c:116 gtk/gtkwidget.c:966
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Verticale Uitlijning"
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y-uitlijning van de dochter"
#: gtk/gtkaspectframe.c:123
msgid "Ratio"
msgstr "Verhouding"
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Verhoudingen als obey_child (volg_dochter) ONWAAR is"
#: gtk/gtkaspectframe.c:130
msgid "Obey child"
msgstr "Volg dochter"
#: gtk/gtkaspectframe.c:131
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Forceer dezelfde verhoudingen als die van de dochter van het kader"
#: gtk/gtkassistant.c:310
msgid "Header Padding"
msgstr "Opvulling kop"
#: gtk/gtkassistant.c:311
msgid "Number of pixels around the header."
msgstr "Aantal beeldpunten rondom de kop."
#: gtk/gtkassistant.c:318
msgid "Content Padding"
msgstr "Opvulling inhoud"
#: gtk/gtkassistant.c:319
msgid "Number of pixels around the content pages."
msgstr "Aantal beeldpunten rondom de paginainhoud."
#: gtk/gtkassistant.c:335
msgid "Page type"
msgstr "Paginatype"
#: gtk/gtkassistant.c:336
msgid "The type of the assistant page"
msgstr "Het type van de assistentpagina"
#: gtk/gtkassistant.c:353
msgid "Page title"
msgstr "Pagina-titel"
#: gtk/gtkassistant.c:354
msgid "The title of the assistant page"
msgstr "De titel van de assistentpagina"
#: gtk/gtkassistant.c:370
msgid "Header image"
msgstr "Kopafbeelding"
#: gtk/gtkassistant.c:371
msgid "Header image for the assistant page"
msgstr "Kopafbeelding voor de assistentpagina"
#: gtk/gtkassistant.c:387
msgid "Sidebar image"
msgstr "Zijbalkafbeelding"
#: gtk/gtkassistant.c:388
msgid "Sidebar image for the assistant page"
msgstr "Zijbalkafbeelding voor de assistentpagina"
# Dit is waarschijnlijk de stapgrootte als je op page-up of page-down drukt
#: gtk/gtkassistant.c:403
msgid "Page complete"
msgstr "Pagina voltooid"
#: gtk/gtkassistant.c:404
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
msgstr "Of alle vereiste velden op de pagina ingevuld zijn"
#: gtk/gtkbbox.c:135
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimumbreedte van dochter"
#: gtk/gtkbbox.c:136
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimumbreedte van knoppen in het kader"
#: gtk/gtkbbox.c:144
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimumhoogte van dochter"
#: gtk/gtkbbox.c:145
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimumhoogte van knoppen in het kader"
#: gtk/gtkbbox.c:153
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Interne breedteopvulling van dochter"
#: gtk/gtkbbox.c:154
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "Hoeveel de dochter aan beide zijden moet worden vergroot"
#: gtk/gtkbbox.c:162
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Interne hoogteopvulling van dochter"
#: gtk/gtkbbox.c:163
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "Hoeveel de dochter aan boven- en onderzijde moet worden vergroot"
#: gtk/gtkbbox.c:171
msgid "Layout style"
msgstr "Opmaakstijl"
#: gtk/gtkbbox.c:172
#, fuzzy
msgid ""
"How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
"start and end"
msgstr ""
"Hoe de knoppen in het kader te plaatsen. Mogelijke waarden zijn normaal, "
"verspreid, rand, begin en eind"
#: gtk/gtkbbox.c:180
msgid "Secondary"
msgstr "Secundair"
#: gtk/gtkbbox.c:181
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Indien WAAR (TRUE), verschijnt de dochter in een secundaire groep van "
"dochters, geschikt voor b.v. hulpknoppen"
#: gtk/gtkbox.c:227 gtk/gtkexpander.c:233 gtk/gtkiconview.c:666
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:220
msgid "Spacing"
msgstr "Spatiëring"
#: gtk/gtkbox.c:228
msgid "The amount of space between children"
msgstr "De hoeveelheid ruimte tussen dochters"
#: gtk/gtkbox.c:237 gtk/gtktable.c:184 gtk/gtktoolbar.c:527
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1624
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogeen"
#: gtk/gtkbox.c:238
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Of de dochters allemaal dezelfde afmetingen moeten hebben"
#: gtk/gtkbox.c:254 gtk/gtktoolbar.c:519 gtk/gtktoolitemgroup.c:1631
#: gtk/gtktoolpalette.c:1065 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
msgid "Expand"
msgstr "Uitvouwen"
#: gtk/gtkbox.c:255
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Of de dochter meer ruimte moet krijgen als de moeder groeit"
#: gtk/gtkbox.c:271 gtk/gtktoolitemgroup.c:1638
msgid "Fill"
msgstr "Vullen"
#: gtk/gtkbox.c:272
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"Of de extra ruimte voor de dochter toegewezen moet worden aan de dochter, of "
"gebruikt moet worden als opvulling"
#: gtk/gtkbox.c:279 gtk/gtktrayicon-x11.c:165
msgid "Padding"
msgstr "Opvulling"
#: gtk/gtkbox.c:280
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Extra ruimte tussen de dochter en haar buren, in beeldpunten"
#: gtk/gtkbox.c:286
msgid "Pack type"
msgstr "Verpakkingsstijl"
#: gtk/gtkbox.c:287 gtk/gtknotebook.c:692
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"Een GtkPackType welke aangeeft of de dochter verpakt is met het begin of met "
"het einde van de moeder"
#: gtk/gtkbox.c:293 gtk/gtknotebook.c:670 gtk/gtkpaned.c:270
#: gtk/gtkruler.c:158 gtk/gtktoolitemgroup.c:1652
msgid "Position"
msgstr "Positie"
#: gtk/gtkbox.c:294 gtk/gtknotebook.c:671
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "De index van de dochter in de moeder"
# vertaaldomein/taalgebied
#: gtk/gtkbuilder.c:315
msgid "Translation Domain"
msgstr "Taalgebied"
#: gtk/gtkbuilder.c:316
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr "Het taalgebied dat door gettext gebruikt wordt"
#: gtk/gtkbutton.c:239
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr ""
"Tekst van het labelwidget op de knop, indien de knop een labelwidget bevat"
#: gtk/gtkbutton.c:246 gtk/gtkexpander.c:217 gtk/gtklabel.c:570
#: gtk/gtkmenuitem.c:348 gtk/gtktoolbutton.c:209
msgid "Use underline"
msgstr "Gebruik onderstreping"
#: gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkexpander.c:218 gtk/gtklabel.c:571
#: gtk/gtkmenuitem.c:349
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Indien aangevinkt betekent een onderstreping in de tekst dat het teken "
"gebruikt moet worden voor de sneltoets"
#: gtk/gtkbutton.c:254 gtk/gtkimagemenuitem.c:153
msgid "Use stock"
msgstr "Gebruik voorraad"
#: gtk/gtkbutton.c:255
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
"Indien aangevinkt wordt het label gebruikt om een voorraad-item te kiezen in "
"plaats van weergegeven te worden"
#: gtk/gtkbutton.c:262 gtk/gtkcombobox.c:811 gtk/gtkfilechooserbutton.c:385
msgid "Focus on click"
msgstr "Aandacht bij klikken"
#: gtk/gtkbutton.c:263 gtk/gtkfilechooserbutton.c:386
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Of de knop de aandacht krijgt als het met de muis wordt aangeklikt"
#: gtk/gtkbutton.c:270
msgid "Border relief"
msgstr "Randreliëf"
#: gtk/gtkbutton.c:271
msgid "The border relief style"
msgstr "De stijl van het randreliëf"
#: gtk/gtkbutton.c:288
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Horizontale uitlijning voor dochter"
#: gtk/gtkbutton.c:307
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Verticale uitlijning voor dochter"
#: gtk/gtkbutton.c:324 gtk/gtkimagemenuitem.c:138
msgid "Image widget"
msgstr "Afbeeldingswidget"
#: gtk/gtkbutton.c:325
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Dochterwidget dat naast de knoptekst verschijnt"
#: gtk/gtkbutton.c:339
msgid "Image position"
msgstr "Afbeeldingspositie"
#: gtk/gtkbutton.c:340
msgid "The position of the image relative to the text"
msgstr "De positie van de afbeelding relatief tot de tekst"
#: gtk/gtkbutton.c:460
msgid "Default Spacing"
msgstr "Standaard spatiëring"
#: gtk/gtkbutton.c:461
#, fuzzy
msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Extra spatiëring toe te voegen voor CAN_DEFAULT knoppen"
#: gtk/gtkbutton.c:475
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Normale randspatiëring"
# de extra ruimte wordt afgebeeld buiten de rand
#: gtk/gtkbutton.c:476
#, fuzzy
msgid ""
"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
"the border"
msgstr ""
"Extra spatiëring toe te voegen voor CAN_DEFAULT knoppen, welke altijd buiten "
"de rand afgebeeld wordt"
#: gtk/gtkbutton.c:481
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Dochter X-Verplaatsing"
#: gtk/gtkbutton.c:482
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
"Hoever de dochter in de x-richting moet worden verplaatst als de knop "
"ingedrukt wordt"
#: gtk/gtkbutton.c:489
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Dochter Y-Verplaatsing"
#: gtk/gtkbutton.c:490
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
"Hoever de dochter in de y-richting moet worden verplaatst als de knop "
"ingedrukt wordt"
# verzetten/verplaatsen
#: gtk/gtkbutton.c:506
msgid "Displace focus"
msgstr "Aandacht verzetten"
#: gtk/gtkbutton.c:507
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
"Of de eigenschappen voor dochter_verplaatsing_x/_y tevens de voor de "
"aandachtsrechthoek moeten gelden"
#: gtk/gtkbutton.c:520 gtk/gtkentry.c:696 gtk/gtkentry.c:1741
msgid "Inner Border"
msgstr "Binnenrand"
#: gtk/gtkbutton.c:521
msgid "Border between button edges and child."
msgstr "Ruimte tussen knoprand en dochter."
#: gtk/gtkbutton.c:534
msgid "Image spacing"
msgstr "Afbeeldingspatiëring"
# Afstand tussen afbeelding en het label in pixels
#: gtk/gtkbutton.c:535
msgid "Spacing in pixels between the image and label"
msgstr "Aantal pixels tussen de afbeelding en het label"
#: gtk/gtkbutton.c:549
msgid "Show button images"
msgstr "Knopafbeeldingen tonen"
#: gtk/gtkbutton.c:550
msgid "Whether images should be shown on buttons"
msgstr "Of afbeeldingen op knoppen worden getoond"
#: gtk/gtkcalendar.c:478
msgid "Year"
msgstr "Jaar"
#: gtk/gtkcalendar.c:479
msgid "The selected year"
msgstr "Het geselecteerde jaar"
#: gtk/gtkcalendar.c:492
msgid "Month"
msgstr "Maand"
#: gtk/gtkcalendar.c:493
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "De geselecteerde maand (als een getal tussen 0 en 11)"
#: gtk/gtkcalendar.c:507
msgid "Day"
msgstr "Dag"
#: gtk/gtkcalendar.c:508
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""
"De geselecteerde dag (als een getal tussen 1 en 31, of 0 om de huidige "
"geselecteerde dag te deselecteren)"
#: gtk/gtkcalendar.c:522
msgid "Show Heading"
msgstr "Kop tonen"
#: gtk/gtkcalendar.c:523
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr "Indien WAAR, wordt een kop getoond"
#: gtk/gtkcalendar.c:537
msgid "Show Day Names"
msgstr "Dagnamen tonen"
#: gtk/gtkcalendar.c:538
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr "Indien WAAR, worden de dagnamen weergegeven"
#: gtk/gtkcalendar.c:551
msgid "No Month Change"
msgstr "Maanden niet wijzigen"
#: gtk/gtkcalendar.c:552
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "Indien WAAR, kan de geselecteerde maand niet worden gewijzigd"
#: gtk/gtkcalendar.c:566
msgid "Show Week Numbers"
msgstr "Weeknummers tonen"
#: gtk/gtkcalendar.c:567
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "Indien WAAR, worden de weeknummers weergegeven"
#: gtk/gtkcalendar.c:582
msgid "Details Width"
msgstr "Breedte detailsvenster"
#: gtk/gtkcalendar.c:583
msgid "Details width in characters"
msgstr "Breedte van detailsvenster in lettertekens"
#: gtk/gtkcalendar.c:598
msgid "Details Height"
msgstr "Hoogte detailsvenster"
#: gtk/gtkcalendar.c:599
msgid "Details height in rows"
msgstr "Hoogte van detailsvenster in rijen"
#: gtk/gtkcalendar.c:615
msgid "Show Details"
msgstr "Detailsvenster tonen"
#: gtk/gtkcalendar.c:616
msgid "If TRUE, details are shown"
msgstr "Indien WAAR, worden het detailsvenster getoond"
#: gtk/gtkcalendar.c:628
#, fuzzy
msgid "Inner border"
msgstr "Binnenrand"
#: gtk/gtkcalendar.c:629
#, fuzzy
msgid "Inner border space"
msgstr "Binnenrand"
#: gtk/gtkcalendar.c:640
#, fuzzy
msgid "Vertical separation"
msgstr "Verticale opties"
#: gtk/gtkcalendar.c:641
#, fuzzy
msgid "Space between day headers and main area"
msgstr "Spatiëring rondom uitvouwerpijl"
#: gtk/gtkcalendar.c:652
#, fuzzy
msgid "Horizontal separation"
msgstr "Horizontale opties"
#: gtk/gtkcalendar.c:653
#, fuzzy
msgid "Space between week headers and main area"
msgstr "Afstand tussen elementen in hoofdgedeelte van het dialoogvenster"
#: gtk/gtkcelleditable.c:53
#, fuzzy
msgid "Editing Canceled"
msgstr "Afgebroken"
#: gtk/gtkcelleditable.c:54
msgid "Indicates that editing has been canceled"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:138
msgid "Accelerator key"
msgstr "Sneltoets"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:139
msgid "The keyval of the accelerator"
msgstr "De waarde van de sneltoets"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:155
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Controletoets voor sneltoets"
# huh?
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:156
msgid "The modifier mask of the accelerator"
msgstr "Het bitmasker van de controletoets voor sneltoetsen"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:173
msgid "Accelerator keycode"
msgstr "Sneltoets-waarde"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:174
msgid "The hardware keycode of the accelerator"
msgstr "De hardware-waarde van de sneltoets"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:193
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "Sneltoetsmodus"
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:194
msgid "The type of accelerators"
msgstr "Het type sneltoets"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:226
msgid "mode"
msgstr "modus"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:227
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Bewerkbare modus van de CellRenderer"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:235
msgid "visible"
msgstr "zichtbaar"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:236
msgid "Display the cell"
msgstr "Cel weergeven"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:243
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Cel weergeven als gevoelig"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:250
msgid "xalign"
msgstr "x-uitlijning"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
msgid "The x-align"
msgstr "De x-uitlijning"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:260
msgid "yalign"
msgstr "y-uitlijning"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
msgid "The y-align"
msgstr "De y-uitlijning"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
msgid "xpad"
msgstr "x-opvulling"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
msgid "The xpad"
msgstr "De x-opvulling"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:280
msgid "ypad"
msgstr "y-opvulling"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:281
msgid "The ypad"
msgstr "De y-opvulling"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:290
msgid "width"
msgstr "breedte"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:291
msgid "The fixed width"
msgstr "De vaste breedte"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:300
msgid "height"
msgstr "hoogte"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:301
msgid "The fixed height"
msgstr "De vaste hoogte"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:310
msgid "Is Expander"
msgstr "Is uitvouwbaar"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:311
msgid "Row has children"
msgstr "Rij heeft dochters"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
msgid "Is Expanded"
msgstr "Is uitgevouwen"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:320
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Rij is uitvouwbaar, en is uitvouwen"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:327
msgid "Cell background color name"
msgstr "Naam van cel-achtergrondkleur"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:328
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Cel-achtergrondkleur als een string"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:335
msgid "Cell background color"
msgstr "Cel-achtergrondkleur"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:336
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Cel-achtergrondkleur als een GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:343
msgid "Editing"
msgstr "Bewerken"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:344
msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
msgstr "Of de cel-weergave zich momenteel in bewerken-modus bevindt"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:352
msgid "Cell background set"
msgstr "Cel-achtergrond aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:353
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Of dit etiket de cel-achtergrondkleur beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:110
msgid "Model"
msgstr "Model"
# het model bevattende de mogelijke waarden....
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:111
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Het model dat de mogelijke waarden voor de combo-box bevat"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:133 gtk/gtkcomboboxentry.c:104
msgid "Text Column"
msgstr "Tekstkolom"
# enigszins vrij vertaald, maar betekenis klopt volgens mij
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:134 gtk/gtkcomboboxentry.c:105
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr "Een kolom in het databron-model met de gevraagde tekenreeksen"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
msgid "Has Entry"
msgstr "Heeft invoer"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr ""
"Indien ONWAAR, kunnen geen andere tekenreeksen worden ingevoerd dan de "
"voorgekozen tekenreeksen"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Pixbuf-object"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:121
msgid "The pixbuf to render"
msgstr "De te renderen pixbuf"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr "Pixbuf uitvouwer open"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:129
msgid "Pixbuf for open expander"
msgstr "Pixbuf voor geopende uitvouwer"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr "Pixbuf uitvouwer dicht"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Pixbuf voor gesloten uitvouwer"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144 gtk/gtkimage.c:244 gtk/gtkstatusicon.c:228
msgid "Stock ID"
msgstr "Standaard-ID"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Het standaard-ID van het weer te geven standaardpictogram"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152 gtk/gtkcellrendererspinner.c:153
#: gtk/gtkrecentmanager.c:305 gtk/gtkstatusicon.c:269
msgid "Size"
msgstr "Afmeting"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
msgstr ""
"De GtkIconSize waarde die de afmeting van het gebruikte pictogram geeft"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
msgid "Detail"
msgstr "Detail"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Weergavedetail door te geven aan de thema-motor"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:196
msgid "Follow State"
msgstr "Status volgen"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:197
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr "Of de gerenderde pixbuf moet worden gekleurd volgens de status"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:214 gtk/gtkimage.c:319 gtk/gtkwindow.c:662
msgid "Icon"
msgstr "Pictogram"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:127
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Waarde van de voortgangsbalk"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:144 gtk/gtkcellrenderertext.c:231
#: gtk/gtkentry.c:739 gtk/gtkentrybuffer.c:352 gtk/gtkmessagedialog.c:226
#: gtk/gtkprogressbar.c:150 gtk/gtktextbuffer.c:210
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:145
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Tekst op de voortgangsbalk"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:168 gtk/gtkcellrendererspinner.c:139
msgid "Pulse"
msgstr "Pulseren"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:169
msgid ""
"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
"don't know how much."
msgstr ""
"Zet dit op een positieve waarde om aan te geven dat er voortgang is, maar "
"dat u niet weet hoeveel."
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:185
msgid "Text x alignment"
msgstr "Tekst x-uitlijning"
# RTL right to left
# misschien omzetten naar RNL?
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:186
msgid ""
"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"De horizontale uitlijning van tekst, van 0 (links) naar 1 (rechts). "
"Omgekeerd voor RTL indelingen"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:202
msgid "Text y alignment"
msgstr "Tekst y-uitlijning"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:203
msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
msgstr "De verticale tekstuitlijning, van 0 (boven) naar 1 (beneden)."
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:214 gtk/gtkprogressbar.c:126
#: gtk/gtkrange.c:427
msgid "Inverted"
msgstr "Geïnverteerd"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:215 gtk/gtkprogressbar.c:127
#, fuzzy
msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
msgstr "Stand en groeirichting van de voortgangsbalk"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:91 gtk/gtkrange.c:419 gtk/gtkscalebutton.c:239
#: gtk/gtkspinbutton.c:228
msgid "Adjustment"
msgstr "Aanpassing"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:92 gtk/gtkspinbutton.c:229
#, fuzzy
msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
msgstr "De aanpassing die de waarde van een spinknop bevat"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:107
msgid "Climb rate"
msgstr "Klimsnelheid"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:108 gtk/gtkspinbutton.c:237
msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
msgstr "De versnelling wanneer de knop ingedrukt wordt gehouden"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:121 gtk/gtkscale.c:244 gtk/gtkspinbutton.c:246
msgid "Digits"
msgstr "Cijfers"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:122 gtk/gtkspinbutton.c:247
msgid "The number of decimal places to display"
msgstr "Het aantal weer te geven decimale plaatsen"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 gtk/gtkcheckmenuitem.c:105
#: gtk/gtkmenu.c:525 gtk/gtkspinner.c:131 gtk/gtktoggleaction.c:133
#: gtk/gtktogglebutton.c:115 gtk/gtktoggletoolbutton.c:112
msgid "Active"
msgstr "Actief"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:120
#, fuzzy
msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
msgstr "Of de geselecteerde lettertypestijl getoond wordt in het label"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:140
#, fuzzy
msgid "Pulse of the spinner"
msgstr "Naar van de printer"
#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:154
#, fuzzy
msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
msgstr ""
"De GtkIconSize waarde die de afmeting van het gebruikte pictogram geeft"
# de te maken tekst
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232
msgid "Text to render"
msgstr "Te renderen tekst"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239
msgid "Markup"
msgstr "Opmaak"
# vormgegeven tekst te renderen
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Te renderen opgemaakte tekst"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:247 gtk/gtklabel.c:556
msgid "Attributes"
msgstr "Attributen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
msgstr ""
"Een lijst van stijlattributen die worden toegepast op de tekst van de "
"renderer"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:255
msgid "Single Paragraph Mode"
msgstr "Enkele paragraaf modus"
# gezet ipv gehouden?
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256
#, fuzzy
msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
msgstr "Of alle tekst in een enkele paragraaf wordt gehouden"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellview.c:178 gtk/gtktexttag.c:178
msgid "Background color name"
msgstr "Naam van achtergrondkleur"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:265 gtk/gtkcellview.c:179 gtk/gtktexttag.c:179
msgid "Background color as a string"
msgstr "Achtergrondkleur als een string"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:272 gtk/gtkcellview.c:185 gtk/gtktexttag.c:186
msgid "Background color"
msgstr "Achtergrondkleur"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellview.c:186
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Achtergrondkleur als een GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:280 gtk/gtktexttag.c:202
msgid "Foreground color name"
msgstr "Voorgrondkleurnaam"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:281 gtk/gtktexttag.c:203
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Voorgrondkleur als een string"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:288 gtk/gtktexttag.c:210
#: gtk/gtktrayicon-x11.c:133
msgid "Foreground color"
msgstr "Voorgrondkleur"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:289
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Voorgrondkleur als een GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:297 gtk/gtkentry.c:663 gtk/gtktexttag.c:227
#: gtk/gtktextview.c:668
msgid "Editable"
msgstr "Wijzigbaar"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtktexttag.c:228 gtk/gtktextview.c:669
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Of de tekst gewijzigd kan worden door de gebruiker"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:305 gtk/gtkcellrenderertext.c:313
#: gtk/gtktexttag.c:243 gtk/gtktexttag.c:251
msgid "Font"
msgstr "Lettertype"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:306 gtk/gtktexttag.c:244
msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
msgstr "Lettertypebeschrijving als een string, bijvoorbeeld \"Sans Italic 12\""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtktexttag.c:252
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "Lettertypebeschrijving als een PangoFontDescription struct"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322 gtk/gtktexttag.c:259
msgid "Font family"
msgstr "Lettertypefamilie"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323 gtk/gtktexttag.c:260
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Naam van de familie, b.v. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:330 gtk/gtkcellrenderertext.c:331
#: gtk/gtktexttag.c:267
msgid "Font style"
msgstr "Lettertypestijl"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:339 gtk/gtkcellrenderertext.c:340
#: gtk/gtktexttag.c:276
msgid "Font variant"
msgstr "Lettertypevariant"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:348 gtk/gtkcellrenderertext.c:349
#: gtk/gtktexttag.c:285
msgid "Font weight"
msgstr "Letterdikte"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtkcellrenderertext.c:359
#: gtk/gtktexttag.c:296
msgid "Font stretch"
msgstr "Lettertypestrekking"
# moet eigenlijk volgens de Nederlandse wiki: korpsgrootte of tekengrootte zijn
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtkcellrenderertext.c:368
#: gtk/gtktexttag.c:305
msgid "Font size"
msgstr "Lettertypegrootte"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:325
msgid "Font points"
msgstr "Lettertype punten"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:326
msgid "Font size in points"
msgstr "Lettertypegrootte in punten"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:387 gtk/gtktexttag.c:315
msgid "Font scale"
msgstr "Lettertypeschaal"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:388
msgid "Font scaling factor"
msgstr "Lettertype schaalfactor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:394
msgid "Rise"
msgstr "Verhoging"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
"Plaats van tekst boven de basislijn (onder de basislijn als verhoging "
"negatief is)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:434
msgid "Strikethrough"
msgstr "Doorstreping"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:435
msgid "Whether to strike through the text"
msgstr "Of de tekst doorstreept moet worden"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtktexttag.c:442
msgid "Underline"
msgstr "Onderstrepen"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:418 gtk/gtktexttag.c:443
msgid "Style of underline for this text"
msgstr "Stijl van onderstreping voor deze tekst"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:426 gtk/gtktexttag.c:354
msgid "Language"
msgstr "Taal"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:427
msgid ""
"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it"
msgstr ""
"De taal van deze tekst, als een ISO-code. Pango kan dit gebruiken als een "
"hint bij het renderen van de tekst. Als u deze parameter niet begrijpt, "
"heeft u het waarschijnlijk niet nodig."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtklabel.c:681 gtk/gtkprogressbar.c:180
msgid "Ellipsize"
msgstr "Ellipsis"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:448
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
"De positie waar bij voorkeur een ellipsis geplaatst wordt in de tekenreeks "
"wanneer de cel-renderer niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks "
"weer te geven"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:467 gtk/gtkfilechooserbutton.c:413
#: gtk/gtklabel.c:702
msgid "Width In Characters"
msgstr "Breedte in lettertekens"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:468 gtk/gtklabel.c:703
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "De gewenste breedte van het label, in lettertekens"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:492 gtk/gtklabel.c:763
msgid "Maximum Width In Characters"
msgstr "Maximale breedte, in lettertekens"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:493
#, fuzzy
msgid "The maximum width of the cell, in characters"
msgstr "De gewenste maximale breedte van het label, in lettertekens"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:511 gtk/gtktexttag.c:451
msgid "Wrap mode"
msgstr "Regelterugloopmodus"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:512
msgid ""
"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
"Hoe de tekenreeks in meerdere regels wordt gebroken wanneer de cel-renderer "
"niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:531 gtk/gtkcombobox.c:700
msgid "Wrap width"
msgstr "Terugloopbreedte"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:532
msgid "The width at which the text is wrapped"
msgstr "De breedte waarbij de tekstregel wordt afgebroken"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:552 gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
msgid "Alignment"
msgstr "Uitlijning"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:553
msgid "How to align the lines"
msgstr "Hoe de lijnen worden uitgelijnd"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:565 gtk/gtkcellview.c:208 gtk/gtktexttag.c:540
msgid "Background set"
msgstr "Achtergrond aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:566 gtk/gtkcellview.c:209 gtk/gtktexttag.c:541
msgid "Whether this tag affects the background color"
msgstr "Of dit label de achtergrondkleur beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:569 gtk/gtktexttag.c:548
msgid "Foreground set"
msgstr "Voorgrond aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:570 gtk/gtktexttag.c:549
msgid "Whether this tag affects the foreground color"
msgstr "Of dit label de voorgrondkleur beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:573 gtk/gtktexttag.c:552
msgid "Editability set"
msgstr "Bewerkbaar aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:574 gtk/gtktexttag.c:553
msgid "Whether this tag affects text editability"
msgstr "Of dit label het bewerken van de tekst beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:577 gtk/gtktexttag.c:556
msgid "Font family set"
msgstr "Lettertypefamilie aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:578 gtk/gtktexttag.c:557
msgid "Whether this tag affects the font family"
msgstr "Of dit label de lettertypefamilie beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581 gtk/gtktexttag.c:560
msgid "Font style set"
msgstr "Lettertypestijl aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:582 gtk/gtktexttag.c:561
msgid "Whether this tag affects the font style"
msgstr "Of dit label de lettertypestijl beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:585 gtk/gtktexttag.c:564
msgid "Font variant set"
msgstr "Lettertypevariant aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:586 gtk/gtktexttag.c:565
msgid "Whether this tag affects the font variant"
msgstr "Of dit label de lettertypevariant beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:589 gtk/gtktexttag.c:568
msgid "Font weight set"
msgstr "Letterdikte aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:590 gtk/gtktexttag.c:569
msgid "Whether this tag affects the font weight"
msgstr "Of dit label de letterdikte beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:593 gtk/gtktexttag.c:572
msgid "Font stretch set"
msgstr "Letterstrekking aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:594 gtk/gtktexttag.c:573
msgid "Whether this tag affects the font stretch"
msgstr "Of dit label de letterstrekking beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597 gtk/gtktexttag.c:576
msgid "Font size set"
msgstr "Lettertypegrootte aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:598 gtk/gtktexttag.c:577
msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr "Of dit label de lettertypegrootte beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:601 gtk/gtktexttag.c:580
msgid "Font scale set"
msgstr "Lettertypeschaal aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:602 gtk/gtktexttag.c:581
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr "Of dit label de lettertypegrootte schaalt met een factor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:605 gtk/gtktexttag.c:600
msgid "Rise set"
msgstr "Verhoging aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtktexttag.c:601
msgid "Whether this tag affects the rise"
msgstr "Of dit label de verhoging beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:609 gtk/gtktexttag.c:616
msgid "Strikethrough set"
msgstr "Doorstrepen aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:610 gtk/gtktexttag.c:617
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
msgstr "Of dit label de doorstreping beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:613 gtk/gtktexttag.c:624
msgid "Underline set"
msgstr "Onderstrepen aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:614 gtk/gtktexttag.c:625
msgid "Whether this tag affects underlining"
msgstr "Of dit label de onderstreping beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:617 gtk/gtktexttag.c:588
msgid "Language set"
msgstr "Taal gebruiken"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:618 gtk/gtktexttag.c:589
msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
msgstr "Of dit label de taal waarin de tekst gerenderd wordt beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:621
msgid "Ellipsize set"
msgstr "Ellipsis aangezet"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622
msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr "Of dit label de ellipsis-modus beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:625
msgid "Align set"
msgstr "Uitlijning ingesteld"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:626
msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
msgstr "Of deze tag de uitlijningsmodus beïnvloedt"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:128
msgid "Toggle state"
msgstr "Omschakelen"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:129
msgid "The toggle state of the button"
msgstr "De stand van de schakelknop"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:136
msgid "Inconsistent state"
msgstr "Inconsistente toestand"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:137
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "De inconstistente toestand van de knop"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
msgid "Activatable"
msgstr "Activeerbaar"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:145
msgid "The toggle button can be activated"
msgstr "De schakelknop kan geactiveerd worden"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
msgid "Radio state"
msgstr "Selectievakstatus"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153
msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr "Teken de schakelknop als selectievak"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
msgid "Indicator size"
msgstr "Indicatorgrootte"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:161 gtk/gtkcheckbutton.c:72
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:129
msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr "Grootte van aankruis- of selectie-indicator"
#: gtk/gtkcellview.c:200
msgid "CellView model"
msgstr "CellView model"
#: gtk/gtkcellview.c:201
msgid "The model for cell view"
msgstr "Het model voor cel-weergave"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:71 gtk/gtkcheckmenuitem.c:128
msgid "Indicator Size"
msgstr "Indicatorgrootte"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:79 gtk/gtkexpander.c:267
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Indicatorspatiëring"
#: gtk/gtkcheckbutton.c:80
msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "Spatiëring rondom aanvink- of selectie-indicator"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:106
msgid "Whether the menu item is checked"
msgstr "Of het menu-item aangevinkt is"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:113 gtk/gtktogglebutton.c:123
msgid "Inconsistent"
msgstr "Inconsistent"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:114
msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
msgstr "Of een \"inconsistente\" toestand weergegeven moet worden."
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:121
msgid "Draw as radio menu item"
msgstr "Weergeven als radiomenu-item"
#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122
msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
msgstr "Of het menu-item moet worden weergegeven als een radiomenu-item"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:159
msgid "Use alpha"
msgstr "Alpha gebruiken"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:160
#, fuzzy
msgid "Whether to give the color an alpha value"
msgstr "Of aan de kleur een alpha-waarde moet worden gegeven"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:174 gtk/gtkfilechooserbutton.c:399
#: gtk/gtkfontbutton.c:140 gtk/gtkprintjob.c:115 gtk/gtkstatusicon.c:415
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
msgid "Title"
msgstr "Titel"
# kleurenselectievenster/kleurenkiezer
#: gtk/gtkcolorbutton.c:175
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "De titel van de kleurenkiezer"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:189 gtk/gtkcolorsel.c:323
msgid "Current Color"
msgstr "Huidige Kleur"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:190
msgid "The selected color"
msgstr "De geselecteerde kleur"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:204 gtk/gtkcolorsel.c:330
msgid "Current Alpha"
msgstr "Huidig Alpha"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:205
msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"De geselecteerde doorzichtigheid (0 is volledig transparant, 65535 is "
"volledig dekkend)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:309
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Heeft een regelpaneel voor doorzichtigheid"
#: gtk/gtkcolorsel.c:310
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Of de kleurenkiezer ook de doorzichtigheid kan instellen"
#: gtk/gtkcolorsel.c:316
msgid "Has palette"
msgstr "Heeft palet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:317
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Of een kleurenpalet gebruikt moet worden"
#: gtk/gtkcolorsel.c:324
msgid "The current color"
msgstr "De huidige kleur"
#: gtk/gtkcolorsel.c:331
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"De huidige waarde van doorzichtigheid (0 is volledig transparant, 65535 is "
"volledig dekkend)"
#: gtk/gtkcolorsel.c:345
msgid "Custom palette"
msgstr "Zelfgekozen palet"
#: gtk/gtkcolorsel.c:346
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Te gebruiken kleurenkaart in de kleurenkiezer"
# kleurkeuze/kleurenselectie/kleurenkiezer/
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:110
msgid "Color Selection"
msgstr "Kleurenkiezer"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:111
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "De kleurenkiezer ingebed in het dialoogvenster."
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:117
msgid "OK Button"
msgstr "OK-knop"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:118
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "De OK-knop van het dialoogvenster."
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:124
msgid "Cancel Button"
msgstr "Annuleren-knop"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:125
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "De annuleren-knop van het dialoogvenster."
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:131
msgid "Help Button"
msgstr "Hulp-knop"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:132
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "De hulp-knop van dialoogvenster."
#: gtk/gtkcombobox.c:683
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox model"
#: gtk/gtkcombobox.c:684
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Het model voor de combo-box"
# hoe moeten we dit zien?
# grid: netwerk, rooster, raster
# layouting: indeling
#: gtk/gtkcombobox.c:701
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Breedte laten doorlopen om de items in te delen op een rooster"
#: gtk/gtkcombobox.c:723
msgid "Row span column"
msgstr "'Row span' kolom"
#: gtk/gtkcombobox.c:724
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolom die de 'row span' waarden bevat"
#: gtk/gtkcombobox.c:745
msgid "Column span column"
msgstr "'Column span' kolom"
#: gtk/gtkcombobox.c:746
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolom die de 'colomn span' waarden bevat"
#: gtk/gtkcombobox.c:767
msgid "Active item"
msgstr "Actieve item"
#: gtk/gtkcombobox.c:768
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Het item dat momenteel actief is"
# enkelvoud mooier? Menu heeft afscheurperforatie
# afscheurlijn/afscheurmogelijkheid
# afscheurlijn aan menus toevoegen
# Menus hebben afscheurlijn<
#: gtk/gtkcombobox.c:787 gtk/gtkuimanager.c:224
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Afscheurlijn aan menus toevoegen"
#: gtk/gtkcombobox.c:788
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Of dropdowns een afscheurlijn moeten hebben"
#: gtk/gtkcombobox.c:803 gtk/gtkentry.c:688
msgid "Has Frame"
msgstr "Heeft kader"
#: gtk/gtkcombobox.c:804
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Of de combobox een kader rond de dochter tekent"
#: gtk/gtkcombobox.c:812
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Of de combobox de aandacht krijgt als het met de muis wordt aangeklikt"
#: gtk/gtkcombobox.c:827 gtk/gtkmenu.c:580
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Afscheur-titel"
#: gtk/gtkcombobox.c:828
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr ""
"Een titel die weergegeven kan worden door de windowmanager als dit menu "
"losgescheurd wordt"
#: gtk/gtkcombobox.c:845
msgid "Popup shown"
msgstr "Popup getoond"
#: gtk/gtkcombobox.c:846
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Of de dropdown van de combo getoond wordt"
#: gtk/gtkcombobox.c:862
msgid "Button Sensitivity"
msgstr "Knopgevoeligheid"
#: gtk/gtkcombobox.c:863
msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
msgstr "Of de dropdown-knop gevoelig wanneer het model leeg is"
#: gtk/gtkcombobox.c:870
msgid "Appears as list"
msgstr "Verschijnt als lijst"
#: gtk/gtkcombobox.c:871
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Of dropdowns als lijsten getoond worden in plaats van als menus"
#: gtk/gtkcombobox.c:887
msgid "Arrow Size"
msgstr "Pijlgrootte"
#: gtk/gtkcombobox.c:888
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "De minimumgrootte van de pijl in de combobox"
#: gtk/gtkcombobox.c:903 gtk/gtkentry.c:788 gtk/gtkhandlebox.c:182
#: gtk/gtkmenubar.c:189 gtk/gtkstatusbar.c:244 gtk/gtktoolbar.c:577
#: gtk/gtkviewport.c:158
msgid "Shadow type"
msgstr "Schaduwtype"
#: gtk/gtkcombobox.c:904
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Het soort schaduw rondom de combobox"
#: gtk/gtkcontainer.c:259
msgid "Resize mode"
msgstr "Aanpasbare afmetingen"
#: gtk/gtkcontainer.c:260
msgid "Specify how resize events are handled"
msgstr "Specificeren hoe ‘afmetingen aanpassen’ wordt afgehandeld."
#: gtk/gtkcontainer.c:267
msgid "Border width"
msgstr "Kaderbreedte"
#: gtk/gtkcontainer.c:268
msgid "The width of the empty border outside the containers children"
msgstr "De breedte van de lege kaders buiten de dochters van de container"
#: gtk/gtkcontainer.c:276
msgid "Child"
msgstr "Dochter"
#: gtk/gtkcontainer.c:277
msgid "Can be used to add a new child to the container"
msgstr ""
"Kan gebruikt worden om een nieuwe dochter toe te voegen aan de container"
#: gtk/gtkdialog.c:165 gtk/gtkinfobar.c:430
msgid "Content area border"
msgstr "Inhoudskader"
#: gtk/gtkdialog.c:166
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Breedte van het kader rondom het hoofdgedeelte van het dialoogvenster"
# inhoudsdichtheid/spatiering van inhoud/spreiding van inhoud
#: gtk/gtkdialog.c:183 gtk/gtkinfobar.c:447
msgid "Content area spacing"
msgstr "Spreiding inhoud"
#: gtk/gtkdialog.c:184
msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
msgstr "Afstand tussen elementen in hoofdgedeelte van het dialoogvenster"
#: gtk/gtkdialog.c:191 gtk/gtkinfobar.c:463
msgid "Button spacing"
msgstr "Knop-spatiëring"
#: gtk/gtkdialog.c:192 gtk/gtkinfobar.c:464
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Spatiëring tussen knoppen"
#: gtk/gtkdialog.c:200 gtk/gtkinfobar.c:479
msgid "Action area border"
msgstr "Actiekader"
#: gtk/gtkdialog.c:201
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr ""
"Breedte van het kader rondom de knoppenbalk onderaan het dialoogvenster"
#: gtk/gtkentry.c:635
#, fuzzy
msgid "Text Buffer"
msgstr "Buffer"
#: gtk/gtkentry.c:636
msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:643 gtk/gtklabel.c:644
msgid "Cursor Position"
msgstr "Cursorpositie"
#: gtk/gtkentry.c:644 gtk/gtklabel.c:645
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "De huidige positie van de invoegcurser, in lettertekens"
#: gtk/gtkentry.c:653 gtk/gtklabel.c:654
msgid "Selection Bound"
msgstr "Selectie begrensd"
#: gtk/gtkentry.c:654 gtk/gtklabel.c:655
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr ""
"De positie van de andere kant van de selectie vanaf de cursor in lettertekens"
#: gtk/gtkentry.c:664
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Of de inhoud van het veld bewerkt mag worden"
#: gtk/gtkentry.c:671 gtk/gtkentrybuffer.c:382
msgid "Maximum length"
msgstr "Maximumlengte"
#: gtk/gtkentry.c:672 gtk/gtkentrybuffer.c:383
msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
msgstr "Maximum aantal tekens voor dit veld. Nul als er geen maximum is"
#: gtk/gtkentry.c:680
msgid "Visibility"
msgstr "Zichtbaarheid"
#: gtk/gtkentry.c:681
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr ""
"FALSE geeft het \"onzichtbaar teken\" in plaats van de werkelijke tekst "
"(wachtwoordmodus)"
#: gtk/gtkentry.c:689
msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
msgstr "FALSE verwijdert de buitenrand van het veld"
#: gtk/gtkentry.c:697
msgid ""
"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr ""
"Ruimte tussen tekst en frame. Overschrijft de eigenschap \"inner-border\"."
#: gtk/gtkentry.c:704 gtk/gtkentry.c:1270
msgid "Invisible character"
msgstr "Onzichtbaar teken"
#: gtk/gtkentry.c:705 gtk/gtkentry.c:1271
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"Het te gebruiken teken om de inhoud van een veld te maskeren (in "
"\"wachtwoordmodus\")"
#: gtk/gtkentry.c:712
msgid "Activates default"
msgstr "Activeert de standaard"
#: gtk/gtkentry.c:713
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed"
msgstr ""
"Of het standaardwidget geactiveerd moet worden (zoals de standaardknop in "
"een dialoogvenster) wanneer op Enter wordt gedrukt"
#: gtk/gtkentry.c:719
msgid "Width in chars"
msgstr "Breedte, in lettertekens"
#: gtk/gtkentry.c:720
msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Het aantal gereserveerde lettertekens in een veld"
#: gtk/gtkentry.c:729
msgid "Scroll offset"
msgstr "Schuifafstand"
#: gtk/gtkentry.c:730
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr ""
"Aantal beeldpunten van het veld dat aan de linkerkant van het scherm is "
"afgeschoven."
#: gtk/gtkentry.c:740
msgid "The contents of the entry"
msgstr "De inhoud van het veld"
#: gtk/gtkentry.c:755 gtk/gtkmisc.c:81
msgid "X align"
msgstr "X-uitlijning"
# RTL right to left
# misschien omzetten naar RNL?
#: gtk/gtkentry.c:756 gtk/gtkmisc.c:82
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"De horizontale opstelling, van 0 (links) naar 1 (rechts). Omgekeerd voor RTL "
"indelingen"
#: gtk/gtkentry.c:772
msgid "Truncate multiline"
msgstr "Multi-regel wordt afgekapt"
#: gtk/gtkentry.c:773
msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
msgstr "Of het plakken van meerdere regels wordt afgekapt tot één regel."
#: gtk/gtkentry.c:789
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr ""
"Welk type schaduw rond het veld getekend wordt wanneer ‘has-frame’ ingesteld "
"is"
#: gtk/gtkentry.c:804 gtk/gtktextview.c:748
msgid "Overwrite mode"
msgstr "Overschrijven modus"
#: gtk/gtkentry.c:805
msgid "Whether new text overwrites existing text"
msgstr "Of nieuwe tekst de bestaande tekst overschrijft"
#: gtk/gtkentry.c:819 gtk/gtkentrybuffer.c:367
msgid "Text length"
msgstr "Tekst-lengte"
#: gtk/gtkentry.c:820
msgid "Length of the text currently in the entry"
msgstr "Lengte van de huidige tekst in het invoerveld"
#: gtk/gtkentry.c:835
#, fuzzy
msgid "Invisible character set"
msgstr "Onzichtbaar teken"
#: gtk/gtkentry.c:836
#, fuzzy
msgid "Whether the invisible character has been set"
msgstr "Of het onzichtbare teken is ingesteld"
#: gtk/gtkentry.c:854
msgid "Caps Lock warning"
msgstr "Caps Lock waarschuwing"
#: gtk/gtkentry.c:855
msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
msgstr ""
"Of een waarschuwing getoond wordt bij wachtwoordvelden wanneer Caps Lock "
"aanstaat"
#: gtk/gtkentry.c:869
msgid "Progress Fraction"
msgstr "Voortgang"
#: gtk/gtkentry.c:870
msgid "The current fraction of the task that's been completed"
msgstr "De huidige fractie van de taak dat gedaan is"
#: gtk/gtkentry.c:887
msgid "Progress Pulse Step"
msgstr "Voortgang puls-stap"
#: gtk/gtkentry.c:888
msgid ""
"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
"each call to gtk_entry_progress_pulse()"
msgstr ""
"De fractie van de breedte van het totale veld waarmee het kaatsende blok "
"verplaatst wordt bij elke aanroep naar gtk_entry_progress_pulse()"
#: gtk/gtkentry.c:904
msgid "Primary pixbuf"
msgstr "Primaire pixbuf"
#: gtk/gtkentry.c:905
msgid "Primary pixbuf for the entry"
msgstr "Primaire pixbuf voor het invoerveld"
#: gtk/gtkentry.c:919
msgid "Secondary pixbuf"
msgstr "Secundaire pixbuf"
#: gtk/gtkentry.c:920
msgid "Secondary pixbuf for the entry"
msgstr "Secundaire pixbuf voor het invoerveld"
#: gtk/gtkentry.c:934
msgid "Primary stock ID"
msgstr "Primaire standaarde-ID"
#: gtk/gtkentry.c:935
msgid "Stock ID for primary icon"
msgstr "Standaard-ID voor primaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:949
msgid "Secondary stock ID"
msgstr "Secundaire standaard-ID"
#: gtk/gtkentry.c:950
msgid "Stock ID for secondary icon"
msgstr "Standaard-ID voor secundaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:964
msgid "Primary icon name"
msgstr "Naam primaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:965
msgid "Icon name for primary icon"
msgstr "Pictogramnaam voor primaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:979
msgid "Secondary icon name"
msgstr "Naam secundaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:980
msgid "Icon name for secondary icon"
msgstr "Pictogramnaam voor secundaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:994
msgid "Primary GIcon"
msgstr "Primaire GIcon"
#: gtk/gtkentry.c:995
msgid "GIcon for primary icon"
msgstr "GIcon voor primaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:1009
msgid "Secondary GIcon"
msgstr "Secundaire GIcon"
#: gtk/gtkentry.c:1010
msgid "GIcon for secondary icon"
msgstr "GIcon voor secundaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:1024
msgid "Primary storage type"
msgstr "Primaire opslagtype"
#: gtk/gtkentry.c:1025
msgid "The representation being used for primary icon"
msgstr "De gebruikte representatie voor het primaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:1040
msgid "Secondary storage type"
msgstr "Secundaire opslagtype"
#: gtk/gtkentry.c:1041
msgid "The representation being used for secondary icon"
msgstr "De gebruikte representatie voor het secundaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:1062
msgid "Primary icon activatable"
msgstr "Primaire pictogram activeerbaar"
#: gtk/gtkentry.c:1063
msgid "Whether the primary icon is activatable"
msgstr "Of het primaire pictogram activeer baar is"
#: gtk/gtkentry.c:1083
msgid "Secondary icon activatable"
msgstr "Secundaire pictogram activeerbaar"
#: gtk/gtkentry.c:1084
msgid "Whether the secondary icon is activatable"
msgstr "Of het secundaire pictogram activeerbaar is"
#: gtk/gtkentry.c:1106
msgid "Primary icon sensitive"
msgstr "Primaire pictogram gevoelig"
#: gtk/gtkentry.c:1107
msgid "Whether the primary icon is sensitive"
msgstr "Of het primaire pictogram gevoelig is"
#: gtk/gtkentry.c:1128
msgid "Secondary icon sensitive"
msgstr "Secundaire pictogram gevoelig"
#: gtk/gtkentry.c:1129
msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
msgstr "Of het secundaire pictogram gevoelig is"
#: gtk/gtkentry.c:1145
msgid "Primary icon tooltip text"
msgstr "Tekst tooltip primaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:1146 gtk/gtkentry.c:1182
msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
msgstr "De tekst van de tooltip voor het primaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:1162
msgid "Secondary icon tooltip text"
msgstr "Tekst tooltip secundaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:1163 gtk/gtkentry.c:1201
msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
msgstr "De tekst van de tooltip voor het secundaire pictogram"
#: gtk/gtkentry.c:1181
msgid "Primary icon tooltip markup"
msgstr "Primaire pictogram tooltip-opmaak"
#: gtk/gtkentry.c:1200
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "Secundaire pictogram tooltip-opmaak"
# IM is Input Method, invoermethode
#: gtk/gtkentry.c:1220 gtk/gtktextview.c:776
msgid "IM module"
msgstr "IM-module"
#: gtk/gtkentry.c:1221 gtk/gtktextview.c:777
msgid "Which IM module should be used"
msgstr "Welke IM-module gebruikt moet worden"
#: gtk/gtkentry.c:1235
msgid "Icon Prelight"
msgstr "Pictogram uitlichten"
#: gtk/gtkentry.c:1236
msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
msgstr ""
"Of activeerbare pictogrammen uitgelicht worden bij aanwijzen met de muis"
#: gtk/gtkentry.c:1249
msgid "Progress Border"
msgstr "Voortgansgootrand"
#: gtk/gtkentry.c:1250
msgid "Border around the progress bar"
msgstr "Rand rondom de voorgangsbalk"
#: gtk/gtkentry.c:1742
msgid "Border between text and frame."
msgstr "Ruimte tussen tekst en frame."
#: gtk/gtkentry.c:1747 gtk/gtklabel.c:903
msgid "Select on focus"
msgstr "Selecteren bij aandacht"
#: gtk/gtkentry.c:1748
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr ""
"Of de inhoud van een veld wordt geselecteerd als het veld de aandacht krijgt"
#: gtk/gtkentry.c:1762
msgid "Password Hint Timeout"
msgstr "Wachtwoord tip time-out"
#: gtk/gtkentry.c:1763
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
msgstr ""
"Hoe lang the laatst ingetikte teken weergegeven dient te worden in velden "
"met verborgen inhoud"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:353
#, fuzzy
msgid "The contents of the buffer"
msgstr "De inhoud van het veld"
#: gtk/gtkentrybuffer.c:368
#, fuzzy
msgid "Length of the text currently in the buffer"
msgstr "Lengte van de huidige tekst in het invoerveld"
# aanvullen / completering
#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
msgid "Completion Model"
msgstr "Aanvullingsmodel"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:281
msgid "The model to find matches in"
msgstr "Het model waarin overeenkomsten worden gezocht"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:287
msgid "Minimum Key Length"
msgstr "Minimum sleutellengte"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:288
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Minimum lengte van de zoeksleutel voor het opzoeken van overeenkomsten"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:304 gtk/gtkiconview.c:587
msgid "Text column"
msgstr "Tekstkolom"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:305
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "Een kolom van het model met de tekenreeksen."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:324
msgid "Inline completion"
msgstr "Inlijns voltooiing"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:325
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "Of de standaard prefix automatisch moet worden ingevoegd"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:339
msgid "Popup completion"
msgstr "Popup voltooiing"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:340
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "Of de aanvullingen in een popup-venster getoond moeten worden"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
msgid "Popup set width"
msgstr "Popup-ingestelde breedte"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
msgstr ""
"Indien WAAR, zal het popup-venster dezelfde afmeting hebben als het "
"invoerveld"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:374
msgid "Popup single match"
msgstr "Enkel resultaat popup"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:375
msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
msgstr ""
"Indien WAAR, zal het popup-venster verschijnen bij een enkele overeenkomst."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
msgid "Inline selection"
msgstr "Inlijns selectie"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:390
msgid "Your description here"
msgstr "Uw omschrijving komt hier"
#: gtk/gtkeventbox.c:93
msgid "Visible Window"
msgstr "Venster zichtbaar"
#: gtk/gtkeventbox.c:94
msgid ""
"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
"trap events."
msgstr ""
"Of de event-box zichtbaar is, in tegenstelling tot onzichtbaar, en enkel "
"wordt gebruikt voor het vangen van gebeurtenissen."
#: gtk/gtkeventbox.c:100
msgid "Above child"
msgstr "Boven dochter"
#: gtk/gtkeventbox.c:101
msgid ""
"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
"child widget as opposed to below it."
msgstr ""
"Of het venstergedeelte van de 'event-box' voor het vangen van "
"gebeurtenissen, zich boven het dochterwidget bevindt in tegenstelling tot "
"eronder."
#: gtk/gtkexpander.c:201
msgid "Expanded"
msgstr "Uitgevouwen"
#: gtk/gtkexpander.c:202
msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
msgstr "Of de uitvouwer is geopend en het dochterwidget toont"
#: gtk/gtkexpander.c:210
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Labeltekst van de uitvouwer"
#: gtk/gtkexpander.c:225 gtk/gtklabel.c:563
msgid "Use markup"
msgstr "Opmaak gebruiken"
#: gtk/gtkexpander.c:226 gtk/gtklabel.c:564
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "De tekst van het label bevat XML-opmaak. Bekijk pango_parse_markup()"
#: gtk/gtkexpander.c:234
msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr "Ruimte tussen het label en de dochter"
#: gtk/gtkexpander.c:243 gtk/gtkframe.c:165 gtk/gtktoolbutton.c:216
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1578
msgid "Label widget"
msgstr "Labelwidget"
#: gtk/gtkexpander.c:244
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr ""
"Een widget dat weergegeven wordt in plaats van het gebruikelijke uitvouwer-"
"label"
#: gtk/gtkexpander.c:251
#, fuzzy
msgid "Label fill"
msgstr "Tab-opvulling"
#: gtk/gtkexpander.c:252
#, fuzzy
msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
msgstr "Of de dochters allemaal dezelfde afmetingen moeten hebben"
#: gtk/gtkexpander.c:258 gtk/gtktoolitemgroup.c:1606 gtk/gtktreeview.c:776
msgid "Expander Size"
msgstr "Uitvouwer-grootte"
#: gtk/gtkexpander.c:259 gtk/gtktoolitemgroup.c:1607 gtk/gtktreeview.c:777
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Grootte van de uitvouwerpijl"
#: gtk/gtkexpander.c:268
msgid "Spacing around expander arrow"
msgstr "Spatiëring rondom uitvouwerpijl"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
msgid "Dialog"
msgstr "Dialoogvenster"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:369
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "De te gebruiken bestandskiezer."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:400
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "De titel van het bestandsselectie-dialoogvenster."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:414
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "De gewenste breedte van het knop-widget, in lettertekens."
#: gtk/gtkfilechooser.c:740
msgid "Action"
msgstr "Actie"
#: gtk/gtkfilechooser.c:741
msgid "The type of operation that the file selector is performing"
msgstr "Het soort actie wat de bestandenkiezer aan het uitvoeren is"
#: gtk/gtkfilechooser.c:747 gtk/gtkrecentchooser.c:264
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
#: gtk/gtkfilechooser.c:748
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
msgstr "Het huidige filter dat bepaalt welke bestanden worden weergegeven"
#: gtk/gtkfilechooser.c:753
msgid "Local Only"
msgstr "Alleen lokale"
#: gtk/gtkfilechooser.c:754
msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
msgstr "Of de geselecteerde bestand(en) beperkt worden tot lokale bestand-URLs"
#: gtk/gtkfilechooser.c:759
msgid "Preview widget"
msgstr "Voorbeeldwidget"
#: gtk/gtkfilechooser.c:760
msgid "Application supplied widget for custom previews."
msgstr "Widget door toepassing geleverd voor aangepaste voorbeelden."
#: gtk/gtkfilechooser.c:765
msgid "Preview Widget Active"
msgstr "Voorbeeldwidget actief"
#: gtk/gtkfilechooser.c:766
msgid ""
"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
msgstr ""
"Of het door de toepassing geleverde widget voor aangepaste voorbeelden wordt "
"getoond."
#: gtk/gtkfilechooser.c:771
msgid "Use Preview Label"
msgstr "Voorbeeldlabel gebruiken"
#: gtk/gtkfilechooser.c:772
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr "Of een standaardlabel weergegeven wordt bij de naam van het bestand."
#: gtk/gtkfilechooser.c:777
msgid "Extra widget"
msgstr "Extra widget"
#: gtk/gtkfilechooser.c:778
msgid "Application supplied widget for extra options."
msgstr "Widget door toepassing geleverd voor extra opties."
#: gtk/gtkfilechooser.c:783 gtk/gtkrecentchooser.c:203
msgid "Select Multiple"
msgstr "Meerdere selecteren"
#: gtk/gtkfilechooser.c:784
msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
msgstr "Of meerdere bestanden tegelijk geselecteerd mogen worden"
#: gtk/gtkfilechooser.c:790
msgid "Show Hidden"
msgstr "Verborgen tonen"
#: gtk/gtkfilechooser.c:791
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Of verborgen bestanden en mappen moeten worden weergegeven"
#: gtk/gtkfilechooser.c:806
msgid "Do overwrite confirmation"
msgstr "Overschrijven bevestigen"
# file chooser = file selector
#: gtk/gtkfilechooser.c:807
msgid ""
"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
"dialog if necessary."
msgstr ""
"Of een bestandskiezer in opslag-modus een overschijfbevestiging vraagt "
"wanneer de gebruiker een bestandsnaam kiest die al bestaat."
#: gtk/gtkfilechooser.c:823
#, fuzzy
msgid "Allow folder creation"
msgstr "Weergeven van bestandsbewerkingen"
# file chooser = file selector
#: gtk/gtkfilechooser.c:824
#, fuzzy
msgid ""
"Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
"folders."
msgstr ""
"Of een bestandskiezer in opslag-modus een overschijfbevestiging vraagt "
"wanneer de gebruiker een bestandsnaam kiest die al bestaat."
#: gtk/gtkfixed.c:98 gtk/gtklayout.c:605
msgid "X position"
msgstr "X positie"
#: gtk/gtkfixed.c:99 gtk/gtklayout.c:606
msgid "X position of child widget"
msgstr "X positie van dochterwidget"
#: gtk/gtkfixed.c:108 gtk/gtklayout.c:615
msgid "Y position"
msgstr "Y positie"
#: gtk/gtkfixed.c:109 gtk/gtklayout.c:616
msgid "Y position of child widget"
msgstr "Y positie van dochterwidget"
#: gtk/gtkfontbutton.c:141
msgid "The title of the font selection dialog"
msgstr "De titel van het lettertypeselectie-dialoogvenster"
#: gtk/gtkfontbutton.c:156 gtk/gtkfontsel.c:223
msgid "Font name"
msgstr "Lettertypenaam"
#: gtk/gtkfontbutton.c:157
msgid "The name of the selected font"
msgstr "De naam van het geselecteerde lettertype"
#: gtk/gtkfontbutton.c:158
msgid "Sans 12"
msgstr "Sans 12"
#: gtk/gtkfontbutton.c:173
msgid "Use font in label"
msgstr "Lettertype gebruiken in label"
#: gtk/gtkfontbutton.c:174
msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
msgstr "Of de labeltekst in het geselecteerde lettertype staat"
#: gtk/gtkfontbutton.c:189
msgid "Use size in label"
msgstr "Grootte gebruiken in label"
#: gtk/gtkfontbutton.c:190
msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
msgstr "Of de labeltekst in het geselecteerd lettertypegrootte staat"
#: gtk/gtkfontbutton.c:206
msgid "Show style"
msgstr "Stijl tonen"
#: gtk/gtkfontbutton.c:207
msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
msgstr "Of de geselecteerde lettertypestijl getoond wordt in het label"
#: gtk/gtkfontbutton.c:222
msgid "Show size"
msgstr "Grootte tonen"
#: gtk/gtkfontbutton.c:223
msgid "Whether selected font size is shown in the label"
msgstr "Of de geselecteerde lettertypegrootte getoond wordt in het label"
# weergeeft/representeert
#: gtk/gtkfontsel.c:224
msgid "The string that represents this font"
msgstr "De tekenreeks welke dit lettertype representeert"
#: gtk/gtkfontsel.c:230
msgid "Preview text"
msgstr "Voorbeeldtekst"
#: gtk/gtkfontsel.c:231
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "De tekst waarmee het geselecteerde lettertype wordt gedemonstreerd"
#: gtk/gtkframe.c:131
msgid "Text of the frame's label"
msgstr "Labeltekst van het kader"
#: gtk/gtkframe.c:138
msgid "Label xalign"
msgstr "Label x-uitlijning"
#: gtk/gtkframe.c:139
msgid "The horizontal alignment of the label"
msgstr "De horizontale uitlijning van het label"
#: gtk/gtkframe.c:147
msgid "Label yalign"
msgstr "Label y-uitlijning"
#: gtk/gtkframe.c:148
msgid "The vertical alignment of the label"
msgstr "De verticale uitlijning van het label"
#: gtk/gtkframe.c:156
msgid "Frame shadow"
msgstr "Kaderschaduw"
#: gtk/gtkframe.c:157
msgid "Appearance of the frame border"
msgstr "Uiterlijk van de kaderrand"
#: gtk/gtkframe.c:166
msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
msgstr ""
"Een widget dat weergegeven wordt in plaats van het gebruikelijk kaderlabel"
#: gtk/gtkhandlebox.c:183
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Uiterlijk van de schaduw dat de container omgeeft"
#: gtk/gtkhandlebox.c:191
msgid "Handle position"
msgstr "Handle-positie"
#: gtk/gtkhandlebox.c:192
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Positie van de handle relatief tot het dochterwidget"
#: gtk/gtkhandlebox.c:200
msgid "Snap edge"
msgstr "Kleefrand"
#: gtk/gtkhandlebox.c:201
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr ""
"Zijde van de handle-box die uitgelijnd is met het docking-punt waar de "
"handle-box afgemeerd wordt"
#: gtk/gtkhandlebox.c:209
msgid "Snap edge set"
msgstr "Kleefrand aangezet"
#: gtk/gtkhandlebox.c:210
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
"Of de waarde van de snap_edge-eigenschap word gebruikt, of een waarde "
"afgeleid van handle_position"
#: gtk/gtkhandlebox.c:217
msgid "Child Detached"
msgstr "Dochter losgemaakt"
#: gtk/gtkhandlebox.c:218
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
"Een boolese waarde die aangeeft of de handlebox van de dochter los is of "
"vast zit."
#: gtk/gtkiconview.c:550
msgid "Selection mode"
msgstr "Selectiemodus"
#: gtk/gtkiconview.c:551
msgid "The selection mode"
msgstr "De selectiemodus"
#: gtk/gtkiconview.c:569
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Pixbufkolom"
#: gtk/gtkiconview.c:570
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr "Modelkolom die gebruikt wordt voor het ophalen van de pictogram-pixbuf"
#: gtk/gtkiconview.c:588
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr "Modelkolom die gebruikt wordt voor het ophalen van de tekst"
#: gtk/gtkiconview.c:607
msgid "Markup column"
msgstr "Opmaakkolom"
#: gtk/gtkiconview.c:608
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
"Modelkolom die gebruikt wordt voor het ophalen van de tekst bij gebruik van "
"de Pango-opmaak."
#: gtk/gtkiconview.c:615
msgid "Icon View Model"
msgstr "Pictogramweergave-model"
#: gtk/gtkiconview.c:616
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Het model van de pictogramweergave"
#: gtk/gtkiconview.c:632
msgid "Number of columns"
msgstr "Aantal kolommen"
# weer te geven/weergegeven
#: gtk/gtkiconview.c:633
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Het aantal weergegeven kolommen"
#: gtk/gtkiconview.c:650
msgid "Width for each item"
msgstr "Breedte voor elk item"
#: gtk/gtkiconview.c:651
msgid "The width used for each item"
msgstr "De gebruikte breedte voor elk item"
#: gtk/gtkiconview.c:667
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr "Ruimte die tussen cellen geplaatst wordt"
#: gtk/gtkiconview.c:682
msgid "Row Spacing"
msgstr "Rij-spatiëring"
#: gtk/gtkiconview.c:683
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr "Ruimte die tussen rijen van het rooster geplaatst wordt"
#: gtk/gtkiconview.c:698
msgid "Column Spacing"
msgstr "Kolom-spatiëring"
#: gtk/gtkiconview.c:699
msgid "Space which is inserted between grid columns"
msgstr "Ruimte die tussen kolommen van het rooster geplaatst wordt"
#: gtk/gtkiconview.c:714
msgid "Margin"
msgstr "Marge"
#: gtk/gtkiconview.c:715
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr "Ruimte die aan de randen van de pictogramweergave geplaatst wordt"
#: gtk/gtkiconview.c:730
#, fuzzy
msgid "Item Orientation"
msgstr "Stand"
#: gtk/gtkiconview.c:731
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr ""
"Hoe de tekst en pictogram van elk item ten opzichte van elkaar zijn geplaatst"
# herschikbaar/Volgorde te veranderen/wijzigbare volgorde
#: gtk/gtkiconview.c:747 gtk/gtktreeview.c:611 gtk/gtktreeviewcolumn.c:311
msgid "Reorderable"
msgstr "Herschikbaar"
# beeld is herschikbaar
#: gtk/gtkiconview.c:748 gtk/gtktreeview.c:612
msgid "View is reorderable"
msgstr "Of de items in het beeld van volgorde te veranderen zijn"
#: gtk/gtkiconview.c:755 gtk/gtktreeview.c:762
msgid "Tooltip Column"
msgstr "Tooltipkolom"
#: gtk/gtkiconview.c:756
msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
msgstr "De kolom van het model met de tooltip-teksten voor de items"
#: gtk/gtkiconview.c:773
#, fuzzy
msgid "Item Padding"
msgstr "Opvulling onder"
#: gtk/gtkiconview.c:774
msgid "Padding around icon view items"
msgstr ""
# selectierechthoek/selectieveld/selectiebox
#: gtk/gtkiconview.c:783
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Selectieveld kleur"
#: gtk/gtkiconview.c:784
msgid "Color of the selection box"
msgstr "De kleur van het selectieveld"
#: gtk/gtkiconview.c:790
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Selectieveld alpha"
#: gtk/gtkiconview.c:791
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Doorzichtigheid van het selectieveld"
#: gtk/gtkimage.c:227 gtk/gtkstatusicon.c:212
msgid "Pixbuf"
msgstr "Pixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:228 gtk/gtkstatusicon.c:213
msgid "A GdkPixbuf to display"
msgstr "Een weer te geven GdkPixbuf"
#: gtk/gtkimage.c:235 gtk/gtkrecentmanager.c:290 gtk/gtkstatusicon.c:220
msgid "Filename"
msgstr "Bestandsnaam"
#: gtk/gtkimage.c:236 gtk/gtkstatusicon.c:221
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Te laden en weer te geven bestandsnaam"
#: gtk/gtkimage.c:245 gtk/gtkstatusicon.c:229
msgid "Stock ID for a stock image to display"
msgstr "Standaard-ID voor een weer te geven standaardafbeelding"
#: gtk/gtkimage.c:252
msgid "Icon set"
msgstr "Pictogramverzameling"
#: gtk/gtkimage.c:253
msgid "Icon set to display"
msgstr "Weer te geven pictogramverzameling"
#: gtk/gtkimage.c:260 gtk/gtkscalebutton.c:230 gtk/gtktoolbar.c:494
#: gtk/gtktoolpalette.c:1003
msgid "Icon size"
msgstr "Pictogramafmetingen"
#: gtk/gtkimage.c:261
msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
msgstr ""
"Symbolische grootte voor een standaardpictogram, pictogramverzameling, of "
"pictogram met naam"
#: gtk/gtkimage.c:277
msgid "Pixel size"
msgstr "Beeldpuntengrootte"
#: gtk/gtkimage.c:278
msgid "Pixel size to use for named icon"
msgstr "De te gebruiken beeldpuntgrootte voor pictogram met naam"
#: gtk/gtkimage.c:286
msgid "Animation"
msgstr "Animatie"
#: gtk/gtkimage.c:287
msgid "GdkPixbufAnimation to display"
msgstr "GdkPixbufAnimation om weer te geven"
#: gtk/gtkimage.c:327 gtk/gtkstatusicon.c:260
msgid "Storage type"
msgstr "Opslagtype"
#: gtk/gtkimage.c:328 gtk/gtkstatusicon.c:261
msgid "The representation being used for image data"
msgstr "De te gebruiken representatie voor afbeeldingsdata"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:139
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Dochterwidget dat naast de menutekst verschijnt"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:154
msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
msgstr ""
"Of de labeltekst gebruikt wordt om een standaard menu-item aan te maken"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:187 gtk/gtkmenu.c:540
msgid "Accel Group"
msgstr "Accel-groep"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:188
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr "De te gebruiken Accel-groep voor standaard sneltoetsen"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:193
msgid "Show menu images"
msgstr "Menu-afbeeldingen tonen"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:194
msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "Of afbeeldingen in menus worden getoond"
#: gtk/gtkinfobar.c:375 gtk/gtkmessagedialog.c:201
msgid "Message Type"
msgstr "Berichttype"
#: gtk/gtkinfobar.c:376 gtk/gtkmessagedialog.c:202
msgid "The type of message"
msgstr "Het type van het bericht"
#: gtk/gtkinfobar.c:431
#, fuzzy
msgid "Width of border around the content area"
msgstr "Breedte van het kader rondom het hoofdgedeelte van het dialoogvenster"
#: gtk/gtkinfobar.c:448
#, fuzzy
msgid "Spacing between elements of the area"
msgstr "Afstand tussen elementen in hoofdgedeelte van het dialoogvenster"
#: gtk/gtkinfobar.c:480
#, fuzzy
msgid "Width of border around the action area"
msgstr "Breedte van het kader rondom het hoofdgedeelte van het dialoogvenster"
#: gtk/gtkinvisible.c:89 gtk/gtkmountoperation.c:175 gtk/gtkstatusicon.c:279
#: gtk/gtkwindow.c:693
msgid "Screen"
msgstr "Scherm"
#: gtk/gtkinvisible.c:90 gtk/gtkwindow.c:694
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Het scherm waar dit venster wordt getoond"
#: gtk/gtklabel.c:550
msgid "The text of the label"
msgstr "De tekst van het label"
#: gtk/gtklabel.c:557
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr ""
"Een lijst van stijlattributen om toe te passen op de tekst van het label"
#: gtk/gtklabel.c:578 gtk/gtktexttag.c:335 gtk/gtktextview.c:685
msgid "Justification"
msgstr "Uitvulling"
#: gtk/gtklabel.c:579
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that"
msgstr ""
"De uitlijning van de lijnen in de tekst van het label relatief tot elkaar. "
"Dit beïnvloed NIET de uitlijning van het label in zijn huidige plaatsing. "
"Bekijk daarvoor GtkMisc::xalign."
#: gtk/gtklabel.c:587
msgid "Pattern"
msgstr "Patroon"
#: gtk/gtklabel.c:588
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
msgstr ""
"Een tekenreeks met _-tekens in posities komt overeen met tekens in de te "
"onderstrepen tekst"
#: gtk/gtklabel.c:595
msgid "Line wrap"
msgstr "Regelterugloop"
#: gtk/gtklabel.c:596
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr ""
"Indien aangevinkt, is er regelterugloop wanneer de tekst te breed wordt"
#: gtk/gtklabel.c:611
msgid "Line wrap mode"
msgstr "Regelterugloop modus"
#: gtk/gtklabel.c:612
msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
msgstr ""
"Indien regelterugloop is aangevinkt, bepaalt hoe regelterugloop gebeurt"
#: gtk/gtklabel.c:619
msgid "Selectable"
msgstr "Selecteerbaar"
#: gtk/gtklabel.c:620
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Of de labeltekst geselecteerd kan worden met de muis"
#: gtk/gtklabel.c:626
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Sneltoets"
#: gtk/gtklabel.c:627
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "De sneltoets voor dit label"
#: gtk/gtklabel.c:635
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Sneltoets-widget"
#: gtk/gtklabel.c:636
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr ""
"Het widget om te activeren als de sneltoets van het label wordt ingedrukt"
# if at all vertalen?
#: gtk/gtklabel.c:682
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string"
msgstr ""
"De positie waar bij voorkeur een ellipsis geplaatst wordt in de tekenreeks "
"wanneer het label niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer "
"te geven"
#: gtk/gtklabel.c:723
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Enkele-regel modus"
#: gtk/gtklabel.c:724
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Of het label in enkele-regel modus staat"
#: gtk/gtklabel.c:741
msgid "Angle"
msgstr "Hoek"
#: gtk/gtklabel.c:742
msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr "Hoek waaronder het label wordt gedraaid"
#: gtk/gtklabel.c:764
msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
msgstr "De gewenste maximale breedte van het label, in lettertekens"
#: gtk/gtklabel.c:782
#, fuzzy
msgid "Track visited links"
msgstr "De kleur van hyperlinks die bezocht zijn"
#: gtk/gtklabel.c:783
#, fuzzy
msgid "Whether visited links should be tracked"
msgstr "Of privé-items moeten worden weergegeven"
#: gtk/gtklabel.c:904
msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
msgstr ""
"Of de inhoud van een selecteerbaar label geselecteerd wordt wanneer het de "
"aandacht krijgt"
#: gtk/gtklayout.c:625 gtk/gtkviewport.c:142
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Horizontale aanpassing"
#: gtk/gtklayout.c:626 gtk/gtkscrolledwindow.c:244
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
msgstr "De GtkAdjustment voor de horizontale positie"
#: gtk/gtklayout.c:633 gtk/gtkviewport.c:150
msgid "Vertical adjustment"
msgstr "Verticale aanpassing"
#: gtk/gtklayout.c:634 gtk/gtkscrolledwindow.c:251
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "De GtkAdjustment voor de verticale positie"
#: gtk/gtklayout.c:641 gtk/gtktreeviewcolumn.c:211
msgid "Width"
msgstr "Breedte"
#: gtk/gtklayout.c:642
msgid "The width of the layout"
msgstr "De breedte van de opmaak"
#: gtk/gtklayout.c:650
msgid "Height"
msgstr "Hoogte"
#: gtk/gtklayout.c:651
msgid "The height of the layout"
msgstr "De hoogte van de opmaak"
#: gtk/gtklinkbutton.c:162
msgid "URI"
msgstr "URI"
#: gtk/gtklinkbutton.c:163
msgid "The URI bound to this button"
msgstr "De URI die aan deze knop is gebonden"
#: gtk/gtklinkbutton.c:177
msgid "Visited"
msgstr "Bezocht"
#: gtk/gtklinkbutton.c:178
msgid "Whether this link has been visited."
msgstr "Of deze verwijzing eerder bezocht is."
# verpakkingsrichting
#: gtk/gtkmenubar.c:163
msgid "Pack direction"
msgstr "Verpakrichting"
#: gtk/gtkmenubar.c:164
msgid "The pack direction of the menubar"
msgstr "De verpakrichting van de menubalk"
#: gtk/gtkmenubar.c:180
msgid "Child Pack direction"
msgstr "Dochter-verpakrichting"
#: gtk/gtkmenubar.c:181
msgid "The child pack direction of the menubar"
msgstr "De dochter-verpakrichting van de menubalk"
#: gtk/gtkmenubar.c:190
msgid "Style of bevel around the menubar"
msgstr "Stijl van de rand rondom de menubalk"
#: gtk/gtkmenubar.c:197 gtk/gtktoolbar.c:544
msgid "Internal padding"
msgstr "Interne opvulling"
#: gtk/gtkmenubar.c:198
msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
msgstr "Hoeveelheid kaderruimte tussen de menubalkschaduw en de menu-items"
#: gtk/gtkmenubar.c:205
msgid "Delay before drop down menus appear"
msgstr "Vertraging voordat drop-down-menus verschijnen"
#: gtk/gtkmenubar.c:206
msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
msgstr "Vertraging voordat submenus van een menubalk verschijnen"
# momenteel
#: gtk/gtkmenu.c:526
msgid "The currently selected menu item"
msgstr "Het nu geselecteerde menu-onderdeel"
#: gtk/gtkmenu.c:541
msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
msgstr "De accel-groep met de sneltoetsen voor het menu"
#: gtk/gtkmenu.c:555 gtk/gtkmenuitem.c:318
msgid "Accel Path"
msgstr "Accel-pad"
# technotalk
#: gtk/gtkmenu.c:556
msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
msgstr ""
"Een accel-pad dat gebruikt wordt om gemakkelijk accel-paden van dochteritems "
"te construeren"
# verbindingswidget/contactwidget
#: gtk/gtkmenu.c:572
msgid "Attach Widget"
msgstr "Contactwidget"
#: gtk/gtkmenu.c:573
msgid "The widget the menu is attached to"
msgstr "Het widget waar het menu aan vast zit"
#: gtk/gtkmenu.c:581
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
msgstr ""
"Een titel die weergegeven kan worden door de windowmanager als dit menu "
"losgescheurd wordt"
# toestand/status
#: gtk/gtkmenu.c:595
msgid "Tearoff State"
msgstr "Afscheur-status"
#: gtk/gtkmenu.c:596
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr "Een boolese die aangeeft of het menu losgescheurd is"
#: gtk/gtkmenu.c:610
msgid "Monitor"
msgstr "Beeldscherm"
#: gtk/gtkmenu.c:611
msgid "The monitor the menu will be popped up on"
msgstr "Het beeldscherm waar het menu zal verschijnen"
#: gtk/gtkmenu.c:617
msgid "Vertical Padding"
msgstr "Verticale opvulling"
#: gtk/gtkmenu.c:618
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "Extra ruimte aan de boven- en onderkant van het menu"
#: gtk/gtkmenu.c:640
msgid "Reserve Toggle Size"
msgstr ""
#: gtk/gtkmenu.c:641
#, fuzzy
msgid ""
"A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
"icons"
msgstr "Een boolese die aangeeft of het menu losgescheurd is"
#: gtk/gtkmenu.c:647
msgid "Horizontal Padding"
msgstr "Horizontale opvulling"
#: gtk/gtkmenu.c:648
msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
msgstr "Extra ruimte aan de linker- en rechterkant van het menu"
#: gtk/gtkmenu.c:656
msgid "Vertical Offset"
msgstr "Verticale verschuiving"
#: gtk/gtkmenu.c:657
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
msgstr ""
"Wanneer het menu een submenu is, verschuif het verticaal over zoveel "
"beeldpunten"
#: gtk/gtkmenu.c:665
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "Horizontale verschuiving"
#: gtk/gtkmenu.c:666
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
msgstr ""
"Wanneer het menu een submenu is, verschuif het horizontaal over zoveel "
"beeldpunten"
#: gtk/gtkmenu.c:674
msgid "Double Arrows"
msgstr "Dubbele pijlen"
#: gtk/gtkmenu.c:675
msgid "When scrolling, always show both arrows."
msgstr "Bij verschuiven, altijd beide pijltjes weergeven."
#: gtk/gtkmenu.c:688
msgid "Arrow Placement"
msgstr "Plaatsing pijlen"
#: gtk/gtkmenu.c:689
msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
msgstr "Geeft aan waar schuifpijlen geplaatst moeten worden"
#: gtk/gtkmenu.c:697
msgid "Left Attach"
msgstr "Linker verbinding"
#: gtk/gtkmenu.c:698 gtk/gtktable.c:193
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Het kolomnummer waarmee de linkerkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:705
msgid "Right Attach"
msgstr "Rechter verbinding"
#: gtk/gtkmenu.c:706
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr "Het kolomnummer waarmee de rechterkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:713
msgid "Top Attach"
msgstr "Bovenverbinding"
#: gtk/gtkmenu.c:714
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr "Het rijnummer waarmee de bovenkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:721
msgid "Bottom Attach"
msgstr "Onderverbinding"
#: gtk/gtkmenu.c:722 gtk/gtktable.c:214
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Het rijnummer waarmee de onderkant van de dochter wordt verbonden"
#: gtk/gtkmenu.c:736
msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
msgstr "Willekeurige constante waarmee de schuifpijl verkleind wordt"
#: gtk/gtkmenu.c:823
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Kan sneltoetsen wijzigen"
#: gtk/gtkmenu.c:824
msgid ""
"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
msgstr ""
"Of sneltoetsen veranderd kunnen worden door het drukken van een toets over "
"het menu-item"
#: gtk/gtkmenu.c:829
msgid "Delay before submenus appear"
msgstr "Vertraging voordat submenus verschijnen"
#: gtk/gtkmenu.c:830
msgid ""
"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr ""
"Minimumtijd die de muisaanwijzer boven een menu-item moet staan voordat het "
"submenu verschijnt"
#: gtk/gtkmenu.c:837
msgid "Delay before hiding a submenu"
msgstr "Vertraging voordat een submenu verdwijnt"
#: gtk/gtkmenu.c:838
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
msgstr ""
"De vertraging voordat een submenu verdwijnt als de muisaanwijzer, op weg "
"naar dit submenu, op een ander menu-item komt"
#: gtk/gtkmenuitem.c:285
msgid "Right Justified"
msgstr "Rechts uitgelijnd"
#: gtk/gtkmenuitem.c:286
msgid ""
"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
msgstr "Stelt in of het menu-item rechts uitgelijnd is op de menubalk"
#: gtk/gtkmenuitem.c:300
msgid "Submenu"
msgstr "Submenu"
#: gtk/gtkmenuitem.c:301
msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
msgstr ""
"Het submenu dat met het menuitem is verbonden, of NULL als het er geen heeft"
#: gtk/gtkmenuitem.c:319
msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
msgstr "Stelt het sneltoetspad in van het menu-item"
#: gtk/gtkmenuitem.c:334
msgid "The text for the child label"
msgstr "De tekst voor het dochterlabel"
#: gtk/gtkmenuitem.c:397
msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
msgstr ""
"Hoeveelheid ruimte door pijl gebruikt, relatief tot de grootte van het "
"lettertype van het menu-item"
#: gtk/gtkmenuitem.c:410
msgid "Width in Characters"
msgstr "Breedte in lettertekens"
#: gtk/gtkmenuitem.c:411
msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
msgstr "De gewenste minimumbreedte van het menu-item, in lettertekens"
#: gtk/gtkmenushell.c:379
msgid "Take Focus"
msgstr "Aandacht pakken"
#: gtk/gtkmenushell.c:380
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr "Een boolese die aangeeft of het menu toetsenbordaandacht neemt"
#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:246
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:247
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Het dropdown menu"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
msgid "Image/label border"
msgstr "Afbeeldings/label -kader"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:185
msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
msgstr "Breedte van het kader rondom label en afbeelding in het dialoogvenster"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:209
msgid "Message Buttons"
msgstr "Berichtknoppen"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:210
msgid "The buttons shown in the message dialog"
msgstr "De weer te geven knoppen in het berichten dialoogvenster"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:227
msgid "The primary text of the message dialog"
msgstr "De primaire tekst van het berichtendialoog"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:242
msgid "Use Markup"
msgstr "Opmaak gebruiken"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:243
msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
msgstr "De primaire tekst van de titel bevat Pango-opmaak"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:257
msgid "Secondary Text"
msgstr "Secundaire tekst"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:258
msgid "The secondary text of the message dialog"
msgstr "De secundaire tekst van het berichtendialoog"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:273
msgid "Use Markup in secondary"
msgstr "Opmaak in secundaire gebruiken"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:274
msgid "The secondary text includes Pango markup."
msgstr "De secundaire tekst gebruikt Pango-opmaak."
#: gtk/gtkmessagedialog.c:288
msgid "Image"
msgstr "Afbeelding"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:289
msgid "The image"
msgstr "De afbeelding"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:305
#, fuzzy
msgid "Message area"
msgstr "Berichttype"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:306
msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
msgstr ""
#: gtk/gtkmisc.c:91
msgid "Y align"
msgstr "Y-uitlijning"
#: gtk/gtkmisc.c:92
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr "De verticale uitlijning, van 0 (boven) naar 1 (beneden)"
#: gtk/gtkmisc.c:101
msgid "X pad"
msgstr "X-opvulling"
#: gtk/gtkmisc.c:102
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr "De toe te voegen ruimte links en rechts van een widget, in beeldpunten"
#: gtk/gtkmisc.c:111
msgid "Y pad"
msgstr "Y-opvulling"
#: gtk/gtkmisc.c:112
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr "De toe te voegen ruimte boven en onder een widget, in beeldpunten"
# moeder/bovenliggende
#: gtk/gtkmountoperation.c:159
msgid "Parent"
msgstr "Bovenliggende"
# het moedervenster
#: gtk/gtkmountoperation.c:160
msgid "The parent window"
msgstr "Het bovenliggende venster"
# tonene we een dialoogvenster?
#: gtk/gtkmountoperation.c:167
msgid "Is Showing"
msgstr "Wordt getoond"
# is dit een vraag?
#: gtk/gtkmountoperation.c:168
msgid "Are we showing a dialog"
msgstr "Tonen we een dialoogvenster"
#: gtk/gtkmountoperation.c:176
msgid "The screen where this window will be displayed."
msgstr "Het scherm waar dit venster getoond zal worden."
#: gtk/gtknotebook.c:595
msgid "Page"
msgstr "Pagina"
#: gtk/gtknotebook.c:596
msgid "The index of the current page"
msgstr "De index van de huidige pagina"
#: gtk/gtknotebook.c:604
msgid "Tab Position"
msgstr "Tab-positie"
#: gtk/gtknotebook.c:605
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Aan welke kant de tabbladen komen te zitten"
#: gtk/gtknotebook.c:612
msgid "Show Tabs"
msgstr "Tabs weergeven"
#: gtk/gtknotebook.c:613
#, fuzzy
msgid "Whether tabs should be shown"
msgstr "Of tabs weergegeven worden of niet"
#: gtk/gtknotebook.c:619
msgid "Show Border"
msgstr "Kader weergeven"
#: gtk/gtknotebook.c:620
#, fuzzy
msgid "Whether the border should be shown"
msgstr "Of het kader weergegeven wordt of niet"
#: gtk/gtknotebook.c:626
msgid "Scrollable"
msgstr "Schuifbaar"
#: gtk/gtknotebook.c:627
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr ""
"Indien WAAR (TRUE), worden schuifpijlen weergegeven als er meer tabs zijn "
"dan er plaats is"
#: gtk/gtknotebook.c:633
msgid "Enable Popup"
msgstr "Zet Popup aan"
#: gtk/gtknotebook.c:634
msgid ""
"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
"you can use to go to a page"
msgstr ""
"Indien WAAR (TRUE), wordt met een rechter muisklik op het kladblok een menu "
"weergegeven waarmee u direct naar een pagina kunt gaan"
#: gtk/gtknotebook.c:648
#, fuzzy
msgid "Group Name"
msgstr "Groep ID"
#: gtk/gtknotebook.c:649
#, fuzzy
msgid "Group name for tab drag and drop"
msgstr "Groep voor het verslepen van tabbladen"
#: gtk/gtknotebook.c:656
msgid "Tab label"
msgstr "Tab-label"
#: gtk/gtknotebook.c:657
msgid "The string displayed on the child's tab label"
msgstr "De weergegeven tekenreeks op het tab-label van de dochter"
#: gtk/gtknotebook.c:663
msgid "Menu label"
msgstr "Menu-label"
#: gtk/gtknotebook.c:664
msgid "The string displayed in the child's menu entry"
msgstr "De weergegeven tekenreeks in het menu-item van de dochter"
#: gtk/gtknotebook.c:677
msgid "Tab expand"
msgstr "Tab-verlenging"
#: gtk/gtknotebook.c:678
#, fuzzy
msgid "Whether to expand the child's tab"
msgstr "Of de tab van de dochter verlengd wordt of niet"
#: gtk/gtknotebook.c:684
msgid "Tab fill"
msgstr "Tab-opvulling"
#: gtk/gtknotebook.c:685
#, fuzzy
msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
msgstr "Of de tab van de dochter de beschikbare ruimte moet opvullen of niet"
#: gtk/gtknotebook.c:691
msgid "Tab pack type"
msgstr "Tab-verpakkingsstijl"
# herschikbaar/Volgorde te veranderen/wijzigbare volgorde
#: gtk/gtknotebook.c:698
msgid "Tab reorderable"
msgstr "Tabblad herschikbaar"
#: gtk/gtknotebook.c:699
#, fuzzy
msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
msgstr "Of het tabblad herschikbaar is of niet"
#: gtk/gtknotebook.c:705
msgid "Tab detachable"
msgstr "Tabblad loskoppelbaar"
#: gtk/gtknotebook.c:706
msgid